crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Psihologija
(5.06)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Ajduković, Dean; Bakić, Helena; Ajduković, Marina.
Psihosocijalna podrška u kriznim situacijama velikih razmjera .
Zagreb : Hrvatski Crveni križ, 2017 (priručnik).

2. Cefai, Carmel; Miljević-Riđički, Renata; Bouillet, Dejana; Pavin Ivanec, Tea; Milanović, Mirjana; Matsopoulos, Anastassios; Gavogiannaki, Mariza; Zanetti, Maria Assunta; Cavioni, Valeria; Bartolo, Paul; Galea, Katya; Simões, Celeste; Lebre, Paula; Caetano Santos, Analbela; Kimber, Birgitta; Eriksson, Charli.
RESCUR: NA VALOVIMA. Kurikul otpornosti za predškolsku i osnovnoškolsku dob. Priručnik za učitelj(ic)e – mlađa osnovnoškolska dob .
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017 (priručnik).

3. Cefai, Carmel; Miljević-Riđički, Renata; Bouillet, Dejana; Pavin Ivanec, Tea; Milanović, Mirjana; Matsopoulos, Anastassios; Gavogiannaki, Mariza; Zanetti, Maria Assunta; Cavioni, Valeria; Bartolo, Paul; Galea, Katya; Simões, Celeste; Lebre, Paula; Caetano Santos, Analbela; Kimber, Birgitta; Eriksson, Charli.
RESCUR: NA VALOVIMA. Kurikul otpornosti za predškolsku i osnovnoškolsku dob. Priručnik za učitelj(ic)e – srednja osnovnoškolska dob .
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017 (priručnik).

4. Glavak Tkalić, Renata; Miletić, Geran-Marko; Sučić, Ines.
Igranje igara na sreću u hrvatskom društvu .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2017 (monografija). URL link to work

5. Salkičević, Svjetlana: Tadinac, Meri.
Neuropsihološki aspekti istraživanja AD/HD-a kod djece .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2017 (monografija).

6. Šućurović, Sandra; Mikloušić, Igor; Knežević, Martina.
PSIHOSOCIJALNA PRILAGODBA HRVATSKIH BRANITELJA Individualna i društvena perspektiva .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2017 (monografija).

7. Brčić Kuljiš, Marita; Popović, Toni; Reić Ercegovac, Ina; Koludrović, Morana; Ljubetić, Maja; Vican, Dijana; Pavičić, Jurica; Relja, Renata; Živčić, Mile; Vučić, Mario.
Samoprocjena kompetentnosti, motivacije i samoefikasnosti nastavnika u obrazovanju odraslih .
Split : Hrvatsko andragoško društvo, 2016 (istraživački izvještaj).

8. Dobrota, Snježana; Reić Ercegovac, Ina.
Zašto volimo ono što slušamo: Glazbeno-pedagoški i psihologijski aspekti glazbenih preferencija .
Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016 (monografija).

9. Glavak Tkalić, Renata; Miletić, Geran-Marko; Maričić, Jelena.
Uporaba sredstava ovisnosti u hrvatskom društvu: Istraživanje na općoj populaciji .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2016 (monografija). URL link to work

10. Kamenov, Željka; Jelić, Margareta; Huić, Aleksandra; Ćosić, Antonija; Fogec, Matea; Glavaš, Ivana; Gužvica, Mirna; Ilić, Maša; Ivanković, Iva; Jelić, Nina; Jurković, Evica; Ladika, Domagoj; Mesić, Ante; Mihatović, Domagoj; Mihelčić, Goran; Mišak, Ivana; Mitrović, Dora; Mornar, Mirta; Racz, Tara Beata; Rakamarić, Bruno; Roje, Luka; Roje, Mia; Sirotković, Lorena; Vrbat, Ivana; Vuić, Anamarija.
Problemi i izazovi seksualnih manjina u Hrvatskoj .
Zagreb : FF Press, 2016 (monografija). prilozen text rada

11. Karlović, Dalibor; Glavina Jelaš, Ivana.
Teorije ličnosti i genetička istraživanja .
Zagreb : Naklada Slap, 2016 (udžbenik).

12. Kovčo Vukadin, Irma.
Kvaliteta života studenata u Republici Hrvatskoj .
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. (monografija).

13. Maričić, Antonija; Štambuk, Marina; Tadić Vujčić, Maja; Tolić, Sandra.
Ja nisam gej mama, ja sam mama: Roditeljstvo LGB osoba u Hrvatskoj .
Zagreb : Jesenski i Turk, 2016 (monografija).

14. Matijašević, Željka.
Stoljeće krhkog sebstva: psihoanaliza, društvo, kultura .
Zagreb : Disput, 2016 (monografija).

15. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Školska fobija .
Zagreb : Medicinska naklada Zagreb i FF Press, 2016 (priručnik).

16. Popović, Stjepka (ur).
Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje .
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Pravobranitelj za djecu, 2016 (zbornik).

17. Popović, Stjepka (ur).
Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje .
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Pravobranitelj za djecu, 2016 (zbornik).

18. Sindik, Joško; Boban, Maja.
Miljokazi razvoja predškolske djece – Studija na uzorku djece u hrvatskom predškolskom institucionalnom kontekstu. .
Zagreb : Institut za antropologiju ; Hrvatsko antropološko društvo, 2016. (monografija).

19. Živković, Ilija; Vuletić, Suzana.
POSLJEDNJI TRENUTCI PRIJE VJEČNOSTI. Teološko- bioetički naglasci shvaćanja smrti i psihološko-duhovne intervencije namijenjene umirućima i ožalošćenima .
Zagreb : HANZA MEDIA d.o.o., 2016 (priručnik).

20. Brajša-Žganec; Andreja; Brkljačić, Tihana; Franc, Renata; Merkaš, Marina; Radačić, Ivana; Sučić, Ines; Šikić Mićanović, Lynette.
Analiza stanja prava djece u Hrvatskoj 2014. .
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015. (monografija). URL link to work

21. Cefai, Carmel; Miljević-Riđički, Renata; Bouillet, Dejana; Pavin Ivanec, Tea; Milanović, Mirjana; Matsopoulos, Anastassios; Gavogiannaki, Mariza; Zanetti, Maria Assunta; Cavioni, Valeria; Bartolo, Paul; Galea, Katya; Simões, Celeste; Lebre, Paula; Caetano Santos, Anabela; Kimber, Birgitta; Eriksson, Charli.
RESCUR: Na valovima. Kurikul otpornosti za predškolsku i osnovnoškolsku dob: Priručnik za odgojite(ic)e. .
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015 (priručnik).

22. Cefai, Carmel; Miljević-Riđički, Renata; Bouillet, Dejana; Pavin Ivanec, Tea; Milanović, Mirjana; Matsopoulos, Anastassios; Gavogiannaki, MMariza; Zanetti, Maria Assunta; Cavioni, Valeria; Bartolo, Paul; Galea, Katya; Simões, Celeste; Lebre, Paula; Caetano Santos, Analbela; Kimber, Birgitta; Eriksson, Charli.
RESCUR: NA VALOVIMA. Kurikul otpornosti za predškolsku i osnovnoškolsku dob. Vodič za odgojitelje i učitelje .
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015 (priručnik).

23. Cefai, Carmel; Miljević-Riđički, Renata; Bouillet, Dejana; Pavin Ivanec, Tea; Milanović, Mirjana; Matsopoulos, Anastassios; Gavogiannaki, MMariza; Zanetti, Maria Assunta; Cavioni, Valeria; Bartolo, Paul; Galea, Katya; Simões, Celeste; Lebre, Paula; Caetano Santos, Analbela; Kimber, Birgitta; Eriksson, Charli.
RESCUR: NA VALOVIMA. Kurikul otpornosti za predškolsku i osnovnoškolsku dob. Priručnik za roditelje .
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015 (priručnik).

24. Cefai, C.; Miljević-Riđički, R.; Bouillet, D.; Pavin Ivanec, T.; Milanović, M.; Matsopoulos, A.; Gavogiannaki, M.; Zanetti, M.A.; Cavioni, V.; Bartolo, P.; Galea, K.; Simões, C.; Lebre, P.; Caetano Santos, A.; Kimber, B.; Eriksson, C.
RESCUR: NA VALOVIMA Kurikul otpornosti za predškolsku i osnovnoškolsku dob: Priručnik za odgojitelj(ic)e .
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015 (priručnik).

25. Daly, Mary; Bray, Rachel; Bruckauf, Zlata; Byrne, Jasmina; Margaria, Alice; Pećnik, Ninoslava; Samms-Vaughan, Maureen.
Family and Parenting Support: Policy and Provision in a Global Context .
Florence : UNICEF, 2015 (monografija). URL link to work

26. Dobrotić, Ivana; Pećnik, Ninoslava; Baran, Jelena.
Potrebe roditelja i pružanje usluga roditeljima koji podižu djecu u otežanim okolnostima .
Zagreb : Udruga Roditelji u akciji- RODA, 2015 (monografija).

27. Duvnjak, Ivana; Soudil-Prokopec, Jelena; Škrobo, Svijetlana.
Učimo zajedno: Priručnik za pomoćnike u nastavi za rad s djecom s teškoćama u razvoju .
Osijek : Osječko-baranjska županija i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2015 (priručnik). URL link to work

28. Lamza Posavec, Vesna.
Mjerenje javnosti. Metodologijski i analitički pristupi istraživanju javnoga mnijenja .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015 (monografija).

29. Martinac, M.; Vranić, Andrea; Zarevski, Predrag; Zarevski, Zrinka.
Psihologija za liječnike .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2015 (monografija).

30. Miljević-Riđički, Renata.
Životna prilagođenost majki i kognitivna uspješnost njihove djece .
Jastrebarsko : NAKLADA SLAP, 2015 (monografija).

31. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Majka, žena i majčinstvo .
Zagreb : Medicinska naklada Zagreb i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015 (priručnik).

32. Trbus, Marina; Rajčić, Helena; Rajter, Miroslav.
Svako dijete ima pravo biti sigurno od nasilja .
Zagreb : Udruga roditelja „Korak po korak“, 2015 (monografija). URL link to work

33. Ambrosi-Randić, Neala.
Promišljanje psihologije - monografija o Dževdetu Hadžiselimoviću .
Pula : Društvo psihologa Istre - Associazione psicologi dell`Istria, 2014. (monografija).

34. Igrić, Ljiljana; Fulgosi-Masnjak, Rea; Wagner Jakab, Ana; Cvitković, Daniela; Dragojević, Davorka; Huzjak, Maja; Kušter, Barbara; Kiš- Glavaš, Lelia; Nikolić, Branko; Pantić, Zdenka; Pintarić Mlinar, Ljiljana; Rakić, Vini; Sekušak- Galešev, Snježana; Stančić, Zrinjka; Vidalina, Višnja; Žic Ralić, Anamarija; Žmegač, Ana.
Učenik s teškoćama između škole i obitelji .
Zagreb : Centar inkluzivne potpore IDEM, 2014 (monografija).

35. Jokić, Boris; Ristić Dedić, Zrinka.
Postati student u Hrvatskoj .
Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2014 (monografija).

36. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja; Bejaković, Predrag; Japec, Lidija.
Trends in Quality of Life Croatia: 2007-2012 .
Luxembourgh : Publication Office of the European Union, 2014 (monografija). prilozen text rada

37. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja; Bejaković, Predrag; Japec, Lidija.
Trendovi u kvaliteti života Hrvatska: 2007.-2012. .
Luxembourgh : Ured za publikacije Europske unije, 2014 (monografija). prilozen text rada

38. Lončarić, Darko.
Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena .
Rijeka : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2014 (priručnik). prilozen text radaURL link to work

39. Maslić Seršić, Darja; Tomas, Jasmina; Bahun, Ivana; Bitanga, Marita; Čeč, Petra; Dautović, Mojra; Ivanković, Ivna; Kožljan, Petra; Lučanin, Nina; Lučić, Lana; Mezić, Simona; Milavec, Sara; Oštrić, Ines; Pehar, Lana; Pelivan, Ante; Ralić, Lea; Rauch, Victoria; Rezo, Ines; Ružić, Danica; Ružojčić, Mitja; Stojević, Marija; Vincelj Bele, Lana.
Dispozicijska zapošljivost: Tko uspijeva na tržišta rada? .
Zagreb : FF press, 2014 (monografija).

40. Miljković, Dubravka; Rijavec, Majda.
Tinejdž psiha ; priručnik za tinejdžere .
Brograd : Profil, 2014. (priručnik).

41. Pećnik, Ninoslava; Starc, Branka; Ljubešić, Marta; Jeić, Minja; Pribela Hodap, Sonja; Grubić, Marina.
RASTIMO ZAJEDNO PLUS - program radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju (priručnik za voditelje) .
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2014 (priručnik).

42. Ricijaš, Neven; Jeđud Borić, Ivana; Lotar Rihtarić, Martina; Mirosavljević, Anja.
Pojačana briga i nadzor iz perspektive mladih i voditelja mjere .
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2014 (monografija). prilozen text radaURL link to work

43. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
Muškarci i žene - poznajemo li se uopće .
Zagreb : Profil, 2014. (monografija).

44. Šamo, Renata.
Čitanjem do spoznaje, spoznajom do čitanja .
Zagreb : Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2014 (monografija).

45. Sorić, Izabela.
Samoregulacija učenja. Možemo li naučiti učiti. .
Jastrebarsko. : Naklada Slap., 2014. (monografija).

46. Švegar, Domagoj.
Change detection of facial emotional expressions .
Saarbrücken, Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014 (monografija).

47. Švegar, Domagoj.
Comparison of methods in research of visual working memory capacity .
Saarbrücken, Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014 (monografija).

48. Zorić, Anka; Knežević, Predrag; Aras, Ivana.
Rascjepi usne i nepca: multidisciplinarni pristup .
Zagreb : Medicinska naklada, 2014 (ostalo).

49. Ceci, Saša.
Blesimetar, iliti koliko je krivo biti u krivu .
Zagreb : KruZak, 2013 (zbirka znanstveno-popularnih eseja).

50. Galić, Slavka; Tomasović Mrčela, Nada.
Priručnik iz gerontologije, gerijatrije i psihologije starijih osoba - psihologije starenja .
Osijek : Medicinska škola Osijek, 2013 (priručnik). URL link to work

51. Jokić, Boris.
Science and Religion in Croatian Elementary Education: Pupils' Attitudes and Perspectives .
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2013 (monografija).

52. Miljković, Dubravka; Rijavec Majda.
Razgovori sa ogledalom - psihologija samopouzdanja (2.izdanje) .
Čačak : Legenda, 2013 (monografija).

53. Miljković, Dubravka; Rijavec, Majda.
Teen psiha: priručnik za tinejdžere .
Zagreb : Profil, 2013 (priručnik).

54. Miljković Krečar, Irena; Kolega, Maja.
Psihologija u poslovnom okruženju .
Zagreb : Grupa VERN' d.o.o., 2013 (udžbenik).

55. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Suicid: fenomenologija i psihodinamika .
Zagreb : Medicinska naklada, 2013 (priručnik).

56. Pranjić, Marko.
Nastavna metodika u riječi i slici .
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (udžbenici i skripta).

57. Rijavec, Majda.
Zlostavljanje u školi: Priručnik za roditelje/ Bullying at school: A guide for parents .
Karlovac : Karlovačka županija, 2013 (priručnik).

58. Vlah, Nataša.
Poželjna ponašanja mladih u konfliktima .
Zagreb : Biakova d.o.o,, 2013 (monografija).

59. Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines.
Sveučilišni savjetovališni centar - Psihološko savjetovalište: Naših prvih petnaest .
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2013 (monografija). prilozen text rada

60. Arambašić, Lidija.
Psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja: vodič kroz psihološke krizne intervencije u zajednici .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012. (stručna).

61. Bezinović, Petar; Marušić, Iris; Ristić Dedić, Zrinka.
Opažanje i unapređivanje školske nastave .
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje i Institut za društvena istraživanja, 2012 (priručnik). URL link to work

62. Buzov, Ivan; Begovac, Ivan.
Tajne jedne duše .
Zagreb : Medicinska naklada, 2012 (monografija).

63. Čorkalo Biruški, Dinka, Ajduković, Dean.
Škola kao prostor socijalne integracije djece i mladih u Vukovaru .
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung, 2012 (monografija).

64. Domazet, Mladen; Dumitru, Daniela; Jurko, Lana; Peterson, Kaja.
Civil rights and obligations are connected to environmental issues in the curricula?: A comparative analysis of education for sustainability content in 9 European countries .
Zagreb : Network of Education Policy Centers, 2012 (monografija).

65. Duran, Mirjana; Idžojtić, Roko.
Dječak Putnik .
Osijek : Učiteljski fakultet u Osijeku, 2012 (slikovnica).

66. Glavak Tkalić, Renata; Miletić, Geran-Marko; Maričić, Jelena; Wertag, Anja.
Zlouporaba sredstava ovisnosti u općoj populaciji Republike Hrvatske .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2012 (monografija). URL link to work

67. Matešić, Krunoslav.
Testirajte svoju inteligenciju, 5. izdanje .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012 (ostalo).

68. Miljković, Dubravka; Rijavec, Majda.
Bolje biti vetar nego list - psihologija dečjeg samopoudanja (treće izdanje) .
Čačak : Legenda, 2012 (monografija).

69. Miljković, Dubravka; Rijavec, Majda.
Razgovori sa zrcalom - psihologija samopouzdanja (7. izdanje) .
Zagreb : IEP-D2, 2012 (monografija).

70. Pastuović, Nikola.
Obrazovanje i razvoj: kako obrazovanje razvija ljude i mijenja društvo, a kako društvo djeluje na obrazovanje .
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2012 (ostalo).

71. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
Što je bilo poslije .
Zagreb : IEP-D2, 2012 (monografija).

72. Velki, Tena.
Priručnik za rad s hiperaktivnom djecom u školi .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012 (priručnik).

73. Vulić-Prtorić, Anita; Cifrek-Kolarić, Marta.
Child and Adolescent Clinical Psychology: Research Review .
Saarbrucken, Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012 (monografija). prilozen text rada

74. Zarevski, Predrag; Škrinjarić, Ilija; Vranić, Andrea.
Psihologija za stomatologe (II. prošireno izdanje) .
Zagreb : Naklada Slap, 2012 (monografija).

75. Žižak, Antonija; Vizek Vidović, Vlasta; Ajduković, Marina.
Interpersonalna komunikacija u profesionalnom kontekstu .
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2012 (monografija).

76. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina; Cesar, Sanja; Kamenov, Željka; Löw, Ajana; Sušac, Nika.
Prevencija nasilja u mladenačkim vezama .
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2011 (priručnik).

77. Ajduković, Marina; Marohnić, Snježana.
Smjernice za planiranje, provedbu i evaluaciju prevencijskih i tretamanskih programa zaštite djece od nasilja .
Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011 (priručnik).

78. Blanuša, Nebojša.
Teorije zavjera i hrvatska politička zbilja 1980. - 2007. .
Zagreb : Plejada, 2011 (monografija).

79. Borovec, Krunoslav; Balgač, Iva; Karlović, Ruža.
Interna komunikacija u Ministarstvu unutarnjih poslova: procjena zadovoljstva poslom i zadovoljstva internom komunikacijom: rezultati istraživanja .
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske ; Policijska akademija, 2011 (ostalo). prilozen text rada

80. Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Merkaš, Marina; Radačić, Ivana; Šerić, Marija; Šikić-Mićanović, Lynette.
Analiza stanja prava djece i žena u Hrvatskoj .
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2011 (monografija).

81. Brajša-Žganec, Andreja; Franc, Renata; Merkaš, Marina; Radačić, Ivana; Šerić, Marija; Šikić-Mićanović, Lynette.
Situation analysis of children's and women's rights in Croatia .
Zagreb : UNICEF Office for Croatia, 2011. (monografija).

82. Čunčić, Marica.
Dođi, slijedi me! .
Vinkovci : Župa sv. Ćirila i Metoda, 2011 (priručnik).

83. Irena Bezić.
Protektive und belastende Faktoren bei akuter Leukämie und malignen Lymphomen in der historisch speziellen Situation der kriegsbedingten Dauerstresserfahrung .
Zagreb : Artresor naklada, 2011 (ostalo).

84. Jokić, Boris; Ristić Dedić, Zrinka; Šabić, Josip.
Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Fizike .
Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja, 2011 (monografija).

85. Miljković, Dubravka; Rijavec, Majda.
Pričaj mi priču - 2 ; Budi ono što možeš biti .
Zagreb : IEP-D2, 2011 (monografija).

86. Pećnik, Ninoslava; Tokić, Ana.
Roditelji i djeca na pragu adolescencije:pogled iz tri kuta, izazovi i podrška .
Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011 (monografija). prilozen text rada

87. Radetić-Paić, Mirjana; Ružić-Baf, Maja; Zuliani, Đeni.
Poremećaji nedovoljno kontroliranog ponašanja sa psihološkog, socijalnopedagoškog te informacijskog i komunikacijskog aspekta .
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. (monografija).

88. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
U potrazi za čarobnom svjetiljkom - psihologija samomotivacije (2. dopunjeno izdanje) .
Zagreb : IEP-D2, 2011 (monografija).

89. Ristić Dedić, Zrinka; Jokić, Boris; Šabić, Josip.
Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Biologije .
Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja, 2011 (monografija).

90. Ristić Dedić, Zrinka; Jokić, Boris; Šabić, Josip.
Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz Kemije .
Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Institut za društvena istraživanja, 2011 (monografija).

91. Sikavica, Pere; Hernaus, Tomislav.
Dizajniranje organizacije: strukture, procesi, poslovi .
Zagreb : Novi informator, 2011. (monografija).

92. Vulić-Prtorić, Anita; Cifrek-Kolarić, Marta.
Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji .
Zagreb : Naklada Slap, 2011 (monografija). prilozen text rada

93. Živković, Ilija.
Teme i interesi Opće Psihologije .
Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić", 2011 (udzbenik).

94. Buljan Flander, Gordana; Zarevski, Predrag.
Moji se roditelji razvode .
Zagreb : MarkoM d.o.o., 2010. (priručnik).

95. Jerneić, Željko; Galić, Zvonimir; Parmač Kovačić, Maja; Tonković, Maša; Prevendar, Tamara; Bogdanić, Ana; Brozičević, Maja; Bučar, Marina; Ćatipović, Anamarija; Đaković, Ivana; Gospodnetić, Filip; Hrebac, Marija; Jakovina, Ana; Jelovica, Vatroslav; Knezović, Andrea; Lovrić, Ana; Löw, Ajana; Paić-Antunović, Jelena; Pavković, Iva; Petretić, Mirna; Rajić- Stojanović, Ivana; Salkičević, Svjetlana; Sekulić, Senka; Taslak, Marina; Terzin-Laub, Nina; Tomiša, Tia; Ugarković, Mirjana; Vračević, Tihomir; Zlatar, Ana.
Ličnost i radno ponašanje : priroda i mjerenje socijalno poželjnog odgovaranja : rezultati istraživanja XVIII. ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu .
Zagreb : Filozofski fakultet, 2010 (monografija). prilozen text rada

96. Maslić Seršić, Darja.
Ekonomsko nasilje nad ženama: manifestacije, posljedice i putovi oporavka .
Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2010 (monografija).

97. Matešić, Krunoslav.
Psihodijagnostička sredstva .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010. (udžbenici i skripta).

98. Mildner, Vesna.
The Cognitive Neuroscience of Human Communication .
New York : Taylor and Francis Group, 2010 (monografija).

99. Miljković, Dubravka; Rijavec Majda.
Kako biti bolji - priručnik iz pozitivne psihologije .
Čačak : Legenda, 2010 (monografija).

100. Miljković, Dubravka; Rijavec, Majda.
Psihologija sreće i dobrog života .
Novi Sad : Psihopolis institut, 2010. (monografija).

101. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
Pozitivna disciplina u razredu .
Zagreb : IEP-D2, 2010 (priručnik).

102. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
Tko su dobri ljudi - psihologija pozitivne osobe (2. izd.) .
Zagreb : IEP-D2, 2010. (monografija).

103. Robbins, Stephen P.; Judge, Timothy A.
Organizacijsko ponašanje .
Zagreb : MATE, 2010 (monografija).

104. Scotti Jurić, Rita; Ambrosi-Randić, Neala.
L`italiano L2 Indagini sulla motivazione .
Rijeka : Edit, 2010. (monografija).

105. Bosnar, Ksenija; Balent, Boris.
Uvod u psihologiju sporta: priručnik za sportske trenere .
Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (priručnik).

106. Dankić, Kristina; Domiter, Mojca; Perhat, Ankica.
Rijeka u kojoj i stariji plivaju uzvodno / Strategija zdravog starenja u Rijeci 2009 - 2013 .
Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2009. (ostalo).

107. Duran, Mirjana.
Tradicija spontane kulture djece i mladih : Praznovjerice za razonodu .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009 (monografija).

108. Ferić, Ivana.
Vrijednosti i vrijednosni sustavi: psihologijski pristup .
Zagreb : Alinea, 2009 (monografija).

109. Galić, Romana; Ljubotina, Damir; Matić, Renato; Matešković, Dragana; Ninić, Andreja.
Mladi i sigurnost - osjećaju li se mladi sigurno u gradu Zagrebu .
Zagreb : Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 2009. (monografija).

110. Horga, Smiljka.
Psihologija sporta, 2. izdanje .
Zagreb : Kineziološki fakultet Zageb, 2009 (udžbenici i skripta).

111. Jokić-Begić, Nataša; Lugomer Armano, Goranka; Vizek Vidović, Vlasta.
Vodič za savjetovatelje u području psihološkoga savjetovanja studenata .
Zagreb : Tisak Rotim i Market, 2009 (priručnik).

112. Keresteš, Gordana; Brajša-Žganec, Andreja.
Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji, Vodič za edukaciju stručnih djelatnika .
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2009. (priručnik).

113. Murray, Joseph; Farrington, David; Sekol, Ivana; Olsen, Rikke.
Effects of parental imprisonment on child antisocial behaviour and mental health: a systematic review .
Oslo : Campbell Collaboration, 2009 (monografija).

114. Pregrad, Jasenka; Rusijan Ljuština, Vesna; Hadžiselimović, Dževdet; Plavšić, Marlena; Karlović, Ana; Puhovski, Sena; Gabelica Šupljika, Maja; Šiljan Bembić, Hana; Arambašić, Lidija; Jokić Begić, Nataša; Čorko Meštrović, Irena; Radočaj, Tanja; Bezić, Irena; Lulić, Vladimir; Ajduković, Dean; Starc, Branka; Modrić, Sanja; Salečić, Ivan.
Psihologija, mediji, etika : iskustva i promišljanja za bolju suradnju .
Pula, Jastrebarsko : Društvo psihologa Istre ; Naklada Slap, 2009 (priručnik).

115. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
Pozitivna psihologija na poslu .
Zagreb : IEP-D2, 2009. (monografija).

116. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
Tko su dobri ljudi - psihologija pozitivne osobe (2. izd.) .
Čačak : Legenda, 2009 (monografija).

117. Sakoman, Slavko.
Školski programi prevencije ovisnosti .
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2009 (priručnik).

118. Ambrosi-Randić, Neala; Plavšić, Marlena.
Uspješno starenje .
Pula : Društvo psihologa Istre: Istarska županija: Sveučilište Jurja Dobrile, 2008 (monografija).

119. Arambašić, Lidija.
Gubitak, tugovanje, podrška .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2008 (stručna).

120. Filipović, Liljana.
Prazne tvornice .
Zagreb : Antibarbarus, 2008. (ogledi).

121. Hadžiselimović, Dževdet; Vukmirović, Žarko; Ambrosi-Randić, Neala.
Test spremnosti za školu TSŠ .
Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za psihologiju, 2008. (priručnik).

122. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Dankić, Kristina; Perhat, Ankica.
Mentalno zdravlje Riječana/Mental Health of Rijeka's Citizens .
Rijeka : Grad Rijeka, 2008 (ostalo).

123. Mildner, Vesna.
The Cognitive Neuroscience of Human Communication .
New York : Taylor and Francis Group, 2008 (monografija).

124. Miljković, Dubravka; Rijavec Majda.
Tri puta do otoka sreće - psihologija sreće i dobrog života (2. izdanje) .
Zagreb : IEP-D2, 2008 (monografija).

125. Sakoman, Slavko.
Društvo bez droge? Treće dopunjeno izdanje .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2008 (monografija).

126. Sindik, Joško.
Sport za svako dijete .
Buševec : Ostvarenje, 2008 (priručnik).

127. Tudor, Goran; Rijavec, Majda; Zarevski, Predrag.
Menadžerska učinkovitost 360 .
Zagreb : MEP Consult, 2008 (priručnik).

128. Bazdan, Vanda; Grgić (Ćurković), Natalija; Habus- Korbar, Anja; Horvatić, Sanja; Tretinjak, Ira.
Nacionalni ispiti u II. razredima gimnazijskih programa provedeni 21. veljače 2007. godine .
Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2007 (monografija).

129. Bejaković, Predrag; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana.
Quality of life in Croatia : Key findings from national research .
Dublin : European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007 (monografija). URL link to work

130. Burcar Željko.
Od izvrsnog učitelja do izvrsnog ravnatelja .
Zagreb : Osobna naklada, 2007 (priručnik).

131. Burušić, Josip.
Samopredstavljanje : taktike i stilovi .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2007 (monografija).

132. Cialdini, Robert B.
Utjecaj. Znanost i praksa .
Zagreb : MATE d.o.o., 2007 (monografija).

133. Jokić, Boris; Ristić Dedić, Zrinka.
U sjeni: privatne instrukcije u obrazovanju Hrvatske .
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2007 (ostalo).

134. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Dankić, Kristina; Mušković, Karla; Perhat, Ankica.
Ponašamo li se zdravo u Rijeci? Smjernice za preventivne programe / Health Behaviour in Rijeka? How Healthy is it? Guidelines for Preventive Measures .
Rijeka : Grad Rijeka, 2007 (ostalo).

135. Mamula, Maja; Vorkink, Rachel; Poštić, Jelena; Jureša, Vesna; Bićanić, Jelena; Komarić, Nera; Kolega, Maja; Dijanić Plašć, Ivana.
Seksualno nasilje u školama - drugo, prošireno izdanje .
Zagreb : Ženksa soba - Centar za seksualna prava, 2007. (priručnik).

136. Matešić, Krunoslav; Pinjušić, Katarina.
Hrvatske norme za STAI, STAIC, i STAXI-2 .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2007. (priručnik).

137. Matešić, Krunoslav; Pinjušić, Katarina.
Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70 .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2007. (monografija).

138. Milas, Goran.
Psihologija marketinga .
Zagreb : Target, 2007 (monografija).

139. Milas, Goran.
Psihologija marketinga .
Zagreb : Target d.o.o., 2007 (monografija). prilozen text radaURL link to work

140. Mildner, Vesna.
The Cognitive Neuroscience of Human Communication .
New Jersey : Lawrence Erlbaum Assoc Inc., 2007 (monografija).

141. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Mali rječnik psihodrame .
Zagreb : Hrvatsko psihodramsko društvo, 2007 (rječnik).

142. Raboteg-Šarić, Zora; Bouillet, Dejana; Marinović, Lovorka.
Trgovanje ljudima kako ga vide mladi u Hrvatskoj : razumijevanje problema i mogućnosti prevencije .
Zagreb : Međunarodna organizacija za migracije, 2007 (monografija).

143. Raboteg-Šarić, Zora; Bouillet, Dejana; Marinović, Lovorka.
Trafficking in the eyes of the youth in Croatia : understanding the problem and prevention possibilities .
Zagreb : International Organization for Migration, 2007 (monografija).

144. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
Ko su dobri ljudi - psihologija pozitivne osobe .
Čačak : Legenda, 2007 (monografija).

145. Tudor, Milna; Armour, Mira; Marinić, Željko; Rijavec, Majda; Tudor, Goran; Zarevski, Predrag.
Zdravi život u poslovnom svijetu .
Zagreb : M.E.P. d.o.o., 2007 (ostalo).

146. Burcar, Željko.
Umjetnost izvrsnosti! .
Zagreb : Libar d.o.o., 2006 (monografija).

147. Franc, Renata; Šakić, Vlado.
Javno mnijenje : stavovi javnosti o nevladinim organizacijama 2006 .
Zagreb : Academy for Educational Development, 2006 (monografija).

148. Hadžiselimović, Dževdet; Ambrosi-Randić, Neala.
Neverbalni prekinuti nizovi. Test intelektualnih sposobnosti .
Pula : Filozofski fakultet u Puli, 2006. (priručnik).

149. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor.
Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja: I. Stres i tjelesno zdravlje .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006 (udžbenik).

150. Klarin, Mira.
Razvoj djece u socijalnom kontekstu - Roditelji, vršnjaci, učitelji kontekst razvoja djeteta .
Jastrebarsko : Naklada Slap, Sveučilište u Zadru, 2006 (monografija).

151. Lacković-Grgin, Katica.
Psihologija adolescencije .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006 (monografija).

152. Miljković, Dubravka; Rijavec, Majda.
Kako biti bolji - priručnik iz pozitivne psihologije .
Zagreb : IEP-D2, 2006. (priručnik).

153. Orban, Mirjana; Glavak, Renata.
Zlouporaba sredstava ovisnosti među adolescentima .
Zagreb : Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba, 2006 (monografija).

154. Pikić, Aleksandra; Jugović, Ivana.
Nasilje nad lezbijkama, gejevima i biseksualnim osobama u Hrvatskoj .
Zagreb : Kontra, 2006 (autorska knjiga).

155. Pikić, Aleksandra; Jugović, Ivana.
Violence against lesbians, gays and bisexuals in Croatia .
Zagreb : Kontra, 2006 (autorska knjiga).

156. Pospiš, Miroslav.
Učenje mozgom i edukacijsko zdravlje .
Varaždinske Toplice : Tonimir, 2006 (monografija).

157. Prstačić, Miroslav.
Psihosocijalna onkologija i rehabilitacija .
Zagreb : Medicinska naklada: Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju, 2006 (monografija).

158. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
Tko su dobri ljudi - psihologija pozitivne osobe .
Zagreb : IEP-D2, 2006 (monografija).

159. Štulhofer, Aleksandar; Ajduković, Dean; Božićević Ivana; Kufrin Kreširmir.
HIV/AIDS i mladi - Hrvatska 2005: Informiranost o HIV/AIDS-u, stavovi i seksualno ponašanje u nacionalnom uzorku mladeži (18-24) .
Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2006 (monografija).

160. Babarović, Toni; Dražić-Celić, Nikolina.
Uspješna potraga za poslom : priručnik za voditelje radionica .
Zagreb : ZaMirNET, 2005 (priručnik).

161. Babarović, Toni; Dubravac, Jozo; Oskoruš, Sandra.
Racunalom do posla : priručnik za uspješnu potragu za poslom .
Zagreb : ZaMirNET, 2005 (priručnik).

162. Buljan Flander, Gordana; Ćosić, Ivana.
Telefonsko savjetovanje - vodič za savjetovatelje .
Zagreb : Marko M usluge, 2005 (monografija).

163. Furlan, Ivan; Kljaić, Slavko; Kolesarić, Vladimir; Krizmanić, Mirjana; Petz, Boris; Szabo, Silvija; Šverko, Branimir.
Psihologijski rječnik .
Zagreb : Naklada Slap, 2005 (rječnik).

164. Getoš, Anna-Maria.
Präventive Terrorismusbekämpfung in Übergangsgesellschaftenn : Eine Studie zu Entstehungsgründen, begünstigenden Faktoren und Entwicklungsmodalitäten des internationalen Terrorismus .
Stuttgart : Ibidem Verlag, 2005 (monografija). URL link to work

165. Ivasović, Vesna.
Ali slišimo gluhe? Na koliko decibelih? .
Ljubljana : Mestno društvo gluhih, 2005 (monografija).

166. Kostelić-Martić, Andreja.
Mobing: psihičko maltretiranje na radnome mjestu (kako prepoznati mobing, kako se obraniti i kako ga spriječiti) .
Zagreb : Školska knjiga, 2005 (ostalo).

167. Kovačević, Hrvoje; Buljan Flander, Gordana.
Zašto baš ja - knjiga o nasilju među djecom .
Zagreb : Znanje, 2005 (priručnik).

168. Milas, Goran.
Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005 (monografija).

169. Moller Kalova, Petr; Šendula Jengić, Vesna.
Health related Qualitty of Life in Law and Order Enforcement .
Brožovaná : Studia, 2005 (monografija).

170. Plavšić, Marlena; Ambrosi-Randić, Neala.
U sjeni ladonje : slika starenje u Istri .
Pula : Društvo psihologa Istre, 2005. (monografija).

171. Sakoman, Slavko.
Društvo bez droge? Drugo dopunjeno izdanje .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2005 (monografija).

172. Skupnjak-Kapić, Sunčanica; Milas, Goran; Mustapić, Marko; Karajić, Nenad.
Prekogranične radne migracije Hrvatska-Italija s naglaskom na brodogradnji .
Zagreb : Međunarodna organizacija za migracije, 2005 (monografija).

173. Skupnjak-Kapić, Sunčanica; Milas, Goran; Mustapić, Marko; Karajić, Nenad.
Cross-Border Labour Migration Flows Croatia-Italy: Focus on Shipbuilding .
Zagreb : International Organization for Migration, 2005 (monografija).

174. Sujoldžić, Anita; Rudan, Vlasta; Szirovicza, Lajos; De Lucia, Amelia; Buchegger, Reiner; Terić, Rifet; Behluli, Ibrahim; Bajrami, Zyri.
Searching for Identity in a Changing World : a cross cultural study of displaced adolescents in post-conflict countries .
Zagreb : Croatian Anthropological Society, 2005 (monografija).

175. Sušanj, Zoran.
Organizacijska klima i kultura .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005 (monografija).

176. Vizek Vidović, Vlasta.
Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive .
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2005 (monografija).

177. Vlahović-Štetić, Vesna.
Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi .
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2005 (monografija).

178. Zarevski, Predrag; Škrinjarić, Ilija; Vranić, Andrea.
Psihologija za stomatologe .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005 (monografija).

179. Ambrosi-Randić, Neala.
Razvoj poremećaja hranjenja .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2004. (monografija).

180. Buljan Flander, Gordana; Karlović, Ana.
Odgajam li dobro svoje dijete? .
Zagreb : Marko M., 2004 (priručnik).

181. Dankić, Kristina; Mušković, Karla; Perhat, Ankica.
Zdravstveni profil grada Rijeke .
Rijeka : Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, 2004. (ostalo).

182. Hadžiselimović, Dževdet; Vukmirović, Žarko; Ambrosi-Randić, Neala.
KI-4 test intelektualnih sposobnosti. .
Rijeka : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet, 2004. (priručnik).

183. Milas, Goran.
Ličnost i društveni stavovi .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2004 (monografija).

184. Miljković, Dubravka.
Ljubav i popratne pojave - sve što ste htjeli znati a drugi su se usudili pitati .
Zagreb : IEP-D2, 2004 (ostalo).

185. Miljković, Dubravka; Lugomer-Armano, Goranka; Arnautović, Dragutin; Hajncl, Ljerka; Pleša, Ana; Šore, Rajka; Šternberg, Sanja; Zec, Josip; Ždero, Vedrana.
Ovdje sam, slušam...: priručnik za edukaciju volontera u službi psihološke pomoći telefonom .
Zagreb : Savez udruga telefona kriznih službi, 2004 (priručnik).

186. Vulić-Prtorić, Anita.
Priručnik za Skalu strahova i anksioznosti za djecu i adolescente (SKAD-62) .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2004. (priručnik). prilozen text rada

187. Blažić-Čop, Nevenka.
Put u život bez ovisnosti o drogama .
Zagreb : Genesis, 2003 (priručnik).

188. Brajša-Žganec, Andreja.
Dijete i obitelj - Emocionalni i socijalni razvoj .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003 (monografija).

189. Buljan-Flander, Gordana; Kocijan-Hercigonja, Dubravka.
Zlostavljanje i zanemarivanje djece .
Zagreb : Marko M., 2003 (monografija).

190. Cimerman, Mitja; Jerman, Sandi; Klarič, Roman; Ložar, Borut; Sušanj, Zoran.
Manager, prvi med enakimi .
Ljubljana : GV Založba, 2003 (priručnik).

191. Duran, Mirjana.
Dijete i igra .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003. (sveučilišni udžbenik).

192. Duran, Mirjana.
Tradicija spontane kulture djece i mladih/Spomenar i dnevnik .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003 (monografija).

193. Havelka, Mladen.
Visoko obrazovanje u Hrvatskoj i europskim zemljama .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2003 (zbornik).

194. Horvat, Nenad.
O alkoholizmu: što, kako i zašto? .
Varaždin : Stanek, 2003 (monografija).

195. Kardum, Igor.
Evolucija i ljudsko ponašanje .
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2003 (monografija).

196. Kolesarić, Vladimir; Petz, Boris.
Statistički rječnik .
Zagreb : Naklada Slap, 2003 (rječnik).

197. Krizmanić, Mirjana; Kolesarić, Vladimir.
Tolerancija u svakidašnjem životu: psihologija tolerancije .
Zagreb : Naklada Slap, 2003 (priručnik).

198. Miljević-Riđički, Renata; Miljković, Dubravka; Pavličević-Franić, Dunja; Rijavec, Majda; Vizek-Vidović, Vlasta; Vlahović-Štetić, Vesna; Zarevski, Predrag.
Učitelji za učitelje : primjeri provedbe načela Aktivne/efikasne škole .
Zageb : IEP, 2003 (priručnik).

199. Raboteg-Šarić, Zora; Pećnik, Ninoslava; Josipović, Vedrana.
Jednoroditeljske obitelji: osobni doživljaj i stavovi okoline .
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003 (monografija).

200. Vulić-Prtorić, Anita.
Priručnik za Skalu depresivnosti za djecu i adolescente .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003. (priručnik). prilozen text rada

201. Vulić-Prtorić, Anita.
Depresivnost u djece i adolescenata .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003 (monografija). prilozen text rada

202. Galić, Slavka.
Neuropsihologijska procjena: testovi i tehnike .
Jastrebarsko:Požega : Naklada Slap ; Opća županijska bolnica Požega, 2002 (monografija).

203. Keresteš, Gordana.
Dječje agresivno i prosocijalno ponašanje u kontekstu rata .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2002 (monografija).

204. Pavleković, Margita.
Život meni na dar .
Osijek : Hrvatska donorska mreža, 2002 (priručnik).

205. Plenković, Juraj.
Humana ekologija .
Rijeka : Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet, 2002 (udžbenik).

206. Raboteg-Šarić, Zora; Rogić, Ivan.
Daleki život, bliski rub: Kvaliteta života i životni planovi mladih na područjima posebne državne skrbi .
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2002 (monografija).

207. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
Srce & ljubezen, psihologija ljubezni .
Ljubljana : Založba Mladinska knjiga, 2002 (monografija).

208. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
Srce moje i tvoje u ljubavi stoje, psihologija ljubavi .
Čačak : Legenda, 2002 (monografija).

209. Sakoman, Slavko.
Čiste glave bez cuge i trave .
Zagreb : SysPrint, 2002 (monografija).

210. Sakoman, Slavko.
Obitelj i prevencija ovisnosti .
Zagreb : SysPrint, 2002 (monografija).

211. Štulhofer, Aleksandar; Raboteg-Šarić, Zora; Marinović, Lovorka.
Trgovanje ženama i djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja : razmjeri problema i potrebne mjere za suzbijanje trgovanja u Hrvatskoj .
Zagreb : Centar za istraživanje tranzicije i civilnog društva ; Međunarodna organizacija za migracije, 2002 (monografija).

212. Štulhofer, Aleksandar; Raboteg-Šarić, Zora; Marinović, Lovorka.
Trafficking in women and children for sexual exploitation (An assessment study: The extent of the problem and the need for counter trafficking measures in Croatia) .
Zagreb : Center for Transition and Civil Society Research ; International Organization for Migration, 2002 (monografija).

213. Vulić-Prtorić, Anita.
Priručnik za Skalu suočavanja sa stresom za djecu i adolescente (SUO) .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2002 (priručnik). prilozen text rada

214. Ajduković, Dean.
Needs and protection of children in Croatia: A decade review .
Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 2001 (monografija).

215. Bonacin, Dobromir; Carev, Zdravko.
Mreža .
Kaštela : Vlastito izdanje, 2001 (monografija).

216. Ozimec, Stjepan.
Naši mentaliteti .
Varaždinske toplice : Tonimir, 2001 (monografija).

217. Ozimec, Stjepan.
Pedagoške kapi uz psihološke iskre .
Varaždinske Toplice : Tonimir, 2001 (monografija).

218. Delač Hrupelj, Jadranka; Miljković, Dubravka; Lugomer Armano, Goranka i dr.
Lijepo je biti roditelj: priručnik za roditelje i djecu .
Zagreb : Creativa d.o.o., 2000 (priručnik).

219. Matešić, Krunoslav.
Testirajte svoju inteligenciju, 3. izdanje Zadaci - rješenja - objašnjenja .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2000 (ostalo).

220. Plenković, Juraj.
Slobodno vrijeme mladeži .
Rijeka : Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet, DPH-JR, 2000 (monografija).

221. Sambunjak, Slavomir.
Jezik i stil hrvatskih glagoljskih prenja .
Split : Književni krug, 2000. (monografija).

222. Štifanić, Mirko; Dobi Babić, Renata.
Prava Pacijenata: ili tko će živjeti, a tko umrijeti .
Rijeka : Adamić d.o.o., 2000 (popularno-znanstvena).

223. Brajša, Pavao; Brajša-Žganec, Andreja; Slunjski, Edita.
Tajna uspješnog roditelja i odgojitelja .
Pula : C.A.S.H., 1999. (priručnik).

224. Ljubić, Marijana.
Okupacijsko-radne aktivnosti u instituciji .
Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1999 (priručnik).

225. Mujkić, Aida; Srček, Igor; Vuletić Gorka.
O životu i zdravlju djeteta .
Zagreb : Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja "A.Štampar", UNICEF, 1999 (priručnik).

226. Šuran, Fulvio.
Elogio alla fuga .
Fiume=Rijeka : Edit, 1999 (monografija).

227. Brajša-Žganec, Andreja; Matešić, Krunoslav.
Zagrebačke norme za Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (JUNIOR EPQ) .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 1998 (priručnik).

228. Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda.
Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu? .
Zagreb : IEP, 1998 (monografija).

229. Ozimec, Stjepan.
Arhimedovci : portreti nadareno-kreativne mladeži : (curiculum gloriae) .
Varaždinske Toplice : Tonimir, 1998 (monografija).

230. Zarevski, Predrag; Mamula, Maja.
Pobijedite sramežljivost .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 1998 (monografija).

231. Pospiš, Miroslav.
Neurološki pristup školskom neuspjehu .
Varaždinske Toplice : Tonimir, 1997 (monografija).

232. Miljković, Dubravka; Rijavec, Majda.
Razgovori sa zrcalom - psihologija samopouzdanja .
Zagreb : IEP, 1996 (monografija).

233. Ozimec, Stjepan.
Otkriće kreativnosti .
Varaždinske Toplice : Tonimir, 1996 (monografija).

234. Brajša, Pavao.
Očevi - gdje ste? .
Zagreb : Školske novine, 1995 (priručnik).

235. Brajša, Pavao.
Sedem skrivnosti uspešne šole .
Maribor : Doba, 1995 (priručnik).

236. Brajša, Pavao.
Sedam tajni uspješne škole .
Zagreb : Školske novine, 1995 (priručnik).

237. Gabelica Šupljika, Maja; Milanović, Mirjana.
Blagdani djetinjstva .
Zagreb : Školska knjiga, 1995 (priručnik).

238. Matešić, Krunoslav.
Testirajte svoju inteligenciju, 2. izdanje Zadaci - rješenja - objašnjenja .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 1995 (ostalo).

239. Raboteg-Šarić, Zora.
Psihologija altruizma .
Zagreb : Alinea, 1995 (monografija).

240. Rogić, Ivan; Esterajher, Josip; Knezović, Zvonimir; Lamza Posavec, Vesna; Šakić, Vlado.
Progonstvi i povratak: psihosocijalne i razvojne odrednice progonstva i mogućnosti povratka hrvatskih prognanika .
Zagreb : Sysprint, 1995 (monografija).

241. Živković, Ilija; Šporer Željka; Sekulić, Duško.
Asimilacija i Identitet .
Zagreb, 1995 : Školska knjiga, 1995 (monografija).

242. Živković, I., Šprer, Ž., Sekulić, D.
Asimilacija i identitet .
Zagreb : Školska knjiga, 1995 (monografija).

243. Brajša, Pavao.
Spolnost, dijete, škola .
Zagreb : Školske novine, 1994 (priručnik).

244. Brajša, Pavao.
Managerska komunikologija .
Ljubljana : Gospodarski Vjesnik, 1994 (monografija).

245. Brajša, Pavao.
Pedagoška komunikologija .
Zagreb : Školske Novine, 1993 (monografija).

246. Brajša, Pavao.
Pedagoška komunikologija .
Ljubljana : Glotta Nova, 1993 (monografija).

247. Brajša, Pavao.
Menedžerska komunikologija .
Varaždin : DRIP, 1993 (monografija).

248. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina; Prišlin, Radmila.
AIDS I MLADI - psihosocijalne dimenzije .
Zagreb : Medicinska naklada - Zagreb, 1991 (monografija).

249. Brajša, Pavao.
Timski rad .
Zagreb : Biblioteka socijalne zaštite, 1991 (monografija).

250. Igrić, Ljiljana; Fulgosi-Masnjak Rea.
AAMD Skala adaptivnog ponašanja .
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za defektologiju, 1991 (priručnik).

251. Igrić, Ljiljana; Levandovski, Dubravka.
Mjerni instrumenti za utvrđivanje obrazovnih dostignuća učenika usporenog kognitivnog razvoja (hrvatski jezik i matematika) .
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za defektologiju, 1991 (priručnik).

252. Dragović, Smilja; Dragović, Milan.
Revidirana Serija Beta : restandardizacija .
Sisak : USIZ za zapošljavanje, 1990 (priručnik).

253. Vizek Vidović, Vlasta.
Stres u radu .
Zagreb : radna zajednica republičke konferencije SSOH, 1990 (monografija).

254. Brajša, Pavao.
Očetje, kje ste?: mit in resnica o materinstvu .
Ljubljana : Delavska enotnost, 1987 (monografija).

255. Miljković, Dubravka.
Bitne karakteristike čitanja i mogućnosti njegovog unapređivanja .
Beograd : Vojnoizdavački i novinski centar, 1987 (priručnik).

256. Brajša, Pavao.
Se da živeti v dvoje?: neobičajen priročnik za partnerske odnose .
Ljubljana : Delavska enotnost, 1985 (priručnik).

257. Brajša, Pavao.
Ljubav i svađa u dvoje .
Varaždin : NIŠRO, 1985 (monografija).

258. Brajša, Pavao.
Sreća i nesreća u dvoje : suština i stvarnost braka .
Varaždin : Varaždin : NIŠRO, 1984 (monografija).

259. Brajša, Pavao.
Rukovođenje kao međuljudski odnos .
Varaždin : NIŠRO, 1984 (monografija).

260. Brajša, Pavao.
Vodenje kot medosebni proces: (odnosna psihodinamika vodenja) .
Ljubljana : Univerzum, 1983 (monografija).

261. Matešić, Krunoslav.
Biološki ritmovi i ponašanje čovjeka .
Zagreb : V.N., 1983 (monografija).

262. Alinčić, Mira; Brajša, Pavao; Gajer, Đurđica.
Što je dobro znati prije braka? .
Zagreb : Udružena samoupravna interesna zajednica socijalne zaštite grada Zagreba, 1982 (priručnik).

263. Brajša, Pavao.
Človek, spolnost, zakon. Psihodinamika odnosa, seksualnosti in zakona .
Ljubljana : Delavska enotnost, 1982 (monografija).

264. Rojko, Pavel.
Psihološke osnove intonacije i ritma .
Zagreb : Muzička akademija ; Croatia concert, 1982 (monografija). prilozen text rada

265. Alinčić, Mira; Brajša, Pavao; Gajer, Đurđica.
Što je dobro znati o razvodu braka .
Novi Marof, Varaždin : Samoupravna interesna zajednica socijalne zaštite, 1981 (priručnik).

266. Brajša, Pavao.
Opća psihodinamika samoupravnog ponašanja .
Zagreb : Informator, 1981 (monografija).

267. Rojko, Pavel.
Testiranje u muzici .
Zagreb : Muzikološki zavod Muzičke akademije, 1981 (monografija). prilozen text rada

268. Brajša, Pavao.
Psihodinamika partnerskih odnosa .
Zagreb : Socijalna zaštita, 1979 (priručnik).

269. Brajša, Pavao.
Splošna psihodinamika samoupravnega vedenja .
Ljubljana : Delavska enotnost, 1978 (monografija).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. Understanding Youth Participation Across Europe From Survey to Ethnography / Pilkington, Hilary; Pollock, Gary; Franc, Renata (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2018 (urednička knjiga). prilozen text radaURL link to work

2. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka / Arambašić, Lidija; Erceg, Inja; Kamenov, Željka (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvarsko psihološko društvo, 2017 (zbornik).

3. Imagining the Mediterranean: Challenges and Perspectives / Jurčević, Katica; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Ramljak, Ozana (ur.).
Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar, VERN' Group ; Scientific Council of Anthropological Research (HAZU) ; Euro-Mediterranean Network (EMAN), 2017 (zbornik).

4. PsihoFESTOlogija 2: Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana; Huić, Aleksandra; Parmač Kovačić, Maja; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : FF Press, 2017 (zbornik). prilozen text radaURL link to work

5. NOVE SMJERNICE U ODGOJU I OBRAZOVANJU / ZNANSTVENI PRINOSI DRAGUTINA ROSANDIĆA / Brala-Mudrovčić, Jasminka (ur.).
Gospić : Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, 2017 (zbornik).

6. 25. godišnja konferencija hrvatskih psihologa "Psihologija u promociji i zaštiti ljudskih prava i društvene pravednosti" - Sažetci priopćenja / Ćubela Adorić, Vera; Franc, Renata; Kalebić Maglica, Barbara; Nakić Radoš, Sandra (ur.).
Zadar : Hrvatsko psihološko društvo, 2017 (zbornik).

7. Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje / Popović, Stjepka (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Pravobranitelj za djecu, 2016 (zbornik).

8. Može li se oprostiti nakon rata: psihologijski pogled / Čorkalo Biruški, Dinka; Ajduković, Dean; Löw Ajana; Bakić, Helena (ur.).
Zagreb : FF Press, 2016 (monografija).

9. Zbornik radova 5. međunarodne znanstveno-stručne konferencije "Istraživački dani Visoke policijske škole u Zagrebu (Unaprjeđivanje sigurnosne uloge policije primjenom novih tehnologija i metoda)" / Vukosav, Joško; Butorac, Ksenija; Sindik, Joško (ur.).
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2016 (zbornik). URL link to work

10. Autonomy and a Sense of Belonging / Košćec-Bjelajac, Adrijana; Bošnjaković, Josip (ur.).
Zagreb : Prof. dr. sc. Josip Talanga, 2016 (knjiga sažetaka).

11. EU, Europe Unfinished: Mediating Europe and the Balkans in a Time of Crisis / Krajina, Zlatan; Blanuša, Nebojša (ur.).
London & New York : Rowman & Littlefield International, 2016 (zbornik). URL link to work

12. Intervju za dijagnostiku poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji IDP. / Vulić-Prtorić, Anita (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016 (priručnik). prilozen text rada

13. Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 8 / Tucak Junaković, Ivana; Burić, Irena; Ćubela Adorić, Vera; Proroković, Ana; Slišković, Ana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016 (priručnik).

14. VI. znanstveno-stručni skup "Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici“ / Kurtović, Ana; Jakopec, Ana; Krupić, Dino; Anić, Iva (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Osijek, 2016 (zbornik).

15. Tko zapravo pobjeđuje? - priručnik za provođenje programa prevencije kockanja mladih / Ricijaš, Neven; Kranželić, Valentina; Dodig Hundrić, Dora (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2016 (priručnik).

16. 3. Dani obrazovnih znanosti - Obrazovne promjene: izazovi i očekivanja. Knjiga sažetaka. / Jugović, Ivana (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2016 (zbornik). prilozen text radaURL link to work

17. Researching Private Supplementary Tutoring Methodological Lessons from Diverse Cultures / Bray, Mark; Kwo, Ora; Jokić, Boris (ur.).
Hong Kong : Springer International Publishing and University of Hong Kong, 2016 (monografija).

18. PsihoFESTologija - Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša; Mikac, Una; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015 (zbornik). prilozen text rada

19. Učimo zajedno: Priručnik za pomoćnike u nastavi za rad s djecom s teškoćama u razvoju / Velki, Tena; Romstein, Ksenija (ur.).
Osijek : Osječko-baranjska županija i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2015 (priručnik). prilozen text radaURL link to work

20. Metodološki aspekti računalne primjene testova / Ljubotina, Damir; Pavlin-Bernardić, Nina; Salkičević, Svjetlana (ur.).
Zagreb : FF press, 2015 (monografija).

21. Parenthood and parenting in Croatia: a developmental and socio-cultural perspective / Lacković-Grgin, Katica; Penezić, Zvjezdan (ur.).
New York : Nova Science Publishers, Inc., 2015 (monografija).

22. Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta – Priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć ; Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015 (priručnik).

23. War, community and social change : Collective experiences in the Former Yugoslavia / Spini, Dario; Elcheroth, Guy; Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
New York : Springer, 2014 (monografija). URL link to work

24. Treći diseminacijski skup projekta "Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama" / Pavlin-Bernardić, Nina (ur.).
Zagreb : Fakultet elektrotehnike i računarstva, 2014. (priručnik). URL link to work

25. 22. Godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Kako obrazovanju dodati boju - uloga i izazovi za psihologe - Knjiga sažetaka / Pavlin-Bernardić, Nina; Jokić, Boris; Lopižić, Josip; Putarek, Vanja; Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihološko društvo, 2014 (zbornik).

26. Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja; Lopižić, Josip; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Naklada slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014. (monografija).

27. Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 7 / Ćubela Adorić, Vera; Penezić, Zvjezdan; Proroković, Ana; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014 (priručnik).

