Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Naseljenost i gospodarstvo Istre od kraja prapovijesti do Bizanta
(303-3030822-0932)
Ponedjeljak 21. Listopad 2019

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Buršić-Matijašić, Klara.
Gradinska naselja. Gradine Istre u vremenu i prostoru .
Zagreb : Leykam International, 2008 (udžbenik).

2. Buršić-Matijašić, Klara.
Gradine Istre. Povijest prije povijesti .
Pula : Žakan Juri, 2007 (monografija).

3. Levak, Maurizio.
Slaveni vojvode Ivana. Kolonizacija Slavena u istri u početnom razdoblju franačke uprave .
Zagreb : Leykam, 2007 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Buršić Matijašić, Klara.
GRADINSKA NASELJA NA PUTU ISTARSKOG RAZVODA // Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, knj. 2 / Jurković, Ivan (ur.).
Pazin : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2013. Str. 61-69.

2. Buršić-Matijašić, Klara.
Religija – religijski običaji u prapovijesti Istre // Znakovi i riječi, Signa et litterae, vol. IV. / Kuntić-Makvić, Bruna ; Vilogorac, Inga (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest, FFPress, 2013. Str. 11-38.

3. Buršić-Matijašić, Klara; Matijašić, Robert.
L'Istria: dai castellieri al sistema delle ville romane, dalle ville ai villaggi altomedievali ed oltre // Le modificazioni del paesaggio nell'Altoadriatico tra pre-protostoria ed altomedioevo / Giuseppe Cuscito (ur.).
Trieste : Editreg, 2013. Str. 181-198.

4. Buršić-Matijašić, Klara.
Rana povijest na prostoru Pićanske biskupije // Pićanska biskupija i Pićanština / Matijašić, Robert (ur.).
Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2012. Str. 9-20.

5. Buršić-Matijašić, Klara.
Gradinska naselja od Plomina do Opatije ("Liburnijska Istra") // Zbornik u čast Petru Strčiću / Polić, Maja ; Orbanić, Elvis (ur.).
Rijeka : Povijesno društvo Rijeka, 2012. Str. 223-241.

6. Buršić-Matijašić, Klara.
Dal castelliere alla citta'. Esempi di passaggio da abitati preistorici a citta' classiche nell'Alto Adriatico // I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica / De Marinis, Giuseppe ; Fabrini, Giovanna Maria ; Paci, Gianfranco ; Perna, Roberto ; Silvestrini, Marina (ur.).
Oxford : Archaeopress, 2012. Str. 133-148.

7. Matijašić, Robert.
Le città romane dell’Istria: nuovi particolari // I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica / De Marinis, Giuseppe ; Fabrini, Giovanna Maria ; Paci, Gianfranco ; Perna, Roberto ; Silvestrini, Marina (ur.).
Oxford : Archaeopress, 2012. Str. 445-452.

8. Buršić-Matijašić, Klara.
Prapovijest u radu i djelima Branka Fučića // Az grišni diak Branko pridivkom Fučić”, Radovi Međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.), Malinska, Dubašnica, Otok Krk, 30. siječnja – 1. veljače 2009. godine / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska, Rijeka, Zagreb : HAZU, IPU, KBF, Starosl. institut, Sveuč. knj. Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011. Str. 203-213.

9. Buršić-Matijašić, Klara.
Prapovijesna topografija Motovuna i okolice // Motovun, Povijest i sadašnjost / Šiklić, Josip (ur.).
Pazin : Katedra Čakavskog sabora Pazin, 2010. Str. 9-24.

10. Buršić-Matijašić, Klara.
Najstarija prošlost Rovinjskog Sela // SELJANSKI ZBORNIK, ROVINJSKO SELO OD POČETAKA DO DANAS, Zbornik radova sa znanstvenog skupa Ususret 500. obljetnici Rovinjskog Sela / Crljenko, Branimir (ur.).
Rovinj : HKD Franje Glavinića ; Ogranak Matice hrvatske Rovinj, 2010. Str. 13-21.

11. Levak, Maurizio.
Motovun i okolica u ranom srednjem vijeku // Motovun, Prošlost i sadašnjost / Šiklić, Josip (ur.).
Pazin : Katedra Čakavskog sabora Pazin, 2010. Str. 81-94.

12. Matijašić, Robert.
Položaj Motovuna između antike i kasne antike // Motovun, Prošlost i sadašnjost / Šiklić, Josip (ur.).
Pazin : Katedra Čakavskog sabora Pazin, 2010. Str. 25-32.

