Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Slikarstvo i skulptura od 16. do 18. stoljeća u Jadranskoj Hrvatskoj
(020-1012654-2693)
Četvrtak 17. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Premerl, Daniel.
Bolonjske slike hrvatske povijesti - Politička ikonografija zidnih slika u Ilirsko-ugarskom kolegiju u Bolonji .
Zagreb : Leykam international d.o.o., 2014. (monografija).

2. Bilić, Darka.
Inženjeri u službi Mletačke Republike - Inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji .
Split : Književni krug, 2013 (monografija).

3. Tomić, Radoslav.
Ivo Petricioli 1925.-2009. .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012 (monografija).

4. Tomić, Radoslav.
Kiparstvo II. Od XVI. do XX. stoljeća (Umjetnička baština zadarske nadbiskupije) .
Zadar : Zadarska nadbiskupija, 2008. (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Tizian, Tintoretto, Veronese. Veliki majstori renesanse / Tomić, Radoslav (ur.).
Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2011 (katalog izložbe).

2. Sic ars deprenditur arte: Zbornik u čast Vladimira Markovića / Cvetnić, Sanja; Pelc, Milan; Premerl, Daniel (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti ; Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009. (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Bilić, Darka.
Francesco Melchiori – inženjer u službi Mletačke Republike // Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara / Čoralić, Lovorka ; Horbec, Ivana ; Katušić, Maja ; Klaužer, Vedran ; Novosel, Filip ; Radoš, Ruža (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. Str. 55-56.

2. Bilić, Darka.
Izgradnja katedrale Porođenja Bl. Dj. Marije u Skradinu u 18. st. pod Ius patronatom Mletačke Republike // Arhitekturna zgodovina 2 / Novak Klemenčić, Renata / Malešić, Martina (ur.).
Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. Str. 28-39.

3. Bilić, Darka.
Prilozi o baroknoj crkvi i samostanu sv. Nikole // Benediktinski samostan sv. Nikole u Trogiru : duhovnost i kultura u okrilju Virgines Dei : zbornik radova prigodom 950. obljetnice utemeljenja = The benedictine monastery of St Nicholas in Trogir : spirituality and culture under aegis of Virgines Dei : A Collection of Papers marking the 950th anniversary of its foundation / Kovačić, Vanja ; Milanović, Jozo (ur.).
Trogir : Benediktinski samostan sv. Nikole, 2014. Str. 201-212.

4. Premerl, Daniel.
Stoljeće opremanja barokne katedrale // Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku / Katarina Horvat-Levaj (ur.).
Dubrovnik-Zagreb : Gradska župa Gospe Velike, Dubrovnik - Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2014.. Str. 215-269.

5. Premerl, Daniel.
Zagrebački relikvijar-poprsje sv. Stjepana Kralja // István, a szent király / Kerny, T. ; Smohay, A. (ur.).
Székesfehérvár : Székesfehérvári egyházmegyei múzeum, 2013.. Str. 47-63.

6. Tomić, Radoslav.
Umjetnost od 16. do 19. stoljeća // Milost susreta / Fisković, Igor (ur.).
Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2010. Str. 118, 163, 221-135, 195, 228.

7. Tomić, Radoslav.
Slike Lovre Dobričevića i Nikole Božidarevića na Dančama // Crkva i samostan svete Marije na Dančama / Paljetak, Luko ; Dabo, Katica (ur.).
Dubrovnik : Biblioteka Posebna izdanja / Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik, 2010.. Str. 128-157.

8. Tomić, Radoslav.
Barokna skulptura u jadranskoj Hrvatskoj // Hrvatska umjetnost - povijest i spomenici / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Školska knjiga d.d., 2010.. Str. 342-369.

9. Tomić, Radoslav.
Barokno slikarstvo u jadranskoj Hrvatskoj // Hrvatska umjetnost - povijest i spomenici / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, Školska knjiga d.d., 2010.. Str. 370-392.

10. Bilić, Darka.
Katedrala u Makarskoj: dokumenti o povijesti izgradnje i povijesno-umjetnička valorizacija // SIC ARS DEPRENDITUR ARTE zbornik u čast Vladimira Markovića / Sanja Cvetnić, Milan Pelc, Daniel Premerl (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2009. Str. 45-66.

11. Premerl, Daniel.
Glavni oltar splitske katedrale - tipologija, ikonografija i hipoteza o naručitelju // Sic ars deprenditur arte - Zbornik u čast Vladimira Markovića / Cvetnić, Sanja - Pelc, Milan - Premerl, Daniel (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti - Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009.. Str. 419-438.