28. Izgrađivati zrelu osobnost za plodne međuljudske odnose / Bošnjaković, Josip (ur.).
Đakovo : Biblioteka Diacovensia, 2014 (zbornik).

29. Uvod u bihevioralnu ekonomiju / Polšek, D. Bovan, K (ur.).
Zagreb : Institut Pilar, 2014. (zbornik).

30. 21. Dani Ramira i Zorana Bujasa Sažeci priopćenja / Kuterovac Jagodić, Gordana; Erceg Jugović, Inja; Huić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 2013 (zbornik). URL link to work

31. Suvremeni pristup transseksualnosti / Jokić-Begić, Nataša; Begić, Dražen (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2013 (priručnik).

32. Hrvatski mučenici i žrtve iz vremena komunističke vladavine / Mile Bogović, Josip Dukić, Jure Krišto, Mate Rupić, Miljenko Stojić (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2013 (zbornik).

33. Poticanje čitanja i učenje o temama tolerancije i nenasilja - kreativne radionice i zbornik dječjih radova / Ružić, Valentina (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2013 (zbornik).

34. Vrednosti, stavovi i uloge - transgeneracijska perspektiva / Jerković, Ivan; Kamenov, Željka (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2013 (monografija).

35. Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia / Jokić, Boris (ur.).
Zagreb : Network of Education Policy Centers, 2013 (monografija).

36. Temelji ranog djetinjstva / Ljubešić, Marta (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, 2013 (priručnik).

37. Psihosocijalne potrebe studenata / Jokić-Begić, Nataša (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2012 (priručnik). URL link to work

38. 20. GODIŠNJA KONFERENCIJA HRVATSKIH PSIHOLOGA - Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša Žganec, Andreja; Lopižić, Josip; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Dubrovnik : Hrvatsko psihološko društvo, 2012. (zbornik).

39. Lažna sjećanja - 21. Ljetna psihologijska škola / Vranić, Andrea; Tonković, Mirjana (ur.).
Zagreb : FF Press, 2012 (monografija).

40. Zbornik radova s III. znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja "Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu – izazov obitelji, školi i zajednici" / Šincek, Daniela (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Osijek i Društvo psihologa Osijek, 2012 (zbornik).

41. BIP Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju - Priručnik (autori R. Hossiep i M. Paschen) / Jerneić, Željko (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012 (priručnik).

42. Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 6 / Proroković, Ana; Ćubela Adorić, Vera; Penezić, Zvjezdan; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2012 (priručnik).

43. Upravljanje energijama sustava (Natural Management) / Drljača, Miroslav (ur.).
Pula : Hrvatsko društvo menadžera kvalitete, 2012 (urednička knjiga). prilozen text radaURL link to work

44. The Human Pursuit of Well-Being: A Cultural Approach / Brdar, Ingrid (ur.).
Dordrecht, NL : Springer, 2011 (monografija).

45. Ličnost i glazbene preferencije: XX. Ljetna psihologijska škola / Butković, Ana; Vukasović, Tena; Bratko, Denis (ur.).
Zagreb : FF Press, 2011 (monografija).

46. Poremećaji nedovoljno kontroliranog ponašanja sa psihološkog, socijalnopedagoškog te informacijskog i komunikacijskog aspekta / Šimović, Vladimir (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. (znanstvena monografija).

47. Naglierijev test neverbalne sposobnosti - NNAT / Matešić, Krunoslav, ml (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011 (priručnik).

48. Priručnik za Big Five upitnik za djecu / Ružić, Valentina (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011 (priručnik).

49. 20. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Knjiga sažetaka / Čorkalo Biruški, Dinka; Vukasović, Tena (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu - Odsjek za psihologiju i Hrvatsko psihološko društvo, 2011 (zbornik).

50. Učitelji i njihovi mentori / Vizek Vidović, V (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2011 (monografija).

51. Positive Psychology in Education / Miljković, Dubravka; Rijavec, Majda (ur.).
Zagreb : Faculty of Teacher Education, 2011 (zbornik).

52. Kvaliteta života i zdravlje / Vuletić, Gorka (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2011 (zbornik).

53. Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj, Istraživanje "Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH" / Kamenov, Željka; Galić, Branka (ur.).
Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011 (monografija). URL link to work

54. Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010. (monografija).

55. Priručnik o provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć ; UNDP u Hrvatskoj, 2010 (priručnik).

56. Psihologija rada u Hrvatskoj: Prošlost, sadašnjost i budućnost: Program i sažeci priopćenja / Parmač Kovačić, Maja; Tonković, Maša (ur.).
Zagreb : Naklada Slap d.o.o., 2010 (zbornik).

57. Višefaktorski upitnik rukovođenja (MLQ): Priručnik (autori B.J. Avolio i B.M. Bass) / Jerneić, Željko (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010 (priručnik).

58. Treći interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji "Rana intervencija lokalna zajednica" : knjiga sažetaka = The third interdisciplinary symposium on early development and communication "Early intervention and local community" : Book of abstracts / Ambrosi-Randić, Neala; Plavšić, Marlena (ur.).
Pula : Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, 2010 (zbornik).

59. Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 5 / Tucak Junaković, Ivana; Ćubela Adorić, Vera; Penezić, Zvjezdan; Proroković, Ana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010 (priručnik).

60. Priručnik za primjenu Testa D-2000 / Matešić, Krunoslav (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009. (priručnik).

61. 19. Dani Ramira i Zorana Bujasa: Program i sažeci priopćenja / Ljubotina, Damir; Kamenov, Željka; Mikac, Una; Urch, Dražen (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2009 (zbornik).

62. Dugovanje - Mobbing. Psihologijski, etički i teološki vidici / Koprek, Ivan; Beck, Christian (ur.).
Zagreb : FTI - Zagreb, 2009 (zbornik).

63. Lifelong Learning in University Context - Multiple Perspectives / Cendon, Eva; Vizek Vidović, Vlasta; Završki, Ivica (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2009 (zbornik).

64. Wechsler, David: WISC-IV HR. Wechslerov test ineligencije za djecu - IV. izdanje. Hrvatska adaptacija. Priručnik za primjenu i bodovanje / Matešić, Krunoslav (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009. (priručnik).

65. Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala III - Radova sa međunarodnih simpozija o komplementarnim suportivnim terapijama "Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala" i Svjetskog kongresa o umjetnosti, znanosti i komunikaciji (Hvar, Pula/Brioni, Oxford) / Prstačić, Miroslav (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za psihosocijalanu onkologiju ; ERF Sveučilišta u Zagrebu,, 2009 (zbornik).

66. ECArTE / Prstačić, Miroslav (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za sofrologiju, kreativne terapije i art/ekspresivne terapije ; ERF Sveučilišta u Zagrebu, 2009 (monografija).

67. Iskustvo Boga danas i karmelska mistika. Mistagogija i međureligijski i kulturalni dijalog. Zbornik radova Međunarodnog seminara Zidine, Bosna i Hercegovina, 17.-22. rujna 2007. / Zečević, Jure; Tokić, Dario; Jeličić, Anđela; Vargašević, Dražen (ur.).
Zagreb : Karmelska izdanja, 2009. (zbornik).

68. Unaprjeđenje kvalitete rada u domovima za stare i nemoćne / Šendula-Jengić, Vesna (ur.).
Rab : Psihijatrijska bolnica Rab, 2009 (priručnik).

69. Pravo djeteta na život u obitelji : stručna pomoć obiteljima s djecom i nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces podrške za uspješno roditeljstvo / Ajduković, Marina; Radočaj, Tanja (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2008 (priručnik).

70. Book of Abstracts: 4th European Conference on Positive Psychology / Brdar, Ingrid (ur.).
Rijeka : Faculty of Arts and Sciences, University of Rijeka, 2008 (zbornik).

71. Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 4 / Penezić, Zvjezdan; Ćubela Adorić, Vera; Proroković, Ana; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008 (priručnik).

72. Croatian Youth and European Integration / Ilišin, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institute for Social Research, 2007 (monografija).

73. Priručnik za Freiburški inventar ličnosti (FPI-R), prijevod 7. prerađenog izdanja / Fahrenberg, Jochen; Hampel, Rainer; Selg, Herbert; Matešić, Krunoslav (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2007. (monografija).

74. Ključne kompetencije 'učiti kako učiti' i 'poduzetništvo' u osnovnom školstvu Republike Hrvatske / Jokić, Boris (ur.).
Torino, Italija ; Zagreb : European Training Foundation (ETF) ; Institut za društvena istraživanja, 2007 (istraživački izvještaj).

75. Katonapszichológia Második kőtet - A Horvát Tudományos Tapasztalatok" (Hungarian translation) / Pavlina, Želimir; Komar, Zoran (ur.).
Budapest : Zrínyi Kiadó, 2007. (priručnik).

76. Katonapszichológia Harmadik kőtet - A Horvát Tudományos Tapasztalatok" (Hungarian translation) / Pavlina, Želimir; Komar, Zoran (ur.).
Budapest : Zrínyi Kiadó, 2007. (priručnik).

77. Što ljubavnu vezu čini uspješnom? Izvještaj s XV. Ljetne psihologijske škole / Tadinac, Meri; Kamenov, Željka; Jelić, Margareta; Hromatko, Ivana (ur.).
Zagreb : FF Press, 2007 (monografija). prilozen text rada

78. Objava, objave i ukazanja. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa / Ančić, Nediljko Ante; Bižaca, Nikola (ur.).
Split : Crkva u svijetu, 2007 (zbornik).

79. Katonapszichológia Első kőtet - A Horvát Tudományos Tapasztalatok" (Hungarian translation) / Pavlina, Želimir; Komar, Zoran (ur.).
Budapest : Zrínyi Kiadó, 2007. (priručnik).

80. Mozak i um : trajni izazov čovjeku / Žebec, Mislav-Stjepan; Sabol, Gabrijela; Šakić, Marija; Kotrla Topić, Marina (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006 (zbornik).

81. Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj: različite perspektive / Baranović, Branislava (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2006 (zbornik).

82. Kako je srušen Stari most - činjenice / Jurčević, Josip (ur.).
Zagreb : Oktavijan d.o.o., 2006 (monografija).

83. Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 3 / Ćubela Adorić, Vera; Proroković, Ana; Penezić, Zvjezdan; Tucak, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2006 (priručnik).

84. Kršćanstvo i zdravlje. Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa / Ančić, Nediljko Ante; Bižaca, Nikola (ur.).
Split : Crkva u svijetu, 2006 (zbornik).

85. Odabrane teme iz psihologije odraslih / Lacković-Grgin, Katica; Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006 (udžbenici i skripta).

86. Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji / Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005 (priručnik).

87. Mladi Hrvatske i europska integracija / Ilišin, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2005 (monografija).

88. XVII. Dani Ramira i Zorana Bujasa / Kamenov, Željka; Jelić, Margareta; Jokić Begić, Nataša (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju : Hrvatsko psihološko društvo, 2005 (zbornik).

89. Mobbing : sažetci radova / 1. hrvatski interdisciplinarni simpozij o mobbingu / Pernar, Mirjana (ur.).
Rijeka : Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, 2005 (zbornik).

90. Vojna psihologija, priručnik za hrvatske časnike, knjiga treća / Pavlina, Želimir, Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane RH, Uprava za nakladništvo, 2005. (priručnik).

91. Hrvatsko društvo danas: psihosocijalni procesi / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Šakić, Vlado (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004 (zbornik).

92. 12. godišnja konferencija hrvatskih psihologa: Psiholog i zajednica / Kolić-Vehovec, Svjetlana (ur.).
Rijeka : HPD Primorsko-goranske županije, 2004 (zbornik).

93. Sign Language, Deaf Culture & Bilingual Education / Bradarić-Jončić, Sandra; Ivasović, Vesna (ur.).
Zagreb : Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2004 (ostalo).

94. Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 2 / Proroković, Ana; Lacković-Grgin, Katica; Ćubela Adorić, Vera; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004 (priručnik).

95. Socijalna rekonstrukcija zajednice: Psihološki procesi, rješavanje sukoba i socijalna akcija / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2003 (ostalo).

96. Poimanje djeteta i percepcija dječjih prava u Hrvatskoj: Rezultati empirijskog istraživanja 10. Ljetne psihologijske škole studenata i nastavnika Odsjeka za psihologiju u Zagrebu / Kuterovac Jagodić, Gordana; Keresteš, Gordana; Marušić, Iris; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : FF Press, 2003 (monografija).

97. Argomenti e didattiche a confronto : atti del Corso di aggiornamento e perfezionamento per docenti di italiano L2 : anni 2000, 2001, 2002. / Ambrosi-Randić, Neala; Deghenghi Olujić, Elis; Pederzani, Gabriela; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula = Pola : Pietas Iulia, 2003. (zbornik).

98. Vojna psihologija, priručnik za hrvatske časnike, knjiga druga / Pavlina, Želimir, Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane RH, Uprava za nakladništvo, 2003. (priručnik).

99. Employment Policies and Welfare Reform / Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Dahl, Svenn-Aage (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002 (zbornik).

100. Društvo i tehnologija 2002. : put u budućnost / Plenković, Juraj (ur.).
Rijeka : Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2002 (monografija).

101. Problemi i potrebe mladih u Hrvatskoj: Izvještaj s 11. ljetne psihologijske škole / Lugomer-Armano, Goranka; Kamenov, Željka; Ljubotina, Damir (ur.).
Zagreb : MABACOM d.o.o., 2002 (monografija).

102. Psihološki aspekti nezaposlenosti / Galešić, Mirta; Maslić Seršić, Darja; Šverko, Branimir (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta, 2002 (zbornik). URL link to work

103. Tajni rat Udbe protiv hrvatskih iseljenika iz Bosne i Hercegovine / Jurčević, Josip (ur.).
Zagreb : Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, 2002 (monografija).

104. Zbornik radova sa 2. međunarodnog simpozija o komplementarnim suportivnim terapijama "Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala" / Prstačić, Miroslav (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za psihosocijalanu onkologiju ; ERF Sveučilišta u Zagrebu, 2002 (prijevod).

105. Unapređenje skrbi za osobe s mentalnom retardacijom / Došen, Anton; Igrić, Ljiljana (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002 (monografija).

106. Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 1 / Lacković-Grgin, Katica; Proroković, Ana; Ćubela, Vera; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002 (priručnik).

107. Priručnik za Ravenove progresivne matrice i ljestvice rječnika - Preliminarni priručnik za Mill Hill ljestvice rječnika / Križan, Lidija; Matešić, Krunoslav (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2001 (priručnik).

108. Bruno Bušić - branitelj hrvatskog identiteta / Jurčević, Josip (ur.).
Zagreb, : Hrvatska uzdanica, 2001 (monografija).

109. Vojna psihologija, priručnik za hrvatske časnike, knjiga prva / Pavlina, Želimir, Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane RH, Uprava za nakladništvo, 2000. (priručnik).

110. Mental health care of helpers / Ajduković, Dean; Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Society for psychological assistanec, 2000 (priručnik).

111. Iskustvo vjere danas: Zbornik radova teološkog simpozija / Ančić, Nediljko Ante; Bižaca Nikola (ur.).
Split : Crkva u svijetu, 2000 (zbornik).

112. Empowering children: Psychosocial assistance under difficult circumstances / Ajduković, Dean; Paramjt, Joshi (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1999 (priručnik).

113. Nacionalni identitet i međunacionalna tolerancija / Čorkalo, Dinka; Kamenov, Željka (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta, STUP, 1999 (izvještaj).

114. Vodič kroz zanimanja / Šverko, Branimir (ur.).
Zagreb : Razbor, 1998 (monografija).

115. Socialna percepcija i stavovi o turistima na otoku Krku / Buško, Vesna; Ivanec, Dragutin; Kamenov, Željka; Ljubotina, Damir (ur.).
Zagreb : Naklada Slap, 1998 (izvještaj).

116. Obšćestvo, nauka i tehnologija / Antonenko, R.V.; Madričenko, G.V (ur.).
Harkov : Harkovskij gosudarstvennij universitet, 1997 (monografija).

117. Trauma recocery training: Lessons learned / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1997 (zbornik).

118. Ženom neka se zove. O ženi u Godini žene / Knezović, Katica (ur.).
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 1995 (monografija).

119. Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača / Ajduković, Marina; Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1994 (priručnik).

120. Psihološke dimenzije progonstva / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Alinea, 1993 (zbornik).

121. Ratni stres u djece: suzbijanje, posljedice i liječenje / Žužul, Miomir; Raboteg-Šarić, Zora (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za informativno-psihološku djelatnost, 1992 (zbornik).

122. Djeca u ratu / Žužul, Miomir; Šikić, Neven; Kuterovac, Gordana (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1992. (monografija).

123. Djeca u ratu / Žužul, Miomir; Šikić, Neven, Kuterovac, Gordana (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1992. (monografija).

124. Društveni profil zagrebačkih studenata krajem osamdesetih / Magdalenić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1991 (monografija).

125. Kraj inovacijske iluzije? / Čengić, Drago; Komar, Zoran; Kraljeta, Vedran (ur.).
Zagreb : Radna zajednica Republičcke konferencije Saveza socijalističke omladine Hrvatske, 1990. (monografija).

126. Prvo jugoslavensko savjetovanje o psihologijskim mjernim instrumentima / Matešić, Krunoslav (ur.).
Zagreb - Ljubljana : Društvo psihologa Hrvatske i Zavod SR Slovenije za produktivnost dela, Center za psihodiagnostična sredstva, 1984 (zbornik).

127. Konstrukcija psihologijskih mjernih instrumenata - II. knjiga priopćenja 7. kongresa psihologa SFR Jugoslavije / Matešić, Krunoslav (ur.).
Zagreb : Savez društava psihologa SFR Jugoslavije, 1984 (zbornik).

128. Sažeci priopćenja 7. kongresa psihologa SFR Jugoslavije / Matešić, Krunoslav (ur.).
Zagreb : Društvo psihologa Hrvatske, 1981 (zbornik).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Salkičević, Svjetlana.
Opposite-Sex Friend // Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science / Shackelford, Todd K. ; Weekes-Shackelford, Viviana A. (ur.).
New York : Springer International Publishing, 2019. Str. 1-3. prilozen text rada

2. Franc, Renata.
Introduction to Triangulating Data // Understanding Youth Participation Across Europe From Survey to Ethnography / Pilkington, Hilary ; Pollock, Gary ; Franc ; Renata (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2018. Str. 209-226. URL link to work

3. Miljević-Riđički, Renata.
Dijete i rastava // Preventivna i socijalna pedijatrija / Grgurić, Josip ; Jovančević, Milivoj (ur.).
Zagreb : MEDICINSKA NAKLADA BIBLIOTEKA SVEUČILIŠNI UDŽBENICI, 2018. Str. 441-445.

4. Miljević-Riđički, Renata.
Važnost ranog iskustva za razvoj djeteta // Preventivna i socijalna pedijatrija / Grgurić, Josip ; Jovančević, Milivoj (ur.).
Zagreb : MEDICINSKA NAKLADA BIBLIOTEKA SVEUČILIŠNI UDŽBENICI, 2018. Str. 156-161.

5. Pilkington, Hilary; Franc, Renata; Pollock, Gary.
Conclusion: What is the ‘Value Added’ of Multi-method, Transnational Research? // Understanding Youth Participation Across Europe From Survey to Ethnography / Pilkington, Hilary ; Pollock, Gary ; Franc, Renata (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2018. Str. 317-329. URL link to work

6. Pollock, Gary; Pilkington, Hilary; Franc, Renata.
Introduction: Thinking Globally, Understanding Locally // Understanding Youth Participation Across Europe / Pilkington, Hilary ; Pollock, Gary ; Franc ; Renata (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2018. Str. 1-15. URL link to work

7. Anđelinović, Maja; Anđelinović, Deny.
Quality of life in psoriasis patients // 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings / Burić, Irena (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2017. Str. 23-31.

8. Antičević, Vesna.
Kognitivno-vedenjska terapija pri zdravljenju posttravmatske stresne motnje // Novješa spoznanja in kognitivno vedenjski pristopi pri obravnavi različnih skupin klientov v terapevtski praksi / Starovasnik Žagavec, Barbara ; Zadravec, Tina ; Janjušević, Peter (ur.).
Ljubljana : Društvo za VKT Slovenije, 2017. Str. 177-188.

9. Antičević, Vesna.
Razgovor s pacijentima o seksualnim problemima // Osnove seksualne medicine / Mrduljaš Đujić, Nataša ; Žegura, Iva i suradnici (ur.).
Split : Redak, 2017. Str. 79-86.

10. Bahun, Ivana; Huić, Aleksandra.
Relationship satisfaction of mental health patients - the role of individual and dyadic coping with stress // Stress and Anxiety Coping and Resilience / Moore, Kathleen A. ; Buchwald, Petra (ur.).
Berlin : Logos Verlag Berlin GmbH, 2017. Str. 55-67.

11. Batur, Matija; Elezović Ines; Šabić Josip.
Poglavlje 4: Rezultati anketnoga istraživanja učenika i nastavnika // Novi horizonti strukovnoga obrazovanja: izvještaj vanjskoga vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma / Batur, Matija (ur.).
Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2017. Str. 145-216.

12. Beaudoin, Kathleen; Lončarić, Darko; Skočić Mihić, Sanja.
Classroom Size and Frequency of Challenging Behaviours in Relation to the Support that Teachers Need in Managing those Behaviours // Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood / Vujičić, Lidija ; Holz, Oliver ; Duh, Matjaž ; Michielsen, Melissa (ur.).
Zürich : LIT Verlag, 2017. Str. 43-53. prilozen text rada

13. Brkljačić, Tihana; Majetić, Filip; Tarabić, Božidar Nikša.
Smart Environment: Cyber Parks (Connecting Nature and Technology) // Handbook of Research on Entrepreneurial Development and Innovation Within Smart Cities / Carvalho, Luisa Cagica (ur.).
Hershey PA : IGI Global, 2017. Str. 150-172.

14. Brkljačić, Tihana; Majetić, Filip; Wertag, Anja.
I’M ALWAYS ONLINE Well-being and main sources of life dis/satisfaction of heavy Internet users // Psychological, Social, and Cultural Aspects of Internet Addiction / Bozoglan, Bahadir (ur.).
Hershey PA : IGI Global, 2017. Str. 72-89.

15. Brkljačić, Tihana; Tarabić, Božidar Nikša; Lewis, Marshall C.
Touch as a Part of Daily Communication with Family and Friends // Family Dynamics and Romantic Relationships in a Changing Society / Silton, Nava R. (ur.).
Hershey PA : IGI Global, 2017. Str. 85-108.

16. Bylsma, Lauren, M.; Gračanin, Asmir; Vingerhoets, Ad J. J. M.
Why Humans Weep // When therapists cry: Reflections on therapists’ tears in therapy / A. Blume-Marcovici (ur.).
New York : Routledge, 2017. Str. 7-22. URL link to work

17. Černja, Iva; Šverko, Iva; Babarović, Toni.
Career Maturity Indicators in Adolescence: Convergence of Different Measures // New Perspectives on Creer Counseling and Guidance in Europe / Cohen-Scali, Valérie ; Rossier, Jerome ; Nota, Laura (ur.).
Cham : Springer International Publishing, 2017. Str. 53-69.

18. Corr, Philip, J.; Krupić, Dino.
Motivating personality: Approach, avoidance, and their conflict // Advances in Motivation Science: Volume 4 / Andrew Elliott (ur.).
London : Elsevier, 2017. Str. 39-90.

19. De Raad, Boele; Mlačić, Boris.
The Lexical Foundation of the Big Five Factor Model // The Oxford Handbook of the Five Factor Model / Widiger, Thomas A. (ur.).
New York : Oxford University Press, 2017. Str. 191-216.

20. De Raad, Boele; Mlačić, Boris.
Psycho-lexical Studies of Personality Structure across Cultures // The Praeger Handbook of Personality Across Cultures / Church, Timothy A. (ur.).
Santa Barbara, CA : Praeger, 2017. Str. 161-192.

21. Despot Lučanin, Jasminka.
Psihološke intervencije za skrbnika i obitelj osobe oboljele od Alzheimerove bolesti // Alzheimerova bolest i druge demencije - rano otkrivanje i zaštita zdravlja / Tomek-Roksandić, Spomenka ; Mimica, Ninoslav ; Kušan Jukić, Marija (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2017. Str. 248-254.

22. Dumančić, Francesca; Pocrnić, Martina; Vranić, Andrea.
Možemo li vjerovati svjedocima?: Kada i kako dolazi do propusta i pogrešaka u pamćenju // PsihoFESTOlogija 2: Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : FF Press, 2017. Str. 66-73.

23. Erceg, Inja.
"Samo budi dobar i pokloni mi cvijet..." No, je li to dovoljno? Što nam evolucijska psihologija govori o izboru partnera // PsihoFESTOlogija 2: Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : FFPress, 2017. Str. 37-41. URL link to work

24. Gračanin, Asmir; Bylsma, Lauren, M.; Vingerhoets, Ad J. J. M.
The communicative and social functions of human crying // The science of facial expression / J. A. Russell i J. M. Fernández-Dols (ur.).
Oxford : Oxford University Press, 2017. Str. 217-236.

25. Jakopec, Ana; Sušanj, Zoran; Margaretić, Ana.
Teachers’ fairness intensifies students’ desirable behaviors: The role of trust in teachers // EDUvision 2016 »Modern Approaches to Teaching the Coming Generations« / Orel, Mojca (ur.).
Ljubljana : EDUvision, Stanislav Jurjevčič s.p., 2017. Str. 1095-1104. URL link to work

26. Jokić-Begić, Nataša.
Kognitivno-vedenjski pristop pri obravnavi spolne disforije // Novejša spoznanja in kognitivno vedenjski pristopi pri obravnavi različnih skupin klientov v terapevtski praksi / Starovasnik Žagavec, Barbara ; Zadravec, Tina ; Janjušević, Peter (ur.).
Ljubljana : Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije, 2017. Str. 132-145.

27. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Babarović, Toni; Brajša-Žganec, Andreja.
Subjective well-being in Croatia: differences between the Adriatic coast and the continent // Imagining the Mediterranean: challenges and perspectives / Jurčević, Kalica ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Ramljak, Ozana (ur.).
Zagreb : Institute of Social sciences Ivo Pilar, VERN' Group, HAZU, EMAN, 2017. Str. 337-346.

28. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brajša-Žganec, Andreja; Dević, Ivan.
Croatian expert’s opinion about measuring well-being of children and young people – results of the Delphi survey // 20th Psychology Days in Zadar - Book of selected Proceedings / Burić, Irena (ur.).
Zadar : University of Zadar - Department of Psychology, 2017. Str. 69-81. prilozen text rada

29. Karlović, Dalibor; Šitum, Mirna; Anđelinović, Maja.
Psihološko/psihijatrijski aspekti starosti i starenja // Dermatologija treće životne dobi / Šitum MIrna i suradnici (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Medicinska Naklada, 2017. Str. 183-189.

30. Karlović, Ruža; Sučić, Ines.
Security as the basis behind community policing: Croatia's community policing approach // Community Policing - A European Perspective: Strategies, Best Practices and Guidelines / Bayerl, P.S., Karlovic, R., Akhgar, B., Markarian, G. (ur.).
Germany : Springer, 2017. Str. 125-138.

31. Kovačević, Danijela, Ljubotina, Damir, Bijelić, Lucija.
Preliminary evidence on some psychometric characteristics of the Forgiveness Scales and the Forgiveness Likelihood Scale on the sample of Croatian adolescents // International Scientific Conference - 20th Psychology Days in Zadar. Book of Selected Proceedeings / Burić, Irena (ur.).
Zadar : University of Zadar, Department of Psychology, 2017. Str. 103-114.

32. Ljubotina, Damir.
Vjerovati medijima ili ne, pitanje je sad? Formiranje dojmova o drugim osobama // PsihoFESTOlogija 2 - Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : FF Press, 2017. Str. 85-90. URL link to work

33. Löw, Ajana; Pavlin-Bernardić, Nina.
Koliko je mudroga u mudrim izrekama? Što psihologijska istraživanja govore o točnosti narodnih izreka // PsihoFESTologija 2 - Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : FFPRESS, 2017. Str. 16-20. URL link to work

34. Maglić, Marina; Vranić, Andrea.
Jesmo li (i)racionalni? Pristranosti i pogreške u prosudbama i donošenju odluka // PsihoFESTOlogija 2: Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : FF Press, 2017. Str. 51-56.

35. Maras, Nevenka.
Kvaliteta suradnje, temeljne psihološke potrebe i dobrobit učitelja // Nastava i škola za net-generacije / Matijević, Milan (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet, 2017. Str. 277-314. prilozen text radaURL link to work

36. Marušić, Iris; Jugović, Ivana; Pavin Ivanec, Tea.
How Personality Dimensions and Motivation to Teach Shape the Learning Achievement Goals of Croatian Future Teachers // Global Perspectives on Teacher Motivation / Watt, Helen M. G. ; Richardson, Paul W. ; Smith, Kari (ur.).
Cambridge : Cambridge University Press, 2017. Str. 189-219.

37. Marušić, Iris; Matić, Jelena.
The role of personality, self-concept and defensive motivation in predicting maths anxiety // Stress and Anxiety: Coping and Resilience / Moore, Kathleen A. ; Buchwald, Petra (ur.).
Berlin : Logos Verlag Berlin GmbH, 2017. Str. 95-103.

38. Matijašević, Željka.
Human vs. mechanical in Lacan: fetishistic strategies of death and intensity // Perversion Now! (Lacan Palgrave Series) / Caine, Diana i Wright, Colin (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2017. Str. 87-99.

39. Mikolić, Ana; Hromatko, Ivana.
Bihevioralni imunološki sustav i gađenje — što je zajedničko trudnicama i političkim konzervativcima? // Psihofestologija2 - psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. Str. 32-36. URL link to work

40. Molina, Agustin; Jakopec, Ana; Cropanzano, Russell; Moliner, Carolina.
The role of peer justice climate: What do we know and where can we go from here? // Organizational justice: International perspectives and conceptual advances / Moliner, Carolina ; Cropanzano, Russell ; Martínez-Tur, Vicente (ur.).
London, UK : Psychology Press/Routledge, 2017. Str. 87-107. prilozen text rada

41. Nakić Radoš, Sandra; Mužinić Bikić, Zrinka; Roso Perić, Ines.
Psychometric properties of the Expected/Experienced Emotions related to Menarche Scale. // 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings / Burić, Irena (ur.).
Zadar : University of Zadar, Department of Psychology, 2017. Str. 165-175. prilozen text rada

42. Parmač Kovačić, Maja.
"Kad odrastem bit ću…" Psihologija odabira zanimanja // PsihoFESTOlogija / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak Blaž (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017. Str. 123-127.

43. Pavlin-Bernardić, Nina.
Efekt otirača: kada i koliko trebate opraštati drugima // PsihoFESTologija 2 - Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : FFPRESS, 2017. Str. 116-119. URL link to work

44. Pavlin-Bernardić, Nina; Putarek, Vanja; Rovan, Daria; Petričević, Ema; Vlahović-Štetić, Vesna.
Students' engagement in learning physics: A subject-specific approach // 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings / Burić, Irena (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2017. Str. 193-203. prilozen text rada

45. Perak, Benedikt.
Conceptualisation of the Emotion Terms: Structuring, Categorisation, Metonymic and Metaphoric Processes within Multi-layered Graph Representation of the Syntactic and Semantic Analysis of Corpus Data // Cognitive Modelling in Language and Discourse across Cultures / Baicchi, Annalisa ; Pinelli, Erica (ur.).
Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2017. Str. 299-319. prilozen text radaURL link to work

46. Pešorda, Dubravka.
Expecto Psychologum! Svijet Harryja Pottera u očima psihologa // PsihoFESTOlogija 2: Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : FF Press, 2017. Str. 77-81. prilozen text radaURL link to work

47. Petek, Ana; Novak, Miranda; Solin, Pia.
Binary Study of Disability and Mental Health Policy: A Methodological Report // Proceedings of The 21st World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (WMSCI 2017): Volume I / Callaos, Nagib ; Sanchez, Belkis ; Savoie, Michael ; Tremante, Andres (ur.).
Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2017. Str. 296-301. prilozen text rada

48. Petričević, Ema; Rovan, Daria; Pavlin-Bernardić, Nina; Putarek, Vanja; Vlahović-Štetić, Vesna.
Personality and engagement in learning physics: the mediating effect of achievement goals // 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings / Burić, Irena (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2017. Str. 205-215. prilozen text rada

49. Prpić, Vedran: Vranić, Andrea.
Kognitivna rezerva: kako se mozak nosi s visokim cijenama goriva, // PsihoFESTOlogija 2: Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : FF Press, 2017. Str. 56-61.

50. Psaltis, Charis; Franc, Renata; Smeekes, Anouk; Ioannou, Maria; Žeželj, Iris.
Social Representations of the Past in Post-conflict Societies: Adherence to Official Historical Narratives and Distrust Through Heightened Threats // History Education and Conflict Transformation / Psaltis, Charis ; Carretero, Mario ; Čehajić-Clancy, Sabina (ur.).
Cham : Palgrave Macmillan, 2017. Str. 97-122. prilozen text radaURL link to work

51. Putarek, Vanja; Bolf, Tanja.
Vježbam, dakle dobro se osjećam! Što tjelesna aktivnost znači za naše tijelo i um? // Psihofestologija 2 – Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017. Str. 146-150. URL link to work

52. Putarek, Vanja; Oštrić, Ines.
Zašto odgađam neodgodivo? Samohendikepiranje ili što sve radimo da ne uspijemo u životu // Psihofestologija 2 – Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2017. Str. 155-159. URL link to work

53. Putarek, Vanja; Vlahović-Štetić, Vesna; Kozina, Mihael.
Predictors and outcomes of test anxiety // Stress and anxiety - coping and resilience / Moore, Kathleen A. ; Buchwald, Petra (ur.).
Berlin : Logos Verlag Berlin GmbH, 2017. Str. 115-126.

54. Ribar, Maja; Bratko, Denis.
Otisak ličnosti: manifestacija ličnosti u svakodnevnim kontekstima // Psihofestologija 2: Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : FF Press, 2017. Str. 73-76. prilozen text radaURL link to work

55. Šakić, Vlado; Rihtar, Stanko; Crljen, Mirela.
Who Goes Where? A Comparative Profile of Domestic Guests of Croatian Islands and Other Types of Locations // Imagining the Mediterranean: Challenges and Perspectives / Jurčević, Katica ; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Ramljak, Ozana (ur.).
Zagreb : Ivo Pilar Institute of Social Sciences, Vern Group, Croatian Academy of Sciences and Arts, Euro-Mediterranean Academic Network, 2017. Str. 129-133. URL link to work

56. Salkičević, Svjetlana.
Socijalni mozak. Zašto ljudi imaju tako velike mozgove? // PsihoFESTOlogija 2 - Psihologijska znanost na popularan način / Salkičević, Svjetlana ; Huić, Aleksandra ; Parmač Kovačić, Maja ; Rebernjak, Blaž (ur.).
Zagreb : FF Press, 2017. Str. 23-26. prilozen text rada

57. Šamo, Renata.
Does English hurt? Learning diaries - another step towards better qualitative research in applied linguistics. // Applied Linguistics Research and Methodology / Cergol Kovačević, Kristina ; Udier, Sanda Lucija (ur.).
Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2017. Str. 89-102. URL link to work

58. Šimić Šašić, Slavica i Klarin, Mira.
Social interactions as self‐esteem predictors in young boys and girls of two countries // 20th Psychology Days in Zadar - Book of Selected Proceedings / Burić, Irena (ur.).
Zadar : University of Zadar, Department of Psychology, 2017. Str. 235-246. prilozen text rada

59. Šimunić, Ana.
Work‐family Conflict, Social Support, and the Quality of Family Functioning of Men and Women regarding Striving for Achievement. // 20th PSYCHOLOGY DAYS IN ZADAR Book of Selected Proceedings / Burić, Irena (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2017. Str. 247-254.

60. Sučić, Ines; Karlović, Ruža.
Community policing in support of social cohesion // Community Policing - A European Perspective: Strategies, Best Practices and Guidelines / Bayerl, P.S., Karlovic, R., Akhgar, B., Markarian, G. (ur.).
Germany : Springer, 2017. Str. 7-20.

61. Tokić, Andrea; Gregov, Ljiljana; Šimunić, Ana.
Moral reasoning of law students and legal professionals // 20th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings / Burić, Irena (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2017. Str. 265-274.

62. Tokić, Andrea; Nikolić, Matilda.
Moral reasoning among Croatian students of different academic orientations // Book of Proceedings of 13th International Conference on Social Sciences, Vienna. / Dobrescu, Emilian et al. (ur.).
Vienna : European Center for Science Education and Research (EUSER), 2017. Str. 399-405. prilozen text radaURL link to work

63. Vlah, N.
Theoretical frame, some current obtained data and further plans of the project The risk levels for behavioral problems of children of early developmental age and professional interventions // Contributions to the Development of the Contemporary Paradigm of the Institutional Childhood / Vujičić, L., Holz, O., Matjaž, D., Michielsen, M. (ur.).
Vien : Lit Verlag GmbH & Co. KG, 2017. Str. 327-339. prilozen text rada

64. Vranić, Andrea.
Leisure time activities as cognitive training: Can cognitive fitness improve well-being of older adults? // Well-being and Quality of Life - Medical Perspective / Mollaoglu, Mukadder (ur.).
Rijeka : InTech, 2017. Str. 191-209.

65. Ajduković, Marina.
Obilježja znanstvenih istraživanja značajnih za razumijevanje prava djece // Prava djece – Multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Biblioteka Udžbenici ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 387-406.

66. Begić, Dražen.
Socijalna psihijatrija // 55 godina Akademije medicinskih znanosti Hrvatske 1961.-2016. / Lipozenčić, Jasna (ur.).
Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 2016. Str. 151-153.

67. Blanuša, Nebojša; Drakulić, Slavenka; Morley, David; Krajina, Zlatan.
Can Western Europe be at Home in the Balkans? // EU, Europe Unfinished Europe and the Balkans in a Time of Crisis / Zlatan Krajina, Nebojša Blanuša (ur.).
London & New York : Rowman & Littlefield International, 2016. Str. 217-237. URL link to work

68. Bray, Mark; Kwo, Ora; Jokić, Boris.
Introduction // Researching Private Supplementary Tutoring. Methodological Lessons from Diverse Cultures / Bray, Mark ; Kwo, Ora ; Jokić, Boris (ur.).
Hong Kong : Springer International Publishing and University of Hong Kong, 2016. Str. 3-23.

69. Burić, Irena; Slišković, Ana.
Skala strategija emocionalnog napora // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, svezak 8 / Tucak Junaković, Ivana ; Burić, Irena ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Slišković, Ana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. Str. 55-61.

70. Čorkalo Biruški, Dinka.
Determinants of post-conflict trust: the role of ethnic identity, personal and collective victimization and intergroup emotions // The role of trust in conflict situations: The Israeli-Palestinian case and beyond / Alon, Ilai ; Bar-Tal, Daniel (ur.).
New York : Springer, 2016. Str. 59-80.

71. Čorkalo Biruški, Dinka; Ajduković, Dean.
Young adults’ perspective of social reconstruction in three post-war communities in Croatia and Bosnia and Herzegovina // Transitional justice and reconciliation: Lessons from the Balkans / Fischer, Martina ; Simic, Olivera (ur.).
New York : Routledge, 2016. Str. 169-192.

72. Dodig Hundrić, Dora; Ricijaš, Neven.
Prevalencija i štetne psihosocijalne posljedice kockanja mladih // Priručnik za provođenje programa prevencije kockanja mladih "Tko zapravo pobjeđuje?" / Ricijaš, Neven ; Kranželić, Valentina ; Dodig Hundrić, Dora (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2016. Str. 37-47.

73. Dragaš, Diana; Tokić, Andrea; Gregov, Ljiljana.
Multidimenzionalna skala stilova vožnje (MSSV) // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, svezak 8 / Tucak Junaković, Ivana ; Burić, Irena ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Slišković, Ana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. Str. 17-27.

74. Galić, Zvonimir; Bubić, Andreja; Parmač Kovačić, Maja.
Alternatives to self-reports: Conditional reasoning problems and IAT-based tasks // The Wiley Handbook of Personality Assessment / Kumar, Updesh (ur.).
Chichester, UK : John Wiley & Sons, Ltd., 2016. Str. 215-227.

75. Hernaus, Tomislav.
Job design at the crossroads: From ‘creative’ jobs to ‘innovative’ jobs // Capitalizing on Creativity at Work: Fostering the Implementation of Creative Ideas in Organizations / Škerlavaj, Miha ; Černe, Matej ; Dysvik, Anders ; Carlsen, Arne (ur.).
Cheltenham : Edward Elgar Press, 2016. Str. 17-28.

76. Huić, Aleksandra.
Kognitivne distorzije povezane s kockanjem // Priručnik za provođenje programa prevencije kockanja mladih "Tko zapravo pobjeđuje?" / Ricijaš, Neven ; Kranželić, Valentina ; Dodig Hundrić, Dora (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2016. Str. 71-78.

77. Ivanov, Lozena.
Samoefikasnost i njezina važnost u ravnateljskom poslu // Upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom: kompetencijski profil ravnatelja / Vican, Dijana ; Sorić, Izabela ; Radeka, Igor (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016.. Str. 233-256.

78. Jokić, Boris.
A Qualitative Comparison of Private Tutoring in Azerbaijan, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Estonia and Georgia: Lessons from Design and Implementation // Researching Private Supplementary Tutoring. Methodological Lessons from Diverse Cultures / Bray, Mark ; Kwo, Ora ; Jokić, Boris (ur.).
Hong Kong : Springer International Publishing and University of Hong Kong, 2016. Str. 77-95.

79. Klarin, Mira.
Privrženost i razvoj mozga: Implikacije na ponašanje djece i adolescenata // Odnosi u školi - Prilozi za pedagogiju odnosa / Bilić, Vesna ; Bašić Slavica (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 37-68.

80. Klarin, Mira.
Rukovođenje u školskom kontekstu iz perspektive teorije privrženosti // Kompetencijski profil ravnatelja / Vican Dijana ; Sorić Izabela ; Radeka Igor (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. Str. 217-232.

81. Koludrović, Morana; Ljubetić, Maja; Reić Ercegovac, Ina.
Procjena potrebnih socioemocionalnih kompetencija i motivacije nastavnika u obrazovanju odraslih // ZBORNIK RADOVA ZNANSTVENO – STRUČNOG KOLOKVIJA “STANJE I PERSPEKTIVE OBRAZOVANJA ODRASLIH U REPUBLICI HRVATSKOJ” / Brčić Kuljiš, Marita ; Koludrović, Morana (ur.).
Split : Filozofski fakultet u Splitu, 2016.. Str. 143-160.

82. Kranželić, Valentina.
Učinkovita prevencija kockanja mladih u školskom okruženju // Priručnik za provođenje programa prevencije kockanja mladih "Tko zapravo pobjeđuje?" / Ricijaš, Neven ; Kranželić, Valentina ; Dodig Hundrić, Dora (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2016. Str. 17-24.

83. Lebedina Manzoni, Marija.
Važnost vršnjačkog utjecaja i privrženosti među djecom i mladima u kontekstu razvoja pozitivnih odnosa // Odnosi u školi : prilozi za pedagogiju odnosa / Bilić, Vesna ; Bašić, Slavica (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 70-96.

84. Maglica, Toni.
Prevencija mentalnih i ponašajnih poremećaja // Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih- uloga javnozdrvstvenih projekata / Ključević, Željko (ur.).
Split : Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Služba za mentalno zdravlje, Služba za mentalno zdravlje, 2016. Str. 20-30.

85. Markešić, Ivan; Rihtar, Stanko.
Nakon 100 godina (1916. - 2016.). Islam i muslimani u RH: prijetnja nacionalnoj sigurnosti ili sastavni dio kulturnog i nacionalnog identiteta // Vrijednosti u hrvatskom društvu / Sekulić, Duško (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2016. Str. 269-295.

86. Maslić Seršić, Darja.
Profesionalni razvoj – poticaji i prepreke // PROFESIONALNI RAZVOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI Priručnik za učitelje i stručne suradnike / Žanetić, Ljiljana (ur.).
Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega, 2016. Str. 24-27.

87. Maslić Seršić, Darja.
Školska klima i kultura kao determinante profesionalnog razvoja učenika // PROFESIONALNI RAZVOJ U OSNOVNOJ ŠKOLI Priručnik za učitelje i stručne suradnike / Žanetić, Ljiljana (ur.).
Požega : Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Požega, 2016. Str. 28-33. URL link to work

88. Modić Stanke, Koraljka; Putarek, Vanja.
Odrednice interesa studenata za društveno korisno učenje // International Conference EDUvision 2016 "Modern Approaches to Teaching the Coming Generations" / Orel, Mojca (ur.).
Ljubljana : EDUvision, 2016. Str. 1105-1117. prilozen text radaURL link to work

89. Nikolić, Matilda; Šimić, Nataša; Bubić, Lucija; Pavela, Irena.
Upitnik socioseksualne orijentacije // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Ivana tucak Junaković ; Irena Burić ; Vera Ćubela Adorić ; Ana Proroković ; Ana Slišković (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. Str. 85-94.

90. Pavlovic, Eduard.
Wine and Family // XIIth International Ex Libris Competition EX VINO- EX VERITAS Catalogue 2016 / Yonov, Bozhidar ; Kokalov, Svetoslav ; Tokadziev, Ivan (ur.).
Ruse : "Lyuben Karavelov" Regional Library-Ruse, 2016. Str. 129-129.

91. Pećnik, Ninoslava.
Suvremeno roditeljstvo i prava djeteta // Prava djece - multidisciplinarni pristup / Dubravka Hrabar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 173-195.

92. Proroković, Ana.
Test moralnog rasuđivanja (TMR) // Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Sv.8. / Tucak Junaković, Ivana ; Irena, Burić ; Vera, Ćubela Adorić ; Ana, Proroković ; Ana, Slišković (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. Str. 63-75.

93. Radošević-Vidaček, Biserka; Košćec, Adrijana; Bakotić, Marija.
Parents Working Non-standard Schedules and Schools Operating in Two Shifts: Effects on Sleep and Daytime Functioning of Adolescents // Social and Family Issues in Shift Work and Non Standard Working Hours / Iskra-Golec, Irena ; Barnes-Farrell, Janet ; Bohle, Philip (ur.).
Cham : Springer International Publishing, 2016. Str. 109-136. URL link to work

94. Reić Ercegovac, Ina.
Psihologijski sadržaji i ishodi učenja u obrazovanju odraslih // Doprinos razvoju kurikuluma namijenjenih stručnjacima u obrazovanju odraslih / Koludrović, Morana ; Brčić Kuljiš, Marita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko andragoško društvo, 2016. Str. 97-115.

95. Reić Ercegovac, Ina; Alfirević, Nikša; Koludrović, Morana.
School Principals’ Communication and Co-Operation Assessment: The Croatian Experience // Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations / Potočan, Vojko ; Ungan, Mustafa ; Nedelko, Zlatko (ur.).
Pennsylvania, USA : IGI Global, 2016. Str. 276-297.

96. Reić Ercegovac, Ina; Koludrović, Morana; Bubić, Andreja.
School governance models and school boards: Educational and administrative aspects // School Effectiveness and Educational Management: Towards a South-Eastern Europe Research and Public Policy Agenda / Alfirević, Nikša ; Burušić, Josip ; Pavičić, Jurica ; Relja, Renata (ur.).
New York : Palgrave Macmillan, 2016. Str. 107-125.

97. Ricijaš, Neven; Dodig Hundrić, Dora.
Kockanje kao društvena pojava // Priručnik za provođenje programa prevencije kockanja mladih "Tko zapravo pobjeđuje?" / Ricijaš, Neven ; Kranželić, Valentina ; Dodig Hundrić, Dora (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2016. Str. 25-35.

98. Ricijaš, Neven; Kranželić, Valentina; Dodig Hundrić, Dora; Huić, Aleksandra; Radić Bursać, Sanja; Rakić, Ana.
Program prevencije kockanja mladih "Tko zapravo pobjeđuje?" // Priručnik za provođenje programa prevencije kockanja mladih "Tko zapravo pobjeđuje?" / Ricijaš, Neven ; Kranželić, Valentina ; Dodig Hundrić, Dora (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2016. Str. 101-175.

99. Ricijaš, Neven; Milun, Toni.
Matematika kockanja i obilježja igara na sreću // Priručnik za provođenje programa prevencije kockanja mladih "Tko zapravo pobjeđuje?" / Ricijaš, Neven ; Kranželić, Valentina ; Dodig Hundrić, Dora (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2016. Str. 49-59.

100. Ricijaš, Neven; Milun, Toni.
Matematika sportskog klađenja // Priručnik za provođenje programa prevencije kockanja mladih "Tko zapravo pobjeđuje?" / Ricijaš, Neven ; Kranželić, Valentina ; Dodig Hundrić, Dora (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2016. Str. 61-70.

101. Šendula-Pavelić, Martina; Sušanj, Zoran; Jakopec, Ana.
Attitudinal, motivational, and behavioural correlates of ethical leadership in healthcare teams // Ethics and Professionalism in Healthcare: Transition and Challenges / Salloch, S., Sandow, V., Schildmann, J., Vollmann, J. (ur.).
New York : Routledge, 2016. Str. 126-137.

102. Šimić Šašić, Slavica.
Značaj i uloga interpersonalnog ponašanja ravnatelja // Upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom: Kompetencijski profil ravnatelja / Vican, Dijana ; Sorić, Izabela ; Radeka, Igor (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. Str. 199-215.

103. Šimić Šašić, Slavica.
Odnos nastavnik-učenik: sličnosti i razlike s obzirom na dob učenika te efekti na učenje // Odnosi u školi: prilozi za pedagogiju odnosa / Bilić, Vesna ; Bašić, Slavica (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 98-133.

104. Šimunić, Ana; Gregov, Ljiljana; Proroković, Ana.
Skala socijalne podrške na poslu i u obitelji // Zbirka psihologijskih skala i upitnika 8 / Tucak Junaković, Ivana ; Burić, Irena ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Slišković, Ana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. Str. 45-53.

105. Slišković, Ana.
Occupational Stress in Seafaring // Maritime Psychology: Research in Organisational and Health Behavior at Sea / MacLachlan, Malcolm (ur.).
Cham, Switzerland : Springer, 2016. Str. 99-126.

106. Tadinac, Meri.
Should I stay or should I go? Partner choice and mating strategies // International conference on theory and practice in psychology: Proceedings of papers / Arnaudova, Violeta ; Sardzhoska, Elisaveta (ur.).
Skopje, Makedonija : Faculty of Philosophy, Skopje, 2016. Str. 81-103.

107. Tatković, Nevenka; Juraković, Linda; Tatković, Sanja.
Prospects of Education for Development in the Context of the Bologna Process Guidelines and the Role of Stress in the Academic Adjustment of University Students // Perspectives of education for development in the context of active Citizenship / Tatković, Nevenka ; Diković, Marina (ur.).
Pula : Juraj Dobrila University of Pula, Croatia, Faculty of Educational Sciences, 2016. Str. 3-23.

108. Tucak Junaković, Ivana; Nekić, Marina.
Skala samoprocjene uspješnog starenja // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 8 / Tucak Junaković, Ivana ; Burić, Irena ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Slišković, Ana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2016. Str. 37-44.

109. Blanuša, Nebojša.
II svjetski rat kao transgeneracijska trauma: sablasti prošlosti među mladima u Hrvatskoj // Demokratski potencijali mladih u Hrvatskoj / Ilišin, Vlasta (ur.).
Zagreb : IDIZ i Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2015. Str. 125-144.

110. Boljkovac, Elena; Juras, Luka; Pavlin-Bernardić, Nina.
Mit o Genijalcu: Predrasude i stereotipi o nadarenim osobama // Psihofestologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : FF press, 2015. Str. 45-49. URL link to work

111. Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja.
Teachers’ Informal Learning: Context and Challenges in Professional Practice // Obzorja učenja: vzgojno-izobraževalne perspektive / Grušovnik, Tomaž (ur.).
Koper, Slovenija : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015. Str. 283-298.

112. Černe, Matej; Hernaus, Tomislav; Dysvik, Anders; Škerlavaj, Miha.
A Bird's Eye View of the Creativity-Innovation Nexus: The Moderating Role of Supervisor Support and Decision Autonomy // Human Resource Management, Innovation and Performance / Shipton, Helen ; Budhwar, Pawan ; Sparrow, Paul ; Brown, Alan (ur.).
New York : Palgrave Macmillan, 2015. Str. 163-178.

113. Delale, Eva Anđela.
Kako je subjektivni doživljaj roditeljstva povezan s ponašanjem roditelja i najboljim interesom djeteta/How is Subjective Experience of Parenting Connected to Parental Behaviour and the Best Interest of the Child? // Zaštita najboljeg interesa djeteta/ Protecting the Best Interest of the Child / Milas Klarić, Ivana (ur.).
Zagreb : Ombudsman for Children of the Republic of Croatia, 2015. Str. 51-65. URL link to work

114. Delle Fave, Antonella; Brdar, Ingrid; Wissing, Marie; Vella-Brodrick, Dianne.
Sources and motives for personal meaning in adulthood // Positive Psychology in Search for Meaning / Leontiev, Dmitry A. (ur.).
Abingdon, New York : Routledge, 2015. Str. 00-000.

115. De Raad, Boele; Mlačić, Boris.
Big Five Factor Model, Theory and Structure // International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences, Second Edition, Vol 2. / Wright, James D. (ur.).
Oxford : Elsevier, 2015. Str. 559-566.

116. Erceg Jugović, Inja.
Nezadovoljni u vlastitoj koži: Nezadovoljstvo tijelom i što na njega utječe // PsihoFESTologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015. Str. 122-127. URL link to work

117. Hajncl, Ljerka.
The Development of a Child’s Emotional Intelligence: The “Before Birth” Program for Parents // Emotional Intelligence: Current Evidence from Psychophysiological, Educational and Organizational Perspectives / Zysberg Leehu ; Raz Sivan (ur.).
New York : Nova Science Publishers, 2015. Str. 73-86. URL link to work

118. Huić, Aleksandra.
Zašto ljudi ustraju u kockanju? Socio-kognitivna perspektiva // Psihofestologija - ovo nije samo jos jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb, 2015. Str. 14-19. URL link to work

119. Igrić, Ljiljana.
Uvod u inkluzivnu edukaciju // Osnove edukacijskog uključivanja-Škola po mjeri svakog djeteta je moguća / Igrić, Ljiljana (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijsku fakultet i Školska knjiga, 2015. Str. 3-50.

120. Igrić, Ljiljana.
Odgojno-obrazovna praksa i različitost // Osnove edukacijskog uključivanja-Škola po mjeri svakog djeteta je moguća / Igrić, Ljiljana (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Školska knjiga, 2015. Str. 76-120.

121. Igrić, Ljiljana.
Škola i upravljanje procesima inkluzije // Osnove edukacijskog uključivanja – Škola po mjeri svakog djeteta je moguća / Igrić, Ljiljana (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Školska knjiga, 2015. Str. 124-157.

122. Jugović, Ivana.
Teorijsko-empirijski pregled objašnjenja rodnih razlika u obrazovnim odabirima i uspjehu // Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? Pristup visokom obrazovanju i odabir studija / Baranović, Branislava (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2015. Str. 71-103.

123. Jugović, Ivana.
Rodna dimenzija odabira područja studija // Koji srednjoškolci namjeravaju studirati? - Pristup visokom obrazovanju i odabir studija / Baranović, Branislava (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2015. Str. 165-185.

124. Juras, Luka; Hromatko, Ivana.
Može li znanost biti politički (ne)korektna? O zabludama koje more evolucijske psihologe // PsihoFESTologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015. Str. 70-74. URL link to work

125. Kamenov, Željka; Huić, Aleksandra.
Vještina slušanja // Psihofestologija - ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb, 2015. Str. 85-89.

126. Klarin, Mira.
Social interaction among children in play activities // Early Childhood Education : International Research Report / Varga, László (ur.).
Sopron : University of West Hungary, Benedek Elek Faculty of Pedagogy, 2015. Str. 109-127.

127. Knežić, Aleksandra; Salkičević, Svjetlana.
Pravni i stručni aspekti računalne primjene testova // Metodološki aspekti računalne primjene testova / Ljubotina, Damir ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Salkičević, Svjetlana (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 41-51. prilozen text rada

128. Krznarić, Tina; Huić, Aleksandra.
Jeste li ispred svog vremena? Važnost vremenskih perspektiva za svakodnevni život // PsihoFESTologija - Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 40-44. prilozen text radaURL link to work

129. Lacković-Grgin, Katica.
Parenthood and Parenting from the Perspective of a Life-Span Psychosocial Development // Parenthood and parenting in Croatia: a developmental and socio-cultural perspective / Lacković-Grgin, Katica ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
New York : Nova Science Publishers, Inc., 2015. Str. 27-54.

130. Ljubotina, Damir.
Neke karakteristike računalne primjene testova // Metodološki aspekti računalne primjene testova / Ljubotina, Damir ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Salkičević, Svjetlana (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 24-37.

131. Ljubotina, Damir; Ćepulić, Dominik, Borna; Krilanović, Ana; Prpić, Vedran; Knežić, Aleksandra.
Psihometrijska analiza vremena rada u zadatku i testu // Metodološki aspekti računalne primjene testova / Ljubotina, Damir ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Salkičević, Svjetlana (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 86-106.

132. Ljubotina, Damir; Tomić, Ivan.
Analiza odnosa razvijenosti konstrukta i vremena rada u zadatku i testu // Metodološki aspekti računalne primjene testova / Ljubotina, Damir ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Salkičević, Svjetlana (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 107-132.

133. Lukšić, Martin; Jurman Joško; Mikolić, Ana; Vargek, Petra; Livljanić, Antonia; Kavelj, Nela; Ljubotina, Damir.
Inovacije koje donosi računalna primjena testova // Metodološki aspekti računalne primjene testova / Ljubotina, Damir ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Salkičević, Svjetlana (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 52-61.

134. Macuka, Ivana.
PARENTAL BEHAVIOUR AND PSYCHOSOCIAL ADJUSTMENT IN ADOLESCENCE // Parental behavior and psychosocial adjustment in adolescence za knjigu Parenthood and Parenting in Croatia: A Developmental and Socio-cultural Perspective / Lacković - Grgin, Katica ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Hauppauge, N.Y. SAD : NOVA Science Publishers, Inc., 2015.. Str. 145-169.

