Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim
(130-1300869-0634)
Utorak 22. Siječanj 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Ribarova, Zdenka; Ribarova, Slavomira.
Češka gramatika s vježbama .
Zagreb : Porfirogenet, 2015 (monografija).

2. Fuderer, Tetyana.
Movna stratyfikacija sučasnogo ukrajins'kogo suspil'stva / Мовна стратифікація сучасного українського суспільства .
Kyjiv : Geneza, 2013 (monografija).

3. Tafra, Branka.
Prinosi povijesti hrvatskoga jezikoslovlja .
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2012. (ostalo).

4. Novosad, Alen.
Češki jezik I .
Zagreb : 300, 2011 (priručnik).

5. Vidović Bolt, Ivana.
fleksija.pl Promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku .
Zagreb : FF-press, 2011 (sveučilišni udžbenik).

6. Vidović Bolt, Ivana.
Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I. .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2011 (monografija).

7. Međeši, Helena; Timko-Đitko, Oksana; Fejsa, Mihajlo.
Rusinsko-srpski rečnik .
Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za rusinistiku, Novi Sad - Zavod za kulturu Vojvođanskih Rusina, Novi Sad, 2010 (rječnik).

8. Jankovič, Jan; Sesar Dorotić, Dubravka.
Tatre i Velebit / Tatry a Velebit .
Bratislava, Slovačka : Vydavatelstvo J. Jankoviča, 2008 (monografija).

9. Jurčić, Mirjana; Mavar, Ana; Vidović Bolt, Ivana.
Poljski jezik za putnika .
Zagreb : Školska knjiga, 2008 (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013 (zbornik).

2. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011 (zbornik).

3. Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Čagalj, Ivana.
O kulturno specifičnim varijetetima u hrvatskom prijevodu Mitanine pseudomemoaristike // Philologica 73. / Dobríková, Mária ; Vojtech, Miloslav (ur.).
Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. Str. 353-362.

2. Sesar, Dubravka.
Slovakistica croatica: tradicija, suvremenost, perspektive // Universitas Comeniana, Philologica LXXIII / Dobríková, Mária ; Vojtech, Miroslav (ur.).
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. Str. 133-139.

3. Sesar, Dubravka; Grčević, Martina.
Papci i drugi meronimi životinjskih udova u frazemima hrvatskoga i pojedinih slavenskih jezika // ŽIVOTINJE U FRAZEOLOŠKOM RUHU. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Animalistički frazemi u slavenskim jezicima održanog 21. i 22. III. 2014.na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. / Ivana Vidović Bolt (ur.).
Zagreb : FF press, 2014. Str. 257-277.

4. Barčot, Branka.
Frazemi i poslovice s komponentom 'zec' u jezičnoj slici svijeta Hrvata, Nijemaca i Rusa // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press, 2013. Str. 183-192.

5. Čagalj, Ivana.
O jednačenju po zvučnosti u hrvatskom i slovačkom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 25-40.

6. Čagalj, Ivana.
Predodžbe o materinskom jeziku u hrvatskoj i slovačkoj preporodnoj književnosti // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 223-231.

7. Fuderer, Tetyana; Šimičić, Nika.
Transformacije u prijevodu pripovijetke M. Jergovića "Krađa" s hrvatskoga jezika na ukrajinski // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, 2013. Str. 209-221.

8. Grčević, Martina.
Nova pravopisna inačica koordinativnih složenica u slovačkom i češkom jeziku (Češko Slovensky, Česko Slovensko) // Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata / Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2013. Str. 93-103.

9. Grčević, Martina.
Slova i glasovi u slovačkom i hrvatskom književnom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 11-24.

10. Hrnjak, Anita.
Koncept ljepote i rodni stereotipi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim ; vol. III / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, 2013. Str. 173-182.

11. Karlić, Virna.
Teorijski pristupi određenosti i neodređenosti u hrvatskom i srpskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 67-79.

12. Kurtović Budja, Ivana; Vidović Bolt, Ivana.
Translatološke realizacije dijalektnih frazema // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 159-165.

13. Mironova Blažina, Irina.
Čovjek i životinje: onomatopejski uzvici u hrvatskom i ruskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 113-120.

14. Popović, Milenko; Trostinska, Rajisa.
Akomodacija i oko nje (hrvatsko-ukrajinsko-ruske leksičke poredbe) // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 141-147.

15. Popović, Milenko; Trostinska, Rajisa.
Još riječ-dvije uz Slovo o pl"ku Igorevě // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 195-207.

16. Prošev-Oliver, Borjana.
Kontrastivna analiza perfekta u makedonskom i hrvatskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 81-94.

17. Puškar, Nataša.
O žargonu i žargonskim metaforama za ženu i muškarca u srpskom i hrvatskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 121-129.

18. Ribarova, Slavomira.
Hrvatsko-češki jezični transfer prijedloga DO i U // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 41-47.

19. Ribarova, Slavomira.
Češki, makedonski i hrvatski etnonimski poredbeni frazemi // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 167-172.

20. Sesar, Dubravka.
Apozicija i predikatni atribut u sintaktičkoj raščlambi pojedinih slavenskih jezika // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 95-112.

21. Sesar, Dubravka.
Krilatice kao leksikografski izazov // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 233-243.

22. Sesar, Dubravka.
O Čapekovoj kritici „riječī od gipsa“ i drugim jezikoslovnim temama // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 245-256.

23. Sesar, Dubravka.
O pjesničkoj čakavštini ili obo pisniciman dalmatinskin // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 257-266.

24. Tafra, Branka.
Dvjestota obljetnica rođenja Vjekoslava Babukića (1812-2012) // Vjekoslav Babukić: Osnova slovnice slavjanske narječja ilirskoga, Zagreb 1836. / Kurtović Budja, Ivana (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Grad Požega, 2013.. Str. 81-177.

25. Tafra, Branka.
Kroatističke rodovne i brojevne stranputice // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013.. Str. 49-66.