12. Tomić, Radoslav.
Umjetnost XVII.-XIX. stoljeća u Boki kotorskoj (fragmenti) // Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, Matica hrvatska, 2009.. Str. 767-778.

13. Tomić, Radoslav.
Proširenje splitske katedrale između nadbiskupskih želja, duždeva odobrenja i rimskih projekata // Sic ars deprenditur arte - Zbornik u čast Vladimira Markovića / Cvetnić, Sanja - Pelc, Milan - Premerl, Daniel (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti - Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009.. Str. 517-529.

14. Tomić, Radoslav.
Umjetnost od XVI. do XX. stoljeća // Zagovori svetom Tripunu - Blago Kotorske biskupije / Tomić, Radoslav (ur.).
Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2009.. Str. 166-285.

15. Tomić, Radoslav.
Boka - europski fenomen // Zagovori svetom Tripunu - Blago Kotorske biskupije / Tomić, Radoslav (ur.).
Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2009.. Str. 12-13.

16. Tomić, Radoslav.
Bibliografija // Zagovori svetom Tripunu - Blago Kotorske biskupije / Tomić, Radoslav (ur.).
Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2009.. Str. 420-433.

17. Premerl, Daniel.
Drveni oltari u crkvi sv. Frane u Šibeniku - izvođač, predložak, naručitelj // Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske / Predrag Marković, Jasenka Gudelj (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti - Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008.. Str. 313-322.

18. Tomić, Radoslav.
La pittura in Dalmazia e in Istria intorno al 1700: i protagonisti e le loro opere // Saggi e memorie di storia dell'arte 30 (2008) / G. Pavanello (ur.).
Venezia : Fondazione Giorgio Cini, Istituto di storia dell'arte, 2008.. Str. 305-315.

19. Tomić, Radoslav.
Dvije oltarne slike u samostanu sv. Klare u Splitu // Samostan sv. Klare u Splitu u svome vremenu / Anka Petričević (ur.).
Split : Samostan sv. Klare u Splitu, 2008.. Str. 273-283.

20. Tomić, Radoslav.
O slikama u crkvi Gospe od Karmena u Dubrovniku // Restaurirane slike iz crkve Gospe od Karmena u Dubrovniku / Meder, Ferdinand (ur.).
Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2007. Str. 5-13.

21. Tomić, Radoslav.
Refugium Ilić na otoku Braču // Sutivan / Katunarić, Dražen ; Mlinac, Franjo (ur.).
zagreb : Litteris, 2007. Str. 159-171.

22. Tomić, Radoslav.
Poljica i omiška okolica // Omiš i Poljica / Domljan, Žarko ; Tomić, Radoslav (ur.).
Zagreb : Ljevak, 2006. Str. 111-141.

23. Tomić, Radoslav.
Umjetnička baština Omiša // Omiš i Poljica / Domljan, Žarko ; Tomić, Radoslav (ur.).
Zagreb : Ljevak, 2006. Str. 243-267.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bilić, Darka; Majer Jurišić, Krasanka.
Obnova i održavanje javnih palača u Dalmaciji tijekom 17. i 18. stoljeća. // Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. 43 (2016) ; 335-360 (članak, znanstveni).

2. Bilić, Darka.
Sudbina kneževe palače u Šibeniku u pozno doba Mletačke Republike. // Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti Mjera stanovanja – Odah ladanja – Zbornik u čast Nadi Grujić. 56 (2014) ; 177-188 (članak, znanstveni).

3. Tomić, Radoslav.
Grgo Gamulin kao istraživač renesansnog i baroknog slikarstva u Hrvatskoj. // Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. 7-9 (2013) ; 144-151 (članak, znanstveni).

4. Tomić, Radoslav.
Slikar Tripo Kokolja.Povodom tristote obljetnice smrti (1713.-2013.). // Bulletin. 3 (2013) ; 78-97 (članak, znanstveni).

5. Bilić, Darka.
Amfiteatar i Augustov hram u Puli na crtežima inženjera G.L. Gaettinija. // Adrias (Split). 18 (2012) ; 61-74 (članak, znanstveni).

6. Premerl, Daniel; Kurelac, Iva.
Sveti Ivan pustinjak u hrvatskoj historiografiji i ikonografiji 17. i 18. stoljeća. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 36 (2012) , 69; 11-31 (članak, znanstveni).

