Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Hrvatska biobibliografska baština
(075-0000000-3373)
Ponedjeljak 21. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Macan, Trpimir; Holjevac, Željko.
Povijest hrvatskoga naroda .
Zagreb : Školska knjiga, 2013 (monografija).

2. Macan, Trpimir.
Hrvatskom prošlosti: Pogledi i osvrti .
Zagreb : HKD sv. Jeronima, 2011 (ostalo).

3. Regan, Krešimir.
Bosanska kraljica Katarina .
Zagreb : Naklada BREZA, 2010 (monografija).

4. Kaštelan-Macan, Marija.
Živa baština Vladimira Preloga .
Zagreb : Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Odbor za obilježavanje 100. obljetnice rođenja nobelovca Vladimira Preloga, 2008. (monografija).

5. Kunčić, Meri.
Od pošasti sačuvaj nas: Utjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u XV. i XVI. stoljeću .
Zagreb : Srednja Europa, 2008 (monografija).

6. Majnarić, Ivan.
Papinski legati na istočnojadranskoj obali (1159.– 1204.) .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2008 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Biobibliographica: zbornik znanstvenoga projekta Hrvatska biobibliografska baština, 4 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2014 (zbornik).

2. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8 (Kr-Li) / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 (biobibliografski leksikon).

3. Hrvatski franjevački biografski leksikon / Hoško, Franjo Emanuel; Ćošković, Pejo; Kapitanović, Vicko (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža : Vijeće franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 2010 (leksikon).

4. Biobibliographica: zbornik znanstvenoga projekta Hrvatska biobibliografska baština, 3 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009 (zbornik).

5. Hvaljen budi, Gospodine moj: Sveti Franjo u hrvatskom pjesništvu. / Lončarević, Vladimir; Petrač, Božidar; Videk, Nevenka (ur.).
Zagreb : Alfa, 2009. (antologija).

6. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7 (Kam-Ko) / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009 (biobibliografski leksikon).

7. Bibliografija Historijskog zbornika / Bašić, Nataša (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, d. o. o., 2008 (bibliografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Ivović, Sandra; Kunčić, Meri.
Intelektualni i kulturni razvoj // Vrijeme sazrijevanja, vrijeme razaranja: hrvatske zemlje u kasnom srednjem vijeku / Karbić, Marija ; Ladić, Zoran (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2019. Str. 179-211.

2. Kunčić, Meri.
Obrti tekstilne, kožarske i drvne djelatnosti- temelji privrede kasnosrednjovjekovnoga Raba // Artisani et mercatores...: O obrtnicima i trgovcima na jadranskom prostoru / Mogorović Crljenko, Marija ; Uljančić, Elena (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino, 2019. Str. 176-189.

3. Mandušić, Iva.
Istvánffy Miklós és Horvátország – közember és magánember // „A magyar történet folytatója”. Tanulmányok Istvánffy Miklósról / Pál Ács, Gergely Tóth (ur.).
Budimpešta : Institut za povijesne znanosti istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti, 2018. Str. 125-137.

4. Ladić, Zoran; Kunčić, Meri.
Few Examples of Marian Devotion in the East Adriatic Urban Settlements in the Late Medieval and Early Modern Period // Le Vie della Misericordia - The Ways of Mercy / Calò Mariani, Maria Stella ; Trono, Anna (ur.).
Lecce, Italija : Congedo Publishing, 2017. Str. 379-404.

5. Mandušić, Iva.
Lučić Ivan // Hrvatski biografski leksikon, on-line / Lučić, Nikša (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017.

6. Kunčić, Meri; Ladić, Zoran.
Društvena i gospodarska slika splitske komune u 14. stoljeću na temelju analize bilježničkih spisa // Splitski statut iz 1312. godine: Povijest i pravo. Zbornik radova / Radić, Željko ; Trogrlić, Marko ; Meccarelli, Massimo ; Steindorff, Ludwig (ur.).
Split : Književni krug Split ; Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta u Splitu ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2015. Str. 399-446.

7. Armanda, Ivan.
Ivan Antun Marija Cebalo - posljednji hrvatski inkvizitor // Biobibliographica, 4 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2014. Str. 49-58.

8. Brnardić, Vladimir.
Podmaršal Ivan (Janko) Jelačić // Biobibliographica, 4 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2014. Str. 59-69.

9. Golub, Ivan.
Juraj Križanić // Biobibliographica, 4 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2014. Str. 157-205.

10. Grbavac, Branka.
Oporuke zadarskog plemića Krševana Kršave // Biobibliographica, 4 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2014. Str. 7-30.

11. Leskovec, Vlatka.
Nepoznato o poznatom: o nastanku Miestopisnog riečnika kraljevinah Dalmacije Hervatske i Slavonije Vinka Sabljara // Biobibliographica, 4 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2014. Str. 71-80.

12. Macan, Trpimir.
Vice Medini, Ad usum et normam parochorum S. M. Magdalenae de Breno Superiori 1903 // Biobibliographica, 4 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2014. Str. 123-156.

13. Majnarić, Ivan.
Plemstvo Lučke županije u historiografskom djelu Nade Klaić // Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine / Galović, Tomislav ; Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Društvo za hrvatsku povjesnicu ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; FF-press, 2014. Str. 255-276.

14. Majnarić, Ivan.
Nobility of the Croatian Kingdom between Zadar and Its Hinterland during the Late 14th and Early 15th Centuries // Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Authority and Property / Benyovsky Latin, Irena ; Pešorda Vardić, Zrinka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 211-237.

15. Majnarić, Ivan.
Povjesničarka Nada Klaić (Zagreb, 21. VII. 1920. - Zagreb, 2. VIII. 1988.). Biografska skica // Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine / Galović, Tomislav ; Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Društvo za hrvatsku povjesnicu ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; FF-press, 2014. Str. 515-521.

16. Majnarić, Ivan.
Povjesničar Milan Kruhek (Zamlača kraj Vidovca, 28. XII. 1940.) // Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka / Karbić, Marija ; Kekez, Hrvoje ; Novak, Ana ; Horvat, Zorislav (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 11-13.

17. Majnarić, Ivan; Kekez, Hrvoje.
Bibliografija Milana Kruheka // Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka / Karbić, Marija ; Kekez, Hrvoje ; Novak, Ana ; Horvat, Zorislav (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2014. Str. 15-26.

18. Mandušić, Iva.
Nada Klaić i njezin leksikografski rad // Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije (Nada Klaić and her scholarly and teaching contribution to the development of historiography) / Galović, Tomislav ; Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Društvo za hrvatsku povjesnicu ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu ; FF press, 2014. Str. 475-485.

19. Radonić Vranjković, Paulina.
Bibliografija radova Bogdana Krizmana // Biobibliographica, 4 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2014. Str. 81-122.

20. Kale, Slaven.
Lilek, Emilijan // Hrvatski biografski leksikon, sv. 8 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. Str. 677-677.

21. Kale, Slaven.
Kragujević, Stefan (Stevan) // Hrvatski biografski leksikon, sv. 8 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. Str. 4-4.

22. Kunčić, Meri.
Obrtnici, umjetnici i zdravstveni djelatnici u kasnosrednjovjekovnoj rapskoj komuni // Rapski zbornik II. / Andrić, Josip ; Lončarić, Robert (ur.).
Rab : Ogranak Matice hrvatske u Rabu, 2012. Str. 57-75.

23. Bašić-Kosić, Nataša.
Kardinal Alojzije Stepinac u Hrvatskoj reviji Vinka Nikolića // Stepinčev zbornik : Kardinal Alojzije Stepinac svjedok vremena i vizionar za treće tisućljeće : radovi sa znanstvenog skupa, Lepoglava, 5. prosinca 2008. / Mrzljak, Josip (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2009.. Str. 267-306.

24. Brnardić, Vladimir.
Podmaršal i barun Franjo Jelačić Bužimski // Biobibliographica, 3 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 49-62.

25. Čoralić, Lovorka.
Trgovac i poduzetnik Ivan Ferro iz Bara // Biobibliographica, 3 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 27-47.

26. Crljenko, Ivana.
Dubrovačko-neretvanska županija - pregled // Dubrovnik i Neretva u 300 prozora / Bogišić, Vlaho ; Crljenko, Ivana ; Gabrić Primorac, Sandra ; Kučer Beš, Marina ; Vrbica, Darko (ur.).
Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, 2009. Str. 233-236.

27. Kaštelan-Macan, Marija.
O školovanju u dubrovačkoj Preparandiji // Biobibliographica, 3 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 163-181.

28. Kunčić, Meri.
Srednjovjekovni Rmanj do pada pod osmansku vlast // Spomenica Josipa Adamčeka / Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, 2009. Str. 77-85.

29. Kunčić, Meri; Ladić, Zoran.
Putovanja // Leksikon Marina Držića / Novak, Slobodan P. ; Tatarin Milovan ; Mataija Mirjana ; Rafolt Leo (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 643-646.

30. Majhut, Berislav; Franić, Dina.
Kuglijev nakladnički niz Pripovijesti djeda Nike // Biobibliographica, 3 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 129-162.

31. Majnarić, Ivan.
Papinski poslanik Akoncije u Dalmaciji i Hrvatskoj 1219.–1223. godine // Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka / Čoralić, Lovorka ; Slišković, Slavko (ur.).
Zagreb : Dominikanska naklada Istina ; Kršćanska sadašnjost, 2009. Str. 79-98.

32. Majnarić, Ivan.
Nikola Lapsanović – prošla zbilja ili historiografska konstrukcija // Biobibliographica, 3 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 7-25.

33. Paušek-Baždar, Snježana.
Kamenar, Boris // Hrvatski biografski leksikon / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.. Str. 4-5.

34. Paušek-Baždar, Snježana.
Klasinc, Leo // Hrvatski biografski leksikon / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.. Str. 360-362.

35. Paušek-Baždar, Snježana.
Korpar-Čolig, Branka // Hrvatski biografski leksikon / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.. Str. 644-644.

36. Pelc, Milan.
Klović, Juraj Julije // Hrvatski biografski leksikon, sv. 7 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.. Str. 399-406.

37. Pelc, Milan.
Kolunić Rota, Martin // Hrvatski biografski leksikon, sv. 7 / Trpimir Macan (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.. Str. 544-546.

38. Petrović, Ivanka.
Keršić Cresanin, Augustin (Kršić, Chersich ; Aguštin), glagoljaški pisar (Cres, XVIII. st.) // Hrvatski biografski leksikon, sv. 7 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 268-269.

39. Petrović, Ivanka.
Keršić Cresanin, Ivan Krizostom (Ivan Grižostom), glagoljaški pisac (Cres, XVIII. st.) // Hrvatski biografski leksikon, sv. 7 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 269.

40. Petrović, Ivanka.
Kirin, glagoljaški pisac (XIV. st.) // Hrvatski biografski leksikon, sv. 7 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 312-313.

41. Petrović, Ivanka.
Klimantović, Šimun (Klemenović, Klimentović), glagoljaški pisac (Lukoran, o. 1460 - Glavotok na Krku?, nakon 1540) // Hrvatski biografski leksikon, sv. 7 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 381-382.

42. Petrović, Ivanka.
Kolunić, Broz (Kacitić, Ambroz), glagoljaški pisac (Dubovik, Lika, ? - ?) // Hrvatski biografski leksikon, sv. 7 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 543.

43. Petrović, Ivanka.
Košćičić, Benedikt (Košćić, Košćica ; Bene), glagoljaški pisac (Kukljica, ? - Tkon, 21. VIII. 1724) // Hrvatski biografski leksikon, sv. 7 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 708-709.

44. Regan, Krešimir.
Konjski (de Konzka) // Hrvatski biografski leksikon / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.. Str. 580-583.

45. Regan, Krešimir.
Djelovanje Srpske pravoslavne crkve na području Banovine Hrvatske // Znanstveni skup Hrvatska između slobode i jugoslavenstva / Jonjić, Tomislav ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Naklada Trpimir, 2009. Str. 249-278.

46. Regan, Krešimir.
Politička situacija u Dubrovačkom primorju uoči i nakon razgraničenja Banovine Hrvatske sa Zetskom banovinom // Hrvatsko-crnogorski dodiri / Crnogorsko-hrvatski dodiri: Identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja : zbornik radova / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, Matica hrvatska, 2009. Str. 531-556.

47. Regan, Krešimir.
Plemićka obitelj Konjski // Spomenica Josipa Adamčeka / Roksandić, Drago ; Agičić, Damir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za poviejst, 2009. Str. 23-51.

48. Šanjek, Franjo.
Kažotić, Augustin // Hrvatski biografski leksikon (svezak VII) / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.. Str. 216-220.

49. Švoger, Vlasta.
Prilog bibliografiji članaka u zagrebačkim liberalnim listovima Saborske novine, Slavenski jug, Südslawische Zeitung i Jugoslavenske novine // Biobibliographica : zbornik znanstveno-istraživačkoga projekta Hrvatska bio-bibliografska baština. Sv. 3 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 63-102.

50. Vojak, Danijel.
Prvi hrvatski romolozi: Mara Čop, Franjo Fancev, Vladimir Redenšek i Antun Medven // Biobibliographica, 3 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009. Str. 103-128.

51. Bašić-Kosić, Nataša.
Novosadski dogovor u kontekstu jugoslavenske jezične politike prve polovice XX. stoljeća // Babićev zbornik o 80. obljetnici života / Mirković, Slavko (ur.).
Slavonski Brod : Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2008.. Str. 199-246.

52. Kunčić, Meri.
Razvoj i značenje kulta sv. Sebastijana u dalmatinskim komunama u 15. i 16. stoljeću s posebnim obzirom na umjetničku produkciju // Hagiologija: kultovi u kontekstu / Marinković, Ana ; Vedriš, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leykam international, 2008. Str. 141-159.

53. Macan, Trpimir.
Mandaljenski zgodopis 1902.-1944. // Zbornik Župe Dubrovačke, sv. 5 / Zec, Ivo ; Bego-Urban, Melita ; Barović, Ivica ; Pendo, Pasko ; Kapetanić, Niko ; Kesovija, Vlaho (ur.).
Čibača : Humanitarno društvo Župe Dubrovačke, 2008. Str. 11-16.

54. Radović Mahečić, Darja.
Dogradnja s otvorenim svetištem (novogradnja nacionalnog prošteništa) arhitekta Stjepana Planića, 1968-1971. // Umjetnička topografija Krapinsko-zagorske županije / Reberski, Ivanka (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti i Školska knjiga, 2008.. Str. 440-442.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Goldstein, Ivo; Hutinec, Goran; Regan, Krešimir.
Povijest 2, udžbenik za 2. razred četvorogodišnjih strukovnih škola / Pomper, Željko (ur.).
Zagreb : SysPrint, 2010.