26. Tafra, Branka; Sesar, Dubravka.
Teorijski temelji književnojezične periodizacije u slavistici // A tko to ide? А хто там идзе? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada i Hrvatsko filološko društvo, 2013. Str. 159-172.

27. Timko Đitko, Oksana.
Rusinska leksikografija // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2013. Str. 131-140.

28. Vidović Bolt, Ivana.
O mogućnostima poučavanja i usvajanja hrvatskih frazema // Prvi, drugi, strani jezik: hrvatsko-makedonske usporedbe / Cvikić, Lidija, Petroska, Elena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2013.. Str. 252-264.

29. Vidović Bolt, Ivana.
Tko je odgovoran za razdor - kamen, jabuka ili kost? // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF-press, 2013.. Str. 151-157.

30. Vidović Bolt, Ivana.
Jezična agresija u javnom govoru // Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata / Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2013. Str. 129-¸136.

31. Fuderer, Tetyana.
Popytka reformirovanija ukrainskogo pravopisanija konca xx v.: sociolingvističeskij aspekt // DVESTI LET SO DNJA ROŽDENIJA AKADEMIKA I.I. SREZNEVSKOGO. SBORNIK DOKLADOV MEŽDUNARODNOJ INTERNET-KONFERENCII / Lukin, Oleg (ur.).
Jaroslavlj : Jaroslavsko državno pedagoško sveučilište, 2012. Str. 160-165.

32. Sesar, Dubravka.
O čakavskoj inačici jednoga čuvenoga ruskoga pisma // Stručak riječima ispunjen ; Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu / Fink Arsovski, Željka (ur.).
Zagreb : FF press, 2012. Str. 97-109.

33. Sokolić, Nikolina, Vidović Bolt, Ivana.
Pada li Poljaku lišće u listopadu? O hrvatsko- poljskim lažnim prijateljima // Croaticum - Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika / Čilaš Mikulić, Marica, Juričić Antonio-Toni, Udier, Sanda Lucija (ur.).
Zagreb : FF press, 2012. Str. 15-26.

34. Tafra, Branka.
Što je hrvatskoj leksikografiji natuknica? // Stručak riječima ispunjen, Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu / Fink Arsovski, Željka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2012.. Str. 111-132.

35. Tafra, Branka.
Čto v horvotskoj leksikografii javljaetsja zaglavnym slovom // Ukrajnska i slovjanska leksikografija / Gnatjuk, I. S. (ur.).
Kijev : Institut ukrajinskoga jezika, 2012. Str. 391-416.

36. Timko Đitko, Oksana.
МОДЕЛИ ТВОРЕНЯ ПРИСЛОВНЇКОХ У РУСКИМ ЯЗИКУ (Modeli tvorenja prislovnjikoh u ruskim jaziku) // ВЕЛИЧИНА МАЛИХ ЈЕЗИЧКИХ, КЊИЖЕВНИХ, КУЛТУРНИХ И ИСТОРИЈСКИХ ТРАДИЦИЈА / prof. dr. Julijan Tamaš (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet, Novi Sad, 2012. Str. 273-287.

37. Vidović Bolt, Ivana.
Who is responsible for discord - the apple, the stone or the bone? // Focal Issues of Phraseological Studies / Szerszunowicz, Joanna (ur.).
Białystok : University of Białystok Publishing House, 2012. Str. 355-368.

38. Berović, Daša.
Frazemi sa sastavnicom "pasti" u hrvatskom, češkom i slovačkom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 279-290.

39. Berović, Daša.
Frazemi sa sastavnicom "pasti" u hrvatskom, češkom i slovačkom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 279-290.

40. Čagalj, Ivana.
Hrvatski i slovački narodni preporod iz standardološke perspektive // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 63-68.

41. Fuderer, Tetyana.
Movna sytuacija Ukrajiny v kategorijah koncepciji Kloda Ažeža / Мовна ситуація України в категоріях концепції Клода Ажежа // Mova i suspil'stvo / Matsyuk, Halyna (ur.).
Ljviv : Izdavački centar Nacionalnog sveučilišta I. Franko u Ljvivu, 2011. Str. 62-71.

42. Fuderer, Tetyana.
Jezična situacija u Ukrajini: pogled izvana // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF-press, 2011. Str. 85-96.

43. Grčević, Martina.
Suvremena jezična situacija u slavenskim zemljama // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 143-159.

44. Pintarić, Neda.
Talijanizmi u poljskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, 2011. Str. 221-236.

45. Pintarić, Neda.
Poredbe u Maretićevu i Šaulinu prijevodu Mickiewiczeva Pana Tadeusza // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, 2011. Str. 293-303.

46. Popović, Milenko; Trostinska Rajisa.
Principi pravopisa hrvatskoga, ruskoga i ukrajinskoga // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF-press, 2011. Str. 163-168.

47. Popović, Milenko; Trostinska, Rajisa.
O valentnosti i spojivosti // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF-press, 2011. Str. 169-172.

48. Prošev-Oliver, Borjana.
Makedonski jezik iz sociolingvističke perspektive // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF-press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 97-117.

49. Ribarova, Slavomira.
Anglizmi i romanizmi u suvremenom češkom nazivlju hrane // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 213-219.

50. Ribarova, Slavomira.
Kategorija imperceptivnosti na primjeru makedonskog i češkog jezika // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 203-212.

51. Ribarova, Zdenka.
Uz pitanje odnosa parimejnoga i brevijarskoga teksta // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 11-15.

52. Sesar, Dubravka.
Hrvatska književnojezična situacija XVIII. stoljeća u slavenskom kontekstu // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 51-62.

53. Sesar, Dubravka.
Jezikoslovlje i politika: neke hrvatsko-slovačke paralele // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 69-84.

54. Sesar, Dubravka.
Kašubi i njihov jezik, povijest i suvremenost // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 131-141.

55. Sesar, Dubravka.
Nad prepjevom Máchina "Maja" // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 305-314.

56. Sesar, Dubravka.
Prevođenje epigrama i pitanje konteksta // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 315-324.

57. Sesar, Dubravka.
O sintaksi jedne pjesme i njezina prepjeva // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 325-332.