135. Mađerčić, Tea; Jakušić Babeli, Karla.
Jesmo li sretni? Pozitivna psihologija u svijetu i Hrvatskoj // PsihoFESTologija - Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 52-56. prilozen text rada

136. Mihić, Vladimir; Karan, Marija; Surla, Lana; Varga, Suzana; Kamenov, Željka; Jelić, Margareta; Huić, ALeksandra.
Etnička distanca učenika osnovnih i srednjih škola u Vojvodini - idemo li u dobrom pravcu? // Vrednosti, stavovi, uloge - transgeneracijska perspektiva 3 / Jerković, Ivan (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet Novi Sad, 2015. Str. 79-91.

137. Mikac, Una; Hromatko, Ivana.
Oni dani u mjesecu: Kako su promjene u razinama hormona kod žena povezane s raspoloženjem? // PsihoFESTologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015. Str. 61-64. URL link to work

138. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Diferencijalna dijagnoza školske fobije // Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja/Researching Paradigms of Childhood and Education / Opić, Siniša ; Matijević Milan (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. Str. 665-671.

139. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Fenomenologija adolescentskog samoozljeđivanja: pokušaj samoozdravljenja ili pokušaj suicida – izazov empatijskoj i mentalno zdravoj školi // Istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja/Researching Paradigms of Childhood and Education / Opić, Siniša ; Matijević Milan (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. Str. 672-678.

140. Mlačić, Boris; Milas, Goran.
Personality Changes During Adolescence Across Cultures // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, Second Edition, Vol 17. / Wright, James D. (ur.).
Oxford : Elsevier, 2015. Str. 863-869.

141. Mustapić, Marko.
Interes za povijest i kultura sjećanja mladih u Zagrebu: “…hmm…povijest…pa zanima me, ali …me i ne zanima…“ // DEMOKRATSKI POTENCIJALI MLADIH U HRVATSKOJ / Ilišin, VLasta ; Gvozdanović, Anja ; Potočnik, Dunja (ur.).
Zagreb : IDIZ I CDP Miko Tripalo, 2015. Str. 93-123. prilozen text rada

142. Novak, Katarina.
Odabrane spoznaje iz evolucijske psihologije // Psihofestologija - ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Zagreb, 2015. Str. 56-60.

143. Pavin Ivanec, Tea.
Potrebe učenika za ranom odgojno obrazovnom intervencijom: fenomenologija i rasprostranjenost problema u ponašanju. // Razvoj modela rane odgojno-obrazovne intervencije u osnovnoj školi: od ideje do evaluacije / Bouillet, Dejana (ur.).
Zagreb : Forum za slobodu odgoja, 2015. Str. 33-46.

144. Pavlin-Bernardić, Nina.
Čemu se smijemo i zašto? Psihologija humora // Psihofestologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : FF press, 2015. Str. 128-132. URL link to work

145. Pavlin-Bernardić, Nina.
Motivacija za učenje matematike: kako pokazati učenicima da je matematika zanimljiva, korisna i važna? // 2. mednarodna konferenca o učenju in poučevanju matematike: Zbornik prispevkov / Kmetič, Silva ; Bone, Jerneja ; Rajh, Sonja ; Sambolić Beganović, Amela ; Sirnik, Mateja ; Suban, Mojca (ur.).
Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015. Str. 11-19. URL link to work

146. Pavlin-Bernardić, Nina; Tonković Grabovac, Maša.
Patite li od "odgađavitisa"? Kako učinkovitije organizirati vrijeme i zadatke // Psihofestologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : FF press, 2015. Str. 150-155. URL link to work

147. Penezić, Zvjezdan.
Families and Parenthood in Late Adulthood: Multigenerational Encounters // Parenthood and parenting in Croatia: a developmental and socio-cultural perspective / Lacković-Grgin, Katica ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
New York : Nova Science Publishers, Inc., 2015. Str. 275-306.

148. Putarek, Vanja; Oštrić, Ines; Kamenov, Željka.
Tko će se izboriti za mene, ako ne ja? Što je asertivnost i kako je možemo postići? // Psihofestologija / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : FF press, 2015. Str. 90-94. URL link to work

149. Puzić, Saša; Matić, Jelena.
Interkulturna dimenzija školskog kurikuluma // Školski kurikulum: teorijski i praktični aspekti / Baranović, Branislava (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2015. Str. 87-114.

150. Raboteg-Šarić, Zora.
Parenting in single-parent families in Croatia // Parenthood and parenting in Croatia: A developmental and socio-cultural perspective / Lacković-Grgin, Katica ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Hauppauge, NY : Nova Science Publishers Inc., 2015. Str. 169-199.

151. Rački, Željko; Katalenić, Ana; Gregorović, Željko.
Self-reported creativity of primary school teachers and students of teacher studies in diverse domains, and implications of creativity relationships to teaching mathematics in the primary school // HIGHER GOALS IN MATHEMATICS EDUCATION ; VIŠA POSTIGNUĆA U MATEMATIČKOM OBRAZOVANJU / Kolar-Begović, Z., Kolar-Šuper, R., Đurđević Babić, I, . (ur.).
Osijek : Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education and Department of Mathematics, 2015. Str. 283-302.

152. Ralić, Lea; Prpić, Vedran; Šlat, Igor; Zelenika, Ana; Pavlin-Bernardić, Nina.
Problem ekvivalentnosti klasičnog testiranja i testiranja putem računala // Metodološki aspekti računalne primjene testova / Ljubotina, Damir ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Salkičević, Svjetlana (ur.).
Zagreb : FF press, 2015. Str. 38-40.

153. Reić Ercegovac, Ina.
Transition to Parenthood in Croatia: The Role of Individual and Societal Factors in the Subjective Well-being of New Parents // Parenthood and Parenting in Croatia: A Developmental and Socio-Cultural Perspective / Lacković Grgin, Katica ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
New York : Nova Science Publishers, 2015. Str. 55-82.

154. Renata Franc; Vanja Međugorac.
MLADI I (NE)POVJERENJE U INSTITUCIJE: MOGUĆE ODREDNICE I POSLJEDICE // DEMOKRATSKI POTENCIJALI MLADIH U HRVATSKOJ / Vlasta Ilišin ; Anja Gvozdanović ; Dunja Potočnik (ur.).
Zagreb : INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA U ZAGREBU CENTAR ZA DEMOKRACIJU I PRAVO MIKO TRIPALO, 2015. Str. 47-63. URL link to work

155. Rihtar, Stanko; Dobrovšak, Ljiljana; Franc, Renata.
Udio nacionalnih manjina u javnom sektoru Republike Hrvatske: stanje 2011. // Nacionalne manjine u Hrvatskoj i Hrvati kao nacionalna manjina - europski izazovi / Dobrovšak, Ljiljana ; Žebec Šilj, Ivana (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2015. Str. 253-284.

156. Salkičević, Svjetlana.
Progresivna mišićna relaksacija: koristan alat u borbi protiv stresa. // Psihofestologija: Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
zagreb : FF press, 2015. Str. 145-149. prilozen text radaURL link to work

157. Sekušak-Galešev, Snježana; Stančić, Zrinjka; Igrić, Ljiljana.
Škola za sve, razvrstavanje učenika i čimbenici učenja // Osnove edukacijskog uključivanja-Škola po mjeri svakog djeteta je moguća / Igrić, Ljiljana (ur.).
Zagreb : Školska knjiga ; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2015. Str. 204-247.

158. Šimleša, Sanja; Cepanec, Maja.
Executive Functions during Childhood, Development of // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2nd edition / Wright, James D. (ur.).
Oxford : Elsevier, 2015. Str. 489-496.

159. Sindik, Joško.
Considering the role of individual differences associated with psychological characteristics when coaching elite senior male basketball players // The Psychology of Effective Coaching and Management / Davis, Paul A. (ur.).
New York : NOVA Publishers, 2015.. Str. 321-351. URL link to work

160. Sindik, Joško; Babić, Vesna; Missoni, Saša.
Psychological Aspects of Top Croatian Sprint Runners: Athletic Engagement and Athletic Identity // Advances in Sports Research / Linton, Esther S. (ur.).
New York : NOVA Publishers, 2015.. Str. 81-99. URL link to work

161. Sircova, Anna; van de Vijver, Fons J. R.; Osin, Evgeny; Milfont, Taciano L.; Fieulaine, Nicolas; Kislali-Erginbilgic, Altinay; Zimbardo, Philip G.; and 54 members of the International Time Perspective Research Project (incl. Jelena Matić).
Time Perspective Profiles of Cultures // Time Perspective Theory ; Review, Research and Application: Essays in Honor of Philip G. Zimbardo / M. Stolarski et al. (ur.).
Cham : Springer, 2015. Str. 169-187.

162. Štulić, Jurana; Ljubotina, Damir.
Pojava i razvoj računalne primjene testova // Metodološki aspekti računalne primjene testova / Ljubotina, Damir ; Pavlin-Bernardić, Nina ; Salkičević, Svjetlana (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 12-16.

163. Sušanj, Zoran; Zovko Kordić, Marija; Jakopec, Ana.
Sukladnost osobnih i organizacijskih vrijednosti i njena povezanost sa zadovoljstvom poslom // Vrednosti i identitet / Radosavljević, Duško (ur.).
Novi Sad : Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, 2015. Str. 143-162.

164. Tonković Grabovac, Maša.
Između psihoterapije i konzaltinga - Coaching u organizacijama // PsihoFESTologija - Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Maša (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 111-115. prilozen text radaURL link to work

165. Tonković Grabovac, Maša.
Gospodin Horvat ide na testiranje - Psihologijsko testiranje u svrhu selekcije za posao // PsihoFESTologija - Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Maša (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 96-99. prilozen text radaURL link to work

166. Tonković, Mirjana; Tomić, Ivan.
Zašto veliki na slici postaju mali? Iluzije pri percepciji veličine. // PsihoFESTologija - Ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Maša (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 20-24.

167. Tucak Junaković, Ivana.
Parenthood and Fertility Motivation in the Context of Generativity // Parenthood and Parenting in Croatia: A Developmental and Socio-Cultural Perspective / Lacković-Grgin, Katica ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
New York : Nova Science Publishers, Inc., 2015. Str. 243-275.

168. Vukasović Hlupić, Tena; Butković, Ana; Bratko, Denis.
Geni + okolina = ljudi. Genetski i okolinski doprinosi individualnim razlikama // PsihoFESTologija: ovo nije samo još jedna knjiga iz popularne psihologije / Tonković Grabovac, Maša ; Mikac, Una ; Vukasović Hlupić, Tena (ur.).
Zagreb : FF Press, 2015. Str. 33-37. prilozen text radaURL link to work

169. Zoričić, Zoran; Ilić, Spomenko.
Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad kod stomatologa sa stajališta psihijatrije“ // Profesionalne bolesti i bolesti vezane uz rad stomatologa / Vodanović, Marin (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2015. Str. 291-296.

170. Žurić Jakovina, Iva.
Književni transfer: transformacijski i terapijski učinci čitanja // Dosezi psihoanalize: književnost, izvedbene umjetnosti, film i kultura / Majić, Ivan ; Milanko, Andrea ; Tomljenović, Ana (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015. Str. 175-187.

171. Ajduković, Dean; Löw Stanić, Ajana.
Prevencija i djelotvorno pristupanje nasilju u vezama mladih putem školskog sustava // Nasilje ostavlja tragove - Zvoni za nenasilje! / Zenzerović Šloser, Iva ; Jurman, Lana (ur.).
Zagreb : Centar za mirovne studije, 2014. Str. 160-172. URL link to work

172. Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav.
Obiteljski ekonomski stres kao čimbenik rizika za nasilne odgojne postupke i psihosocijalnu dobrobit djece // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip, Penezić, Zvjezdan (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014. Str. 353-375.

173. Batinić, Lana.
Socijalno značenje nedjelje, važnost obitelji i obiteljska dobrobit // Slobodna nedjelja: kultura u nestajanju? / Črpić, Gordan, Džolan, Mijo (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2014. Str. 55-78.

174. Begovac, Ivan.
Savez u individualnoj psihoterapiji // Psihoterapijski pravci / Kozarić- Kovačić, Dragica ; Frančišković, Tanja (ur.).
Zagreb : medicinska naklada, 2014. Str. 31-35.

175. Begovac, Ivan.
Psihoterapija adolescenata // Psihoterapijski pravci / Kozarić- Kovačić, Dragica ; Frančišković, Tanja (ur.).
Zagreb : medicinska naklada, 2014. Str. 455-463.

176. Brajša-Žganec, A.; Slaviček, M.
Obitelj i škola: utjecaj obiteljskog sustava na funkcioniranje djeteta u školi // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, A. Lopižić, J. ; Penezić, Z. (ur.).
Zagreb : Naklada slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014. Str. 149-174.

177. Brdar, Ingrid.
Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) // Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research / Michalos, Alex C. (ur.).
Dordrecht : Springer, 2014. Str. 4918-4920. URL link to work

178. Buljan Flander, Gordana; Jelić Tuščić, Swea; Matešković, Dragana.
Visokokonfliktni razvodi: djeca u središtu sukoba // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb : Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014. Str. 375-394.

179. Buljan Flander, Gordana; Jelić Tuščić, Swea; Tolić, Sandra.
Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece // Prevencija bolesti u dječjoj dobi / Bralić, Irena (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2014. Str. 480-498.

180. Burušić, Josip; Karabegović, Mia.
The Role of Students’ Personality Traits in the Effective Use of Social Networking Sites in the Educational Context // The Social Classroom: Integrating Social Network Use in Education / Ġorġ Mallia (ur.).
Hershey, PA : Idea Group Publishing., 2014. Str. 224-243. URL link to work

181. Čepić, Renata; Tatalović Vorkapić, Sanja; Svetić, Ana.
Kontinuirani profesionalni razvoj učitelja kao nužni preduvjet za inoviranje odgojno-obrazovnoga rada // Izobraževanje za 21. stoletje - Ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju / Hozjan Dejan (ur.).
Koper, Slovenija : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales Ludus, 2014. Str. 83-101.

182. Čorkalo Biruški, Dinka; Penić, Sandra.
Traumatised selves : Does war trauma facilitate in-group bonding and out-group distancing? // War, community and social change : Collective experiences in the Former Yugoslavia / Spini, Dario, Elcheroth, Guy, Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
New York : Springer, 2014. Str. 137-153. URL link to work

183. Ćubela Adorić, Vera; Mičić, Lucija; Nekić, Marina.
Skala zadovoljstva brakom // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 7 / Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković, Ana ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : (Sveučilište u Zadru), (2014). Str. 49-56.

184. Despot Lučanin, Jasminka.
Psihologija i starenje - mogućnosti psihološke skrbi za starije osobe i njihove obitelji // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo, Naklada Slap, 2014. Str. 339-352.

185. Elcheroth, Guy; Čorkalo Biruški, Dinka; Spini, Dario.
Conclusion - war and community : what have we learned about their relationship? // War, community and social change : collective experiences in the former Yugoslavia / Spini, Dario ; Elcheroth, Guy ; Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
New York : Springer, 2014. Str. 227-235. URL link to work

186. Galić, Slavka.
Promjene u obiteljskoj dinamici nakon pojave kronične bolesti pojedinog člana obitelji // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Andreja Brajša-Žgance ; Josip Lopižić ; Zvjezdan Penezić (ur.).
Zagreb ; Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo ; Naklada slap, 2014. Str. 419-436.

187. Grubić, Marina; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda.
Psihološke krizne situacije u dječjoj dobi: mogućnosti intervencije i prevencije // Prevencija bolesti u dječjoj dobi / Bralić, Irena (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2014. Str. 468-479.

188. Igrić, Ljiljana.
Geštalt-terapija // Psihoterapijski pravci / Kozarić-Kovačić, Dragica, Frančišković, Tanja (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2014. Str. 285-302.

189. Igrić, Ljiljana.
Roditelji i djeca s teškoćama // Učenik s teškoćama između škole i obitelji / Igrić, Ljiljana, Fulgosi-Masnjak, Rea, Wagner Jakab, Ana (ur.).
Zagreb : Centar inkluzivne potpore IDEM, 2014. Str. 60-73.

190. Igrić, Ljiljana.
Projekt “Programi intervencija i neki okolinski faktori edukacijskog uključivanja“. Inicijalni rezultati, smjernice u razvoju programa // Učenik s teškoćama između škole i obitelji / Igrić, Ljiljana, Fulgosi- Masnjak, Rea, Wagner Jakab, Ana (ur.).
Zagreb : Centar inkluzivne potpore IDEM, 2014. Str. 99-115.

191. Igrić, Ljiljana.
Projekt “Programi intervencija i neki okolinski faktori edukacijskog uključivanja“. Inicijalni rezultati, smjernice u razvoju programa // Učenik s teškoćama između škole i obitelji / Igrić, Ljiljana, Fulgosi- Masnjak, Rea, Wagner Jakab, Ana (ur.).
Zagreb : Centar inkluzivne potpore IDEM, 2014. Str. 99-115.

192. Igrić, Ljiljana; Cvitković, Daniela; Lisak, Natalija.
Supporting Inclusion of Children with Special Needs. Methodology in the Pilot Study on Mobile Expert Teams // Anthology No 2. Comparative Classroom Studies Towards Inclusion: Theory and Methodology in International Comparative Classroom Studies / Johnsen, B.H. (ur.).
Oslo : Cappelen Damm Akademisk, 2014. Str. 316-320.

193. Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Burušić, Josip.
Age and Gender Differences in Well-being in Croatia // Gender, Lifespan and Quality of Life: An International Perspective / Eckermann, Elizabeth (ur.).
Dordrecht, NL : Springer, 2014. Str. 199-219.

194. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana.
Personal Wellbeing Index in Croatia // Encyclopedia of Quality of Life Research / Michalos, Alex C. (ur.).
Derdrecht : Springer, 2014. Str. 1351-1354.

195. Kamenov, Željka; Huić, Aleksandra; Jugović, Ivana.
Partnerski odnosi u kontekstu roda i rodnih uloga // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014. Str. 239-274.

196. Kamenov, Željka; Jelić, Margareta; Lotar Rihtarić, Martina.
Uloga privrženosti u bliskim odnosima tijekom adolescencije i odrasle dobi // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014. Str. 203-238.

197. Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
Istraživanja doživljaja roditeljstva // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2014. Str. 69-97.

198. Klarin, Mira; Penezić, Zvjezdan; Šimić Šašić, Slavica.
Socijalizacijski utjecaj roditelja i vršnjaka u djetinjstvu // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb, Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo ; Naklada Slap, 2014. Str. 101-124.

199. Klobučar Majanović, Sanja.
Nutritivna potpora kod pretilosti // Dijetoterapija i klinička prehrana / Štimac, Davor ; Krznarić, Željko ; Vranešić Bender, Darija, Obrovac Glišić, Maja (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2014. Str. 189-196.

200. Loncaric, Darko.
Testing Mediation with Learning and Coping Strategies: Direct and Mediated Effects of Anxiety and Self-Efficacy on School Performance // Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes: Current Research Trends in Alps-Adria Region / Galmonte, Alessandra ; Actis-Grosso, Rossana (ur.).
Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. Str. 371-391. prilozen text rada

201. Lončarić, Darko.
Testing Mediation with Learning and Coping Strategies: Direct and Mediated Effects of Anxiety and Self-Efficacy on School Performance // Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes: Current Research Trends in Alps-Adria Region / Galmonte, Alessandra ; Actis-Grosso, Rossana (ur.).
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2014. Str. 369-389. prilozen text rada

202. Mikloušić, Igor.
Koncept (i)racionalnosti u kontekstu evolucijske psihologije // Uvod u bihevioralnu ekonomiju / Polšek, Darko ; Bovan, Kosta (ur.).
Zagreb : Biblioteka Institut Pilar, 2014. Str. 359-371. prilozen text rada

203. Mindoljević Drakulić, Aleksandra; Petričević, Ema.
Dijete koje odbija školu - kako možemo pomoći // Suvremeni izazovi teorije i prakse odgoja i obrazovanja / Prskalo, Ivan ; Lozančić-Jurčević, Anka ; Braičić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Zagreb, 2014. Str. 195-203.

204. Nikčević-Milković, Anela; Lončarić, Darko.
Pintrichev i Zimmermanov model samoregulacije učenja // Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena / Lončarić, Darko (ur.).
Rijeka : Učiteljski fakultet, 2014. Str. 40-55. prilozen text rada

205. Pečjak, Sonja; Kolić-Vehovec, Svjetlana; Podlesek, Anja.
Models of Reading Comprehension for Primary School Students // Different Psychological Perspectives on Cognitive Processes: current research trends in Alps Adria region / Actis- Grosso, Rossana ; Galmonte, Alessandra (ur.).
Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2014. Str. 307-332.

206. Pećnik, Ninoslava.
Evaluacija učinaka programa "Rastimo zajedno plus" // Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece s teškoćama u razvoju / (Starc, Branka) (ur.).
(Zagreb) : (Ured UNICEF-a za Hrvatsku), (2014). Str. (70)-(80).

207. Penezić, Zvjezdan; Lacković-Grgin, Katica.
Tranzicija u roditeljstvo i promjene u obitelji // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, Andreja ; Lopižić, Josip ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zagreb, Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo ; Naklada Slap, 2014. Str. 43-68.

208. Penić, Sandra; Čorkalo Biruški, Dinka; Elcheroth, Guy.
Threatened powers : When blaming "the Others" grows out of internal instability and protest // War, community and social change : Collective experiences in the Former Yugoslavia / Spini, Dario, Elcheroth, Guy, Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
New York : Springer, 2014. Str. 163-182. URL link to work

209. Raboteg-Šarić, Zora.
Odnosi adolescenata s roditeljima i vršnjacima // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša-Žganec, A., Lopižić, J., Penezić, Z. (ur.).
Jastrebarsko : Hrvatsko psihološko društvo i Naklada Slap, 2014. Str. 125-147.

210. Radin, Furio.
Odnos studenata prema etnicitetu // Sociološki portret hrvatskih studenata / Ilišin, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2014. Str. 199-220.

211. Šimunić, Ana; Proroković, Ana; Ivanov, Lozena.
Skala konflikta radne i obiteljske uloge // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković, Ana ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014. Str. 15-20.

212. Sindik, Joško; Ćubela Adorić, Vera.
Upitnik percipirane kohezivnosti sportske momčadi // Zbirka psihologijskih skala i upitnika - Svezak 7 / Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković, Ana ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2014.. Str. 79-91.

213. Smojver-Ažić, Sanja.
Odnos odrasle djece i roditelja iz perspektive kćeri i majke // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / A. Brajša-Žganec, Penezić, Z., Lopižić, J. (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap i Hrvatsko psihološko društvo, 2014.. Str. 175-202.

214. Špelić, Aldo.
Otpori // Psihoterapijski pravci / Kozarić-Kovačić, Dragica, Francisković, Tanja (ur.).
Zagreb : Medicinsk naklada, 2014. Str. 71-88.

215. Špelić, Aldo.
Istraživanje u psihoterapiji // Psihoterapijski pravci / Kozarić-Kovačić, Dragica, Francisković, Tanja (ur.).
Zagreb : Školska naklada, 2014. Str. 498-515.

216. Stibilj Batinić, Tatjana; Kozjak-Mikić, Zlatka; Švaić, Vjeran; Babić, Janko.
Budimo promjena koju želimo vidjeti - efekti senzibilizacije na slijepe i slabovidne osobe kod adolescenata // 23. LJETNA ŠKOLA KINEZIOLOGA REPUBLIKE HRVATSKE - KINEZIOLOŠKE AKTIVNOSTI I SADRŽAJI ZA DJECU, UČENIKE I MLADEŽ S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I PONAŠANJU TE ZA OSOBE S INVALIDITETOM / Findak, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2014. Str. 104-109. URL link to work

217. Vizek Vidović, Vlasta; Žižak, Antonija; Vranković, Biljana.
Suradnici mreže podrške samovrednovanju škola - uloga, zadatci i edukacije // Samovrednovanje srednjih škola - pogled na kvalitetu obrazovanja iznutra / Muraja, Jasmina ; Vranković, Biljana (ur.).
Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2014. Str. 69-80.

218. Vlastelica, Mirela.
Agresija i "acting out" // Od nasilja do dijaloga / Rudan, Vlasta ; Marčinko, Darko (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2014. Str. 68-77.

219. Vranković, Biljana; Antulić, Sandra; Matoic, Irena; Svalina, Kristina.
Prikaz odabranih prioritetnih područja unapređenja rada škola // Samovrednovanje srednjih škola- pogled na kvalitetu obrazovanja iznutra / Muraja, Jasmina ; Vranković, Biljana (ur.).
Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2014. Str. 37-58.

220. Vučenović, Dario; Hajncl, Ljerka; Takšić, Vladimir.
Razvoj emocionalne inteligencije u obiteljskom okruženju i utjecaji emocionalne inteligencije na smanjenje poteškoća u ponašanju // Psihološki aspekti suvremene obitelji, braka i partnerstva / Brajša - Žganec, Andrea ; Lopižić, Josip ; Penazić, Zvjezdan (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2014. Str. 275-296.

221. Bar, Moshe; Bubić, Andreja.
Top-down effects in visual perception // Oxford Handbook of Cognitive Neuroscience, Volume 1: Core Topics / Ochsner, Kevin ; Kosslyn, Stephen M. (ur.).
New York : Oxford University Press, 2013. Str. 60-73.

222. Begovac, Ivan; Jakovina, Trpimir; Crnković, Maja; Vokal, Petra.
Karakteristike ličnosti i poremećaji hranjenja // Poremećaji hranjenja- od razumijevanja do liječenja / Marčinko, Darko (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2013. Str. 146-150.

223. Begovac, Ivan; Tomac, Aran; Bokić- Sabolić, Anđelina; Pleština, Silvana.
Adolescencija i poremećaji hranjenja- psihodinamski i psihoterapijski aspekti // Poremećaji hranjenja- od razumijevanja do liječenja / Marčinko, Darko (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2013. Str. 151-155.

224. Blažinić Boris, Komar Zoran, Vukušić Herman.
Integralni model sustavnog razvoja organizacijskih i ljudskih potencijala // PAR međunarodna znanstveno-stručna konferencija o leadershipu, zbornik radova / Rosić Vladimir (ur.).
Opatija : Visoka poslovna škola PAR, 2013.. Str. 191-199.

225. Bregvadze, Tamar; Jokić, Boris.
Characteristics of formal education systems and the decision concerning the use of private tutoring services // Emerging from the shadow : a comparative qualitative exploration of private tutoring in Eurasia / Jokić, Boris (ur.).
Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC), 2013. Str. 71-113. URL link to work

226. Burušić, Josip; Šakić, Marija; Babarović, Toni; Dević, Ivan.
School Achievement in Urban and Rural Areas in Croatia: Is the quality of education equal for all? // The International Handbook of Cultures of Education Policy: Comparative International Issuses in Policy-Outcome Relationship / Boufoy-Bastick, Béatrice (ur.).
Strasbourg : Analytrics, 2013. Str. 187-217.

227. Ćosić, Krešimir; Popović, Siniša; Horvat, Marko; Kukolja, Davor; Dropuljić, Branimir; Kovač, Bernard; Fabek, Ivan.
Multimodal paradigm for mental readiness training and PTSD prevention // New tools to enhance posttraumatic stress disorder diagnosis and treatment : invisible wounds of war / Wiederhold, Brenda K. (ur.).
Amsterdam : IOS Press, 2013. Str. 102-116. URL link to work

228. Ćosić, Krešimir; Popović, Siniša; Srbljinović, Armano; Kovač, Bernard; Fabek, Ivan.
Extreme political attitudes and emotionally based strategic communications // New tools to enhance posttraumatic stress disorder diagnosis and treatment : invisible wounds of war / Wiederhold, Brenda K. (ur.).
Amsterdam : IOS Press, 2013. Str. 117-135. URL link to work

229. Delle Fave, Antonella; Brdar, Ingrid; Vella-Brodrick, Dianne; Wissing, Marie P.
Religion, spirituality, and well-being across nations: the eudaemonic and hedonic happiness investigation // Well-Being and Cultures / Knoop, Hans Henrik ; Delle Fave, Antonella (ur.).
Dordrecht : Springer, 2013. Str. 117-134. URL link to work

230. Delle Fave, Antonella; Wissing, Marié; Brdar, Ingrid; Vella-Brodrick, Dianne; Freire, Teresa.
Cross-cultural perceptions of meaning and goals in adulthood: their roots and relations with happiness // The best within us: positive psychology perspectives on eudaimonia / Waterman, A. (ur.).
Washington, DC : American Psychological Association, 2013. Str. 227-247.

231. Dobrotić, Ivana; Pećnik, Ninoslava.
Doživljaj roditeljstva, roditeljsko ponašanje i prakse: postoje li rodne razlike? // Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj / Pećnik, Ninoslava (ur.).
Zagreb : UNICEF Hrvatska, 2013. Str. 75-83. URL link to work

232. Durnescu, I.; Enengl, C.; Grafl, C.: Burke, L.; Decarpes, P.; Fitzgibbon, W.; Graebsch, C.; Healy, D.; Hoetjes, V.; Lulei, M.; McNeill, F.; Nett, J.C.; Plaisier, J.; Ravagnani, L.; Stogaard, A.; Sučić, Ines; Glavak Tkalić, Renata; Vanhaelemeesch, D.; Vrselja, Ivana; Weber, J.; Wertag, Anja.
Experiencing supervision // Offender Supervision in Europe / McNeill, Fergus ; Beyens Kristel (ur.).
New York : Pallgrave MacMillan, 2013. Str. 19-50.

233. Franić, Tomislav.
Adolescencija/važnost rane adolescencije // Psihopatologija dječje i adolescentne dobi / Dodig-Čurković, Katarina (ur.).
Osijek : Svjetla grada, 2013. Str. 162-173.

234. Huić, Aleksandra; Kamenov, Željka; Jelić, Margareta; Mihić, Ivana; Mihić, Vladimir.
Slobodno vrijeme i zadovoljstvo brakom u Hrvatskoj i Srbiji - rodne i generacijske razlike // Vrednosti, stavovi i uloge - transgeneracijska perspektiva / Jerković, Ivan ; Kamenov, Željka (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet Novi Sad, 2013. Str. 73-95.

235. Jokić, Boris.
Methodological considerations and challenges // Emerging from the shadow : a comparative qualitative exploration of private tutoring in Eurasia / Jokić Boris (ur.).
Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC), 2013. Str. 33-70. URL link to work

236. Jokić, Boris; Ristić Dedić, Zrinka.
Conceptual framework of the decision concerning the use of private tutoring services // Emerging from the shadow : a comparative qualitative exploration of private tutoring in Eurasia / Jokić, Boris (ur.).
Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC), 2013. Str. 21-32. URL link to work

237. Jokić, Boris; Soldo, Andrea; Ristić Dedić, Zrinka.
Private tutoring and social equity in Croatia and Bosnia & Herzegovina : a comparative qualitative study // Private tutoring across the Mediterranean : power dynamics and implications for learning and equity / Bray, Mark ; Mazawi, Andre E. ; Sultana Ronald G. (ur.).
Rotterdam : Sense Publishers, 2013. Str. 11-27. URL link to work

238. Jugović, Ivana; Ančić, Branko.
Effects of religiosity and spirituality on gender roles and homonegativity in Croatia and Slovenia // Spirituality of Balkan women breaking boundaries : the voices of women of ex-Yugoslavia / Furlan Štante, Nadja ; Harcet, Marjana (ur.).
Ljubljana : University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2013. Str. 93-118.

239. Juretić, Jasminka; Živčić-Bećirević, Ivanka.
Social anxiety, beliefs about expressing emotions and experiencing positive emotions // New insight into anxiety disorders / Durbano, Federico (ur.).
Rijeka : InTech, 2013. Str. 189-212. URL link to work

240. Kazimzade, Elmina; Jokić, Boris.
The Roles of Parents in the Decision Concerning the Use of Private Tutoring Services // Emerging from the shadow : a comparative qualitative exploration of private tutoring in Eurasia / Jokić Boris (ur.).
Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC), 2013. Str. 209-238. URL link to work

241. Kirss, Laura; Jokić, Boris.
Individual pupil characteristics and the decisions concerning private tutoring use // Emerging from the shadow : a comparative qualitative exploration of private tutoring in Eurasia / Jokić, Boris (ur.).
Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC), 2013. Str. 163-207. URL link to work

242. Mihić, Vladimir; Mihić, Ivana; Kamenov, Željka; Jelić, Margareta; Huić, Aleksandra.
Podela posla u kući kod bračnih partnera iz Srbije i Hrvatske - generacijske i rodne razlike // Vrednosti, stavovi i uloge - transgeneracijska perspektiva / Jerković, Ivan ; Kamenov, Željka (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet Novi Sad, 2013. Str. 117-133.

243. Pećnik, Ninoslava.
Doživljaj roditeljstva u razdoblju ranog djetinjstva // Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj / Pećnik, Ninoslava (ur.).
Zagreb : UNICEF, 2013. Str. 67-74. URL link to work

244. Pećnik, Ninoslava.
Resursi za roditeljstvo u razdoblju ranog razvoja djeteta // Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj / Pećnik, Ninoslava (ur.).
Zagreb : UNICEF, 2013. Str. 127-138. URL link to work

245. Pećnik, Ninoslava; Pribela-Hodap, Sonja.
Stručna podrška u rješavanju roditeljskih pitanja // Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj / Pećnik, Ninoslava (ur.).
Zagreb : UNICEF, 2013. Str. 108-126. URL link to work

246. Rangelov Jusović, Radmila; Vizek Vidović, Vlasta; Grahovac Milica.
Framework of teacher competences - atepie approach // Teaching profession for 21st century / Čekić Marković, Jasenka (ur.).
Beograd : Centar za obrazovne politike, 2013. Str. 24-37.

247. Ristić Dedić, Zrinka.
Istraživačko učenje kao sredstvo i cilj prirodoznanstvenog obrazovanja: psihologijska perspektiva // Metodike u suvremenom odgojno-obrazovnom sustavu / Milanović, Dragan ; Bežen, Ante ; Domović, Vlatka (ur.).
Zagreb : Akademija odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske, 2013. Str. 258-275.

248. Ristić Dedić, Zrinka; Jokić, Boris.
Equity issues related to the use of private tutoring services // Emerging from the shadow : a comparative qualitative exploration of private tutoring in Eurasia / Jokić, Boris (ur.).
Zagreb : Network of education policy centers (NEPC), 2013. Str. 265-301. URL link to work

249. Ristić Dedić, Zrinka; Jokić, Boris; Kazimzade, Elmina.
Wider societal sphere and the decision concerning the use of private tutoring // Emerging from the shadow : a comparative qualitative exploration of private tutoring in Eurasia / Jokić, Boris (ur.).
Zagreb : Network of education policy centers (NEPC), 2013. Str. 239-263. URL link to work

250. Robinson, G.; Svensson, K.; Bauwens, A.; Bosker, J.; Boxstaens, J.; Camilleri, M.; Carr, N.; Decarpes, P.; Dessecker, A.; Donker, A.; Faludi, C.; Glavak Tkalić, Renata; Johnsen, B.; Lulei, M.; Maguire, N.; Poledna, S.; Rokkan, T.; Ronneling, A.; Sučić, Ines; Vrselja, Ivana; Wertag, Anja.
Practising Offender Supervision // Offender Supervision in Europe / McNeill, Fergus ; Beyens Kristel (ur.).
New York : Pallgrave MacMillan, 2013. Str. 97-124.

251. Šakić, Vlado; Franc, Renata; Mišetić, Anka; Miletić, Geran-Marko; Rihtar, Stanko; Sučić, Ines; Vrselja, Ivana.
Identitet građana Gospića // Gospić: grad, ljudi, identitet / Holjevac, Željko (ur.).
Gospić i Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2013. Str. 607-636.

252. Schuster, Snježana.
Vježbe za trudnice prije i poslije porođaja // Prvi koraci roditeljstva / Kurjak, Asim ; Stanojević, Milan (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2013. Str. 84-107.

253. Soldo, Andrea; Jokić, Boris.
The roles of teachers in the decision concerning the use of private tutoring services // Emerging from the Shadow: A Comparative Qualitative Exploration of Private Tutoring in Eurasia / Jokić, Boris (ur.).
Zagreb : Network of Education Policy Centers (NEPC), 2013. Str. 115-162.

254. Vuletić, Gorka; Šincek, Daniela.
Transteoretski model promjene zdravstveno rizičnog ponašanja // Qualia javnog zdravstva / Vuletić, Silvije (ur.).
Zagreb : Medicinski fakultet u Zagrebu, Škola narodnog zdravlja, 2013. Str. 132-138.

255. Žurić Jakovina, Iva.
Priručnici za samopomoć - tekst i kontekst (samo)pomoći // AVANTURE kulture : kulturalni studiji u lokalnom kontekstu : zbornik Odsjeka za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci / Puljar D' Alessio, Sanja ; Fanuko, Nenad (ur.).
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2013. Str. 243-263.

256. Boras, Anđela; Šunjić, Marijana; Gregov, Ljiljana.
PERSON- ENVIRONMENT CONGRUENCE, DIFFERENTIATION OF CAREER INTERESTS AND STUDY SATISFACTION // ADVANCES in Business-Related Scientific Research Conference (2012 ; Venice) Conference proceedings / Boštjan Antončič (ur.).
Koper, Slovenia : Edukator d.o.o. Koper, 2012.

257. Bošnjaković, Josip.
Dati glas maloljetnim osobama što pretrpješe seksualno iskorištavanje "unutar Crkve" // Mnogolikost vjere. Različiti pristupi istoj stvarnosti. Zbornik radva hrvatskih rimskih studenata. / Majić, Željko (ur.).
Rim : Papinski hrvatski Zavod svetoga Jeronima, 2012. Str. 259-298.

258. Brajša-Žganec, Andreja; Hanzec, Ivana.
Socijalno-emocionalni razvoj u ranom djetinjstvu: pozitivni i negativni odgojni postupci i postupanje s dječjim negativnim emocijama roditelja djece predškolske dobi // Suvremeni tokovi u ranom odgoju: Znanstvena monografija / Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela (ur.).
Zenica : Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 2012. Str. 513-528.

259. Buljan Flander, Gordana; Matešković, Dragana.
Rana iskustva u obitelji - važnost ljubavi i postavljanja granica // KAKO ZDRAVO ODRASTATI Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta / Bralić, Irena (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2012. Str. 354-359.

260. Buljan Flander, Gordana; Matešković, Dragana.
Internet i djeca - zabava ili opasnost // KAKO ZDRAVO ODRASTATI Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta / Bralić, Irena (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2012. Str. 372-375.

261. Buljan Flander, Gordana; Matešković, Dragana.
Posvojiteljske obitelji // KAKO ZDRAVO ODRASTATI Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta / Bralić, Irena (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2012. Str. 360-365.

262. Buljan Flander, Gordana; Matešković, Dragana.
Roditelji i djeca: kako se učinkovito nositi s problemima razvoda? // KAKO ZDRAVO ODRASTATI Priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta / Bralić, Irena (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2012. Str. 366-371.

263. Burušić, Josip.
Znanje o sebi i znanje drugih kao temelj psihologije ličnosti: što su nam pružila istraživanja samopredstavljanja? // Zbornik radova 2. Kongresa psihologa Bosne i Hercegovine / Kolenović-Đapo, Jadranka ; Fako, Indira ; Koso-Drljević, Maida ; Mirković, Biljana (ur.).
Banja Luka : Društvo psihologa BH, 2012. Str. 39-51. prilozen text rada

264. Burušić, Josip; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Šerić, Maja.
Evaluacijska istraživanja u području zaštite i promicanja mentalnog zdravlja te unaprjeđenja kvalitete života // Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja / Božičević, Viktor ; Brlas, Siniša ; Gulin, Marina (ur.).
Virovitica : Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, 2012. Str. 452-463.

265. Burušić, Josip; Šakić, Marija; Babarović, Toni.
Obrazovna postignuća učenika i škola Makarskog primorja // Makarsko primorje danas. Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011. / Mustapić, Marko ; Hrstić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar ; Grad Makarska, 2012. Str. 77-98. prilozen text rada

266. Čorkalo Biruški, Dinka.
Lesson learned from the Former Yugoslavia : The case of Croatia // Handbook of ethnic conflict : International perspectives / Landis, Dan, Albert, Rosita D. (ur.).
New York : Springer, 2012. Str. 327-348. URL link to work

267. Čorkalo Biruški, Dinka; Ajduković, Dean.
Parallel worlds of divided community: Time does not make much difference // Peace psychology in the Balkans: Dealing with a violent past while building peace / Simic, Olivera ; Volcic, Zala ; Philpot, Catherine R. (ur.).
New York : Springer, 2012. Str. 177-198.

268. Ćubela Adorić, Vera.
Skala vjerovanja u nepravednost svijeta (VUNS) // Zbirka psihologijskih skala i upitnika 6 / Proroković, Ana ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2012. Str. 55-66.

269. Domović, Vlatka; Vizek Vidović, Vlasta.
Turning educational research in teacher education policy and practice: mission possible or impossible? // Research, Policy ; and Practice in Teacher Education in Europe / Madalinska-Michalak, Joanna ; Niemi, Hannele ; Chong, Silvia (ur.).
Lodz : University of Lodz, 2012. Str. 265-276.

270. Galić, Slavka.
Preporuke za vještake u procjeni kognitivnog funkcioniranja u postupku lišenja poslovne sposobnosti // Lišenje poslovne sposobnosti: smjernice za suce, vještake i socijalne radnike / Slađana Štrkalj Ivezi i suradnici (ur.).
Zagreb : Udruga Svitanje : Klinika za psihijatriju Vrapče, 2012. Str. 109-119.

271. Glavak Tkalić, Renata; Vrselja, Ivana; Wertag, Anja.
The relationship between perceived parental acceptance-rejection and drug abuse among adolescent boys and girls // Expanding horizons: Current research on interpersonal acceptance / Ripoll-Nunez, Karen ; Comunian, Anna Laura ; Brown, Carrie M. (ur.).
Boca Raton, Florida, SAD : Brown Walker Press, 2012. Str. 35-47.

272. Gregov, Ljiljana; Šimunić, Ana; Nikolić, Matilda.
Skala psiholoških zahtjeva i kontrole posla // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Proroković, Ana ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2012. Str. 43-48.

273. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir.
Crte ličnosti kao prediktori nasilja u ljubavnim vezama // Zbornik radova III. znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja održanog u Osijeku 2010. godine: Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu: Izazov obitelji, školi i zajednici / Šincek, Daniela (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2012. Str. 227-240.

274. Jokić, Boris.
Obrazovanje i tržište rada: (Ne)mogućnost sklada // 5. Zagrebački ekonomski forum 2012. / Nenad Zakošek (ur.).
Zagreb : Zaklada Friedrich Ebert, 2012. Str. 19-34.

275. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Burušić, Josip; Tadić, Maja.
Indikatori kvalitete življenja // Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja / Božičević, Viktor ; Brlas, Siniša ; Gulin, Marina (ur.).
Virovitica : Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, 2012. Str. 437-444.

276. Kardum, Igor.
Evolucijska psihologija i nasilje // Zbornik radova III. znanstveno-stručnog skupa posvećenog pitanjima nasilja održanog u Osijeku 2010. godine: Psihosocijalni aspekti nasilja u suvremenom društvu: izazov obitelji, školi i zajednici / Šincek, Daniela (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2012. Str. 37--48.

277. Kresić, Marijana; Gulan, Tanja.
Interlingual identifications and assessment of similarities between L1, L2, and L3: Croatian learners' use of modal particles and other modalising elements // Cross-linguistic Influences in Multilingual Language Acquisition / Gabryś-Barker, Danuta (ur.).
Heidelberg : Springer, 2012. Str. 63-80.

278. Macuka, Ivana.
Upitnik temperamenta u ranoj adolescenciji // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak VI. / Proroković i suradnici (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2012.. Str. 77-85.

279. Macuka, Ivana.
Skala dječje percepcije sukoba među roditeljima // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak VI. / Proroković i suradnici (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2012.. Str. 23-28.

280. Markovina, Jerko; Miškulin, Martina; Vrabac, Katarina.
Studying with Disabilities - The Case of University of Zagreb // Book of Case Studies:Service Learning Success Stories in Macedonia and Croatia / Lazarevska, Ana M ; Bilić, Ivana ; Koçi, Aida (ur.).
Skopje : Makedonsko amerikanska alumni asocijacija, 2012. Str. 159-165. URL link to work

281. Markovina, Jerko; Stojanovska-Džingovska Daniela.
Psychological needs of students with disabilities // Guidelines for Correct Attitude Towards Persons with Disabilities or Limited Abilities in Higher Education / Lazarevska, Ana ; Trajkovski Vladimir ; Petrov, Risto (ur.).
Skopje : Makedonsko amerikanska alumni asocijacija, 2012. Str. 35-43. URL link to work

282. Matešković, Dragana; Buljan Flander, Gordana.
Prevencija zlostavljanja djece i međuvršnjačkog nasilja // Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja - Priručnik za psihološku djelatnost u zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja / Božičević, Vikor ; Brlas, Siniša ; Gulin, Marina (ur.).
Virovitica : Grafiti Becker, 2012. Str. 172-182.

283. Miljković, Dubravka.
Obrazovne vrijednosti - između želja i stvarnosti // Pedagogija i kultura / Hrvatić, Neven ; Klapan Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012. Str. 307-313.

284. Miljković, Dubravka.
Suvremene metode i oblici učenja i poučavanja // Hrvatska nastava u inozemstu – priručnik za učiteljice i učitelje / Bežen, Ante ; Bošnjak, Milan (ur.).
Zagreb : MZOS ; Učiteljski fakultet, 2012. Str. 193-196.

285. Miljković, Dubravka.
Ponašanje u kriznim situacijama // Hrvatska nastava u inozemstu – priručnik za učiteljice i učitelje / Bežen, Ante ; Bošnjak, Milan (ur.).
Zagreb : MZOS ; Učiteljski fakultet, 2012. Str. 229-233.

286. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Pedagoški aspekti psihoanalitičke teorije privrženosti u dijadi učitelj - učenik // Pedagogija i kultura / Ljubetić, Maja ; Zrilić, Smiljana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2012. Str. 165-173.

287. Perišin, Tena.
Izvještavanje o Europskoj uniji: iskustvo Hrvatske televizije // Digitalne medijske tehnologije i drušveno-obrazovne promene / Barović V. i Valić Nedeljković D. (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet, 2012. Str. 197-204.

288. Plavšić, Marlena.
Potpora osobama starije životne dobi, sprječavanje nasilja nad starijom osobama i unaprjeđenje kvalitete života i mentalnog zdravlja // Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja / Božičević, Viktor ; Brlas, Siniša ; Gulin, Marina (ur.).
Virovitica : Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, 2012. Str. 322-335.

289. Plavšić, Marlena.
Mediji i suradnja s medijima u funkciji zaštite i unaprjeđenja mentalnog zdravlja u zajednici // Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja / Božičević, Viktor ; Brlas, Siniša ; Gulin, Marina (ur.).
Virovitica : Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije, 2012. Str. 425-434.

290. Reić Ercegovac, Ina; Penezić, Zvjezdan.
Skala depresivosti, anksioznosti i stresa // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, svezak 6. / Proroković, Ana ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, 2012.. Str. 15-22.

291. Rijavec, Majda.
Pozitivna psihologija u razvoju mladih // Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda/ Pedagogy of Communion and the Agazzi Method/ Pedagogia di comunione e Metodo Agazzi / De Beni, Michele ; Šimović, Vladimir ; Gasparini, Anna Lisa (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2012. Str. 89-91.

292. Rovan, Daria; Pavlin-Bernardić, Nina.
Problemi u učenju // Psihosocijalne potrebe studenata / Jokić Begić, Nataša (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2012. Str. 33-54.

293. Šimić Nataša; Sesar, Kristina; Barišić Marijana.
Ček lista traumatskih simptoma // Zbirka psihologijskih skala i upitnika Svezak 6 / Proroković, Ana ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Tucak-Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2012. Str. 7-13.

294. Šimić, Nataša; Sesar, Kristina; Barišić, Marijana.
Skala pobuđenosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Proroković, Ana ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Tucak-Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2012. Str. 37-42.

295. Sindik, Joško.
Psihologija športa // Priručnik za osposobljavanje i usavršavanje kadrova u športu / Horvat, Vatroslav ; Kolman, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska Olimpijska Akademija, 2012.. Str. 107-126.

296. Striem-Amit, Ella; Bubić, Andreja; Amedi, Amir.
Neurophysiological mechanisms underlying plastic changes and rehabilitation following sensory loss // The Neural Bases of Multisensory Processes / Murray, Micah ; Wallace, Mark (ur.).
Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor and Francis Group, 2012. Str. 395-422.

297. Šunjić, Marijana; Penezić, Zvjezdan.
Skala stavova o seksualnosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika - svezak VI / Proroković, Ana ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2012. Str. 49-54.

298. Šunjić, Marijana; Penezić, Zvjezdan; Sekulić, Ivana.
Neki korelati socioseksualnosti kod muškaraca i žena // 2. Kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem- ZBORNIK RADOVA / Kolenović-Đapo, Jadranka ; Fako, Indira ; Koso-Drljević, Maida ; Mirković, Biljana (ur.).
Banja Luka, Bosna i Hercegovina : Društvo psihologa Republike Srpske, 2012. Str. 53-62.

299. Sušanj, Zoran.
Organizacijske intervencije u procesima upravljanja ljudskim resursima: uloga rukovoditelja u očuvanju mentalnog zdravlja // Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja / Božičević, Viktor ; Brlas, Siniša ; Gulin, Marina (ur.).
Virovitica : Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, 2012. Str. 246-263.

300. Tucak Junaković, Ivana.
Skala generativne predanosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 6 / Proroković, Ana ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2012. Str. 29-35.

301. Vulić-Prtorić, Anita.
Mentorstvo, konzultacije i drugi oblici potpore studentima. // Mentorstvo i konzultacije / Novak V., Petković M., Buhin Lončar L. (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2012. Str. 103-139. prilozen text rada

302. Vulić-Prtorić, Anita.
Depresivnost // Psihosocijalne potrebe studenata / Jokić-Begić, Nataša (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2012.. Str. 107-128. prilozen text rada

303. Ajduković, Dean.
An excellent model for low- and middle-income countries // Post-traumatic Stress Disorder / Stein, Dan J. ; Friedman, Matthew J. ; Blanco, Carlos (ur.).
Oxford : Wiley-Blackwell, 2011. Str. 263-266. URL link to work

304. Ambrosi-Randić, Neala.
Psihosocijalni aspekti pretilosti // Pretilost - Spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 27-45.

305. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Ružić, Alen.
Tjelesna aktivnost prekomjerno teških i pretilih pacijeneta s kardiološkim problemima // Pretilost - Spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 159-171.

306. Baranović, Branislava; Jugović, Ivana.
Percepcija, iskustvo i stavovi o rodnoj (ne)ravnopravnosti u obrazovanju // Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje : "Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj" / Kamenov, Željka ; Galić, Branka (ur.).
Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011. Str. 143-164. URL link to work

307. Benjak, Tomislav; Vuletić, Gorka; Pavić Šimetin, Ivana; Kolarić, Branko.
A Comparative Study on Self Perceived Health and Quality of Life of Parents of Children with Autism Spectrum Disorders and Parents of Non Disabled Children in Croatia // A Comprehensive Book on Autism Spectrum Disorders / Mohammad-Reza Mohammadi (ur.).
Rijeka : InTech Europe, 2011. Str. 131-144. URL link to work

308. Brajković, Lovorka; Vuletić, Gorka.
Teorije subjektivne kvalitete života // Kvaliteta života i zdravlje / Vuletić, Gorka (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2011. Str. 17-20.

309. Brdar, Ingrid; Anić, Petra; Rijavec, Majda.
Character Strengths and Well-Being : Are there Gender Differences? // The Human Pursuit of Well-Being : A Cultural Approach / Brdar, Ingrid (ur.).
Dordrecht : Springer, 2011. Str. 145-156. URL link to work

310. Buljan Flander, Gordana; Profaca, Bruna.
The responsibility and co-ordination of professionals in tackling child sexual abuse. // Protecting children from sexual violence - A comprehensive approach / Council of Europe Publishing (ur.).
Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2011. Str. 153-164.

311. Buško, Vesna.
Psychological Testing Theory // International Encyclopedia of Statistical Science / Lovrić, Miodrag (ur.).
Berlin - Heilderberg : Springer-Verlag, 2011. Str. 1138-1139.

312. Buško, Vesna.
Testing and Assessment // Oxford Bibliographies Online: Psychology / Dunn, Dana S. (ur.).
New York : Oxford University Press, 2011. Str. 1-30. URL link to work

313. Ćubela Adorić, Vera.
Justice Related Beliefs and Coping Efficacy: A Test of the Adaptive Functioning of the Belief in a Just World // Positive Psychology in Education / (Miljković, Dubravka ; Rijavec, Majda) (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Teacher Education, (2011). Str. 25-44.

314. Domijan, Dražen; Dalbelo Bašić, Bojana.
Pattern recognition // International Encyclopedia of Statistical Science / Lovric, Miodrag (ur.).
Berlin Heidelberg : Springer Verlag, 2011. Str. 1056-1058. URL link to work

315. Domović, Vlatka.
Učiteljska profesija i profesionalni identitet učitelja // Učitelji i njihovi mentori / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2011. Str. 11-37.

316. Domović, Vlatka; Vizek Vidović, Vlasta.
Teacher education in Croatia: Recent developments in teacher education (2005-2010) // European dimensions of teacher education - similarities and differences / Valenčič Zuljan, M. ; Vogrinc, J. (ur.).
Ljubljana : Faculty of Education, University of Ljubljana, 2011. Str. 253-270.

317. Domović, Vlatka; Vizek Vidović, Vlasta.
Teacher education in Croatia: Recent developments in teacher education (2005-2010) // European dimensions of teacher education - similarities and differences / Valenčič Zuljan, M. ; Vogrinc, J. (ur.).
Ljubljana : Faculty of Education, University of Ljubljana, 2011. Str. 253-270.

318. Hamann, Silke; Boersma, Paul; Ćavar, Malgorzata Ewa.
Language specific differences in the weighting of perceptual cues for labiodentals // Achievements and perspectives in SLA of speech: New Sounds 2010. Volume 1. / Dziubalska-Kolaczyk, Katarzyna ; Wrembel, M. ; Kul M. (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2011. Str. 115-124.

319. Jelić, Margareta; Huić, Aleksandra.
Usporedba rodne (ne)ravnopravnosti po područjima // Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj Istraživanje "Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH" / Kamenov, Željka ; Galić, Branka (ur.).
Zagreb : Vlada Republike Hrvatske Ured za ravnopravnost spolova, 2011. Str. 209-224.

320. Jelić, Margareta; Huić, Aleksandra.
Načini reagiranja na rodnu diskriminaciju // Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj Istraživanje "Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH" / Kamenov, Željka ; Galić, Branka (ur.).
Zagreb : Vlada Republike Hrvatske Ured za ravnopravnost spolova, 2011. Str. 225-233.

321. Jugović, Ivana; Kamenov, Željka.
Rodna (ne)ravnopravnost i diskriminacija u obiteljskim odnosima // Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj. Istraživanje ‘‘Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj’’ / Kamenov, Željka ; Galić, Branka (ur.).
Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011. Str. 28-37. URL link to work

322. Jurin, Tanja.
Sources of daily stress and its physical and psychological manifestation in primary school children // Stress and Anxiety: Application to Education and Health / Buchwald, Petra ; Moore, Kathleen, A. ; Ringeisen, Tobias (ur.).
Berlin : Logos Verlag Berlin GmbH, 2011. Str. 27-36. URL link to work

323. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Brkljačić, Tihana.
Međunarodni indeks dobrobiti - podaci za Hrvatsku // Kvaliteta života i zdravlje / Vuletić, Gorka (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, 2011.. Str. 41-51.

324. Kamenov, Željka.
Stavovi, predrasude i uvjerenja o uzrocima rodne diskriminacije // Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj ; Istraživanje "Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u RH" / Kamenov, Željka ; Galić, Branka (ur.).
Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011. Str. 92-111.

325. Kamenov, Željka; Jugović, Ivana.
Percepcija, iskustvo i stavovi o rodnoj (ne)ravnopravnosti u obitelji // Rodna ravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj : Istraživanje "Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Republici Hrvatskoj" / Kamenov, Željka ; Galić, Branka (ur.).
Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH, 2011. Str. 120-142. URL link to work

326. Kopačević, Diana; Habus, Tea; Šarić, Marija.
Examining differences in job satisfaction and certain personality variables among educational professionals // Positive psychology in education : book of selected papers / 3rd International Conference on Advanced and Systematic Research [and] 1st Scientific Research Symposium / Miljković, Dubravka ; Rijavec, Majda (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Str. 45-55.

327. Lauri Korajlija, Anita; Jokić-Begić, Nataša.
Perfectionism and anxiety sensitivity as predictors of trait anxiety // Stress and Anxiety: Application to Education and Health / Buchwald, Petra ; Moore, Kathleen, A. ; Ringeisen, Tobias (ur.).
Berlin : Logos Verlag Berlin GmbH, 2011. Str. 123-132.

328. Lebedina Manzoni, Marija.
Susceptibility to peer pressure and self-perception // Peer Pressure in Adolescence : Boundaries and Possibilities.
Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2011. Str. 19-33.

329. Lebedina Manzoni, Marija; Lotar, Martina.
Susceptibility to peer pressure : research methodology report // Peer Pressure in Adolescence : Boundaries and Possibilities.
Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2011. Str. 1-18.

330. Lebedina Manzoni, Marija; Ricijaš, Neven.
Characteristics of youth and susceptibility to peer pressure // Peer Pressure in Adolescence : Boundaries and Possibilities.
Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2011. Str. 74-84.

331. Lončarić, Darko.
To Flourish, Arm or Fade Away? Proactive, Defensive and Depressive Patterns of Self-Regulated Learning // The Human Pursuit of Well-Being: A Cultural Approach / Brdar, Ingrid (ur.).
London : Springer, 2011. Str. 175-189. URL link to work

332. Lotar, Martina.
Peer pressure and psychological well-being // Peer Pressure in Adolescence : Boundaries and Possibilities.
Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2011. Str. 34-45.

333. Lotar, Martina.
Resistance to peer pressure - what's attachment got to do with it? // Peer Pressure in Adolescence : Boundaries and Possibilities.
Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2011. Str. 46-59.