13. Buršić-Matijašić, Klara.
Kultura prehrane i blagovanja tijekom prapovijesti na istarskom području // Cerealia, Oleum, Vinum...: Kultura blagovanja na jadranskom prostoru / Mogorović-Crljenko, Marija, Uljančić-Vekić, Elena (ur.).
Poreč : Državni arhiv u Pazinu ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli-Odjel za humanističke znanosti ; Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino, 2009. Str. 9-36.

14. Matijašić, Robert.
Societa e commercio nell'Istria e i rapporti con il Mediterraneo nella Tarda Antichita // Il Cristianesimo in Istria fra Tarda Antichità e Alto Medioevo. Novità e riflessioni. Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana (Roma – 8 marzo 2007) / Emilio Marin i Danilo Mazzoleni (ur.).
Citta' del Vaticano : Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, 2009. Str. 47-69.

15. Matijašić, Robert.
Città e territorio: aspetti della romanizzazione dell'Istria // Aspetti e problemi della romanizzazione. Venetia, Histria e arco alpino orientale / Giuseppe Cuscito (ur.).
Trieste : Editreg, 2009. Str. 383-400.

16. Matijašić, Robert.
Sredozemno prehrambeno trojstvo u antici na Jadranu // Cerealia, oleum, vinum…: kultura prehrane i blagovanja na jadranskom prostoru (Eating and Dining Culture in the Adriatic Area) / Elena Uljančić-Vekić, Marija Mogorović-Crljenko (ur.).
Poreč : Zavičajni muzej Poreštine, 2009. Str. 37-54.

17. Buršić-Matijašić, Klara.
Prapovijest Žminjštine // Žminjski libar I / Krajcar, Slavko (ur.).
Žminj : Katedra Čakavskog sabora, 2008. Str. 29-38.

18. Buršić-Matijašić, Klara.
Gradine Istre i gradine Like - arheološko-kulturološki fenomen krša // Arheološka istraživanja u Lici. Arheologija pećina i krša, Znanstveni skup, Gospić / Kolak, tanja (ur.).
Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo, 2008. Str. 127-141.

19. Levak, Maurizio.
Žminj i Žminjština u ranom srednjem vijeku // Žminjski libar II / Krajcar, Slavko (ur.).
Žminj : Katedra čakavskog sabora, 2008. Str. 41-53.

20. Matijašić, Robert.
Povijesna i suvremena toponimija. Toponomastica storica e moderna // Stradarij Grada Pule. Stradario della Città ; ; di Pola / Krizmanić, Attilio (ur.).
Pula : Histria Croatica C.A.S.H., 2008. Str. 39-84.

21. Matijašić, Robert.
Tradicija i baština Istre – pojmovi i turističke atrakcije // Istra u kontekstu jadranskih kultura i tradicija. L'Istria nel contesto delle tradizione e culture dell'Adriatico / Sinković, Giorgio (ur.).
Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2008. Str. 13-28.

22. Levak, Maurizio.
Od gradokmeta do plemenitog ili kmeta: raspad sustava gradskih jobagiona u srednjovjekovnoj Hrvatskoj // Izabrane teme iz hrvatske povijesti, zbornik radova sa znanstvenih kolokvija Dies historiae 2004-2006 / Miljan, Suzana, Jerković, Marko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2007.. Str. 123-140.

23. Matijašić, Robert.
Wirtschaft und Verkehr // Kroatien in der Antike / Sanader, Mirjana (ur.).
Mainz am Rhein : von Zabern, 2007. Str. 71-81.

24. Matijašić, Robert.
Mreža luka u Istri – od Rižane do Raše – u starom vijeku // Luke istočnog Jadrana / Kozličić, Mithad (ur.).
Orebić : Zaklada dr. Cvito Fisković, 2006. Str. 51-66.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Matijašić, Robert.
Povijest hrvatskih zemalja u kasnoj antici od Dioklecijana do Justinijana / Neven Budak (ur.).
Zagreb : Leykam International, 2012.

2. Matijašić, Robert.
Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana / Neven Budak (ur.).
Zagreb : Leykam International, 2009.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Bulić, Davor.
Kontinuitet i diskontinuitet naseljenosti Istre na razmeđu prapovijesti i antike. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 12 (2014) ; 65-78 (članak, znanstveni).

2. Bulić, Davor; Matijašić, Robert.
L'architettura rurale romana dell'agro polese in luce delle indagini recenti. // Studia Universitatis Hereditati. 2 (2014) , 1-2; 119-135 (članak, znanstveni).

3. Bulić, Davor.
Rimska centurijacija Istre. // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti. 10 (2012) ; 50-74 (članak, znanstveni).

4. Buršić-Matijašić, Klara.
Neki aspekti naselja i nastambi u Istri u prapovijesti. // Tabula, Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 10 (2012) ; 7-38 (članak, znanstveni).