58. Sesar, Dubravka.
Zadi san samo obo kamen... Jesenjin na čakavštini // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 333-337.

59. Sesar, Dubravka; Vidović Bolt, Ivana.
Zlatno doba slavenskih književnih jezika // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 17-33.

60. Sesar, Dubravka; Vidović Bolt, Ivana.
O novogovoru u hrvatskom ruhu // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 237-249.

61. Tafra, Branka.
Naglasne različnice u hrvatskom jeziku // Hrvatski bez kompleksa : Jubilarni zbornik posvećen Ernestu Bariću / Bockovac, Timea (ur.).
Pečuh : Filozofski faklutet Sveučilišta u Pečuhu ; Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2011. Str. 192-198.

62. Tafra, Branka.
Istopisnice i istoslovnice u hrvatskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011.. Str. 173-179.

63. Tafra, Branka.
Kroatistička standardološka propitivanja // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011.. Str. 35-49.

64. Tafra, Branka.
Jedno ili dvoje // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011.. Str. 181-188.

65. Tibenská, Eva.
Treća sintaksička razina i njezino oblikovanje u slovačkom i hrvatskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 189-196.

66. Timko Đitko, Oksana.
Standardizacija rusinskog jezika // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 119-129.

67. Timko Đitko, Oksana.
Sonanti r, l u suglasničkim skupinama u rusinskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 197-202.

68. Vidović Bolt, Ivana.
Frazeološki majstori s mora (o hrvatskim maritimnim frazemima) // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2011. Str. 253-263.

69. Vidović Bolt, Ivana.
(A)simetričnost roda i spola u antroponimskih frazema // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, 2011. Str. 265-270.

70. Vidović Bolt, Ivana.
Vole li predsjednički kandidati frazeme? // Inovacije u slavenskim jezicima / Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2011.. Str. 57-64.

71. Vidović Bolt, Ivana; Kodrić, Ana.
Otkrivanje skrivenoga u hrvatskim i poljskim nacionalnim frazemima // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, 2011. Str. 271-277.

72. Barbara Kryžan-Stanojević.
Sastanak dvaju pravopisa- Transkripcija poljskih glasova u hrvatskome jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FFpress, 2010. Str. 71-78.

73. Oksana Timko Đitko.
Glagolski oblici kao izraz gramatičkih kategorija // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FFpress, 2010. Str. 19-25.

74. Sesar, Dorotić Dubravka.
Kukučínovi brački "diškorši" // Kukučín v interpretáciách / Gbúr, Ján (ur.).
Bratislava : LIC, 2010. Str. 124-131.

75. Tibenská, Eva.
Martin Kukučín – majster dialógu // Kukučín v iterpretáciách / Gbúr, Ján (ur.).
Bratislava : LIC, 2010. Str. 149-159.

76. Vidović Bolt, Ivana.
O hrvatskoj maritimnoj frazeologiji // IX. Međunarodnoi kroatistički znanstveni skup. Pečuh, 16.-18. listopada 2008. : zbornik radova / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2010.. Str. 309-323.

77. Vidović Bolt, Ivana.
Antroponimiczny komponent związku frazeologicznego jak sygnał płci // Slowo. Tekst. Czas X - Jednostka frazeologiczna w tradycyjnyh i nowych paradygmatach naukowych / Aleksiejenko, M., Walter, H. (ur.).
Szczecin-Greifswald : Print Group Sp. z.o.o., 2010.. Str. 646-655.

78. Fuderer, Tetyana.
Teorija standardnoga jezika D. Brozovića kao temelj u određivanju ukrajinskoga suržyka i bjeloruske trasjanke // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FFpress, 2009. Str. 121-129.

79. Kodrić, Ana; Vidović Bolt, Ivana.
Odkrywanie ukrytego w chorwackich i polskich frazeologizmach narodowych // Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym / I. Generowicz, E. Kaczmarska i I. M. Doliński (ur.).
Warszawa : Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. Str. 211-220.

80. Pintarić, Neda.
II. Dom u poljskoj i hrvatskoj pragmalingvistici // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, 2009. Str. 199-214.

81. Pintarić, Neda.
Kruh u hrvatskoj i poljskoj pragmalingvistici // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, 2009. Str. 215-220.

82. Pintarić, Neda.
Jezična slika triju egzistencijala u poljskoj i hrvatskoj pragmalingvistici - Bog u poljskoj i hrvatskoj pragmalingvistici // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009. Str. 189-198.

83. Popović, Milenko; Trostinska, Raisa.
Pokušaj određivanja tipoloških i genetskih podudarnosti u petnaest frazema hrvatskoga, ruskog, ukrajinskog, poljskog, češkog i slovačkog jezika // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FFpress, 2009. Str. 145-163.

84. Popović, Milenko; Trostinska, Raisa.
Još o međujezičnoj homonimiji hrvatsko-ruskoj i hrvatsko-ukrajinskoj // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FFpress, 2009. Str. 97-111.

85. Popović, Milenko; Trostinska, Raisa.
Nešto drugačijainterpretacija nekih afiksa (na materijalu hrvatskoga, ruskoga i ukrajinskog jezika) // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FFpress, 2009. Str. 9-19.

86. Ribarova, Slavomira.
Koliko su sveti "sveti" u frazeologiji? // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009. Str. 171-176.

87. Ribarova, Slavomira; Vidović Bolt, Ivana.
Biblijski zoonimski frazemi u hrvatskom, češkom i poljskom jeziku // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, 2009. Str. 163-170.

88. Sesar, Dubravka.
Kašupski jezik i globalizacija // Lice i naličje jezične globalizacije / Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2009. Str. 67-72.

89. Sesar, Dubravka.
Kašupski jezik i globalizacija // Lice i naličje jezične globalizacije / Kryžan-Stanojević, Barbara (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2009. Str. 67-72.

90. Sesar, Dubravka.
Modalni modeli u hrvatskom i dugim slavenskim jezicima // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009. Str. 25-37.

91. Sesar, Dubravka.
O željnim ili deziderativnim iskazima u slavenskim jezicima // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. I / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2009. Str. 39-47.