2. Janeković-Römer, Zdenka; Goldstein, Ivo; Regan, Krešimir.
Povijest 1, udžbenik za 1. razred strukovne četverogodišnje škole / Pomper Željko (ur.).
Zagreb : SysPrint, 2010.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kunčić, Meri.
Dalmatinski patricijat i socijalno kršćanstvo. O srednjovjekovnim rapskim hospitalima s posebnim osvrtom na hospital Tijela Kristova i njegova utemeljitelja Petra de Zaro. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 40 (2016) , 77; 25-76 (članak, znanstveni).

2. Čoralić, Lovorka.
Mletački pukovnik i kavaljer svetoga Marka Andrija Pace. // Biobibliographica: Zbornik znanstvenoga projekta Hrvatska biobibliografska baština. 4 (2014) ; 31-47 (članak, znanstveni).

3. Crljenko, Ivana.
Some Older Sources for Croatian Exonym Analysis. // Acta geographica Slovenica. 54 (2014) , 1; 89-100 (članak, znanstveni).

4. Crljenko, Ivana.
Odnos dobne strukture stanovništva i rekreacijskog pejzaža: primjer Dubrave u Zagrebu. // Geoadria. 18 (2013) , 2; 113-146 (članak, znanstveni).

5. Crljenko, Ivana.
Analiza uloge statistike u dijelu opusa geografa Petra Matkovića. // Studia lexicographica. 7 (2013) , 1 (12); 5-60 (članak, znanstveni).

6. Crljenko, Ivana.
Obrada toponima u hrvatskim leksikografskim izdanjima. // Studia lexicographica. 7 (2013) , 2 (13); 57-88 (članak, znanstveni).

7. Kunčić, Meri.
Rapski obrtnici, umjetnici i medicinski djelatnici te njihovi klijenti na Rabu u drugoj polovici 15. stoljeća. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 31 (2013) ; 77-126 (članak, znanstveni).

8. Crljenko, Ivana.
Utjecaj nekih sociogeografskih čimbenika na morfogenezu zagrebačke Dubrave. // Hrvatski geografski glasnik. 74 (2012) , 1; 111-139 (članak, znanstveni).

9. Crljenko, Ivana.
The Renaming of Streets and Squares in Post- socialist Croatian Towns. // Language and society. 3 (2012) ; 230-241 (članak, znanstveni).

10. Crljenko, Ivana.
Migracijska i etnička obilježja stanovništva kao čimbenici promjene kulturnoga pejzaža zagrebačke Dubrave. // Migracijske i etničke teme. 28 (2012) , 3; 287-315 (članak, znanstveni).

11. Majnarić, Ivan.
Prilog poznavanju datiranja spisa bilježnika u službi Zadarskoga kaptola tijekom druge polovice XIV. i prve polovice XV. stoljeća. // Starine. 64 (2012) ; 185-205 (članak, znanstveni).

12. Katušić, Maja; Majnarić, Ivan.
Dopo la morte dell quondam signor Giouanni Casio dotor... Inventar ninskog plemića Ivana Kašića s kraja 17. stoljeća. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 29 (2011) ; 219-271 (članak, znanstveni).

13. Majnarić, Ivan.
Papa i svjetovni vladar na izmaku karolinškog doba. Primjer splitskih sinoda dvadesetih godina 10. stoljeća. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28 (2010) ; 5-16 (prethodno priopćenje, znanstveni).

14. Regan, Krešimir.
Srpska pravoslavna crkva i hrvatska samostalnost - Djelovanje u Banovini Hrvatskoj. // Review of Croatian history. 6 (2010) , 1; 85-104 (članak, znanstveni).

15. Majnarić, Ivan.
» Ut que inveneritis corrigenda corrigatis, destruatis et elleuatis superflua et nociva, edefictis et plantetis utilita et honesta« . Međuodnos papinskih predstavnika i službenika crkvene hijerarhije na istočnojadranskoj obali tijekom druge polovice XII. stoljeća. // Acta Histriae. 17 (2009) , 1-2; 203-214 (članak, znanstveni).

16. Mandušić, Iva.
Ugarski povjesničar Nikola (Miklós) Istvánffy (1538-1615) i njegovo djelo "Historiarum de rebus Ungaricis" u hrvatskoj historiografiji. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 33 (2009) , 64; 33-67 (članak, znanstveni).

17. Radović Mahečić, Darja.
Graditeljska obitelj Carnelutti (1879.-1947.). // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 33 (2009) , 33; 319-336 (članak, znanstveni).

18. Crljenko, Ivana.
Izraženost identiteta u gradskoj toponimiji kvarnerskih i istarskih gradova. // Hrvatski geografski glasnik. 70 (2008) , 1; 67-90 (članak, znanstveni).

19. Crljenko, Ivana.
O pisanju geografskih imena: Neke nedoumice u hrvatskim leksikografskim i kartografskim djelima. // Studia lexicographica. 2 (2008) , 1 (2); 77-104 (članak, znanstveni).

20. Crljenko, Ivana.
Analiza rukopisa o životu Abhaza u 19. st. pohranjenog u Zbirci Baltazara Bogišića. // Studia lexicographica. 2 (2008) , 2 (3); 157-183 (članak, znanstveni).

21. Hameršak, Filip.
Od romana do izvedbe - prilog proučavanju Švejkove teatarske anabaze. // Kolo. 18 (2008) , 3-4; 126-149 (članak, znanstveni).

22. Majnarić, Ivan.
Papinski kapelan Ivan od Casamarija i bilinopoljska abjuracija 1203. Papinski legat koji to u Bosni nije bio?. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 50 (2008) ; 1-13 (članak, znanstveni).

23. Majnarić, Ivan.
Prilog diskusiji o genealoškoj svezi omiških i ugarskih Kačića. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 26 (2008) ; 49-58 (prethodno priopćenje, znanstveni).

24. Majnarić, Ivan.
» Plemstvo dvanaest plemena« Kraljevine Hrvatske u hrvatskoj enciklopedičkoj obradbi od kraja XIX. stoljeća. // Studia lexicographica. 2 (2008) , 2 (3); 5-25 (pregledni rad, znanstveni).

25. Radonić Vranjković, Paulina.
Gradski i parlamentarni izbori u Zagrebu 1927. godine. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 40 (2008) ; 249-274 (članak, znanstveni).

26. Regan, Krešimir.
Srpski kulturni klub i Banovina Hrvatska. // Časopis za suvremenu povijest. 2 (2008) ; 397-424 (članak, znanstveni).

27. Bašić-Kosić, Nataša.
Ljudevit Jonke i jugoslavenski jezični unitarizam. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 54 (2007) , 4, 5; 131-142-161-173 (članak, znanstveni).

28. Radović Mahečić, Darja.
Costruttori e architetti Carnelutti da Friuli in Croazia. // Territori e contesti d'arte. Periodico Internazionale di Relazioni Culturali e Studi di Storia dell'Arte. 1 (2007) , 1; 8-27 (članak, znanstveni).

29. Radović Mahečić, Darja.
Pohvala konstrukciji - 70 godina Francuskog paviljona na Zagrebačkom zboru. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 31 (2007) , 31; 297-312 (članak, znanstveni).

30. Regan, krešimir.
Političko djelovanje Krajine u Banovini Hrvatskoj. // Historijski zbornik. 60 (2007) ; 179-213 (članak, znanstveni).

31. Regan, Krešimir.
Djelovanje Jugoslavenske radikalne zajednice u doba Banovine Hrvatske (1939-1941). // Studia lexicographica. 1 (2007) ; 217-254 (članak, znanstveni).

32. Regan, Krešimir.
Gorjani-srednjovjekovno sijelo plemićke obitelji Gorjanski. // Scrinia Slavonica : godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest. 6 (2006) ; 127-159 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kunčić, Meri.
Likovni leksikon, gl. ur. Josip Bilić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb 2014., 1054 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 32 (2014) ; 300-302 (prikaz, ostalo).

2. Macan, Trpimir.
Kaj 2012.. // Marulić : hrvatska književna revija. 46 (2013) , 1-2; 214-215 (prikaz, ostalo).

3. Macan, Trpimir.
Tomislav Macan, Nekoliki zapisci o 1944.. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. 23 (2013) , 4; 247-251 (građa, ostalo).

4. Crljenko, Ivana.
Dubrava u zagrebačkom okruženju. // Geografski horizont. 58 (2012) , 1; 27-42 (članak, stručni).

5. Crljenko, Ivana.
Geografija Gorske Hrvatske – prilozi analizi socijalno-geografske strukture Gorskoga kotara i Ogulinsko-plaščanske submontane udoline. // Geografski horizont. 2 (2012) ; 102-105 (prikaz, ostalo).

6. Karbić, Damir; Katušić, Maja; Majnarić, Ivan.
Registri Zadarskog i Splitskog kaptola, vol. 4, Zajednički registar Ivana de Trottisa i Teodora de Prandina. // Fontes : izvori za hrvatsku povijest. 18 (2012) ; 7-220 (kritičko izdanje izvora, stručni).

7. Macan, Trpimir.
Kaj 2011.. // Marulić : hrvatska književna revija. 45 (2012) , 1; 160-161 (prikaz, ostalo).

8. Macan, Trpimir.
Iz ljetnoga štiva. // Marulić : hrvatska književna revija. 24 (2012) , 5; 935-942 (prikaz, ostalo).

9. Macan, Trpimir.
Slikar perom o slikarici. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. 23 (2012) , 2; 7-51 (objavljeno gradivo, ostalo).

10. Macan, Trpimir.
Tomislav Macan, Susret s o. Anđelom Marijom Miškovom na stranicama njegova zapisanoga. // Marulić : hrvatska književna revija. 45 (2012) , 1; 17-26 (građa, ostalo).

11. Bašić-Kosić, Nataša.
Hrvatski jezik i jezično-pravopisna politika u izdanjima Leksikografskoga zavoda. // Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 58 (2011) , 2; 57-70 (članak, ostalo).

12. Bašić, Nataša.
Hrvatski jezik i jezikoslovlje danas: normativni prijepori i politička osporavanja. // Riječ: časopis za slavensku filologiju. 13 (42) (2011) , 1-3; 1-10 (članak, ostalo).

13. Macan, Trpimir.
Prosinačke bilješke. // Marulić: hrvatska književna revija. 44 (2011) , 1; 196-204 (prikaz, ostalo).

14. Macan, Trpimir.
Nekoliki zapisci. // Marulić: hrvatska književna revija. 44 (2011) , 1; 113-125 (ostalo, ostalo).

15. Radović Mahečić, Darja.
Jazz time. Art deco i umjetnost u Hrvatskoj između dva svjetska rata, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. VIII-1/2 (2011) , 1-2; 23-25 (prikaz, stručni).

16. Macan, Trpimir.
Veljački osvrti. // Marulić : hrvatska književna revija. 43 (2010) , 1; 223-228 (prikaz, ostalo).

17. Majnarić, Ivan.
János M. Bak, Studying medieval rulers and their subjects: Central Europe and beyond, ur. Balázs Nagy i Gábor Klaniczay, Variorum collected studies series, Ashgate, Farnham i Burlington 2010., 324 str.. // Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28 (2010) ; 266-271 (prikaz, ostalo).

18. Radović Mahečić, Darja.
Klub hrvatskih arhitekata. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. VII 3/4 (2010) , 3-4; 38-40 (prikaz, stručni).

19. Bašić-Kosić, Nataša.
Uz povijest hrvatske standardizacije. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 56 (2009) , 1; 12-24 (članak, stručni).

20. Crljenko, Ivana.
Rijeka - razvoj grada na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. // Geografski horizont. 1 (2009) ; 7-16 (članak, stručni).

21. Crljenko, Ivana.
Šetnja senjskim ulicama. // Hrvatska revija. 9 (2009) , 1; 56-63 (članak, stručni).

22. Crljenko, Ivana.
Kulturna geografija – kritički rječnik ključnih pojmova. // Migracijske i etničke teme. 25 (2009) , 1-2; 166-169 (prikaz, ostalo).

23. Hameršak, Filip.
U spomen na Martina Kaminskog (15. rujna 1913. - 30. siječnja 2009.). // Časopis za suvremenu povijest. 41 (2009) , 1; 223-228 (nekrolog, stručni).

24. Macan, Trpimir.
Veljačke bilješke. // Marulić, hrvatska književna revija. 43 (2009) , 2; 350-354 (prikaz, ostalo).

25. Macan, Trpimir.
Dugi put do nezavisnosti. // Hrvatska revija. 9 (2009) , 1; 135-138 (prikaz, ostalo).

26. Radonić Vranjković, Paulina.
Zbrinjavanje gladne djece u Hrvatskoj za Prvoga svjetskog rata. Mira Kolar. Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod 2008., 440 str.. // Studia lexicographica. 3 (2009) , 1-2 (4-5); 161-164 (prikaz, ostalo).

27. Radović Mahečić, Darja.
Eve Blau and Ivan Rupnik, Project Zagreb: Transition as Condition, Strategy, Practice. // The EAHN (European Architectural History Network) Newsletter. 1 (2009) ; 50-55 (recenzija projekta i knjige, stručni).

28. Radović Mahečić, Darja.
I manje i više - održive promjene ČIP-a br. 1-2 (656-657), 2009.. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 1-2 (2009) , 1-2; 10-13 (komentar, stručni).

29. Radović Mahečić, Darja.
Ženeva - grad koji umije živjeti. // Livingstone. 39 (2009) , 39; 84-89 (prikaz, ostalo).

30. Radović Mahečić, Darja.
Fenomen međunarodnih izložbi i Richterova inženjerska umjetnost. // Kvartal : kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. 6 (2009) , 3-4; 65-66 (prikaz, stručni).

31. Bašić-Kosić, Nataša.
U spomen : Tomislav Ladan (1932. −2008.). // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 55 (2008) , 4; 121-126 (pregledni članak, ostalo).

32. Hameršak, Filip.
Pilar - časopis za društvene i humanističke studije, 2(2007) 1(3).. // Časopis za suvremenu povijest. 40 (2008) , 2; 673-680 (osvrt, stručni).

33. Hameršak, Filip.
Mrtvi kutovi sveznajućega pripovjedača. // Književna republika. 6 (2008) , 11/12; 210-214 (osvrt, ostalo).

34. Macan, Trpimir.
Siječanjske bilješke. // Marulić, hrvatska književna revija. 42 (2008) , 1; 196-199 (prikaz, ostalo).

35. Macan, Trpimir.
Ponovni susret na stranicama zbornika. // Hrvatska revija. 8 (2008) , 1; 140-142 (prikaz, ostalo).

36. Majnarić, Ivan.
Antun Jarm, Pribrojeni zboru mučenika. Svećenici Đakovačke i Srijemske biskupije svjedoci i žrtve u vrijeme i neposredno nakon Drugoga svjetskog rata, Đakovo 2007., 120 str.. // Croatica Christiana periodica : Časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 32 (2008) , 62; 176-178 (prikaz, ostalo).