334. Marčinko, Ivana; Vuletić, Gorka; Šincek, Daniela.
KvalitetaA života studenata // Kvaliteta života i zdravlje / Vuletić, Gorka (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet, 2011. Str. 73-94.

335. Markanović, Dragana; Jokić-Begić, Nataša.
Kvaliteta života psihički bolesnih osoba // Kvaliteta života i Zdravlje / Vuletić, Gorka (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2011. Str. 126-157. URL link to work

336. Maslić Seršić, Darja; Lauri Korajlija, Anita.
Problemi vezani uz zapošljavanje i radno ponašanje žena koje su bile žrtve nasilja u obitelji i trgovine ljudima // Mogućnosti zapošljavanja za žene koje u preživjele nasilje / Andrašek, Valentina (ur.).
Zagreb : Autonomna ženska kuća Zagreb, 2011. Str. 68-76.

337. Merkaš, Marina; Raboteg-Šarić, Zora; Miljković, Dubravka.
The relation of intrinsic and extrinsic aspirations to adolescent life satisfaction // The Human Pursuit of Well-Being: A Cultural Approach / Brdar, Ingrid (ur.).
Dordrecht, NL : Springer, 2011. Str. 107-119.

338. Nujić, Selena; Vuletić, Gorka.
Odnos emocionalne kontrole, percipiranog stresa i osobne kvalitete života // Kvaliteta života i zdravlje / Vuletić, Gorka (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2011. Str. 158-173.

339. Oreg, Shaul; Bayazit, Mahmut; Vakola, Maria; Arciniega, Luis; Armenakis, Achilles; Barkauskiene, Rasa; Bozionelos, Nikos; Fujimoto, Yuka; González, Luis; Han, Jian; Hrebícková, Martina; Jimmieson, Nerina; Kordacová, Jana; Mitsuhashi, Hitoshi; Mlačić, Boris; Ferić, Ivana; Kotrla Topić, Marina; Ohly, Sandra; Saksvik, Per Oystein; Hetland, Hilde; Saksvik, Ingvild; van Dam, Karen.
Measurement Equivalence of the Dispositional Resistance to Change Scale // Cross-Cultural Analysis: Methods and Applications / Davidov, Eldad ; Schmidt, Peter ; Billiet, Jaak (ur.).
New York : Routledge Academic, 2011. Str. 249-278.

340. Pastuović, Nikola.
Didaktika i kurikulum // Pravno pedagoški priručnik / Boris Drandić (ur.).
Zagreb : Znamen, 2011. Str. 1093-1094.

341. Pastuović, Nikola.
Obrazovanost i odgojenost - kontroverzni odnos // Školski priručnik / Staničić, Stjepan ; Drandić, Boris (ur.).
Zagreb : Znamen, 2011. Str. 175-181.

342. Pavleković, Ivana; Duvnjak, Ivana; Krampač-Grljušić, Aleksandra.
Prilagodbe nastavnih jedinica iz matematike za učenike s teškoćama u redovnom školskom sustavu // The Third International Scientific Colloquium Mathematics and Children : The Math Teacher : monography / Pavleković, Margita (ur.).
Zagreb : Element, 2011. Str. 462-469.

343. Pavlović, Eduard.
Specijalist socijalne psihijatrije ocjenjuje ličnost koljača Ž. // Ivo Rendić-Miočević: Uvod u hrvatsku interdisciplinarnu povijest / Artuković, Mato (ur.).
Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest-Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2011. Str. 392-394.

344. Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Vježbanje u tretmanu pretilosti // Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 61-68.

345. Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Psihološki tretmani pretilosti: Učinkovitost i ograničenja // Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 89-101.

346. Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Modeli promjene zdravstvenih ponašanja // Pretilost spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 103-115.

347. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka.
Opća rasprava i zaključak // Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 185-193.

348. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Dalle Grave, Riccardo; Marchesini Reggiani, Giulio.
Motivacija i očekivanja od gubitka težine u pretilih // Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 173-181.

349. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor.
Motivacija za promjenu težine u pretilih osoba u tretmanu intragastričnim balonom // Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 133-146.

350. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kukić, Miljana; Štimac, Davor.
Slika o tijelu, samoefikasnost i očekivanja od smanjenja tjelesne težine prije ugradnje i nakon vađenja intragastričnog balona // Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 147-157.

351. Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brkljačić, Tihana.
Affect Specificity as Indicators of National Well-being: Representative Sample of Croatia // The Human Pursuit of Well-Being / Brdar, Ingrid (ur.).
Dordrecht : Springer, 2011. Str. 27-38.

352. Renata, Franc; Zvjezdana, Prizmic-Larsen; Ljiljana, Kaliterna Lipovčan.
Personal Security and Fear of Crime as Predictors of Subjective Well-Being // Subjective Well-Being and Security / Webb, David ; Wills-Herrera, Eduardo (ur.).
Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2011. Str. 45-68.

353. Ricijaš, Neven.
Parental behavior and adolescent susceptibility to peer pressure // Peer Pressure in Adolescence : Boundaries and Possibilities.
Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, 2011. Str. 60-73.

354. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka; Jurčec, Lana.
Life goals, positive experiences at faculty and well-being of future teachers // 3rd International Conference on Advanced and Systematic Research and 1st Scientific Research Symposium "Positive Psychology in Education" : Book of selected papers / Miljković, Dubravka ; Rijavec, Majda (ur.).
Zagreb : Faculty of Teacher Education, 2011. Str. 89-102.

355. Šimić Šašić, Slavica.
The components of teacher- student interaction, age, experience and job satisfaction as predictors of teachers’ self-efficacy // Positive Psychology in Education. BOOK OF SELECTED PAPER / Miljković, Dubravka ; Rijavec, Majda (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. Str. 133-148.

356. Šincek, Daniela; Vuletić, Gorka.
Važnost socijalne podrške za kvalitetu života Istraživanje kvalitete života emigranata i osoba koje žive u vlastitoj domovini // Zdravlje i kvaliteta života / Vuletić, Gorka (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet, 2011. Str. 52-72.

357. Sjerobabski Masnec, Ines; Vuletić, Gorka.
Kvaliteta života osoba oboljelih od acne vulgaris // Kvaliteta života i zdravlje / Vuletić, Gorka (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2011. Str. 174-189.

358. Štimac, Davor; Klobučar Majanović, Sanja.
Liječenje pretilosti medicinskim metodama // Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 69-87.

359. Tkalčić, Mladenka.
Transteorijski model promjene ponašanja // Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011. Str. 117-128.

360. Vidacek-Hains, Violeta; Divjak, Blaženka; Horvatek, Renata.
Mainstreaming Blended Learning to Enhance the Access, Learning and Retention of Students From Equity Groups // Institutional transformation to engage a diverse student body / Thomas, Liz ; Tught, Malcolm (ur.).
Bingley, BD16aWA, UK : Emerald Group Publishing, 2011. Str. 235-243.

361. Vizek Vidović, Vlasta.
Profesionalni razvoj učitelja // Učitelji i njihovi mentori / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2011. Str. 39-95.

362. Vizek Vidović, Vlasta; Žižak, Antonija.
Uloga mentora u profesionalnom razvoju učitelja // Učitelji i njihovi mentori / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2011. Str. 97-151.

363. Vizek Vidović, Vlasta; Žižak, Antonija.
Podrška mentorima u radu i profesionalnom razvoju // Učitelji i njihovi mentori / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2011. Str. 195-207.

364. Volarić-Mršić Ana.
Etička povjerenstva u bolnicama kao sredstva izobrazbe // Medicinska etička povjerenstva u Hrvatskoj / Ivanišević Goran (ur.).
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 2011.. Str. 33-41.

365. Vuletić, Gorka; Ivanković, Davor.
Što čini osobnu kvalitetu života: studija na uzorku odrasle gradske populacije u Hrvatskoj // Kvaliteta života i zdravlje / Vuletić, Gorka (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2011. Str. 32-40.

366. Vuletić, Gorka; Ivanković, Davor; Davern, Melanie.
Kvaliteta života u zdravlju i bolesti. // Kvaliteta života i zdravlje / Vuletić, Gorka (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2011. Str. 120-125.

367. Vuletić, Gorka; Misajon, RoseAnne.
Subjektivna kvaliteta života: povijesni pregled // Kvaliteta života i zdravlje / Vuletić, Gorka (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet u Osijeku, 2011. Str. 9-16.

368. Živčić-Bećirević, Ivanka; Jakovčić, Ines; Juretić, Jasminka.
Increase in anxiety symptomy in college students // Stress and Anxiety - Application to Education and Health / Buchwald, Petra ; Moore, Kathleen A. ; Ringeisen, Tobias (ur.).
Berlin : Logos Verlag Berlin GmbH, 2011. Str. 61-71.

369. Živković, Ilija.
Savjest kao sastavna komponenta psihološkog pristupa moralnom razvoju // Fenomen savjesti - Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Split, 21.i22. listopada 2010. / Nikola Bižaca, Josip Dukić, Jadranka Garmaz (ur.).
Split : Crkva u Svijetu - Katolički bogoslovni fakultet, 2011. Str. 135-171.

370. Babarović, Toni; Šverko, Iva.
La relazione tra le diverse caratteristiche degli aspetti professionali: il livello tipico, la varianza e gli aspetti chiave // Sfide e nuovi orizzonti per l'orientamento: Metodologie e buone prectiche / Nota, Latura ; Soresi, Salvatore (ur.).
Firenze, Italia : Giunti O.S. Organizzazioni Speciali, 2010. Str. 207-215.

371. Barić, Renata.
Psihološki aspekti košarkaške igre - motivacija // Antropološka analiza košarkaške igre / Matković, Bojan (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet Zageb, 2010. Str. 131-166.

372. Bezinović, Petar.
Smisao i funkcija samovrednovanja škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010.. Str. 17-21.

373. Bezinović, Petar.
Samovrednovanje i kvaliteta obrazovanja // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010. Str. 23-44.

374. Bezinović, Petar.
Ključni akteri samovrednovanja škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010.. Str. 45-49.

375. Bezinović, Petar.
Osnovna ideja i provedba projekta samovrednovanja škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010. Str. 53-62.

376. Bezinović, Petar.
Razvojni prioriteti i razvojni planovi škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010. Str. 109-117.

377. Bezinović, Petar.
Zaključna razmatranja o samovrednovanju škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010.. Str. 137-145.

378. Bezinović, Petar; Ristić Dedić, Zrinka.
Samovrednovanje škole iz perspektive kritičkih prijatelja // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010. Str. 119-136.

379. Bošnjaković, Josip.
Svećenik - "On može primjereno suosjećat" (Heb 5, 2) // Iz naroda za narod. Zbornik radova svećenika studenata Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u RImu u Svećeničkoj godini / Majić, Željko (ur.).
Rim : Papisnki hrvatski Zavod svetoga Jeronima, 2010. Str. 223-238.

380. Britvić, Dolores; Antičević, Vesna; Dodig, Goran; Beg, Anđelko; Lapenda, Branka; Kekez, Vesna.
Psychotherapeutic treatment for combat related chronic posttraumatic disorder // Coping with Posttraumatic Stress Disorder in Returning Troops / Wiederhold, Brenda (ur.).
Amsterdam : IOS Press BV, 2010. Str. 127-138.

381. Bubić, Andreja; Striem-Amit, Ella; Amedi, Amir.
Large-scale brain plasticity following blindness and the use of sensory substitution devices // Multisensory Object Perception in the Primate Brain / Naumer, Marcus Johannes ; Kaiser, Jochen (ur.).
New York : Springer, 2010. Str. 351-380.

382. Butković, Ana; Bratko, Denis.
Aggression, cardiovascular disease and genetics // The AHA-Syndrome and Cardiovascular Diseases / Bhave, Swati, Y. ; Saini, Sunil (ur.).
New Delhi, India : Anamaya Publishers, 2010. Str. 120-136.

383. Ćubela Adorić, Vera; Juranić, Ivna.
Skala sklonosti idealiziranju braka // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, V / Tucak Junaković, Ivana ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Sveučilište u Zadru : Sveučilište u Zadru, 2010. Str. 61-67. prilozen text rada

384. Ćubela Adorić, Vera; Jurkin, Marina.
Skala imanentne i ultimativne pravde // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, V / Tucak Junaković, Ivana ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010. Str. 23-30. prilozen text rada

385. Ćubela Adorić, Vera; Kovač, Rafaela.
Skala uspješnosti rješavanja bračnih konflikata // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, V / Tucak Junaković, Ivana ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010. Str. 85-92. prilozen text rada

386. Ćubela Adorić, Vera; Mičić, Lucija.
Skala percipirane pravednosti u braku // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, V / Tucak Junaković, Ivana ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010. Str. 53-59. prilozen text rada

387. Ćubela Adorić, Vera; Vugdelija, Petromila.
Skala bračne stabilnosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, V / Tucak Junaković, Ivana ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010. Str. 17-22. prilozen text rada

388. Domović, Vlatka; Vizek Vidović, Vlasta.
Development of quality culture in initial teacher education in Croatia // Advancing quality cultures for teachers education in Europe: tensions and opportunities, Monographs on Journal of research in teacher education / Hudson, Brian ; Zgaga, Pavel ; Astrand, Björn (ur.).
Umea : TEPE, 2010. Str. 105-120.

389. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Gračanin, Asmir.
Odnos crta ličnosti s izloženošću zlostavljanju vršnjaka kod učenika osnovne škole // Nasilje nad djecom i među djecom: Zbornik radova II. znanstveno-stručnog skupa / Kolesarić, Vladimir (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakulteta, 2010. Str. 139-150.

390. Ivanov, Lozena.
Skala socijalne podrške // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Tucak Junaković, Ivana ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković, Ana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010.. Str. 69-78.

391. Jokić, Boris.
Pupils' attitudes towards biology, chemistry and physics in Croatian elementary education: A story of differences // Contemporary Science Education - Implications from Science Education Research about Orientations, Strategies, Assessment / Eilks, Ingo and Ralle, Bernd (ur.).
Aachen, Germany : Shaker, 2010. Str. 231-237.

392. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević Zubković, Barbara.
Metacognition and reading comprehension: Age and gender differences // Trends and prospects in metacognition research / Efklides, Anastasia ; Misailidi, Plousia (ur.).
New York : Springer, 2010. Str. 327-344.

393. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević Zubković, Barbara; Bajšanski, Igor.
Goal orientation patterns and the self-regulation of reading in high-school and university students // International handbook in applying self-regulated learning in different settings / de la Fuente Arias, Jesus ; Eissa, Mourad Ali (ur.).
Almeria, Spain : Education & Psychology, Research, Innovation and Solutions On-line, 2010. Str. 299-318.

394. Kostović Srzentić, Mirna.
Priopćavanje roditeljima da je dijete rođeno s teškoćama u razvoju // Komunikacijske vještine u zdravstvu / Lučanin, Damir i Despot Lučanin, Jasminka (ur.).
Zagreb : Zdravstveno veleučilište i Naklada Slap, 2010. Str. 185-192.

395. Kostović Srzentić, Mirna.
Priopćavanje loših vijesti // Komunikacijske vještine u zdravstvu / Lučanin, Damir i Despot Lučanin, Jasminka (ur.).
Zagreb : Zdravstveno veleučilište i Naklada Slap, 2010. Str. 177-184.

396. Lacković-Grgin, Katica; Penezić, Zvjezdan.
Self-Regulation Across Some Life Transitions // Handbook of Stressful Transitions Across the Lifespan / Miller, Tom (ur.).
New York : Springer, 2010. Str. 411-439.

397. Lučev, Ivana.
Povezanost zadovoljstva, osobina ličnosti i demografskih varijabli na uzorku hrvatskih sudionika (s osvrtom na rezultate u Šibensko-kninskoj županiji) // Migracije i regionalni razvoj Hrvatske / Lajić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2010. Str. 153-182.

398. Miljević-Riđički, Renata; Pahić, Tea.
National survey of parents in Croatia // School Governance and Social Inclusion ; Involvement of Parents ; South East Europe Countries Accounts of the Parents' Views / Gordana Miljević (ur.).
Ljubljana : Center for Educational Policy Studies, 2010. Str. 31-38.

399. Miljković, Dubravka; Rijavec, Majda.
The recipe // The world book of happiness ; The knowledge and wisdom of one hundred happiness professors from all around the world / Leo Bormans (ur.).
Tielt, Belgium : Uitgeverij Lannoo nv., 2010. Str. 50-51.

400. Novak, Miranda; Vorkapić Jugovac, Gordana; Šiljan Bembić, Hana.
PATHS – školski preventivni program socijalno-emocionalnog učenja // Zajednice koje brinu- Model prevencije poremećaj u ponašanju djece i mladih: Razvoj, implementacija i evaluacija prevencije u zajednici / Bašić, Josipa ; Grozić-Živolić, Sonja (ur.).
Pula-Zagreb : Istarska županija, 2010.. Str. 140.-158..

401. Odak, Iva; Ristić Dedić, Zrinka; Bezinović, Petar; Rister, Damir.
Kako škole vide sebe: Analiza samoevaluacijskog upitnika u projektu samovrednovanja škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010. Str. 63-95.

402. Opačak, Tatjana.
Dostupnost sadržaja slobodnog vremena djeci s teškoćama u razvoju // Zbornik radova: Dječja prava i slobodno vrijeme / Flego, Maja (ur.).
Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2010. Str. 39-46.

403. Pastuović, Nikola.
Socijalni kapital i "isplativost" obrazovanja // Školski priručnik / Staničić, Stjepan ; Drandić, Boris (ur.).
Zagreb : Znamen, 2010. Str. 174-185.

404. Penezić, Zvjezdan; Levačić Jelena.
Adaptirana Lexington skala privrženosti kućnim ljubimcima // Zbirka psihologijskih skala i upitnika V / V. Ćubela Adorić, A. Proroković, Z. Penezić, I. Tucak (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010.. Str. 1-13.

405. Petrak, Olivera.
Komunikacija s ožalošćenim osobama // Komunikacijske vještine u zdravstvu / Lučanin, Damir ; Despot Lučanin, Jasminka (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010. Str. 205-210.

406. Pukljak Iričanin, Zrinka; Kostović Srzentić, Mirna.
Komunikacijske vještine : asertivnost // Komunikacijske vještine u zdravstvu / Lučanin, Damir ; Despot Lučanin, Jasminka (ur.).
Zagreb ; Jastrebarsko : Zdravstveno veleučilište ; Naklada Slap, 2010. Str. 53-58.

407. Rimac, Ivan; Zrinščak, Siniša.
Social legacy and social values: A post-communist experience // Mapping Value Orientations in Central and Eastern Europe / Halman, Loek ; Voicu, Malina (ur.).
Leiden : Brill, 2010. Str. 107-137.

408. Ristić Dedić, Zrinka; Bezinović, Petar; Odak, Iva; Rister, Damir.
Analiza prednosti, nedostataka, mogućnosti i zapreka u radu škola // Samovrednovanje škola: Prva iskustva u osnovnim školama / Bezinović, Petar (ur.).
Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje/Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2010. Str. 97-108.

409. Šimunić, A., Gregov, LJ., Pupić-Bakrač, A.
Skala kvalitete obiteljskoga funkcioniranja // Zbirka psihologijskih skala i upitnika 5 / Tucak Junaković, I., Ćubela Adorić, V., Penezić, Z., Proroković, A. (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010. Str. 31-37.

410. Štulhofer, Aleksandar; Buško, Vesna; Brouillard, Pamela.
The New Sexual Satisfaction Scale and Its Short Form // Handbook of Sexuality-Related Measures / Fisher, Terri ; Davis, Clive ; Yarber, William ; Davis, Sandra (ur.).
New York : Routledge, 2010. Str. 530-533.

411. Štulhofer, Aleksandar; Landripet, Ivan.
Sexual Scripts Overlap Scale—Short Version // Handbook of Sexuality-Related Measures / Fisher, Terri ; Davis, Clive ; Yarber, William ; Davis, Sandra (ur.).
New York : Routledge, 2010. Str. 604-606.

412. Šverko, Iva; Babarović, Toni.
Il modelo sferico degli interessi: suggerimenti per la rotazione fattoriale // Sfide e nuovi orizzonti per l'orientamento: Metodologie e buone prectiche / Nota, Latura ; Soresi, Salvatore (ur.).
Firenze : Giunti O.S. Organizzazioni Speciali, 2010. Str. 58-67.

413. Tadinac, Meri; Hromatko, Ivana.
Evolucija govora: Što nam mogu reći Hoover i Bonnie? // Proizvodnja i percepcija govora : profesoru Damiru Horgi povodom njegovog sedamdesetog rođendana / Mildner, Vesna ; Liker, Marko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za fonetiku ; Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva ; FF pres, 2010. Str. 255-264.

414. Tucak Junaković, Ivana.
Skala nade u budućnost čovječanstva // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, V / Tucak Junaković, Ivana ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010. Str. 39-45.

415. Vuletić Mavrinac, Gorka.
Stres i zdravlje. // Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti / Vorko-Jović, Ariana ; Strnad, Marija ; Rudan, Igor (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2010. Str. 24-27.

416. Whitebread, D., Almeqdad, Q., Bryce, D., Demetriou, D., Grau, V., & Sangster, C.
Metacognition in young children: Current methodological and theoretical developments. // Trends and Prospects in Metacognition Research / Eflkides, A. & Misailidi, P. (ur.).
New York : Springer Science & Business Media, 2010. Str. 233-258.

417. Zelić, Tomislav.
Intoleranz gegen Differenz // Integration religiöser Pluralität. Philosophische und theologische Beiträge zum Religionsverständnis in der Moderne. / Großhans, Hans-Peter ; Krüger, Malte D. (ur.).
Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2010. Str. 43-63.

418. Živković, Ilija; Šuljok, Adrijana.
Religiozni i duhovni identitet adolescenata u istočnoj Slavoniji i Bosanskoj Posavini // Teologijom svjedočiti i naviještati - zbornik radova u čast profesoru emeritusu Tomislavu Ivančiću / Tanjić, Željko ; Kovač, Tomislav ; Murić, Branko (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2010. Str. 887-909.

419. Ajduković, Dean.
Mediji i znanstveno istraživanje društveno osjetljivih tema // Psihologija mediji etika / Hadžiselimović, Dževdet ; Plavšić, Marlena ; Pregrad, Jasenka ; Rusijan Ljuština, Vesna (ur.).
Pula : Društvo psihologa Istre, 2009. Str. 121-126.

420. Bezinović, Petar.
Self-evaluation of the Office of the Ombudsperson for Children // Evaluation of the Institution of the Ombudsperson for Children / Maja Flego (ur.).
Zagreb : Ombudsperson for Children, 2009. Str. 63-73.

421. Bezinović, Petar.
Samovrjednovanje Ureda pravobraniteljice za djecu // Evaluacija institucije pravobranitelja za djecu / Maja Flego (ur.).
Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2009. Str. 55-64.

422. Bošnjaković, Josip.
Kreativnost kao izvor radosti u životu sv. Pavla // Apostolu naroda. Zbornik radova svećenika studenata Papinskog hrvatsko Zavoda sv. Jeronima o sv. Pavlu u njegovu jubileju / Majić, Željko (ur.).
Rim : Papinski hrvatski Zavod svetoga Jeronima, 2009. Str. 231-256.

423. Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka.
Approaches to happiness, life goals and well-being // Understanding Positive Life: Research and Practice on Positive Psychology / Freire, Teresa (ur.).
Lisboa : Climepsi Editores, 2009. Str. 45-64.

424. Brković, Irma.
ZAŠTO ŽELIMO BITI RODITELJI? RODITELJSTVO I STILOVI ODGOJA // Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb, Hrvatska : Školska knjiga, 2009. Str. 100-119.

425. Bubić, Andreja.
Kako doživljavamo svijet oko sebe? Osjeti i percepcija. // Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 20-42.

426. Buško, Vesna.
Shifting from paper-and-pencil to computer-based testing: Requisites, challenges, and consequences for testing outcomes – A Croatian perspective // The Transition to Computer-Based Assessment: New Approaches to Skills Assessment and Implications for Large-scale Testing / Scheuermann, Friedrich ; Björnsson, Julius (ur.).
Luxembourg : European Communities, 2009. Str. 110-113.

427. Catalano, Simone; Cerniglia, Irene; Takšić, Vladimir.
L’INTELLIGENZA EMOTIVA // Approcci psicometrici alla valutazione della regolazione affettiva / Catalano, Simone ; Cerniglia, Irene (ur.).
Roma : ARACNE editrice S.r.l., 2009. Str. 23-80.

428. Čorkalo Biruški, Dinka.
Ima li neprimijenjene psihologije? // Primijenjena psihologija : pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 11-19.

429. Čorkalo Biruški, Dinka.
Stvarno mislite da vi to ne biste nikad učinili? Psihologija grupe i socijalni utjecaji // Primijenjena psihologija : pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 239-255.

430. Čorkalo Biruški, Dinka.
Zašto ih sve ne volimo? Stavovi i ponašanja među grupama // Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 256-277.

431. Čorkalo Biruški, Dinka; Davidović-Mušica, Nevena.
Kako ćemo vam prodati ovu knjigu? Persuazija, propaganda, marketing // Primijenjena psihologija : pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 375-401.

432. Fallenboeck, Marcus; Ilijašić Mišić, Ivana; Krassnigg, Harald; Mitchell, Alice.
Learning from mGBL - Cross Border Legal Implications for the Development of Games for Mobile Phones and Handheld Devices // Serious Games on the Move / Petrovic, Otto ; Brand, Anthony (ur.).
Wien : SpringerWienNewYork, 2009. Str. 115-137.

433. Ferić, Ivana; Smerić, Tomislav.
Ponos na oružane snage kao element konfiguracije nacionalnog ponosa // Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu / Smerić, Tomislav ; Sabol, Gabrijela (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009. Str. 297-316.

434. Gabelica Šupljika, Maja.
Odrastanje djeteta čiji je roditelj u zatvoru-psihologijski pogled i europska iskustva // Prava djece čiji su roditelji u zatvoru / Gabelica Šupljika, Maja (ur.).
Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2009. Str. 11-31. prilozen text rada

435. Gabelica Šupljika, Maja.
Zašto je važno da djeca budu medijski pismena? Pogled iz Ureda pravobraniteljice za djecu // Psihologija Mediji Etika, iskustva i promišljanja za bolju suradnju / Hadžiselimović, Dževdet ; Plavšić, Marlena ; Pregrad, Jasenka ; Ljuština Rusijan, Vesna (ur.).
Pula : Društvo psihologa Istre ; Naklada Slap, 2009. Str. 62-68.

436. Galić, Zvonimir.
Tko je zaslužan za uspjeh? Timski rad i rukovođenje u organizacijama. // Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 279-297.

437. Galić, Zvonimir; Parmač, Maja.
Što nas motivira za rad? // Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 299-311.

438. Hemlin, Sven.
What is scientific quality? // Beyond the Myths about the Natural and Social Sciences: A Sociological View / Prpić, Katarina (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2009. Str. 175-203.

439. Hromatko, Ivana.
Kakva karika nedostaje? Evolucijski pristup tumačenju spolnih razlika // Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 120-141.

440. Ilijašić Mišić, Ivana; Mitchell, Alice.
Mgbl Ethical Issues and Requirements // Serious Games on the Move / Petrovic, Otto ; Brand, Anthony (ur.).
Wien, Austria : Springer Wien, New York, 2009.. Str. 147-161.

441. Jelić, Margareta.
Što vidimo u ogledalu? Pojam o sebi i samopoštovanje // Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori / Dinka Čorkalo Biruški (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 81-99.

442. Jelić, Margareta.
Voli me, ne voli me ... i zašto? Privlačnost, privrženost i ljubav // Primijenjena psihologija : Pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 201-217.

443. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brkljačić, Tihana.
Životno zadovoljstvo i osjećaj sreće stanovnika Ličko-Senjske županije u usporedbi s ostalim hrvatskim županijama // Identitet Like: korijeni i razvitak. Knjiga II / Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Područni centar Gospić, 2009.. Str. 130-137.

444. Lauri Korajlija, Anita.
Mršava, debela ili baš kako treba? Poremećaji hranjenja // Primjenjena psihologija: pitanja i odgovori / Čorkalo-Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 345-359.

445. Lauri Korajlija, Anita.
Što kada život zaboli? POmaganje ljudima u psihičkoj nevolji // Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori / Čorkalo-Biruški Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 360-373.

446. Lauri Korajlija, Anita; Jokić-Begić, Nataša.
Anxiety sensitivity and dimensions of perfectionism in children and adults // Stress and anxiety: Application to Adolescence, Job Stress and Personality / Moore, Kathleen A. ; Buchwald, Petra (ur.).
Berlin : Logos Verlag Berlin GmbH, 2009. Str. 121-128.

447. Matešić, Krunoslav; Matešić, Krunoslav; Ružić, Valentina.
Hrvatska standardizacija Testa D-2000 // Priručnik za primjenu Testa D-2000 / Matešić, Krunoslav (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009.. Str. 31-45.

448. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Studentsko opterećenje (sustav ECTS-a) // Planiranje kurikuluma usmjerenoga na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.. Str. 49-51.

449. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Sustav osiguranja kvalitete na razini programa // Planiranje kurikuluma usmjerenoga na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.. Str. 53-56.

450. Mikulić, Josip; Prebežac, Darko.
Developing service improvement strategies under consideration of multicollinearity and asymmetries in loyalty intentions – A study from the airline industry // QUIS 11: Moving Forward with Service Quality / Stauss, Bernd ; Brown, Stephen, W. ; Edvardsson, Bo ; Johnston, Robert (ur.).
Wolfsburg, Njemačka : Ingolstadt School of Management, Catholic University Eichstaett-Ingolstadt, 2009. Str. 414-423. prilozen text rada

451. Mlačić, Boris; Mišetić, Roko.
Analiza sadržaja hrvatskoga tiska o Hrvatskoj vojsci 1991.-2006.: deskriptivni i evaluativni aspekti // Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u euroatlantskom kontekstu / Smerić, Tomislav ; Sabol, Gabrijela (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009.. Str. 249-276.

452. Parmač Kovačić, Maja.
Strategije, priprema i ponašanje na pismenom/usmenom ispitu // Vodič za savjetovanje u području psihološkoga savjetovanja studenata / Jokić-Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Tiskara Rotim i Market, 2009. Str. 72-74.

453. Pastuović, Nikola.
Što je kvaliteta obrazovanja // Školski priručnik / Staničić, Stjepan ; Drandić, Boris (ur.).
Zagreb : Znamen, 2009. Str. 180-189.

454. Pastuović Terze, Irena.
Procjena radne sposobnosti kod osoba izloženih dugotrajnom uznemiravanju na radnom mjestu // Iz forenzične psihijatrije 3 / Žarković Palijan, Tija ; Kovačević, Dražen (ur.).
Ceres Zagreb, Matica hrvatska, Ogranak Kutina : Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača, 2009. Str. 249-268.

455. Pavlić, Goran.
Nazbilj i nahvao kao anticipacija psihoanalitičkih kategorija // Dani hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana / Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Pavličić, Pavao ; Moguš, Milan (ur.).
Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2009. Str. 321-333.

456. Pavlin-Bernardić, Nina.
Što se krije u genijalnom umu? Razvoj darovitih osoba // Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 182-199.

457. Pavlin-Bernardić, Nina.
Pravljenje bilježaka // Vodič za savjetovatelje u području psihološkoga savjetovanja studenata / Jokić-Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Tiskara Rotim i Market, 2009. Str. 56-58.

458. Pavlin-Bernardić, Nina.
Mentalne mape // Vodič za savjetovatelje u području psihološkoga savjetovanja studenata / Jokić-Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Tiskara Rotim i Market, 2009. Str. 59-60.

459. Pavlin-Bernardić, Nina; Rovan, Daria.
Zašto nam je (ponekad) teško učiti? Savladavanje teškoća u učenju // Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 164-181.

460. Pernar, Mirjana.
Psihodijagnostika // Psihijatrija / Moro, Ljiljana ; Frančišković, Tanja (ur.).
Zagreb : Medicinska Naklada, 2009. Str. 107-118.

461. Plavšić, Marlena.
Zaključena zaključcima, otvorena akcijama // Psihologija - mediji – etika: iskustva i promišljanja za bolju suradnju / Hadžiselimović, Dževdet ; Pregrad, Jasenka ; Plavšić, Marlena ; Rusijan Ljuština, Vesna (ur.).
Pula ; Jastrebarsko : Drušvo psihologa Istre ; Naklada Slap, 2009. Str. 25-35.

462. Prizmić, Zvjezdana; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Franc, Renata.
What to do and not to do to be happy and satisfied? - Affect regulation strategies and subjective well-being in a representative sample of Croatia // Understanding positive life. Research and practice on positive psychology / Freire, Teresa (ur.).
Lisbon : Climepsi Editores, 2009. Str. 215-230.

463. Profaca, Bruna; Buljan Flander, Gordana.
Podrška djetetu čiji je roditelj u zatvoru // Prava djece čiji su roditelji u zatvoru - zbornik priopćenja sa stručne rasprave / Gabelica Šupljika, M (ur.).
Zagreb : Pravobranitelj za djecu, 2009. Str. 32-46.

464. Rebić, Veseljka.
Kako odabrati najbolje? Temelji profesionalne selekcije. // Primjenjena psihologija: Pitanja i odgovori / Dinka Čorkalo Biruški (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 323-341.

465. Šakić, Vlado; Franc, Renata; Ivičić, Ines; Maričić, Jelena.
Važnost sastavnica socijalnog identiteta: sličnosti i razlike stanovnika Like i Pokuplja sa stanovnicima ostalih hrvatskih regija // Identitet Like: Korijeni i razvitak - knjiga II. / Holjevac, Željko (ur.).
Zagreb-Gospić : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009.. Str. 113-128.

466. Šverko, Branimir; Galić, Zvonimir.
Kvaliteta radnog života u Hrvatskoj: subjektivne procjene tijekom posljednjih 15 godina // Rad u Hrvatskoj: pred izazovima budućnosti / Franičević, Vojmir ; Puljiz, Vlado (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 197-223.

467. Šverko, Dina.
Pametni jesmo – a jesmo li emocionalno inteligentni? Emocije i njihov učinak na ponašanje // Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 62-79.

468. Šverko, Dina.
Priprema za učenje // Vodič za savjetovanje u području psihološkog savjetovanja studenata / Jokić-Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 46-49.

469. Šverko, Dina.
Kako savladati akademske tekstove? // Vodič za savjetovatelje u području psihološkoga savjetovanja studenata / Jokić- Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 61-63.

470. Šverko, Dina.
Pisanje seminarskih radova // Vodič za savjetovatelje u području psihološkoga savjetovanja studenata / Jokić-Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 67-68.

471. Takšić, Vladimir; Ilijašić Mišić, Ivana; Tijan, Edvard.
Potential prejudice against Mobile Learning Games in Croatian University Teachers and Students // Serious Games on the Move / Petrovic, Otto ; Brand, Anthony (ur.).
Wien, Austria : SpringerWienNewYork, 2009. Str. 139-146.

472. Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara.
The relation of trait emotional intelligence with positive outcomes in life // Understanding Positive Life. Research and practice on positive Psychology / Teresa Freire (ur.).
Lisboa : Climepsi Editores, 2009. Str. 277-290.

473. Tonković, Maša.
MUDRO postavljanje ciljeva // Vodič za savjetovanje u području psihološkoga savjetovanja studenata / Jokić-Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Tiskara Rotim i Market, 2009. Str. 50-52. URL link to work

474. Tonković, Maša.
Kako napraviti plan učenja kojega ćete se držati // Vodič za savjetovanje u području psihološkoga savjetovanja studenata / Jokić-Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Tiskara Rotim i Market, 2009. Str. 53-55. URL link to work

475. Tonković, Maša.
Kako se uspješno pripremati za seminar? // Vodič za savjetovanje u području psihološkoga savjetovanja studenata / Jokić-Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Tiskara Rotim i Market, 2009. Str. 64-66.

476. Tonković, Maša.
Korištenje Interneta u pretraživanju literature // Vodič za savjetovanje u području psihološkoga savjetovanja studenata / Jokić-Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Tiskara Rotim i Market, 2009. Str. 69-71. URL link to work

477. Tonković, Maša.
Kako rješavati matematičke probleme // Vodič za savjetovanje u području psihološkoga savjetovanja studenata / Jokić-Begić, Nataša ; Lugomer Armano, Goranka ; Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Tiskara Rotim i Market, 2009. Str. 75-77.

478. Tonković, Mirjana.
Zašto povrjeđujemo, zašto pomažemo? // Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 218-237.

479. Vizek Vidović, Vlasta.
Kompetencije i kompetencijski profili u učiteljskoj i nastavničkoj profesiji // Planiranje kurikuluma usmjerenog na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika. Priručnik za visokoškolske nastavnike / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 33-39.

480. Vizek Vidović, Vlasta.
Model razvoja kurikuluma usmjerenog na kompetencije // Planiranje kurikuluma usmjerenog na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika. Priručnik za visokoškolske nastavnike / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 67-75.

481. Vlahović Štetić, Vesna.
Ishodi učenja i konstruktivno poravnanje // Planiranje kurikuluma usmjerenog na kompetencije u obrazovanju učitelja i nastavnika. Priručnik za visokoškolske nastavnike / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 41-48.

482. Vranić, Andrea.
Kako se ono zove onaj Nijemac? Vrste i poremećaji pamćenja // Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 143-162.

483. Vranić, Andrea.
Može li se pamet stvarno izmjeriti? Individualne razlike i sposobnosti // Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009. Str. 43-60.

484. Vukić, Aleksandar.
Rusko preispitivanje prošlosti, predgovor knjizi Gavrila Haritonoviča Popova // Tri Staljinova rata / Khairova, Maria ; Njavro, Đuro (ur.).
Zagreb : MATE, 2009.. Str. 3-11.

485. Vulić-Prtorić, Anita; Sorić, Izabela; Penezić, Zvjezdan.
Coping strategies and psychosomatic symptoms in adolescents // Understanding Positive Life: Research and Practice on Positive Psychology / Freire, Teresa (ur.).
Lisboa : Climepsi Editores, 2009. Str. 183-198.

486. Ajduković, Dean.
Odgovornost istraživača i valjanost kvalitativne metodologije // Kvalitativni pristup u društvenim znanostima / Koller-Trbović, Nivex ; Žižak, Antonija (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2008. Str. 39-53.

487. Ambrosi Randić, Neala; Piršl, Elvi; Bezinović, Petar.
Bologna process and the first-year students expectations at University of Pula // Comparative Education, Teacher Training, Education Policy and Social Inclusion / Popov, Nikolay ; Wolhuter, Charl ; Leutwyler, Bruno ; Kysilka, Marcella ; Ogunleye, James (ur.).
Sofia : Bureau for Educational Services, 2008. Str. 161-166.

488. Arambašić, Lidija.
Psihološko savjetovanje u području darovitosti // Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje) / Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2008. Str. 61-78.

489. Crnković, Danijel; Buljan Flander, Gordana.
Dermatološki aspekti akutne i kronične izloženosti stresu u dječjoj dobi // Psihodermatologija / Buljan, D. ; Šitum, M. ; Buljan, M ; Vurnek Živković, M. (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2008. Str. 95-103.

490. Ćubela Adorić, Vera.
Istraživanja iz područja socijalne psihologije // Quo vadis psychologia? / Manenica, Ilija ; Šimić, Nataša (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. Str. 49-51.

491. Ćubela Adorić, Vera; Jurkin, Marina.
Skala osjetljivosti na nepravdu (SON) // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, IV / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. Str. 7-19.

492. Erceg, Inja.
Psihološka procjena boli // Žene i bol / Lončar, Zoran., Braš, Marijana (ur.).
Osijek : Grafika, 2008. Str. 155-179.

493. Hemlin, Sven.
Što je znanstvena kvaliteta? // Onkraj mitova o prirodnim i društvenim znanostima: sociološki pogled / Prpić, Katarina (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2008. Str. 163-189.

494. Irena Bezić.
Die Arbeit mit kriegstraumatisierten Menschen und Gestalttherapie // Gestalt-Traumatherapie / Heide Anger, Peter Schulthess (ur.).
Bergisch Gladbach : EHP-Verlag Andreas Kohlhage ., 2008. Str. 113-117.

495. Jokić-Begić, Nataša.
Bihevioralno-kognitivne terapije // Psihoterapija - škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas / Jukić, Vlado ; Pisk, Zoja (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2008. Str. 63-75.

496. Kardum, Goran.
Metodologija i osvrt na slična istraživanja // Muško i žensko - stvori ih / Čovo, Ante ; Mihalj, Dijana (ur.).
Split : Franjevački institut za kulturu mira, 2008. Str. 11-31.

497. Larsen, Randy; Prizmić, Zvjezdana.
Regulation of emotional well-being: overcoming the hedonic treadmill // The science of subjective well-being / Eid, Michael ; Larsen, Randy (ur.).
New York : Guilford Press, 2008. Str. 258-289.

498. Lauri Korajlija, Anita; Jokić-Begić, Nataša; Begić, Dražen.
Perfectionism as predictors of anxiety and depression // Stress and psychosocial resources / Roussi, Pagona ; Vassilaki, Eleni ; Kaniasty, Krzysztof (ur.).
Berlin : Logos Verlag Berlin GmbH, 2008. Str. 149-156.

499. Lončarić, Darko.
Uloga samoreguliranog učenja u održivom razvoju obrazovanja // Cjeloživotno učenje za održivi razvoj / Uzelac, Vinka ; Vujičić, Lidija (ur.).
Rijeka : Učiteljski fakultet, 2008. Str. 191-196. prilozen text rada

500. Macuka, Ivana.
Skala percepcije roditeljskog ponašanja - SPRP // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. Str. 23-35.

501. Matešić, Krunoslav; Ružić, Valentina; Matešić, Krunoslav.
Hrvatska standardizacija Freiburškog inventara ličnosti // Priručnik za freiburški inventar ličnosti : (FPI-R) / Matešić, Krunoslav (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2008. Str. 159-175.

502. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Morenova psihodrama // Psihoterapija - škole i psihoterapijski pravci u Hrvatskoj danas / Jukić, Vlado, Pisk, Zoja (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2008. Str. 198-203.

503. Nekić, Marina.
Skala socijalnih strategija // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 4 / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. Str. 35-45.

504. Nekić, Marina.
Skala socijalnih zaliha // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 4 / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. Str. 49-58.

505. Pastuović, Nikola.
Odgoj - znanstveno objašnjenje i praksa // Nastavnički suputnik / Drandić, Boris (ur.).
Zagreb : Znamen, 2008. Str. 260-269.

506. Pavlin-Bernardić, Nina.
Obrazovanje darovitih učenika // Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje) / Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2008. Str. 50-60.

507. Pernar, Mirjana.
Uvod u razvojnu psihologiju // Psihološki razvoj čovjeka / Pernar, Mirjana ; Frančišković, Tanja (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 9-12.

508. Pernar, Mirjana.
Psihološki aspekti prenatalnog razvoja // Psihološki razvoj čovjeka / Pernar, Mirjana ; Frančišković, Tanja (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 32-34.

509. Pernar, Mirjana.
Razvojne teorije // Psihološki razvoj čovjeka / Pernar, Mirjana ; Frančišković, Tanja (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 35-58.

510. Pernar, Mirjana.
Razvoj percepcije, motorike i kognicije u prvoj i drugoj godini života // Psihološki razvoj čovjeka / Pernar, Mirjana ; Frančišković Tanja (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 60-65.

511. Pernar, Mirjana.
Razvoj u ranom djetinjstvu // Psihološki razvoj čovjeka / Pernar, Mirjana ; Frančišković Tanja (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 75-80.

512. Pernar, Mirjana.
Razvoj u srednjem djetinjstvu // Psihološki razvoj čovjeka / Pernar, Mirjana ; Frančišković Tanja (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 81-84.

513. Pernar, Mirjana.
Razvoj u srednjoj odrasloj dobi // Psihološki razvoj čovjeka / Pernar, Mirjana ; Frančišković Tanja (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 100-104.

514. Pernar, Mirjana.
Razvoj u adolescenciji // Psihološki razvoj čovjeka / Pernar, Mirjana ; Frančišković Tanja (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 85-92.

515. Pernar, Mirjana.
Razvoj u mlađoj odrasloj dobi // Psihološki razvoj čovjeka / Pernar, Mirjana ; Frančišković Tanja (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 93-99.

516. Pernar, Mirjana.
Razvoj u kasnom odraslom dobu // Psihološki razvoj čovjeka / Pernar, Mirjana ; Frančišković Tanja (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. Str. 105-111.

517. Proroković, Ana; Slišković, Ana.
Upitnik organizacijske klime za srednje škole // Zbirka psihologijskih skala i upitnika Sv.4 / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. Str. 61-73.

518. Rihtar, Stanko; Lamza Posavec, Vesna.
Politička relevantnost relativne deprivacije u hrvatskom (post)tranzicijskom kontektsu // Kapitalizam i socijalna integracija / Čengić, Drago (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2008.. Str. 113-137.

519. Rimac, Ivan.
Prepreke razvoju obrazovnog sustava u Hrvatskoj // Hrvatska - Kako sada dalje / Kregar, Josip ; Flego, Gvozden ; Ravlić, Slaven (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2008. Str. 113-122.

520. Šetić, Mia; Domijan, Dražen.
A Computational Model of Saliency Map Read-Out During Visual Search // Artificial Neural Networks - ICANN 2008, Part 2 / Kurkova, Vera ; Neruda, Roman ; Koutnik, Jan (ur.).
Berlin : Springer, 2008. Str. 433-442.

521. Sorić, Izabela.
Istraživanja iz područja edukacijske psihologije // Quo vadis psychologia? / Manenica, Ilija ; Šimić, Nataša (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008.. Str. 41-49.

522. Šverko, Branimir; Babarović, Toni; Šverko, Iva.
Assessment of Values and Role Salience // International Handbook of Career Guidance / Athanasou, James ; Van Esbroeck, Raoul (ur.).
New York : Springer, 2008. Str. 539-564.

523. Tucak Junaković, Ivana.
Skraćena verzija upitnika važnosti životnih ciljeva // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 4 / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. Str. 73-84.

524. Valerjev, Pavle.
Research in the Area of Cognitive Psychology // Quo Vadis Psychologia? 30th Anniversary of the Department of Psychology / Manenica, Ilija ; Šimić, Nataša (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2008. Str. 25-30.

525. Vizek Vidović, Vlasta; Domović, Vlatka.
Researching Teacher Education and Teacher Practice:the Croatian Perspective // Teacher Education Policy in Europe: A voice of higher Education Institutions / Hudson, Brian ; Zgaga, Pavel (ur.).
Umea : Faculty of Teacher Education, University of Umea and Centre for Educational Policy Studies, university of Ljubljana, 2008.. Str. 303-312.

526. Vlahović-Štetić, Vesna.
Teorijski pristupi darovitosti // Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje) / Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Insitut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2008. Str. 13-22.

527. Vojnović, Narcisa.
Stanje, problemi i potrebe u području skrbi o darovitim učenicima u hrvatskom školskom sustavu // Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje) / Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2008. Str. 79-118.

528. Vulić-Prtorić, Anita.
Skala agresivnosti za djecu i adolescente SNOP // Zbirka Psihologijskih skala i upitnika / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela-Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Tucak Junaković ; Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. Str. 87-102.

529. Vulić-Prtorić, Anita.
Istraživanja iz područja kliničke psihologije // Quo Vadis Psychologia / Manenica, Ilija ; Šimić, Nataša (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. Str. 53-58.

530. Vulić-Prtorić, Anita; Ivanov, Lozena.
Savjetovalište za studente // Quo Vadis Psychologia / Manenica, Ilija ; Šimić, Nataša (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. Str. 109-112.

531. Zubčić, Tajana; Vulić-Prtorić, Anita.
Multidimenzionalna skala perfekcionizma MPS-F // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Penezić, Zvjezdan ; Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Tucak Junaković, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2008. Str. 103-111.

532. Bender-Horvat, Sanja; Filjak, Suzana (Štefan); Jeličić, Zlatko; Jovanović, Sandra.
Nők a hadseregben // Katonapszichológia II kőtete - A Horvát Tudományos Tapasztalatok / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Budapest : Zrínyi Kiadó, 2007.. Str. 421-449.

533. Bezinović, Petar.
Samovrednovanje visokoškolskih institucija – pojmovni okvir i praktična primjena // Kvaliteta u visokom obrazovanju / Lučin, Pero (ur.).
Zagreb : Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, 2007. Str. 49-58.

534. Bošnjak, Michael; Bandl, Adriana; Bratko, Denis.
MEASURING IMPULSIVE BUYING TENDENCIES IN CROATIA: TOWARDS A PARSIMONIOUS MEASUREMENT SCALE // MARKETING U DRUŠTVU ZNANJA I SUVREMENOJ POSLOVNOJ STVARNOSTI / Grbac, Bruno (ur.).
Rijeka : CROMAR, 2007. Str. 426-435. prilozen text rada

535. Bouillet, Dejana.
(Ne)zadovoljstvo životom i obrasci komunikacije mladih // Mladi: problem ili resurs / Ilišin, Vlasta ; Radin, Furio (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2007. Str. 237-264.

536. Brajša-Žganec, Andreja.
Croatia // International Encyclopedia of Adolescence, A Historical and Cultural Survey of Young People Around the World / Arnett, Jeffrey J. (ur.).
New York : Routledge, 2007. Str. 195-204.

537. Bratko, Denis; Bandl, Adriana; Bošnjak, Michael.
IMPULZIVNO KUPOVANJE I MODEL „ VELIKIH PET“ FAKTORA LIČNOSTI // MARKETING U DRUŠTVU ZNANJA I SUVREMENOJ POSLOVNOJ STVARNOSTI / Grbac, Bruno (ur.).
Rijeka : CROMAR, 2007. Str. 414-425. prilozen text rada

538. Buljan Flander, Gordana.
Where are the boundaries of empathy in therapy of abused children? // Therapists' affective responses in intercultural treatment of complex posttraumatic states / Gregurek, R. ; Drožđek, B. ; Lindy, J.D ; Braš, M. (ur.).
Osijek : Grafika, 2007. Str. 185-194.

539. Buljan Flander, Gordana; Hrpka, Hana.
Stres nastavnika // Nasilje i nasilno ponašanje u školi/vrtiću/učeničkom domu / Vrgoč, H. (ur.).
Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2007. Str. 66-75.

540. Čačinović, Nadežda.
Pogovor (Shoshana Felman: Pravno nesvjesno) // Pravno nesvjesno : suđenja i traume u dvadesetom stoljeću / Miladinov, Marina ; Čačinović, Nadežda (ur.).
Zagreb : Deltakont, 2007. Str. 287-302.

541. Domijan, Dražen; Šetić, Mia.
Computing the Maximum Using Presynaptic Inhibition With Glutamate Receptors // Advances in Brain, Vision, and Artificial Intelligence : Second International Symposium BVAI 2007 : proceedings / Mele, Francesco ; Ramella, Giuliana ; Santillo, Silvia ; Ventriglia, Francesco (ur.).
Berlin : Springer, 2007. Str. 418-427.

542. Filjak, Suzana (Štefan).
Az aknamentesíés pszichológiai tényezői // "Katonapszichológia - Harmadik kőtet a Horvát Tudományos Tapasztalatok" (Hungarian translation) / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Budapest : Zrínyi Kiadó, 2007.. Str. 215-246.

543. Filjak, Suzana (Štefan).
Baleseteket és tragédiákat okozó tényezők a hadeseregben // Katonapszichológia - Harmadik kőtet - A Horvát Tudományos Tapasztalatok" (Hungarian translation) / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Budapest : Zrínyi Kiadó, 2007.. Str. 83-92.

544. Filjak, Suzana (Štefan); Vračić, Ivan.
A háborús sebesülteknek és családtagjaiknak nyújtott pszichólogiai támogatas // Katonapszichológia - Második kőtet - A Horvát Tudományos Tapasztalatok" (Hungarian translation) / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Budapest : Zrínyi Kiadó, 2007.. Str. 271-316.

545. Filjak, Suzana (Štefan); Zelić, Anto.
A hadifogságba esett katonák pszichikai védelme // "Katonapszichológia - Harmadik kőtet - a Horvát Tudományos Tapasztalatok" (Hungarian translation) / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Budapest : Zrínyi Kiadó, 2007.. Str. 247-298.

546. Filjak, Suzana; Trut, Vesna.
A katonai rendészeti pszichológia alapjai // Katonapszichológia - Harmadik kőtet - A Horvát Tudományos Tapasztalatok" (Hungarian translation) / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Budapest : Zrínyi Kiadó, 2007. Str. 173-213.

547. Hajncl, Ljerka; Takšić, Vladimir.
Pozitivni efekti emocionalne inteligencije i vještina u školskom i organizacijskom okruženju // Psihologija i nasilje u suvremenom društvu / Vladimir Kolesarić (ur.).
Osijek : Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet, 2007. Str. 205-215.

548. Havelka, Mladen; Despot Lučanin, Jasminka.
Psihologija starenja // Gerijatrija - medicina starije dobi / Duraković, Zijad (ur.).
Zagreb : C.T – Poslovne informacije, 2007.. Str. 428 - 446.

549. Heršak, Emil.
Povijest korupcije u Hrvatskoj ili 'vrag peklenski vu svetloj oprave horvatskoj opravljen' // Hrvatska na raskrižju. Izazovi dugoročnog razvitka u konkurentnom okružju / Čičin-Šain, Ante ; Šonje, Velimir (ur.).
Zagreb : MATE, 2007. Str. 289-333.

550. Heršak, Emil.
Hrvati od gusarske države do samostalnosti // Kratka povijest korupcije / Brioschi, Carlo Alberto (ur.).
Zagreb : MATE, 2007. Str. 225-276.

551. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana.
Importance and satisfaction with life domains in Croatia: Representative sample // Advancing Quality of Life in a Turbulent World / Estes, Richard J. (ur.).
Dordrecht, The Netherlands : Springer, 2007. Str. 41-51.

552. Kamenov, Željka.
The role of attachment in adulthood: Is there a reason for pessimism or optimism? // 15th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings / Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2007. Str. 9-28. prilozen text rada

553. Kamenov, Željka; Jelić, Margareta; Tadinac, Meri; Hromatko, Ivana.
Quality and stability of the relationship as a function of distribution of housework, financial investments, and decision making between partners // 15th Psychology Days in Zadar: Book of Selected Proceedings / Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2007. Str. 133-151. prilozen text rada

554. Komar Zoran.
Mogućnost i opravdanost empirijske evaluacije odnosa vjere i zdravlja // Vjera i zdravlje / Jurčić Marina, Nikić Mijo, Vukušić Herman (ur.).
Zagreb : Zaklada Biskup Josip Lang, 2007.. Str. 372-388.

555. Komar Zoran, Bender-Horvat Sanja, Grgurin Doris, Sedlanić Renata.
Metodologija izradbe psihoautopsija suicidanata // Psihičke posljedice traume / Lončar Mladen, Henigsberg Neven (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2007.. Str. 143-148.

556. Kovačević, Dražen; Ljubin Golub, Tajana.
Forenzični intervju s djetetom // Iz forenzične psihijatrije 2 / Žarković Palijan, Tija ; Kovačević, Dražen (ur.).
Zagreb : Ceres, 2007. Str. 189-217.

557. Ljubin Golub, Tajana.
Procjena vjerodostojnosti izjave. // Iz forenzične psihijatrije 2 / Žarković Palijan, T., Kovačević, D. (ur.).
Zagreb : Naklada Ceres Zagreb, Ogranak matice hrvatske Kutina, Neuropsihijatrijska bolnica Dr. Ivan Barbot Popovača, 2007. Str. 218-236.

558. Ljubin Golub, Tajana.
Procjena vjerodostojnosti izjave // Iz forenzične psihijatrije 2 / Žarković Palijan, Tia ; Kovačević, Dražen (ur.).
Zagreb : Ceres, 2007. Str. 218-236.

559. Lončarić, Darko.
Comparing the cross-situational stability of coping strategies and coping patterns // 15th Psychology Days in Zadar - Book of Selected Proceedings / Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2007. Str. 185-197. prilozen text rada

560. Macuka, Ivana; Vulić-Prtorić, Anita.
Family determinants of childhood asthma // Book of Selected Proceedings / Ćubela-Adorić, Vera (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2007.. Str. 213-221. prilozen text rada

561. Matešić, Krunoslav; Pavlina, Želimir.
Az emberi bioritmus alapjai es a harci eredmenyesseg // Katona psyzikologia, Horvat tudomanyos tapasztalatok / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Budapest : Zrinyi Kiado, 2007.. Str. 197.-229..

562. Miljković, Dubravka.
Neverbalno ponašanje učitelja // Biti učitelj(ica) / Dujić, Lidija (ur.).
Zagreb : Profil, 2007. Str. 57-68.

563. Miljković, Dubravka.
Psihološki pristup // Dobro je znati prije, za vrijeme i nakon poroda ; priručnik za (buduće) roditelje / Jadranka Kosor (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2007. Str. 127-139.

564. Moro, Alessandra; Bianchini, Pietro; Zuliani, Đeni.
Fallimenti di PMA e percorsi di adozione // Miracoli, cicogne e provette. Riflessioni cliniche: dalla Procreazione Medicalmente Assistita all’Adozione. / Galli, Jolanda ; Moro, Alessandra (ur.).
Roma : Armando Editore, 2007. Str. 69-85.

565. Mustapić, Marko.
Makarski Dugiš - Utopos tranzicije // Split i drugi. Kulturnoantroploški i kulturnostudijski prilozi / Prica, Ines ; Škokić, Tea (ur.).
Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatsko etnološko društvo, 2007. Str. 139-160. prilozen text rada

566. Parmač, Maja; Galić, Zvonimir; Jerneić, Željko.
On-line personality assessment: Are electronic versions equivalent to the traditional one? // 15th Psychology Days in Zadar - Book of proceedings / Čubela, Vera (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2007. Str. 259-272. prilozen text rada

567. Pastuović, Nikola.
Obrazovna politika i pedagoški standard // Školski priručnik / Stjepan Staničić (ur.).
Zagreb : Znamen, 2007. Str. 188-193.

568. Pastuović, Nikola.
Ciljevi učenja // Nastavnički priručnik / Žanetić, Ivo (ur.).
Zagreb : Znamen, 2007. Str. 204-214.

