Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Nedjelja 25. Kolovoz 2019

 
 
 
 
  Uredničke knjige
 

1. Zbornik u čast Franji Zenku : u povodu 75. godišnjice života / Banić-Pajnić, Erna; Girardi-Karšulin, Mihaela (ur.).
Zagreb : Institut za filozofiju, 2006 (zbornik).

2. Pavao Skalić/Paulus Scalichius: Epistemon / Girardi-Karšulin, Mihaela (ur.).
Zagreb : Institut za filozofiju, 2004 (paralelno kritičko izdanje).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Boršić, Luka.
Machiavelli between Thrasymachus and Socrates // Platon űber das Gute und die Gerechitigkeit / Damir Barbarić (ur.).
Würzburg : Königshausen & Neumann, 2005.

2. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Petrićs Auslegung des Liniengleichnisses // Platon ueber das Gute und die Gerechtigkeit - Plato on Goodnes and Justice - Platone sul Bene e sulla Giustizia / Barbarić, Damir (ur.).
Wuerzburg : Koenigshausen und Neumann, 2005. Str. 203-209.

3. Boršić, Luka.
Ta endoxa - probabilia oder opiniones receptae // Interpreting Tradition and Modernity / Banić-Pajnić, Blažetić, Girardi-Karšulin, Kordić, Martinović (ur.).
Zagreb : Institut za filozofiju, 2004.

4. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Petrićev pojam filodoksije // Filozofija i filodoksija / Girardi-Karšulin, Mihaela ; Kutleša, Stipe (ur.).
Zagreb : Institut za filozofiju, 2004. Str. 117-123.

5. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Aristoteles und Petrić über die Begriffe des Chaos und des Zufalls // Interpreting Tradition and Modernity / Banić-Pajnić, Erna ; Blažetić, Laura ; Girardi-Karšulin, Mihaela ; Kordić, Ivan ; Martinović, Ivica (ur.).
Zagreb : Institut za filozofiju, 2004.

6. Banić-Pajnić, Erna; Girardi-Karšulin, Mihaela.
Filozofija u XVII. stoljeću // Barok i prosvjetiteljstvo : (XVII-XVIII. stoljeće) / Supičić, Ivan ; Golub, Ivan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Školska knjiga, 2003. Str. 315-326.

7. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Frane Petrić // Kroatische Philosophie im europäischen Kontext / Zovko, Jure (ur.).
St. Augustin : Gardez! Verlag, 2003. Str. 43-66.

8. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Vuk-Pavlović o predsokratovcima // Pavao Vuk-Pavlović - život i djelo / Barišić, Pavo (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Institut za filozofiju, 2003. Str. 205-210.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Zadaci istraživanja hrvatske filozofske baštine:jučer, danas, sutra. // Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 31 (2005) , 1-2; 43-47 (članak, znanstveni).

2. Boršić, Luka.
Je li Amor bog ili demon?. // Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 59-60 (2004) , 1-2; 91-102 (članak, znanstveni).

3. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Petrićevo tumačenje Platonove usporedbe s crtom. // Godišnjak za filozofiju .... 2 (2004) ; 137 - 145 (članak, znanstveni).

4. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Polemika između Frane Petrića i Teodora Angeluccija. // Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 30 (2004) , 1-2; 103-117 (članak, znanstveni).

5. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Damir Barbarić(ur.): Aristotel i aristotelizam. // Prolegomena : časopis za filozofiju. 3 (2004) , 2; 199-204 (prikaz, znanstveni).

6. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Edmund Husserl: Filozofija kao stroga znanost (preveo i predgovor napisao A. Pažanin). // Prolegomena : časopis za filozofiju. 3 (2004) , 1; 119-121 (prikaz, znanstveni).

7. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Eugen Fink, Igra kao simbol svijeta, prevela Darija Domić, priredio Damir Barbarić, Demetra, Filozofska bibilioteka Dimitrija Savića, Zagreb 2000.291 str.. // Prolegomena : časopis za filozofiju = journal of philosophy. 2 (2003) , 1; 79-82 (recenzija, znanstveni).

8. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Frane Petrić: Filozofiranje između istine i interpretacije. // Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 29 (2003) , 1-2; 27-41 (članak, znanstveni).

9. Girardi-Karšulin, Mihaela.
O materiji nebeskog kruga (po Gučetiću). // Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 28 (2002) , 1-2; 51-65 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Boršić, Luka.
Platon, Parmenid. // Prolegomena : časopis za filozofiju. 1 (2002) , 2; 187-190 (prikaz, stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Istraživanje povijesti hrvatske renesansne filozofije u Hrvatskoj u 20. stoljeću // Hrvatska filozofija u dvadesetom stoljeću / Hekman, Jelena (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Boršić, Luka.
Prevođenje kao hermeneutički problem - jedan primjer kod Frane Petrića // Međunarodni znanstveni skup Latinitet u Europi s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet nekad i danas: zbornik radova / Deković, Darko (ur.).
Rijeka : Matica hrvatska - Ogranak u Rijeci, 2006. 272-284 (poster,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Boršić, Luka.
Renesansna kritika Aristotela i početak moderno-znanstvenog mišljenja // Filozofija i znanost / Arnautović, Samir ; Kutleša, Stipe (ur.).
Sarajevo-Zagreb : Filozofsko društvo Theoria, 2006. 63-77 (poster,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Luka Boršić.
Petrić o supstanciji // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Boršić, Luka.
Nizolijevo i Petrićevo poimanje znanosti // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Boršić, Luka.
Zašto je religiju smetala znanost? // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Zadaci istraživanja hrvatske filozofske baštine jučer, danas, sutra // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Kačićeva logika // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Boršić, Luka.
Što je znanstveno u renesansnoj kritici Aristotela? // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Petrićeva rasprava s Teodorom Angeluccijem // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Boršić, Luka.
Renesansne kritike Aristotela i početak modernog znanstvenog mišljenja // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Petrićs Auslegung des Liniengleichnisses // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Boršić, Luka.
Machiavelli between Thrasymachus and Socrates // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

11. Boršić, Luka.
Leibnizova interpretacija Nizolijeve knjige "De veris principiis..." // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Petrićevo shvaćanje filodoksije // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Druge vrste radova
 

1. Girardi-Karšulin, Mihaela.
Spomenica - Institut za filozofiju 1967-2002., 2002. (spomenica).