37. Majnarić, Ivan.
Meri Kunčić, Od pošasti sačuvaj nas. Utjecaj osmanske opasnosti i kužnih epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u XV. i XVI. stoljeću, Zagreb, Srednja Europa, 2008., 214 str.. // Acta Histriae. 16 (2008) , 3; 409-411 (prikaz, ostalo).

38. Hameršak, Filip.
Na Hergešićevu tragu – kako utvrditi tekstovne korpuse novijega hrvatskoga predinformatičkoga razdoblja?. // Studia lexicographica. 1 (2007) , 1; 117-128 (članak, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Hoško, Franjo Emanuel; Mandušić, Iva.
Vrhovac, Maksimilijan. // Hrvatski biografski leksikon. (2015).

2. Mandušić, Iva.
"Hranilović, Ilija", "Smičiklas, Gabrijel". // Bischofslexikon der Habsburgermonarchie 1806-1918.. (2015).

3. Mandušić, Iva.
Ljubić, Šime. // Hrvatski biografski leksikon. (2015).

4. Mandušić, Iva; Šunjić, Ankica.
Mažuranić, Ivan. // Hrvatski biografski leksikon. (2015).

5. Radović Mahečić, Darja.
Dječja odmarališta u Hrvatskoj: složen arhitektonski i socijalni fenomen. // Prostor znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. (2009).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Radović Mahečić, Darja.
Teme, teze i autori zastupljeni na stranicama hrvatskih stručnih časopisa u 20. stoljeću // Hrvatska arhitektura u XX. stoljeću / Hekman, Jelena ; Premerl, Tomislav (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2009. 125-140 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Crljenko, Ivana.
Representations of regional identity: A case study of the street names in two Croatian neighbouring regions // Names in daily life: Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences / Joan Tort i Donada, Montserrat Montagut i Montagut (ur.).
Barcelona : Generalitat de Catalunya – Departament de Cultura, 2014. 1789-1799 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Radović Mahečić, Darja.
The Case of Dubrovnik, UNESCO World Heritage Site Under Siege 1991/1992 // Architecture and Armed Conflict / Mancini, JoAnne ; Bresnahan, Keith (ur.).
London : Routledge, 2014. Chapter 2 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Crljenko, Ivana.
Bogišićeva kavkaska putovanja : o stanovništvu Suhumskoga okruga // Bogišić i kultura sjećanja : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića / Kregar, Josip ; Bogišić, Vlaho ; Čepulo, Dalibor ; Miladin, Petar ; Ravlić, Slaven ; Hameršak, Filip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2011. 237-248 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Majnarić, Ivan.
Plemstvo Kraljevine Hrvatske između Zadra i njegova zaleđa tijekom druge polovice XIV. i prve polovice XV. stoljeća // .
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Radović Mahečić, Darja.
The case of Dubrovnik - UNESCO's World Heritage site under siege 1991-1992 // The Politics of Architectural Destruction, International Conference / Mancini, JoAnne (ur.).
Maynooth, Ireland : NUI Maynooth, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Radović Mahečić, Darja.
“Dom” (or public buildings) in Croatia’s village architecture // 1st International Meeting EAHN, European Architectural History Network / Correia, Jorge (ur.).
Guimares, Portugal : EAHN, 2010. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Majnarić, Ivan.
Papinstvo i Barska (nad)biskupija u drugoj polovici XII. stoljeća // Hrvatsko-crnogorski dodiri/crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja / Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest ; Matica hrvatska, 2009. 89-105 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Crljenko, Ivana.
Gradska toponimija kao pokazatelj u suvremenim geografskim istraživanjima // Zbornik radova 4. hrvatskoga geografskog kongresa "Geografsko vrednovanje prostornih resursa" / Lj. Bajs i dr. (ur.).
Zagreb : Hrvatsko geografsko društvo, 2007. 57-72 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Crljenko, Ivana.
Practical Benefits of Knowing the Definitions of Exonym and Endonym when Creating the List of Exonyms/Foreign Geographical Names // Confirmation of the Definitions - Name and Place, vol. 4 / Jordan, Peter ; Woodman, Paul (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2015. 31-41 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

2. Crljenko, Ivana.
Treatment and definitions of the terms geographical name, exonym and endonym in various Croatian sources // The Quest for Definitions - Name and Place, vol. 3 / Jordan, Peter ; Woodman, Paul (ur.).
Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2014. 203-212 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

3. Radović Mahečić, Darja.
Slučaj Iblerova laboratorija // Dani Cvita Fiskovića 2012. - Majstorske radionice.
Zagreb, 2014. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Radović Mahečić, Darja.
Zagreb Ise Kršnjavog - od panorame do detalja // Iso Kršnjavi - veliki utemeljitelj.
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, Institut za povijest umjetnosti, 2014. (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Radović Mahečić, Darja.
Arhitektura u muzeju ili jesu li "arhitektonske izložbe dosadne"? // 2. kongres hrvatskih muzealaca Arhitektura u muzeju / Galjer, Jasna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko muzeološko društvo, 2013. 152-159 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Crljenko, Ivana.
Geographical feature importance as a criterion for exonym selection: Croatian examples // The Great Toponymic Divide / Woodman, Paul (ur.).
Warszawa : Head Office of Geodesy and Cartography, 2012. 187-194 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

7. Macan, Trpimir.
Prinos gradivu o suđenju i akademskoj rehabilitaciji Đure Stipetića // Dani dr. Franje Tuđmana. Hrvati kroz stoljeća / Piskač, Nenad (ur.).
Veliko Trgovišće : Općina Veliko Trgovišće, 2012. 247-268 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Crljenko, Ivana; Klemenčić, Mladen.
Geografska imena u leksikografskim izdanjima // Geografska imena - zbornik radova s Prvog nacionalnog znanstvenog savjetovanja o geografskim imenima / Skračić, V. ; Faričić, J. (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2011. 105-110 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Radonić Vranjković, Paulina.
Bibliografija radova o Baltazaru Bogišiću // Bogišić i kultura sjećanja : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u prigodi stote godišnjice smrti Balda Bogišića / Kregar, Josip ; Bogišić, Vlaho ; Čepulo, Dalibor ; Miladin, Petar ; Ravlić, Slaven ; Hameršak, Filip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet ; Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”, 2011. 357-388 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).

10. Majnarić, Ivan.
Niže i srednje plemstvo Lučke županije i širega zadarskoga zaleđa u radovima Stjepana Gunjače // Zbornik. Stjepan Gunjača i hrvatska srednjovjekovna povijesno-arheološka baština 1 / Šeparović, Tomislav ; Uroda, Nikolina ; Zekan, Mate (ur.).
Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2010. 341-349 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Macan, Trpimir.
Nekoji pogledi u hrvatsku povijest // Dani dr. Franje Tuđmana. Hrvati kroz stoljeća. / Piskač, Nenad (ur.).
Veliko Trgovišće : Općina Veliko Trgovišće, 2009. 333-349 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Videk, Nevenka.
Literarno-povijesno-autobiografsko u pripovjednom opusu fra Stipana Zlatovića // Zbornik o Stjepanu Zlatoviću / Knezović, Pavao (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2008. 23-38 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Macan, Trpimir.
Autorski enciklopedijski prinos Jaroslava Šidaka // Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena. Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011. / Agičić, Damir ; Janković, Branimir (ur.).
Zagreb : FF Press, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2012. 85-90 (predavanje,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Kunčić, Meri.
The Inhabitants of Late Medieval Dalmatian Commune of Rab Originating from Apennine Peninsula // Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections (The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network), University of Zagreb's Faculty of Humanities and Social Sciences, 12-14 April 2018 / Špoljarić, Luka ; Vedriš, Trpimir (ur.).
Zagreb : FF-press, Ivana Lučića 3, 2018. 33-33 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Kunčić, Meri.
Procvat društvene solidarnosti u kasnosrednjovjekovnoj rapskoj komuni - djelovanje tri rapska hospitala // V. Kongres hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi / Agičić, Damir ; Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, 2016. 108-109 (predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Majnarić, Ivan.
Zaglavska zadužbina sv. Mihovila iz rakursa Grgura Mrganića // Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu / Botica, Ivan ; Galović, Tomislav ; Kuhar, Kristijan (ur.).
Zagreb : FF press, 2013. 37-37 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Mandušić, Iva.
Nada Klaić i njezin leksikografski rad // Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije / Galović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Društvo za hrvatsku povjesnicu ; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ;, 2013. 25-26 (predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Mandušić, Iva.
Juraj Drašković i njegova uloga u oblikovanju novih crkvenih, obrazovnih i kulturnih prilika u hrvatskim zemljama nakon Tridentskoga koncila // Tridentska baština: katolička obnova i katolička konfesionalizacija u hrvatskim zemljama. Sažeci referata i biografije autora. / Brković, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2013. 24-24 (predavanje,sažetak,znanstveni).

6. Kunčić, Meri.
U potrazi za slobodom - život hrvatske plemkinje Magdalene Budrišić u kasnosrednjovjekovnom Rabu // IV. kongres Hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda. Zbornik sažetaka / Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 109-109 (predavanje,sažetak,znanstveni).

7. Majnarić, Ivan.
Plemićke organizacije kasnosrednjovjekovne Kraljevine Hrvatske // IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. - Sloboda / Galović, Tomislav ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti ; Društvo za hrvatsku povjesnicu ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. 117-117 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Radović Mahečić, Darja.
DIMENZIJA RURALNOSTI U KONCEPTUALIZACIJI MODERNOSTI Babićeva kulturna obnova i hrvatska međuratna arhitektura // .
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske i Moderna galerija Zagreb (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Radović Mahečić, Darja; Štok, Sanja; Kulmer, Barbara.
Castle Cernik – the chalenge of the revitalisation of the cultural heritage in the age of a sustainable future // Energy Management in Cultural Heritage.
2011. (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

10. Crljenko, Ivana; Klemenčić, Mladen.
Geography and encyclopaedias // Internationa scientific conference Applied geography in theory and practice : Book of abstracts / Lukić, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Department of Geography Faculty of Science University of Zagreb, 2010. 40 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Hameršak, Filip.
Kroatološki prinos Hrvatskoga biografskoga leksikona // 1. međunarodna kroatološka konferencija. Program/knjiga sažetaka / Košutar, Petra ; Šišak, Marinko ; Bracanović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji, 2009. 37-37 (predavanje,sažetak,stručni).

12. Majnarić, Ivan.
Poimanje prošlosti u hrvatskoga plemstva druge polovice XIV. stoljeća – konstrukcija ili tradicija? // Glasnik ZRS Koper 14, br. 7 / Martina Vovk (ur.).
Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 2009. 33-33 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Radović Mahečić, Darja.
Malinska na otoku Krku 1909.-2009. - 100 godina organiziranog turizma // 2. međunarodna konferencija: Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihovog okruženja u Primorsko-goranskoj županiji / Bilušić Dumbović, Biserka (ur.).
Zagreb : ECOVAST hrvatska sekcija, 2009. 28-30 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

14. Videk, Nevenka.
Književna sastavnica u suvremenoj hrvatskoj leksikografiji: primjer kroatološkoga prinosa Hrvatskoga biografskoga leksikona // Program/Knjiga sažetaka / Košutar, Petra ; Šišak, Marinko ; Bracanović, Tomislav (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji, 2009. 68-68 (predavanje,sažetak,stručni).

15. Hameršak, Filip.
Religija u opkopima 1914.-1918. (autobiografski pogledi hrvatskih nižih časnika i dočasnika) // Program i sažeci izlaganja / Budak, Neven i dr. (ur.).
Split : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Filozofski fakultet u Splitu, 2008. 56-56 (predavanje,sažetak).

16. Kunčić, Meri.
Crkvene institucije, bratovštine i pojedinci kao patroni obrtničke i umjetničke produkcije u kasnosrednjovjekovnom Rabu na temelju bilježničkih spisa // III. Kongres hrvatskih povjesničara: program i sažeci izlaganja.
Split, 2008. 78-79 (predavanje,sažetak).

17. Majnarić, Ivan.
Papinski predstavnici i istraživanje hrvatskoga ranoga i razvijenoga srednjovjekovlja // III. kongres hrvatskih povjesničara. Program i sažeci izlaganja. Split-Supetar, 1.-5. listopada 2008. / Organizacijski odbor (ur.).
Split : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Filozofski fakultet u Splitu, 2008. 84-84 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Mandušić, Iva.
Zagrebački biskupi i Zagrebačka biskupija u 16. st. u djelu povjesničara Nikole Istvanffyja // Program i sažeci izlaganja III. kongresa hrvatskih povjesničara (Split-Supetar 1-5. 10. 2008) / Budak, Neven i dr. (ur.).
Zagreb-Split : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Filozofski fakultet u Splitu, 2008. (predavanje,sažetak).

19. Radonić Vranjković, Paulina.
Prilog biografiji Frana Škrnjara - svećenika i narodnog zastupnika H(P)(R)SS // III. kongres hrvatskih povjesničara. Program i sažeci izlaganja. / Budak, Neven i dr. (ur.).
Split : Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Filozofski fakultet u Splitu, 2008. 109 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Kunčić, Meri.
Umjetnički obrt na Rabu u kasnom srednjovjekovlju u svjetlu bilježničkih dokumenata // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Kunčić, Meri.
Obrti tekstilne, kožarske i drvne djelatnosti - temelji privrede kasnosrednjovjekovnoga Raba // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Kunčić, Meri.
The Role of the Foreign Intelectual Elite in Everyday Life of Late Medieval Rab // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Crljenko, Ivana; Zupanc, Ivan.
Bilingualism in the Namescape of Croatian Istria: A Geographical Approach // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

5. Kunčić, Meri.
Middle Ages and Renaissance: Iconography, Votive Images and Cult of Saints along the Adriatic Countries // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Majnarić, Ivan.
Mletačka opsada Zadra 1345.-46. i plemstvo širega zadarskog zaleđa // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Majnarić, Ivan.
Hrvatsko plemstvo oko polovice XIV. stoljeća – primjeri iz širega zadarskog zaleđa // .
(predavanje,domaća recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Majnarić, Ivan.
A Luxurious Way?: Traces of Material Culture in the Everyday Life of the Late Medieval Croatian Nobility // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Majnarić, Ivan.
Papinstvo i Kraljevina Hrvatska potkraj XIII. i na početku XIV. stoljeća // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Majnarić, Ivan.
The Treaty of Aachen 812 and aemulatio imperii on the Southeastern Frontiers of the Carolingian World // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Hameršak, Filip.
The changing memory of the Great War: Croatian case (with special attention to autobiographies) // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

12. Majnarić, Ivan.
Papal Policy and its Envoys and Agents in Croatia, Slavonia, Bosnia, and Serbia at the End of the 13th and at the Beginning of the 14th Century // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Hameršak, Filip.
I. svjetski rat u hrvatskoj autobiografskoj književnosti // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

14. Radonić Vranjković, Paulina.
Anotirana bibliografija radova o Baltazaru Bogišiću // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

15. Hameršak, Filip.
Baltazar Bogišić u hrvatskom javnom prostoru // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

16. Radović Mahečić, Darja.
MODERNITY IN CROATIA – THEMATIC FRAMES Initiators of change // Building modernity in the Balkans - workshop, New european University, Bukurešt, Rumunjska / Popescu, Carmen (ur.).
Bukurešt, Rumunjska : New European University (predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,stručni).

