crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika
(090-0900998-0995)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Mihaljević, Milan; Vince, Jasna.
Jezik hrvatskoglagoljskih Pazinskih fragmenata .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Državni arhiv u Pazinu ; Staroslavenski institut, 2012. (monografija).

2. Šimić, Marinka.
Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine .
Sarajevo : Matica hrvatska, 2009 (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Vince, Jasna.
Što nam o dvojini pričaju Suzana i starci? // Od indoeuropeistike do kroatistike : zbornik u čast Daliboru Brozoviću / Matasović, Ranko (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. Str. 505-512.

2. Mihaljević, Milan; Vlašić-Anić, Anica.
Novootkriveni glagoljski fragmenti u riječkoj kapucinskoj knjižnici // Sprache und Leben der frühmittelalterlichen Slaven / Stadnik-Holzer, Elena ; Holzer, Georg (ur.).
Frankfurt am Main : Lang, Peter, 2010.. Str. 95-124.

3. Šimić, Marinka.
Hrvatska ćirilica // Knjige od likarije : faksimil i obrada dviju ljekaruša pisanih hrvatskom ćirilicom / Pećina, Marko, Fatović-Ferenčić, Stella (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. Str. 235-248.

4. Šimić, Marinka.
Deklinacija imenica u Akademijinu brevijaru (III c 12) // Knjige poštujući, knjigama poštovan Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića / Romana Horvat, Davor Dukić, Mateo Žagar (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2010. Str. 149-169.

5. Damjanović, Stjepan; Kuzmić, Boris; Mihaljević, Milan; Žagar, Mateo.
Antologija hrvatskih srednjovjekovnih djela // Povijest hrvatskoga jezika . 1. knjiga: Srednji vijek / Bićanić, Ante (ur.).
Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2009.. Str. 457-541.

6. Mihaljević, Milan.
Hrvatski crkvenoslavenski jezik // Povijest hrvatskoga jezika . 1. knjiga: Srednji vijek / Bićanić, Ante (ur.).
Zagreb : Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 2009.. Str. 283-349.

7. Mihaljević, Milan.
The Structure of Complements of Verbs of Perception in Croatian // A Linguist's Linguist : Studies in South Slavic Linguistics ih Honor of E. Wayles Browne / Franks, Steven ; Chidambaram, Vrinda ; Joseph, Brian (ur.).
Bloomington, Indiana : Slavica Publishers, 2009.. Str. 317-353.

8. Sudec, Sandra.
Omot korica Karlobaških ljekaruša: Poljakov fragment glagoljskoga misala // Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine / Marko Pećina, Stella Fatović-Ferenčić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009.. Str. 109-133.

9. Mihaljević, Milan.
The Particle Eda in Croatian Glagolitic Texts // Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky / Janyšková, Ilona ; Karlíková, Helena (ur.).
Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2008. Str. 153-163.

10. Mihaljević, Milan.
Morfološka (tvorbena) raščlamba leksika najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata // U službi jezika : zbornik u čast Ivi Lukežić / Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, 2007. Str. 231-247.

11. Mihaljević, Milan.
Trsatski fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara // Studia Philologica Slavica / Bernhard Symanzik (ur.).
Berlin : LIT Verlag, 2006 (2007). Str. 431-445.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Mihaljević, Milan.
The Office for St. Dominic in Croatian Glagolitic Breviaries. // Starobălgarska literatura. 47 (2013) ; 186-210 (članak, znanstveni).

2. Mihaljević, Milan.
Parenteza s glagolima govorenja u hrvatskom jeziku. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 39 (2013) , 2; 527-544 (članak, znanstveni).

3. Šimić, Marinka; Makarijoska, Liljana.
Leksički paraleli vo hrvatsko glagolskite psaltiri i psaltirite od makedonska redakcija. // Kirilometodievistika. 7 (2013) ; 23-42 (članak, znanstveni).

4. Sudec, Sandra.
Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. // Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 39 (2013) , 2; 631-644 (članak, znanstveni). prilozen text rada

5. Mihaljević, Milan.
Jezik kanona mise u Kožičićevu Misalu hruackom. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 24 (2012) , 1; 157-183 (članak, znanstveni).

6. Šimić, Marinka.
Zapažanja o jeziku Akademijina brevijara (HAZU III c 12). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 62 (2012) ; 245-266 (članak, znanstveni).