5. Matijašić, Robert.
Još jedan primjer fosiliziranoga antičkog krajolika u Istri: Rt Kamenjak (Premantura, Pula). // Tabula : časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Pulia. 10 (2012) ; 75-89 (članak, znanstveni).

6. Buršić-Matijašić, Klara.
Istraživanje palače Soardo-Bembo u Balama, 2000. – 2003.. // Opuscula archaeologica. 34 (2011) ; 7-36 (članak, znanstveni).

7. Buršić-Matijašić, Klara.
Ne samo gradine. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 20 (2011) ; 63-76 (članak, znanstveni).

8. Buršić-Matijašić, Klara.
Fianona. Dal castelliere preromano al porto romano. // Atti e memorie della societa istriana di archeologia e storia patria. 111 (2011) ; 205-219 (članak, znanstveni).

9. Buršić-Matijašić, Klara.
Gradine podno Žbevnice. // Buzetski zbornik. 38 (2011) ; 11-20 (pregledni rad, znanstveni).

10. Levak, Maurizio.
Cause e fini della colonizzazione slava dell’Istria in epoca franca alla fine dell’VIII secolo. // Atti - Centro di ricerche storiche, Rovigno. 41 (2011) ; 103-152 (članak, znanstveni).

11. Bulić, Davor; Koncani Uhač, Ida.
Figlina u Fažani i njezina preobrazba u kasnoj antici. // Histria archaeologica : časopis Arheološkog muzeja Istre. 41 (2010) ; 109-146 (članak, znanstveni).

12. Buršić-Matijašić, Klara.
Torkvesi – jednostavna elegancija prapovijesnog umjetničkog obrta. // Histria antiqua. 19 (2010) ; 65-83 (članak, znanstveni).

13. Buršić-Matijašić, Klara.
Nalaz brončanih predmeta s otoka Krka. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 27 (2010) ; 73-82 (članak, znanstveni).

14. Bulić, Davor.
Prilog proučavanju žigova na amforama fažanske radionice. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 18 (2009) , 1; 257-270 (članak, znanstveni).

15. Bulić, Davor; Koncani-Uhač, Ida.
Keramičarska radionica u Fažani, rezultati istraživanja 2007. – 2009. godine. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 17 (2009) ; 285-298 (članak, znanstveni).

16. Klara Buršić-Matijašić.
Prapovijesne i antičke komunikacije sjeverozapadne Istre u rukopisima Alberta Puschija. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 17 (2009) ; 31-48 (članak, znanstveni).

17. Matijašić, Robert.
Ostaci tijesaka u dvorištu rimske vile u Uvali Madona na Brijunima (tzv. Kastrum). // Archaeologia Adriatica. 2 (2008) , 1; 289-300 (članak, znanstveni).

18. Buršić-Matijašić, Klara.
Alberto Puschi i Buzeština. // Buzetski zbornik. 34 (2007) ; 11-65 (članak, znanstveni).

19. Levak, Maurizio.
Nastanak i povijesni razvoj ranosrednjovjekovnog Dvigrada. // Annales (Koper). 17 (2007) , 2; 305-314 (članak, znanstveni).

20. Matijašić, Robert.
Impianti antichi per olio e vino in contesto urbano in Istria. // Histria antiqua. 15 (2007) ; 13-26 (članak, znanstveni).

21. Matijašić, Robert.
O nalazu kasnoantičkih tijesaka u Poreču 1997.. // Opuscula archaeologica. 31 (2007) ; 265-281 (članak, znanstveni).

22. Matijašić, Robert.
Tre iscrizioni inedite da Alvona (Albona) e dintorni. // Atti, Centro ricerche storiche Rovigno. 36 (2006) ; 9-21 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Zgrablić, Marina.
Naselja, crkve i biskupi u Istri između kasne antike i ranoga srednjeg vijeka: primjer Pulske biskupije. // Tabula: Časopis Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 10 (2012) ; 129-146 (članak, ostalo).

2. Buršić-Matijašić, Klara; Matijašić, Robert.
Buzetski dani, "Buzetski zbornik" i arheologija Buzeštine. // Buzetski zbornik. 37 (2010) ; 23-48 (pregledni rad, ostalo).

3. Levak, Maurizio.
Marina Vicelja Matijašić, Istra i Bizant. Neki povijesno-ikonografski aspekti u interpretaciji umjetnosti 6. stoljeća u Istri, Rijeka: Matica hrvatska – Ogranak u Rijeci, 2007., 288 str.”. // Vjesnik Istarskog arhiva. 14-16 (2007/2009) ; 396-401 (prikaz, stručni).