17. Mandušić, Iva.
Povjesničar Nikola Istvánffy (1538-1615) i Vinica // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

18. Hameršak, Filip.
Na Hergešićevu tragu - kako ustanoviti tekstovne korpuse novijega hrvatskoga predinformatičkoga razdoblja? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

19. Crljenko, Ivana.
Urban Toponymy as the Reflection of Social and Political Reality // .
(predavanje,ppt prezentacija,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Majnarić, Ivan.
Srednje i niže plemstvo u širem zadarskom zaleđu od polovice XIV. do polovice XV. stoljeća / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 06.06. 2012, 304 str. Voditelj: Grgin, Borislav.

2. Crljenko, Ivana.
Kulturni pejzaži zagrebačke Dubrave - tipološki pristup / doktorska disertacija.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 20.04. 2011., 398 str. Voditelj: Šakaja, Laura.

3. Kunčić, Meri.
Život i djelatnost obrtnika i umjetnika u rapskoj komuni u drugoj polovici 15. stoljeća / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 22.02. 2011., 355 str. Voditelj: Grgin, Borislav.
 
  Magistarski radovi
 

1. Lučić, Nikša.
Redovništvo u gradu Hvaru u 15. i 16. stoljeću / magistarski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 16.02. 2008., 113 str. Voditelj: Raukar, Tomislav.
 
  Druge vrste radova
 

1. Kunčić, Meri.
O srednjovjekovnim rapskim hospitalima s posebnim osvrtom na hospital Tijela Kristova i njegovog utemeljitelja Petra de Zaro, 2018. (znanstveni, predavanje).

2. Crljenko, Ivana.
Matković, Petar, geograf, 2015. (enciklopedijska natuknica).

3. Crljenko, Ivana.
Hrvatska enciklopedija online, 2014.-. (autorski i urednički leksikografski rad).

4. Andreis, Mladen; Majnarić, Ivan.
Kuparić, obitelj, 2013. (enciklopedijska natuknica).

5. Andrić, Stanko.
Kreštelovački, 2013. (enciklopedijska natuknica).

6. Andrić, Stanko.
Krpić Grabarski, Blaž, 2013. (enciklopedijska natuknica).

7. Andrić, Stanko.
Kukujevački, 2013. (enciklopedijska natuknica).

8. Andrić, Stanko.
Lacko od Szántóa, 2013. (enciklopedijska natuknica).

9. Andrić, Stanko.
Ladislav Levanjski, 2013. (enciklopedijska natuknica).

10. Andrić, Stanko.
Ladislav Macedonijski, 2013. (enciklopedijska natuknica).

11. Andrić, Stanko.
Levey, 2013. (enciklopedijska natuknica).

12. Andrić, Stanko.
Liskovački, 2013. (enciklopedijska natuknica).

13. Armanda, Ivan.
Kraljević, Ivo (Ivan), 2013. (enciklopedijska natuknica).

14. Armanda, Ivan.
Krasić, Ljubo, 2013. (enciklopedijska natuknica).

15. Armanda, Ivan.
Krasnik, Stjepan, 2013. (enciklopedijska natuknica).

16. Armanda, Ivan.
Krečak, Đuro (Gjuro, Georgius), 2013. (enciklopedijska natuknica).

17. Armanda, Ivan.
Krespi, Antun (Crespi), 2013. (enciklopedijska natuknica).

18. Armanda, Ivan.
Kriste, Đuro, 2013. (enciklopedijska natuknica).

19. Armanda, Ivan.
Krivić, Lav (Ivan), 2013. (enciklopedijska natuknica).

20. Armanda, Ivan.
Križ, Krizostom (Hrisostom, Hrizostom), 2013. (enciklopedijska natuknica).

21. Armanda, Ivan.
Krmpotić, Josip, 2013. (enciklopedijska natuknica).

22. Armanda, Ivan.
Krmpotić, Mario, 2013. (enciklopedijska natuknica).

23. Armanda, Ivan.
Krolo, Augustin (Mirko), 2013. (enciklopedijska natuknica).

24. Armanda, Ivan.
Krolo, Ivan (Ivo), 2013. (enciklopedijska natuknica).

25. Armanda, Ivan.
Krösbacher Ivana (Krössbacher, Johanna), 2013. (enciklopedijska natuknica).

26. Armanda, Ivan.
Kučenjak, Milan (Emil), 2013. (enciklopedijska natuknica).

27. Armanda, Ivan.
Kuhner, Mijo (Michael), 2013. (enciklopedijska natuknica).

28. Armanda, Ivan.
Kujundžić, Anđelina (Anđelija, Jelena, Marija Anđelina), 2013. (enciklopedijska natuknica).

29. Armanda, Ivan.
Kujundžić, Ilija (Kuluncsics, Kuluncsis ; Ilo), 2013. (enciklopedijska natuknica).

30. Armanda, Ivan.
Kujundžić, Ivan (Ivanica), 2013. (enciklopedijska natuknica).

31. Armanda, Ivan.
Kujundžić, Nikola (Kuluncsich, Kulundžić), 2013. (enciklopedijska natuknica).

32. Armanda, Ivan.
Kujundžić, Pajo (Kulundžić, Kuluncsich, Kuluncsics, Kuluncsis ; Pavao, Pál), 2013. (enciklopedijska natuknica).

33. Armanda, Ivan.
Kukolja, Stjepan (Stephan), 2013. (enciklopedijska natuknica).

34. Armanda, Ivan.
Kukuljan, Josip, 2013. (enciklopedijska natuknica).

35. Armanda, Ivan.
Kukuljica, Lovro (Cucuglizza ; Lorenzo, Alfons Marija), 2013. (enciklopedijska natuknica).

36. Armanda, Ivan.
Kuljiš, Andrija Josip, 2013. (enciklopedijska natuknica).

37. Armanda, Ivan.
Kušan, Pavao (Kussan, Kushan ; Paul), 2013. (enciklopedijska natuknica).

38. Armanda, Ivan.
Kuten, Krunoslav (Stjepan), 2013. (enciklopedijska natuknica).

39. Armanda, Ivan.
Kuvačić, Ivan, 2013. (enciklopedijska natuknica).

40. Armanda, Ivan.
Kuzmić, Gustav, 2013. (enciklopedijska natuknica).

41. Armanda, Ivan.
Kužina, Vinko, 2013. (enciklopedijska natuknica).

42. Armanda, Ivan.
Lacković, Marinko, 2013. (enciklopedijska natuknica).

43. Armanda, Ivan.
Lahner, Juraj (Lachner ; Gjuro, Georgius), 2013. (enciklopedijska natuknica).

44. Armanda, Ivan.
Lajer, Josip, 2013. (enciklopedijska natuknica).

45. Armanda, Ivan.
Lambl, Karel (Dragutin, Carl, Karl), 2013. (enciklopedijska natuknica).

46. Armanda, Ivan.
Landekić, Marko (Landekić Udvin), 2013. (enciklopedijska natuknica).

47. Armanda, Ivan.
Langhamer, Josip, 2013. (enciklopedijska natuknica).

48. Armanda, Ivan.
Lasić, Dionizije (Dionisio, Dionysius, Vinko), 2013. (enciklopedijska natuknica).

49. Armanda, Ivan.
Lasić, Stanko, 2013. (enciklopedijska natuknica).

50. Armanda, Ivan.
Lasić, Vjekoslav (Mile, Vjeko), 2013. (enciklopedijska natuknica).

51. Armanda, Ivan.
Lasman, Franjo (Fran, Franciscus), 2013. (enciklopedijska natuknica).

52. Armanda, Ivan.
Lastavica, Bogdan, 2013. (enciklopedijska natuknica).

53. Armanda, Ivan.
Laubner, Dragutin (Carl, Carolus, Karl), 2013. (enciklopedijska natuknica).

54. Armanda, Ivan.
Lauš, Ljudevit, 2013. (enciklopedijska natuknica).

55. Armanda, Ivan.
Lazaneo, Luka (Lazanéo, Luca), 2013. (enciklopedijska natuknica).

56. Armanda, Ivan.
Lehmann, Dragutin (Carl), 2013. (enciklopedijska natuknica).

57. Armanda, Ivan.
Lehpamer, Josip, 2013. (enciklopedijska natuknica).

58. Armanda, Ivan.
Leidenix, Berchmana (Karoline Anna, Maria Berchmana Johanna), 2013. (enciklopedijska natuknica).

59. Armanda, Ivan.
Lemarie, Franjo (Lemaire, Lemari, Lemarić ; Franz), 2013. (enciklopedijska natuknica).

60. Armanda, Ivan.
Lenac, Rikard, 2013. (enciklopedijska natuknica).

61. Armanda, Ivan.
Lendić, Ivo, 2013. (enciklopedijska natuknica).

62. Armanda, Ivan.
Leppée, Stjepan (Leppe), 2013. (enciklopedijska natuknica).

63. Armanda, Ivan.
Lepušić, Ivan, 2013. (enciklopedijska natuknica).

64. Armanda, Ivan.
Lesko, Mirko, 2013. (enciklopedijska natuknica).

65. Armanda, Ivan.
Ležaić, Mirko (Ležajić), 2013. (enciklopedijska natuknica).

66. Armanda, Ivan.
Licul, Gašo (Gašpar), 2013. (enciklopedijska natuknica).

67. Armanda, Ivan.
Linardić, Albert, 2013. (enciklopedijska natuknica).

68. Armanda, Ivan.
Linić, Josip (Pepić), 2013. (enciklopedijska natuknica).

69. Armanda, Ivan.
Linić, Rude (Rudolf), 2013. (enciklopedijska natuknica).

70. Armanda, Ivan.
Linić, Zvjezdan (Vjekoslav), 2013. (enciklopedijska natuknica).

71. Armanda, Ivan.
Lipež, Viktor (Lipes, Lipetz), 2013. (enciklopedijska natuknica).

72. Armanda, Ivan.
Lipovac, Rafael (Raphaël, Franjo), 2013. (enciklopedijska natuknica).

73. Armanda, Ivan.
Lisičar, Matija (Mate, Mato), 2013. (enciklopedijska natuknica).

74. Armanda, Ivan.
Litrić, Danko, 2013. (enciklopedijska natuknica).

75. Armanda, Ivan.
Livadić, Vjekoslav (Livadić Vizner, Vizner Livadić, Wiesner), 2013. (enciklopedijska natuknica).

76. Armanda, Ivan.
Livaković, Ivo, 2013. (enciklopedijska natuknica).

77. Armanda, Ivan; Hameršak, Filip.
Kustić, Živko (Ante), 2013. (enciklopedijska natuknica).

78. Armanda, Ivan; Jurišić, Šimun.
Leber, Pavao (Pajo, Paulus), 2013. (enciklopedijska natuknica).

79. Armanda, Ivan; Krpan, Stjepan.
Leopold, Anton, 2013. (enciklopedijska natuknica).

80. Armanda, Ivan; Majnarić, Ivan.
Krasić, Stjepan, 2013. (enciklopedijska natuknica).

81. Armanda, Ivan; Majnarić, Ivan.
Labaš, Ivan (Labaš Blaškovečki, Ivan Nepomuk), 2013. (enciklopedijska natuknica).

82. Armanda, Ivan; Mirnik, Ivan.
Lederer, Hinko, 2013. (enciklopedijska natuknica).

83. Armanda, Ivan; Redakcija.
Kristijanović, Alojzije (Kristianović ; Alojzij, Vjekoslav), 2013. (enciklopedijska natuknica).

84. Armanda, Ivan; Redakcija.
Krmpotić, Ljudevit (Krmpotic, Louis), 2013. (enciklopedijska natuknica).

85. Armanda, Ivan; Stopić, Zvonimir.
Krilić, Franjo (Frane, Frano), 2013. (enciklopedijska natuknica).

86. Armanda, Ivan; Vereš, Tomo.
Kuničić, Jordan (Jordan Marija, Nikola), 2013. (enciklopedijska natuknica).

87. Armanda, Ivan; Videk, Nevenka.
Letinić, Stjepan Vladimir, 2013. (enciklopedijska natuknica).

88. Bašić-Kosić, Nataša.
Krstić, Kruno (1905–1987), 2013. (enciklopedijska natuknica).

89. Čoralić Lovorka.
Leonardis, Franjo de, nadbiskup i misionar (Trogir, 1595. – Kotor, 1645.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

90. Čoralić, Lovorka.
Krilović, pomorska obitelj (XVIII. – XIX. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

91. Čoralić, Lovorka.
Kruta, vojnička obitelj (XVI. – XVII. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

92. Čoralić, Lovorka.
Lazari, pomorska i brodovlasnička obitelj (XVI. – XX. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

93. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Krapović, Rade, časnik (Mažići kraj Budve, prva pol. XVIII. st. – Zadar, 1792.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

94. Čoralić, Lovorka; Katušić, Maja.
Kumbat, Ivan, časnik (Kaštel-Štafilić, druga pol. XVII. st. – Krf, 1744.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

95. Čoralić, Lovorka; Majnarić, Ivan.
Lazarović, pomorska obitelj (XV. – XX. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

96. Ćosić, Toni; Hameršak, Filip.
Kus Nikolajev, Mirko, sociolog, etnolog i muzealac (1896-1961), 2013. (enciklopedijska natuknica).

97. Crljenko, Ivana.
Kulušić, Sven, geograf, 2013. (enciklopedijska natuknica).

98. Crljenko, Ivana.
Kurtek, Pavao, geograf, 2013. (enciklopedijska natuknica).

99. Crljenko, Ivana.
Hrvatska: zemlja i ljudi, 2013. (autorski i urednički leksikografski rad).

100. Dugački, Vladimir; Hameršak, Filip.
Kraus, Lavoslav, liječnik i publicist (1897-1984), 2013. (enciklopedijska natuknica).

