crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Povijest i standardizacija hrvatskoga jezika u 20. i 21. stoljeću
(130-1300749-0750)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Samardžija, Marko.
Hrvatski jezik i pravopis od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918. - 1941.) .
Zagreb : Školska knjiga, 2012 (monografija).

2. Pišković, Tatjana.
Gramatika roda .
Zagreb : Disput, 2011 (monografija).

3. Marković, Ivan.
Uvod u pridjev .
Zagreb : Disput, 2010 (monografija).

4. Samardžija, Marko.
Hrvatski jezik, pravopis i jezična politika u NDH .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2008 (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Naličje kalupa : Sabrani spisi / Vladimir Anić / Marković, Ivan (ur.).
Zagreb : Disput, 2009 (monografija).

2. Antibarbarus hrvatskoga jezika / Jozo Dujmušić / Pišković, Tatjana (ur.).
Zagreb : Pergamena, 2008 (monografija).

3. Donjosutlanski kajkavski ikavci / Samardžija, Marko (ur.).
Brdovec : Općina Brdovec, 2008 (zbornik).

4. Godine i plodine / Slukan, Sanja; Horvat, Martina; Pišković, Tatjana (ur.).
Zagreb : Pergamena, 2007 (bibliografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Pišković, Tatjana.
Vremenski leksički koncepti u hrvatskome jeziku // Vrijeme u jeziku - Nulti stupanj pisma. Zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole / Pišković, Tatjana ; Vuković, Tvrtko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Zagrebačka slavistička škola, 2013. Str. 99-123. prilozen text rada

2. Pišković, Tatjana.
Posebne vrste sročnosti u hrvatskome jeziku promatrane iz perspektive roda // Sintaksa hrvatskoga jezika - Književnost i kultura osamdesetih. Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole / Mićanović, Krešimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Str. 11-22.

3. Mićanović, Krešimir.
Sintaktički opis u Silić–Pranjkovićevoj Gramatici hrvatskoga jezika // Jezična skladanja. Zbornik o šezdesetogodišnjici prof. dr. Ive Pranjkovića / Badurina, Lada, Mihaljević, Vine (ur.).
Zagreb : Udruga đaka Franjevačke klasične gimnazije, 2010.. Str. 47-51.

4. Mićanović, Krešimir.
Język i polityka: przykład chorwacki // Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura-Język-Literatura / Małczak, Leszek, Pyciam, Paulina (ur.).
Katowice : Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010.. Str. 60-82.

5. Marković, Ivan.
111 prepone : Na naličju kalupa // Naličje kalupa : Sabrani spisi / Vladimir Anić / Marković, Ivan (ur.).
Zagreb : Disput, 2009. Str. 11-44.

6. Mićanović, Krešimir.
Štokavski i hrvatski standardni jezik // Hrvatski Kupido. Zbornik radova znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava, 2009. Str. 41-45.

7. Mićanović, Krešimir.
Novosti u hrvatskome jezikoslovlju (2006-2008) // Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje/Četvrti hrvatsko-slovenski slavistički skup / Hladnik, Miran (ur.).
Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. Str. 149-164.

8. Mićanović, Krešimir.
Novosti iz jezikoslovne kroatistike // Prostor u jeziku/Književnost i kultura šezdesetih, Zbornik radova 37. seminara Zagrebačke slavističke škole / Krešimir Mićanović (ur.).
Zagreb : Filozfski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2009. Str. 157-165.

9. Mićanović, Krešimir.
Novosti iz jezikoslovne kroatistike (izbor) // Način u jeziku/Književnost i kultura pedesetih / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2008. Str. 123-132.

10. Samardžija, Marko.
Greenberg // Identitet jezika jezikom izrečen / Peti-Stantić, Anita (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2008. Str. 49-56.

11. Samardžija, Marko.
Pogovor. Jozo Dujmušić (1874.-1942.) // Antibarbarus hrvatskoga jezika / Pišković, Tatjana (ur.).
Zagreb : Pergamena, 2008. Str. 429-433.

12. Şamardžija, Marko.
Pogovor. Jozo Dujmušić (1874.-1942.) // Antibarbarus hrvatskoga jezika / Pišković, Tatjana (ur.).
Zagreb : Pergamena, 2008. Str. 429-433.

13. Mićanović, Krešimir.
Novosti iz jezikoslovne kroatistike // Jezik književnosti i književni ideologemi / Krešimir Bagić (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2007. Str. 51-59.
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Marković, Ivan.
O počecima hrvatskoga nogometa. // Nova Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu. 6 (2012) ; 305-328 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

2. Pavić, Martina; Pišković, Tatjana.
Zanimljivi prinosi zaboravljenoga filologa. // Croatica et Slavica Iadertina. VIII/I (2012) ; 35-46 (pregledni rad, znanstveni).