7. Makarijoska, Liljana; Šimić, Marinka.
Leksikata od oblasta na medicinata vo makedonskite i hrvatskite crkovnoslovenski tekstovi. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 95-122 (članak, znanstveni).

8. Mihaljević, Milan.
Verba Dicendi in Croatian Church Slavonic. // Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku. LIV (2011) , 1; 63-77 (članak, znanstveni).

9. Mihaljević, Milan.
Der Dual im Kroatisch-Kirchenslavischen. // Wiener slavistisches Jahrbuch. 57 (2011) ; 131-138 (članak, znanstveni).

10. Mihaljević, Milan.
Dopune percepcijskih glagola u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. // Suvremena lingvistika. 72 (2011) ; 187-200 (članak, znanstveni).

11. Mihaljević, Milan.
Bilješke o jeziku Drugoga beramskoga brevijara. // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 9 (2011) ; 126-139 (članak, znanstveni).

12. Šimić, Marinka.
Zamjenice u Akademijinu brevijaru (IIIc 12). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 37/1 (2011) ; 161-197 (članak, znanstveni).

13. Vince, Jasna.
Imenice muškoga roda (j)a-deklinacije u hrvatskom crkvenoslavenskom i starohrvatskom jeziku. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 9 (2011) ; 238-247 (članak, znanstveni).

14. Kovačević, Ana; Mihaljević, Milan; Sudec, Sandra.
Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 60 (2010) ; 359-476 (članak, znanstveni). prilozen text rada

15. Marinka, Šimić.
Fojnički glagoljski fragment brevijara. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 60 (2010) ; 687-724 (članak, znanstveni).

16. Vince, Jasna.
Prostorni prijedložni izrazi u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 60 (2010) ; 791-826 (članak, znanstveni).

17. Šimić, Marinka.
Srednjovjekovni natpisi stolačkoga kraja. // Stolačko kulturno proljeće. VII (2009) ; 119-145 (članak, znanstveni).

18. Sudec, Sandra.
Imenice izvedene sufiksom -čii u hrvatskoglagoljskim tekstovima. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 151-165 (članak, znanstveni). prilozen text rada

19. Mihaljević, Milan.
Glagolski oblici u hrvatskoglagoljskim fragmentima 12. i 13. st.. // Slovo : Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 56-57 (2008) ; 333-349 (članak, znanstveni).

20. Mihaljević, Milan.
Zamjenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku. // Godišnik na Sofijskiâ universitet Sv. Kliment Ohridski. Naučen cent´´r za slavâno-vizantijski proučvaniâ Ivan Dujčev. 96 (15) (2008) ; 213-226 (članak, znanstveni).

21. Reinhart, Johannes.
Tumačenje Deset zapovijedi iz djela Somme le Roi u dvama hrvatskoglagoljskim fragmentima. // Slovo. 56-57 (2008) ; 477-496 (članak, znanstveni).

22. Šimić, Marinka.
Leksik Psaltira Akademijina brevijara (III c 12). // Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta. 56-57 (2008) ; 531-544 (članak, znanstveni).

23. Šimić, Marinka.
Livanjski glagoljski fragment brevijara. // Slovo. 58 (2008) ; 137-190 (članak, znanstveni).

24. Šimić, Marinka.
Natpisi na stećcima u župi Gradnići. // Brotnjo Zbornik. 1 (2008) ; 235-241 (članak, znanstveni).

25. Škegro, Ante; Marić, Marija, Šimić, Marinka.
Epigraphica nova Pelvensia. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu. XLI (2008) ; 259-288 (članak, znanstveni).

26. Sudec, Sandra.
Deklinacija aktivnoga participa prezenta u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta. 56-57 (2008) ; 517-529 (članak, znanstveni). prilozen text rada

27. Sudec, Sandra.
Glagoljica u župi Mošćenice. // Mošćenički zbornik. 5 (2008) ; 59-85 (pregledni rad, znanstveni).

28. Vince, Jasna.
Uzmak genitiva izravnoga objekta. // Slovo, časopis Staroslavenskog instituta. 56-57 (2008) ; 615-626 (članak, znanstveni).

29. Vince, Jasna.
Izravni objekt i njegove inačice u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 58 (2008) ; 63-86 (članak, znanstveni).

30. Marić, Marija; Šimić, Marinka; Škegro, Ante.
Pop Tjehodrag i njegov natpis. // Povijesni prilozi/Historical contributions. 33 (2007) ; 9-32 (članak, znanstveni).