569. Pavlina, Želimir; Matešić, Krunoslav; Jurković, Pavao; Gulin, Marina; Kuliš, Anđelka.
A tanulas pszichologiai alapjai // Katona pszichologia, Horvat tudomanyos tapasztalatok / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Budapest : Zrinyi Kiado, 2007. Str. 103-136.

570. Pećnik, Ninoslava.
Towards a vision of parenting in the best interests of the child. // Parenting in contemporary Europe: A positive approach / Daly, Mary (ur.).
Strasbourg : Council of Europe, 2007. Str. 15-36.

571. Pernar, Mirjana.
Osjećaji i zdravlje // Psihološka pomoć u suočavanju sa zloćudnom bolešću / Rončević-Gržeta, Ika ; Kuljan-Vlašić, Karin ; Host, Ivan ; Pernar, Mirjana (ur.).
Rijeka : Liga protiv raka PGŽ, 2007. Str. 15-17.

572. Pernar, Mirjana; Girotto, Igor.
Emocije i kako ih izražavamo // Psihološka pomoć u suočavanju sa zloćudnom bolešću / Rončević-Gržeta, Ika ; Kuljan-Vlašić, Karin ; Host, Ivan ; Pernar, Mirjana (ur.).
Rijeka : Liga protiv raka PGŽ, 2007. Str. 17-19.

573. Pernar, Mirjana; Kaurić-Raos, Nada.
Psihološka pomoć // Psihološka pomoć u suočavanju sa zloćudnom bolešću / Rončević-Gržeta, Ika ; Kuljan-Vlašić, Karin ; Host, Ivan ; Pernar, Mirjana (ur.).
Rijeka : Liga protiv raka PGŽ, 2007. Str. 37-38.

574. Poljšak Škraban, Olga; Žorga, Sonja; Ćubela Adorić, Vera; Tucak, Ivana; Ivanov, Lozena.
The sense of coherence in Slovenian and Croatian adults // 15th Psychology Days in Zadar - Book of Selected Proceedings / Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2007. Str. 287-297.

575. Poljšak Škraban, Olga; Žorga, Sonja; Ćubela Adorić, Vera; Tucak, Ivana; Ivanov, Lozena.
The sense of coherence in Slovenian and Croatian adults // 15th Psychology Days in Zadar - Book of Selected Proceedings / Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2007.. Str. 287-297.

576. Prstačić, Miroslav.
Psihosocijalna onkologija, Ex-Gen terapija i rehabilitacija // Tumori dojke / Šamija, Mirko ; Juzbašić, Stjepan ; Šeparović, Viktor ; Vrdoljak, Velemir Danko (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada i Hrvatsko onkološko društvo - HLZ, 2007. Str. 499-510.

577. Pupić Bakrač, Andrea; Penezić, Zvjezdan.
(In)stability of self-esteem in adulthood – the role of personal control of development // 15th Psychology Days in Zadar - Book of Selected Proceedings / Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2007. Str. 299-314.

578. Radin, Furio.
National Identity and Attitudes toward Europe // Croatian Youth and European Integration / Ilišin, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2007. Str. 185-209.

579. Radin, Furio.
Vrijednosti mladih Hrvata // Mladi: problem ili resurs / Ilišin, Vlasta ; Radin, Furio (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2007. Str. 137-155.

580. Rendić-Miočević, Ivo; Pavlović, Eduard.
Iz recenzija // Igor Šipić: Mediteran / povratak u utrobu (prilog povijesti plovidbe) / Rendić-Miočević, Ivo (ur.).
Split : Naklada Bošković, 2007. Str. 9-10.

581. Šetić, Mia; Domijan, Dražen.
A Neural Model for Attentional Modulation of Lateral Interactions in the Visual Cortex // Advances in Brain, Vision, and Artificial Intelligence : Second International Symposium, BVAI 2007 : Proceedings / Mele, Francesco ; Ramella, Giuliana ; Santillo, Silvia ; Ventriglia, Francesco (ur.).
Berlin : Springer, 2007. Str. 42-51.

582. Šetić, Mia; Domijan, Dražen.
A Model for Computing Average Size and Speed of Visual Objects // 15th Psychology Days in Zadar. Book of Selected Proceedings / Ćubela Adorić ; Vera (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2007. Str. 360-369.

583. Šimić, Goran; Boban, Marina; Šarac, Helena; Grbić, Kristina; Hof, Patrick; Hamann, Christine; Ackl, Nibal; Bader, Benedikt; Danek, Adrian.
CSF tau proteins in evaluation of patients with suspected dementia // New trends in Alzheimer and Parkinson related disorders: ADPD 2007 (Current Contents) / Hanin, I ; Windisch M ; Poewe, W ; Fisher, A (ur.).
Bologna : Medimond S.r.l., 2007. Str. 239-243.

584. Smojver-Ažić, Sanja.
Razvoj sustava za unaprjeđenje kvalitete studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci // Kvaliteta u visokom obrazovanju / Pero Lučin (ur.).
Zagreb : Nacionalna zaklada za znanost, 2007. Str. 163-174.

585. Sorić, Izabela.
The Relationship between Self-Efficacy, Causal Attributions and Experienced Emotions in Academic Context // Book of Selected Proceedings 15th Psychology Days in Zadar / Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2007.. Str. 343-359.

586. Štulhofer, Aleksandar; Landripet, Ivan; Momčilović, Aco; Matko, Vlasta; Kladarić, Predrag; Buško, Vesna.
Pornography and sexual satisfaction - Any relationship? // Generation P? Youth, Gender and Pornography / Knudsen, Susanne ; Löfgren-Må ; rtenson, Lotta ; Må ; nsson, Sven-Axel (ur.).
Kopenhagen : Danish University of Education Press, 2007. Str. 66-84.

587. Švegar, Domagoj; Domijan, Dražen.
The Influence of the Number of Changing Features on the Capacity of Visual Working Memory // 15th Psychology Days in Zadar. Book of Selected Proceedings / Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2007. Str. 372-383.

588. Vuletić, Gorka.
Stres i zdravlje // Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti / Vorko-Jović, Ariana ; Strnad, Marija ; Rudan, Igor (ur.).
Zagreb : Laser Plus, 2007. Str. 24-27.

589. Živčić-Bećirević, Ivanka; Anić, Nada.
Vloga metakognitivnih misli pri nastanku in vzdrževanju psihopatologije // Izbrane teme iz vedenjsko-kognitivne terapije / Anić, Nada ; Janjušević, Peter (ur.).
Ljubljana : Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije, 2007. Str. 131-142.

590. Zorić, Goranka; Šmid, Karlo; Pandžić, Igor.
Facial Gestures: Taxonomy and Application of Nonverbal, Nonemotional Facial Displays for Embodied Conversational Agents // Conversational Informatics: An Engineering Approach / Nishida, Toyoaki (ur.).
Chichester : John Wiley & sons, 2007. Str. 161-182.

591. Ajduković, Dean.
Barriers to social reconstruction of communities in the aftermath of organized violence // Large scale victimization as a potential source of terrorist activities / Ewald, U. ; Turković, K. (ur.).
Amsterdam : IOS Press, 2006. Str. 269-277.

592. Ajduković, Dean.
Barriers to social reconstruction of communities in the aftermath of organized Violence // Via Large-Scale Victimisation As a Potential Source of Terrorist Activities : Importance of Regaining Security in Post-Conflict Societies / Ewald, Uwe ; Tuković, Ksenija (ur.).
Amsterdam : IOS Press, 2006. Str. 269-277.

593. Barić, Renata.
Osnove psihologije sporta // Medicina sporta / Heimer, Stjepan ; Čajavec, Rudi (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet, 2006. prilozen text rada

594. Burcar, Željko.
Ocjenjivanje učenika – jedan pristup ili kako izgraditi uspješnog pojedinca? // Dijete / učenik u procesu odgoja i obrazovanja / Vrgoč, Hrvoje (ur.).
Zagreb : HPKZ, 2006. Str. 182-186.

595. Čorko, Irena; Vranić, Andrea.
Levels of criteria specificity and the promise of a reward: effects on the judged creativity of the product // Dimensions of Well-Being: Research and Intervention / Delle Fave, Antonella (ur.).
Milano : Franco Angeli, 2006. Str. 350-366.

596. Ćubela Adorić, Vera.
Neki aspekti i implikacije negativnih vjerovanja o starenju i starim osobama // Odabrane teme iz psihologije odraslih / Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006.

597. Ćubela Adorić, Vera.
Prisni odnosi u odrasloj i starijoj dobi // Odabrane teme iz psihologije odraslih / Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006.

598. Ćubela Adorić, Vera; Jurkin, Marina.
Upitnik kvalitete odnosa s braćom i sestrama u odrasloj dobi (KOBS) // Zbirka psihologijskih skala i upitnika Svezak 3 / Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković, Ana, Tucak, Tucak, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u zadru, 2006. Str. 75-87.

599. Ćubela Adorić, Vera; Tucak, Ivana.
Skala cinizma i povjerenja (CIP) // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Penezić, Zvjezdan ; Tucak, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2006. Str. 8-16.

600. Despot Lučanin, Jasminka.
Izvaninstitucionalna i institucionalna briga za starije ljude // Sestrinstvo u zajednici / Mojsović, Zorka (ur.).
Zagreb : Zdarvstveno veleučilište, 2006.. Str. 527-535.

601. Duran, Mirjana; Zierkiewicz, Edyta.
Fortune-telling Games Played by Croatian and Polish Girls // Understanding Sex and Gender / Kuczynska, Alicja ; Dzikowska, Elzbieta Katarzyina (ur.).
Wroclaw : Oficyna Wydawnicza ATUT Wroclawskie Wydawnictwo Oswiatowe, 2006. Str. 163-169.

602. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor.
Primarne emocije kao modularni mehanizmi ljudskog uma // Mozak i um: Trajni izazov čovjeku / Žebec, Mislav Stjepan ; Sabol, Gabrijela ; Šakić, Marija ; Kotrla Topić, Marina (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti, 2006. Str. 89-103.

603. Ivanov, Lozena.
Procesi prilagodbe u odrasloj dobi // Odabrane teme iz psihologije odraslih / Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006.. Str. 98-122.

604. Jokić-Begić, Nataša.
Psihologijsko testiranje (metode psihologijske dijagnostike) // Psihijatrija / Ljubomir Hotujac i suradnici / Hotujac, Ljubomir (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2006. Str. 69-75.

605. Jovanović, Veljko; Ivković, Vladimir; Janović, Tomislav; Nazor, Damir.
Mozak, kompleksni sustavi i ljudske zajednice - suvremena antropološka perspektiva // Mozak i um : trajni izazov čovjeku / Žebec, Mislav-Stjepan ; Sabol, Gabrijela ; Šakić, Marija ; Topić Kotrla, Marina (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. Str. 139-148.

606. Jugović, Ivana; Pikić, Aleksandra; Bokan, Nataša.
Lesbians, Gays and Bisexuals in Croatia: How the Stigma Shapes Lives? // Beyond the Pink Curtain: Everyday Life of LGBT people in Eastern Europe / Kuhar, Roman ; Takacs, Judit (ur.).
Ljubljana : Peace Institute, 2006. Str. 345-363. URL link to work

607. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana.
What makes Croats happy? Predictors of happiness in a representative sample // Dimensions of Well-Being: Research and Intervention / Delle Fave, Antonella (ur.).
Milano : FrancoAngeli, 2006. Str. 60-74.

608. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana.
Kvaliteta življenja, životno zadovoljstvo i osjećaj sreće u Hrvatskoj i europskim zemljama // Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji. Izazovi sudjelovanja / Ott, Katarina (ur.).
Zagreb : Institut za javne financije, Zaklada Friedrich Ebert, 2006. Str. 181-198.

609. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana.
Quality of Life, life satisfaction and happiness in Croatia in comparison to European countries // Croatian accession to the European Union. The challenges of participation / Ott, Katarina (ur.).
Zagreb : Institute of Public Finances, Friedrich Ebert Stiftung, 2006. Str. 189-208. URL link to work

610. Kešina, Ivan.
Liječenje pomoću smisla // Kršćanstvo i zdravlje / Ančić, Nedjeljko Ante ; Bižaca, Nikola (ur.).
Split : Crkva u svijetu, 2006.. Str. 345-376.

611. Lacković-Grgin, Katica.
Samoregulacija razvoja u odrasloj dobi // Odabrane teme iz psihologije odraslih / Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006.

612. Lozena, Ivanov.
Procesi prilagodbe u odrasloj dobi // Odabrane teme iz psihologije odraslih / Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006. Str. 98-122.

613. Macuka, Ivana.
Skala bračnog lokusa kontrole // Zbirka psihologijskih skala i upitnika - Svezak 3 / Ćubela-Adorić i sur. (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2006.. Str. 7-15. prilozen text rada

614. Marušić, Iris.
Nastavni program iz perspektive učenika // Nacionalni kurikulum za obvezno obrazovanje u Hrvatskoj - različite perspektive / Baranović, Branislava (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2006. Str. 181-218.

615. Matešić, Krunoslav; Jutriša, Dunja; Pinjušić, Katarina.
Hrvatska standardizacija DAT-a za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti // DAT za selekciju baterija tehničkih sposobnosti : priručnik za diferencijalne testove sposobnosti : Hrvatska standardizacija europske adaptacije / Bennett, George K. ; Seashore, Harold G. ; Wesman, Alexander G. (ur.).
Jastrebrasko : Naklada Slap, 2006.. Str. 75-104.

616. Matešić, Krunoslav; Jutriša, Dunja; Pinjušić, Katarina.
Hrvatska standardizacija DAT-a za selekciju - Baterija općih sposobnosti // DAT za selekciju baterija općih sposobnosti : priručnik za diferencijalne testove sposobnosti : Hrvatska standardizacija europske adaptacije / Bennett, George K. ; Seashore, Harold G. ; Wesman, Alexander G. (ur.).
Jastrebrasko : Naklada Slap, 2006. Str. 75-106.

617. Nekić, Marina; Galić, Marija.
Privrženost u odrasloj dobi // Odabrane teme iz psihologije odraslih / Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006. Str. 201-230.

618. Pavin, Tea; Vizek Vidović, Vlasta; Miljević-Riđički, Renata.
Enhancing Professional Development of Education Practitioners and Teaching/Learning Practices in SEE Countries - National report Croatia // The Prospects of Teacher Education in South-east Europe / Zgaga, Pavel (ur.).
Ljubljana : Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2006. Str. 251-287.

619. Pavlović, Eduard; Debeuc, Kristian.
Mobbing ili komunikacijski kič // Mobbing / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Frančišković, Tanja ; Pernar , Mirjana (ur.).
Rijeka : Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, 2006. Str. 279-310.

620. Penezić, Zvjezdan.
Zadovoljstvo životom odraslih osoba: kroskulturalna perspektiva // Odabrane teme iz psihologije odraslih / Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006.

621. Penezić, Zvjezdan; Sorić, Izabela.
Skala temporalnog zadovoljstva životom (TSWLS) // Zbirka psihologijskih skala i upitnika ; sv. 3. / Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Penezić, Zvjezdan ; Tucak, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2006. Str. 55-64.

622. Rijavec, Majda; Brdar, Ingrid; Miljković, Dubravka.
Extrinsic vs. Intrinsic Life Goals, Psychological Needs and Life Satisfaction // Dimensions of Well-Being: Research and intervention / Delle Fave, Antonella (ur.).
Milano : FrancoAngeli, 2006. Str. 91-103.

623. Ristić Dedić, Zrinka; Jokić, Boris; Jurko, Lana.
Stepping out of the shadows: private tutoring in Croatian secondary schools // Education in a Hidden Marketplace: Monitoring of Private Tutoring / Silova, Iveta ; Bray, Mark (ur.).
Budapest : Education Support Programme of the Open Society Institute, 2006. Str. 169-190.

624. Rooze, Magda; De Ruyter, Ariëlle; Ajduković, Dean; Fundter, Nienke; Hövels, Jorn.
The healing community: the importance of community-based interventions // Real risk / J. Griffiths ; T. Ingleton (ur.).
Leicester, UK : Tudor Rose, 2006. Str. 103-106.

625. Russo, Andrea; Dragun, Antonio.
Rad i psihičko zdravlje: stres, mobbing i burn out // Mobbing / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Frančišković, Tanja ; Pernar, Mirjana (ur.).
Rijeka : Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, 2006. Str. 107-112.

626. Šakić, Vlado; Franc, Renata; Ivičić, Ines.
Psihosocijalna analiza nekih sastavica socijalnog identiteta građana Istre // Identitet Istre ishodišta i perspektive / Manin, Marino ; Dobrovšak, Ljiljana, Črpić, Gordan ; Blagoni, Robert (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. Str. 503-521.

627. Sakoman, Slavko.
Mozak, ovisnost i društvo // Mozak i um - trajni izazov čovjeku / Žebec, Mislav ; Sabol, Gabrijela ; Šakić, Marija ; Kotrla Topić, Marina (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2006. Str. 175-195.

628. Šimić, Goran.
Neuroanatomija ponašanja // Biološke osnove i terapija ponašanja / Kocijan-Hercigonja, Dubravka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2006. Str. 5-44. prilozen text rada

629. Šimić, Goran.
Neurobiologija demencije // Biološke osnove i terapija ponašanja / Kocijan-Hercigonja, Dubravka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2006. Str. 185-211. prilozen text rada

630. Slišković, Ana; Manenica, Ilija.
A comparison of fatigue parameters in morning and night working shift // 15th Psychology Days in Zadar – Book of Selected Proceedings, University of Zadar / Ćubela Adorić, Vera (ur.).
Zadar : University of Zadar, 2006. Str. 331-342.

631. Trninić, Slavko; Trninić, Viktorija.
O selekciji i razvoju igrača // Selekcija, priprema i vođenje košarkaša i momčadi / Trninić, Slavko (ur.).
Zagreb : Vikta-Marko. (Manualia universitatis studiorum Spalatensis), 2006.. Str. 43-114.

632. Trninić, Slavko; Trninić, Viktorija.
Poželjna psihosocijalna obilježja igrača // Selekcija, priprema i vođenje košarkaša i momčadi / Trninić, Slavko (ur.).
Zagreb : Vikta-Marko. (Manualia universitatis studiorum Spalatensis), 2006.. Str. 166-188.

633. Tucak, Ivana.
Skala generativnog djelovanja // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Ćubela Adorić, Vera ; Proroković, Ana ; Penezić, Zvjezdan ; Tucak, Ivana (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2006. Str. 25-32.

634. Valerjev, Pavle.
Uloga umjetne inteligencije u istraživanju uma: povijest i perspektiva // Mozak i um - Trajni izazov čovjeku / Žebec, Mislav-Stjepan ; Sabol, Gabrijela ; Šakić, Marija ; Kotrla Topić, Marija (ur.).
Zagreb : Institut društbenih znanosti Ivo Pilar, 2006. Str. 105-122.

635. Vidović, Vesna.
Psihoseksualni razvoj // Psihijatrija / Hotujac, Ljubomir (ur.).
Zagreb : Medicinska knjiga, 2006. Str. 22-27.

636. Vidović, Vesna.
Životni ciklus obitelji // Psihijatrija / Hotujac, Ljubomir (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2006. Str. 28-30.

637. Vojnović, Narcisa.
Mobbing u državnoj upravi // Mobbing / Bodiroga-Vukobrat, Nada ; Frančišković, Tanja ; Pernar, Mirjana (ur.).
Rijeka : Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, 2006.. Str. 89-105, 283. prilozen text rada

638. Vulić-Prtorić, Anita.
Skala hiperaktivnosti-impulzivnosti-pažnje - HIP // Zbirka psihologijskih skala i upitnika - Svezak 3 / Ćubela-Adorić i sur. (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2006.. Str. 41-49. prilozen text rada

639. Vulić-Prtorić, Anita; Bubalo, Josipa.
Skala smisla života - SSŽ // Zbirka psihologijskih skala i upitnika - Svezak 3 / Ćubela-Adorić i sur. (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2006.. Str. 49-55. prilozen text rada

640. Vulić-Prtorić, Anita; Sorić, Izabela.
Upitnik samoefikasnosti za djecu // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2006. Str. 87-93. prilozen text rada

641. Ajduković, Dean.
Social (Re)construction of a Local Community After Massive Traumatization // Promoting the Psychosocial Well Being of Children Following War and Terrorism / Friedman, Matthew, J. ; Mikus-Kos, Anica (ur.).
Amsterdam : IOS Press, 2005. Str. 3-9.

642. Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan; Štengl, Ivan.
Solidarnost i socijalna (ne)osjetljivost // U potrazi za identitetom : komparativna studija vrednota : Hrvatska i Europa / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing-Tehnička knjiga, 2005.. Str. 179-205.

643. Baloban, Stjepan; Črpić, Gordan; Štengl, Ivan.
Solidarity and social (in)sensitivity // In search of identity: A compatative study of values: Croatia and Europe / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. Str. 179-206.

644. Barešić-Valić, Vinka.
Strukturiranje osobno usmjerenog programa podrške za radno mjesto // Zapošljavanje uz podršku: priručnik / Bratković, Daniela (ur.).
Zagreb : Udruga za promicanje inkluzije, 2005. Str. 93-104.

645. Barešić Valić, Vinka; Kukić, Gorana.
Razvijanje poslova i zastupanje korisnika u pronalaženju poslova u redovnoj radnoj sredini // Zapošljavanje uz podršku: priručnik / Bratković, Daniela (ur.).
Zagreb : Udruga za promicanje inkluzije, 2005. Str. 79-86.

646. Bezinović, Petar.
Državna matura i standardima usmjereno obrazovanje // Škola i obilježja hrvatske nacionalnosti: jezik, povijest, kultura, vjera / Vrgoč, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2005.

647. Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Emocionalni problemi i problemi u ponašanju djece koja se smještavaju u udomiteljsku obitelj // Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. Str. 137-147.

648. Brajša-Žganec, Andreja; Keresteš, Gordana; Kuterovac Jagodić, Gordana; Šumelj, Đurđica; Žic Grgat, Blanka.
Potrebe i uloge djece, udomiteljske i biološke obitelji te stručnjaka u procesu udomljenja // Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. Str. 147-159.

649. Brajša-Žganec, Andreja; Kuterovac Jagodić, Gordana; Škrabić Aničić, Ines.
Funkcioniranje obitelji i važnost obitelji za razvoj djece u udomiteljstvu // Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. Str. 15-43.

650. Despot Lučanin, Jasminka.
Psihički razvoj čovjeka // Sestrinstvo u zajednici / Mojsović, Zorka (ur.).
Zagreb : Visoka zdravstvena škola, 2005.. Str. 173-181.

651. Filjak, Suzana (Štefan).
Čimbenici koji uzrokuju nezgode i nesreće u vojsci // Vojna psihologija - priručnik za hrvatske časnike, Knjiga treća / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2005.. Str. 97-107.

652. Filjak, Suzana (Štefan).
Psihologijski čimbenici razminiranja // Vojna psihologija - priručnik za hrvatske časnike, Knjiga treća / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2005.. Str. 259-298.

653. Filjak, Suzana (Štefan); Trut, Vesna.
Temelji vojnopolicijske psihologija // Vojna psihologija - priručnik za hrvatske časnike, Knjiga treća / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2005.. Str. 209-257.

654. Filjak, Suzana (Štefan); Zelić, Anto.
Psihička zaštita vojnika u zarobljeništvu // Vojna psihologija - priručnik za hrvatske časnike, Knjiga treća / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2005.. Str. 299-364.

655. Gabelica Šupljika, Maja; Radmilo, Ester.
Dječja prava - zašto i kako? // Izbor tema za satove razrednih odjela / Tomašević, Nives (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak, 2005. Str. 239-264.

656. Keresteš, Gordana; Brajša-Žganec, Andreja; Žic Grgat, Blanka.
Razvoj i potrebe djeteta u kontekstu udomiteljstva // Udomiteljstvo: skrb o djeci izvan vlastite obitelji : priručnik za edukaciju stručnjaka / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2005. Str. 43-73.

657. Kuterovac Jagodić, Gordana; Keresteš, Gordana; Škrabić Aničić, Ines.
Rizici u razvoju djece koja se udomljuju // Udomiteljstvo: Skrb o djeci izvan vlastite obitelji / Brajša-Žganec, Andreja ; Keresteš, Gordana ; Kuterovac Jagodić, Gordana (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijlanoj politici, 2005.

658. Matešić, Krunoslav; Jutriša, Dunja i Pinjušić, Katarina.
Hrvatska standardizacija // Priručnik za Big Five Upitnik: BFQ / Caprara, Gian Vittorio ; Barbaranelli, Claudio i Borgogni, Laura (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005. Str. 89-104.

659. Matešić, Krunoslav; Jutriša, Dunja; Pinjušić, Katarina.
Hrvatska standardizacija DAT-a za profesionalno usmjeravanje i selekciju // Priručnik za Diferencijalne testove sposobnosti DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju - Hrvatska standardizacija europske adaptacije 5. izdanja DAT baterije / Bennett, George K. ; Seashore, Harold G.0. ; Wesman, Alexander G. (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005.. Str. 113-149.

660. Matešić, Krunoslav; Jutriša, Dunja; Pinjušić, Katarina.
Hrvatska standardizacija DAT-a za učenike osnovnih škola // Diferencijalni testovi sposobnosti DAT : priručnik za učenike osnovnih škola / Bennett, George K. ; Seashore, Harold G. ; Wesman, Alexander G. (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005.. Str. 109-120.

661. Matešić, Krunoslav; Jutriša, Dunja; Pinjušić, Katarina.
Hrvatska primjena Inventara profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola // Inventar profesionalnih interesa CII za učenike osnovnih škola : priručnik / Bennett, George K. ; Seashore, Harold G. ; Wesman, Alexander G. (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005.. Str. 63-73.

662. Matešić, Krunoslav; Jutriša, Dunja; Pinjušić, Katarina.
Hrvatska primjena Inventara profesionalnih interesa za profesionalno usmjeravanje // Inventar profesionalnih interesa CII za profesionalno usmjeravanje : priručnik / Bennett, George K. ; Seashore, Harold G. ; Wesman, Alexander G. (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2005.. Str. 67-75.

663. Milas, Goran.
Stilovi vođenja hrvatskih menadžera: tipološki pristup // Menadžersko-poduzetnička elita i modernizacija: razvojna ili rentijerska elita / Čengić, Drago (ur.).
Zagreb : Institut drušvenih znanosti Ivo Pilar, 2005. Str. 127-152.

664. Moro, Ljiljana; Frančišković, Tanja.
Psihološka obilježja nastavničke uloge // Umjeće medicinske nastave / Jakšić Želimir, Pokrajac Nikša, Šmalcelj Anton, Vrcić-Keglević Mladenka (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2005. Str. 103-107.

665. Pavin, Tea.
Percepcija kvalitete obrazovanja nastavnika i nekih aspekata nastavničke profesije iz perspektive srednjoškolskih nastavnika // Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2005. Str. 124-160.

666. Pavin, Tea; Rijavec, Majda; Miljević-Riđički, Renata.
Percepcija kvalitete obrazovanja učitelja i nastavnika i nekih aspekata učiteljske i nastavničke profesije iz perspektive osnovnoškolskih učitelja i nastavnika // Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2005. Str. 95-123.

667. Pavin, Tea; Rijavec, Majda; Miljević-Riđički, Renata.
Percepcija kvalitete učiteljskog i nastavničkog obrazovanja i nekih aspekata učiteljske i nastavničke profesije iz perspektive studenata Učiteljske akademije, visokih učiteljskih škola i nastavničkih fakulteta // Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2005. Str. 161-173.

668. Podgorelec, Sonja; Švob, Melita; Brčić, Carmen.
Biomata koinonikis entaksis kai koinonikoy diaxorismoy sto Zagkremp (Ntoympraba) // Neolaia kai politiki - Sinthikes zois kai prosanatolismos ton neon stin Eyropi / Kongidu, Dimitra (ur.).
Solun : Epikendro, 2005. Str. 291-309.

669. Radin, Furio.
Nacionalna vezanost i odnos prema Europi // Mladi Hrvatske i europska integracija / Ilišin, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2005. Str. 173-195.

670. Rimac, Ivan; Milas, Goran.
U traženju agensa demokratskog razvoja // U potrazi za identitetom : Komparativna studija vrednota: Hrvatska i Europa / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. Str. 85-114.

671. Rimac, Ivan; Milas, Goran.
In Search Of Democratic Development Agents - Comparative analysis of satisfaction with democracy in European countries // In Search of identity: A copmarative study of values: Croatia and Europe / Baloban, Josip (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2005. Str. 85-114.

672. Sorić, Izabela.
Samoregulirano učenje - ciljna orijentacija kao komponenta samoreguliranog učenja // Izbor tema za satove razrednih odjela / Bilić, Vesna (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak, 2005.

673. Špelić, Aldo; Božić, Damir.
Metric features of the test on motoric skills at entrance exams at the Teacher training college of Pula // Interactiv communication in education / Tatković, Nevenka (ur.).
Pula : Visoka učiteljska škola u Puli, 2005. Str. 185-195. URL link to work

674. Šverko, Branimir.
The psychological impact of the hidden economy working // Quaderni di Psicologia del Lavoro : Convivence in organizations and society / Avalone, Francesco. ; Kepir, Handan Kepir ; Catano, Antonio (ur.).
Milano : Guerini, 2005.

675. Vizek Vidović, Vlasta.
Obrazovanje učitelja i nastavnika u Europi iz perspektive cjeloživotnog učenja // Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2005. Str. 15-66.

676. Vizek Vidović, Vlasta.
Pregovaranje i posredovanje kao način rješavanja unutargrupnih i međugrupnih sukoba u organizaciji // Vojan psihologija, knjiga treća / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2005. Str. 489-512.

677. Vlahović-Štetić, Vesna; Vizek Vidović, Vlasta.
Obrazovanje učitelja i nastavnika u Hrvatskoj // Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja, 2005. Str. 69-91.

678. Vulić-Prtorić, Anita.
Suočavanje sa strahom // Izbor tema za satove razrednih odjela / Bilić, Vesna (ur.).
Zagreb : Naklada Ljevak, 2005.

679. Žižak, Antonija.
Percepcija kvalitete inicijalnog obrazovanja i trajnog profesionalnog razvoja učitelja i nastavnika iz perspektive sveučilišnih nastavnika // Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive / Vizek Vidović, Vlasta (ur.).
Zagreb : Insitut za društvena istraživanja, 2005. Str. 174-193.

680. Ajduković, Dean; Čorkalo, Dinka.
Trust and Betrayal in War // My neighbor, my enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity / Stover, Eric ; Weinstein, Harvey (ur.).
Cambridge : Cambridge University Press, 2004. Str. 287-302.

681. Barness-Farrell, Janet; Bobko, Natalia; Fischer, Frida; Iskra-Golec, Irena; Kaliterna, Ljiljana; Tepas, Don.
Comparison of Work Ability for Health Care Workers in Five Nations // Past, Present and Future of Work Ability / Ilmarinen, Juhani (ur.).
Helsinki : Finnish Institute of Occupational Health, 2004. Str. 76-83.

682. Biro, Mikloš; Ajduković, Dean; Čorkalo, Dinka; Đipa, Dino; Milin, Petar; Weinstein, Harvey.
Attitudes Towards Justice and Social Reconstruction in Bosnia and Herzegovina and Croatia // My neighbor, my enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity / Stover, Eric ; Weinstein, Harvey (ur.).
Cambridge : Cambridge University Press, 2004. Str. 183-205.

683. Čorkalo, Dinka; Ajduković, Dean; Weinstein, Harvey; Stover, Eric; Đipa, Dino; Biro, Mikloš.
Neighbors again? Inter-Community Relations after Ethnic Violence // My neighbor, my enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity / Stover, Eric ; Weinstein, Harvey (ur.).
Cambridge : Cambridge University Press, 2004. Str. 143-161.

684. Ćubela Adorić, Vera.
Skala sklonosti uspoređivanja s drugima // Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Sv. 2 / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. Str. 88-209. URL link to work

685. Ćubela Adorić, Vera.
Skala socijalne i emocionalne usamljenosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Sv. 2 / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. Str. 88-209. URL link to work

686. Ćubela Adorić, Vera.
Belief in a just world and young adults' ways of coping with unemployment and the job search // The justice motive in adolescence and young adulthood / Dalbert, Claudia ; Sallay, Hedvig (ur.).
London : Routledge, 2004. Str. 00-00.

687. Ćubela Adorić, Vera.
Skala zrelosti religioznosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. Str. 88.

688. Freedman, Sarah; Čorkalo, Dinka; Levy, Naomi; Abazović, Dino; Leebaw, Bronwen; Ajduković, Dean; Đipa, Dino; Weinstein, Harvey.
Public Education and Social Reconstruction in Bosnia and Herzegovina and Croatia // My neighbor, my enemy: Justice and community in the aftermath of mass atrocity / Stover, Eric ; Weinstein, Harvey (ur.).
Cambridge : Cambridge University Press, 2004. Str. 226-247.

689. Ivanov, Lozena; Penezić, Zvjezdan.
Burnsova skala perfekcionizma // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2004.. Str. 13-18.

690. Ivasović, Vesna; Maras, Tvrtko; Andrijević, Lidija; Szavai, Tereza.
The world of fairytales: software for developing functional and emotional literacy skills in deaf children // Sign Language, Deaf Culture & Bilingual Education / Bradarić-Jončić, S. ; Ivasović, V. (ur.).
Zagreb : Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, 2004.

691. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana.
Psihosocijalne posljedice starenja // Hrvatsko društvo danas: psihosocijalni procesi / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Šakić, Vlado (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. Str. 77-87.

692. Kardum, Igor.
Evolucijski pristup u psihologiji ličnosti // Evolucija društvenosti / Hrgović, Josip ; Polšek, Darko (ur.).
Zagreb : Naklada jesenski i Turk, 2004. Str. 496.

693. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir.
Emocije kao adaptacije: pregled evolucijskih shvaćanja emocija // Evolucija društvenosti / Hrgović, Josip ; Polšek, Darko (ur.).
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004. Str. 275-291.

694. Komar Zoran, Vukušić Herman.
Posttraumatski stresni poremećaj u populaciji hrvatskih branitelja: precijenjen ili ignoriran problem? // Hrvatsko društvo danas: psihosocijalni procesi / Kaliterna Lipovčan Ljiljana, Šakić Vlado (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004.. Str. 103-116.

695. Lacković-Grgin, Katica.
Adaptirana Loyola skala generativnosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Sv. 2 / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. Str. 88-209. URL link to work

696. Lacković-Grgin, Katica; Ćubela Adorić, Vera; Nekić, Marina.
Skala integriteta // Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Sv. 2 / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. Str. 88-209. URL link to work

697. Macuka, Ivana.
Skala percepcije obiteljskih odnosa // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. Str. 33-37. prilozen text rada

698. Matešić, Krunoslav; Pavlina, Želimir.
Profesor Ramiro Bujas - Utemeljitelj hrvatske psihologijske znanosti // Spomenica Filipa Potrebice / Matijević Sokol, Mirjana (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest ; FF Press i Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004. Str. 517-521.

699. Milanović, Mirjana; Gabelica Šupljika, Maja.
Psihodijagnostika u funkciji procjene psihosocijalnog statusa igračica ženske rukometne ekipe // Rukomet : znanstvena istraživanja / Vuleta, Dinko ; Milanović, Dragan (ur.).
Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta, 2004.. Str. 49-54.

700. Milas, Goran; Rimac, Ivan; Rihtar, Stanko.
Odrednice i razlozi glasačkog opredjeljenja // Hrvatsko društvo danas : psihosocijalni procesi / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Šakić, Vlado (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. Str. 187.

701. Milas, Goran; Šakić, Vlado.
What are Detainees of Serbian Concentration Camps Testifying on? // Vukovar '91 International Echoes nad Significance / Jurčević, Josip ; Živić Dražen ; Esih, Bruna (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. Str. 250.

702. Mlačić, Boris.
Globalno usporediva i kulturalno specifična istraživanja u psihologiji ličnosti - Primjer leksičkoga pristupa // Hrvatsko društvo danas: psihosocijalni procesi / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Šakić, Vlado (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. Str. 163-177.

703. Moro, Ljiljana; Pernar, Mirjana; Kosić, Radoslav.
Timski rad // Psihijatrija / Moro, Ljiljana ; Frančišković Tanja (ur.).
Rijeka : Glosa, 2004. Str. 314-328.

704. Nekić, Marina.
Skala samostišavanja // Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Sv. 2 / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. Str. 88-209. URL link to work

705. Pećnjak, Davor; Janović, Tomislav.
Što leži u temeljima plastičnosti društvenog ponašanja? // Evolucija društvenosti / Hrgović, Josip ; Polšek, Darko (ur.).
Zagreb : Jesenski i Turk, 2004. Str. 397-406.

706. Pernar, Mirjana.
Uloga kliničkog psihologa u psihijatriji // Psihijatrija / Moro, Ljiljana ; Frančišković Tanja (ur.).
Rijeka : Glosa, 2004. Str. 283-294.

707. Proroković, Ana.
Breskinova skala rigidnosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Sv. 2 / Proroković, A. ; Lacković-Grgin, K. ; Ćubela-Adorić, V. ; Penezić, Z. (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. Str. 84.

708. Proroković, Ana; Vulić-Prtorić, Anita.
Upitnik automatskih misli - UPAM // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. Str. 79-84. prilozen text rada

709. Proroković, Ana; Vulić-Prtorić, Anita.
Upitnik automatskih misli // Zbirka psihologijskih skala i upitnika - svezak 2 / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela-Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. Str. 84.

710. Raboteg-Šarić, Zora.
Children's welfare in the context of social and economic changes in Croatia // Children's welfare in aging Europe / Jensen, An-Magritt ; Ben-Arieh, Asher ; Conti, Cinzia ; Kutsar, Dagmar ; Ghiolla Phadraig, Maire Nic ; Warming Nielsen, Hanne (ur.).
Trondheim : Norwegian Centre for Child Research, Norwegian University of Science and Technology, 2004. Str. 527-590.

711. Raboteg-Šarić, Zora; Franc, Renata; Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljski odgojni postupci i psihosocijalni razvoj adolescenata // Hrvatsko društvo danas: psihosocijalni procesi / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Šakić, Vlado (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. Str. 59-76.

712. Rimac, Ivan; Štulhofer, Aleksandar.
Sociokulturne vrijednosti, gospodarska razvijenost i politička stabilnost kao čimbenici povjerenja u Europsku uniju // Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji : Izazovi institucionalne prilagodbe / Ott, Katarina (ur.).
Zagreb : Institut za javne financije, Zaklade Friedrich Ebert, 2004. Str. 326. URL link to work

713. Rimac, Ivan; Štulhofer, Aleksandar.
Socio-cultural values, economic development and political stability as correlates of trust in the European Union // Croatian Accession to the European Union: Institutional Challenges / Ott, Katarina (ur.).
Zagreb : Institute of Public Finance : Friedrich Ebert Stiftung, 2004. Str. 339. URL link to work

714. Sakoman, Slavko.
Strateška opredjeljenja zemalje EU glede suzbijanja zlouporabe droga // Bolesti zavisnosti / Milovanović, Dimitrije ; Sakoman, Slavko ; Mičić, Jovan ; Dimitrijević, Ivan (ur.).
Beograd : Evropski centar za mir i razvoj (ECPD), 2004. Str. 15-25.

715. Sorić, Izabela; Mikulandra, Ivana.
Skala za mjerenje izvora nastavničkog stresa // Zbirka psihologijskih skala i upitnika 2 / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet, 2004. Str. 62-69.

716. Tadić, Zoran.
Kako i zašto životinje žive u skupinama? // Evolucija društvenosti / Hrgović, Josip ; Polšek, Darko (ur.).
Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004. Str. 29-38. prilozen text rada

717. Tadinac Babić, Meri; Hromatko, Ivana.
Evolucijska psihologija i spolne razlike // Evolucija društvenosti / Hrgović, Josip ; Polšek, Darko (ur.).
Zagreb : Jesenski i Turk, 2004. Str. 496.

718. Tadinac, Meri.
Biopsihosocijalne odrednice bolesti i zdravlja // Mozak i um - trajni izazov čovjeku / Šebec, Mislav-Stjepan ; Sabol, Gabrijela ; Šakić, Marija ; Kotrla Topić, Marina (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. Str. 165-173.

719. Takšić, Vladimir.
Emocionalna inteligencija: konstrukt koji obećava, ali i primjer zloubotrebe znanstvenih nalaza // Tradicija i savremenost / Branković, Drago (ur.).
Banja Luka : Filozofski fakultet, 2004. Str. 835-845.

720. Turkovic, S; Hovens J.E; Gregurek, R.
Strengthening psychological health in war victims and refugees // Broken spirits:The treatment of traumatized asylum seekers, refugees, war and torture victims / Wilson, J.P ; Drozdek, B. (ur.).
New York : Brunner-Routledge Press, 2004. Str. 528.

721. Vera, Elizabeth M.; Buhin, Larisa; Montgomery, Gloria; Shin, Richard.
Enhancing therapeutic practice with racial and ethnic minority clients: Integrating prevention, advocacy, and outreach // Handbook of Racial and Ethnic Minority Psychology: Training and Practice / Carter, Robert T. (ur.).
Hoboken, SAD : Wiley and Sons, 2004.. Str. 477-491.

722. Vulić-Prtorić, Anita.
Skala kvalitete obiteljskih interakcija - KOBI // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Proroković, Ana ; Lacković-Grgin, Katica ; Ćubela-Adorić, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2004. Str. 84. prilozen text rada

723. Zarevski, Predrag.
Uloga psihologa u katastrofama // Hrvatsko društvo danas : psihosocijalni procesi / Kaliterna Lipovčan, Ljiljana ; Šakić, Vlado (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. Str. 87-102.

724. Ajduković, Dean.
Socijalna rekonstrukcija zajednice // Socijalna rekonstrukcija zajednice: Psihološki procesi, rješavanje sukoba i socijalna akcija / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2003. Str. 315.

725. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina.
Systemic approaches to early interventions in a community affected by organized violence // Reconstructing early interventions after trauma / Orner, R ; Schnyder, U (ur.).
Oxford : Oxford University Press, 2003. Str. 10.

726. Ambrosi-Randić, Neala.
Sintomi depressivi nell`adolescenza // Argomenti e didattiche a confronto / Ambrosi-Randić, Neala ; Deghenghi Olujić, Elis ; Pederzani, Gabriella ; Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula : Pietas Iulia, 2003.. Str. 277-286.

727. Ambrosi-Randić, Neala.
Strategie per apprendere e ricordare // Argomenti e didattiche a confronto / Ambrosi-Randić, Neala ; Deghenghi Olujić, Elis ; Pederzani, Gabriella, Scotti Jurić, Rita (ur.).
Pula : Pietas Iulia, 2003. Str. 259-265.

728. Anić, Nada; Živčić-Bećirević, Ivanka.
Komparativni prikaz osnovnih teorijskih pravaca u psihoterapiji i savjetovanju // Klinička psihologija / Biro, Mikloš ; Butollo, Willi (ur.).
Munchen/Novi Sad : Ludwig Maximilians Universitat, 2003. Str. 319-321.

729. Arcel, Libby Tata; Ljubotina, Damir; Djipa, Dino; Šaraba, Lejla.
Monitoring System at CTV : Sarajevo // Treatment of Torture and Trauma Survivors in a Post - war Society / Arcel, Libby Tata ; Popovic, Sabina ; Kucukalic, Abdulah ; Bravo - Mehmedbasic, Alma (ur.).
Sarajevo : Udruženje za rehabilitaciju žrtava torture – ; ; centar za žrtve torture Sarajevo (CTV), 2003. Str. 266-277.

730. Arcel, Libby Tata; Popovic, Sabina; Kucukalic, Abdulah; Bravo - Mehmedbasic, Alma; Ljubotina, Damir; Pušina, Jasmina; Šaraba, Lejla.
The Social and Psychological Impact of Traumatic Events and Torture in a Bosnian Civilian Population // Treatment of Torture and Trauma Survivors in a Post-war Society / Arcel, Libby Tata ; Popovic, Sabina ; Kucukalic, Abdulah ; Bravo - Mehmedbasic, Alma (ur.).
Sarajevo : Udruženje za rehabilitaciju žrtava torture &#8211 ; centar za žrtve torture Sarajevo (CTV), 2003. Str. 40-70.

731. Arcel, Libby Tata; Popovic, Sabina; Kucukalic, Abdulah; Bravo - Mehmedbasic, Alma; Ljubotina, Damir; Pušina, Jasmina; Šaraba, Lejla.
The Impact of Short - term Treatment on Torture Survivors. The Change in PTSD, Other Psychological Symptoms and Coping Mechanisms after Tretament // Treatment of Torture and Trauma Survivors in a Post - war Society / Arcel, Libby Tata ; Popovic, Sabina ; Kucukalic, Abdulah ; Bravo - Mehmedbasic, Alma (ur.).
Sarajevo : Udruženje za rehabilitaciju žrtava torture &#8211 ; centar za žrtve torture Sarajevo (CTV), 2003. Str. 135-158.

732. Barath, Arpad.
Croatia // Minority Elderly Care in Europe / Patel, Naina (ur.).
Leeds, London : PRIAE Policy Research Institute on Ageing and Ethnicity, 2003. Str. 175-192. prilozen text radaURL link to work

733. Barath, Arpad.
Bosnia and Herzegovina // Minority Elderly Care in Europe / Patel, Naina (ur.).
Leeds, London : PRIAE Policy Research Institute on Ageing and Ethnicity, 2003. Str. 153-174. prilozen text radaURL link to work

734. Bender-Horvat, Sanja; Filjak, Suzana (Štefan); Jeličić, Zlatko; Jovanović, Sandra.
Žene u vojsci // Vojna psihologija - priručnik za hrvatske časnike, Knjiga druga / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2003.. Str. 519-550.

735. Bezinović, Petar.
Samovrednovanje u funkciji unaprjeđivanja kvalitete škola: Europska iskustva i hrvatske mogućnosti // Promjenama do uspješnog učenja i kvalitetne škole / Vrgoč, Hrvoje (ur.).
Zagreb : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 2003. Str. 87-95.

736. Bosnar, Ksenija; Prot, Franjo; Momirović, Konstantin; Hošek, Ankica.
Application of neural networks in the identification of types of personality // Konstrukcija i primena taksonomskih neuronskih mreža / Momirović, Konstantin ; Popović, Dragan A. (ur.).
Leposavić : Univerzitet u Prištini, 2003. Str. 237-244. prilozen text rada

737. Burcar, Željko.
Suportivno vođenje igrača u treningu tenisa // Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije / Delija, Krešimir (ur.).
Zagreb : Hrvatski kineziološki savez, 2003. Str. 201-206.

738. Čorkalo, Dinka.
Grupe i unutargrupni procesi // Socijalna rekonstrukcija zajednice : psihološki procesi, rješavanje sukoba i socijalna akcija / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2003. Str. 153-171.

739. Čorkalo, Dinka.
Stavovi i ponašanja među grupama // Socijalna rekonstrukcija zajednice : psihološki procesi, rješavanje sukoba i socijalna akcija / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2003. Str. 173-194.

740. Filjak, Suzana (Štefan); Vračić, Ivan.
Psihološka pomoć ratnim stradalnicima i njihovim obiteljima // Vojna psihologija - priručnik za hrvatske časnike, Knjiga druga / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2003.. Str. 333-389.

741. Igrić, Ljiljana.
Uvod // Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama / Kiš-Glavaš, Leila ; Fulgosi-Masnjak, Rea (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama - IDEM, 2003.. Str. 7-9.

742. Jokić-Begić, Nataša.
Samoopisne tehnike // Klinička psihologija / Mikloš Biro, Willi Butollo (ur.).
Novi Sad : Katedra za kliničku psihologiju Ludwig Maximilians Universität & Futura publikacije, 2003. Str. 182-195.

743. Jokić-Begić, Nataša; Vračić, Ivan; Koren, Biserka.
Temeljni pojmovi krizne psihologije // Vojna psihologija / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : MORH, 2003. Str. 435-456.

744. Kašić, Biljana.
La resistenza alla guerra: i movimenti delle donne in Croazia // Le guerre cominciano a primavera, Soggeti e genere nel conflitto jugoslavo / Richter M., Melita ; Bacchi, Maria (ur.).
Soveria Mannelli : Rubbettino Editore Sel, 2003. Str. 179-193.

745. Komar Zoran, Koren Biserka, Trlek Mladen.
Posttraumatski stresni poremećaj // Vojna psihologija, priručnik za hrvatske časnike, knjiga druga / Pavlina Želimir, Komar Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane RH, Uprava za nakladništvo, 2003.. Str. 393-432.

746. Kuterovac Jagodić, Gordana.
Emocionalno opismenjivanje: novi izazov za predškolske ustanove // Zdravstvena zaštita djece u predškolskim ustanovama. Zbornik radova sa XV Simpozija socijalne pedijatrije. / Grgurić, Josip ; Batinica, Maja (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedijatrijsko društvo, 2003. Str. 51-53.

747. Ljubin, Tajana.
Psihološki profil zlostavljača // Nasilje nad ženom u obitelji / Ajduković, Marina ; Pavleković, Gordana (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2003. Str. 115-123.

748. Ljubotina, Damir.
Evaluation of Psychotherapy through a Monitoring System // Repatriation as a part of reconstructive process in torture survivors (Interpersonal and intrapersonal process)-.
Zagreb : IRCT, 2003. Str. 51-64.

749. Matešić, Krunoslav.
Pregled faktora koji mogu utjecati na intelektualnu uspješnost tokom života // Zbornik znanstvenih, stručnih i književno-umjetničkih radova bivših učenika i profesora požeške Gimnazije, II. knjiga / Potrebica, Filip ; Jelčić, Dubravko ; Glavić, Željko (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003. Str. 1249-1260.

750. Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Etika kliničkog psihologa // Klinička psihologija / Biro, Mikloš ; Butollo, Willi (ur.).
Novi Sad : Ludwig Maximilians Universitat ; Futura publikacije, 2003. Str. 27-35.

751. Prot, F.; Bosnar, K.; Hošek, A.; Momirović, K.
Application of neural networks in the identification of morphological types // Konstrukcija i primena taksonomskih neuronskih mreža / Momirović, K. ; Popović, D.A. (ur.).
Leposavić : Univerzitet u Prištini, 2003. Str. 245-254. prilozen text rada

752. Šakić, Vlado; Ivičić, Ines; Franc, Renata.
Self-Reported Substance Use and Delinquent Behaviour among Croatian Youth // Youth violence: new patterns and local responses - Experiences in East and West / Dunkel, Frieder ; Drenkhahn, Kirstin (ur.).
Monchengladbach : Forum Verlag Godesberg, 2003. Str. 419-442.

753. Šakić, Vlado; Perković, Marina; Marinić, Damir.
Neki aspekti socijalnog identiteta Slavonaca i Baranjaca // Razvojne perspektive ruralnog svijeta Slavonije i Baranje – zbornik radova sa skupa / Štambuk, Maja ; Šundalić, Antun (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2003. Str. 117-126.

754. Živčić-Bećirević, Ivanka.
Kognitivna terapija // Klinička psihologija / Biro, Mikloš ; Butollo, Willi (ur.).
Munchen/Novi Sad : Ludwig Maximilians Universitat, 2003. Str. 267-276.

755. Živčić-Bećirević, Ivanka.
Istraživanja efikasnosti psihoterapije // Klinička psihologija / Biro, Mikloš ; Butollo, Willi (ur.).
Munchen/Novi Sad : Ludwig Maximilians Universitat, 2003. Str. 419-427.

756. Babić, Barbara; Galešić, Mirta.
Nezaposlenost u Hrvatskoj: stanje i trendovi // Psihološki aspekti nezaposlenosti / Galešić, M. ; Maslić-Seršić, D. ; Šverko, B. (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2002. URL link to work

757. Burcar, Željko; Neljak, Boris; Zmajić, Hrvoje.
Interpersonalna komunikacija u funkciji motivacije tenisača // Dopunski sadržaji sportske pripreme / Milanović, Dragan (ur.).
Zagreb : Kineziološki Fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002. Str. 264-268.

758. Čorkalo, Dinka.
Peace Education in New Democracies : A Case of Croatia // Peace Education : The Concept, Principles, and Practices Around the World / Salomon, Gavriel ; Nevo, Baruch (ur.).
Mahwah, New Jersey : Lawrence Erlbaum Associates, 2002. Str. 177-186.

759. Čorkalo, Dinka.
Peace education // Encyclopedia of Education / Guthrie, James W. (ur.).
New York : Macmillan Reference, 2002. Str. 1860-1864.

760. Ćubela, Vera.
Skale vjerovanja u pravedan svijet // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Z (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 00-00.

761. Ćubela, Vera.
Skala specifičnog interpersonalnog povjerenja // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Z (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 00-00.

762. Ćubela, Vera.
Upitnik bračne usklađenosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Z (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 00-00.

763. Galić, Zvonimir.
Integrativni procesni model suočavanja s nezaposlenošću // Psihološki aspekti nezaposlenosti / Galešić, M. ; Maslić-Seršić, D. ; Šverko, B. (ur.).
Zagreb : Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2002. URL link to work

764. Ivanov, Lozena.
Skala opće samoefikasnosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Z (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 156.

765. Ivanov, Lozena.
Skala opće samoefikasnosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Svezak 1 / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002.. Str. 6-7.

766. Jurčević, Josip.
Predgovor // Tajni rat UDBE protiv hrvatskih iseljenika iz Bosne i Hercegovine/ Bože Vukušić / Jurčević, Josip (ur.).
Zagreb : Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, 2002. Str. 15-21.

767. Kašić, Biljana.
The Dynamic of Identifications Within Nationalistic Discourse: From Archetypes to Promising Female Roles // From Gender to Nation / Mostov, Julie ; Iveković, Rada (ur.).
Ravenna : Longo Editore Ravenna, 2002. Str. 179-193.

768. Kontak, Ksenija; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Group interventions for children in crisis // Children and Disasters: A Practical Guide to Healing and Recovery / Zubenko, Wendy N. ; Capozzoli, Joseph (ur.).
New York : Oxford University Press, 2002. Str. 135-158.

769. Kuterovac Jagodić, Gordana; Kontak, Ksenija.
Normalization : A key to children's recovery // Children and Disasters : A Practical Guide to Healing and Recovery / Zubenko, Wendy N. ; Capozzoli, Joseph (ur.).
New York : Oxford University Press, 2002. Str. 159-172.

770. Lacković-Grgin, Katica.
Coopersmithov upitnik samopoštovanja (SEI) // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 156.

771. Lacković-Grgin, Katica.
Skraćena verzija skale za mjerenje osjećaja koherentnosti (SOC), // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Z. (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 156.

772. Lacković-Grgin, Katica.
Kratka verzija UCLA skale usamljenosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Z. (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 156.

773. Pavićević, Lukrecija; Bobić, Jasminka.
Stres na radu // Medicina rada i okoliša / Šarić, Marko ; Žuškin, Eugenija (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, Biblioteka sveučilišni udžbenici, 2002.

774. Penezić, Zvjezdan.
Skala zadovoljstva životom // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Z. (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 156.

775. Proroković, Ana; Manenica, Ilija.
Thayerova skala za procjenu aktivacije AD-ACL // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Ćubela, Vera ; Lacković-Grgin, Katica ; Penezić, Zvjezdan ; Proroković Ana (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002.

776. Raboteg-Šarić, Zora.
E-upitnik: skala emocionalne empatije i skala mašte // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 44-49.

777. Raboteg-Šarić, Zora.
Skala stavova o ravnopravnosti spolova // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 95-103.

778. Raboteg-Šarić, Zora.
Skala altruizma // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 87-92.

779. Radošević-Vidaček, Biserka; Vidaček, Stjepan.
Psihologija rada // Medicina rada i okoliša / Šarić, Marko ; Žuškin, Eugenija (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2002. Str. 62-74.

780. Šakić, Vlado.
Uvid u djelo Borba za vrijednost svojeg "ja" ili uvod u "Pilarovu psihologiju" // Godišnjak Pilar 2002 - Prinosi za proučavanje života i djela dra Ive Pilara / Lipovčan, Srećko ; Matijević, Zlatko (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2002. Str. 41-64.

781. Šakić, Vlado.
Sociopsihološka rasprava o socijalnom identitetu mladih // Mladi u postmodernoj. Kamo idu mladi naraštaji? / Jelenić, Josip (ur.).
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove., 2002. Str. 11-30.

782. Sorić, Izabela.
Skala za mjerenje trenutnog emocionalnog stanja // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera i Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 50-54.

783. Sorić, Izabela.
Endlerove multidimenzionalne skale anksioznosti // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera i Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 115-123.

784. Sorić, Izabela.
Skala suočavanja sa ispitnom situacijom // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković - Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera i Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 151-154.

785. Sorić, Izabela; Proroković, Ana.
Upitnik suočavanja sa stresnim situacijama Endlera i Parkera (CISS) // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 147-151.

786. Šverko, Branimir.
Internet-based career planning : A contribution to its evaluation // New information technology and work psychology : European trends towards fitting individual, job and organizational characteristics to new information technology / Cifre, E. ; Salanova, M. ; Martinez-Peres, M.D. (ur.).
Castelló, Spain : Universitat Jaume I, 2002.

787. Takšić, Vladimir.
Upitnici emocionalne inteligencije (kompetentnosti) UEK // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera i Penezić, Zvjezdan Penezić (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002. Str. 27-41.

788. Vulić-Prtorić, Anita; Košta, Edina.
Skala stresnih životnih događaja za djecu STRES-D // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera, Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002.. Str. 130-136. prilozen text rada

789. Vulić-Prtorić, Anita; Sorić, Izabela.
Skala atribucijskog stila za djecu - CASQ // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002.. Str. 137-146. prilozen text rada

790. Vulić-Prtorić, Anita; Sorić, Izabela.
Skala anksioznosti za djecu - AFS // Zbirka psihologijskih skala i upitnika / Lacković-Grgin, Katica ; Proroković, Ana ; Ćubela, Vera ; Penezić, Zvjezdan (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 2002.. Str. 123-129. prilozen text rada

791. Ajduković, Marina; Družić, Olja; Muslić, Ljiljana.
Evaluacija psihoedukativnog pristupa u jačanju mentalnog zdravlja djece u zajednicama povratka // Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici / Janković, Josip ; Bašić, Josipa (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju, 2001. Str. 149-166.