4. Matijašić, Robert.
L'Istrie à l'époque romaine. // L'Archéo Thema. 1 (2009) , 3; 22-25 (pregledni rad, stručni).

5. Levak, Maurizio.
Vladimir Stipetić – Nenad Vekarić, Povijesna demografija Hrvatske, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, Posebna izdanja, Zagreb – Dubrovnik, 2004., 372 str.”. // Problemi sjevernog Jadrana. 9 (2008) ; 153-156 (prikaz, stručni).

6. Matijašić, Robert.
Još jednom o Kastrilu na premanturskom rtu Kamenjak (Medulin). // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu. 24 (2007) ; 221-228 (pregledni rad, stručni).

7. Levak, Maurizio.
“Sacerdotes, iudices, notarii… : Posrednici među društvenim skupinama, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 2. istarski povijesni biennale, Poreč. // Vjesnik Istarskog arhiva. 11-13 (2004/2006) ; 387-392 (prikaz, stručni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Buršić-Matijašić, Klara.
Tragovi igara u prapovijesti Istre // XVII. međunarodno arheološko savjetovanje "Privatne i javne igre od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka" : knjiga sažetaka ; u: Materijali : Prilozi za povijest i kulturu Istre 24 (2012) / Džin, Kristina (ur.).
Pula ; Zagreb : Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre ; Sveučilište, Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 2012. 48, 100-48, 100 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Buršić-Matijašić, Klara.
Ne samo gradine // Međunarodno arheološko savjetovanje "Nastambe i stanovanje od prapovijesti do srednjeg vijeka" : knjiga sažetaka ; u: Materijali ; Prilozi za povijest i kulturi Istre / Girardi-Jurkić, Vesna (ur.).
Pula ; Zagreb ; Brijuni - Medulin : Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre ; Centar za arheološka istraživanja instiruta Ivo Pilar ; Međunarodni istraživački centar za arheologiju, 2010. (predavanje,sažetak).

3. Buršić-Matijašić, Klara.
Torkvesi - jednostavna elegancija prapovijesnog umjetničkog obrta // Međunarodno arheološko savjetovanje "Umjetnički obrt od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka" : knjiga sažetaka ; u: Materijali : prilozi za povijest i kulturu Istre / Girardi-Jurkić, Vesna (ur.).
Pula : Društvo za povijest i kulturni razvitak Istre, 2009. 21, 64-21, 64 (predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Buršić-Matijašić, Klara.
Kameni blokovi na gradini Karaštak // Materijali, 8 Prilozi za povijest i kulturu Istre / Girardi-Jurkić, Vesna (ur.).
Pula : Društvo za povijest i kulturni razvoj Istre, 1996. 24, 74 (predavanje,sažetak).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Levak, Maurizio.
Javni i privatni prostor ranosrednjovjekovnog grada: istarski primjeri. // Hrvatski institut za povijest. (2011).

2. Levak, Maurizio.
Istra i Kvarner u ranom srednjem vijeku. // Hrvatska povijest, knjiga 1. (2011) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Buršić-Matijašić, Klara.
Dal castelliere alla città // I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica : Procedimento.
Macerata, 2009. (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Buršić-Matijašić, Klara.
Gradine u krajoliku istarskih fresaka // Zbornik radova 35. znanstvenof skupa Susreti na dragom kamenu.
2009. (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Matijašić, Robert.
The Romanization of the Histri in the early Roman period // Illyrica Antiqua 2 - in honorem Duje Rendić-Miočević / Demicheli, Dino (ur.).
Zagreb ; Šibenik : Odjel za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Muzej grada Šibenika, Arheološki muzej u Zagrebu, 2013. 27-27 (predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Buršić-Matijašić, Klara.
L’Istria – inventario dei siti e questione della geografia storica // .
2009. (predavanje,ppt prezentacija).
 
  Disertacije
 

1. Bulić, Davor.
Rimska ruralna arhitektura Istre u kontekstu ekonomske i socijalne povijesti / doktorska disertacija.
Zadar : Odjel za arheologiju, 9.01.2015. 2015., 424 str. Voditelj: Matijašić, Robert.
 
  Druge vrste radova
 

1. Bulić, Davor.
Rimsko doba, u: Na početku je bila peć. At the Beginnings Was the Furnace, Katalog Arheološkog muzeja Istre, 82, (ur. K. Mihovilić), Pula 2011., 42-64., 2011. (katalog).

2. Bulić, Davor.
Rimska keramičarska radionica u Fažani sto godina nakon prvih spoznaja, Fažanski libar, 4, Fažana 2011., 9-27., 2011. (popularan rad).