31. Mihaljević, Milan.
Leksik najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata. // Studia Slavica Hungarica. 52 (2007) , 1-2; 263-272 (članak, znanstveni). URL link to work

32. Šimić, Marinka.
Jezik boljunskih natpisa. // Stolačko kulturno proljeće. 1 (2007) , 5; 175-188 (članak, znanstveni).

33. Šimić, Marinka.
Natpisi na stećcima u Boljunima kod Stoca. // Hrvatska misao. 2-3/07 (43-44) (2007) ; 107-133 (članak, znanstveni).

34. Šimić, Marinka.
Nazivlje za klerička i redovnička zvanja na hrvatskim ćirilskim natpisima. // Hrvatska misao. 4/07(45) (2007) ; 45-60 (članak, znanstveni).

35. Šimić, Marinka.
Jezik i stil Ivana Sopte. // Vitko, časopis Matice hrvatske Široki Brijeg. 10 (2007) ; 9-23 (članak, znanstveni).

36. Šimić, Marinka.
Kajkavizmi u "Tkonskom zborniku". // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007) ; 343-370 (članak, znanstveni).

37. Šimić, Marinka.
Grafijske i fonološke osobitosti Psaltira u Akademijinu brevijaru (III c 12). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (2006) , 32; 249-267 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Lukežić, Iva; Jasna Vince.
Šimun Kožičić Benja i njegova tiskara u Rijeci / Fluminensia - časopis za filološka istraživanja 24 (1). Ines Srdič-Konestra ; Silvana Vranić (ur.). Rijeka: odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci, 2012., 225 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 63 (2013) ; 212-223 (prikaz, ostalo).

2. Šimić, Marinka.
Hrvatska ćirilična baština. // Kršni zavičaj. 46 (2013) ; 35-51 (pregledni rad, stručni).

3. Vince, Jasna.
Lovran u riječi, riječ u Lovranu.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 63 (2013) ; 251-253 (vijest, ostalo).

4. Šimić, Marinka.
Leksikata od oblastata na istorijata na medicinata, Liljana Makarijoska, Skopje 2001. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 62 (2012) ; 319-326 (osvrt, ostalo).

5. Vince, Jasna.
ZDENKA RIBAROVA, Paleoslovenistički studii. Institut za makedonski jazik „Krste Misirkov“, Skopje 2009., 275 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 62 (2012) ; 334-342 (prikaz, stručni).

6. Šimić, Marinka.
Izložba "Od bitija kapucinskoga fragmenti: povodom 400. obljetnice Kapucina u Rijeci i Hrvatskoj" (Rijeka, 15. 10.-25. 12. 2010.). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 407-410 (vijest, ostalo).

7. Šimić, Marinka.
Orbelski triod, Emilija Crvenkovska, Liljana Makarijoska. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 359-363 (članak, stručni).

8. Sudec, Sandra.
ANĐELA FRANČIĆ, BORIS KUZMIĆ, Jazik horvatski: Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 61 (2011) ; 325-327 (prikaz, stručni).

9. Marić, Marija; Šimić, Marinka; Škegro, Ante.
"Vitez" u ništicu. Odgovor Mirku Vidoviću. // Hercegovina. Godišnjak za kulturno i povijesno naslijeđe. 23 (2009) ; 165-174 (članak, stručni).

10. Mihaljević, Milan.
STJEPAN DAMJANOVIĆ, Jezik hrvatskih glagoljaša. Matica hrvatska, Zagreb 2008, 360 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 395-400 (prikaz, stručni).

11. Šimić, Marinka.
Herta Kuna, Srednjovjekovna bosanska književnost. // Hrvatska misao (Sarajevo). 2-3/09 (51-52), nova serija sv. 37 (2009) ; 225-230 (prikaz, stručni).

12. Šimić, Marinka.
Liljana Makarijoska, Studii od istoriskata leksikologija. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 344-348 (prikaz, ostalo).

13. Sudec, Sandra.
DRAŽEN VLAHOV, Knjiga oltara bratovštine sv. Mikule u Boljunu (1582-1672): glagoljski zapisi od 1582. do 1657. godine. Posebna izdanja, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2008., 410 str.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 385-389 (prikaz, stručni).

14. Vince, Jasna.
VIDJETI OHRID. Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres.. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 434-435 (osvrt, ostalo).