792. Barath, Arpad.
Magyarok a világban: a horvátországi magyarság veszteségei a délszláv háborúban 1991-1996 // Érintkező kultúrák, kisebbségi értékek: identitás, kultúra, kisebbség. Magyar - horvát - szlovén kisebbségi tanulmányok / Barath, Arpad ; Barics, Ernő ; Fodor, István ; Majdán, János ; Sándor, László ; Sokcsevits, Dénes (ur.).
Pécs : MTA Pécsi Akadémiai Bizottség, 2001. Str. 127-138. prilozen text radaURL link to work

793. Buljan Flander, Gordana.
Seksualno zlostavljanje djece // Medicinski i pravni mehanizmi za zaštitu djece od zlouporabe sredstava ovisnosti i zlostavljanja / Kozarić-Kovačić, Dragica (ur.).
Zagreb : Zagreb : KB Dubrava, Odjel za psihijatriju : Nacionalni centar za psihotraumu, 2001. Str. 91-94.

794. Delale, Eva Anđela; Muslić, Ljiljana.
Educiranje lokalnih pomagača za djelotvoran rad u zajednici: pomoć djeci s poteškoćama u čitanju // Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih u lokalnoj zajednici / Bašić, J. ; Janković, J. (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju, 2001. Str. 167-185.

795. Filjak, Suzana (Štefan); Vračić, Ivan.
Centar za psihosocijalnu pomoć grada Zagreba i Zagrebačke županije // Hrvatski psihosocijalni program - Petogodišnja iskustva u radu sa sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata / Knezović, Zvonimir ; Gogić, Blaženka ; Kocijan-Hercigonja, Dubravka (ur.).
Zagreb : Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 2001.. Str. 355-373.

796. Križan, Lidija; Matešić, Krunoslav.
Analiza učinka na Mill Hill ljestvicama rječnika // Priručnik za Ravenove progresivne matrice i ljestvice rječnika - Mill Hill ljestvice rječnika / Križan, Lidija ; Matešić, Krunoslav (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2001.. Str. 74.

797. Milas, Goran; Rimac, Ivan; Karajić, Nenad.
Mir u Hrvatskoj - rezultati istraživanja // Mir u Hrvatskoj - rezultati istraživanja / Vuleta, Bože ; Batarelo, Vice J. (ur.).
Zagreb ; Split : Hrvatski Caritas : Franjevački institut za kulturu mira, 2001. Str. 7-57.

798. Pećnik, Ninoslava.
Kako znanstvene spoznaje o uzrocima i korelatima zlostavljanja i zanemarivanja djece u obitelji pretočiti u djelotvornu praksu? // Nasilje nad djecom u obitelji: Preporuke stručnjaka Vladi RH za unapređenje prevencije i neposrednog rada s djecom zlostavljanom u obitelji. / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001. Str. 129-141.

799. Raboteg-Šarić, Zora.
Komunikacija između djece i roditelja // Hrvatska obitelj na prekretnici / Baloban, Stjepan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve ; Glas Koncila, 2001.. Str. 221-253.

800. Štulhofer, Aleksandar; Hiršl-Hećej, Vlasta; Mrkšić, Željko; Korać, Aleksandra; Hoblaj, Petra; Ivkanec, Ivanka; Mamula, Maja; Tiljak, Hrvoje; Buljan Flander, Gordana; Sagasta, Sanja; Bosanac, Goran; Karlović, Ana; Mimica, Jadranka.
Croatia // International encyclopedia of sexuality / Francoeur, Robert T. (ur.).
New York, London : Continuum, 2001. Str. 86-119.

801. Ajduković, Dean.
Psihološke krizne intervencije u zajednici // Psihološke krizne intervencije / Arambašić, Lidija (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2000. Str. 93-120.

802. Ajduković, Dean; Ajduković, Marina.
Community based programme in meeting the psychosocial needs of children in resettlement process. // Health hazards of organized violence in children (II) – Coping and protective factors / L. van Willigen (ur.).
Utrecht : Stichting Pharos, 2000. Str. 169-177.

803. Ajduković, Marina; Delale, Eva Anđela; Družić, Olja.
Mogućnosti psihoedukativnih radionica u razvoju otpornosti djece // Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži / Bašić, J. ; Janković, J. (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju, 2000. Str. 261-274.

804. Filjak Tomislav, Pavlina Želimir, Komar Zoran.
Postrojbeni psiholog // Vojna psihologija, priručnik za hrvatske časnike, knjiga prva / Pavlina Želimir, Komar Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane RH, Uprava za nakladništvo, 2000.. Str. 37-57.

805. Kuterovac Jagodić, Gordana.
Long-term consequences of war on children in Croatia // The psychosocial consequences of war:Results of empirical research from the territory of former Yugoslavia / Powell, Steve ; Durakovic-Belko, Elvira (ur.).
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina : D O O OTISAK, 2000. Str. 206-208.

806. Milas, Goran; Ćubela, Vera.
Stavovi, predrasude i stereotipi // Vojna psihologija / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Služba za odnose s javnošću i informiranje, 2000. Str. 00-00.

807. Pavlina Želimir, Komar Zoran, Knezović Zvonimir, Filjak Tomislav.
Uvod u vojnu psihologiju // Vojna psihologija, priručnik za hrvatske časnike, knjiga prva / Pavlina Želimir, Komar Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane RH, Uprava za nakladništvo, 2000.. Str. 3-36.

808. Pavlina, Želimir; Matešić, Krunoslav; Jurković, Pavao; Gulin, Marina; Kuliš, Anđelka.
Psihologijski temelji učenja // Vojna psihologija : priručnik za hrvatske časnike, Knj. 1 / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2000. Str. 129-164.

809. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja.
Roditeljski odgojni postupci i problematično ponašanje djece u ranoj adolescenciji // Roditeljski odgojni postupci i problematično ponašanje djece u ranoj adolescenciji / Bašić, Josipa ; Janković, Josip (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u, 2000. Str. 155-170.

810. Šakić, Vlado; Franc, Renata.
O genocidu i drugim oblicima skupnog nasilja // Vojna psihologija, knjiga 1 / Želimir, Pavlina ; Zoran, Komar (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2000. Str. 17.

811. Sušanj, Zoran.
Vojni aspekti organizacijske psihologije // Vojna psihologija / Pavlina, Želimir ; Komar, Zoran (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2000. Str. 213-231.

812. Vukušić Herman, Komar Zoran.
Nevladine organizacije i psihosocijalna pomoć za ratne veterane s posttraumatskim stresnim poremećajem // Posttraumatski stresni poremećaj: hrvatska iskustva / Rudolf Gregurek, Eduard Klain (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2000.. Str. 202-206.

813. Ajduković, Dean.
Psychosocial assistance to children // Empowering childen: Psychosocial assistance under difficult circumstances / Ajduković, Dean ; Paramjt, Joshi (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1999. Str. 13-20.

814. Balaband, Ana.
Kako dobiti pomoć za uzdržavanje? // Vodič za starije osobe / Pokrajčić, Marijan ; Havelka, Mladen ; Balaband, Ana (ur.).
Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1999. Str. 178-179.

815. Despot Lučanin, Jasminka.
Kako se pripremiti za odlazak u mirovinu? // Vodič za starije osobe / Pokrajčić, Marijan ; Havelka, Mladen ; Balaband, Ana (ur.).
Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1999. Str. 259-261.

816. Havelka, Mladen.
Udovištvo i tugovanje // Vodič za starije osobe / Pokrajčić, Marijan ; Havelka, Mladen ; Balaband, Ana (ur.).
Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1999. Str. 262-266.

817. Igrić, Ljiljana.
Uloga obitelji u skrbi za djecu i mladež s teškoćama u razvoju // Obitelj u suvremenom društvu / Čikeš, Jozo (ur.).
Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1999. Str. 155-160.

818. Jerneić, Željko.
Odsjek i psihologijska praksa - usklađivanje razvojnih trendova // Psihologija: znanost za čovjeka 21. stoljeća / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Naklada Slap, 1999. Str. 51-53.

819. Košćec, Adrijana; Stanković, Natalija.
Paper Workshop // Empowering Children: Psychosocial Assistance Under Difficult Circumstances / Ajduković, Dean ; Paramjit, T. Joshi (ur.).
Zagreb : Society ofr Psychological Assistance, 1999. Str. 141-145.

820. Lučanin, Damir.
Kako komunicirati sa starijim ljudima oslabljena vida i sluha? // Vodič za starije osobe / Pokrajčić, Marijan ; Havelka, Mladen ; Balaband, Ana (ur.).
Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1999. Str. 255-258.

821. Perasović, Benjamin.
O (sub)kulturi mladih u Hrvatskoj // Hrvatska i održivi razvitak: humane i odgojne vrednote / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Republika Hrvatska, Ministarstvo razvitka i obnove, 1999. Str. 81-93.

822. Raboteg-Šarić, Zora.
Socijalizacija djece i mladeži // Hrvatska i održivi razvitak: humane i odgojne vrednote / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Republika Hrvatska, Ministarstvo razvitka i obnove, 1999. Str. 73-80.

823. Raboteg-Šarić, Zora; Štulhofer, Aleksandar.
Street-based survey on drug patterns in four Croatian cities // Rapid assessment of illicit drug use in the Republic of Croatia / Mimica, Jadranka ; Power, Robert (ur.).
Zagreb : UNDCP ; Komisija Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje droge, 1999. Str. 47-101.

824. Raboteg-Šarić, Zora; Štulhofer, Aleksandar.
Terensko istraživanje obrazaca uzimanja droge u četiri hrvatska grada: 1998 // Zlouporaba droga u Republici Hrvatskoj / Sakoman, Slavko (ur.).
Zagreb : Program Ujedinjenih naroda za kontrolu droga ; Komisija za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 1999. Str. 46-100.

825. Rimac, Ivan.
Politička kultura građana // Kršćanstvo, Crkva i politika / Baloban, Stjepan (ur.).
Zagreb : Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve : Glas Koncila, 1999. Str. 105-118.

826. Tomek Roksandić, Spomenka.
Određene zdravstvene upute za očuvanje funkcionalne sposobnosti starijih ljudi // Vodič za starije osobe / Pokrajčić, Marijan ; Havelka, Mladen ; Balaband, Ana (ur.).
Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1999. Str. 228-230.

827. Vadlja, Irena.
Kako osigurati smještaj u domu za starije i nemoćne osobe? // Vodič za starije osobe / Pokrajčić, Marijan ; Havelka, Mladen ; Balaband, Ana (ur.).
Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1999. Str. 187-188.

828. Žic, Blanka; Lebedina Manzoni, Marija.
Socijalna skrb u Danskoj s naglaskom na institucionalnu skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju // Odgoj u domovima - kako dalje / Bašić, J. ; Žižak, A. ; Žic, B. ; Vrgoč, I. ; Kujundžić, M. (ur.).
Zagreb : RH Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1999. Str. 159-166.

829. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Mental health care for helpers: Experiences from a training programme // War violence, and the coping process: armed conflict in Europe and survivor response / Arcel, Libby Tata (ur.).
Copenhagen : Rehabilitation Centre for Torture Victims, 1998. Str. 314-318.

830. Coury, Joanne M.; Despot Lučanin, Jasminka.
Oživljavanje civilnog društva: razvoj neprofitnog sektora za usluge socijalne skrbi starijim ljudima // Neprofitni sektor i pružanje usluga starijima / Bežovan, Gojko ; Coury, Joanne M. ; Despot Lučanin, Jasminka (ur.).
Zagreb : Centar za razvoj neprofitnih organizacija, 1998. Str. 38-53.

831. Despot Lučanin, Jasminka.
Zdravstvena psihologija i starenje // Zdravstvena psihologija / Havelka, Mladen (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 1998. Str. 209-226.

832. Despot Lučanin, Jasminka.
Socijalna skrb o starijima u Hrvatskoj: prošlost, sadašnjost, budućnost // Neprofitni sektor i pružanje usluga starijima / Bežovan, Gojko ; Coury, Joanne M. ; Despot Lučanin, Jasminka (ur.).
Zagreb : Centar za razvoj neprofitnih organizacija, 1998. Str. 28-37.

833. Ivanec, Dragutin; Lučanin, Damir.
Mjerenje boli // Zdravstvena psihologija / Havelka, Mladen (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 1998. Str. 171-185.

834. Košćec, Adrijana.
Aranžeri, Cvjećari, Geografi, Geološki tehničari, Geolozi, Kozmetičari, Policajci i kriminalisti, Ratari, Statističari i demografi, Stočari, Voćari, Vinogradari i vinari, Voditelji rekreativnih aktivnosti, Zaštitari osoba i imovine // Vodič kroz zanimanja / Šverko, Branimir (ur.).
Zagreb : Razbor, 1998. Str. 27-464. URL link to work

835. Krizmanić, Mirjana.
Psihosocijalna rehabilitacija invalida // Zdravstvena psihologija / Havelka, Mladen (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 1998. Str. 124-137.

836. Šverko, Iva.
Kako se najbolje predstaviti? // Vodič kroz zanimanja / Šverko, Branimir (ur.).
Zagreb : Razbor, 1998. Str. 464.

837. Šverko, Iva.
Dizajneri. Fotografi. Frizeri. Snimatelji. Snimatelji tona. // Vodič kroz zanimanja / Šverko, Branimir (ur.).
Zagreb : Razbor, 1998. Str. 464.

838. Tkalac, Ana.
Odabrana zanimanja // Vodič kroz zanimanja: izaberite između 260 zanimanja / Šverko, Branimir (ur.).
Zagreb : Razbor, 1998. Str. 1-10.

839. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean; Ljubotina, Damir.
Mental Health Care For Helpers ; A Neccesary Ingredient of Trauma Recovery Training And Assistance in War Zones // Trauma Recovery Training: Lessons Learned / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1997. Str. 201-215.

840. Gabelica Šupljika, Maja.
Stavovi odgojitelja koji obeshrabruju suradnju i potporu // Pomozimo im rasti : priručnik za partnerstvo odgojitelja i roditelja / Milanović, Mirjana (ur.).
Zagreb : Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske : Unicef, 1997.. Str. 31-40.

841. Igrić, Ljiljana.
Treatment and services for mentally retarded persons with mental disturbances in the Republic of Croatia // The NADD Newsletter Book - A collection of articles published from 1993 through 1997 / Fletcher, J. Robert (ur.).
New York : NADD, 1997. Str. 108-112.

842. Ajduković, Dean.
Izvori profesionalnog stresa i sagorijevanja pomagača. // Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača / Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1996. Str. 29-37.

843. Ajduković, Dean.
Samopomoć i pomoć u pomagačkoj organizaciji // Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača / Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1996. Str. 53-61.

844. Ajduković, Dean.
Psihološke okolnosti življenja u progonstvu i psihosocijalna pomoć // Stres, trauma, oporavak / Pregrad, Jasenka (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1996. Str. 217-228.

845. Ajduković, Dean.
Planiranje, programiranje i vođenje psihosocijalne pomoći // Stres, trauma, oporavak / Predrag, Jasenka (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1996. Str. 247-255.

846. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Zašto je ugroženo mentalno zdravlje pomagača? // Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača / Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1996. Str. 3-10.

847. Ajduković, Marina; Ajduković, Dean.
Proces povratka kao psihološki izazov // Stres, trauma, oporavak / Pregrad, Jasenka (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1996. Str. 229-244.

848. Krišto, Jure.
Sv. Augustin u dijalogu s modernošću. Psihološki portret autora "Ispovijesti" // Dijalog : na putu do istine i vjere / Prcela, Frano (ur.).
Zagreb, Mainz : Nakladni zavod Globus : Matthias-Grunewald-Verlag – ; ; Hrvatska dominikanska provincija, 1996. Str. 179-188.

849. Kulenović, Alija.
Evaluacija psihosocijalnih intervencija // Stres, trauma, oporavak / Pregrad, Jasenka (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1996. Str. 269-291.

850. Rojko, Pavel.
Dječje glazbeno stvaralaštvo // Rojko, P. Metodika nastave glazbe. Teorijsko- tematski aspekti / Babić, Antun (ur.).
Osijek : Sveučilište J. J Strossmayera Pedagoški fakultet, 1996. Str. 172-202.

851. Turković, Hrvoje.
Controlling National Attitudes: War and Peace in Croatian TV News // Bosnia by Television / Gow, J., Paterson, R., Preston, A. (ur.).
London : British Film Institute, 1996. Str. 71-80.

852. Vizek Vidović, Vlasta.
Suočavanje sa stresom u radu // Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača / Ajduković, Marina ; Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1996. Str. 39-42.

853. Kaliterna, Ljiljana; Prizmić, Zvjezdana.
Razlike u očekivanjima od umirovljenja s obzirom na spol, dob i naobrazbu ispitanika // Starost i starenje - izazov današnjice / Franić, Nikica ; Janičar, Zvjezdana ; Ljubić, Mirjana ; Škember, Ante ; Žganec, Nino (ur.).
Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1995. Str. 253-257.

854. Kuterovac, G.
Pomagači kao procjenjivači djetetovog psihološkog stanja i ponašanja // Programi psihosocijalne pomoći prognanoj i izbjegloj djeci / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1995. Str. 103-116.

855. Kuterovac, Gordana.
Kako pripremiti djecu i adolescente za povratak iz progonstva? // Povratak prognanika: psihološka, socijalna, zdravstvena i duhpvna priprema / Krizmanić, Mirjana (ur.).
Zagreb : Dobrobit, 1995. Str. 81-90.

856. Miljković, Dubravka.
"Život" i "moja budućnost" - procjene prognanih i izbjeglih učenika, te Zagrepčana, u prostoru semantičkog diferencijala // Preživjeli smo, kako dalje / Ivanek, Ana ; Jakopović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Ministarstvo prosvjete i sporta, 1995. Str. 59-66.

857. Prizmić, Zvjezdana; Kaliterna, Ljiljana; Vojnović, Franka.
Statistički podaci o starijim osobama u Republici Hrvatskoj // Starost i starenje - izazov današnjice / Franić, Nikica ; Janičar, Zvjezdana ; Ljubić, Marijana ; Škember, Ante, Žganec, Nino (ur.).
Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 1995. Str. 259-263.

858. Šverko, Branimir; Jerneić, Željko; Kulenović, Alija; Vizek Vidović, Vlasta.
Life roles and values in Croatia: Some results of the Work Importance Study // Life roles, Values, and Career: International Findings of the Work Importance Study / Super, Donald E ; Šverko, Branimir (ur.).
San Francisco : Jossey-Bass, 1995. Str. 128-146.

859. Šverko, Branimir; Vizek Vidović, Vlasta.
Studies of the meaning of work: approaches, models and some of the findings // Life roles, values and careers / Super, Donland ; Šverko Branimir (ur.).
San Francisco : Jossey-Bass, 1995. Str. 3-21.

860. Vizek Vidović, Vlasta.
Dječji razvoj i uobičajeni dječji problemi // Programi psihosocijalne pomoći prognanoj i izbjegloj djeci / jduković, ean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1995. Str. 15-26.

861. Živković, Ilija.
Adaptation Patterns of Parents and Their Children in the U.S. and Canada // Psychological Responses to Social Change - Human Development in Changing Environments / Peter Noack (ur.).
Berlin - New York : Walter de Gruyter, 1995. Str. 87-103.

862. Kašić, Biljana.
Für die Würde der Frau. Hilfe, Politik und das Problem der sexuellen Mißhandlung im Krieg // Nationalismus, Krieg, Vergewaltigung. Eine Feministische Kritik / Kappeler Susanne, Renka Mira, Beyer Melanie (ur.).
Muenchen : Verlag Frauenoffensive, 1994. Str. 7-12.

863. Kuterovac, Gordana.
Žalovanja zbog gubitka u ratu // Stradanja djece u domovinskom ratu / Šikić, Neven ; Žužul, Miomir., Fattorini, I. (ur.).
Zagreb : Klinika za dječje bolesti Zagreb, Naklada Slap, 1994. Str. 110-121.

864. Čorkalo, Dinka; Kamenov, Željka.
Perspektive suživota: očekivanja glede povratka i etnički stavovi prognanika // Psihološke dimenzije progonstva / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Alinea, 1993. Str. 124-136.

865. Irena Bezić.
Gestaltansatz zur Unterstützung der Fachleute aus dem psychosozialen Bereich in Kriegsgebieten von Kroatien // Gestalttherapie & Gestaltpädagogik heute / Burow, Belger-Koller, Mack, Mensing, Pintag-Heeg, v Wittenberg (ur.).
Hohengehren : Schneiderverlag, 1993. Str. 23-26.

866. Irena Bezić, Dragica Žegarac.
Suggestions for Working in Small Groups // Gestalttherapie & Gestataltpädagogik heute / Burow, Belger-Koller, Mack, Mensing, Pintag-Heeg, v.Wittenberg (ur.).
Hohengehren : Schneider Verlag, 1993. Str. 26-32.

867. Komar, Zoran.
Scientists' Work Values // Croatian Society on the Eve of Transition: Collection of Papers / Prpić, Katarina ; Despot, Blaženka ; Dugandžija, Nikola (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1993. Str. 213-228.

868. Franc, Renata.
Igre simulacije // Ratni stres u djece : suzbijanje, posljedice i liječenje / Žužul, Miomir ; Raboteg-Šarić, Zora (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za informativno-psihološku djelatnost, 1992. Str. 00-00.

869. Igrić, Ljiljana.
Djeca s teškoćama socijalne integracije (mentalno retardirana djeca) i stresni utjecaji // Ratni stres u djece - suzbijanje, posljedice i liječenje / Žužul, Miomir ; Raboteg, Zora (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1992. Str. 83-86.

870. Klain, Eduard; Vizek Vidović, Vlasta.
Rizična zanimanja u ratu // Ratna psihologija i psihijatrija / Klain, Eduard (ur.).
Zagreb : Glavni sanitetski stožer RH, 1992. Str. 189-195.

871. Kuterovac, Gordana.
Žalovanje u djece // Ratni stres u djece: suzbijanje, posljedice i liječenje / Žužul, Miomir ; Raboteg-Šarić, Zora (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za informativno-psihološku djelatnost, 1992.. Str. 57-72.

872. Kuterovac, Gordana.
Psihološki problemi djece u ratu // Djeca u ratu / Žužul, Miomir ; Šikić, Neven ; Kuterovac, Gordana (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1992.. Str. 30-37.

873. Kuterovac, Gordana.
Neki od problema izbjeglica i prognanika // Djeca žrtve rata u Hrvatskoj / Šikić, Neven (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1992.. Str. 31-34.

874. Raboteg-Šarić, Zora.
Reakcije djece na izrazito traumatična iskustva - posttraumatski stresni poremećaj // Ratni stres u djece: suzbijanje, posljedice i liječenje / Žužul, Miomir ; Raboteg-Šarić, Zora (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za informativno-psihološku djelatnost, 1992. Str. 37-49.

875. Vizek Vidović, Vlasta.
Model traumatskog stresa // Ratni stres u djece / Žužul, Miomir ; Raboteg, Zora (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1992. Str. 15-26.

876. Vizek Vidović, Vlasta.
Psihološki aspekti progonstva // Ratna psihologija i psihijatrija / Klein, Eduard (ur.).
Zagreb : Glavni sanitetski stožer RH, 1992. Str. 156-161.

877. .
Ekspresivne tehnike za razvijanje mehanizama suočavanja sa stresom // Ratni stres u djece: suzbijanje, posljedice i liječenje / Žužul, Miomir ; Raboteg-Šarić, Zora (ur.).
Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za informativno-psihološku djelatnost, 1992. Str. 129-136.

878. Komar, Zoran.
Struktura i hijerarhija radnih vrijednosti znanstvenika // Prilozi o znanstvenom i tehnološkom potencijalu Hrvatske / Prpić, Katarina (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, 1991. Str. 7-24.

879. Igrić, Ljiljana; Šikić, Nada; Burušić, D.
Effects of Gestalt therapy and drug therapy in hyperactive severely mentally retarded children // Treatment of Mental Illness and Behavioral Disorder in the Mentally Retarded / Došen, Anton ; van Gennep, Adriaan ; J. Zwanikken, Gosewijn (ur.).
Leiden : ICG Printing, 1990. Str. 339-350.

880. Zuzul, M; Knezovic, Zvonko; Vizek Vidovic, Vlasta.
Faking on personality questionnaries: the effects of situation and instruction on EPQ responses // Personality Psychology in Europe, Volume 3: Foundations, Models and Inquiries / Van Heck, G. L., Hampson, S. E., Reykowski, J. and Zakrzewski, J. (ur.).
Amsterdam : Swets and Zeitlinger, 1990. Str. 169-178.

881. Rimac, Ivan.
Odnos mladih prema mladosti i odraslosti // Fragmenti omladine / Radin, Furio (ur.).
Zagreb : Radna zajednica Republičke konferencije Saveza socijalističke omladine Hrvatske : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1988. Str. 89-98.

882. Mavrin-Cavor, Ljiljana.
Dnevna društvena briga o djeci sa smetnjama u razvoju // Zdravstveno-odgojni programi djece sa smetnjama u razvoju radom dadilje u porodici / Šnajder, Zdenka (ur.).
Zagreb : Savez zajednica društvene brige o djeci predškolskog uzrasta SR Hrvatske, 1979. Str. 115-188.

883. Mavrin-Cavor, Ljiljana.
Osnove programa rada s djecom sa smetnjama u razvoju // Zdravstveno-odgojni programi djece sa smetnjama u razvoju radom dadilje u drugoj porodici / Šnajder, Zdenka (ur.).
Zagreb : Savez zajednica društvene brige o djeci predškolskog uzrasta SR Hrvatske, 1979. Str. 35-110.
Vrh
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Franc, Renata; Sučić, Ines; Babarović, Toni.
Conducting Cognitive Interviews With Young Children —Experiences From the Measuring Youth Well-Being Project .
London : SAGE Publications Ltd, 2018.

2. Gutić, Dragutin; Devčić, Anton; Hak, Mario.
Psihologija u upravljanju ljudskim resursima / Santo, Tibor (ur.).
Osijek : Studio HS internet d.o.o., 2017.

3. Vrselja, Ivana; Pandžić, Mario.
Socijalna psihologija: Stavovi i promjena stavova .
Zagreb : Hrvatsko katoličko sveučilište, 2017.

4. Babić Čikeš, Ana; Milić, Marija; Šincek, Daniela; Tomašić Humer, Jasmina.
Priručnik za prevenciju nasilja preko interneta / Šincek, Daniela (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet, 2016. prilozen text rada

5. Bartolac, Andreja.
Procjena okupacija u radnoj terapiji / Keros, Predrag (ur.).
Zagreb : Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, 2016.

6. Begić, Dražen.
Psihopatologija, treće, nepromijenjeno izdanje .
Zagreb : Medicinska naklada, 2016.

7. Kolesarić, Vladimir; Tomašić Humer, Jasmina.
Veličina učinka .
Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2016. prilozen text rada

8. Sindik, Joško; Vučković Matić, Marina.
Komuniciranje u zdravstvu .
Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2016.. URL link to work

9. Bubić, Andreja.
Osnove statistike u društvenim i obrazovnim znanostima / Jakir, Aleksandar ; Brčić Kuljiš, Marita (ur.).
Split : Filozofski fakultet, 2015..

10. Caput-Jogunica; Romana; Barić, Renata.
Izvannastavne i izvanškolske kineziološke aktivnosti i sadržaji za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole .
Zagreb : Školska knjiga, 2015.

11. Igrić, Ljiljana i suradnici.
Osnove edukacijskog uključivanja, Škola po mjeri svakog djeteta je moguća / Igrić, Ljiljana (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Edukacijsko-rahabilitacijski fakultet i Školska knjiga, 2015.

12. Maliković, Marko.
Internetska istraživanja .
Rijeka : Filozofski fakultet, 2015. URL link to work

13. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Primijenjena razvojna psihologija (skripta) .
Zagreb : Učiteljski fakultet, 2015.

14. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Komunikacija u odgoju i obrazovanju (skripta) .
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.

15. Begić, Dražen.
Psihopatologija, drugo, dopunjeno i obnovljeno izdanje .
Zagreb : Medicinska naklada, 2014.

16. Sindik, Joško; Rončević, Tanja.
Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja .
Dubrovnik : Sveučilište u Dubrovniku, 2014.. URL link to work

17. Vizek Vidović, Vlasta; Rijavec, Majda; Vlahović- Štetić, Vesna; Miljković, Dubravka.
Psihologija obrazovanja .
Zagreb : IEP ; Ver, 2014.

18. Vizek Vidović, Vlasta; Rijavec, Majda; Vlahović- Štetić, Vesna; Miljković, Dubravka.
Psihologija obrazovanja / Plut, Dijana (ur.).
Beograd : Klett, 2014..

19. Havelka, Mladen; Havelka Meštrović, Ana.
Zdravstvena psihologija - Biopsihosocijalne odrednice zdravlja / Keros, Predrag (ur.).
Zagreb : Zdravstveno veleučilište, 2013..

20. Zarevski, Predrag; Matešić, Krunoslav; Matešić ml., Krunoslav.
Priručnik za Testove opće informiranosti - 2012 (TOI-2012) .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2013.

21. Petz, Boris; Kolesarić, Vladimir; Ivanec, Dragutin.
Petzova statistika. Osnovne statističke metode za nematematičare .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2012.

22. Šverko, Branimir.
Ljudski potencijali: usmjeravanje, odabir i osposobljavanje / Šikić, Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.

23. Tadinac, Meri; Hromatko, Ivana.
Uvod u biološke osnove doživljavanja i ponašanja (treće, izmijenjeno izdanje) .
Zagreb : FF Press i Dominović, 2012.

24. Zarevski, Predrag.
Struktura i priroda inteligencije (II. prošireno izdanje) .
Zagreb : Naklada Slap, 2012.

25. Beck, Aaron; Steer, Robert; Brown, Gregory. Urednik Hr. izdanja Matešić, Krunoslav.
Beckov inventar depresije - drugo izdanje / Matešić, Krunoslav (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011..

26. Beck, Judith S; Beck, Aaron; Jolly, John B; Steer, Robert A. Urednik Hr. izdanja Matešić, Krunoslav.
BYI-II, Beckovi inventari za mlade, Drugo izdanje za djecu i adolescente, Priručnik, Inventar depresije za mlade, Inventar anksioznosti za mlade, Inventar ljutnje za mlade, Inventar ometajućeg ponašanja mladih, Inventar samopoimanja mladih / Matešić, Krunoslav (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2011..

27. Begić, Dražen.
Psihopatologija .
Zagreb : Medicinska naklada, 2011.

28. Kapo, E., Alispahić, S., & Forić. S.
Medijsko izvještavanje o maloljetničkoj delinkvenciji / Kapo, E., Alispahić, S., & Forić. S. (ur.).
Sarajevo : Institut za društvena istraživanja, Fakultet političkih nauka., 2011.

29. Lamza Posavec, Vesna.
Kvantitativne metode istraživanja: anketa i analiza sadržaja .
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2011.

30. Buljan Flander, Gordana; Bačan, Marija; Matešković, Dragana.
Nasilna ponašanja mladih. Zašto je ljubav važna? / Buljan Flander, Gordana (ur.).
Zagreb : Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, 2010.

31. Buljan Flander, Gordana; Karlović, Ana.
25 pitanja (i odgovora) za stručnjake o postupcima pri otkrivanju zlostavljane djece / Buljan Flander, Gordana (ur.).
Zagreb : Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, 2010.

32. Lamza Posavec, Vesna.
Istraživačke metode: Anketa (skripta za studente poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih znanosti) .
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.

33. Lamza Posavec, Vesna.
Istraživačke metode: Analiza sadržaja (skripta za studente poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih znanosti) .
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010.

34. Ljubičić, Đulijano; Jeličić, Anđela.
Suicid i duhovnost / Ljubičić, Đulijano ; Jeličić, Anđela (ur.).
Rijeka : Medicinski Fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2010.

35. Matešić, Krunoslav.
Inteligencija (Nastavnički modul) .
Zagreb : Filozofski fakultet, 2010. URL link to work

36. Matešić, Krunoslav.
MMPI-A Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente - Hrvatska standardizacija .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010.

37. Matešić, Krunoslav; Katarina Pinjušić.
Hrvatske norme za 16 PF : upitnik .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010..

38. Matešić, Krunoslav; Matešić, Krunoslav; Ružić, Valentina.
Hrvatske norme za NEO PI-R : Revidirani NEO inventar ličnosti .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010.

39. Zjakić, Igor; Milković, Marin.
Psihologija boja / Vusić, Damir (ur.).
Varaždin : Veleučilište u Varaždinu, 2010.

40. .
Pretilost - spremnost za promjenu načina življenja / Pokrajac-Bulian, Alessandra (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2010.

41. Biserka, Jakšić; Filjak, Suzana.
Savjeti za obitelji sudionika međunarodnih vojnih operacija (3. izmjenjeno i dopunjeno izdanje) .
Zagreb : MORH, Uprava za ljudske resurse, Personalna služba, Odjel personalne potpore, Odsjek za vojnu psihologiju, 2009..

42. Bosnar, Ksenija; Balent, Boris.
Uvod u psihologiju sporta .
Zagreb : Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009.

43. Bubić, Andreja; Vranić, Andrea; Šverko, Dina; Jelić, Margareta; Brković, Irma; Hromatko, Ivana; Pavlin-Bernardić, Nina; Rovan, Darja; Tonković, Mirjana; Čorkalo Biruški, Dinka; Galić, Zvonimir; Parmač, Maja; Rebić, Veseljka; Lauri Korajlija, Anita; Davidović-Mušica, Nevenka.
Primijenjena psihologija : pitanja i odgovori / Čorkalo Biruški, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2009.

44. Buljan Flander, Gordana; Bačan, Marija; Škovrlj, Kristina; Škrlec, Nikolina.
Je li moguće da je to ljubav? Priručnik o nasilju u vezama mladih / Buljan Flander, Gordana (ur.).
Zagreb : Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, 2009.

45. Jovančević, Milivoj; Knežević, Mladen; Hotujac, Ljubomir.
Pružanje pomoći obiteljima s malom djecom u kriznim situacijama .
Zagreb : Medicinska naklada, 2009.

46. Miljković, Dubravka.
Pedagogija za sportske trenere .
Zagreb : Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009..

47. Perković, Lada; Pukljak Iričanin, Zrinka.
Zdravstvena psihologija – materijali za vježbe .
Zagreb : Zdravstveno veleučilište, 2009..

48. Vukosav, Joško; Glavač-Glišić, Renata.
Policijska psihologija i komunikologija .
Zagreb : Policijska akademija, 2009.

49. Arbanas, Goran.
Psihijatrija, udžbenik za 4. razred srednje medicinske škole za predmet Klinička medicina - psihijatrija .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2008.

50. Mejovšek, Milko.
Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostim .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2008.

51. Pernar, Mirjana; Frančišković, Tanja.
Psihološki razvoj čovjeka / Pernar, Mirjana ; Frančišković, Tanja (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci-Medicinski fakultet, 2008.

52. Rijavec, Majda; Miljković, Dubravka; Brdar, Ingrid.
Pozitivna psihologija: znanstveno istraživanje ljudskih snaga i sreće .
Zagreb : IEP-D2, 2008.

53. Vlahović-Štetić, Vesna; Vizek Vidović, Vlasta; Arambašić, Lidija; Vojnović, Narcisa; Pavlin-Bernardić, Nina.
Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje) / Vlahović-Štetić, Vesna (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2008.

54. Lebedina-Manzoni, Marija.
Psihološke osnove poremećaja u ponašanju .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2007.

55. Matešić, Krunoslav; Ružić, Valentina.
Prilozi normiranju Testa nizova na hrvatskim učenicima .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2007..

56. Borovec, Krunoslav; Goatti-Matijević, Marija; Kikić, Suzana.
Nasilje ne stanuje ovdje / Mustać, Vinka (ur.).
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, PUZ, 2006.

57. Buljan Flander, Gordana; Krmek, Marija; Borovec, Krunoslav; Muhek, Rozalija.
Nasilje preko interneta (cyberbullying) / Buljan Flander, Gordana (ur.).
Zagreb : Grad Zagreb, Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba, Policijska uprava zagrebačka, 2006.

58. Čudina-Obradović, Mira; Obradović, Josip.
Psihologija braka i obitelji .
Zagreb : Golden Marketing - Tehnička knjiga, 2006.

59. Faber, Božidar; Folnegović-Šmalc, Vera; Gotovac, Katja; Heningsberg, Neven; Hercigonja-Novković, Vesna; Kocijan-Hercigonja, Dubravka; Lacković, Zdravko; Matijević, Ljubica; Šimić, Goran.
Biologijske osnove i terapija ponašanja .
Zagreb : Školska knjiga, 2006.

60. Tadinac, Meri; Hromatko, Ivana.
Uvod u biološke osnove doživljavanja i ponašanja .
Zagreb : FF Press, 2006.

61. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Psihodrama-trajna stručna izobrazba iz scenskoekspresivne psihoterapije-psihodrame / Mindoljević Drakulić, Aleksandra ; Nikolić, Staniša (ur.).
Zagreb : Hrvatsko psihodramsko društvo, 2004.

62. Momirović, Aleksandar; Sučević Đurđa.
Priručnik za kognitivni neverbalni test (KNT) .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2004.

63. Mejovšek, Milko.
Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2003.

64. Mejovšek, Milko.
Uvod u penološku psihologiju .
Zagreb : Naklada slap i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2002.

65. Plenković, Juraj.
Mlodi i vrime po voji / Plenković, Juraj (ur.).
Jelsa : Općina Jelsa, 2002.

66. Sakoman, Slavko.
Suvremeni pristup u organizaciji i provođenju liječenja ovisnika o drogama / Laković, Zlatko (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada, 2002.

67. Lacković-Grgin, Katica.
SStres u djece i adolescenata : izvori, posrednici i učinci .
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2000..

68. Zarevski, Predrag.
Struktura i priroda inteligencije / Krunoslav Matešić (ur.).
Jastrebarsko : Slap, 2000.

69. Pavleković, Margita.
Metodički pristup uporabi modela u nastavi matematike / Salamon, Đurđica (ur.).
Zagreb : Neodidacta, 1999.

70. Rosić, Vladimir.
Obiteljska pedagogija / Nosić, Milan (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 1998.

71. Dragović, Milan.
Uvod u SPSS 6.1 : Base Statistics .
Beograd : Centre Group, 1997.

72. Plenković, Juraj.
Slobodno vrijeme i odgoj / Plenković, Juraj (ur.).
Zadar : Filozofski fakultet, 1997.

73. Brajša, Pavao; Vučetić, M.
Osnovni elementi interpersonalne komunikologije ..
Varaždin : FOI, 1990.

74. Momirović, Konstantin; Prot, Franjo, Dugić, Darko; Knezović Zlatko; Bosnar, Ksenija; Erjavec, Nataša; Gredelj, Marijan; Kern, Josipa, Dobrić, Vesna; Radaković, Jovanka.
Metode, algoritmi i programi za analizu kvantitativnih i kvalitativnih promjena .
Zagreb : Fakultet za fizičku kulturu FFK Sveučilišta u Zagrebu, 1987. prilozen text rada

75. Brajša, Pavao; Ozimec, S.
Medicinska psihologija i mentalna higijena ..
Zagreb : Medicinska knjiga, 1978.
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika.
The internalising and externalising problems of adolescents in Croatia: Socio-demographic and family victimisation factors. // International journal of social welfare. 27 (2018) , 1; 88-100 (članak, znanstveni).

2. Dinić, Bojana; Wertag, Anja.
Effects of Dark Triad and HEXACO traits on reactive/proactive aggression: Exploring the gender differences. // Personality and individual differences. 123 (2018) ; 44-49 (članak, znanstveni). URL link to work

3. Knežević, Martina.
To go or not to go: Personality, behaviour and neurophysiology of impulse control in men and women. // Personality and individual differences. 123 (2018) , C; 21-26 (članak, znanstveni).

4. Milas, Goran; Šupe-Domić, Daniela; Drmić-Hofman, Irena; Rumora, Lada; Martinović Klarić, Irena.
Weather conditions: a neglected factor in human salivary cortisol research?. // International Journal of Biometeorology. 62 (2018) , 2; 165-175 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

5. Mosing, Miriam A.; Butkovic, Ana; Ullen, Fredrik.
Can flow experiences be protective of work-related depressive symptoms and burnout? A genetically informative approach. // Journal of affective disorders. 226 (2018) ; 6-11 (članak, znanstveni). URL link to work

6. Nikolaidis, George; Petroulaki, Kiki; Zarokosta, Foteini; Tsirigoti, Antonia; Hazizaj, Altin; Cenko, Enila; Brkić-Smigoc, Jelena; Vajzović, Emir; Stancheva, Vaska; Chincheva, Stefka; Ajduković, Marina; Rajter, Miroslav; Raleva, Marija; Trpčevska, Liljana; Roth, Maria; Antal, Imola; Ispanović, Veronika; Hanak, Natasha; Olmezoglu-Sofuoglu, Zeynep; Umit-Bal, Ismail; Bianchi, Donata; Meinck, Franziska; Browne, Kevin.
Lifetime and past-year prevalence of children’s exposure to violence in 9 Balkan countries: the BECAN study. // Child and adolescent psychiatry and mental health. 12 (2018) ; (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

7. Švegar, Domagoj; Fiamengo, Nadalia; Grundler, Marija; Kardum, Igor.
The effects of facial expressions and tears on the speed of sex recognition. // International Journal of Psychology. 53 (2018) , 1; 49-57 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

8. Ambrosi-Randić, Neala; Nekić, Marina; Tucak Junaković, Ivana.
Felt Age, Desired, and Expected Lifetime in the Context of Health, Well-Being, and Successful Aging. // International journal of aging & human development. 1 (2017) , 1; 1-19 (članak, znanstveni). URL link to work

9. Andrej Šorgo; Vincentas Lamanauskas; Slavica Šimić Šašić; Zehra N. Ersozlu; Iztok Tomažič; Milan Kubiatko; Pavol Prokop; Alpay Ersozlu; Jana Fančovičova; Martin Bilek; Muhammet Usak.
Cross-National Study on Relations between Motivation for Science Courses, Pedagogy Courses and General Self- Efficacy. // Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education. 13 (2017) , 10; 6497-6508 (članak, znanstveni). URL link to work

10. Antičević, Vesna; Jokić-Begić, Nataša; Britvić, Dolores.
Sexual self-concept, sexual satisfaction and attachment among single and coupled individuals. // Personal relationships. 24 (2017) , 4; 858-868 (članak, znanstveni). URL link to work

11. Bakotić, Marija; Radošević-Vidaček, Biserka; Košćec Bjelajac, Adrijana.
Morningness-eveningness and daytime functioning in university students: the mediating role of sleep characteristics. // Journal of sleep research. 26 (2017) , 2; 210-218 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

12. Blažev Mirta; Karabegović Mia; Burušić Josip; Selimbegović Leila.
Predicting gender-STEM stereotyped beliefs among boys and girls from prior school achievement and interest in STEM school subjects. // Social Psychology of Education. 20 (2017) , 4; 831-847 (članak, znanstveni). URL link to work

13. Brečić, Ružica; Mesić, Željka; Cerjak, Marija.
Importance of intrinsic and extrinsic quality food characteristics by different consumer segments. // British food journal. 119 (2017) , 4; 845-862 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

14. Burić, Irena; Penezić, Zvjezdan; Sorić, Izabela.
Regulating Emotions in the Teacher’s Workplace: Development and Initial Validation of the Teacher Emotion-Regulation Scale. // International Journal of Stress Management. 24 (2017) , 3; 217-246 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

15. Butković, Ana; Rančić Dopudj, Dunja.
Personality traits and alcohol consumption of classical and heavy metal musicians. // Psychology of Music. 45 (2017) , 2; 246-256 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

16. Butković, Ana; Vukasović Hlupić, Tena; Bratko, Denis.
Physical activity and personality : A behaviour genetic analysis. // Psychology of sport and exercise. 30 (2017) ; 128-134 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

17. Černe, Matej; Hernaus, Tomislav; Dysvik, A.; Škerlavaj, Miha.
The role of multilevel synergistic interplay among team mastery climate, knowledge hiding, and job characteristics in stimulating innovative work behavior. // Human Resource Management Journal. 27 (2017) , 2; 281-299 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

18. Černja, Iva; Babarović, Toni; Šverko, Iva.
Mogu li diferenciranost i konzistentnost interesa biti pokazatelji profesionalne zrelosti osnovnoškolaca?. // Društvena istraživanja. 26 (2017) , 1; 41-58 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

19. Ćoso, Bojana; Bogunović, Irena.
Person perception and language: A case of English words in Croatian. // Language & communication. 53 (2017) ; 25-34 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

20. Cujzek, Marina; Vranić, Andrea.
Computerized tabletop games as a form of a video game training for old-old. // Aging neuropsychology and cognition. 24 (2017) , 6; 631-648 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

21. Erceg, Nikola; Bubić, Andreja.
One test, five scoring procedures: different ways of approaching the cognitive reflection test. // Journal of Cognitive Psychology. 29 (2017) , 3; 381-392 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

22. Galić, Zvonimir; Ružojčić, Mitja.
Interaction between implicit aggression and dispositional self-control in explaining counterproductive work behaviors. // Personality and individual differences. 104 (2017) ; 111-117 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

23. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna.
Parasympathetic Concomitants of Habitual, Spontaneous, and Instructed Emotional Suppression. // Journal of psychophysiology. 31 (2017) , 2; 78-89 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

24. Gračanin, Asmir; Van Assen, Marcel A.L.M; Omrčen, Višnja; Koraj, Ivana; Vingerhoets, Ad J.J.M.
Chemosignalling effects of human tears revisited : Does exposure to female tears decrease males’ perception of female sexual attractiveness?. // Cognition & emotion. 31 (2017) , 1; 139-150 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

25. Gračanin, Asmir; Vingerhoets, Ad J.J.M.; van Assen, Marcel A.L.M.
Response to comment on “Chemosignalling effects of human tears revisited : Does exposure to female tears decrease males’ perception of female sexual attractiveness?”. // Cognition & emotion. 31 (2017) , 1; 158-159 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

26. Greblo Jurakić, Zrinka; Križanić, Valerija; Šarabon, Nejc; Marković, Goran.
Effects of feedback-based balance and core resistance training vs. Pilates training on cognitive functions in older women with mild cognitive impairment: A pilot randomized-controlled trial. // Aging clinical and experimental research. 29 (2017) , 6; 1295-1298 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

27. Hong, Ryan; Riskind, John; Cheung, Mike; Calvete, Esther; Gonzalez-Diez, Zahira; Altan Atalay, Aysa; Čuržik, Doris; Jokić-Begić, Nataša; del Palacio Gonzalez, Adriana; Mihić, Ljiljana; Samac, Nikola; Sica, Claudio; Sugiura, Yoshinori; Khatri, Safal; Kleiman, Evan.
The Looming Maladaptive Style Questionnaire : Measurement Invariance and Relations to Anxiety and Depression across 10 Countries. // Journal of anxiety disorders. 49 (2017) ; 1-11 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

28. Huić, Aleksandra; Dodig Hundrić, Dora; Kranželić, Valentina; Ricijaš, Neven.
Problem Gambling among Adolescent Girls in Croatia—The Role of Different Psychosocial Predictors. // Frontiers in Psychology. 8 (2017) ; 792-1-792-14 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

29. Huić, Aleksandra; Jelić, Margareta; Kamenov, Željka.
ESSENTIALIST BELIEFS ABOUT HOMOSEXUALITY PREDICT POSITIVE AND NEGATIVE BEHAVIORAL INTENTIONS TOWARD LESBIAN WOMEN AND GAY MEN. // Journal of homosexuality. 1 (2017) ; 1-25 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

30. Huić, Aleksandra; Kranželić, Valentina; Dodig Hundrić, Dora; Ricijaš, Neven.
Who Really Wins? Efficacy of a Croatian Youth Gambling Prevention Program. // Journal of gambling studies. 33 (2017) , 3; 1011-1033 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

31. Knežević, Martina; Krupić, Dino; Šućurović, Sandra.
Emocionalna kompetencija i simptomi posttraumatskoga stresnog poremećaja kod veterana Domovinskog rata. // Društvena istraživanja. 26 (2017) , 1; 1-18 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

32. Knežević, Martina; Marinković, Ksenija.
Neurodynamic correlates of response inhibition from emerging to mid adulthood. // Cognitive development. 43 (2017) ; 106-118 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

33. Koletić, Goran.
Longitudinal associations between the use of sexually explicit material and adolescents' attitudes and behaviors : A narrative review of studies. // Journal of adolescence. 57 (2017) ; 119-133 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

34. Kosmat, Helena; Vranić, Andrea.
The Efficacy of Dance Intervention as a Cognitive Training for Old-Old. // Journal of aging and physical activity. 25 (2017) , 1; 32-40 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

35. Kurtović, Ana; Ivančić, Helena.
Predictors of depression and life satisfaction in visually impaired people. // Disability and rehabilitation. 41 (2017) ; 1-12 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

36. Ljubin-Golub, Tajana; Vrselja, Ivana; Pandžić, Mario.
The Contribution of Sensation Seeking and the Big Five Personality Factors to Different Types of Delinquency. // Criminal justice and behavior. 44 (2017) , 11; 1518-1536 (članak, znanstveni). URL link to work

37. Macuka, Ivana; Burić, Irena; Batur, Ivana.
Emocionalne odrednice iscrpljenosti i zadovoljstva poslom predmetnih učitelja. // Društvena istraživanja. 26 (2017) , 2; 227-248 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

38. Pahljina-Reinić, Rosanda; Kolić-Vehovec, Svjetlana.
Average personal goal pursuit profile and contextual achievement goals: Effects on students' motivation, achievement emotions, and achievement. // Learning and individual differences. 56 (2017) ; 167-174 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

39. Pavić, Jadranka; Rijavec, Majda; Jurčec, Lana.
Koliko, zašto i kako adolescenti gledaju televiziju : implikacije za afektivnu dobrobit. // Društvena istraživanja. 26 (2017) , 2; 249-267 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

40. Pavlin-Bernardić, Nina; Rovan, Daria; Pavlović, Jurana.
Academic cheating in mathematics classes : A motivational perspective. // Ethics & behavior. 27 (2017) , 6; 486-501 (članak, znanstveni). URL link to work

41. Pavlović, Tomislav; Benaković, Tena; Prpa, Marija; Wertag, Anja.
Povezanost glazbenih preferencija s osobnim vrijednostima te crtama ličnosti. // Društvena istraživanja. 26 (2017) , 3; 405-427 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

42. Pentz, Ivana; Nakić Radoš, Sandra.
Functional hypothalamic amenorrhea and its psychological correlates : a controlled comparison. // Journal of reproductive and infant psychology. 35 (2017) , 2; 137-149 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

43. Polić, Branka; Bubić, Andreja; Meštrović, Julije; Markić, Joško; Kovačević, Tanja; Antončić Furlan, Ivanka; Utrobičić, Ivan; Kolčić, Ivana.
Emotional and behavioral outcomes and quality of life in school-age children born as late preterm: retrospective cohort study. // Croatian medical journal. 58 (2017) , 5; 332-341 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

44. Riegel, Monika; Moslehi, Abnoos; Michałowski, Jarosław M.; Żurawski, Łukasz; Horvat, Marko; Wypych, Marek; Jednoróg, Katarzyna; Marchewka, Artur.
Nencki Affective Picture System: Cross-Cultural Study in Europe and Iran. // Frontiers in Psychology. 8 (2017) ; 274-309 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

45. Rodrigues, David; Fasoli, Fabio; Huić, Aleksandra; Lopes, Diniz.
Which partners are more human? Monogamy matters more than sexual orientation for dehumanization in three European countries. // Sexuality Research and Social Policy. 1 (2017) ; 1-12 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

46. Šincek, Daniela; Tomašić Humer, Jasmina; Duvnjak, Ivana.
Correlates of problematic internet gaming – is there support for proneness to risky behaviour?. // Psychiatria Danubina. 29 (2017) , 3; 302-312 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

47. Slišković, Ana; Burić, Irena; Macuka, Ivana.
The voice of Croatian elementary school teachers: qualitative analysis of the teachers’ perspective on their profession. // Teachers and Teaching. 23 (2017) , 5; 518-531 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

48. Slišković, Ana; Penezić, Zvjezdan.
Lifestyle factors in Croatian seafarers as relating to health and stress on board.. // Work - A Journal of Prevention, Assessment & Rehabilitation. 56 (2017) , 3; 371-380 (članak, znanstveni). URL link to work

49. Solt, Stephanie; Cummins, Chris; Palmović, Marijan.
The preference for approximation. // International review of pragmatics. 9 (2017) , 2; 248-268 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

50. Sorić, Izabela; Penezić, Zvjezdan; Burić, Irena.
The Big Five personality traits, goal orientations, and academic achievement. // Learning and individual differences. 54 (2017) ; 126-134 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

51. Sorokowska, Agnieszka; ...; Hromatko, Ivana; ...; Jaranović, Jelena; ...; Salkičević, Svjetlana; ...; Tadinac, Meri; ...; Pierce, John D.
Preferred Interpersonal Distances : A Global Comparison. // Journal of cross-cultural psychology. 48 (2017) , 4; 577-592 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

52. Štambuk, Marina.
Što roditelji djeci govore i na koji način prenose poruke o etničkoj pripadnosti?. // Društvena istraživanja. 26 (2017) , 3; 385-404 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

53. Tadić Vujčić, Maja; Oerlemans, Wido G.M.; Bakker, Arnold B.
How challenging was your work today? The role of autonomous work motivation. // European journal of work and organizational psychology. 26 (2017) , 1; 81-93 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

54. Taylor, L. K., Merrilees, C. E., Corkalo Biruski, D., Ajdukovic, D. & Cummings, E. M.
Complexity of risk: Mixed-methods approach to understanding youth risk and insecurity in postconflict settings. // Journal of adolescent research. 32 (2017) , 5; 585-613 (članak, znanstveni). URL link to work

55. Tomić, Ivan; Tonković, Mirjana; Ivanec, Dragutin.
Effects of psychological distance and need for cognitive closure on impression formation. // Journal of general psychology. 144 (2017) , 1; 1-15 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

56. Velki, Tena; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Testing the moderating role of social context on media violence effect in the case of peer aggression among adolescents. // Studia psychologica. 59 (2017) , 1; 34-49 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

57. Vranić, Andrea; Tonković, Mirjana.
A Room With an Overview : The Effects of Schematic Processing, Mood and Exposure Duration on Memory Accuracy. // Current psychology. 36 (2017) , 2; 358-365 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

58. Vrselja, Ivana.
Kasna delinkvencija kod adolescenata: uloga želje za autonomijom i druženja s devijantnim vršnjacima. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 26 (2017) , 4; 477-497 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

59. Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen.
The influence of rule availability and item similarity on metacognitive monitoring during categorisation. // Journal of Cognitive Psychology. Published online: 20 Nov 2017 (2017) , /; 1-25 (članak, znanstveni). URL link to work

60. Žeželj, Iris; Ioannoub, Maria; Franc, Renata; Psaltis, Charis; Martinovic, Borja.
The role of inter-ethnic online friendships in prejudice reduction in post-conflict societies: Evidence from Serbia, Croatia and Cyprus. // Computers in human behavior. 76 (2017) ; 386-395 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

61. Bubić, Andreja; Ivanišević, Karmen.
The role of emotional stability and competence in young adolescents’ career judgments. // Journal of career development. 43 (2016) , 6; 498-511 (članak, znanstveni). URL link to work

62. Bubić, Andreja; Tošić, Antonela.
The relevance of parents’ beliefs for their involvement in children’s school life. // Educational studies. 42 (2016) , 5; 519-533 (članak, znanstveni). URL link to work

63. Burić, Irena; Sorić, Izabela; Penezić, Zvjezdan.
Emotion regulation in academic domain: Development and validation of the academic emotion regulation questionnaire (AERQ). // Personality and individual differences. 96 (2016) ; 138-147 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

64. Costa, Ana; Faria, Luisa; Takšić, Vladimir.
Cross-Cultural Invariance of Emotional Skills and Competence Questionnaire between Portugal and Croatia. // The Spanish journal of psychology. 19 (2016) ; e31-1-e31-12 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

65. Čuržik, Doris; Salkičević, Svjetlana.
Perceived parent and peer alienation and its relations to anxiety sensitivity, pathological worry and generalized anxiety disorder symptoms. // Australian psychologist. 51 (2016) , 3; 223-230 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

66. Delle Fave, A.; Brdar, Ingrid; Wissing, M.P.; Araujo, U.; Solano, A.C,; Freire, T.; Hernández-Pozo, M.R.; Jose, P. Martos, T.; Nafstad, H.E.; Nakamura, J.; Singh, K.; Soosai-Nathan, L.
Lay definitions of happiness across nations : The primacy of inner harmony and relational connectedness. // Frontiers in Psychology. 7 (2016) ; 30-1-30-23 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

67. Dobrota, Snježana; Reić Ercegovac, Ina.
Music preferences with regard to music education, informal influences and familiarity of music amongst young people in Croatia. // British Journal of Music Education. 33 (2016) ; 1-15 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

68. Galić, Zvonimir.
Conditional Reasoning Test for Aggression: Further evidence about incremental validity. // International journal of selection and assessment. 24 (2016) , 1; 24-33 (članak, znanstveni). URL link to work

69. Greblo, Zrinka; Barić, Renata; Cecić Erpič, Saša.
Perfectionistic Strivings and Perfectionistic Concerns in Athletes : The Role of Peer Motivational Climate. // Current psychology. 35 (2016) , 3; 370-376 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

70. Hilpert, Peter; K. Randall, Ashley, Piotr Sorokowski, David C. Atkins, Agnieszka Sorokowska, Khodabakhsh Ahmadi, Ahmad M. Aghraibeh, Richmond Aryeetey, Anna Bertoni, Karim Bettache, Marta Błazejewska, Guy Bodenmann, Jessica Borders, Tiago S. Bortolini, Marina Butovskaya, Felipe N. Castro, Hakan Cetinkaya, Diana Cunha, Oana A. David, Anita DeLongis, Fahd A. Dileym, Alejandra D. C. Domínguez Espinosa, Silvia Donato, Daria Dronova, Seda Dural, Maryanne Fisher, Tomasz Frackowiak, Evrim Gulbetekin, Aslıhan Hamamcıoglu Akkaya, Karolina Hansen, Wallisen T. Hattori; Hromatko, Ivana; Raffaella Iafrate, Bawo O. James, Feng Jiang, Charles O. Kimamo, David B. King, Fırat Koç, Amos Laar, Fívia De Araújo Lopes, Rocio Martinez, Norbert Mesko, Natalya Molodovskaya, Khadijeh Moradi, Zahrasadat Motahari, Jean C. Natividade, Joseph Ntayi, Oluyinka Ojedokun, Mohd S. B. Omar- Fauzee, Ike E. Onyishi, Barı¸s Özener, Anna Paluszak, Alda Portugal, Ana P. Relvas, Muhammad Rizwan; Salkičević, Svjetlana; Ivan Sarmány-Schuller, Eftychia Stamkou, Stanislava Stoyanova, Denisa Šukolová, Nina Sutresna; Tadinac, Meri; Andero Teras, Edna L. Tinoco Ponciano, Ritu Tripathi, Nachiketa Tripathi, Mamta Tripathi, Noa Vilchinsky, Feng Xu, Maria E. Yamamoto and Gyesook Yoo.
The Associations of Dyadic Coping and Relationship Satisfaction Vary between and within Nations : A 35-Nation Study. // Frontiers in Psychology. 7 (2016) ; 1106-1-1106- (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

71. Hrkač, Tihana; Pahljina-Reinić, Rosanda.
Uloga ciljnih orijentacija u odnosu roditeljskoga ponašanja i emocija postignuća kod adolescenata. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 25 (2016) , 1; 85-105 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

72. Kalebić Maglica, Barbara; Martinac Dorčić, Tamara.
Components of the Prototype/willingness model as concurrent and prospective predictor of adolescents` alcohol consumption. // Journal of child & adolescent substance abuse. 25 (2016) , 2; 159-168 (članak, znanstveni). URL link to work

73. Kalebić Maglica, Barbara; Vuković, Anja.
Autoritarnost kao medijator efekata osobina ličnosti na predrasude studenata prema homoseksualnim osobama. // Društvena istraživanja. 25 (2016) , 3; 393-411 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

74. Karlović, Matea; Jakšić, Matija; Barić, Renata.
Effect of motivational music on psychological and physiological responses during high-intensity interval training. // International journal of sport psychology. 47 (2016) , 6; 571-584 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

75. Knežević, Martina; Krupić, Dino; Šučurović, Sandra.
Coping Strategies in War Veterans 20 Years After the Exposure to Extreme Stress. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 25 (2016) , 3; 353-370 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

76. Knežević, Martina; Veroude, Kim; Jolles, Jelle; Krabbendam, Lydia.
Neural Correlates of Performance Monitoring During the Transition to Young Adulthood. // Mind Brain and Education. 10 (2016) , 2; 81-90 (članak, znanstveni). URL link to work

77. Krupić, Dino; Corr, Philip J.; Ručević, Silvija; Križanić, Valerija; Gračanin, Asmir.
Five reinforcement sensitivity theory (RST) of personality questionnaires: Comparison, validity and generalization. // Personality and individual differences. 97 (2016) ; 13-19 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

78. Krupić, Dino; Gračanin, Asmir; Corr, Philip J.
The evolution of the Behavioural Approach System (BAS): Cooperative and competitive resource acquisition strategies. // Personality and individual differences. 94 (2016) ; 223-227 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

79. Kuljanić, Karin; Martinac Dorčić, Tamara; Ljubičić Bistrović, Ivana; Brnčić-Fischer, Alemka.
Prospective fathers : Psychosocial adaptation and involvement in the last trimester of pregnancy. // Psychiatria Danubina. 28 (2016) , 4; 386-394 (članak, znanstveni). URL link to work

80. Ljubešić, Marta; Šimleša, Sanja.
Early childhood inclusion in Croatia. // Infants and young children. 00 (2016) ; 1-10 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

81. Ljubin Golub, Tajana; Rijavec, Majda; Olčar, Diana.
The relationship between executive functions and flow experiences in learning. // Studia psychologica. 58 (2016) , 1; 47-58 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

82. Mazalin, Kristina; Parmač Kovačić, Maja.
Odrednice percipirane zapošljivosti studenata. // Društvena istraživanja. 24 (2016) , 4; 509-529 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

83. Miličić, Davor; Brajković, Lovorka; Ljubas Maček, Jana; Andić, Adriana; Ardalić, Žarko; Buratović, Tina; Marčinko, Darko.
Type a Personality, Stress, Anxiety and Health Locus of Control in Patients with Acute Myocardial Infarction. // Psychiatria Danubina. 28 (2016) , 4; 409-414 (članak, znanstveni). URL link to work

84. Momirović, Aleksandar; Ganza, Mirela; Culig, Borna; Leppee, Marcel; Prga, Ivana.
Psychometric properties of the Culig′s questionnaire. // Psychiatria Danubina. 28 (2016) , S2; 57-57 (članak, znanstveni). prilozen text rada

85. Muslić, Ljiljana; Jokić-Begić, Nataša.
The experience of perimenopausal distress: Examining the role of anxiety and anxiety sensitivity. // Journal of psychosomatic obstetrics and gynecology. 37 (2016) , 1; 26-33 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

86. Mužinić, Lana; Kozarić Kovačić, Dragica; Marinić, Igor.
Psychiatric aspects of normal and pathological lying. // International journal of law and psychiatry. 46 (2016) ; 88-93 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

87. Nakić Radoš, Sandra; Herman, Radoslav; Tadinac, Meri.
Is the Predictability of New-onset Postpartum Depression Better during Pregnancy or in the Early Postpartum Period? A Prospective Study in Croatian Women. // Health Care for Women International. 37 (2016) , 1; 23-44 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

88. Padulo, Johnny; Di Giminiani, Ricardo; Dello Iacono, Antonio; Zagatto, Alessandro M.; Migliaccio, Gian M.; Grgantov, Zoran; Adrigo, Luca P.
Lower Arm Muscle Activation during Indirect- Localized Vibration : The Influence of Skill Levels When Applying Different Acceleration Loads. // Frontiers in Physiology. 7 (2016) ; 242-1-242-8 (članak, znanstveni). prilozen text rada

89. Putarek, Vanja; Keresteš, Gordana.
Self-perceived popularity in early adolescence: accuracy, associations with loneliness, and gender differences. // Journal of social and personal relationships. 33 (2016) , 2; 257-274 (članak, znanstveni). URL link to work

90. Putarek, Vanja; Rovan, Daria; Vlahović-Štetić, Vesna.
Odnos uključenosti u učenje fizike s ciljevima postignuća, subjektivnom vrijednosti i zavisnim samopoštovanjem. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 25 (2016) , 1; 107-129 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

91. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Ajduković, Dea.
The role of parents and peers in understanding female adolescent sexuality – testing perceived peer norms as mediators between some parental variables and sexuality. // Sex Education: Sexuality, Society and Learning. 16 (2016) , 5; 455-470 (članak, znanstveni).