92. Sesar, Dubravka.
Čestice - uvodne ili umetnute riječi // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (I) / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009. Str. 49-56.

93. Tafra, Branka.
Hrvatsko-slavenski leksikografski dodiri // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009. Str. 133-143.

94. Tibenská, Eva.
Povezanost leksičke i sintaktičke semantike (sinkronijsko-poredbena analiza) // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (I) / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009. Str. 57-62.

95. Turk, Marija; Sesar, Dubravka.
Kalkovi - jedan oblik jezičnoga posuđivanja u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. 1. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009. Str. 111-119.

96. Vidović Bolt, Ivana.
Poljsko-hrvatski frazeološki rječnik on-line // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, 2009. Str. 177-185.

97. Vuković, Petar.
O pisanju izvedenica od stranih vlastitih imena u hrvatskome // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : FF press, Filozofski fakultet, 2009. Str. 79-93.

98. Sesar, Dubravka.
Studium českého jazyka a literatury na Filozofické fakulty Univerzity v Záhřebu // Čeština jako cizi jazyk V. / Kuklik, Jan (ur.).
Praha : Univerzita Karlova v Praze - Filozoficka fakulta, 2008.. Str. 35-44.

99. Tafra, Branka; Fink, Željka.
Horvatskaja leksikografija // Teorija i istorija slavjanskoj leksikografiji / Černyševa, M.I. (ur.).
Moskva : Ruska akademija nauka, 2008. Str. 220-244.

100. Vidović Bolt, Ivana.
Frazeologizmy zoonimiczne odnoszace sie do czlowieka w jeziku chorwackim i polskim // Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich / Sarnowski, M., Wysoczanski, W. (ur.).
Wroclaw : Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008. Str. 483-492.

101. Vidović Bolt, Ivana; Szerszunowicz, Joanna.
On the Croatian toponymic phraseological units and their Polish equivalents // Edukacja dla przyszlosci / Nosowicz, J.F., Gorbacz-Pazera, J. (ur.).
Bialystok : Wyzsza Szkola Finansow Zarzadzania w Bialymstoku, 2008. Str. 135-146.

102. Vuković, Petar.
Český pravopis a "zlatá šedesátá" // Přednášky a besedy ze XLI. běhu LŠSS / Rusinová, Eva (ur.).
Brno : Masarykova univerzita, 2008. Str. 212-223.

103. Sesar, Dubravka.
Kukučin i Brač - jedro i sidro // Brački zbornik (akademiku Petru Šimunoviću povodom 75. obljetnice života) / Šimunović, Ivo (ur.).
Supetar ; Split : Brački zbornik d. o. o. Supetar ; Naklada Bošković Split, 2007. Str. 367-377.

104. Trostinska, Raisa.
Transliteracija i transkripcija imena na ukrajinskom jeziku // Hrvatski pravopis.
Zagreb : Matica hrvatska, 2007. Str. 302-303.

105. Trostinska, Raisa; Popović, Milenko.
Ukrajins'ka j horvats'ka literaturni movy (fonologični, morfonologični, morfologični problemy) // Komparatyvni doslidžennja slov"jans'kyh mov i literatur: Pam"jati akademika Leonida Bulahovs'kogo. Zbirnyk naukovyh prac'. Vypusk 6 / Bulahovs'ka, Julija (ur.).
Kyjiv, Ukrajina : Kyjiv: Biblioteka ukrajincja, 2007. Str. 167-177.

106. Trostinska, Raisa; Popović, Milenko.
Ukrajins'ka-horvats'ka (fonologični, morfonologični, morfologični problemy) // Visnyk L'vivs'kogo universytetu im. I. Franka. Serija filologična. / Garasym, Jaroslav (ur.).
L'viv, Ukrajina : L'vivs'ki universytet im. I. Franka, 2007. Str. 13-20.

107. Vidović Bolt, Ivana.
Frazeologia w chorwacko-polskich leksykograficznych badaniach kontrastywnych. Przykład opracowania nowego chorwacko-polskiego słownika frazeologicznego na wybranym materiale // Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych / Czermińska, Małgorzata, Meller, Katarzyna, Fliciński, Piotr (ur.).
Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007.. Str. 825-836.

108. Vidović Bolt, Ivana.
Metaforika zoonima u hrvatskoj frazeologiji // Kulturni bestijarij / Marjanić, Suzana i Kiš, Antonija Zaradija (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatska sveučilišna naklada, 2007.. Str. 403-424.

109. Vidović Bolt, Ivana.
Hrvatski i poljski etnonimski frazemi poredbene strukture // Slavenska frazeologija i pragmatika / Fink, Željka i Hrnjak, Anita (ur.).
Zagreb : KNJIGRA, 2007. Str. 209-214.

110. Vuković, Petar.
"Bunjevački jezik" - korijeni, varijeteti, perspektive // Jezik i identiteti / Granić, Jagoda (ur.).
Zagreb - Split : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2007. Str. 699-710.

111. Vuković, Petar.
Jazyková kultura od "dobrého autora" ke korpusu // Přednášky ze XL. jubilejního ročníku LŠSS (věnováno mladým bohemistům) / Rusinová, Eva (ur.).
Brno : Masarykova univerzita, 2007. Str. 114-122.
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Sesar, Dubravka.
Ján Jankovič: Legenda o grófovi Zrínskom. I. Súvislosti. II. Chrestomatia. Veda, vyd. SAV ; vyd. J. Jankoviča, Bratislava 2010 (II.), 2011 (I.).. // World Literature Studies. 4 (2012) , 3; 100-103 (prikaz, stručni).

2. Sesar, Dubravka.
Bogdan-Igor Antonyč, Izbor iz poezije. // Književna smotra. 2 (2010) , 156; 87-92 (biografsko-bibliografska bilješka i prijevod, stručni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Šabić, Marijan; Sesar, Dubravka.
Hrvati i Václav Hanka. // Slavia. 84 (2015) , 1; 39-51 (članak, znanstveni).