15. Vince, Jasna.
Povijest hrvatskoga jezika. I. knjiga: Srednji vijek. Uredio Stjepan Damjanović. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 420-429 (prikaz, ostalo).

16. Vince, Jasna.
Drugi stručni i znanstveni skup "Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre" (Pula, 30. 11. - 1. 12. 2007.). // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 59 (2009) ; 438-439 (vijest, ostalo).

17. Mihaljević, Milan.
LANA HUDEČEK, Izricanje posvojnosti u hrvatskome jeziku do polovice 19. stoljeća. Zagreb 2006.. // Slovo : � asopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 58 (2008) ; 348-352 (prikaz, stručni).

18. Šimić, Marinka.
Radosavljeva bosanska knjiga, Zbornik krstjanina Radosava, priredila A. Nazor. // Slovo. 58 (2008) ; 372-375 (osvrt, stručni).

19. Šimić, Marinka.
Dvadeseta obljetnica smrti Biserke Grabar (1986-2006). // Slovo. 58 (2008) ; 382-384 (vijest, stručni).

20. Šimić, Marinka.
Dvadeseta obljetnica smrti Josipa Leonarda Tandarića (1986-2006). // Slovo. 58 (2008) ; 384-385 (vijest, stručni).

21. Sudec, Sandra.
Josip Hamm i njegovo djelo, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb 2.-3. prosinca 2005., ur. Alojz Jembrih. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007., 337 str.. // Slovo, časopis Staroslavenskoga instituta. 58 (2008) ; 365-372 (prikaz, stručni).

22. Šimić, Marinka.
Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, E. Hercigonja. // Hrvatska misao, časopis Matice hrvatske Sarajevo. 1/07(42) (2007) ; 177-181 (prikaz, stručni).

23. Sudec, Sandra.
Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. // Hrvatska misao : časopis za umjetnost i znanost. 31 (2007) , 2-3(43-44); 267-269 (prikaz, stručni).
Vrh
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Petrović, Ivanka; Mihaljević, Milan.
Hrvatskoglagoljski fragmenti "Legende o sv. Eustahiju" i "Pasije sv. Marine" // Hagiographia Slavica ; Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 82 / Reinhart, Johannes (ur.).
Muenchen : Verlag Otto Sagner, 2013. 171-215 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Sudec, Sandra.
Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku // Osmi naučen sobir na mladi makedonisti : Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova / Dučevska, Aneta, Karapejovski Boban, Petrevski Bojan (ur.).
Skopje : Filološki fakultet, 2016. 323-337 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

2. Makariojska, Liljana, Šimić, Marinka.
Makedonskite i hrvatskite crkovnoslovenski tekstovi kako izvori na istorijata na medicinata // Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Zbornik radova, knjiga III, Filozofski fakultet Rijeka, 2011..
Rijeka : Filozofski fakultet, Rijeka, 2011. 333-342 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Mihaljević, Milan; Sudec, Sandra.
Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita // Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.) / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska - Rijeka - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica u Rijeci, Općina Malinska – Dubašnica, 2011. 407-423 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vince, Jasna.
Transliteriranje hrvatske glagoljice // Az grišni dijak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu Branka Fučića (1920.-1999.), Malinska, Dubašnica, otok Krk, 30. siječnja-1. veljače 2009. godine / Tomislav Galović (ur.).
Malinska, Rijeka, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatski institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institu, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska Dubašnica, 2011. 581-596 (poster,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Sudec, Sandra.
Makedonizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Šesti naučen sobir na mladi makedonisti / Tofoska, Stanislava-Staša, Aleksova, Gordana, Pavleska, Bisera (ur.).
Skopje : Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2010. 203-215 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Sudec, Sandra.
Declension of Adjectives in Croatian Church Slavonic // Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics / Loudová, Kateřina, Marie Žáková (ur.).
Brno : Masarykova univerzita, 2009. 307-315 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Mihaljević, Milan.
Sintaktička svojstva najstarijih hrvatskoglagoljskih tekstova // Mnogokratnite prevodi v južnoslavjanskoto srednovekovie / Taseva, Lora ; Marti, Roland ; Jovčeva, Marija (ur.).
Sofija : Goreks Pres, 2007. 221-238 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // A tko to ide? - A hto tam idze? : Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada - Hrvatsko filološko društvo, 2013. 11-23 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šimić, Marinka.
Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana // Zadarski filološki dani IV.
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, 2013. 247-256 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