7. Tomić, Radoslav.
Slikar Filippo Naldi (II). // Ars Adriatica. 2 (2012) , 2; 217-224 (članak, znanstveni).

8. Tomić, Radoslav.
Prve arhivske vijesti o slikaru Francescu Salghettiu Drioliu. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 36 (2012) ; 93-97 (prethodno priopćenje, znanstveni).

9. Tomić, Radoslav.
Costantino Cedini u Dobroti. // Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. 1-3 (2012) ; 73-76 (članak, znanstveni).

10. Bilić, Darka.
Izgradnja zvonika katedrale u Makarskoj. // Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. 42 (2011) ; 307-322 (članak, znanstveni).

11. Premerl, Daniel.
The Meaning of Emperor Francis I’s Funeral in Bologna. // Ikon. 4 (2011) ; 243-256 (članak, znanstveni).

12. Premerl, Daniel.
Sebastiano Serlio i tri oltara u Dalmaciji. // Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. 42 (2011) ; 275-285 (članak, znanstveni).

13. Tomić, Radoslav.
Novi podaci o slici Teodora Matteinija u trogirskoj katedrali. // Ars adriatica. 1 (2011) ; 159-169 (članak, znanstveni).

14. Premerl, Daniel.
Zagreb Cathedral's Reliquary Bust of Saint Stephen the King: the Context of its Commission and its Attribution. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 34 (2010) ; 101-112 (članak, znanstveni).

15. Tomić, Radoslav.
Dva priloga za baroknu umjetnost u Boki kotorskoj. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 34 (2010) ; 113-121 (članak, znanstveni).

16. Tomić, Radoslav.
Bilješka o slici „Bitka pod Sinjem 1715. godine“ u Omišu. // Omiški ljetopis. 5 (2009) ; 295-297 (članak, znanstveni).

17. Tomić, Radoslav.
Slika Mateja Ponzonija Pončuna u crkvi sv. Nikole u splitskom Velom Varošu. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. VI (2009) , 3/4; 98-100 (članak, znanstveni).

18. Tomić, Radoslav.
Moćnik sv. Križa i drugi liturgijski predmeti u Katedrali sv. Ivana Krstitelja u Budvi. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 33 (2009) ; 115-124 (članak, znanstveni).

19. Tomić, Radoslav.
Obitelj Dražoević - Jelić i likovne umjetnosti. // Omiški ljetopis. 4 (2008) ; 186-192 (članak, znanstveni).

20. Bilić, Darka.
Generalni inventar državnih građevina u Dalmaciji iz 1789. godine. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 31 (2007) , 31; 179-188 (članak, znanstveni).

21. Tomić, Radoslav.
Dubrovački slikari Benedikt (Benko) Stay i Petar Mattei-dokumenti i prijedlozi za nova djela. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 31 (2007) , 31; 111-121 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

22. Tomić, Radoslav.
Anđeli u Vodicama, Sutivanu i Glavotoku. // Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. 41 (2007) ; 363-374 (članak, znanstveni).

23. Tomić, Radoslav Seferović, Relja.
Oporuka dubrovačkoga arhiđakona Bernarda Đorđića. // Peristil. 50 (2007) , 50; 157-172 (izvorni znanstveni ra, znanstveni).

24. Tomić, Radoslav.
Slikar Carlo Maratta-dalmatinsko podrijetlo i odjeci u Dubrovniku. // Peristil. 49 (2006) , 49; 77-84 (članak, znanstveni).

25. Premerl, Daniel.
Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. Frane u Šibeniku - podrijetlo arhitekturnog tipa i pitanje Mondellina autorstva. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 29 (2005) , 29; 137-156 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Tomić, Radoslav.
Miloš Milošević (1920.-2012.) In memoriam. // Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. 4-6 (2012) ; 158-160 (nekrolog, stručni).

2. Premerl, Daniel.
Nova Imago Cathedralis (P. Marković, Katedrala sv. Jakova u Šibeniku). // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 8 (2011) , 1-2; 36-38 (prikaz, stručni).

3. Premerl, Daniel.
Zastava Hrvatsko-ugarskog kraljevstva na katafalku cara Franje I. u Bolonji 1765.. // Grb i zastava. V (2011) , 10; 8-9 (pregledni rad, stručni).

4. Tomić, Radoslav.
Crtice o slikama u Šibeniku, Murteru i Marini. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 1-2 (2011) ; 70-76 (članak, ostalo).

5. Premerl, Daniel.
Trenutak sjećanja na zajedništvo. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. XVIII (2010) , 415; 16-17 (osvrt, stručni).

