Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)
Nedjelja 5. Veljača 2023

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Lentić, Ivo.
Majstori zlatari u Hrvatskom zagorju .
Gornja Stubica : Muzeji Hrvatskog zagorja, 2001 (katalog izložbe).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Baričević, Doris.
Unutrašnje uređenje župne crkve Majke Božje Sniježne u Kutini // Kutina / Lukinović, Andrija (ur.).
Zagreb : Glas koncila, 2001. Str. 13-19.

2. Baričević, Dorotea.
Domaći barokni kipari u Čazmi // Čazma u prošlom mileniju / Pandurić, Josip ; Škrabe, Nino (ur.).
Zagreb : Disput d.o.o. Zagreb, 2001. Str. 73-86.

3. Repanić-Braun, Mirjana.
Grafički predložak i problemi atribucije na nekim primjerima slikarstva 17. stoljeća u zagrebačkoj regiji // Klovićev zbronik / Milan Pelc (ur.).
Zagreb : HAZU - IPU, 2001. Str. 153-159.

4. Repanić-Braun, Mirjana (Baričević, Doris; Lukinović, Andrija).
Zidne slike // Kutina / Lukinović, Andrija (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2001. Str. 21-30.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Pavičić, Snježana.
Fragmenti staklenih pločica u HPM u Zagrebu. // Peristil, Zbornik radova za povijest umjetnosti. 44 (2001) , 44; 5-16 (članak, znanstveni).

2. Zajec, Vlasta.
Oltar Bogorodice Zaštitnice u Gračišću. // Peristil - Zbornik radova za povijest umjetnosti. 44 (2001) , 44; 61-74 (članak, znanstveni).

3. Zajec, Vlasta.
Nekoliko drvenih kipova iz Istre izrađenih prema istim predlošcima. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 25 (2001) ; 165-172 (članak, znanstveni).

4. Repanić-Braun, Mirjana.
Paulus Antonius Senser - osječki slikar ili slikar iz Pečuha?. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti. 24 (2000) ; 165-170 (članak, znanstveni).

5. Repanić-Braun, Mirjana.
Franciscus Falconer Pictor Budensis - Ein spätbarocker Maler sakraler Thematik und seine Tätigkeit in Kroatien. // Müvészettörténeti értesítö. XLIX (2000) , 3-4; 157-166 (članak, znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Braun, Mario.
Stare umjetnine između novih tehnologija, problem atribucije u svjetlu nedestruktivnih istraživanja // Knjiga sažetaka / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2001. 76 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

2. Kraševac, Irena, Baričević, Doris.
Problem recentne devastacije baroknog crkvenog inventara na produčju Hrvatskog zagorja // 1. Kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti, Knjiga sažetaka / Irena Kraševac, Mirjana Repanić Braun, Milan Pelc (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2001. 73 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

3. Repanić-Braun, Mirjana.
Povijesnoumjetnička istraživanja baroknog slikarstva u kontinentalnoj Hrvatskoj // Knjiga sažetaka / Pelc, Milan (ur.).
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2001. 25 (pozvano predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Repanić-Braun, Mirjana.
Kasnobarokno štafelajno slikarstvo u sjevernoj Hrvatskoj - nove spoznaje // Nema / Nema (ur.).
Nema : Nema, 2002. (neobjavljeni rad,stručni).

2. Kraševac, Irena.
Sakralna skulptura 19.st. u Krapinsko-zagorskoj županiji (evidentiranje, znanstvena i dokumentarana obrada) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Zajec, Vlasta.
Drvena skulptura 17. stoljeća u Istri / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 28.03. 2001., 412 str. Voditelj: Marković, Vladimir.
 
  Druge vrste radova
 

1. Baričević, Doris.
Barokno kiparstvo na području Krapinsko-zagorske županije, 2001/2002. (rukopis).

2. Ivoš, Jelena.
Misno ruho na području Krapinsko-zagorske županije, 2001/2002. (rukopis).

3. Lentić, Ivo.
Liturgijsko posuđe i majstori zlatari na području Krapinsko-zagorske županije, 2001/2002. (rukopis).

4. Repanić-Braun, Mirjana.
Slikarstvo 14.-19. stoljeća na području Krapinsko-zagorske županije, 2001/2002. (rukopis).

5. Tarbuk, Nela.
Crkveni namještaj na području Krapinsko-zagorske županije, 2001/2002. (rukopis).

6. Repanić-Braun, Mirjana.
Umjetnički inventar Požeške biskupije - Slikarstvo 17.-19. stoljeća u našičkom i novokapelskom dekanatu, 2001. (ostalo).

7. Zajec, Vlasta.
Umjetnički inventar Požeške biskupije - Kiparstvo 17.-19. stoljeća u našičkom i novokapelskom dekanatu, 2001. (ostalo).