3. Badurina-Stipčević, Vesna; Mihaljević, Milan; Šimić, Marinka.
Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima // Gacka u srednjem vijeku / Gračanin, Hrvoje ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012. 255-282 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Sudec, Sandra.
Upotreba kratkih i dugih pridjevskih oblika u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // Peti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. / Turk, Marija, Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012. 61-68 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Mihaljević, Milan.
Pitanja u hrvatskome jeziku // Sintaksa hrvatskoga jezika/Književnost i kultura osamdesetih : Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole / Mićanović, Krešimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet : Zagrebačka slavistička škola, 2011. 35-41 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Šimić, Marinka.
Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini // Hum i Hercegovina kroz povijest, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009., ur. Ivica Lučić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2011. / Ivica Lučić (ur.).
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2011. 529-560 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Mihaljević, Milan.
Strukturni i nestrukturni padeži u hrvatskom jeziku // Sintaksa padeža / Birtić, Matea ; Brozović Rončević, Dunja (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Filozofski fakultet Osijek, 2010. 179-192 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Vince, Jasna.
Nominativ prema ostalim padežima // Sintaksa padeža. Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani, Osijek, 13.-15. studenoga 2008. / Matea Birtić, Dunja Brozović Rončević (ur.).
Osijek : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Filozofski fakultet, Osijek, 2010. 249-265 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

9. Mihaljević, Milan.
Udvojeni suglasnici (geminate) u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Vidjeti Ohrid : Referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. Međunarodni slavistički kongres (Ohrid, 10.-16. rujna 2008.) / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo ; Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. 43-64 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Sudec, Sandra.
Tvorba pridjeva sufiksom -j- u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku // Riječki filološki dani : Zbornik radova 7 / Srdoč-Konestra, Ines, Vranić, Silvana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2008. 693-704 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Vince, Jasna.
Očekivani i neočekivani akuzativ u Hrvojevu misalu // Vidjeti Ohrid. Zbornik referata hrvatskih sudionica i sudionika na XIV. Međunarodnom slavističkom kongresu u Ohridu, 10.-16. rujna 2008. / Marko Samardžija (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2008. 97-116 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Mihaljević, Milan.
Položaj crkvenoslavenskoga jezika u hrvatskoj srednjovjekovnoj kulturi // Zbornik na trudovi od Megjunarodniot naučen sobir Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna, kulturna i pismena tradicija (organiziran po povod 1100-godišninata od smrtta na sv. Naum Ohridski) / Velev, Ilija ; Girevski, Aco ; Makarijoska, Liljana ; Piperkoski, Ilija ; Mokrova, Kostadina (ur.).
Skopje : Univerzitetot "Sv. Kiril i Metodij", 2011. 229-238 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šimić, Marinka.
Ohridizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima // Sveti Naum Ohridski i slovenskata duhovna kulturna i pismena tradicija / I. Velev, A. Girevski, L. Makarijoska, I. Piterkoski, K. Mokrova (ur.).
Ohrid : Universitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje, 2011. 251-274 (poster,objavljeni rad,znanstveni).

3. Mihaljević, Milan.
Fragment hrvatskoglagoljskoga brevijara iz Novoga Mesta // Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu / Dukić, Davor ; Žagar Mateo (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2010. 211-226 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Vince, Jasna.
Distributivnost i gramatički broj u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // Knjige poštujući, knjigama poštovan. Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu / Davor, Dukić, Mateo Žagar (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2010. 137-148 (poster,objavljeni rad).

5. Mihaljević, Milan.
(Ortho)graphic Reforms in Croatian Glagolitic Texts // Sbornik s dokladi ot Meždunarodnata konferencija "Glagolica i kirilica - istorija i pismeni pametnici", Bratislava 6-7 juni 2007 g. / Zašev, Evgeni (ur.).
Bratislava : Bălgarskija kulturen institut v Bratislava, 2009. 1-11 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Sudec, Sandra.
Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Sudec, Sandra.
Žgombićev zbornik i Mošćenice // Drugi stručni i znanstveni skup "Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre".
(predavanje,sažetak,znanstveni).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Sudec, Sandra.
Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 29.06. 2010., 243 str. Voditelj: Mihaljević, Milan.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Botica, Ivan; Galović, Tomislav; Kuhar, Kristijan; Sudec, Sandra.
Predgovor, 2013. (predgovor u knjizi).
Vrh
 
upomoc
foot_4