6. Bilić, Darka.
Umjetnički kontakti između Terraferme, Istre i Dalmacije tijekom 17. i 18. stoljeća. // Kvartal. 6 (2009) , 3/4; 80-81 (osvrt, stručni).

7. Premerl, Daniel.
Pučko i Dijachko (Kapela sv. Barbare u Velikoj Mlaki, ur. S. Cvetnić). // Vijenac. 17 (2009) , 393; 22-22 (osvrt, stručni).

8. Premerl, Daniel.
Fragmenti baštine čakovečkih franjevaca. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. VI (2009) , 1-2; 28-30 (osvrt, stručni).

9. Tomić, Radoslav.
Mali majstor u središtu. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. VI (2009) , 1-2; 60-61 (osvrt, stručni).

10. Premerl, Daniel.
Udio naručitelja (XI. Dani Cvita Fiskovića). // Kvartal. 5 (2008) , 4; 81-84 (prikaz, stručni).

11. Bilić, Darka.
Zidine oko Palače. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. IV-4 (2007) ; 23-24 (kritika, stručni).

12. Premerl, Daniel.
Lica umjetnosti (venecijanska izložba autoportreta iz Uffizi). // Kontura art magazin. 17 (2007) , 92; 80-81 (prikaz, stručni).

13. Premerl, Daniel.
Tridentski trag (S. Cvetnić, Ikonografija nakon Tridentskog sabora i hrvatska likovna baština). // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. 15 (2007) , 356; 13-13 (prikaz, stručni).

14. Premerl, Daniel.
Sjajna i pregolema (izložba "Dalmatinska Zagora – nepoznata zemlja"). // Kontura art magazin. 17 (2007) , 94; 62-63 (prikaz, stručni).

15. Bilić, Darka.
Muzej sakralne umjetnosti u Trogiru. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. II-4 (2005) ; 22-23 (kritika, stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Blažević, Zrinka; Premerl, Daniel.
Christianae Reipublicae Propugnator: reformnokatolička mitopoetika bana Tome Erdödyja (1558.–1624.) // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Bilić, Darka.
La Reppublica di Venezia e il patrimonio architettonico dalmata nel '700 - Gli ingegneri pubblici // Glasnik.
Koper : ZRS Koper, 2009. (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Bilić, Darka.
I protagonisti dell'edilizia militare in Dalmazia neI secc. XVII e XVIII // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Bilić, Darka.
I protagonisti dell'edilizia militare in Dalmazia nei secc XVII e XVIII // L'architettura militare di Venezia in terraferma e in Adriatico fra XVI e XVII secolo.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Bilić, Darka.
Uloga Mletačke republike u financiranji izgradnje i obnove javnih građevina u 18. stoljeću u Dalmaciji // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Bilić, Darka.
Inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 14.12. 2010., 530 str. Voditelj: Tomić, Radoslav.

2. Premerl, Daniel.
Drveni oltari 17. stoljeća u Dalmaciji / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16.2. 2009., 276 str. Voditelj: Tomić, Radoslav.
 
  Druge vrste radova
 

1. Bilić, Darka.
Drveni model nove župne crkve sv. Nikole u Perastu, 2009. (kataloška jedinica).

2. Bilić, Darka.
Giuseppe Beati, Crtež zvonika župne crkve sv. Nikole u Perastu (1739.-1742.), 2009. (kataloška jedinica).

3. Bilić, Darka.
Nacrt za izgradnju (projekt) župne crkve Rođenja Blažene Djevice Marije na Prčanju, 2009. (kataloška jedinica).

4. Tomić, Radoslav.
Katušić, Petar (Catusich), 2009. (enciklopedijska natuknica).

5. Tomić, Radoslav.
Kokolja, Tripo (Cocoglia, Kokolich, Kokoljić ; Trifon), 2009. (enciklopedijska natuknica).

6. Tomić, Radoslav.
Relikvijari od XVI. do XIX. stoljeća u bokeljskim crkvama, 2009. (katalog).

7. Tomić, Radoslav.
Zidne slike u palači Bajamonti-Dešković, 2009. (katalog).

8. Premerl, Daniel.
Kataloške jedinice, 2008. (enciklopedijska natuknica).

9. Premerl, Daniel.
Frane iz Vrane (H. W. Kruft, Franjo Vranjanin / Francesco Laurana: ranorenesansni kipar), 2006. (kritika).

10. Premerl, Daniel.
Polovica luka („ Prvih 5 stoljeća hrvatske umjetnosti“ ), 2006. (kritika).