2. Fuderer, Tetyana; Čelić, Željka.
Dvi movni real'nosti - ukrajins'ka i horvats'ka - u dzerkali sociolingvistyčnyh ta lingvonaciosociologičnyh parametriv / Дві мовні реальності - українська й хорватська - у дзеркалі соціолінгвістичних і лінгвонаціосоціологічних параметрів. // Komparatyvni doslidžennja slov"jans'kyh mov i literatur pam"jati akademika Leonida Bulahovs'kogo. 22 (2013) ; 165-175 (članak, znanstveni).

3. Kodrić, Ana, Vidović Bolt, Ivana.
35. Važnost kontrastivnog pristupa u poučavanju stranoga jezika – primjer ovladavanja hrvatskim za poljske govornike. // Poznańskie studia slawistyczne. 5 (2013) ; 307-320 (članak, znanstveni).

4. Košutar, Petra; Tafra, Branka.
Hrvatske akademije (od 16. do 18. stoljeća) u europskom kontekstu. // Kroatologija. 1 (2010) , 1; 131-148 (pregledni rad, znanstveni).

5. Tibenska, Eva.
Bezsubjektové a bezpodmetové vety v slovenčine a v chorvátčine. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 1 (2010) , 1; 144-160 (članak, znanstveni).

6. Bunk, Ana.
Kalkovi njemačkoga podrijetla u češkom jeziku. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 1-234 (2009) , 1; 25-38 (članak, znanstveni).

7. Čilić Škeljo, Đurđica; Vidović Bolt, Ivana.
Językowe i stylistyczne pułapki w prozie Andrzeja Stasiuka. // Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, poetyką i dydaktyka przekładu. 1 (2009) , 2; 199-212 (članak, znanstveni).

8. Čilić Škeljo, Đurđica; Vidović Bolt, Ivana.
Językowe i stylistyczne pułapki w prozie Andrzeja Stasiuka. // Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią, poetyką i dydaktyka przekładu 1 (2009) ;. 7891-352X (2009) , 5; 199-212 (članak, znanstveni).

9. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Rječotvorni modeli u hrvatskom jeziku. // Suvremena lingvistika. 67 (2009) ; 87-107 (članak, znanstveni).

10. Fuderer, Tetyana.
Paradoks jezične situacije u neovisnoj Ukrajini. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 14 (2008) , 1; 56-66 (pregledni rad, znanstveni).

11. Fuderer, Tetyana.
Terminologično-ponjattjeva sutnist' suržyku / Термінологічно-поняттєва сутність суржику. // Ukrajins'ka mova j literatura v serednih školah, gimnazijah, licejah ta kolegiumah. 6 (2008) , 69; 114-118 (članak, znanstveni).

12. Fuderer, Tetyana.
Kvalifikacijni oznaky suržyku kriz' pryzmu movnyh kontaktiv / Кваліфікаційні ознаки суржику крізь призму мовних контактів. // Naukovyj visnyk Hersons'kogo deržavnogo universytetu. Serija Lingvistyka.. 7 (2008) ; 172-179 (članak, znanstveni).

13. Fuderer, Tetyana.
Suržyk u konteksti movnoji osvity / Суржик у контексті мовної освіти. // Ukrajins'ka mova j literatura v serednih školah, gimnazijah, licejah ta kolegiumah. 4 (2008) , 67; 41-47 (članak, znanstveni).

14. Habijanec, Siniša.
Slovački jezični zakon i hrvatske prilike. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 14 (2008) , 1; 79-88 (pregledni rad, znanstveni).

15. Habijanec, Siniša.
Fonološki opis hrvatskoga dvoglasnika i slovačkih dvoglasnika. // Govor : časopis za fonetiku. XXV (2008) , 1; 45-54 (članak, znanstveni).

16. Habijanec, Siniša.
Paulinyho teória o vzniku rytmického zákona. // Slovenská reč. 73 (2008) , 2; 75-88 (članak, znanstveni).

17. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Razgraničavanje jezičnih entiteta na osnovi modela (ne)identičnosti. // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 43 (2008) ; 177-206 (članak, znanstveni).

18. Timko Đitko, Oksana.
Glagolski oblici kao izraz gramatičkih kategorija (na primjerima hrvatskog, ukrajinskog i rusinskog jezika). // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 2 (2008) ; 74-80 (članak, znanstveni).

19. Timko Đitko, Oksana.
Slovotvir botaničnoji i zoologičnoji leksyky bačvans'kyh rusnakiv. // Studia slovakistica. 8 (2008) ; 370-379 (članak, znanstveni).

20. Vuković, Petar.
Prema certificiranim ispitima iz češkoga. // Lahor. 2 (2008) ; 292-305 (pregledni rad, znanstveni).

21. Habijanec, Siniša.
Naglasak u slovačkom jeziku. // Govor. 24 (2007) , 2; 129-142 (pregledni rad, znanstveni).

22. Sesar, Dubravka.
O sintaksi poezije i poeziji sintakse na jednom pjesničkom primjeru. // Suvremena lingvistika. 2 (2007) , 64; 179-189 (članak, znanstveni).

23. Tafra, Branka.
Horvatsko-slavjanskie leksikografičeskie kontakty. // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 42 (2007) ; 225-245 (članak, znanstveni).

24. Tafra, Branka.
Milijun milijuna. // Gradovrh, časopis za književno-jezična, društvena i prirodoznanstvena pitanja. IV (2007) , 4; 27-34 (članak, znanstveni).

25. Tafra, Branka.
Ljudevit Jonke o hrvatskom jeziku u 19. stoljeću. // Jezik. 54 (2007) , 3; 105-109 (članak, znanstveni).

26. Tafra, Branka.
Rod i broj ispočetka. // Filologija. 49 (2007) ; 211-233 (članak, znanstveni).

27. Timko Đitko, Oksana.
Gu tvorenju časovih formoh u ruskim jaziku (2). // Švetlosc. 2 (2007) , 2/2007; 219-224 (članak, znanstveni).