101. Dugački, Vladimir; Šikić, Jasna.
Lepeš, Niko (Lepesc, Nicolo), liječnik i pisac (1823-1901), 2013. (enciklopedijska natuknica).

102. Flego, Višnja.
Krabuleć, Savatije, slikar, 2013. (enciklopedijska natuknica).

103. Flego, Višnja.
Krainer, Radivoj, slikar (1883-1953), 2013. (enciklopedijska natuknica).

104. Flego, Višnja.
Kraljević, Miroslav, slikar (1885-1913), 2013. (enciklopedijska natuknica).

105. Flego, Višnja.
Kraljić, Josip, slikar i graditelj (1677-1733), 2013. (enciklopedijska natuknica).

106. Flego, Višnja.
Krapek, Hinko, fotograf (1841-1915), 2013. (enciklopedijska natuknica).

107. Flego, Višnja.
Krasnik, Antonija, dizajnerica, slikarica i kiparica (1874-1956), 2013. (enciklopedijska natuknica).

108. Flego, Višnja.
Kraus, Živa, slikarica i galeristica (1945-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

109. Flego, Višnja.
Kreković, Kristijan, slikar (1901-1985), 2013. (enciklopedijska natuknica).

110. Flego, Višnja.
Krizman, Tomislav, grafičar, slikar, dizajner i scenograf (1882-1955), 2013. (enciklopedijska natuknica).

111. Flego, Višnja.
Kraljević-Donassy, Mira, slikarica (1914-1989), 2013. (enciklopedijska natuknica).

112. Flego, Višnja.
Kren, Milan, slikar (1893-1978), 2013. (enciklopedijska natuknica).

113. Flego, Višnja.
Krivančić Vlahotić, Ivan, zidar (XV. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

114. Flego, Višnja.
Krstulović, Eugen, slikar (1912-1976), 2013. (enciklopedijska natuknica).

115. Flego, Višnja.
Krstulović, Ivan, slikar (1932-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

116. Flego, Višnja.
Krstulović, Maksim, slikar (1933-1974), 2013. (enciklopedijska natuknica).

117. Flego, Višnja.
Krstulović, Mihajlo, restaurator i kipar (1930-2006), 2013. (enciklopedijska natuknica).

118. Flego, Višnja.
Krupa, Alfred, slikar (1915-1989), 2013. (enciklopedijska natuknica).

119. Flego, Višnja.
Krušlin, Mihovil, slikar (1882-1989), 2013. (enciklopedijska natuknica).

120. Flego, Višnja.
KRUŽIĆ-UCHYTIL, Vera, povjesničarka umjetnosti (1930-2012), 2013. (enciklopedijska natuknica).

121. Flego, Višnja.
KUBA, Ferdinand Aurel, fotograf (1907-1995), 2013. (enciklopedijska natuknica).

122. Flego, Višnja.
Kukec, Aleksandar, fotograf (1931-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

123. Flego, Višnja.
Kukec, Stjepan, slikar i grafičar (1894-1989), 2013. (enciklopedijska natuknica).

124. Flego, Višnja.
Kulčar, Antonija, fotograf (1887-1971), 2013. (enciklopedijska natuknica).

125. Flego, Višnja.
Kuman, Ante, slikar i grafičar (1902-1978), 2013. (enciklopedijska natuknica).

126. Flego, Višnja.
Krajač, Vuk, publicist i kulturni djelatnik (1895-1962), 2013. (enciklopedijska natuknica).

127. Flego, Višnja.
Krajnović, Ivo, kipar (1931-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

128. Flego, Višnja.
Kraker, Pavao, urar (XVIII-XIX. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

129. Flego, Višnja; Majnarić, Ivan.
Kraft, Hermagoras, 2013. (enciklopedijska natuknica).

130. Flego, Višnja; Majnarić, Ivan.
Kružić, Franjo Vjekoslav, 2013. (enciklopedijska natuknica).

131. Hameršak, Filip.
Kušan, Jakša, novinar i publicist (1931), 2013. (enciklopedijska natuknica).

132. Hameršak, Filip.
Kriste, Petar, političar i publicist (1936), 2013. (enciklopedijska natuknica).

133. Hameršak, Filip.
Kren, Vladimir, general (1903-1948?), 2013. (enciklopedijska natuknica).

134. Hameršak, Filip.
Krizmanić, Gideon, general (1817-1876), 2013. (enciklopedijska natuknica).

135. Hameršak, Filip.
Krišto, Jure, povjesničar (1943), 2013. (enciklopedijska natuknica).

136. Horbec, Ivana.
Krajačić, Benedikt, 2013. (enciklopedijska natuknica).

137. Horbec, Ivana.
Kušević, Franjo, 2013. (enciklopedijska natuknica).

138. Horbec, Ivana.
Kunić, Franjo, 2013. (enciklopedijska natuknica).

139. Josić, Ljubica.
Kravar, Miroslav, klasični filolog i slavist (1914- 1999), 2013. (enciklopedijska natuknica).

140. Josić, Ljubica.
Krešić, Stjepan, klasični filolog i prevoditelj (1915-1984), 2013. (enciklopedijska natuknica).

141. Josić, Ljubica.
Krile, Ivo, anglist (1927-1999), 2013. (enciklopedijska natuknica).

142. Josić, Ljubica.
Krkljuš, Mišo (Mijo), klasični filolog (1867-1923), 2013. (enciklopedijska natuknica).

143. Josić, Ljubica.
Krmpotić, Marijan, jezikoslovac i prevoditelj (1928-2013), 2013. (enciklopedijska natuknica).

144. Josić, Ljubica.
Kržak, Miroslav, elektrotehnički inženjer i informatolog (1934), 2013. (enciklopedijska natuknica).

145. Josić, Ljubica.
Kuljiš, Tomislav, pisac i kulturni povjesničar (1930), 2013. (enciklopedijska natuknica).

146. Josić, Ljubica.
Kuzmanović, Mladen, dijalektolog i književni povjesničar (1940-2001), 2013. (enciklopedijska natuknica).

147. Josić, Ljubica.
Kuzmić, Rikard (Rihard), indoeuropeist (1896-1982), 2013. (enciklopedijska natuknica).

148. Josić, Ljubica.
Lakomica, Omer, prevoditelj (1921-1997), 2013. (enciklopedijska natuknica).

149. Josić, Ljubica.
Leniček, Eva (Evica), kroatistica i pedagoginja (1935), 2013. (enciklopedijska natuknica).

150. Josić, Ljubica.
László, Bulcsú, jezikoslovac, informatolog i prevoditelj (1922), 2013. (enciklopedijska natuknica).

151. Josić, Ljubica; Redakcija.
Križman, Mate, klasični filolog, indoeuropeist i prevoditelj (1934), 2013. (enciklopedijska natuknica).

152. Jureković, Marino; Hameršak, Filip.
Krišković, Vinko, pravnik, politički pisac i anglist (1861-1952), 2013. (enciklopedijska natuknica).

153. Karbić, Marija.
Kulmer, plemićka obitelj, 2013. (enciklopedijska natuknica).

154. Karbić, Marija.
Lacković, Stjepan I., slavonsko-hrvatsko-dalmatinski ban, 2013. (enciklopedijska natuknica).

155. Karbić, Marija.
Lacković, Stjepan II., palatin i hrvatsko- dalmatinski ban, 2013. (enciklopedijska natuknica).

156. Knežević, Snješka; Radonić Vranjković, Paulina.
Kraus, Josip, publicist (1870-1934), 2013. (enciklopedijska natuknica).

157. Kokolari, Martina.
Kralj, Matilda, pjevačica (1899-1972), 2013. (enciklopedijska natuknica).

158. Kokolari, Martina.
Ladika, Ivo, pjesnik, prozaik i kritičar (1912- 1984), 2013. (enciklopedijska natuknica).

159. Kokolari, Martina.
Ladin, Ilija, pjesnik (1929-2001), 2013. (enciklopedijska natuknica).

160. Kokolari, Martina.
Lila, Maro, pjesnik (XVI. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

161. Kokolari, Martina.
Krencer, Miodrag, novinar i scenarist (1923-1999), 2013. (enciklopedijska natuknica).

162. Kokolari, Martina.
Krpan, Miloš, političar i publicist (1862-1931), 2013. (enciklopedijska natuknica).

163. Kokolari, Martina.
Krša, Antun, pjesnik i prevoditelj (1779-1838), 2013. (enciklopedijska natuknica).

164. Kokolari, Martina.
Kršić, Ivo, publicist i prevoditelj (1881-1934), 2013. (enciklopedijska natuknica).

165. Kokolari, Martina.
Kržanić, Ivan, klasični filolog (1868-1905), 2013. (enciklopedijska natuknica).

166. Kokolari, Martina.
Kučar, Niko, pjesnik (1891-1979), 2013. (enciklopedijska natuknica).

167. Kokolari, Martina.
Kukić, Nikola, skupljač narodnih pjesama i publicist (1867-1932), 2013. (enciklopedijska natuknica).

168. Kokolari, Martina.
Kukić Hackl, Rudolf, glumac (1903-1978), 2013. (enciklopedijska natuknica).

169. Kokolari, Martina.
Kunc-Cizelj, Karla, prevoditeljica (1912-1993), 2013. (enciklopedijska natuknica).

170. Kokolari, Martina.
Kuntarić, Đuro, publicist (1893-1983), 2013. (enciklopedijska natuknica).

171. Kokolari, Martina.
Kusán, Frank, pisac (1932-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

172. Kokolari, Martina.
Lalić, Ljudevit, rječničar i vjerski pisac (XVII- XVIII. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

173. Kokolari, Martina.
Lasta, Višnja, redateljica (1930-1990), 2013. (enciklopedijska natuknica).

174. Kokolari, Martina.
Ledić, Franjo, filmski producent, redatelj i pisac (1892-1981), 2013. (enciklopedijska natuknica).

175. Kokolari, Martina.
Ledić, Gerhard, novinar i kolekcionar (1926-2010), 2013. (enciklopedijska natuknica).

176. Kokolari, Martina.
Lešić-Bartolov, Ilija, kulturni djelatnik (1915- 1985), 2013. (enciklopedijska natuknica).

177. Kokolari, Martina.
Letić, Franjo, publicist i nakladnik (1938-2004), 2013. (enciklopedijska natuknica).

178. Kokolari, Martina.
Letinić Ciglenečki, Terezija, pjesnikinja (1927-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

179. Kokolari, Martina.
Ličina, Jovan, glumac (1930-2002), 2013. (enciklopedijska natuknica).

180. Kokolari, Martina.
Lisica, Ante, pjesnik (1944-2008), 2013. (enciklopedijska natuknica).

181. Kokolari, Martina.
Laušić, Jozo, prozaik (1936-2002), 2013. (enciklopedijska natuknica).

182. Kokolari, Martina.
Leman, Mirko, pjesnik (1860-1898), 2013. (enciklopedijska natuknica).

183. Kokolari, Martina; Kovačić, Slavko.
Kristić, Marko, rječničar (1744-1810), 2013. (enciklopedijska natuknica).

184. Kokolari, Martina; Kragić, Bruno.
Lepetić, Zvonko, glumac (1928-1991), 2013. (enciklopedijska natuknica).

185. Kokolari, Martina; Pranjko, Klara.
Krtalić, Ivan, književni povjesničar i kritičar (1941-2000), 2013. (enciklopedijska natuknica).

186. Kokolari, Martina; Rogić Musa, Tea.
Krša, Toma, pjesnik i pisac (1782-1826), 2013. (enciklopedijska natuknica).

187. Kokolari, Martina; Šeparović, Ana.
Lalin, Tomislav, likovni i književni kritičar, dramaturg (1937-1999), 2013. (enciklopedijska natuknica).

188. Kokolari, Martina; Vujasinović, Branko.
Kreković, Milan, geodetski inženjer (1870-1930), 2013. (enciklopedijska natuknica).

189. Kunčić, Meri.
Kulišić, Josip, političar (1847-1919), 2013. (enciklopedijska natuknica).

190. Kunčić, Meri.
Landauer, Wilhelm, tiskar (XIX. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

191. Kunčić, Meri.
Laudon, Gideon Ernst von, vojskovođa (1717-1790), 2013. (enciklopedijska natuknica).

192. Kunčić, Meri.
Le Maire, André-Alexandre, diplomat (XVIII. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

193. Kunčić, Meri.
Lentulaj, Benko, političar (1792-1859), 2013. (enciklopedijska natuknica).

194. Kunčić, Meri.
Leonard Kvirin, knez (XIII. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

195. Kunčić, Meri; Gregl, Mislav.
Ladanyi, Franjo, povijesni pisac (XVII. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

196. Ladić, Zoran; Kunčić, Meri.
Linjičić, plemićka obitelj (XIV-XVII. st.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

