Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Utorak 23. Srpanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Matijašić, Robert.
Uvod u latinsku epigrafiju .
Pula : Filozofski fakultet u Puli, 2002 (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Buršić-Matijašić, Klara; Matijašić, Robert.
Barban i Barbanština kroz povijest // Prstenac / Blažina, Branko (ur.).
Barban : Društvo Trka na prstenac, 2006. Str. 17-31.

2. Matijašić, Robert.
Fažansko područje u antici (Il territorio di Fasana nell'antichità ) // Fažanski libar 2006. / Urošević, Mirko (ur.).
Pula : Amforapress, 2006. Str. 35-43.

3. Matijašić, Robert.
Naseljenost krničkog područja u antici // Krnica od prapovijesti do danas : zbornik radova znanstvenostručnog skupa održanog 1996. godine / Buršić-Matijašić, Klara (ur.).
Rakalj : Čakavski sabor, 2006. Str. 21-30.

4. Matijašić, Robert.
The iconography of indigenous cults in northern Liburnia // Akti VIII. međunarodnog kolokvija o problemima rimskog provincijalnog umjetničkog stvaralaštva / Sanader, Mirjana ; Rendić Miočević, Ante (ur.).
Zagreb : Goledn Marketing, Tehnička knjiga, 2005. Str. 201-204.

5. Matijašić, Robert.
Od iskona do prevlasti Serenissime // Pula : tri tisućljeća mita i stvarnosti : tri tisuće godina povijesti Pule / Cvek, Elmo (ur.).
Pula : C.A.S.H. Pula, 2005. Str. 9-45.

6. Matijašić, Robert.
Pula antički grad // Pula antički grad / Zdunić, Drtago (ur.).
Zagreb : Laurana, 2005. Str. 3-14.

7. Matijašić, Robert.
Modeli i strukture naseljenosti novigradskog područja u rimsko doba // Novigrad Cittanova 599-1999 / Ziherl, Jerica (ur.).
Novigrad : Grad Novigrad, 2002. Str. 21-26.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Matijašić, Robert.
Le ville rustiche istriani (bilancio storico-archeologico). // Studi di antichità. 49 (2001) ; (članak, znanstveni).

2. Matijašić, Robert.
Anonimni Ravenjanin, Istra i biskupska središta. // Acta Histriae. 9 (2001) , 2; 285-294 (članak, znanstveni).

3. Matijašić, Robert.
Smještaj Mutile i Faverije (Liv., 41, 11, 7) u svjetlu topografije južne Istre. // Opuscula Archaeologica. 23-24 (1999/2000) , -; 93-102 (članak, znanstveni).

4. Matijašić, Robert.
Nalaz antičkoga natpisa u kraškoj jami. // MG, Godišnjak muzealaca i galerista Istre. 6 (2000) ; 8-9 (prethodno priopćenje, znanstveni).

5. Matijašić, Robert.
I porti dell'Istria e della Liburnia. // Collection d'ecole francaise de Rome. 280 (1998) ; 161-174 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Matijašić, Robert.
Instrumentum domesticum kao arheološki i povijesni izvor rimske civilizacije. // Histria antiqua. 14 (2006) ; 21-26 (članak, stručni).

2. Matijašić, Robert.
Buzet i 1200. obljetnica Rižanske skupštine. // Buzetski zbornik. 31 (2005) ; 15-17 (pregledni rad, stručni).

3. Matijašić, Robert.
Richard Francis Burton (1821.-1890.) i istarske prapovijesne gradine. // Nova Istra. 8 (2003) , 2; 139-145 (pregledni rad, ostalo).

4. Matijašić, Robert.
Prvi spomen Buzeta u povijesnim vrelima. // Buzetski zbornik. 29 (2003) ; 13-16 (pregledni rad, stručni).

5. Matijašić, Robert.
Un nuovo Laecanius dall'Istria meridionale, una nuova dedica votiva in greco al dio Melosocus da Carnizza d'Arsa. // Aquileia Nostra. 72 (2001) , -; 342-348 (prethodno priopćenje, stručni).

6. Matijašić, Robert.
Gospodarstvo rimske rustičke vile u Istri. // Annales. 10 (2000) , 2; 457-470 (članak, stručni).

7. Matijašić, Robert.
Novi rimskodobni grčki natpis iz južne Istre. // Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva. 32 (2000) , 1; 44-50 (prethodno priopćenje, stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Matijašić, Robert.
Granica Liburnije i Histrije u predantičko i antičko doba // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).