28. Timko-Đitko, Oksana.
Gu tvorenju časovih formoh u ruskim jaziku (3). // Švetlosc. 4 (2007) , 4/2007; 519-522 (članak, znanstveni).

29. Timko-Đitko, Oksana.
Gu tvorenju časovih formoh u ruskim jaziku (1). // Švetlosc. 1 (2007) , 1/2007; 75-83 (članak, znanstveni).

30. Trostinska, Raisa.
"Harkiv, Harkiv...". // Dubrovnik. 18 (2007) , 3; 45-59 (članak, znanstveni).

31. Vuković, Petar.
U pozadini načela "Piši kao što dobri pisci pišu". // Jezik. 54 (2007) ; 109-118 (članak, znanstveni).

32. Vuković, Petar.
"Rečenični uzorak" u praškom funkcionalizmu. // Suvremena lingvistika. 33 (2007) ; 207-218 (članak, znanstveni).

33. Timko-Đitko, Oksana.
Oblici prošloga vremena u hrvatskome, ukrajinskome i rusinskome jeziku. // Lahor, časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik. 2 (2006) , 2; 165-175 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Sesar, Dubravka.
Slavenska leksikografija od početaka do danas. // Suvremena lingvistika. 77 (2014) , 1 (LX); 103-108 (prikaz, ostalo).

2. Sesar, Dubravka.
Novi autorski rječnik ruskoga kroatista - hrvatski viđen na drugačiji način. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 60 (2013) , 1; 195-208 (prikaz, ostalo).

3. Sesar, Dubravka.
O ulozi jezika u ostvarenju ideala manjinske etničke zajednice. // Suvremena lingvistika. 1 (2013) , 1; 181-186 (prikaz, ostalo).

4. Sesar, Dubravka.
Václav Havel – čovjek koji ne pripada samo jednome narodu i jednome vremenu. // Croatica et Slavica Iadertina. A 8/1-2 (2012) , 2; 487-489 (nekrolog, ostalo).

5. Sesar, Dubravka.
Novo u riznici hrvatske frazeografije. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 3 (2012) , 3; 115-118 (prikaz, ostalo).

6. Sesar, Dubravka.
Slavenski književni jezici sa suvremenoga gledišta. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 1 (2012) , 1; 30-38 (prikaz, ostalo).

7. Fuderer, Tetyana.
Frazeologija u suvremenoj ukrajinskoj publicistici. // Fluminensia. 1 (2011) , 2; 184-188 (prikaz, stručni).

8. Sesar, Dubravka.
Cjelovita sinteza hrvatske jezične povijesti : Barbara Oczkowa, Hrvati i njihov jezik. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 1 (2011) , 1 (LX); 199-205 (prikaz, stručni).

9. Bunk, Ana; Opašić, Maja.
Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskome i češkome jeziku. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 36 (2010) , 2; 237-250 (članak, stručni).

10. Grčević, Martina.
Mira Nábělková: Slovenčina a čeština v kontakte — Pokračovanie príbehu. Bratislava—Praha, VEDA — vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008., 363 str.. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 55 (2010) ; 149-153 (prikaz, stručni).

11. Sesar, Dubravka.
Željka Fink Arsovski, Barbara Kovačević i Anita Hrnjak: Bibliografija hrvatske frazeologije. // Jezik. 57 (2010) , 2; 154-157 (prikaz, stručni).

12. Sesar, Dubravka.
Hrvatski jezik i serbokroatizam ili Car je gol. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 1 (2010) , 55; 195-208 (prikaz, stručni).

13. Tafra, Branka.
Vladimir Anić, Naličje kalupa / Sabrani spisi, priredio Ivan Marković, Disput, Zagreb 2009, 724 str.. // Suvremena lingvistika. 69 (2010) ; 99-105 (prikaz, ostalo).

14. Čilić Škeljo, Đurđica; Vidović Bolt, Ivana.
Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 do 2007 r.. // Przekłady Literatur Słowiańskich. 1 (2009) , 1; 102-110 (pregledni rad, ostalo).

15. Fuderer, Tetyana.
Ruski nadimci i prišivci. // Folia onomastica Croatica. 17 (2008) ; 223-226 (prikaz, stručni).

16. Sesar Dorotić, Dubravka.
Dušan Karpatský ili Sve što sam bio, volio sam biti. // Kolo, časopis Matice hrvatske. 3-4 (2008) , 1; 662-673 (esej (književni portret), ostalo).

17. Sesar, Dubravka.
Šafařík ili Šafárik? Šafarik.. // Jezik - casopis za kulturu hrvatskoga knjizevnoga jezika. 1 (2008) , 1; 32-33 (stručni, ostalo).

18. Sesar, Dubravka.
Dušan Karpatský: Hrvatsko pjesništvo kroz stoljeća. // Kolo. Časopis Matice hrvatske. 3-4 (2008) , 1; 603-661 (prijevod, ostalo).

19. Vuković, Petar.
Uvod u hrvatski za Ruse. // Lahor. 1 (2008) ; 127-129 (prikaz, ostalo).

20. Habijanec, Siniša.
Vrijedno slovakističko djelo. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 33 (2007) ; 504-513 (prikaz, ostalo).

21. Sesar Dorotić, Dubravka; Karpatsky, Dušan.
Moja se Korablja gradila pedeset godina. // Tema, časopis za knjigu. IV. god. (2007) , 9-10; 3-21 (razgovor, ostalo).

22. Sesar, Dubravka.
Hrvati i njihov jezik. Barbara Oczkowa, Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, LEXIS, Kraków 2006.. // Jezik : ?opis za kulturu hrvatskoga knji?evnog jezika. god. 54 (2007) , 4; 157-159 (prikaz, stručni).