3. Pišković, Tatjana.
Hrvatski gramatički rod kao kulturem. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 24 (2012) , 2; 61-70 (članak, znanstveni). prilozen text rada

4. Marković, Ivan.
Mihovil Pavlinović i Dragutin A. Parčić : još jedna plodna veza iz 19. stoljeća. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 56 (2011) ; 51-81 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

5. Pišković, Tatjana.
Sintaktička narav gramatičkoga roda. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 56 (2011) ; 137-158 (članak, znanstveni). prilozen text rada

6. Marković, Ivan.
O uporabi i značenju imenâ u hrvatskome. // Folia onomastica Croatica. 19 (2010) ; 175-202 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

7. Marković, Ivan.
Hrvatske koordinativne složenice. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 36 (2010) , 1; 71-95 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

8. Marković, Ivan.
Rezultativni sekundarni predikat u hrvatskome. // Suvremena lingvistika. 68 (2009) ; 221-246 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

9. Marković, Ivan.
Tri nehrvatske tvorbe : infiksacija, reduplikacija, fuzija. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 35 (2009) ; 217-241 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

10. Marković, Ivan.
Hrvatski posvojni pridjev kao antecedent relativnoj zamjenici. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 34 (2008) ; 239-253 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

11. Marković, Ivan.
Hrvatska apozitivna sintagma i sintaksa imenâ. // Folia onomastica Croatica. 17 (2008) ; 119-137 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

12. Pišković, Tatjana.
Jezični purizam Joze Dujmušića. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 34 (2008) ; 323-340 (pregledni rad, znanstveni).

13. Samardžija, Marko.
Poučavanje hrvatskoga na inozemnim sveučilištima i visokim učilištima u prošlosti i danas. // Croatian Studies Review. 5 (2008) ; 133-139 (članak, znanstveni).

14. Marković, Ivan.
Repeticija i reduplikacija u hrvatskome. // Suvremena lingvistika. 64 (2007) , 2; 141-157 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

15. Marković, Ivan.
Do kosti : Imenice hrvatske i-sklonidbe. // Lahor. 3 (2007) ; 14-36 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

16. Pišković, Tatjana.
Dramski diskurs između pragmalingvistike i feminističke lingvistike. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007) ; 325-341 (članak, znanstveni). URL link to work

17. Samardžija, Marko.
Nacionaliziranje imena naseljenih mjesta u Kraljevini Jugoslaviji. // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 52 (2007) , 1-2; 381-388 (članak, znanstveni). URL link to work

18. Samardžija, Marko.
O pokretanju jednoga manje poznata časopisa za pravilnost i čistoću hrvatskoga jezika god. 1925. // Studia Slavica Savariensia. 1-2 (2007) ; 330-334 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Marković, Ivan.
O najvećim (i) mogućim hrvatskim riječima // XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2013. 43-58 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

2. Pišković, Tatjana.
Dvorodne imenice u hrvatskome standardnom jeziku // Hrvatski Kupido : zbornik radova / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava II. okruga, 2009. 31-39 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Pišković, Tatjana.
Što se govorom čini "U agoniji"? // Polska i Chorwacja w Europie Środkowej / Żurek, Piotr (ur.).
Bielsko-Biała : Humanistyczno-Społeczny ATH, 2007. 285-302 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Marković, Ivan.
Kako u hrvatskome brojimo brojevima // Zbornik radova s 25. međunarodnog skupa HDPL-a "Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici" = Applied Linguistics Today : Research and Perspectives : Book of Abstracts = Angewandte Linguistik heute : Forschungsstand und Perspektiven : Zusammenfassungen / Pon, Leonard ; Karabalić, Vladimir ; Cimer, Sanja (ur.).
Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2012. 99-114 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

2. Marković, Ivan.
Hrvatske stopljenice : Novìna u slengu, jeziku reklame i novina // Diskurs i dijalog : Teorije, metode i primjene / Karabalić, Vladimir ; Aleksa Varga, Melita ; Pon, Leonard (ur.).
Osijek : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku - Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2011. 223-238 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text rada

3. Pišković, Tatjana.
Imeničke (novo)tvorenice sufiksom -uša u jeziku Matka Peića // Šokačka rič 6 / Bilić, Anica (ur.).
Vinkovci : Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, 2009. 213-230 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
Vrh
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Marković, Ivan.
Tri radna ljuda : O supletivnosti i mogućim hrvatskim riječima // Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! / Bagić, Krešimir (ur.).
Kijevo - Zagreb : Općina Kijevo - Pučko otvoreno učilište Invictus - AGM, 2011. 159-187 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni). prilozen text radaURL link to work