197. Leskovec, Vlatka; Majnarić, Ivan.
Kušević, Milan, 2013. (enciklopedijska natuknica).

198. Majnarić, Ivan.
Krajač, senjska pomorska obitelj, 2013. (enciklopedijska natuknica).

199. Majnarić, Ivan.
Kranjčić, Stjepan, 2013. (enciklopedijska natuknica).

200. Majnarić, Ivan.
Krasnov, Gjuro, 2013. (enciklopedijska natuknica).

201. Majnarić, Ivan.
Kresaljić, pelješka pomorska obitelj, 2013. (enciklopedijska natuknica).

202. Majnarić, Ivan.
Krivošić, Stjepan, 2013. (enciklopedijska natuknica).

203. Majnarić, Ivan.
Krpan, Stjepan, 2013. (enciklopedijska natuknica).

204. Majnarić, Ivan.
Krstelj, pelješka pomorska obitelj, 2013. (enciklopedijska natuknica).

205. Majnarić, Ivan.
Krša, pelješka pomorska obitelj, 2013. (enciklopedijska natuknica).

206. Majnarić, Ivan.
Krtica, Miho, 2013. (enciklopedijska natuknica).

207. Majnarić, Ivan.
Kruhek, Milan, 2013. (enciklopedijska natuknica).

208. Majnarić, Ivan.
Kružić, plemićka obitelj, 2013. (enciklopedijska natuknica).

209. Majnarić, Ivan.
Kružić, Petar, 2013. (enciklopedijska natuknica).

210. Majnarić, Ivan.
Kučera, Klotilda, 2013. (enciklopedijska natuknica).

211. Majnarić, Ivan.
Kukari, plemićki rod, 2013. (enciklopedijska natuknica).

212. Majnarić, Ivan.
Kuković, Josip, 2013. (enciklopedijska natuknica).

213. Majnarić, Ivan.
Kunkera, Josip, 2013. (enciklopedijska natuknica).

214. Majnarić, Ivan.
Kurjakovići, velikaška obitelj, 2013. (enciklopedijska natuknica).

215. Majnarić, Ivan.
Kurt, Mehmed Dželaluddin, 2013. (enciklopedijska natuknica).

216. Majnarić, Ivan.
Lacković, plemićka obitelj, 2013. (enciklopedijska natuknica).

217. Majnarić, Ivan.
Lampridije, 2013. (enciklopedijska natuknica).

218. Majnarić, Ivan.
Lapčani, plemićki rod, 2013. (enciklopedijska natuknica).

219. Majnarić, Ivan.
Laušić, Ante, 2013. (enciklopedijska natuknica).

220. Mandušić Iva.
Kurelac, Miroslav, povjesničar (1926-2004), 2013. (enciklopedijska natuknica).

221. Mandušić Iva.
Kurelić, Šime, odvjetnik i političar (1865-1921), 2013. (enciklopedijska natuknica).

222. Mandušić Iva.
Krešić, Milan (1844-1929), 2013. (enciklopedijska natuknica).

223. Mandušić, Iva.
Krnic, Bogoljub, povjesničar (1874-1918), 2013. (enciklopedijska natuknica).

224. Mandušić, Iva.
Krstić, Ivan, političar (1867.-1906.), 2013. (enciklopedijska natuknica).

225. Mandušić, Iva.
Kunič, Mihal von (Kunić, Mihovil), hortikulturnik i publicist, 2013. (enciklopedijska natuknica).

226. Mandušić, Iva.
Kukuljević Sakcinski, Vuk (1705-1751), 2013. (enciklopedijska natuknica).

227. Mandušić, Iva.
Kukuljević Sakcinski, Ladislav, 2013. (enciklopedijska natuknica).

228. Mandušić, Iva.
Kukuljević Sakcinski, Milutin (1849-1910), 2013. (enciklopedijska natuknica).

229. Mandušić, Iva.
Krešić, Vladimir, financijski stručnjak (1844-1929), 2013. (enciklopedijska natuknica).

230. Mandušić, Iva; Flego, Višnja.
Kukuljević Sakcinski, Ivan (1816-1889), 2013. (enciklopedijska natuknica).

231. Mandušić, Iva; Lonza, Nella.
Krekić, Bariša, povjesničar, 2013. (enciklopedijska natuknica).

232. Maruševski, Olga; Flego, Višnja.
Kršnjavi, Iso, povjesničar umjetnosti, političar, slikar i pisac (1845-1927), 2013. (enciklopedijska natuknica).

233. Mihaljević, Josip.
Kraš, Josip, sindikalni djelatnik i političar (1900-1941), 2013. (enciklopedijska natuknica).

234. Mihaljević, Josip.
Krstulović, Vicko, političar (1905-1988), 2013. (enciklopedijska natuknica).

235. Mihaljević, Josip.
Kufrin, Milka, političarka (1921-2000), 2013. (enciklopedijska natuknica).

236. Mihaljević, Josip; Šiprak, Ivana.
Kreačić, Otmar, general (1913-1992), 2013. (enciklopedijska natuknica).

237. Milković, Kristina.
Kulmer, Franjo, 2013. (enciklopedijska natuknica).

238. Mužinić, Zdravko; Radonić Vranjković, Paulina.
Krstulović, Vojko, političar (1918-1944), 2013. (enciklopedijska natuknica).

239. Mužinić, Zdravko; Rogić Musa, Tea.
Lahman, Ivo (Jando), publicist (1902-1930), 2013. (enciklopedijska natuknica).

240. Mužinić, Zdravko; Rogić Musa, Tea.
Lahman, Otokar, publicist (1899-1977), 2013. (enciklopedijska natuknica).

241. Radelić, Zdenko.
Krce, Pavao, 2013. (enciklopedijska natuknica).

242. Radelić, Zdenko.
Krnjević, Juraj (Đuro, Đuka), 2013. (enciklopedijska natuknica).

243. Radonić Vranjković, Paulina.
Krizman, Bogdan, povjesničar (1913-1994), 2013. (enciklopedijska natuknica).

244. Radonić Vranjković, Paulina.
Krmpotić, Ivan, publicist (1906-1951), 2013. (enciklopedijska natuknica).

245. Radonić Vranjković, Paulina.
Krolo, Tomislav, političar (1930 -), 2013. (enciklopedijska natuknica).

246. Radonić Vranjković, Paulina.
Krpan, Dinko, teološki pisac (1937 -), 2013. (enciklopedijska natuknica).

247. Radonić Vranjković, Paulina.
Kučan, Viktor, vojnopovijesni pisac (1917-1999), 2013. (enciklopedijska natuknica).

248. Radonić Vranjković, Paulina.
Kučenjak, Dušan, publicist (1867-1945), 2013. (enciklopedijska natuknica).

249. Radonić Vranjković, Paulina.
Kun, Ivo, pravnik (1902-1941), 2013. (enciklopedijska natuknica).

250. Radonić Vranjković, Paulina.
Kvesić, Sibe, publicist (1923-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

251. Radonić Vranjković, Paulina.
Lausic Glasinovic, Sergio, povjesničar (1942-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

252. Radonić Vranjković, Paulina.
Lederer, Ivo John, povjesničar (1929-1998), 2013. (enciklopedijska natuknica).

253. Radonić Vranjković, Paulina.
Leontić, Boro, publicist (1905-1980), 2013. (enciklopedijska natuknica).

254. Radonić Vranjković, Paulina.
Licht, Aleksandar, publicist (1884-1948), 2013. (enciklopedijska natuknica).

255. Radonić Vranjković, Paulina.
Lisjak, Vinko, kulturni djelatnik, publicist i glumac (1928-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

256. Radonić Vranjković, Paulina.
Kulenović, Nahid, 2013. (enciklopedijska natuknica).

257. Radonić Vranjković, Paulina; Šiprak, Ivana.
Leaković, Franjo, časnik i publicist (1894-1978), 2013. (enciklopedijska natuknica).

258. Radonić Vranjković, Paulina; Tkalčević, Mate.
Kunek, Zvonimir, političar i publicist (1923-2005), 2013. (enciklopedijska natuknica).

259. Radonić Vranjković, Paulina; Vojak, Danijel.
Kuzmić, Ivan, političar (1896-1973), 2013. (enciklopedijska natuknica).

260. Radović Mahečić, Darja.
Kučan, Ninoslav, arhitekt, 2013. (enciklopedijska natuknica).

261. Radović Mahečić, Darja.
Krznarić, Zvonimir, arhitekt i urbanist, 2013. (enciklopedijska natuknica).

262. Radović Mahečić, Darja.
Krstulović, Boris, arhitekt, 2013. (enciklopedijska natuknica).

263. Radović Mahečić, Darja.
Ostrogović, Kazimir, arhitekt, 2013. (enciklopedijska natuknica).

264. Radović Mahečić, Darja.
Planić, Stjepan, arhitekt, 2013. (enciklopedijska natuknica).

265. Radović Mahečić, Darja.
Turina, Vladimir, arhitekt, 2013. (enciklopedijska natuknica).

266. Radović Mahečić, Darja; Redakcija.
Lay, Ivan, urbanist, 2013. (enciklopedijska natuknica).

267. Radović Mahečić, Darja; Redakcija.
Lenuci, Milan, urbanist, 2013. (enciklopedijska natuknica).

268. Radović Mahečić, Darja; Tomić, Darja.
Kritovac, Fedor, arhitekt, urbani sociolog i karikaturist, 2013. (enciklopedijska natuknica).

269. Rogić Musa, Tea.
Kraljić, Nikola, pjesnik, 2013. (enciklopedijska natuknica).

270. Rogić Musa, Tea.
Kramberger, Ernest, prozaik i publicist, 2013. (enciklopedijska natuknica).

271. Rogić Musa, Tea.
Krile, Krsto, pisac (1875-1948), 2013. (enciklopedijska natuknica).

272. Rogić Musa, Tea.
Kristićević, Marin, pjesnik, 2013. (enciklopedijska natuknica).

273. Rogić Musa, Tea.
Krivonosić, Antun, pjesnik, 2013. (enciklopedijska natuknica).

274. Rogić Musa, Tea.
Križanić, Kamilo, pjesnik i publicist (1908-1975), 2013. (enciklopedijska natuknica).

275. Rogić Musa, Tea.
Krmpotić, Ante, pisac (1932-2010), 2013. (enciklopedijska natuknica).

276. Rogić Musa, Tea.
Krmpotić, Branko, publicist (1905-1980), 2013. (enciklopedijska natuknica).

277. Rogić Musa, Tea.
Krmpotić, Joso, pjesnik, 2013. (enciklopedijska natuknica).

278. Rogić Musa, Tea.
Krmpotić, Milan, pisac i šumarstvenik (1945-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

279. Rogić Musa, Tea.
Krmpotić, Milan, pjesnik (1913-1990), 2013. (enciklopedijska natuknica).

280. Rogić Musa, Tea.
Krmpotić, Vesna, književnica, 2013. (enciklopedijska natuknica).

281. Rogić Musa, Tea.
Kropek, Josip, pjesnik (1944-1989), 2013. (enciklopedijska natuknica).

282. Rogić Musa, Tea.
Kubin, Josipa, pjesnikinja (1817-1860), 2013. (enciklopedijska natuknica).

283. Rogić Musa, Tea.
Kuhačević, Mateša Antun, pjesnik (1697-1772), 2013. (enciklopedijska natuknica).

284. Rogić Musa, Tea.
Kuhar, Zvonimir, pjesnik (1914-1971), 2013. (enciklopedijska natuknica).

285. Rogić Musa, Tea.
Kukuljević Sakcinski, Božidar, publicist (1861-1927), 2013. (enciklopedijska natuknica).

286. Rogić Musa, Tea.
Kulišić, Frano, književni povjesničar (1884-1915), 2013. (enciklopedijska natuknica).

287. Rogić Musa, Tea.
Kumičić, Eugen, književnik, 2013. (enciklopedijska natuknica).

288. Rogić Musa, Tea.
Kumičić, Tomo, pisac (1885-1940), 2013. (enciklopedijska natuknica).

289. Rogić Musa, Tea.
Kunić, Ivanka, pjesnikinja i pedagoginja (1935-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

290. Rogić Musa, Tea.
Kundek, Josip, pjesnik i misionar (1809-1857), 2013. (enciklopedijska natuknica).

291. Rogić Musa, Tea.
Kuzmanović, Adalbert (Mladen), pisac (1863-1911), 2013. (enciklopedijska natuknica).

292. Rogić Musa, Tea.
Kuzmanović, Vojislav, prozaik i dramatičar (1930-1976), 2013. (enciklopedijska natuknica).

293. Rogić Musa, Tea.
Lalić, Ivan, pjesnik, književni kritičar i prevoditelj (1931-1996), 2013. (enciklopedijska natuknica).

294. Rogić Musa, Tea.
Lanosović, Marijan, slovničar, leksikograf i vjerski pisac (1742-1812), 2013. (enciklopedijska natuknica).

295. Rogić Musa, Tea.
Lasić, Stanko, književni povjesničar i teoretičar (1927-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

296. Rogić Musa, Tea.
Laznibat, Velimir, jezikoslovac (1931-), 2013. (enciklopedijska natuknica).

297. Rogić, Musa, Tea.
Krishaber, Hugo, publicist, 2013. (enciklopedijska natuknica).

298. Rogić Musa, Tea; Flego, Višnja.
Kušan, Vladislav, pjesnik, likovni kritičar i prevoditelj (1904-1985), 2013. (enciklopedijska natuknica).

299. Rogić Musa, Tea; Katušić, Maja.
Krušala, Ivan, pjesnik i diplomat (1677?-1735), 2013. (enciklopedijska natuknica).

300. Rogić Musa, Tea; Kragić, Bruno.
Kudrjavcev, Anatolij, kazališni kritičar, teatrolog i kulturni povjesničar (1930-2008), 2013. (enciklopedijska natuknica).

301. Rogić Musa, Tea; Pederin, Ivan.
Littrow, Heinrich von, pomorski kapetan, publicist i pisac (1820-1895), 2013. (enciklopedijska natuknica).

302. Šeparović, Ana.
Kraker, Velimir, kolekcionar, 2013. (enciklopedijska natuknica).

303. Šeparović, Ana.
Kralj Međimurec, Ladislav, slikar i grafičar, 2013. (enciklopedijska natuknica).

304. Šeparović, Ana.
Kulčar, Priska, slikarica, 2013. (enciklopedijska natuknica).

305. Šeparović, Ana.
Labaš, Jure (Juraj), slikar, 2013. (enciklopedijska natuknica).

306. Šeparović, Ana.
Labaš, Rudolf (Rudi), slikar, 2013. (enciklopedijska natuknica).

307. Šeparović, Ana.
Ladović, Vanda, povjesničarka umjetnosti, 2013. (enciklopedijska natuknica).

308. Šeparović, Ana.
Latković, Zlatko, slikar i kolekcionar, 2013. (enciklopedijska natuknica).

309. Šeparović, Ana.
Lentić-Kugli, Ivy, povjesničarka umjetnosti, 2013. (enciklopedijska natuknica).

310. Šeparović, Ana.
Lenz, Emil, scenograf, 2013. (enciklopedijska natuknica).

311. Šeparović, Ana.
Ličina, Fedor (Pip), slikar, 2013. (enciklopedijska natuknica).

312. Šeparović, Ana; Flego, Višnja.
Krizmanić, Anka, slikarica (1896-1987), 2013. (enciklopedijska natuknica).

313. Shek Brnardić, Teodora.
Krčelić, Baltazar Adam, 2013. (enciklopedijska natuknica).

314. Šikić, Jasna.
Krišković, Mijo, šumar (1861-1909), 2013. (enciklopedijska natuknica).

315. Šikić, Jasna.
Krištof, Milan, gospodarstvenik (1872-1927), 2013. (enciklopedijska natuknica).

316. Šikić, Jasna.
Krmpotić, Ivan, prirodoslovac i pedagog (1875-1944), 2013. (enciklopedijska natuknica).

317. Šikić, Jasna.
Kuralt, Fran, gospodarstvenik (1847-1921), 2013. (enciklopedijska natuknica).

318. Šikić, Jasna.
Lenarčić, Andrija, gospodarstvenik i pedagog (1859-1936), 2013. (enciklopedijska natuknica).

319. Stopić, Zvonimir; Hameršak, Filip.
Krešić, Andrija, filozof (1921), 2013. (enciklopedijska natuknica).

320. Stopić, Zvonimir; Hameršak, Filip.
Križan, Mojmir, politolog i elektrotehničar (1943-2012), 2013. (enciklopedijska natuknica).

321. Tomić, Radoslav; Flego, Višnja.
Kraljeta, Gašpar, skupljač i darovatelj umjetnina (1772-1838), 2013. (enciklopedijska natuknica).