92. Rebernjak, Blaž; Buško, Vesna.
Individual Differences in Affective Priming Effects: Any Links with Personality and Trait Affectivity?. // Current psychology. 37 (2016) ; (članak, znanstveni). URL link to work

93. Restek-Petrović, Branka; Gregurek, Rudolf; Petrović, Ratimir; Orešković-Krezler, Nataša; Mihanović, Mate; Ivezić, Ena.
Characteristics of the group process in long-term psychodynamic group psychotherapy for patients with psychosis. // International Journal of Group Psychotherapy. 66 (2016) ; 132-143 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

94. Ricijaš, Neven; Dodig Hundrić, Dora; Huić, Aleksandra.
Predictors of Adverse Gambling Related Consequences Among Adolescent Boys. // Children and youth services review. 67 (2016) ; 168-174 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

95. Riegel, Monika; Żurawski, Łukasz; Wierzba, Małgorzata; Moslehi, Abnoss; Klocek, Łukasz; Horvat, Marko; Grabowska, Anna; Michalowski, Jarosław; Jednoróg, Katarzyna; Marchewka, Artur.
Characterization of the Nencki Affective Picture System by discrete emotional categories (NAPS BE). // Behavior research methods. 48 (2016) , 2; 600-612 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

96. Rovis, Darko; Jonkman, Harrie; Bašić, Josipa.
A Multilevel Analysis of Adverse Family Relations, School Bonding and Risk Behaviours among Adolescents. // Journal of Child and Family Studies. 25 (2016) , 2; 647-660 (članak, znanstveni). URL link to work

97. Ručević, Silvija.
Gambling among Croatian young people: an exploratory study of the relationship between psychopathic traits, risk-taking tendencies and gambling-related problems. // International Gambling Studies. 16 (2016) , 2; 231-245 (članak, znanstveni). URL link to work

98. Ručević, Silvija; Ajduković, Marina.
Problem Behaviors, Childhood Victimization, and Attachment Quality in Croatian Sample of Community and Referred Psychopathic-Like Adolescents. // Criminal justice and behavior. 43 (2016) , 5; 564-582 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

99. Sangster Jokić, Claire A.; Whitebread, David.
Self-Regulatory Skill Among Children with and without Developmental Coordination Disorder: An Exploratory Study. // Physical & Occupational Therapy In Pediatrics. 36 (2016) , 4; 401-421 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

100. Šlipogor, Vedrana; Gunhold-de Oliveira, Tina; Tadić, Zoran; Massen, Jorg; Bugnyar, Thomas.
Consistent inter-individual differences in common marmosets (Callithrix jacchus) in Boldness-Shyness, Stress-Activity and Exploration-Avoidance. // American journal of primatology. 78 (2016) , 9; 961-973 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

101. Slišković, Ana; Burić, Irena; Knežević, Ivana.
Zadovoljstvo poslom i sagorijevanje na poslu kod učitelja : važnost podrške ravnatelja i radne motivacije. // Društvena istraživanja. 25 (2016) , 3; 371-392 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

102. Slišković, Ana; Penezić, Zvjezdan.
Testing the associations between different aspects of seafarers’ employment contract and on-board internet access and their job and life satisfaction and health. // Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 67 (2016) , 4; 351-361 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

103. Stevanović, Aleksandra; Frančišković, Tanja; Vermetten, Eric.
Relationship of early life trauma, war related trauma, personality traits and PTSD symptom severity : A retrospective study on female civilian victims of war. // European Journal of Psychotraumatology. 7 (2016) ; 30964-1-30964- (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

104. Sučić, Ines.
Portrayal of the Croatian Probation Service’s Development in Print Media. // Društvena istraživanja. 25 (2016) , 4; 481-502 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

105. te Nijenhuis, Jan; Bakhiet, Salaheldin, F.; van den Hoek, Michael; Repko, Jasper; Allik, Jueri; Žebec, Mislav Stjepan; Sukhanovskiy, Vladimir; Abduljabbar, Adel S.
Spearman’s hypothesis tested comparing Sudanese children and adolescents with various other groups of children and adolescents on the items of the Standard Progressive Matrices. // Intelligence. 56 (2016) ; 46-57 (članak, znanstveni). URL link to work

106. Tomljenović, Helena; Begić, Dražen; Maštrović, Zora.
Changes in trait brainwave power and coherence, state and trait anxiety after three-month transcendental meditation (TM) practice. // Psychiatria Danubina. 28 (2016) , 1; 63-72 (članak, znanstveni). URL link to work

107. Tonković Grabovac, Maša; Salkičević, Svjetlana; Löw Stanić, Ajana.
Work Engagement of Dual-Working Couples : Dissimilarity and Its Relation to Both Partners’ Well-Being. // Current psychology. 35 (2016) , 4; 595-605 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

108. Velki, Tena; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Možemo li na temelju prediktora tradicionalnoga vršnjačkog nasilja predviđati elektroničko vršnjačko nasilje?. // Društvena istraživanja. 25 (2016) , 4; 523-545 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

109. Vrbica, Žarko; Labor, Marina; Košćec-Đuknić, Adrijana; Radošević-Vidaček, Biserka; Gudelj, Ivan; Labor, Slavica; Jurić, Iva; Calverley, Peter M. A.; Plavec, Davor.
Development and the initial validation of a new self-administered questionnaire for an early detection of health status changes in smokers at risk for chronic obstructive pulmonary disease (MARKO questionnaire). // Croatian medical journal. 57 (2016) , 5; 425-433 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

110. Žauhar, Valnea; Bajšanski, Igor; Domijan, Dražen.
Concurrent Dynamics of Category Learning and Metacognitive Judgments. // Frontiers in Psychology. 7 (2016) ; 1473-1-11 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

111. Abraham, Anna; Bubić, Andreja.
Semantic memory as the root of imagination. // Frontiers in Psychology. 6 (2015.) ; 325 (članak, znanstveni). URL link to work

112. Andrej Šorgo; Nataša Pipenbaher; Slavica Šimić Šašić; Pavol Prokop; Milan Kubiatko; Nika Golob; Mehmet Erdogan; Iztok Tomažič; Martin Bilek; Jana Fančovičova; Vincentas Lamanauskas; Muhammet Usak.
Cross National Study on Pre-Service Elementary and Science Teachers’ Opinions on Science Teaching. // Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education. 11 (2015) , 4; 713-723 (članak, znanstveni). URL link to work

113. Ayers, Susan; Nakić Radoš, Sandra; Balouch, Sara.
Narratives of traumatic birth: Quality and changes over time. // Psychological Trauma-Theory Research Practice and Policy. 7 (2015) , 3; 234-242 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

114. Babič Čikeš, Ana; Buško, Vesna.
Emocionalna inteligencija u ranoj adolescenciji: korelati sposobnosti upravljanja emocijama i predikcija školskog uspjeha. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 1; 21-45 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

115. Banai, Benjamin; Pavela, Irena.
Two-Dimensional Structure of the Sociosexual Orientation Inventory and Its Personality Correlates. // Evolutionary Psychology. 13 (2015) , 3; 1-7 (članak, znanstveni). URL link to work

116. Baraković, Sabina; Skorin-Kapov, Lea.
Multidimensional Modelling of Quality of Experience for Mobile Web Browsing. // Computers in human behavior. 50 (2015) ; 314-332 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

117. Bekavac, Jadrana; Vranić, Andrea.
Kognitivni trening kod starijih osoba : utječe li kognitivna vježba na neke osobine ličnosti i subjektivnu dobrobit?. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 2; 259-279 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

118. Bezinović, Petar; Roviš, Darko; Rončević, Nena; Bilajac, Lovorka.
Patterns of internet use and mental health of high school students in Istria County Croatia: cross-sectional study. // Croatian medical journal. 56 (2015) , 3; 297-305 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

119. Bobić, Jasminka; Cvijetić, Selma; Macan, Jelena.
Personality and self-perception of physical and emotional health among first-year university students. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 2; 219-237 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

120. Bubić, Andreja.
The role of perfectionism and emotional regulation in explaining decision-making styles. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 1; 69-87 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

121. Bubić, Andreja; Krile, Katarina; Kuzman, Ivana.
The importance of achievement goals and attitudes towards education for explaining adolescents’ career decision self-efficacy. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 24 (2015) , 3; 387-405 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

122. Bubić, Andreja; Sušac, Ana; Palmović, Marijan.
Exploring the influence of temporal discontinuities in narrative text using eye tracking. // Language sciences. 48 (2015) ; 16-21 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

123. Burić, Irena.
The role of social factors in shaping students' test emotions: a mediation analysis of cognitive appraisals. // Social Psychology of Education. 18 (2015) , 4; 785-809 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

124. Butković, Ana; Ullen, Fredrik; Mosing, Miriam A.
Personality related traits as predictors of music practice: Underlying environmental and genetic influences. // Personality and individual differences. 74 (2015) ; 133-138 (članak, znanstveni). URL link to work

125. Cakić, Lara.
Verbalne strategije majki djece različita spola pri pomaganju u rješavanju kognitivnih problemskih zadataka. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 3; 427-441 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

126. Cakić, Lara; Marjanovič Umek, Ljubica.
Methods used by mothers to help children during solving cognitive problem tasks : comparison between mothers of securely and insecurely attached preschool children. // Studia psychologica. 57 (2015) , 1; 21-34 (članak, znanstveni).

127. Ćosić, Krešimir; Popović, Siniša; Kukolja, Davor; Dropuljić, Branimir; Ivanec, Dragutin; Tonković, Mirjana.
Multimodal analysis of startle type responses. // Computer methods and programs in biomedicine. 129 (2015) ; 186-202 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

128. Davison, Jenny; Share, Michelle; Hennessy Marita; Bunting, Brendan; Markovina, Jerko; Stewart-Knox, Barbara.
Correlates of food choice in unemployed young people : The role of demographic factors, self- efficacy, food involvement, food poverty and physical activity. // Food quality and preference. 46 (2015) ; 40-47 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

129. De Bolle, Marleen; De Fruyt, Filip; McCrae, Robert R., ..., Bratko, Denis; et al.
The Emergence of Sex Differences in Personality Traits in Early Adolescence: A Cross-Sectional, Cross-Cultural Study. // Journal of personality and social psychology. 108 (2015) , 1; 171-185 (članak, znanstveni). URL link to work

130. Dević, Ivan; Majetić, Filip; Krnić, Rašeljka.
Vrijednosne preferencije hrvatskih građana kao odrednice materijalizma. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 4; 555-576 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

131. Gračanin, Asmir; Vingerhoets, Ad J. J. M.; Kardum, Igor; Zupčić, Marina; Šimić, Mia; Šantek, Maja.
Why crying does and sometimes does not seem to alleviate mood: a quasiexperimental study. // Motivation and emotion. 39 (2015) , 6; 953-960 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

132. Huić, Aleksandra; Smolčić, Ivana.
Strategije održavanja prijateljstva i zadovoljstvo istospolnim prijateljstvima – efekti aktera i partnera. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 25 (2015) , 1; 63-83 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

133. Kalebić Maglica, Barbara; Martinac Dorčić, Tamara.
Osobine ličnosti i socijalni faktori kao odrednice konzumacije cigareta i alkohola kod adolescenata.. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 24 (2015) , 2; 197-217 (članak, znanstveni).

134. Loehlin, John C.; Bartels, Meike; Boomsma, Dorret I.; Bratko, Denis; Martin, Nicholas G.; Nichols, Robert C.; Wright, Margaret J.
Is There a Genetic Correlation Between General Factors of Intelligence and Personality?. // Twin research and human genetics. 18 (2015) , 3; 234-242 (članak, znanstveni). URL link to work

135. Macuka, Ivana; Burić, Irena.
ŠKOLSKI USPJEH MLAĐIH ADOLESCENATA: VAŽNOST ULOGE OSOBNIH I OBITELJSKIH ČIMBENIKA. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 24 (2015) , 4; 487-507 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

136. Maričić, Antonija; Štambuk, Marina.
The Role of Loneliness in the Relationship between Social Anxiety and Subjective Well- Being: Using the Social Phobia Inventory (SPIN) as a Measure. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 3; 407-426 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

137. Marković, Goran; Šarabon, Nejc; Greblo, Zrinka; Križanić, Valerija.
Effects of feedback-based balance and core resistance training vs. Pilates training on balance and muscle function in older women: a randomized-controlled trial. // Archives of gerontology and geriatrics. 61 (2015) , 2; 117-123 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

138. Markovina, Jerko; Stewart-Knox, Barbara J.; Rankin, Audrey; Gibney, Mike; Daniel V. de Almeida, Maria; Fischer, Arnout; Kuznesof, Sharron A.; Poinhos, Rui; Panzone, Luca; Frewer, Lynn J.
Food4Me study : Validity and reliability of Food Choice Questionnaire in 9 European countries. // Food quality and preference. 45 (2015) ; 26-32 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

139. Nakić Radoš, Sandra; Soljačić Vraneš, Hrvojka; Šunjić, Marijana.
Sexuality during pregnancy : What is important for sexual satisfaction in expectant fathers?. // Journal of sex & marital therapy. 41 (2015) , 3; 282-293 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

140. Ostojić, Ljerka; Tkalčić, Mladenka; Clayton, Nicola S.
Are owners’ reports of their dogs’ ‘guilty look’ influenced by the dogs’action and evidence of the misdeed?. // Behavioural processes. 111 (2015) ; 97-100 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

141. Pibernik-Okanović, Mirjana; Hermanns, norbert; Ajduković, Dea; Kos, Jadranka; Prašek, Manja; Šekerija, Mario; Vučić Lovrenčić, Marijana.
Does treatment of subsyndromal depression improve depression-related and diabetes-related outcomes? A randomised controlled comparison of psychoeducation, physical exercise and enhanced treatment as usual.. // Trials. 16 (2015) ; 305-1-305- (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

142. Pletikosić, Sanda; Plavšić, Ivana, Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka.
Fecal Calprotectin and serum chromogranin A as potential biomarkers of irritable bowel syndrome symptom severity. // Medical hypotheses. 85 (2015) , 3; 339-342 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

143. Plvašić, Ivana; Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Salkić, Nermin.
Diagnosis of Irritable Bowel Syndrome : Role of Potential Biomarkers. // Gastroenterology research and practice. (2015) ; 490183-1-490183-12 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

144. Rački, Željko.
Domain, Gender and Age Differences in the Creative Behavior of Children. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 4; 467-485 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

145. Rakošec, Željko; Mikšić, Štefica; Juranić, Brankica; Batinić, Lana.
Psychometric Characteristics of Croatian Version of the Daily Spiritual Experience Scale. // Religions. 6 (2015) , 2; 712-723 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

146. Reić Ercegovac, Ina; Dobrota, Snježana; Kuščević, Dubravka.
Relationship Between Music and Visual Art Preferences and Some Personality Traits. // Empirical Studies of the Arts. 33 (2015) , 2; 207-227 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

147. Reidy, Catherine, M.; Taylor, Laura. K.; Merrilees, Christine, M.; Ajduković, Dean; Čorkalo Biruški, Dinka; Cummings, Mark E.
The political socialization of youth in a post-conflict community. // International journal of intercultural relations. 45 (2015) ; 11-23 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

148. Ritoša, Andrea; Bajšanski, Igor.
Učinak broja opcija na promjenu preferencija uslijed odluke. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 24 (2015) , 2; 281-300 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

149. Rovis, Darko; Bezinović, Petar; Bašić, Josipa.
Interactions between School Bonding, Disturbed Family Relationships and Risk Behaviours among adolescents. // Journal of school health. 85 (2015) , 10; 671-679 (članak, znanstveni). URL link to work

150. Russo, Andrea; Urlić, Ivan; Kasum, Josip.
Human resources and their possible forensic meanings. // Psychiatria Danubina. 27 (2015) , Supplement 1; 123-129 (članak, znanstveni). URL link to work

151. Saleem, Muniba; Prot, Sara; Cikara, Mina; Lam, Ben; Anderson, Craig; Jelic, Margareta.
Cutting Gordian Knots: Reducing Prejudice Through Attachment Security. // Personality and social psychology bulletin. 41 (2015) , 11; 1-15 (članak, znanstveni). URL link to work

152. Sarajlić Vuković, Iris; Boričević Maršanić, Vlatka; Aukst Margetić, Branka; Paradžik, Ljubica; Vidović, Domagoj; Buljan Flander, Gordana.
Self-reported emotional and behavioral problems, family functioning and parental bonding among psychiatric outpatient adolescent offspring of Croatian male veterans with partial PTSD. // Child and youth care forum - Journal of research and practice in children's services. 44 (2015) , 1; 1-158 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

153. Sawyer, Alexandra; Nakić Radoš, Sandra; Ayers, Susan; Burn, Erin.
Personal growth in UK and Croatian women following childbirth: A preliminary study. // Journal of reproductive and infant psychology. 33 (2015) , 3; 294-307 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

154. Sekol, Ivana.
Bullying in Adolescent Residential Care: The Influence of the Physical and Social Residential Care Environment. // CHILD & YOUTH CARE FORUM. 20 (2015) ; 1-20 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

155. Sučić, Ines; Tokić, Danijela; Ivešić, Miljana.
Field study of response accuracy and decision confidence with regard to lineup composition and lineup presentation. // Psychology crime & law. 21 (2015) , 8; 798-819 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

156. Tadić, Maja; Bakker, Arnold B.; Oerlemans, Wido G.M.
Challenge versus hindrance job demands and well-being : A diary study on the moderating role of job resources. // Journal of occupational and organizational psychology. 88 (2015) , 4; 702-725 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

157. Tomašić Humer, Jasmina; Čorkalo Biruški, Dinka.
Provjera temeljnih postavki razvojnoga modela subjektivne grupne dinamike na ad hoc grupama mladih. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 3; 367-386 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

158. Tončić, Marko; Anić, Petra.
Everyday Activities : Beneficial Effects of Eudaimonic and Hedonic Motivation on Subjective Well-Being. // Current psychology. 34 (2015) , 4; 644-653 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

159. Tonković Grabovac, Maša.
Pregled modela odrednica lažiranja odgovora na upitnicima ličnosti u selekciji za posao. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 4; 531-554 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

160. Valenti, Emanuele; Banks, Ciara; Calcedo-Barba, Alfredo; Bensimon, Cécile M.; Hoffmann, Karin-Maria; Pelto-Piri, Veikko; Jurin, Tanja; Mendoza, Octavio Márquez; Mundt, Adrian P.; Rugkåsa, Jorun; Tubini, Jacopo; Priebe, Stefan.
Informal coercion in psychiatry : a focus group study of attitudes and experiences of mental health professionals in ten countries. // Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 50 (2015) , 8; 1297-1308 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

161. Vukasović, Tena; Bratko, Denis.
Heritability of Personality : A Meta-Analysis of Behavior Genetic Studies. // Psychological bulletin. 141 (2015) , 4; 769-785 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

162. Žebec, Mislav Stjepan; Demetriou, Andreas; Kotrla Topić, Marina.
Changing expressions of general intelligence in development: A 2-wave longitudinal study from 7 to 18 years of age. // Intelligence. 49 (2015) ; 94-109 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

163. Živčić-Bećirević, Ivanka; Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara.
Odrednice odugovlačenja u akademskom kontekstu. // Društvena istraživanja. 24 (2015) , 1; 47-67 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

164. Babić, Mirjana; Švob Štrac, Dubravka; Muck- Šeler, Dorotea; Pivac, Nela; Stanić, Gabrijela; Hof, Patrick R.; Šimić, Goran.
Update on the core and developing cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer disease. // Croatian medical journal. 55 (2014) , 4; 347-365 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

165. Bilić, Vesna; Buljan Flander, Gordana; Rafajac, Branko.
Life Satisfaction And School Performance Of Children Exposed To Classic And Cyber Peer Bullying. // Collegium Antropologicum. 38 (2014) , 1; 21-29 (članak, znanstveni). URL link to work

166. Brajša-Žganec, Andreja.
Emotional Life of the Family: Parental Meta-Emotions, Children's Temperament and Internalising and Externalising Problems. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 123 (2014) , 1; 25-45 (članak, znanstveni). URL link to work

167. Brajša-Žganec, Andreja; Hanzec, Ivana.
Social development of preschool children in Croatia : Contributions of child temperament, maternal life satisfaction and rearing practices. // Journal of child and family studies. 23 (2014) , 1; 105-117 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

168. Bratko, Denis; Butković, Ana; Vukasović, Tena; Keresteš, Gordana; Brković, Irma.
Personality resemblance between parents and offspring : study of five factors across four samples and questionnaires. // Journal of child and family studies. 23 (2014) , 1; 95-104 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

169. Bubić, Andreja.
Decision making characteristics and decision styles predict adolescents’ career choice satisfaction. // Current psychology. 33 (2014) , 4; 515-531 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

170. Bubić, Andreja; Sušac, Ana; Palmović, Marijan.
Keeping our eyes on the eyes: The case of Arcimboldo. // Perception. 43 (2014) , 5; 465-468 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

171. Burušić, Josip; Ribar, Maja.
The Moderating Role of Self-Presentation Tactics : Judgments of Personality Traits and Self-Presentation of Others Based on a Limited Amount of Information. // Swiss journal of psychology. 73 (2014) , 4; 235-242 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

172. Burušić, Josip; Šakić, Marija; Koprtla, Natalija.
Parental Perception of Adolescent Health Behaviors : Experiences from Croatian High Schools. // Health education journal. 73 (2014) , 3; 351-360 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

173. Butković, Ana; Vukasović, Tena; Bratko, Denis.
Sleep duration and personality in Croatian twins. // Journal of sleep research. 23 (2014) , 2; 153-158 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

174. Čorkalo Biruški, Dinka; Ajduković, Dean; Löw Stanić, Ajana.
When the world collapses: changed worldview and social reconstruction in a traumatized community. // European journal of psychotraumatology. 5 (2014) ; 24098 - 1-24098 - 6 (kratko priopćenje, znanstveni). URL link to workURL link to work

175. Cvijetić, Selma; Bobić, Jasminka; Grazio, Simeon; Uremović, Melita; Nemčićc, Tomislav; Krapac, Ladislav.
Quality of life, personality and use of pain medication in patients with chronic back pain. // Applied Research in Quality of Life. 9 (2014) , 2; 401-411 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

176. Cvijetić, Selma; Colić Barić, Irena; Šatalić, Zvonimir; Keser, Irena; Bobić, Jasminka.
Influence of nutrition and lifestyle on bone mineral density in children from adoptive and biological families. // Journal of epidemiology. 24 (2014) , 3; 209-215 (članak, znanstveni).

177. De Raad, Boele; Barelds, Dick P.H.; Timmerman, M.; De Roover, K.; Mlačić, Boris; Church, Timothy A.
Towards a Pan-cultural Personality Structure: Input from 11 Psycholexical Studies. // European journal of personality. 28 (2014) , 5; 497-510 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

178. Erceg, Nikola; Galić, Zvonimir.
Overconfidence bias and conjunction fallacy in predicting outcomes of football matches. // Journal of economic psychology. 42 (2014) ; 52-62 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

179. Galić, Zvonimir; Scherer, Kelly; LeBreton, James.
Validity Evidence for a Croatian Version of the Conditional Reasoning Test for Aggression. // International journal of selection and assessment. 22 (2014) , 4; 343-354 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

180. Glavak Tkalić, Renata; Kukolja Cicmanović, Rebeka.
Effects of perceived parental acceptance–rejection and interpersonal power–prestige on the psychological adjustment of Croatian adolescents. // Cross-cultural research. 48 (2014) , 3; 231-239 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

181. Glavić, Željko; Galić, Slavka; Krip, Marija.
Quality of life and personality traits in patients with colorectal cancer. // Psychiatria Danubina. 26 (2014) , 2; 172-180 (članak, znanstveni). URL link to work

182. Gračanin, Asmir; Bylsma, Lauren M.; Vingerhoets, Ad J.J.M.
Is crying a self-soothing behavior. // Frontiers in Psychology. 5 (2014) ; 502-1-502-15 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

183. Greblo, Zrinka; Bratko, Denis.
Parents’ perfectionism and its relation to child rearing behaviors. // Scandinavian journal of psychology. 55 (2014) , 2; 180-185 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

184. Gregl, Ana; Kirigin, Marin; Sučeska Ligutić, Radojka; Bilać, Snježana.
Emotional competence of mothers and psychopathology in preschool children with specific language impairment (SLI).. // Psychiatria Danubina. 26 (2014) , 3; 261-270 (članak, znanstveni). URL link to work

185. Grgurević, Mladen; Ajduković, Dea; Pibernik- Okanović, Mirjana.
Emotional burden of diabetes is comparable among recently diagnosed and previously diagnosed patients. An observation related to the DAWN2 study results.. // Diabetic medicine. 31 (2014) , 2; 247-248 (pismo uredniku, znanstveni). URL link to workURL link to work

186. Hauser, Goran; Pletikosić, Sanda; Tkalčić, Mladenka.
Cognitive behavioral approach to understanding irritable bowel syndrome. // World journal of gastroenterology. 20 (2014) , 22; 6744-6758 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

187. Hernaus, Tomislav; Pološki Vokić, Nina.
Work Design for Different Generational Cohorts: Determining Common and Idiosyncratic Job Characteristics. // Journal of organizational change management. 27 (2014) , 4; 615-641 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

188. Hutteman, Roos; Bleidorn, Wiebke; Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Butković, Ana; Denissen, Jaap.
Reciprocal Associations between Parenting Challenges and Parents' Personality Development in Young and Middle Adulthood. // European journal of personality. 28 (2014) , 2; 168-179 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

189. Huyghe, Katleen; Van Damme, Raoul; Breugelmans, Karin; Herrel, Anthony; Vanhooydonck, Bieke; Tadić, Zoran; Backeljau, Thierry.
Parentage analyses suggest female promiscuity and a disadvantage for athletic males in the colour- polymorphic lizard Podarcis melisellensis. // Behavioral ecology and sociobiology. 68 (2014) , 8; 1357-1366 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

190. Jakopec, Ana; Sušanj, Zoran.
Effects of (Mis)Alignment Between Supervisory and Organizational Justice. // Društvena istraživanja. 23 (2014) , 4; 615-637 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

191. Jakšić, Nenad; Milas, Goran; Ivezić, Ena; Wertag, Anja; Jokić-Begić, Nataša; Pincus, Aaron L.
The Pathological Narcissism Inventory (PNI) in Transitional Post-War Croatia : Psychometric and Cultural Considerations. // Journal of psychopathology and behavioral assessment. 36 (2014) , 4; 640-652 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

192. Jelić, Margareta; Kamenov, Željka; Huić, Aleksandra.
Perceived spouse’s affectionate and antagonistic behaviours and marital satisfaction. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 123 (2014) , 1; 87-107 (članak, znanstveni). URL link to work

193. Jokić-Begić, Nataša; Žigić, Lana; Nakić Radoš, Sandra.
Anxiety and anxiety sensitivity as predictors of fear of childbirth: different patterns for nulliparous and parous women. // Journal of psychosomatic obstetrics and gynecology. 35 (2014) , 1; 22-28 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

194. Klobučar Majanović, Sanja; Ružić, Alen; Pokrajac Bulian, Alessandra; Licul, Vanja; Crnčević Orlić, Željka; Štimac, Davor.
Comparative Study of Intragastric Balloon and Cognitive-Behavioral Approach for Non-Morbid Obesity. // Hepato-gastroenterology. 61 (2014) , 132; 937-941 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

195. Kolarić, Vilma; Ajduković, Dea; Racz, Aleksandar.
Nursing evaluation of diabetes self-management in tertiary healthcare settings in Croatia. // Psychiatria Danubina. 26 (2014) , S3; 513-519 (članak, znanstveni). URL link to work

196. Koludrović, Morana; Reić-Ercegovac, Ina.
Uloga razredno-nastavnog ozračja u objašnjenju ciljnih orijentacija učenika. // Društvena istraživanja. 23 (2014) , 2; 283-302 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

197. Košćec, Adrijana; Radošević-Vidaček, Biserka; Bakotić, Marija.
Morningness-eveningness and sleep patterns of adolescents attending school in two rotating shifts. // Chronobiology international. 31 (2014) , 1; 52-63 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

198. Košec, Vesna; Nakić Radoš, Sandra; Gall, Vesna.
Development and validation of the Prenatal Diagnostic Procedures Anxiety Scale. // Prenatal diagnosis. 34 (2014) , 8; 770-777 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

199. Krupić, Dino; Corr, Philip J.
Individual differences in emotion elicitation in university examinations : A quasi-experimental study. // Personality and individual differences. 71 (2014) ; 176-180 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

200. Kukolja, Davor; Popović, Siniša; Horvat, Marko; Kovač, Bernard; Ćosić, Krešimir.
Comparative analysis of emotion estimation methods based on physiological measurements for real-time applications. // International journal of human-computer studies. 72 (2014) , 10/11; 717-727 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

201. Kuščević, Dubravka; Kardum, Goran; Brajčić, Marija.
Visual Preferences of Young School Children for Paintings from the 20th Century. // Creativity research journal. 26 (2014) , 3; 297-304 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

202. Kuvač-Kraljević, Jelena; Cepanec, Maja; Šimleša, Sanja.
Gestural development and its relation to a child`s early vocabulary. // Infant behavior & development. 37 (2014) , 2; 192-202 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

203. Löw Stanić, Ajana.
Predrasuda i prikazivanje Roma u medijima: može li jedna televizijska emisija povećati međugrupnu toleranciju?. // Društvena istraživanja. 23 (2014) , 2; 303-325 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

204. Margetić, Branimir; Aukst Margetić, Branka; Ivanec, Dragutin.
Can personality traits affect detention length in a forensic institution?. // Journal of forensic psychology practice. 14 (2014) , 4; 277-287 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

205. Marušić, Ana; Hren, Darko; Mansi, Bernadette; Lineberry, Neil; Bhattacharya, Ananya; Garrity, Maureen; Clark, Juli; Gesell, Thomas; Glasser, Susan; Gonzalez, John; Hustad, Carolyn; Lannon, Mary-Margaret; Mooney; LaVerne A; Peña; Teresa.
Five-step authorship framework to improve transparency in disclosing contributors to industry-sponsored clinical trial publications. // Bmc medicine. 12 (2014) ; 197-197 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

206. Maslić Seršić, Darja; Tomas, Jasmina.
The role of dispositional employability in determining individual differences in career success. // Društvena istraživanja. 23 (2014) , 4; 593-613 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

207. Merkaš, Marina.
Adolescent appraisals of family security as a mediator of the effect of family instability on adolescent self-esteem. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 23 (2014) , 1; 47-66 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

208. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Critical reflections for understanding the complexity of psychodramatic theory. // Psychiatria Danubina. 26 (2014) , 1; 12-19 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

209. Momirović, Aleksandar; Gjurić, Helena; Goluban, Martina.
Thirty years of using a series of personality questionnaires constructed by computer. // Psychiatria Danubina. 26 (2014) , Suppl. 3; 507-510 (članak, znanstveni). prilozen text rada

210. Monfort, Samuel. S.; Kaczmarek, Lukasz. D.; Kashdan, Todd. B.; Drzkowski, Dariusz.; Kosakowski, Michal.; Guzik, Przemysław; Krauze, Tomasz; Gračanin, Asmir.
Capitalizing on the success of romantic partners: A laboratory investigation on subjective, facial, and physiological emotional processing. // Personality and individual differences. 68 (2014) ; 149-153 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

211. Nakić Radoš, Sandra; Soljačić Vraneš, Hrvojka; Šunjić, Marijana.
Limited Role of Body Satisfaction and Body Image Self-Consciousness in Sexual Frequency and Satisfaction in Pregnant Women. // Journal of sex research. 51 (2014) , 5; 532-541 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

212. Novoselić, Marija; Tucak Junaković, Ivana.
Odnos između subjektivne dobi i nekih sociodemografskih značajki, osobina ličnosti i zdravlja. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 23 (2014) , 3; 489-509 (članak, znanstveni). URL link to work

213. Parmač Kovačić, Maja; Galić, Zvonimir; Jerneić, Željko.
Social Desirability Scales as Indicators of Self- Enhancement and Impression Management. // Journal of personality assessment. 96 (2014) , 5; 532-543 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

214. Prot, Sara; Gentile, Douglas; Anderson, Craig; Suzuki, Kamae; Swing, Edward; Ming LIm, Kam; Horiuchi, Yukiko; Jelić, Margareta; Krahe, Barbara; Liuqing, Wei; Liau, Albert; Khoo, Angeline; Petrescu, Poesis; Sakamoto, Akira; Tajima, Sachi; Toma, Roxana; Warburton, Wayne; Zhang, Xuemin; Pan Lam, Ben.
Long-Term Relations Among Prosocial-Media Use, Empathy, and Prosocial Behavior. // Psychological science. 25 (2014) , 2; 358-368 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

215. Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Marija.
Relations of parenting styles and friendship quality to self-esteem, life satisfaction and happiness in adolescents. // Applied research in quality of life. 9 (2014.) , 3; 749-765 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

216. Rescorla, L.; Bochicchio, L.; Achenbach, T.M.; Ivanova, M.Y.; Almqvist, F.; Begovac, Ivan; Bilenberg, N.; Bird, H.; Dobrean, A.; Erol, N.; Fombonne, E.; Fonseca, A.; Frigerio, A.; Fung, D.S.; Lambert, M.C.; Leung, P.W.; Liu, X.; Marković, I.; Marković, J.; Minaei, A.; Ooi, Y.P.; Roussos, A.; Rudan, Vlasta; Simsek, Z.; van der Ende, J.; Weintraub, S.; Wolanczyk, T.; Woo, B.; Weiss, B.; Weisz, J.; Zukauskiene, R.; Verhulst, F.C.
Parent-teacher agreement on children's problems in 21 societies. // Journal of clinical child and adolescent psychology. 43 (2014) ; 627-642 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

217. Rončević Zubković, Barbara; Kolić-Vehovec, Svjetlana.
Perceptions of contextual achievement goals: Contribution to high-school students' achievement goal orientation, strategy use and academic achievement. // Studia psychologica. 56 (2014) , 2; 137-153 (članak, znanstveni). URL link to work

218. Salkičević, Svjetlana; Löw Stanić, Ajana; Tonković Grabovac, Maša.
Good Mates Retain Us Right : Investigating the Relationship between Mate Retention Strategies, Mate Value and Relationship Satisfaction. // Evolutionary psychology. 12 (2014) , 5; 1038-1052 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

219. Shahini, M; Rescorla, LA; Ahmeti, AP; Begovac, Ivan; Dobrean, A; Markovıć, J; Rudan, Vlasta; Wancata, J; Wolanczyk, T; Zhjeqi, V; Zukauskiene, R.
Parent-reported behavioural and emotional problems in Albanian Kosovar children.. // Epidemiology and Psychiatric Science. 4 (2014) ; 1-8 (članak, znanstveni).

220. Šimić, Goran; Babić, Mirjana; Borovečki, Fran; Hof, Patrick R.
Early failure of the default mode network and the pathogenesis of Alzheimer's disease. // CNS Neuroscience and Therapeutics. 20 (2014) , 7; 692-698 (pismo uredniku, znanstveni). URL link to workURL link to work

221. Srbljinović, Armano; Božić, Jasmina.
Implications of the Sociology of Emotions for the Restoration of Social Order. // Emotion Review. 6 (2014) , 2; 152-159 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

222. Štulhofer, Aleksandar; Ferreira, Luana Cunha; Landripet, Ivan.
Emotional intimacy, sexual desire, and sexual satisfaction among partnered heterosexual men. // Sexual and Relationship Therapy. 29 (2014) , 2; 229-244 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

223. Sušac, Ana; Bubić, Andreja; Kaponja, Jurica; Planinić, Maja; Palmović, Marijan.
Eye movements reveal students' strategies in simple equation solving. // International Journal of Science and Mathematics Education. 12 (2014) , 3; 555-577 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

224. Šverko, Branimir; Galić, Zvonimir.
The Perceived Quality of Working Life in Croatia and the European Union. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 33 (2014) ; 557-575 (članak, znanstveni). URL link to work

225. Šverko, Iva; Babarović, Toni; Međugorac, Vanja.
Pictorial assessment of interests: Development and evaluation of Pictorial and Descriptive Interest Inventory. // Journal of vocational behavior. 84 (2014) , 3; 356-366 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

226. Tadić, Maja; Braam, Huub; Van Vliet, Katja; Veenhoven, Ruut.
Memory-Experience Gap in Early Adolescents’ Happiness Reports. // Child Indicators Research. 7 (2014) , 1; 21-40 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

227. Tkalčić, Mladenka; Domijan, Dražen; Pletikosić, Sanda; Šetić, Mia; Hauser, Goran.
Attentional biases in irritable bowel syndrome patients. // Clinics and research in hepatology and gastroenterology. 38 (2014) , 5; 621-628 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

228. Tokić Milaković, Ana; Pećnik, Ninoslava.
Parental Behaviors in the Context of Adolescent Disclosure (PBAD): Instrument Development. // Društvena istraživanja. 23 (2014) , 1; 67-85 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

229. Tomljenović, Dejan; Pinter, Darko; Kalogjera, Livije.
Perceived stress and severity of chronic rhinosinusitis in allergic and nonallergic patients. // Allergy and asthma proceedings. 35 (2014) , 5; 398-403 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

230. Velki, Tena; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Different Measurement Approaches as Sources of Differences in Data on the Prevalence of Peer Violence. // Društvena istraživanja. 23 (2014) , 2; 259-281 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

231. Žebec, Mislav Stjepan; Budimir, Sanja; Merkaš, Marina; Szirovicza, Lajos; Živičnjak, Miroslav.
Sex-Specific Age-Related Changes of Information Processing Rate Indicators during Childhood and Adolescence. // Collegium antropologicum. 38 (2014) , 2; 397-408 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

232. Alilović, Marija; Peroš-Golubičić, Tatjana; Radošević-Vidaček, Biserka; Košćec, Adrijana; Tekavec-Trkanjec, Jasna; Solak, Mirsala; Hećimović, Ana; Smojver-Ježek, Silvana.
WHOQOL-BREF Questionnaire as a Measure of Quality of Life in Sarcoidosis. // Collegium antropologicum. 37 (2013) , 3; 701-706 (članak, znanstveni). URL link to work

233. Arrindell, W.A.; ...; Glavak Tkalić, Renata; ...; Zaldívar, F.
Higher levels of masculine gender role stress in masculine than in feminine nations : A thirteen- nations study. // Cross-cultural research. 47 (2013) , 1; 51-67 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

234. Babarović, Toni; Šverko, Iva.
The HEXACO personality domains in the Croatian sample. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 22 (2013) , 3; 397-411 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

235. Bakotić, Marija; Radošević-Vidaček, Biserka.
State-trait arousal and daytime sleepiness after sleep restriction. // International journal of psychophysiology. 88 (2013) , 2; 164-170 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

236. Bratko, Denis; Butković, Ana; Bošnjak, Michael.
Twin study of impulsive buying and its overlap with personality. // Journal of Individual Differences. 34 (2013) , 1; 8-14 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

237. Brković, Irma; Keresteš, Gordana; Puklek Levpušček, Melita.
Trajectories of change and relationship between parent-adolescent school-related conflict and academic achievement in early adolescence. // Journal of early adolescence. 34 (2013) , 6; 792-815 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

238. Ćakić, Sanja; Begovac, Branka; Pleština, Silvana; Jakovina, Trpimir; Crnković, Maja; Begovac, Ivan.
Bullying Among Children in Split, Croatia: Association with General, Psychosocial, Behavioral and School Variables. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 4; 693-711 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

239. Čavala, Marijana; Trninić, Viktorija; Jašić, Dajana; Tomljanović, Mario.
The Influence of Somatotype Components and Personality Traits on the Playing Position and the Quality of Top Croatian Female Cadet Handball Players. // Collegium antropologicum. 37 (2013) , 2; 97-100 (članak, znanstveni). URL link to work

240. Delle Fave, Antonella; Brdar, Ingrid; Wissing, Marié; Vella-Brodrick, Dianne.
Sources and motives for personal meaning in adulthood. // The Journal of Positive Psychology. 8 (2013) , 6; 517-529 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

241. Dragović, Milan; Badcock, Johanna C.; Milenković, Sanja; Gregurović, Margareta; Šram, Zlatko.
Social stereotyping of left-handers in Serbia. // Laterality. 18 (2013) , 6; 719-729 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

242. Erdelja, Stanislava; Vokal, Petra; Bolfan, Marija; Erdelja, Sergej Augustin; Begovac, Branka; Begovac, Ivan.
Delinquency in incarcerated male adolescents is associated with single parenthood, exposure to more violence at home and in the community, and poorer self-image. // Croatian medical journal. 54 (2013) , 5; 460-468 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

243. Galić, Zvonimir; Jerneić, Željko.
Measuring faking on five-factor personality questionnaire s: The usefulness of Communal and Agentic Management scales. // Journal of personnel psychology. 12 (2013) , 3; 115-123 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

244. Glavak Tkalić, Renata; Miletić, Geran-Marko; Sakoman, Slavko.
Prevalence of substance use among the general population: Situation in Croatia and the comparison with other European countries. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 4; 557-578 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to workURL link to work

245. Glavak Tkalić, Renata; Sučić, Ines; Dević, Ivan.
Motivation for substance use : Why do people use alcohol, tobacco and marijuana?. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 4; 601-625 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

246. Gračanin, Asmir; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna.
Interactive Effects of Personality and Emotional Suppression on Sympathetic Activation. // Journal of Individual Differences. 34 (2013) , 4; 193-202 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

247. Grundler, Petra; Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna.
Učestalost nekih aspekata preotimanja partnera i njihova povezanost sa socioseksualnosti. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 1; 63-78 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

248. Jakopec, Ana; Miljković Krečar, Irena; Sušanj, Zoran.
Predictors of entrepreneurial intentions of students of economics. // Studia psychologica. 55 (2013) , 4; 289-297 (članak, znanstveni). URL link to work

249. Janković, Jelena; Bremnerc, Sean; Bogić, Marija; Lecic-Tosevski, Dušica; Ajdukovic, Dean; Frančišković, Tanja; Galeazzi, GianMaria; Kučukalić, Abdulah; Morina, Nexmedin; Popovski, Mihajlo; Schützwohl, Matthias; Priebe, Stefan.
Trauma and suicidality in war affected communities. // European psychiatry. 28 (2013) , 8; 514-520 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

250. Jelić, Margareta; Čorkalo Biruški, Dinka; Ajduković, Dean.
Predictors of Collective Guilt After The Violent Conflict. // Collegium antropologicum. 37 (2013) , 1; 1-10 (članak, znanstveni). URL link to work

251. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brkljačić, Tihana; Tadić, Maja.
Tobacco Consumption, Alcohol Intake Frequency and Quality Of Life: Results from a Nationally Representative Croatian Sample Study. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 4; 627-649 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

252. Kotrla Topić, Marina.
Povezanost dječjega govora o mentalnim stanjima s nekim obilježjima obitelji te roditeljskim govorom o mentalnim stanjima. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 3; 455-473 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

253. Löckenhoff, Corinna, E.; Chan, Wayne; McCrae, Robert, R.; ...; Bratko, Denis; Marušić, Iris; ...; Terracciano, Antonio.
Gender Stereotypes of Personality : Universal and Accurate?. // Journal of cross-cultural psychology. 45 (2013) , 5; 675-694 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

254. Lončar, Zoran; Havelka Meštrović, Ana; Bilić, Morana; Takšić, Iva.
Quality of Pain in Herpes Zoster Patients. // Collegium antropologicum. 37 (2013) , 2; 527-530 (članak, znanstveni). prilozen text rada

255. Margetić, Branimir; Aukst-Margetić, Branka; Ivanec, Dragutin.
Temperament and character in patients with schizophrenia with a history of restraint. // Journal of forensic psychiatry & psychology. 24 (2013) , 5; 621-633 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

256. Maričić, Jelena; Sučić, Ines; Šakić, Vlado.
Risk perception related to (il)licit substance use and attitudes towards its’ use and legalization - the role of age, gender and substance use. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 4; 579-599 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

257. Matanov, Aleksandra; Giacco, Domenico; Bogić, Marija; Ajduković, Dean; Frančišković, Tanja; Galeazzi, Gian Maria; Kučukalić, Abdulah; Lečić-Toševski, Dušica; Morina, Nexmedin; Popovski, Mihailo; Scutzwhol, Matthias; Priebe, Stefan.
Subjective quality of life in war-affected populations. // Bmc public health. 13 (2013) , 1; 624-621 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

258. McCrae, Robert., R.; Chan, Wayne; Jussim, Lee; ...; Bratko, Denis; Marušić, Iris; ...; Terracciano, Antonio.
The Inaccuracy of National Character Stereotypes. // Journal of research in personality. 47 (2013) , 6; 831-842 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

259. McGonale, Alyssa; Barnes-Farrell, Janet; Di Milia, Lee; Fischer, Frida M.; Hobbs, Barbara; Iskra-Golec, Irena; Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana; Smith, Lawrence.
Demands, resources, and work ability: A cross-national examination of health care workers. // European journal of work and organizational psychology. 23 (2013) , 6; 830-846 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

260. Milas, Goran; Mlačić, Boris; Mikloušić, Igor.
Construct Validation of a General Social Attitude Scale (SAS_G). // Journal of Individual Differences. 34 (2013) , 4; 203-213 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

261. Nakić Radoš, Sandra; Košec, Vesnica; Gall, Vesna.
The psychological effects of prenatal diagnostic procedures: maternal anxiety before and after invasive and noninvasive procedures. // Prenatal diagnosis. 33 (2013) , 12; 1194-2000 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

262. Pavela, Irena; Banai, Benjamin; Šimić, Nataša.
Reproduktivne strategije i ljubomora muškaraca i žena. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 3; 517-535 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

263. Pavić, Renata; Katić, Ratko; Čular, Dražen.
Quantitative sex differentiation of morphological characteristics in children aged 11 to 14 years. // Collegium Antropologicum. 37 (2013) , S2; 147-151 (članak, znanstveni). URL link to work

264. Penezić, Zvjezdan; Rak, Ivana; Slišković, Ana.
Odgovorno organizacijsko ponašanje : provjera konstrukta na hrvatskom uzorku. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 1; 121-141 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

265. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Ambrosi-Randić, Neala.
Binge eating as a determinant of emotional state in overweight and obese males with cardiovascular disease. // Maturitas. 74 (2013) , 4; 352-356 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

266. Priebe, Stefan; Janković Gavrilović, Jelena; Bremner, S.; Ajduković, Dean; Frančišković, Tanja; Neri, G.; Kučukalić, Abdulah; Lečić-Toševski, Dušica; Morina, Nex; Popovski, Mihajlo; Schützwohl, Matthias; Bogić, Marija; Matanov, Aleksandra.
Course of posttraumatic stress disorder following war in the Balkans : one-year follow-up study. // Psychological medicine. 43 (2013) , 9; 1837-1847 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

267. Rebernjak, Blaž; Buško, Vesna.
Modeling individual differences in automatic evaluation measured by Evaluative Decision Task. // Journal of Individual Differences. 34 (2013) , 3; 143-152 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

268. Rescorla, L.A.; Ginzburg, S.; Achenbach, T.M.; Ivanova, M.Y.; Almqvist, F.; Begovac, Ivan; Bilenberg, N.; Bird, H.; Chahed, M.; Dobrean, A.; Döpfner, M.; Erol, N.; Hannesdottir, H.; Kanbayashi, Y.; Lambert, M.C.; Leung, P.W.; Minaei, A.; Novik, T.S.; Oh, K.J.; Petot, D.; Petot, J.M.; Pomalima, R.; Rudan, Vlasta; Sawyer, M.; Simsek, Z.; Steinhausen, H.C.; Valverde, J.; Ende, J.V.; Weintraub, S.; Metzke, C.W.; Wolanczyk, T.; Zhang, E.Y.; Zukauskiene, R.; Verhulst, F.C.
Cross-informant agreement between parent-reported and adolescent self-reported problems in 25 societies. // Journal of clinical child and adolescent psychology. 42 (2013) , 2; 262-273 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

269. Rijavec, Majda; Jurčec, Lana; Olčar, Diana.
To forgive or not to forgive? Beliefs about costs and benefits of forgiveness, motivation to forgive and well-being. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 1; 23-40 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

270. Rogić, Maja*; Jerončić, Ana*; Bošnjak, Marija; Sedlar, Ana; Hren, Darko; Deletis, Vedran.
A visual object naming task standardized for the Croatian language : a tool for research and clinical practice. // Behavior research methods. 45 (2013) , 4; 1144-1158 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

271. Rovan, Daria; Pavlin-Bernardić, Nina; Vlahović-Štetić, Vesna.
Struktura motivacijskih uvjerenja u matematici i njihova povezanost s obrazovnim ishodima. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 3; 475-495 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

272. Šakić, Marija; Burušić, Josip; Babarović, Toni.
The Relation Between School Entrance Age and School Achievement During Primary Schooling : Evidence from Croatian Primary Schools. // British journal of educational psychology. 83 (2013) , 4; 672-689 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

273. Šakić, Vlado; Vrselja, Ivana; Wertag, Anja.
Relationship Between Personality and Adolescent Drug Use : Effects of Substance Abusing Peers and Gender. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 4; 651-669 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

274. Sindik, Joško.
Simple Robust Method for Quasi-Confirmatory Factor Analysis (Three Examples). // Collegium antropologicum. 37 (2013) , 4; 1071-1080 (članak, znanstveni). URL link to work

275. Sindik, Joško; Adžija, Maja.
Hardiness and Situation Efficacy at Elite Basketball Players. // Collegium antropologicum. 37 (2013) , 1; 65-74 (članak, znanstveni). URL link to work

276. Sorić, Petar; Čižmešija, Mirjana.
Price sentiment of Croatian consumers : The upward bias of collective memories. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 1; 1-21 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

277. Štulhofer, Aleksandar; Ajduković, Dea.
A Mixed-Methods Exploration of Women’s Experiences of Anal Intercourse : Meanings Related to Pain and Pleasure. // Archives of sexual behavior. 42 (2013) , 6; 1053-1062 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

278. Tadić, Maja; Bakker, Arnold B.; Oerlemans, Wido G.M.
Work Activity Demands and Happiness : A Diary Study on the Role of Self-Concordance among Teachers. // Journal of school psychology. 51 (2013) , 6; 735-750 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

279. Tadić, Maja; Oerlemans, Wido; Bakker, Arnold B.; Veenhoven, Ruut.
Daily Activities and Happiness in Later Life: The Role of Work Status. // Journal of Happiness Studies. 14 (2013) , 5; 1507-1527 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

280. Tonković Grabovac, Maša.
Povijest proučavanja i pregled konceptualizacija socijalno poželjnog odgovaranja na upitnicima ličnosti. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 3; 413-434 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

281. Velki, Tena; Vrdoljak, Gabrijela.
Uloga nekih vršnjačkih i školskih varijabli u predviđanju vršnjačkog nasilnog ponašnja. // Društvena istraživanja. 22 (2013) , 1; 101-120 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

282. Vranić, Andrea; Španić, Anamarija; Carretti, Barbara; Borella, Erika.
The efficacy of a multifactorial memory training in older adults living in residential care settings. // International psychogeriatrics. 25 (2013) , 11; 1885-1897 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

283. Ajduković, Dea; Štulhofer, Aleksandar; Baćak, Valerio.
Rising popularity of anal intercourse and sexual risk taking : findings from two national probability studies of young Croatian adults. // International journal of STD & AIDS. 23 (2012) ; 785-791 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

284. Antičević, Vesna; Jokić-Begić, Nataša; Britvić, Dolores.
Spolne razlike u osobinama ličnosti ovisnika o heroinu i konzumenata marihuane na Eysenckovom upitniku ličnosti (EPQ). // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 1; 203-218 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