2. Samardžija, Marko.
Hrvatska pravopisna problematika od ujedinjenja do Banovine (1918.-1939) // Hrvatska između slobode i jugoslavenstva / Jonjić, Tomislav ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Trpimir, 2009. 55-70 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Samardžija, Marko.
Kultiviranje hrvatskoga standardnog jezika u XX. stoljeću // Hrvatski Kupido. Zbornik radova / Lukač, Stjepan (ur.).
Budimpešta : Hrvatska samouprava II. okruga, 2009. 19-23 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Samardžija, Marko.
Glavne hrvatske pravopisne i slovopisne nedoumice u drugoj polovici XIX. stoljeća // Otgovornostta pred ezika. Sbornik, posveten na 65-godišninata na prof. d-r Kina Vačkova / Savova, Ivelina ; Popova, Velka ; Koleva, Krasimira (ur.).
Šumen : Universitetsko izdatelstvo "Episkop Konstantin Preslavski", 2009. 109-115 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Pišković, Tatjana.
Bernardin Leaković kao izvor Tomi Maretiću // Dani Julija Benešića. Zbornik radova III. / Batorović, Mato ; Samardžija, Marko (ur.).
Ilok : Muzej grada Iloka, Ilok, 2008. 129-135 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

6. Samardžija, Marko.
Poučavanje hrvatskoga na inozemnim sveučilištima i visokim učilištima u prošlosti i danas // Croatian Studies Review / Škvorc, Boris (ur.).
Split, Sydney, Waterloo, Zagreb : Croatian Studies Centre Macquarie, 2008. 133-139 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Samardžija, Marko.
Višejezičnost u Hrvatskoj u drugoj polovici XIX. stoljeća // Vidjeti Ohrid / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo - Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. 253-266 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

8. Samardžija, Marko.
O imenima u "Hrvatsko-poljskom rječniku" Julija Benešića // Dani Julija Benešića. Zbornik radova III / Batorović, Mato ; Samardžija, Marko (ur.).
Ilok : Muzej grada Iloka, Ilok, 2008. 85-88 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

9. Samardžija, Marko.
Višejezičnost u Hrvatskoj u drugoj polovici XIX. stoljeća // Vidjeti Ohrid / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo - Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. 253-265 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
Vrh
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Jelaska, Zrinka; Marković, Ivan.
Semantics of Croatian Neuter Class Nouns // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Marković, Ivan.
Najsloženije hrvatske riječi // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Pišković, Tatjana.
Utjecaj reda riječi na izbor sročnosnih obrazaca // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Marković, Ivan.
Vrste morfova, osnove i "nastavci" // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

5. Pišković, Tatjana.
Sročnost u poučavanju hrvatskoga kao drugoga/stranoga jezika // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Marković, Ivan; Pišković, Tatjana.
Hrvatske stopljenice : Novìna u slengu, jeziku reklame i novina // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

7. Pišković, Tatjana.
Rubna područja rodne kolebljivosti u hrvatskome jeziku // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Pišković, Tatjana.
Posebne vrste sročnosti u hrvatskome jeziku // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Samardžija, Marko.
Što je Stjepan Ivšić zabilježio u Vođincima godine 1906? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

10. Samardžija, Marko.
Jezik i pravopis knjige "Kritike i članci" Julija Benešića prema tadanjoj jezičnoj politici // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
Vrh
 
  Disertacije
 

1. Pišković, Tatjana.
Kategorije roda u hrvatskome standardnom jeziku (gramatička, leksička, referencijalna i društvena) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 04.02. 2010., 282 str. Voditelj: Samardžija, Marko.

2. Marković, Ivan.
Pridjev kao vrsta riječi : Oprimjerena hrvatskim / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 09. 11. 2007, 285 str. Voditelj: Pranjković, Ivo.
Vrh
 
  Diplomski radovi
 

1. Gudek, Vedrana.
Opis polisemnih i homonimnih leksema u suvremenim hrvatskim jednojezičnim rječnicima / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 04.07. 2013, 75 str. Voditelj: Pišković, Tatjana.

2. Marmelić, Helena.
Kognitivnolingvistički pristup hrvatskim somatskim frazemima sa sastavnicom "glava" / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28.03. 2013, 34 str. Voditelj: Pišković, Tatjana.

3. Čavlina, Ana.
Silazni naglasci na nepočetnim slogovima riječi / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 23.02. 2011., 38 str. Voditelj: Pišković, Tatjana.

4. Jerčić, Katarina.
Dimenzije purizma i moguća primjena u školstvu / diplomski rad.
Zagreb : Filozofski fakultet, 23.02. 2011., 58 str. Voditelj: Pišković, Tatjana.

5. Nikolić, Dunja.
Kontakti fonema u hrvatskim pravopisima dvadesetoga stoljeća / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 05.07. 2011., 69 str. Voditelj: Pišković, Tatjana.

6. Pavić, Martina.
Hrvatsko jezično savjetodavstvo / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 05.07. 2011., 61 str. Voditelj: Pišković, Tatjana.

7. Bilešić, Tihana.
Prilozi u hrvatskome standardnom jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 07.07. 2010., 34 str. Voditelj: Pišković, Tatjana.

8. Hibić, Mersada.
Prefiksoidi u hrvatskome standardnom jeziku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Filozofski fakultet, 20.12. 2010., 49 str. Voditelj: Pišković, Tatjana.
Vrh
 
  Druge vrste radova
 

1. Marković, Ivan.
Bibliografija Vladimira Anića, 2009. (bibliografija).
Vrh
 
upomoc
foot_4