322. Tomić, Vlatka; Hameršak, Filip.
Krndelj, Ivan, političar, sindikalist i publicist (1888-1941), 2013. (enciklopedijska natuknica).

323. Trogrlić, Marko.
Kulišić, Krsto (Kristofor, Kristo), 2013. (enciklopedijska natuknica).

324. Videk, Nevenka.
Kušan, Ivan, romanopisac, dramatičar i prevoditelj(1933-2012), 2013. (enciklopedijska natuknica).

325. Videk, Nevenka.
Krklec, Gustav, pjesnik, prozaik i prevoditelj (1899-1977)., 2013. (enciklopedijska natuknica).

326. Videk, Nevenka.
Kutnjak, Ivan, pjesnik i publicist (1943)., 2013. (enciklopedijska natuknica).

327. Videk, Nevenka.
Kropek, Josip, pjesnik i pripovjedač, 2013. (enciklopedijska natuknica).

328. Živković-Kereže, Zlata; Flego, Višnja.
Krešić, Bernard (Kohn, Bernard) kolekcionar (1883-1965), 2013. (enciklopedijska natuknica).

329. Crljenko, Ivana.
Filozofija geografije, 2012. (enciklopedijska natuknica).

330. Crljenko, Ivana.
Hrvatski opći leksikon, 2012. (autorski i urednički leksikografski rad).

331. Crljenko, Ivana.
Katalog izložbe: Zagrebačka Dubrava od predgrađa do grada, 2012. (recenzija).

332. Katušić Maja; Majnarić Ivan.
Kazalo osobnih imena / Index nominum personarum / Indice dei nomi di persona, 2012. (izrada kazala).

333. Katušić, Maja; Majnarić, Ivan.
Kazalo mjesta / Index locorum / Indice dei luoghi, 2012. (izrada kazala).

334. Katušić, Maja; Majnarić, Ivan.
Kazalo stvari / Index rerum / Indice delle cose, 2012. (izrada kazala).

335. Kunčić, Meri.
Hrvatski franjevački biografski leksikon, 2010. (urednički poslovi).

336. Radović Mahečić, Darja.
Loewy, Slavko, arhitekt, 2010. (rukopis).

337. Andrić, Stanko.
Kán, plemićki rod, 2009. (enciklopedijska natuknica).

338. Andrić, Stanko.
Kapitanić Desnički (Kapitanffy), plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

339. Andrić, Stanko.
Karomski, plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

340. Andrić, Stanko.
Kaštelanović (Castellanffy), plemićki rod, 2009. (enciklopedijska natuknica).

341. Andrić, Stanko.
Keczer, plemićki rod, 2009. (enciklopedijska natuknica).

342. Andrić, Stanko.
Keserű, Mihovil, 2009. (enciklopedijska natuknica).

343. Andrić, Stanko.
Kishorvát od Hlapčića, Ivan, 2009. (enciklopedijska natuknica).

344. Andrić, Stanko.
Korođski, plemićki i velikaški rod, 2009. (enciklopedijska natuknica).

345. Andrić, Stanko; Artuković, Mato; Majer-Bobetko, Sanja.
Klaić, Vjekoslav, 2009. (enciklopedijska natuknica).

346. Anzulović, Neda; Majnarić, Ivan.
Klarić, Mate, 2009. (enciklopedijska natuknica).

347. Barić, Nikica; Hameršak, Filip.
Kamber, Dragutin, publicist (1901-1969), 2009. (enciklopedijska natuknica).

348. Barić, Nikica; Hameršak, Filip.
Košak, Vladimir, političar i gospodarski stručnjak (1908-1947), 2009. (enciklopedijska natuknica).

349. Bjažić Klarin, Tamara; Kisić, Dubravka.
Kovačević, Milovan, 2009. (enciklopedijska natuknica).

350. Blažeković, Tatjana; Hameršak, Filip.
Karlović, David (Wohl), ekonomist i političar (1885-1946), 2009. (enciklopedijska natuknica).

351. Blažeković, Tatjana; Majnarić, Ivan.
Kobler, Giovanni, 2009. (enciklopedijska natuknica).

352. Brnardić, Vladimir; Hameršak, Filip.
Klobučar, Viktor, mornarički časnik, zrakoplovac i publicist, 2009. (enciklopedijska natuknica).

353. Čoralić, Lovorka.
Kamenarović, Pavao, trgovac i dobrotvor (1696.-1787.), 2009. (enciklopedijska natuknica).

354. Čoralić, Lovorka.
Kapić, Ambroz Antun, barski nadbiskup (1529.-1598.), 2009. (enciklopedijska natuknica).

355. Čoralić, Lovorka.
Katić, Dominik (Cattichi, Katiqi), časnik (umro 1641.), 2009. (enciklopedijska natuknica).

356. Čoralić, Lovorka.
Klačević, bokeljska pomorska obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

357. Čoralić, Lovorka.
Kosović, bokeljska pomorska obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

358. Čoralić, Lovorka; Andrić, Stanko.
Korođski, Ivan II., mačvanski ban (15. st.), 2009. (enciklopedijska natuknica).

359. Crljenko, Ivana.
Kanaet, Tvrtko, geograf (1900-1967), 2009. (enciklopedijska natuknica).

360. Crljenko, Ivana.
Kozina, Ines, geografkinja (1938-), 2009. (enciklopedijska natuknica).

361. Crljenko, Ivana.
Kopić, Petar, kartograf i geograf, 2009. (enciklopedijska natuknica).

362. Crljenko, Ivana.
Hrvatska enciklopedija, sv. 6, 7, 8, 9, 11., 2004-09. (autorski i urednički kartografski rad).

363. Crljenko, Ivana.
Dubrovnik i Neretva u 300 prozora, 2009. (autorski i urednički leksikografski rad).

364. Crljenko, Ivana; Šeparović, Ana.
Klobučarić, Ivan, kartograf, 2009. (enciklopedijska natuknica).

365. Dugački, Vlatka; Mandušić, Iva.
Kirac Luka, 2009. (enciklopedijska natuknica).

366. Dulibić, Frano.
Kara, Ljudevit, 2009. (enciklopedijska natuknica).

367. Flego, Višnja.
Karaman, Ljubo, povjesničar i teoretičar umjetnosti (1886-1971), 2009. (enciklopedijska natuknica).

368. Flego, Višnja.
Kavurić-Kurtović, Nives, slikarica (1938), 2009. (enciklopedijska natuknica).

369. Flego, Višnja.
Kaurić, Anđelko, slikar i grafičar (1897-1948), 2009. (enciklopedijska natuknica).

370. Flego, Višnja; Lučić, Nikša.
Karacsay, Fedor, časnik, pisac i slikar (1787-1859), 2009. (enciklopedijska natuknica).

371. Hameršak Filip.
Kesić, Ante, novinar i pisac (1921), 2009. (enciklopedijska natuknica).

372. Hameršak, Filip.
Keršovani, Otokar, novinar, publicist i političar (1902-1941)., 2009. (enciklopedijska natuknica).

373. Hameršak, Filip.
Kaminski, Martin, povjesničar i književni povjesničar (1913-2008), 2009. (enciklopedijska natuknica).

374. Hameršak, Filip.
Kandžija, Vinko, ekonomist (1944), 2009. (enciklopedijska natuknica).

375. Hameršak, Filip.
Kapun, Vladimir, povjesničar (1927), 2009. (enciklopedijska natuknica).

376. Hameršak, Filip.
Karamarko, Milivoj, političar i publicist (1920-1945), 2009. (enciklopedijska natuknica).

377. Hameršak, Filip.
Kastratović, Drago (Dragomir), novinar i publicist (1929-2006), 2009. (enciklopedijska natuknica).

378. Hameršak, Filip.
Katalinić, Kazimir, političar i publicist (1927), 2009. (enciklopedijska natuknica).

379. Hameršak, Filip.
Kemfelja, Đuka (Đuro), političar (1895-1945), 2009. (enciklopedijska natuknica).

380. Hameršak, Filip.
Kern, Nikola, novinar i publicist (1914-1978), 2009. (enciklopedijska natuknica).

381. Hameršak, Filip.
Kesner, Vjekoslav (Slavko), gospodarski stručnjak i publicist (1919-2004), 2009. (enciklopedijska natuknica).

382. Hameršak, Filip.
Kitarović, Ante, knjižničar (1915-1984), 2009. (enciklopedijska natuknica).

383. Hameršak, Filip.
Kladarin, Đuro, političar i publicist (1916-1987), 2009. (enciklopedijska natuknica).

384. Hameršak, Filip.
Klišanić, Vjekoslav, general i publicist (1897-1980), 2009. (enciklopedijska natuknica).

385. Hameršak, Filip.
Kluz, Franjo, vojni zrakoplovac (1912-1944), 2009. (enciklopedijska natuknica).

386. Hameršak, Filip.
Kljaković, Vojmir, povjesničar (1916-1986), 2009. (enciklopedijska natuknica).

387. Hameršak, Filip.
Ujević, Mate, hrv. leksikograf i publicist (1901-1967), 2009. (enciklopedijska natuknica).

388. Hameršak, Filip.
Knezoci, Branko, novinar (1921), 2009. (enciklopedijska natuknica).

389. Hameršak, Filip.
Knezović, Zlata, povjesničarka i filozofska pisateljica (1934), 2009. (enciklopedijska natuknica).

390. Hameršak, Filip.
Kolaković, Juraj, povjesničar i politolog (1905-1975), 2009. (enciklopedijska natuknica).

391. Hameršak, Filip.
Knežević, Radule, politolog i publicist (1941), 2009. (enciklopedijska natuknica).

392. Hameršak, Filip.
Kolendić, Anton, književni povjesničar, publicist i diplomat (1914-1999), 2009. (enciklopedijska natuknica).

393. Hameršak, Filip.
Komar, Slavko, političar i agrarni stručnjak (1918), 2009. (enciklopedijska natuknica).

394. Hameršak, Filip.
Komarica, Zvonimir, političar i publicist (1920-2004), 2009. (enciklopedijska natuknica).

395. Hameršak, Filip.
Korda, Josip, povjesničar i arheolog (1919-2000), 2009. (enciklopedijska natuknica).

396. Hameršak, Filip.
Korda, Jovan, publicist (1894-1967?), 2009. (enciklopedijska natuknica).

397. Hameršak, Filip.
Korsky, Ivo (Korski), političar i publicist (1918-2004), 2009. (enciklopedijska natuknica).

398. Hameršak, Filip.
Kosanović, Sava, političar i publicist (1894-1956), 2009. (enciklopedijska natuknica).

399. Hameršak, Filip.
Kosovac, Obrad, novinar (1941), 2009. (enciklopedijska natuknica).

400. Hameršak, Filip.
Košutić, Ivan, novinar i publicist (1921-1998), 2009. (enciklopedijska natuknica).

401. Hameršak, Filip.
Kovač, Ante, novinar, pisac i političar (1897-1972), 2009. (enciklopedijska natuknica).

402. Hameršak, Filip.
Kovačić, Matija, novinar, publicist i političar (1901-1972), 2009. (enciklopedijska natuknica).

403. Hameršak, Filip; Šojat, Lada.
Klašterka, Veljko, publicist i promicatelj športskog ribolova (1922-1992), 2009. (enciklopedijska natuknica).

404. Hren, Slavko; Šmitek, Zmago; Čembron Lipovec, Uršula; Hameršak, Filip.
Juan Benigar 1883-1950, 2009. (dokumentarni film (dvd video)).

405. Jelaska Marijan, Zdravka.
Kapor, Ambroz, 2009. (enciklopedijska natuknica).

406. Jelaska Marijan, Zdravka.
Karaman, obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

407. Jelaska Marijan, Zdravka; Britvec, Branko.
Karaman, Eduard (Edi), entomolog i liječnik, 2009. (enciklopedijska natuknica).

408. Jelaska Marijan, Zdravka; Jurišić, Šimun.
Karaman, Dujam Srećko, folklorist i povijesni pisac, 2009. (enciklopedijska natuknica).

409. Karbić, Marija.
Kaniški, plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

410. Karbić, Marija.
Kaniški, Ivan, 2009. (enciklopedijska natuknica).

411. Karbić, Marija.
Kaniški, Juraj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

412. Karbić, Marija.
Kaniški, Ladislav, 2009. (enciklopedijska natuknica).

413. Karbić, Marija.
Kaniški, Stjepan, 2009. (enciklopedijska natuknica).

414. Karbić, Marija.
Kostajnički, plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

415. Katušić, Maja.
Koritić, plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

416. Katušić, Maja.
Keglević, Petar, banski namjesnik i veliki župan, 2009. (enciklopedijska natuknica).

417. Katušić Maja; Majnarić Ivan.
Kazalo mjesta / Index locorum / Indice dei luoghi, 2009. (izrada kazala).

418. Katušić Maja; Majnarić Ivan.
Kazalo osobnih imena / Index nominum personarum / Indice dei nomi di persona, 2009. (izrada kazala).

419. Katušić Maja; Majnarić, Ivan.
Kazalo stvari / Index rerum / Indice delle cose, 2009. (izrada kazala).

420. Katušić, Maja; Majnarić, Ivan.
Keglević, plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

421. Katušić, Maja; Mujadžević, Dino.
Keglević, Petar, 2009. (enciklopedijska natuknica).

422. Krog, Robert; Hameršak, Filip.
Kotlarić, Stijepo, navigacijski stručnjak (1919-1993), 2009. (enciklopedijska natuknica).