23. Tafra, Branka.
Pregršt jezičnih zrnca. // Nova mehanizacija šumarstva. 28 (2007) ; 49-93 (članak, stručni).

24. Tafra, Branka.
Suprotnost u leksičkom sustavu. // Rasprave IHJJ. 33 (2007) ; 542-551 (prikaz, ostalo).

25. Tafra, Branka.
Rajna Dragićević: Leksikologija srpskog jezika. // Suvremena lingvistika. 33 (2007) , 2; 232-242 (prikaz, ostalo).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Tafra, Branka.
Vatroslav Jagić između dviju filoloških škola // Voprosy russkoy istoričeskoj grammatiki i slavjanovedenija: k 175-ljetiju so dnja roždenija Vatroslava Jagića (1838-1923) / Patroeva, N. V. (ur.).
Petrozavodsk : PetrGU, 2013. 12-17 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Andrija Torkvat Brlić između dviju književnojezičnih koncepcija // Zbornik o Andriji Torkvatu Brliću / Župan, Dinko (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica Slav. Brod, 2012. 191-209 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Tafra, Branka.
Hammovi leksikografski prinosi // Josip Hamm i njegovo djelo, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, / Alojz Jembrih (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007. 125-137 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Čagalj, Ivana; Svítková, Milina.
Tipologija frazeološke ekvivalencije na primjeru hrvatskih i slovačkih frazema s ihtionimskom sastavnicom // Životinje u frazeološkom ruhu / Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF-press, 2014. 1-15 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Hrdlička, Miroslav; Pintarić, Neda; Vidović Bolt, Ivana.
Semantičko polje ružnoća / brzydota u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji // Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. t. 2. / Aleksijenko, Mihail ; Biłowus, Halina ; Hordy, Mirosława ; Mokijenko, Walerij ; Walter, Harry (ur.).
Szczecin-Greifswald : volumina.pl, 2014. 68-73 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vidović Bolt, Ivana.
Jednostki frazeologiczne w ujęciu leksykograficznym i przekładowym // Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich. t. 1. / Aleksijenko, Mihail ; Biłowus, Halina ; Hordy, Mirosława ; Mokijenko, Walerij ; Walter, Harry (ur.).
Szczecin-Greifswald : volumina.pl, 2014. 342-350 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Čagalj, Ivana.
O prijenosu jezičnih identiteta likova u književnom prijevodu (na primjeru hrvatskoga prijevoda Rivers of Babylon) // Rara Avis X. Zborník z X. medzinárodnej filologickej konferencie Trnava 2. – 3. máj 2013 / Kumorová, Zdenka ; Gregorík, Peter ; Palecsková, Dana (ur.).
Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2013. 11-26 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Čagalj, Ivana; Vasung, Ana.
O metafori sporta u političkom diskursu – neke hrvatsko-bugarsko-slovačke frazeološke paralele // Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata / Kryżan-Stanojević, Barbara (ur.).
Zagreb : Srednja Europa, 2013. 153-168 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Čagalj, Ivana.
Značenje narodnoga preporoda u povijesti hrvatskoga i slovačkoga književnog jezika // Zbornik radova Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa. Knjiga 1. / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012. 95-102 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Čagalj, Ivana.
O voluntativnoj modalnosti u slovačkom i hrvatskom jeziku // Rara Avis IX. 1. diel – jazykoveda. Zborník z IX. filologickej konferencie Trnava 25. – 26. apríl 2012. / Kumorová, Zdenka ; Palecsková, Dana ; Gregorík, Peter (ur.).
Trnava : Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2012. 29-37 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Čagalj, Ivana.
Književni prijevod kao vid kulturnoga kontakta // Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach / Žigová, Ľudmila ; Vojtech, Miloslav (ur.).
Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. 267-274 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Fuderer, Tetyana.
Gramatyčni transformaciji pry hudožn'omu perekladi prozy z horvats'koji movy na ukrajins'ku // Komparatyvni doslidžennja slov"jans'kyh mov i literatur : Pam"jati akademika Leonida Bulahovs'kogo / Palamarčuk, Ol'ga (ur.).
Kyjiv : Kyjivs'kyj universytet, 2011. 261-275 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Fuderer, Tetyana.
Teorija movnogo standartu Dalibora Brozovića jak osnova vyznačennja suržyku j trasjanky / Теорія мовного стандарту Далібора Брозовича як основа визначення суржику й трасянки // Sociolingvistyčni studiji / Stavytska, Lesya (ur.).
Kyjiv : Izdavačka kuća Dmytra Burago, 2010. 268-273 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Fuderer, Tetyana.
Movna polityka v Ukrajini ta Horvatiji v posttotalitarnyj period // Komparatyvni doslidžennja slov"jans'kyh mov ta literatur: Pam"jati akademika Leonida Bulahovs'kogo / Bulahovs'ka, Julija (ur.).
Kyjiv : Kyjivs'kyj universytet, 2008. 245-253 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Fuderer, Tetyana.
Suržyk u svitli Teoriji movnogo standartu Dalibora Brozovića / Суржик у світлі Теорії мовного стандарту Далібора Брозовича // Komparatyvni doslidžennja slov"jans'kyh mov ta literatur: Pam"jati akademika Leonida Bulahovs'kogo. Juvilejnyj vypusk do 120-riččja z dnja narodžennja / Bulahovs'ka, Julija (ur.).
Kyjiv, Ukrajina : Kyjivs'kyj universytet, 2008. 196-203 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Čelić, Željka; Fuderer, Tetyana.
Modeli iazykovyh situacii v horvatskom, ukrainskom i russkom iazykah // A tko to ide? / A hto tam idze? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, 2013. 53-66 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Fuderer, Tetyana.
Tipologija jednostavne rečenice u ukrajinskim i hrvatskim gramatikama // Peti hrvatski slavistički kongres : međunarodni znanstveni skup : Zbornik radova / Turk, Marija, Srdoč-Konestra, Ines (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2012. 103-113 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Grčević, Martina.
Usvajanje anglizama hardware i software u hrvatskom, slovačkom, češkom i ruskom jeziku // Peti hrvatski slavistički kongres : zbornik radova / Turk, Marija, Srdoč-Konestra, Ines ; Opašić, Maja ; Potočnjak, Saša (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2012. 115-126 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Sesar, Dubravka.
Vrime od škoja – vrijeme koje traje (mali traktat o čakavštini) // Peti hrvatski slavistički kongres : zbornik radova. Sv. 1 / Turk, Marija ; Srdoč-Konestra, Ines ; Opašić, Maja ; Potočnjak, Saša (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet, 2012. 349-356 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Tafra, Branka; Košutar, Petra.
Novoštokovaska obilježja hrvatskoga književnoga jezika u 17. stoljeću // Zbornik o Ivanu Ančiću / Knezović, Pavao (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 251-266 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Tafra, Branka.
Sedamnaesto stoljeće – predstandardizacijsko ili standardizacijsko razdoblje hrvatskoga jezika // Zbornik o Rafaelu Levakoviću : zbornik radova sa znanstvenog skupa "Fra Rafael Levaković" / Knezović, Pavao (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji, 2010. 85-101 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