423. Kunčić, Meri.
Kavanjin, obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

424. Kunčić, Meri.
Koren, Franjo, slikar, 2009. (enciklopedijska natuknica).

425. Kunčić, Meri.
Kovačević, Nikola, naivni slikar, 2009. (enciklopedijska natuknica).

426. Kunčić, Meri.
Hrvatska enciklopedija, sv. 11, 2009. (urednički poslovi).

427. Kunčić, Meri; Milković, Kristina.
Kappner, Franjo, 2009. (enciklopedijska natuknica).

428. Kunčić, Meri; Milković, Kristina.
Kappner, Ludvig, 2009. (enciklopedijska natuknica).

429. Leček, Suzana.
Karađorđevići, dinastija, 2009. (enciklopedijska natuknica).

430. Ljubić, Lucija.
Kolesar, Irena, glumica (1925-2002), 2009. (enciklopedijska natuknica).

431. Lučić, Nikša.
Kolanović, Josip, povjesničar i arhivist (1938-), 2009. (enciklopedijska natuknica).

432. Macan, Trpimir.
Klaić, Miho (Mihovil), političar (1829-1896), 2009. (enciklopedijska natuknica).

433. Macan, Trpimir.
Introducción, (2009). (predgovor).

434. Macan, Trpimir.
Knjiga o zločinu i žrtvama, 2009. (predgovor).

435. Majnarić, Ivan.
Kapitanović, Vicko, 2009. (enciklopedijska natuknica).

436. Majnarić, Ivan.
Karinjani, plemićki rod, 2009. (enciklopedijska natuknica).

437. Majnarić, Ivan.
Kolarić, Juraj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

438. Majnarić, Ivan.
Klaić, Nada, 2009. (enciklopedijska natuknica).

439. Majnarić, Ivan.
Košćak, Vladimir, 2009. (enciklopedijska natuknica).

440. Majnarić, Ivan.
Kovačić, Slavko, 2009. (enciklopedijska natuknica).

441. Majnarić, Ivan.
Keglević, Petar, vojskovođa i ljetopisac, 2009. (enciklopedijska natuknica).

442. Majnarić, Ivan.
Kovačević, pelješka pomorska obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

443. Majnarić, Ivan.
Kašić, plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

444. Majnarić, Ivan.
Kašić, Ivan, ljetopisac, 2009. (enciklopedijska natuknica).

445. Majnarić, Ivan.
Kosović, pomorska obitelj s Pelješca, 2009. (enciklopedijska natuknica).

446. Majnarić, Ivan.
Klemenc, Josip, 2009. (enciklopedijska natuknica).

447. Majnarić, Ivan.
Kozulić, brodovlasnička i pomorska obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

448. Majnarić, Ivan.
Kiš, plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

449. Majnarić, Ivan.
Koharić, Janko, 2009. (enciklopedijska natuknica).

450. Majnarić, Ivan.
Kovačević, Tomo, 2009. (enciklopedijska natuknica).

451. Majnarić, Ivan.
Kojaković, Vlaho, 2009. (enciklopedijska natuknica).

452. Majnarić, Ivan.
Kisić, Anica, 2009. (enciklopedijska natuknica).

453. Majnarić, Ivan.
Kolarević-Kovačić, Ružica, 2009. (enciklopedijska natuknica).

454. Majnarić, Ivan.
Koljevina, Franjo, 2009. (enciklopedijska natuknica).

455. Majnarić, Ivan.
Kopač, Viktor, 2009. (enciklopedijska natuknica).

456. Majnarić, Ivan.
Korčmaroš, Ladislav, 2009. (enciklopedijska natuknica).

457. Majnarić, Ivan.
Karleta, paška plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

458. Majnarić, Ivan.
Korenčić, Mirko, 2009. (enciklopedijska natuknica).

459. Majnarić, Ivan.
Korošec, Paola, 2009. (enciklopedijska natuknica).

460. Majnarić, Ivan.
Kopajtić, Sigismund, 2009. (enciklopedijska natuknica).

461. Majnarić, Ivan.
Koščević, Remza, 2009. (enciklopedijska natuknica).

462. Majnarić, Ivan.
Kotrulj, građanska obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

463. Majnarić, Ivan.
Kovač, Ignac, 2009. (enciklopedijska natuknica).

464. Majnarić, Ivan.
Kovačević, Stjepan, 2009. (enciklopedijska natuknica).

465. Majnarić, Ivan.
Kovačić, Anto Slavko, 2009. (enciklopedijska natuknica).

466. Majnarić, Ivan.
Kazalo osoba / Index personarum, 2009. (izrada kazala).

467. Majnarić, Ivan.
Kazalo mjesta / Index locorum, 2009. (izrada kazala).

468. Majnarić, Ivan; Crljenko, Ivana.
Konšćak, Ferdinand, misionar, istraživač i kartograf (1703-1759), 2009. (enciklopedijska natuknica).

469. Majnarić, Ivan; Njirić, Ana.
Klarić, Ivan, 2009. (enciklopedijska natuknica).

470. Mandušić, Iva.
Kampuš, Ivan, povjesničar, 2009. (enciklopedijska natuknica).

471. Mandušić, Iva; Oreb, Franko.
Kapor, Ivan, 2009. (enciklopedijska natuknica).

472. Mandušić, Iva; Oreb, Franko.
Kapor, Matija, 2009. (enciklopedijska natuknica).

473. Matijević, Zlatko.
Kežman, Ljudevit (Lujo), 2009. (enciklopedijska natuknica).

474. Matković, Stjepan.
Kamauf, Ivan, 2009. (enciklopedijska natuknica).

475. Matković, Stjepan; Hameršak, Filip.
Korać, Vitomir, 2009. (enciklopedijska natuknica).

476. Matković, Stjepan; Šokčević, Dinko.
Khuen Héderváry, Károly, 2009. (enciklopedijska natuknica).

477. Milković, Kristina.
Khevenhüller, Andreas, 2009. (enciklopedijska natuknica).

478. Mujadžević, Dino; Hameršak, Filip.
Kleut, Petar, general i vojni pisac (1913-1995), 2009. (enciklopedijska natuknica).

479. Mujadžević, Dino; Hameršak, Filip.
Kolar, Vladimir, novinar i publicist (1923-1981), 2009. (enciklopedijska natuknica).

480. Mujadžević, Dino; Hameršak, Filip.
Košutić, Mirko, pravnik i političar (1869-1947), 2009. (enciklopedijska natuknica).

481. Mujadžević, Dino; Majnarić, Ivan.
Kerecsényi, plemićka obitelj, 2009. (enciklopedijska natuknica).

482. Nazor, Anica.
Kožičić Benja, Šimun, 2009. (enciklopedijska natuknica).

483. Petranović, Martina.
Kostinčer, Inga, kostimografkinja (1925– 1973), 2009. (enciklopedijska natuknica).

484. Petranović, Martina.
Kosec-Bourek, Diana, kostimografkinja (1937-), 2009. (enciklopedijska natuknica).

485. Pleše, Branko; Hameršak, Filip.
Koščević, Vjekoslav, pedagoški pisac i pripovjedač (1866-1920), 2009. (enciklopedijska natuknica).

486. Primorac, Jakša; Hameršak, Filip.
Kapović, Mato, povjesničar (1929-1994), 2009. (enciklopedijska natuknica).

487. Prpić, Branimir; Hameršak, Filip.
Knebl, Franjo, šumarski inženjer, general i političar (1915-2006), 2009. (enciklopedijska natuknica).

488. Prpić, Branimir; Šikić, Jasna.
Kesterčanek, Fran Žaver (Franjo Xaver), šumarstvenik (1856-1915), 2009. (enciklopedijska natuknica).

489. Radelić, Zdenko.
Kavran, Božidar, političar i publicist (1913.-1948.), 2009. (enciklopedijska natuknica).

490. Radelić, Zdenko; Hameršak, Filip.
Košutić, August, političar (1893-1964), 2009. (enciklopedijska natuknica).

491. Radonić Vranjković, Paulina.
Kirigin, Nikola (Chargin), agronom, gospodarstvenik i iseljenički djelatnik (1918-), 2009. (enciklopedijska natuknica).

492. Radonić Vranjković, Paulina.
Kobasica, Stijepo, novinar, publicist i političar (1882-1944), 2009. (enciklopedijska natuknica).

493. Radonić Vranjković, Paulina.
Kon, Hugo (Kohn), odvjetnik i židovski aktivist (1871-1943), 2009. (enciklopedijska natuknica).

494. Radonić Vranjković, Paulina.
Kolin, Marcel (Marćel), publicist (1888-1948), 2009. (enciklopedijska natuknica).

495. Radonić Vranjković, Paulina.
Korporić, Svetimir, političar i novinar (1874-1922), 2009. (enciklopedijska natuknica).

496. Radonić Vranjković, Paulina.
Kovačević, Karla (Dragutin, Karlo), političar (1870-1942), 2009. (enciklopedijska natuknica).

497. Radović Mahečić, Darja.
Kauzlarić, Mladen, arhitekt (1896-1971), 2009. (enciklopedijska natuknica).

498. Radović Mahečić, Darja.
Kavurić, Zvonimir, arhitekt i statičar (1901-1944), 2009. (enciklopedijska natuknica).

499. Radović Mahečić, Darja.
Kovačić, Viktor, arhitekt i urbanist (1874-1924), 2009. (enciklopedijska natuknica).

500. Radović Mahečić, Darja.
Kincl, Branko, arhitekt i urbanist (1938), 2009. (enciklopedijska natuknica).

501. Radović Mahečić, Darja.
Kostelac, Ante Josip, arhitekt (1937), 2009. (enciklopedijska natuknica).

502. Radović Mahečić, Darja.
Knežević, Grozdan, arhitekt (1928-2008), 2009. (enciklopedijska natuknica).

503. Radović Mahečić, Darja.
Konzervatorska studija - Vila Neuschloss u Đurđenovcu, 2009. (konzervatorska studija).

504. Šeparović, Ana.
Katušić Misita, Blaž, arhitekt i konzervator, 2009. (enciklopedijska natuknica).

505. Šeparović, Ana.
Kesterčanek, Fran (Frano), kulturni povjesničar, 2009. (enciklopedijska natuknica).

506. Šeparović, Ana.
Kinert, Albert, slikar i grafičar, 2009. (enciklopedijska natuknica).

507. Šeparović, Ana.
Klobučar, Olga, povjesničarka umjetnosti i muzealka, 2009. (enciklopedijska natuknica).

508. Šeparović, Ana.
Kokot, Eugen, slikar, 2009. (enciklopedijska natuknica).

509. Šeparović, Ana.
Kos-Paliska, Vera, slikarica i likovna pedagoginja, 2009. (enciklopedijska natuknica).

510. Šeparović, Ana.
Košković, Marija Branka, slikarica, 2009. (enciklopedijska natuknica).

511. Šeparović, Ana.
Kovačević, Branko, slikar, 2009. (enciklopedijska natuknica).

512. Šeparović, Ana.
Kovačić, Mijo, naivni slikar, 2009. (enciklopedijska natuknica).

513. Šeparović, Ana; Hameršak, Filip.
Kostelski, Zvonimir (Kostelski Šelebaj), novinar i publicist (1885-1953), 2009. (enciklopedijska natuknica).

514. Šikić, Jasna.
Katurić, Mihajil, prirodoslovac, ihtiolog (1847-1912), 2009. (enciklopedijska natuknica).

515. Šikić, Jasna.
Kolombatović, Jure (Juraj), zoolog (1843-1908), 2009. (enciklopedijska natuknica).

516. Šikić, Jasna.
Kos, Mijo (Mijat), pčelar (1865-1924), 2009. (enciklopedijska natuknica).

517. Šikić, Jasna.
Kovačević, Josip, fitocenolog (1910-1980), 2009. (enciklopedijska natuknica).

518. Šikić, Jasna.
Koydl, Stjepan, vinogradar i voćar (1883-1960), 2009. (enciklopedijska natuknica).

519. Šikić, Jasna.
Kosić, Baldo (Baltazar), prirodoslovac (1829-1918), 2009. (enciklopedijska natuknica).

520. Šikić, Jasna.
Kani, Zvonimir, pejzažni arhitekt (1916-1991), 2009. (enciklopedijska natuknica).

521. Šikić, Jasna.
Karlovac, Otmar, morski biolog (1902-1980), 2009. (enciklopedijska natuknica).

522. Šikić, Jasna.
Klas, Zora, botaničarka (1902-1991), 2009. (enciklopedijska natuknica).

523. Šikić, Jasna.
Korčulanin, Antea, mikrobologinja (1923-2003), 2009. (enciklopedijska natuknica).

524. Šikić, Jasna.
Kostić-Brnek, Ljubica, biologinja (1905-1972), 2009. (enciklopedijska natuknica).

525. Šikić, Jasna.
Korelić, Olga, kemijska inženjerka (1926-1992), 2009. (enciklopedijska natuknica).

526. Šikić, Jasna.
Kos, Erika, agronomka i biokemičarka (1925-1990), 2009. (enciklopedijska natuknica).

527. Snježana Musa; Crljenko, Ivana.
Bosna i Hercegovina, 2009. (enciklopedijska natuknica).

528. Šojat, Lada; Hameršak, Filip.
Kožul, Franjo, sociolog i političar (1928-2004), 2009. (enciklopedijska natuknica).

529. Strčić, Petar.
Klen, Danilo, 2009. (enciklopedijska natuknica).

530. Tomić, Radoslav.
Katušić, Petar (Catusich), 2009. (enciklopedijska natuknica).

531. Tomić, Radoslav.
Kokolja, Tripo (Cocoglia, Kokolich, Kokoljić ; Trifon), 2009. (enciklopedijska natuknica).

532. Videk, Nevenka.
Karlovčan, Grgur, pjesnik, prozaik i pedagoški pisac (1913-1942), 2009. (enciklopedijska natuknica).

533. Videk, Nevenka.
Kolumbić, Tin, pjesnik i pripovjedač (1936)., 2009. (enciklopedijska natuknica).

534. Videk, Nevenka.
Kolarić Kišur, Zlata, pjesnikinja, pripovjedačica, dramatičarka (1894-1990), 2009. (enciklopedijska natuknica).

535. Videk, Nevenka.
Katalinić, Palma, dječja pisateljica (1927), 2009. (enciklopedijska natuknica).

536. Videk, Nevenka.
Karakaš, Jure, pisac i publicist (1942), 2009. (enciklopedijska natuknica).

537. Videk, Nevenka.
Kolar, Slavko, pripovjedač i dramski pisac (1891-1963), 2009. (enciklopedijska natuknica).

538. Videk, Nevenka.
Košutić, Sida (Sidonija), pjesnikinja i pripovjedačica (1902-1965)., 2009. (enciklopedijska natuknica).

539. Vranješ-Šoljan, Božena; Majnarić, Ivan.
Karaman, Igor, 2009. (enciklopedijska natuknica).

540. Kunčić, Meri.
Hrvatska enciklopedija, sv. 10, 2008. (urednički poslovi).

541. Macan, Trpimir.
Zgodopisna knjiga za Župu Mandalijenu, 2008. (objavljeno gradivo).

542. Macan, Trpimir (ur.).
Tomislav Macan, Ribari ispod Prenja u Župi dubrovačkoj, 2008. (knjiga).

543. Crljenko, Ivana.
Zagrebački leksikon, 2006. (autorski i urednički leksikografski rad).

544. Crljenko, Ivana.
Istarska enciklopedija, 2005. (autorski i urednički leksikografski rad).

545. Crljenko, Ivana.
Hrvatski obiteljski leksikon, 2005. (autorski i urednički leksikografski rad).

546. Šeparović, Ana.
Jerneić, Branimir (Branko), fotograf, 2005. (enciklopedijska natuknica).

547. Šeparović, Ana.
Jurišić-Schneider, Greta, arhitektica i konzervatorica, 2005. (enciklopedijska natuknica).

548. Bašić-Kosić, Nataša.
Hrvatski osobnik, od 2001. do danas. (baza podataka).