7. Tafra, Branka.
Strohal između Slovnice i Gramatike // Rudolf Strohal i njegovo djelo / Alojz Jembrih (ur.).
Zagreb : Družba Braća Hrvatskoga Zmaja, 2009. 203-221 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Tafra, Branka; Mateljak, Anela.
Mjesto Šitovićeve gramatike u povijesti hrvatskoga jezikoslovlja // Zbornik o Lovri Šitoviću : zbornik radova sa znanstvenog skupa "Lovro Šitović i njegovo doba" / Knezović, Pavao (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, 2009. 111-128 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Sesar, Dubravka; Vidović Bolt, Ivana; Vuković, Petar.
Zlatno doba u pojedinim slavenskim kulturama - jezikoslovne paralele // Vidjeti Ohrid : referati hrvatskih sudionica i sudionika za XIV. međunarodni slavistički kongres / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo / Hrvatska sveučilišna naklada, 2008. 267-285 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Oksana Timko Đitko.
Glagolski oblici kao izraz gramatičkih kategorija (na primjerima hrvatskog, ukrajinskog i rusinskog jezika) // Riječ.
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Grčević, Martina.
Hrvatsko-slovačka homonimija // Knjiga sažetaka. Šesti hrvatski slavistički kongres. Vukovar i Vinkovci, 10.-13. rujna 2014. / Botica, Stipe ; Nikolić, Davor ; Tomašić, Josipa (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2014. 227-227 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Grčević, Martina.
Pridjevi československý / česko-slovenský u povijesnom kontekstu // Croatia and Slovakia: Historical Parallels and Connections (from 1780 to the present day) / Agičić, Damir ; Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb : FF press, 2014. 38-39 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Grčević, Martina.
Usvajanje anglizama hardware i software u slavenskim jezicima. // Peti hrvatski slavistički kongres. Zbornik sažetaka. Rijeka, 7. – 10. rujna 2010. / Turk, Marija (ur.).
Rijeka, 2010. 52-53 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Timko Đitko, Oksana.
Zajmennyky u govori bačvans'kyh rusnakiv u konteksti pivdenno-zahidnyh govoriv ukrajins'koji movy // Sučasni problemy movoznavstva ta literaturoznavstva / Sabadoš, Ivan V. i dr (ur.).
Uzgorod, Ukrajina : UžNU "Goverla", 2008. 190-192 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Čagalj, Ivana.
Autostereotypy o chorvátskom a slovenskom jazyku v poézii romantizmu // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Fuderer, Tetyana.
Kategorije roda i broja u hrvatskome jeziku kroz prizmu gledanja ukrajinskog govornika. // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

3. Oksana Timko Đitko.
Kategorija roda u hrvatskom, ukrajinskom i rusinskom jeziku // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Fuderer, Tetyana.
Ukrajinski i ruski jezik u nezavisnoj Ukrajini: mirni suživot ili neprekidna borba ukrajinskoga za opstanak // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Čagalj, Ivana.
O jezičnim identitetima u slovačkoj postnovembarskoj prozi i hrvatskim prijevodima / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 25. 09. 2014, 184 str. Voditelj: Sesar, Dubravka ; Skelin Horvat, Anita.

2. Barić, Branka.
Razvoj hrvatskoga leksika na razmeđi tisućljećâ / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 16. 05. 2013., 305 str. Voditelj: Tafra, Branka.

3. Košutar, Petra.
Hrvatsko jezikoslovlje 18. stoljeća u suodnosu s europskim / doktorska disertacija.
Zagreb : Hrvatski studiji, 14.05. 2013., 267 str. Voditelj: Tafra, Branka.

4. Fuderer, Tetyana.
С о ц і о л і н г в і с т и ч н и й ф е н о м е н с у р ж и к у (Sociolingvistički fenomen suržyka) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 11.03. 2009., 243 str. Voditelj: Popović, Milenko.

5. Vuković, Petar.
Prednosti dvorazinske valencijske sintakse u sintaktičkome opisu slavenskih jezika (na primjeru češkoga i hrvatskoga jezika) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27.02. 2007, 177 str. Voditelj: Sesar, Dubravka.
 
  Druge vrste radova
 

1. Vidović Bolt, Ivana.
U sjećanje na prof. Stanisława Karolaka, 6 (2011). (nekrolog).

2. Vidović Bolt, Ivana.
Biti ili ne biti kao vegeta? O jednoj novoj ustaljenoj svezi riječi u hrvatskom jeziku, 2009. (znanstveni rad).

3. Vidović Bolt, Ivana.
Zbigniew Herbert: Labirint na moru, 2009. (prijevod).

4. Popović, Milenko.
Ukrajins'ko-horvats'kyj slovnyk lingvistyčnoji terminologiji, 2008. (recenzija).

5. Trostinska, Raisa.
Ja. Slavutyč, 2008. (enciklopedijska natuknica).

6. Popović, Milenko.
Transliteracija i transkripcija imena na bjeloruskom jeziku, 2007. (članak u pravopisu).

7. Popović, Milenko.
Transliteracija i transkripcija imena na ruskom jeziku, 2007. (članak u pravopisu).

8. Sesar, Dubravka.
Kruna od koralja, 2007. (popularan rad).

9. Vidović Bolt, Ivana.
Patrycjusz Pająk: Kategorija raspada u hrvatskoj avangardi, 2007. (prijevod).