285. Aukst-Margetić, Branka; Jakovljević, Miro; Ivanec, Dragutin; Marčinko, Darko; Margetić, Branimir; Jakšić, Nenad.
Current suicidality and previous suicidal attempts in patients with schizophrenia are associated with different dimensions of temperament and character. // Psychiatry research. 200 (2012) , 2/3; 120-125 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

286. Babarović, Toni; Šverko, Iva.
Teorijsko utemeljenje računalnih sustava za profesionalno savjetovanje. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 4; 863-883 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

287. Bartolac, Andreja.
Za mene, ljubav je ... : Analiza studentskih stavova i doživljaja romantične ljubavi. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 1; 159-180 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

288. Begovac, Branka; Begovac, Ivan.
Dreams of deceased children and countertransference in the group psychotherapy of bereved mothers: clinical illustration. // Death studies. 36 (2012) , 8; 723-741 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

289. Boban, Marina; Malojčić, Branko; Mimica, Ninoslav; Vuković, Sunčica; Zrilić, Ivan; Hof, Patrick R.; Šimić, Goran.
The reliability and validity of the Mini-Mental State Examination in the elderly Croatian population. // Dementia and geriatric cognitive disorders. 33 (2012) , 6; 385-392 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

290. Bobić, Jasminka; Cvijetić, Selma; Colić Barić, Irena; Šatalić, Zvonimir.
Personality Traits, Motivation and Bone Health in Vegetarians. // Collegium antropologicum. 36 (2012) , 3; 795-800 (članak, znanstveni). URL link to work

291. Bratko, Denis; Butković, Ana; Vukasović, Tena; Chamorro-Premužić, Tomas; von Stumm, Sophie.
Cognitive ability, self-assessed intelligence and personality: Common genetic but independent environmental aetiologies. // Intelligence. 40 (2012) , 2; 91-99 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

292. Burić, Irena; Sorić, Izabela.
The role of test hope and hopelessness in self-regulated learning : Relations between volitional strategies, cognitive appraisals and academic achievement. // Learning and individual differences. 22 (2012) , 4; 523-529 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

293. Burušić, Josip; Babarović, Toni; Šerić, Maja.
Differences in elementary school achievement between girls and boys: Does the teacher gender play a role?. // European journal of psychology of education. 27 (2012) , 4; 523-538 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

294. Butković, Ana; Brković, Irma; Bratko, Denis.
Predicting Well-Being From Personality in Adolescents and Older Adults. // Journal of Happiness Studies. 13 (2012) , 3; 455-467 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

295. Cepanec, Maja; Lice, Karolina; Šimleša, Sanja.
Mother-father differences in screening for developmental delay in infants and toddlers. // Journal of communication disorders. 45 (2012) , 4; 255-262 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

296. Chan, Wayne; ...; Bratko, Denis; Marušić, Iris; ...; Knežević, Goran; ...; Terracciano, A.
Stereotypes of Age Differences in Personality Traits : Universal and Accurate?. // Journal of personality and social psychology. 103 (2012) , 6; 1050-1066 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

297. Čorkalo Biruški, Dinka; Ajduković, Dean.
Što određuje međuetničke stavove adolescenata u podijeljenoj zajednici?. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 4; 901-921 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

298. Ćosić, Krešimir; Srbljinović, Armano; Popović, Siniša; Wiederhold, Brenda K.; Wiederhold, Mark D.
Emotionally based strategic communications and societal stress-related disorders. // Cyberpsychology Behavior and Social Networking. 15 (2012) , 11; 597-603 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

299. Dobrota, Snježana; Reić Ercegovac, Ina.
Odnos emocionalne kompetentnosti i prepoznavanja emocija u glazbi. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 4; 969-988 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

300. Evers, Arne; Muniz, Jose; Bartram, Dave; Boben, Dušica; Egeland, Jens; Fernandez-Hermida, J.R.; Frans, Orjan; Gintilene, Grazina; Hagemeister, Carmen; Halama, Peter; Iliescu, Dragos; Jaworowska, Aleksandra; Jimenez, Paul; Manthouli, Marina; Matešić, Krunoslav; Schittekatte, Mark; Canan Sumer, H.; Urbanek, Tomaš.
Testing Practices in the 21st Century - Developments and European Psychologists' Opinions. // European psychologist. 17 (2012) , 4; 300-319 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

301. Galić, Zvonimir; Jerneić, Željko; Parmač Kovačić, Maja.
Do applicants fake their personality questionnaire responses and how successful are their attempts? A case of military pilot cadet selection. // International journal of selection and assessment. 20 (2012) , 2; 229-241 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

302. Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Pletikosić, Sanda; Grabar, Nina; Štimac, Davor.
Erythrocyte sedimentation rate – Possible role in determining the existence of the low grade inflammation in Irritable Bowel Syndrome patients. // Medical hypotheses. 78 (2012) , 6; 818-820 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

303. Huyghe, Katleen; Vanhooydonck, Bieke; Herrel, Anthony; Tadić, Zoran; Van Damme, Raoul.
Female lizards ignore the sweet scent of success: male characteristics implicated in female mate preference. // Zoology. 115 (2012) , 4; 217-222 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

304. Jelić, Margareta.
Nove spoznaje u istraživanjima samopoštovanja : konstrukt sigurnosti samopoštovanja. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 2; 443-463 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

305. Jokić-Begić, Nataša; Jurin, Tanja; Lauri Korajlija, Anita.
Factor Structure and Psychometric Properties of the Modified Childhood Anxiety Sensitivity Index in a Sample of Croatian Children and Adolescents. // Journal of psychopathology and behavioral assessment. 34 (2012) , 1; 126-135 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

306. Jovanov-Milošević, Nataša; Petrović, Davor; Sedmak, Goran; Vukšić, Mario; Hof, Patrick; Šimić, Goran.
Human fetal tau protein isoform: possibilities for Alzheimer's disease treatment. // International journal of biochemistry & cell biology. 44 (2012) , 8; 1290-1294 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

307. Jukić, Josefina; Katić, Ratko; Blažević, Stipe.
Impact of morphological and motor dimensions on success of young male and female karateka. // Collegium antropologicum. 36 (2012) , 4; 1247-1255 (članak, znanstveni). URL link to work

308. Jurin, Tanja; Jokić-Begić, Nataša; Lauri Korajlija, Anita.
Factor Structure and Psychometric Properties of the Anxiety Sensitivity Index in a Sample of Croatian Adults. // Assessment. 19 (2012) , 1; 31-41 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

309. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna.
Relationships between five-factor personality traits and specific health-related personality dimensions. // International journal of clinical and health psychology. 12 (2012) , 3; 373-387 (članak, znanstveni). URL link to work

310. Katić, Ratko; Bala, Gustav.
Relationships between cognitive and motor abilities in female children aged 10-14 years. // Collegium antropologicum. 36 (2012) , 1; 69-77 (članak, znanstveni). URL link to work

311. Katić, Ratko; Bala, Gustav; Barović, Zdenka.
Gender differentiations of cognitive-motor functioning in prepubertal and pubertal children. // Collegium antropologicum. 36 (2012) , 2; 563-572 (članak, znanstveni). URL link to work

312. Katić, Ratko; Jukić, Josefina; Milić, Mirjana.
Biomotor status and kinesiological education of students aged 13 to 15 years – example : karate. // Collegium antropologicum. 36 (2012) , 2; 555-562 (članak, znanstveni). URL link to work

313. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Predictors of psychological well-being of adolescents' parents. // Journal of Happiness Studies. 13 (2012) , 6; 1073-1089 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

314. Kotrla Topić, Marina; Peković Kovačević, Marina; Mlačić, Boris.
Relations of the Big-Five personality dimensions to autodestructive behavior in clinical and non-clinical adolescent populations. // Croatian medical journal. 53 (2012) , 5; 450-460 (članak, znanstveni). URL link to work

315. Kurtović, Ana; Živčić-Bećirević, Ivanka.
Uloga svakodnevnih negativnih događaja u depresivnosti adolescenata. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 3; 671-691 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

316. Lacković-Grgin, Katica.
Žaljenja: fenomenologija, konceptualizacije i istraživanja. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 21 (2012) , 3; 651-670 (članak, znanstveni). URL link to work

317. Livazović, Goran; Ručević, Silvija.
Rizični čimbenici eksternaliziranih ponašanja i odstupajućih navika hranjenja među adolescentima.. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 3; 733-752 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

318. Löw, Ajana.
Pregled istraživanja infrahumanizacije. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 4; 923-948 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

319. Macuka, Ivana; Smojver-Ažić, Sanja; Burić, Irena.
Posredujuća uloga emocionalne regulacije u odnosu roditeljskog ponašanja i prilagodbe mlađih adolescenata. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 2; 383-403 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

320. Margetić, Branimir; Ivanec, Dragutin; Žarković Palijan, Tija; Kovačević, Dražen.
Offender patients’ opinions on placement in a forensic hospital. // Criminal Behaviour and Mental Health. 22 (2012) , 5; 360-368 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

321. Maričić, Jelena; Kamenov, Željka; Horvat, Kristina.
Predrasude u dječjoj dobi : Provjera dviju skala socijalne distance. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 1; 137-158 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

322. Mikloušić, Igor; Mlačić, Boris; Milas, Goran.
Paranormal Beliefs and Personality Traits in Croatia. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 1; 181-201 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

323. Mikulić, Josip; Prebežac, Darko.
Using dummy regression to explore asymmetric effects in tourist satisfaction: A cautionary note. // Tourism management. 33 (2012) , 3; 713-716 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

324. Milić, Mirjana; Grgantov, Zoran; Katić, Ratko.
Biomotor status and kinesiological education of girls aged 10 to 12 years – example : volleyball. // Collegium antropologicum. 36 (2012) , 3; 959-966 (članak, znanstveni). URL link to work

325. Murray, Joseph; Farrington, David; Sekol, Ivana.
Children's antisocial behavior, mental health, drug use, and educational performance after parental incarceration : A systematic review and meta-analysis. // Psychological bulletin. 138 (2012) , 2; 175-210 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

326. Oesch, Nathan; Mikloušić, Igor.
The dating mind : Evolutionary psychology and the emerging science of human courtship. // Evolutionary Psychology. 10 (2012) , 5; 899-909 (članak, znanstveni). URL link to work

327. Pearce, Jennifer; Jones, Caryl; Morrison, Sinead; Olff, Miranda; van Buschbach, Susanne; Witteveen, Anke B.; Williams, Richard; Orengo-García, Francisco; Ajduković, Dean; Aker, A. Tamer; Nordanger, Dag; Lueger-Schuster, Brigitte; Bisson, Jonathan I.
Using a Delphi process to develop an effective train-the-trainers program to train health and social care professionals throughout Europe. // Journal of traumatic stress. 25 (2012) , 3; 337-343 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

328. Putarek, Vanja; Keresteš, Gordana.
Tko je popularan u ranoj adolescenciji? Povezanost percipirane popularnosti sa spolom i usamljenosti. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 4; 949-968 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

329. Reić Ercegovac, Ina; Penezić, Zvjezdan.
Subjektivna dobrobit bračnih partnera prilikom tranzicije u roditeljstvo. // Dduštvena istraživanja. 21 (2012) , 2(116); 341-361 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

330. Seiffge-Krenke, Inge; Persike, Malte; Chau, Cecilia; Hendry, Leo B.; Kloepp, Marion; Terzini-Hollar, Michelle; Tam, Vicky; Rodriguez Naranjo, Carmen; Herrera, Dora; Menna, Palma; Rohail, Iffat; Veisson, Marika; Hoareau, Elsa; Luwe, Merja; Lončarić, Darko; Han, Hyeyoun; Regusch, Ludmilla.
Differences in agency? How adolescents from 18 countries perceive and cope with their futures. // International journal of behavioural development. 36 (2012) , 4; 258-270 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

331. Šincek, Daniela; Ajduković, Marina.
Razlike među mladićima s ranim i kasnim javljanjem društveno neprihvatljivog ponašanja. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 2; 421-441 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

332. Sindik, Joško.
Data Analysis Strategies for Reducing the Influence of the Bias in Cross-Cultural Research. // Collegium antropologicum. 36 (2012) , 1; 31-37 (članak, znanstveni). URL link to work

333. Tucak Junaković, Ivana; Ahmeti, Iva.
Motivacija za roditeljstvo i briga za mlađe naraštaje u mlađih i sredovječnih roditelja. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 21 (2012) , 2; 363-382 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

334. Vukasović, Tena; Bratko, Denis; Butković; Ana.
Genetski doprinos individualnim razlikama u subjektivnoj dobrobiti: meta-analiza. // Društvena istraživanja. 21 (2012) , 1; 1-17 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

335. Witteveen, Anke B.; Bisson, Jonathan I.; Ajduković, Dean; Arnberg, Filip K.; Bergh Johannesson, Kerstin; Bolding, Hendrieke B.; Elklit, Ask; Jehel, Louis; Johansen, Venke A.; Lis-Turlejska; Maja; Nordanger, Dag; Orengo-García, Francisco; Polak, A. Rosaura; Punamaki, Raija-Leena; Schnyder, Ulrich; Wittmann, Lutz; Olff, Miranda.
Post-disaster psychosocial services across Europe: the TENTS project. // Social science & medicine. 75 (2012) , 9; 1708-1714 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

336. Ambrosi-Randić, Neala; Plavšić, Marlena.
Strategies for goal-achievement in older people with different levels of well-being. // Studia psychologica. 53 (2011) , 1; 97-106 (članak, znanstveni). URL link to work

337. Antičević, Vesna; Kardum, Goran; Britvić, Dolores.
Croatian War Veterans Quality of Life: The Impact of Lifetime Traumatic Experiences, Psychological and Health-Related Characteristics. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 4; 1101-1116 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

338. Babarović, Toni; Čilić Burušić, Lidija; Burušić, Josip.
Who are the Supporters of Croatian Membership in the European Union and NATO? – Predictive Value of Personal and National Well-Being. // Social indicators research. 102 (2011) , 1; 71-80 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

339. Balabanić, Ivan; Mustapić, Marko; Rihtar, Stanko.
"Amerikanizacija kampanje" u hrvatskom dnevnom tisku: izbori 2007.. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 2; 359-378 (članak, znanstveni). URL link to work

340. Bala, Gustav; Katić, Ratko; Krneta, Željko.
Do kinesiologic activities change aberrant behavior in preschool children?. // Collegium Antropologicum. 35 (2011) , 4; 1007-1015 (članak, znanstveni). URL link to work

341. Barišin, Andreja; Benjak, Tomislav; Vuletić, Gorka.
Health-related quality of life of women with disabilities in relation to their employment status. // Croatian medical journal. 52 (2011) , 4; 550-556 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

342. Benjak, Tomislav; Vuletić, Gorka; Kolarić, Branko.
Subjective Quality of Life for Parents of Children with Autism Spectrum Disorders in Croatia. // Applied research on quality of life. 6 (2011) , 1; 91-102 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

343. Brajša-Žganec, Andreja; Merkaš, Marina; Šverko, Iva.
Quality of life and leisure activities : How do leisure activities contribute to subjective well-being?. // Social indicators research. 102 (2011) , 1; 81-91 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

344. Bubić, Andreja; von Cramon, Yves D.; Schubotz, Ricarda I.
Exploring the detection of associatively novel events using fMRI. // Human brain mapping. 32 (2011) , 3; 370-381 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

345. Budimir, Sanja; Palmović, Marijan.
Gaze Differences in Processin Pictures with Emotional Content. // Collegium antropologicum. 35 (2011) , S1; 17-23 (članak, znanstveni). URL link to work

346. Čuržik, Doris; Jokić-Begić, Nataša.
Anxiety sensitivity and anxiety as correlates of expected, experienced and recalled labor pain. // Journal of psychosomatic obstetrics and gynecology. 32 (2011) , 4; 198-203 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

347. Cvijetić, Selma; Grazio, Simeon; Gomzi, Milica; Krapac, Ladislav; Nemčić, Tomislav; Uremović, Melita; Bobić, Jasminka.
Muscle strength and bone density in patients with different rheumatic conditions: cross-sectional study. // Croatian medical journal. 52 (2011) , 2; 164-170 (članak, znanstveni). URL link to work

348. Delle Fave, Antonella; Brdar, Ingrid; Freire, Teresa; Vella-Brodrick, Dianne; Wissing, Marié.
The eudaimonic and hedonic components of happiness: Qualitative and quantitative findings. // Social indicators research. 100 (2011) , 2; 185-207 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

349. Ferguson, Christopher, J.; Colwell, John; Mlačić, Boris; Milas, Goran; Mikloušić, Igor.
Personality and media influences on violence and depression in a cross-national sample of young adults: Data from Mexican–Americans, English and Croatians. // Computers in human behavior. 27 (2011) , 3; 1195-1200 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

350. Gašpar, Tina; Labor, Marina; Jurić, Iva; Dumančić, Dijana; Ilakovac, Vesna; Heffer-Lauc, Marija.
Comparison of Emotion Recognition in Facial Expression and Music. // Collegium antropologicum. 35 (2011) , 1; 163-167 (kratko priopćenje, znanstveni).

351. Greblo, Zrinka; Gruić, Igor; Ohnjec, Katarina; Segedi, Ivan; Pedišić, Željko.
Konstrukcija upitnika za procjenu percipirane legitimnosti nesportskog ponašanja. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 3 (113); 771-792 (članak, znanstveni). URL link to work

352. Gregov, Ljiljana; Kovačević, Ana; Slišković, Ana.
Stress in emergency medical service doctors. // Croatian medical journal. 52 (2011) , 1; 8-15 (članak, znanstveni). URL link to work

353. Hauser, Goran; Tkalčić, Mladenka; Štimac, Davor; Milić, Sandra; Mijandrušić-Sinčić, Brankica.
Gender related differences in quality of life and affective status in patients with Inflammatory Bowel Disease. // Collegium antropologicum. 35 (2011) , S2; 203-207 (članak, znanstveni). URL link to work

354. Herrel, Anthony; Huyghe, Katleen; Oković, Patricija; Lisičić, Duje; Tadić, Zoran.
Fast and furious : effects of body size on strike performance in an arboreal viper Trimeresurus (Cryptelytrops) albolabris. // Journal of experimental zoology part a-ecological genetics and physiology. 315 (2011) , 1; 22-29 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

355. Hren, Darko; Marušić, Matko; Marušić, Ana.
Regression of Moral Reasoning during Medical Education : Combined Design Study to Evaluate the Effect of Clinical Study Years. // PLoS ONE. 6 (2011) , 3; e17406 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

356. Hromatko, Ivana; Hrgović, Josip.
Are humans really that bad at theory-based judgments? The effect of evolutionary relevance of the content. // Studia psychologica. 53 (2011) , 2; 163-168 (članak, znanstveni). URL link to work

357. Hudek-Knežević, Jasna; Kalebić Maglica, Barbara; Krapić, Nada.
Personality, organizational stress, and attitudes toward work as prospective predictors of professional burnout in hospital nurses.. // Croatian medical journal. 52 (2011) , 4; 538-549 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

358. Ivaniš, Ana; Hren, Darko; Marušić, Matko; Marušić, Ana.
Less Work, Less Respect : Authors' Perceived Importance of Research Contributions and Their Declared Contributions to Research Articles. // PLoS ONE. 6 (2011) , 6; e20206 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

359. Janković, Jelena; Vidaković, Ivana; Matanov, Aleksandra; Schutzwohl, Matthias; Ljubotina, Damir; Lečić-Toševski, Dušica; Priebe, Stefan.
Reasons for Not Receiving Treatment in People With Posttraumatic Stress Disorder Following War. // Journal of nervous and mental disease. 199 (2011) , 2; 100-105 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

360. Jozić, Sanja; Milas, Goran; Mlačić, Boris.
Odnos Eriksonovih osnovnih snaga ličnosti, emocionalne kompetentnosti i privrženosti prema ljubavnim partnerima u osoba mlađe odrasle dobi. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 3; 729-750 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

361. Kalebić Jakupčević, Katija; Ajduković, Marina.
Risk factors of child physical abuse by parents with mixed anxiety-depressive disorder or posttraumatic stress disorder. // Croatian medical journal. 52 (2011) , 1; 250-34 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

362. Kurelac, Ivan; Papić, Neven; Sakoman, Slavko; Orban, Mirjana; Dušek, Davorka; Ćorić, Marijana; Vince, Adriana.
Intravenous Drug Users Can Achieve a High Sustained Virological Response Rate : Experience From Croatian Reference Center for Viral Hepatitis. // Hepatitis Monthly. 11 (2011) , 12; 986-992 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

363. Kuvač Kraljević, Jelena; Palmović, Marijan.
Spatial and Temporal Measurements of Eye Movement in Children with Dyslexia. // Collegium antropologicum. 35 (2011) , S1; 191-198 (kratko priopćenje, znanstveni). URL link to work

364. Labak, Irena; Šnajder, Darija; Kostović Srzentić, Mirna; Benšić, Mirta; Ništ, Marina; Ilakovac, Vesna; Heffer-Lauc, Marija.
Writing and Drawing with Both Hands as Indicators of Hemispheric Dominance. // Collegium antropologicum. 35 (2011) , S1; 65-71 (članak, znanstveni). URL link to work

365. Letica Crepulja, Marina; Salcioglu, Ebru; Frančišković, Tanja; Basoglu, Metin.
Factors associated with posttraumatic stress disorder and depression in war-survivors displaced in Croatia. // Croatian Medical Journal. 52 (2011) , 6; 709-717 (članak, znanstveni). URL link to work

366. Marušić, Iris; Kamenov, Željka; Jelić, Margareta.
Personality and attachment to friends. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 4; 1119-1137 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

367. Maslić Seršić, Darja; Šavor, Majda.
Konstrukcija upitnika suočavanja s gubitkom posla. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 2; 495-515 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

368. Medved, Ankica; Keresteš, Gordana.
Usamljenost u ranoj adolescenciji : spolne i dobne razlike te povezanost sa socijalnim odnosima. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 2; 457-478 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

369. Merkaš, Marina; Brajša-Žganec, Andreja.
Children with Different Levels of Hope: Are There Differences in Their Self-esteem, Life Satisfaction, Social Support, and Family Cohesion?. // Child Indicators Research. 4 (2011) , 3; 499-514 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

370. Mikulić, Josip; Prebežac, Darko.
A Critical Review of Techniques for Classifying Quality Attributes in the Kano Model. // Managing Service Quality. 21 (2011) , 1; 46-66 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

371. Mikulić, Josip; Prebežac, Darko.
Rethinking the importance grid as a research tool for quality managers. // Total quality management & business excellence. 22 (2011) , 9; 993-1006 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

372. Mimica, Ninoslav; Žakić Milas, Danijela; Joka, Svetislav; Kalinić, Dubravka; Folnegović Šmalc, Vera; Harrison, John E.
A Validation Study of Appropriate Phonological Verbal Fluency Stimulus Letters for Use with Croatian Speaking Individuals. // Collegium antropologicum. 35 (2011) , S1; 235-238 (kratko priopćenje, znanstveni). URL link to work

373. Mindoljević Drakulić, Aleksandra.
Clinical and non-clinical setting specificities in first session short-term psychotherapy psychodrama group. // Collegium antropologicum. 35 (2011) , 1; 173-179 (članak, znanstveni). URL link to work

374. Mirjanić, Latica; Milas, Goran.
Uloga samopoštovanja u održavanju subjektivne dobrobiti u primjeni strategija suočavanja sa stresom. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 3; 711-727 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

375. Pećnik, Ninoslava; Bezenšek-Lalić, Olga.
Does social workers’ personal experience with violence in the family relate to their professional responses, and how?. // European Journal of Social Work. 14 (2011) , 4; 525-544 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

376. Pećnik, Ninoslava; Radočaj, Tanja; Tokić, Ana.
Uvjerenja javnosti o ispravnim roditeljskim postupcima prema djeci najmlađe dobi. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 3; 625-646 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

377. Petrešević, Đurđica; Sorić, Izabela.
Učeničke emocije i njihovi prediktori u procesu samoregulacije učenja. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 1; 211-232 (članak, znanstveni). URL link to work

378. Pibernik-Okanović, Mirjana; Ajduković, Dea; Vučić Lovrenčić, Marijana; Hermanns, Norbert.
Does treatment of subsyndromal depression improve depression and diabetes related outcomes: protocol for a randomised controlled comparison of psycho- education, physical exercise and treatment as usual. // Trials. 12 (2011) ; 17-28 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

379. Raghanti, Mary-Ann; Šimić, Goran; Watson, Susan; Stimpson, Cheryl D.; Hof, Patrick R.; Sherwood, Chet C.
Comparative analysis of the nucleus basalis of Meynert among primates. // Neuroscience. 184 (2011) ; 1-15 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

380. Rijavec, Majda; Brdar, Ingrid; Miljković, Dubravka.
Aspirations and well-being: Extrinsic vs. intrinsic life goals. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 3; 693-710 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

381. Rončević Zubković, Barbara.
Vještina čitanja u ranoj adolescenciji: Profili učenika. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 1; 189-210 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

382. Ručević, SIlvija.
Povezanost privrženosti roditeljima s rizičnim i delinkventnim ponašanjem kod adolescenata. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 1; 167-187 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

383. Sangster Jokić, Claire; Whitebread, David.
The role of self-regulatory and metacognitive competence in the motor performance difficulties of children with developmental coordination disorder: A theoretical and empirical review.. // Educational psychology review. 23 (2011) , 1; 75-98 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

384. Smojver-Ažić, Sanja; Bezinović, Petar.
Sex differences in patterns of relations between family interactions and depressive symptoms in adolescents. // Croatian medical journal. 52 (2011) , 4; 469-477 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

385. Sočo, Mateja; Keresteš, Gordana.
Roditeljsko ponašanje zaposlenih roditelja: povezanost s objektivnim obilježjima posla i subjektivnim doživljajem odnosa roditeljske i radne uloge. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 3; 647-669 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

386. Sorokowski, Piotr; Szmajke, Andrzej; Sorokowska, Agnieszka; Cunen, Maryann Borg; Fabrykant, Marharyta; Zarafshani, Kiumars; Amiri, Manochehr; Saeideh Bazzazian; Blazevska-Stoilkovska, Biljana; Veronica Casellas; Hakan Cetinkaya; Berenice Lopez Coutino; Maria Chavez; Cecilia Cheng; Ioana Cristea; Davi, Daniel; Seda Dural; Anna Dzięcioł; Sofian Fauzee; Ana Frichand; Evrim Gulbetekin; Hromatko, Ivana; Tina Javahishvili; Anna Jgenti; Sandi Kartasasmita; Khadijeh Moradi; Boja, Musil; Sonia Nongmaithem; Ekundayo Oladipo; Ojedokun Oluyinka; Kanak Patil; Wanda Schell; Hasmig Serpekian; Borislav Slavchev; Stoyanova, Stanislava; Tadinac, Meri; Tripathi, Nachiketa; Fang, Tzu.
Attractiveness of Leg Length : Report From 27 Nations. // Journal of cross-cultural psychology. 42 (2011) , 1; 131-139 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

387. Stojanović-Špehar, Stanislava; Blažeković- Milaković, Sanja; Jokić-Begić, Nataša; Bilić, Vedran; Kumbrija, Suzana.
Assessing Psychosocial Factors in Depressed Patients – Accordance of Patient’s and Physician’s Assessment. // Collegium antropologicum. 35 (2011) , 3; 643-649 (članak, znanstveni). URL link to work

388. Štulhofer, Aleksandar; Kuljanić, Karin; Štulhofer, Daška.
Sexual health difficulties in a population-based sample of Croatian women aged 18-35 and the effects of the dual (career and motherhood) role. // Journal of sexual medicine. 8 (2011) , 5; 1314-1321 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

389. Tadić, Maja.
Što mjerimo kad mjerimo sreću? Metodološki izazovi istraživanja sreće. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 2; 317-336 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

390. Tokić, Ana; Pećnik, Ninoslava.
Parental Behaviors Related to Adolescents' Self-Disclosure : Adolescents' Views. // Journal of social and personal relationships. 28 (2011) , 2; 201-222 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

391. Tonković, Mirjana; Vranić, Andrea.
Self-evaluation of memory systems : Development of the questionnaire. // Aging & mental health. 15 (2011) , 7; 830-837 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

392. Tucak Junaković, Ivana.
Neki aspekti brige odraslih za mlađe generacije: spolne i dobne razlike. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 20 (2011) , 3; 671-692 (članak, znanstveni).

393. Usakli, Ali Bulent; Sušac, Ana; Gurkan, Serkan.
Fast face recognition: eye blink as a reliable behavioral response.. // Neuroscience letters. 504 (2011) , 1; 49-52 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

394. Vlah, Nataša; Lončarić, Darko; Tatalović Vorkapić, Sanja.
Struktura vrijednosnih orijentacija i hijerarhija vrednota učenika strukovnih škola. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 2; 479-493 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

395. Žebec, Mislav Stjepan; Kopačević, Diana; Mlačić, Boris.
Relationship between the big-five personality dimensions and speed of information processing among adolescents. // Društvena istraživanja. 20 (2011) , 2; 435-455 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

396. Aukst-Margetić, Branka; Jakovljević, Miro; Ivanec, Dragutin; Tošić, Goran; Margetić, Branimir.
Novelty seeking and medication adherence in patients with schizophrenia. // Psychiatry research. 186 (2010) , 1; 141-143 (kratko priopćenje, znanstveni). URL link to workURL link to work

397. Bala, Gustav; Golubović, Špela; Katić, Ratko.
Relations between handedness and motor abilities in preschool children. // Collegium Antropologicum. 34 (2010) , S1; 69-75 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

398. Bala, Gustav; Katić, Ratko; Mikalački, Milena.
Correlation of parental socioeconomic status indicators with morphological and motor dimensions of preschool children. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 3; 953-961 (članak, znanstveni). URL link to work

399. Bala, Gustav; Krneta, Željko; Katić, Ratko.
Effects of kindergarten period on school readiness and motor abilities. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , S1; 61-67 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

400. Benković, Vanesa; Štulhofer, Aleksandar; Baćak, Valerio.
Konstrukcija i evaluacija višedimenzionalnog instrumenta za procjenu prepreka uporabi kondoma. // Društvena istraživanja. 20 (2010) , 3; 751-770 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work

401. Bisson, Jonathan I.; Tavakoly, Behrooz; Witteveen, Anke B.; Ajduković, Dean; Jehel, Louis; Johansen, Venke J.; Nordanger, Dag; Orengo Garcia, Francisco; Punamaki, Raija-Leena; Schnyder, Ulrich; Sezgin, A. Ufuk; Wittmann, Lutz; Olff, Miranda.
TENTS guidelines : development of post-disaster psychosocial care guidelines through a Delphi process. // British journal of psychiatry. 196 (2010) , 1; 69-74 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

402. Brajša-Žganec, Andreja; Merkaš, Marina.
Razlike u nekim individualnim i obiteljskim obilježjima između zaposlenih i nezaposlenih mladih bez završene srednje škole. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 4/5(108/109); 691-708 (članak, znanstveni). URL link to work

403. Bratko, Denis; Butković, Ana; Chamorro-Premuzic, Tomas.
The genetics of general knowledge: A twin study from Croatia. // Personality and individual differences. 48 (2010) , 4; 403-407 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

404. Brdar, Ingrid; Kashdan, Todd B.
Character strengths and well-being in Croatia: An empirical investigation of structure and correlates. // Journal of research in personality. 44 (2010) , 1; 151-154 (kratko priopćenje, znanstveni). URL link to workURL link to work

405. Bubić, Andreja; Bendixen, Alexandra; Schubotz, Ricarda I.; Jacobsen, Thomas; Schröger, Erich.
Differences in processing violations of sequential and feature regularities as revealed by visual event-related brain potentials. // Brain research. 1317 (2010) ; 192-202 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

406. Burušić, Josip; Babarović, Toni; Marković, Nenad.
Koliko daleko padaju jabuke od stabla? Odnos obrazovnih postignuća djece i obrazovne razine njihovih roditelja. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 4/5(108-109); 709-730 (članak, znanstveni). URL link to work

407. Čavala, Marijana; Katić, Ratko.
Morphological, motor and situation-motor characteristics of elite female handball players according to playing performance and position. // Collegium Antropologicum. 34 (2010) , 4; 1355-1361 (članak, znanstveni). URL link to work

408. Ćosić, Krešimir; Popović, Siniša; Kukolja, Davor; Horvat, Marko; Dropuljić, Branimir.
Physiology-driven adaptive virtual reality stimulation for prevention and treatment of stress related disorders. // Cyberpsychology, behavior and social networking. 13 (2010) , 1; 73-78 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

409. De Raad, Boele; Barelds, Dick P.H.; Levert, Eveline; Ostendorf, Fritz; Mlačić, Boris; Di Blas, Lisa; Hrebícková, Martina; Szirmak, Zsofia; Szarota, Piotr; Perugini, Marco; Church, Timothy A.; Katigbak, Marcia S.
Only Three Factors of Personality Description Are Fully Replicable Across Languages: A Comparison of 14 Trait Taxonomies. // Journal of personality and social psychology. 98 (2010) , 1; 160-173 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

410. De Raad, Boele; Barelds, Dick, P.H.; Mlačić, Boris; Church, A. Timothy; Katikgbak, Marcia, S; Ostendorf, Fritz; Hrebícková, Martina; Di Blas, Lisa; Szirmák, Zsófia.
Only three personality factors are fully replicable across languages: Reply to Ashton and Lee. // Journal of research in personality. 44 (2010) , 4; 442-445 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

411. Fajgelj, Stanislav; Bala, Gustav; Katić, Ratko.
Latent Structure of Raven’s Colored Progressive Matrices. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 3; 1015-1026 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

412. Ferić, Ivana; Milas, Goran; Rihtar, Stanko.
Razlozi i odrednice ranoga napuštanja školovanja. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 4/5; 621-642 (članak, znanstveni). URL link to work

413. Franc, Renata; Šakić, Vlado; Kaliterna-Lipovčan, Ljiljana.
Percipirane posljedice doseljavanja i stav prema doseljavanju. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 3; 421-440 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

414. Hofer, M.; Fries, S.; Helmke, A.; Kilian, B.; Kuhnle, C.; Živković, Ilija; Goellner, R.; Helmke, T.
Value orientation and motivational interference in school-leisure conflicts : The case of Vietnam. // Learning and instruction. 20 (2010) , 3; 239-249 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

415. Hraste, Mladen; Dizdar, Dražan; Trninić, Viktorija.
Empirical verification of the weighted system of criteria for the elite water polo players quality evaluation. // Collegium antropologicum. 34 (2010.) , 2; 473-479 (članak, znanstveni). URL link to work

416. Ivanec, Dragutin; Miljak, Tomislav; Faber, Robert.
Percepcija boli u uvjetima različite razine distrakcije.. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 6; 1093-1114 (članak, znanstveni). URL link to work

417. Jelušić, Ilijana; Stevanović, Aleksandra; Frančišković, Tanja; Grković, Jasna; Šuković, Zoran; Knezović, Zvonimir.
Social Support and Posttraumatic Stress Disorder in combat veterans in Croatia. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 3; 853-858 (članak, znanstveni). URL link to work

418. Jokić-Begić, Nataša; Arambašić, Lidija.
Psihološki čimbenici povezani s genetskim testiranjem. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 3; 355-376 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

419. Jurakić, Danijel; Pedišić, Željko; Greblo, Zrinka.
Physical activity in different domains and health-related quality of life: a population-based study. // Quality of life research. 19 (2010) , 9; 1303-1309 (članak, znanstveni). URL link to work

420. Justinić, Jasna; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Odjeća (ne) čini adolescenta: samopoimanje adolescenata i potrošačka uključenost u kupovinu odjeće s markom. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 1/2 (105/106); 187-208 (članak, znanstveni). URL link to work

421. Katić, Ratko; Blažević, Stipe; Zagorac, Nebojša.
The impact of basic motor abilities on the specific motoricity performance in elite karateka. // Collegium Antropologicum. 34 (2010) , 4; 1341-1345 (članak, znanstveni). URL link to work

422. Keresteš, Gordana; Brković, Irma; Kuterovac Jagodić, Gordana.
Mjerenje pubertalnoga sazrijevanja u istraživanjima razvoja adolescenata. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 6; 933-951 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

423. Kovačević, Dražen; Žarković-Palijan, Tija; Radeljak, Sanja; Marinović, Dunja; Dadić Hero, Elizabeta; Ljubin Golub, Tajana.
Forensic aspect in domestic homicide. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , S2; 29-37 (članak, znanstveni). URL link to work

424. McCrae, C.; Terraciano, A.; De Fruyt, F.; De Bolle, M.; Gelfand, M.; Costa, P.; Bratko, Denis; Marušić, Iris; and Collaborators of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project.
The Validity and Structure of Culture-Level Personality Scores : Data from Ratings of Young Adolescents. // Journal of personality. 78 (2010) , 3; 815-838 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

425. Mellgren, Roger L.; Hromatko, Ivana; McArthur, Deborah; Mann, Martha A.
A test of the evolutionary explanation of jealousy in the United States and Croatia. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 6(110); 915-931 (članak, znanstveni). URL link to work

426. Milas, Goran.
Smrt u obitelji i religioznost. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 1/2; 29-45 (članak, znanstveni). URL link to work

427. Milas, Goran; Ferić, Ivana; Šakić, Vlado.
Osuđeni na socijalnu isključenost? Životni uvjeti i kvaliteta življenja mladih bez završene srednje škole. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 4/5; 669-689 (članak, znanstveni). URL link to work

428. Mladinov, Anton; Rebernjak, Blaž; Kozina, Mihael; Mladinov, Maja; Puljević, Mislav; Pašiček, Ljerka; Puljević, Davor.
Quality Of Life After Cardiac Surgery. // Collegium Antropologicum. 34 (2010) , 4; 1369-1372 (članak, znanstveni).

429. Mladinov, Anton; Rebernjak, Blaž; Mladinov, Maja; Puljević, Mislav; Pašiček, Ljerka; Puljević, Davor.
Behaviour after Cardiosurgery. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 4; 1373-1378 (članak, znanstveni). URL link to work

430. Mohorić, Tamara; Takšić, Vladimir; Duran, Mirjana.
In search of “the correct answer” in an ability-based Emotional Intelligence (EI) test. // Studia psychologica. 52 (2010) , 1; 219-228 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

431. Morina, Nexmedin; Böhme, Heindrich F.; Ajduković, Dean; Bogić, Marija; Frančišković, Tanja; Galeazzi, Gian Maria; Kučukalić, Abdulah; Lečić-Toševski, Dušica; Popovski, Mihajlo; Schützwohl, Matthias; Stangier, Ulrich; Priebe, Stefan.
The structure of posttraumatic stress symptoms in survivors of war : A confirmatory factor analysis of the Impact of Event Scale—Revised. // Journal of anxiety disorders. 24 (2010) , 6; 606-611 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

432. Pavlović, Mladen; Lauri Korajlija, Anita; Šimić, Diana; Bobić, Jasminka; Čorović, Naima.
Percepcija zdravlja u pokretnih starijih osoba (segment studije o kroničnim bolestima u Hrvatskoj). // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 6; 1079-1092 (članak, znanstveni). URL link to work

433. Priebe, Stefan; Bogić, Marija; Ashcroft, Richard; Frančišković, Tanja; Galeazzi, Gian Maria; Kučukalić, Abdulah; Lečić-Toševska, Dušica; Morina, Nexhmedin; Popovski, Mihajlo; Roughto, Michael; Schüttzwol, Matthiass; Ajduković, Dean.
Experience of human rights violations and subsequent mental disorders – a study following the war in the Balkans. // Social science & medicine. 71 (2010) , 12; 2170-2177 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

434. Rajhvajn Bulat, Linda.
A longitudinal study of depressiveness in children in public care. // International journal of social welfare. 19 (2010) , 4; 412-423 (članak, znanstveni).

435. Rovan, Daria; Jelić, Andrea-Beata.
Motivacijska uvjerenja u učenju materinskoga jezika i stranih jezika. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 4/5; 873-894 (članak, znanstveni). URL link to work

436. Ručević, Silvija.
Psychopathic Personality Traits and Delinquent and Risky Sexual Behaviors in Croatian Sample of Non-Referred Boys and Girls. // Law and human behavior. 34 (2010) , 5; 379-391 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

437. Seiffge-Krenke, Inge; Bosma, Harke; Chau, Cecilia; Çok, Figen; Gillespie, Cecilia; Lončarić, Darko; Molinar, Roberta; Cunha, Magdalena; Veisson, Marika; Rohail, Iffat.
All they need is love? Placing romantic stress in the context of other stressors: A 17-nation study. // International journal of behavioural development. 34 (2010) , 2; 106-112 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

438. Sesar, Kristina; Šimić, Nataša; Barišić, Marijana.
Multi-type Childhood Abuse, Strategies of Coping and Psychological Adaptations in Young Adults. // Croatian medical journal. 51 (2010) , 5; 406-416 (članak, znanstveni). URL link to work

439. Šimić Šašić, Slavica; Sorić, Izabela.
Pridonose li osobne karakteristike nastavnika vrsti interakcije koju ostvaruju sa svojim učenicima?. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 6; 973-994 (članak, znanstveni). URL link to work

440. Simonić, Edita; Kaštelan, Marija; Peternel, Sandra; Pernar, Mirjana; Brajac, Ines; Rončević-Gržeta, Ika; Kardum, Igor.
Childhood and adulthood traumatic experiences in patients with psoriasis. // Journal of dermatology. 37 (2010) , 9; 793-800 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

441. Slišković, Ana.
Problemi rada u smjenama. // Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 61 (2010) , 4; 465-477 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

442. Smojver-Ažić, Sanja; Martinac Dorčić, Tamara.
Povezanost osobina ličnosti i nekih karakteristika obiteljskog funkcioniranja s psihičkim simptomima majki i očeva. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 1/2; 209-231 (članak, znanstveni). URL link to work

443. Staničić, Ana; Jokić-Begić, Nataša.
Psychophysical Characteristics of the Premenstrual Period. // Collegium antropologicum. 34 (2010) , 4; 1421-1425 (članak, znanstveni). URL link to work

444. Štulhofer, Aleksandar; Baćak, Valerio; Ajduković, Dea; Graham, Cynthia.
Understanding the association between condom use at first and most recent sexual intercourse: An assessment of normative, calculative, and habitual explanations. // Social science & medicine. 70 (2010) , 12; 2080-2084 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

445. Štulhofer, Aleksandar; Buško, Vesna; Brouillard, Pamela.
Development and bi-cultural validation of the New Sexual Satisfaction Scale. // Journal of sex research. 47 (2010) , 4; 257-268 (članak, znanstveni). URL link to work

446. Štulhofer, Aleksandar; Buško, Vesna; Landripet, Ivan.
Pornography, Sexual Socialization, and Satisfaction among Young Men. // Archives of Sexual Behavior. 39 (2010) , 1; 168-178 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

447. Tadić, Maja.
Pregled nekih istraživanja u kontekstu subjektivne dobrobiti. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 19 (2010) , 1-2; 117-136 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

448. Tatalović Vorkapić, Sanja; Tadinac, Meri; Rudež, Josip.
P300 and extraversion in the visual odball paradigm. // Studia psychologica. 52 (2010) , 1; 3-14 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

449. Tilton-Weaver, Lauree; Kerr, Margaret; Pakalniskeine, Vilmante; Tokić, Ana; Salihović, Selma; Stattin, Hakan.
Open up or close down : How do parental reactions affect youth information management?. // Journal of adolescence. 33 (2010) , 2; 333-346 (članak, znanstveni).

450. Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran; Štimac, Davor.
Differences in the health-related quality of life, affective status and personality between Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Disease patients. // European journal of gastroenterology & hepatology. 22 (2010) , 7; 862-867 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

451. Tonković, Mirjana.
Pregled eksperimentalnih istraživanja manjinskog utjecaja. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 3; 401-420 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

452. Trninić, Slavko; Kardum, Igor; Mlačić, Boris.
Hipotetski model specifičnih osobina vrhunskih sportaša u momčadskim sportskim igrama. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 3; 463-485 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

453. Zarevski, Predrag; Matešić, Krunoslav; Matešić, Krunoslav.
Kognitivne spolne razlike: Jučer, danas, sutra. // Društvena istraživanja. 19 (2010) , 4/5 (108/109); 797-819 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

454. Babarović, Toni; Burušić, Josip; Šakić, Marija.
Uspješnost predviđanja obrazovnih postignuća učenika osnovnih škola Republike Hrvatske. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4-5; 673-695 (članak, znanstveni). prilozen text rada

455. Bagić, Anto; Bagić, Dragan; Živković, Ilija.
First population study of the general public awareness and perception of epilepsy in Bosnia and Herzegovina. // Epilepsy & Behavior. 14 (2009) , 1; 154-161 (članak, znanstveni). URL link to work

456. Bagić, Anto; Bagić, Dragan; Živković, Ilija.
First population study of the general public awareness and perception of epilepsy in Croatia. // Epilepsy & behavior. 15 (2009) , 2; 170-178 (članak, znanstveni). prilozen text rada

457. Bakotić, Marija; Radošević-Vidaček, Biserka; Košćec, Adrijana.
Educating adolescents about healthy sleep : Experimental study of effectiveness of educational leaflet. // Croatian Medical Journal. 50 (2009) ; 174-181 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

458. Bala, Gustav; Jakšić, Damjan; Katić, Ratko.
Trend of relations between morphological characteristics and motor abilities in preschool children. // Collegium Antropologicum. 33 (2009) , 2; 373-385 (članak, znanstveni).

459. Bala, Gustav; Katić, Ratko.
Hypothetical model in testing integrated development of preschool children. // Collegium Antropologicum. 33 (2009) , 2; 353-362 (članak, znanstveni).

460. Bala, Gustav; Katić, Ratko.
Sex differences in anthropometric characteristics, motor and cognitive functioning in preschool children at the time of school enrolment. // Collegium Antropologicum. 33 (2009) , 4; 1071-1078 (članak, znanstveni).

461. Bezinović, Petar; Malatestinić, Đulija.
Perceived Exposure to Substance Use and Risk-taking Behavior in Early Adolescence : Cross-sectional Study. // Croatian Medical Journal. 50 (2009) , 2; 157-164 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

462. Bobić, Jasminka; Gomzi, Milica; Radošević-Vidaček, Biserka; Kanceljak-Macan, Božica.
Association of Neuroticism with Sick Building Syndrome, Quality of Life and Psychomotor Performance. // Collegium antropologicum. 33 (2009) , 2; 567-572 (članak, znanstveni).

463. Božičević, Ivana; Rode Đaković, Oktavija; Lepej Židovec, Snježana; Grazina Johnston, Lisa; Štulhofer, Aleksandar; Dominković, Zoran; Baćak, Valerio; Lukas, Davorka; Begovac, Josip.
Prevalence of sexually transmitted infections and sexual risk behaviours among men who have sex with men in Zagreb, Croatia. // Aids and behavior. 13 (2009) , 2; 303-309 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

464. Brajša-Žganec, Andreja; Kotrla Topić, Marina; Raboteg-Šarić, Zora.
Povezanost individualnih karakteristika učenika sa strahom od škole i izloženosti nasilju od strane vršnjaka u školskom okruženju. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4/5; 717-738 (članak, znanstveni). URL link to work

465. Bubić, Andreja; von Cramon, Yves D.; Jacobsen, Thomas; Schröger, Erich; Schubotz, Ricarda I.
Violation of expectation : Neural correlates reflect bases of prediction. // Journal of cognitive neuroscience. 21 (2009) , 1; 155-168 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

466. Bubić, Andreja; von Cramon, Yves D.; Schubotz, Ricarda I.
Motor foundations of higher cognition: Similarities and differences in processing regular and violated perceptual sequences of different specificity. // European journal of neuroscience. 30 (2009) , 12; 2407-2414 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

467. Buljan Flander, Gordana; Ćosić, Ivana; Profaca, Bruna.
Exposure of Children to Sexual Content on the Internet in Croatia. // Child abuse & neglect. 33 (2009) , 12; 849-856 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

468. Burušić, Josip; Babarović, Toni; Šakić Marija.
Odrednice uspješnosti osnovnih škola u Republici Hrvatskoj: rezultati empirijske provjere. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4-5; 605-624 (članak, znanstveni). prilozen text rada

469. De Fruyt, F.; De Bolle, M.; McCrae, R.R.; Terracciano, A.; Costa, P.T. Jr.; Bratko, Denis; Marušić, Iris; and Collaborators of the Adolescent Personality Profiles of Cultures Project.
Assessing the Universal Structure of Personality in Early Adolescence : The NEO-PI-R and NEO-PI-3 in 24 Cultures. // Assessment. 16 (2009.) , 3; 301-311 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

470. Franc, Renata; Ivičić, Ines; Šakić, Vlado.
Oblici domoljublja i izraženost hrvatskog nacionalnog identiteta. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 3; 393-416 (članak, znanstveni). prilozen text rada

471. Galić, Slavka; Bogadi, Hrvoje; Mamula, Dušan.
Determinante psihopatoloških odstupanja u osoba s cerebrovaskularnim inzultom. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 1/2; 67-89 (članak, znanstveni). URL link to work

472. Galić, Zvonimir; Jerneić, Željko; Belavić, Marija.
O svecima i superherojima : provjera Paulhusovog modela socijalne poželjnosti. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 6; 977-997 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

473. Hofer, Manfred; Schmid, S.; Fries, S.; Živković, Ilija; Dietz, F.
Value orientations and studying in school-leisure conflict: A study with samples from five countries. // Learning and Individual Differences. 19 (2009) , 1; 101-112 (članak, znanstveni).

474. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor.
Five-factor personality dimension and three health-related personality constructs as predictors of health. // Croatian Medical Journal. 50 (2009) , 4; 394-402 (članak, znanstveni).

475. Hudek-Knežević, Jasna; Krapić, Nada; Kalebić Maglica, Barbara.
Organizacijski stres i stavovi prema radu kao prediktori zdravstvenih ishoda: prospektivno istraživanje. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 1/2; 129-151 (članak, znanstveni). URL link to work

476. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić, Zvjezdana; Franc, Renata.
Age and gender differences in affect regulation strategies. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 6; 1075-1088 (članak, znanstveni).

477. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna.
Konceptualni i metodološki problemi u ispitivanjima odnosa ličnosti i tjelesnog zdravlja. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 1-2; 3-24 (članak, znanstveni).

478. Katić, Ratko; Jukić, Josefina; Glavan, Ivan; Ivanišević, Snježana; Gudelj, Ines.
The impact of specific motoricity on karate performance in young karateka. // Collegium Antropologicum. 33 (2009) , 1; 123-130 (članak, znanstveni).

479. Klarin, Mira; Šimić Šašić, Slavica.
Neke razlike u obiteljskim interakcijama između adolescenata Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine - Kroskulturalna perspektiva. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 1/2; 243-261 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

480. Larsen, Randy; Augustine, Adam; Prizmić, Zvjezdana.
A process approach to emotion and personality: Using time as a facet of data. // Cognition & emotion. 23 (2009) , 7; 1407-1426 (članak, znanstveni).

481. Löckenhoff, Corinna E.; ...; Bratko, Denis; ... Knežević, Goran; ...; Marušić, Iris.
Perceptions of Aging across 26 Cultures and their Culture-Level. // Psychology and aging. 24 (2009.) , 4; 941-954 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

482. Lynn, Richard; Ivanec, Dragutin; Zarevski, Predrag.
Sex differences in general knowledge domains. // Collegium Antropologicum. 33 (2009) , 2; 515-520 (članak, znanstveni).

483. Maričić, Jelena; Šakić, Vlado; Franc, Renata.
Roditeljsko zadovoljstvo školom i stav prema promjenama u školstvu: uloga roditeljskih ulaganja i očekivanih posljedica promjena. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 18 (2009) , 4-5; 625-648 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

484. Maslić Seršić, Darja; Trkulja, Janja.
Nesigurnost posla kao predmet istraživanja u psihologiji: teorije, metode i rezultati. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 3; 523-545 (članak, znanstveni).

485. Milas, Goran; Ferić, Ivana.
Utječe li produljenje obveznoga školovanja na smanjenje stope ranoga prekidanja školovanja?. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4-5; 649-671 (članak, znanstveni). URL link to work

486. Pavlović, Slavica; Vlastelica, Mirela.
Aggression in Group Psychoanalytic Psychotherapy: Questionnaire Development. // Collegium Antropologicum. 33 (2009) , 3; 879-887 (članak, znanstveni).

487. Penić, Sandra; Čorkalo Biruški, Dinka.
Predviđanje pripisivanja i prihvaćanja kolektivne krivnje : uloga ratnog traumatskog iskustva. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4-5; 851-874 (članak, znanstveni). URL link to work

488. Petričić, Antica; Vulić-Prtorić, Anita.
Neki prediktori suočavanja a dijabetesom tipa 1 i tipa 2. // Društvena istraživanja. 18 (2009.) , 1-2; 47-66 (članak, znanstveni).

489. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Kardum, Igor; Šajina, Šarlota; Kukić, Miljana.
Perfekcionizam, privatna svijest o sebi, negativan afekt i izbjegavanje kao odrednice prejedanja. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 1-2; 111-128 (članak, znanstveni).

490. Proyer, R. T.; ...; Brdar, Ingrid; ...; Yeun, Eun Ja.
Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia) : A multi-national study involving 73 countries. // Humor. 22 (2009) , /2; 253-279 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

491. Raboteg-Šarić, Zora; Brajša-Žganec, Andreja; Šakić, Marija.
Life satisfaction in adolescents: the effects of perceived family economic status, self-esteem and quality of family and peer relationships. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 3; 547-564 (članak, znanstveni).

492. Raboteg-Šarić, Zora; Šakić, Marija; Brajša-Žganec, Andreja.
Kvaliteta života u osnovnoj školi: povezanost sa školskim uspjehom, motivacijom i ponašanjem učenika. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4-5; 697-716 (članak, znanstveni).

493. Šimić, Goran; Stanić, Gabrijela; Mladinov, Mihovil; Jovanov-Milošević, Nataša; Kostović, Ivica; Hof, Patrick R.
Does Alzheimer's disease begin in the brainstem? - Annotation. // Neuropathology and Applied Neurobiology. 35 (2009) , 6; 532-554 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

494. Sorić, Izabela.
Regulatory styles, causal attributions and academic achievement. // School Psychology International. 30 (2009) , 4; 403-420 (članak, znanstveni). URL link to work

495. Sorić, Izabela; Palekčić, Marko.
The Role of Students’ Interests in Self-Regulated Learning: The Relationship between Students’ Interests, Learning Strategies and Causal Attributions. // European Journal of Psychology of Education. 24 (2009) , 4; 545-565 (članak, znanstveni).

496. Štulhofer, Aleksandar; Graham, Cynthia; Božičević, Ivana; Kufrin, Krešimir; Ajduković, Dean.
An Assessment of HIV/STI Vulnerability and Related Sexual Risk-Taking in a Nationally Representative Sample of Young Croatian Adults. // Archives of Sexual Behavior. 38 (2009) , 2; 209-225 (članak, znanstveni). URL link to work

497. Šverko, Dina.
Emocije u kontekstu dimenzija individualizma i kolektivizma. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 18 (2009) , 6; 1089-1105 (članak, znanstveni). URL link to work

498. Tadinac, Meri; Hromatko, Ivana; Jokić-Begić, Nataša; Kotrulja, Lena.
Jastrebovi i grlice: provjera hipoteze darvinijanske medicine na modelu psorijaze. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 1-2; 25-45 (članak, znanstveni).

499. Tkalčić, Mladenka; Hauser, Goran.
Upalni i funkcionalni crijevni poremećaji: Somatske, psihološke i socijalne karakteristike. // Društvena istraživanja. 18 (2009) ; 91-110 (pregledni rad, znanstveni).

500. Vrselja, Ivana; Sučić, Ines; Franc, Renata.
Rizična i antisocijalna ponašanja mlađih adolescenata i privrženost školi. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4/5; 739-762 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

501. Vuletić Mavrinac, Gorka; Maslić Seršić, Darja; Mujkić, Aida.
Cardiovascular and behavioral risk factors in relation to self-assessed health status. // Collegium antropologicum. 33 (2009) , S1; 99-106 (članak, znanstveni).

502. Whitebread, David; Coltman, P.; Pino Pasternak, D.; Sangster, C.; Grau, V.; Bingham, S.; Almeqdad, Q.; Demetriou, D.
The development of two observational tools for assessing metacognition and self-regulated learning in young children. // Metacognition and Learning. 4 (2009) , 1; 63-85 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

503. Žebec, Mislav Stjepan; Šakić, Marija; Kotrla Topić, Marina.
Analiza odnosa brzine obradbe podataka, razumijevanja pročitanog i školskog uspjeha u učenika nižih razreda osnove škole. // Društvena istraživanja. 18 (2009) , 4-5; 763-784 (članak, znanstveni).

504. Ajduković, Dean; Čorkalo Biruški, Dinka.
Caught between the ethnic sides: Children growing up in a divided post-war community. // International Journal of Behavioral Development. 32 (2008) , 4; 337-347 (članak, znanstveni).

505. Ambrosi-Randić, Neala; Bobanović-Kostić, Moira.
English as a foreign language learning strategies used by Croatian learners. // Annales - Anali za istrske in mediteranske studije - Series Historia et Sociologia (Koper). 18 (2008) , 1; 89-96 (članak, znanstveni).

506. Bagić, Dragan; Lamza Posavec Vesna.
Studij slučaja : analiza metodologije izlaznih anketa agencije Puls. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 4-5; 695-721 (članak, znanstveni). URL link to work

507. Balabanić, Ivan; Mustapić, Marko.
Medijska retorika u predizbornom razdoblju 2007. - Analiza dnevnog tiska. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 4-5; 647-669 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work

508. Barnes-Farrell, Janet; Davies-Schrils, Kimberly; McGonagle, Alyssa; Walsh, Benjamin; DiMilia, Lee; Fischer, Frida; Hobbs, Barbara; Kaliterna, Ljiljana; Tepas, Donald.
What aspects of shiftwork influence off-shift well-being of healthcare workers. // Applied Ergonomics. 39 (2008) , 5; 589-596 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

509. Boban, Marina; Grbić, Kristina; Mladinov, Mihovil; Hof, Patrick R; Süssmair, C; Ackl, Nibal; Stanić, Gabrijela; Bader, Benedikt; Danek, Adrian; Šimić, Goran.
Cerebrospinal fluid markers in differential diagnosis of Alzheimer's disease and vascular dementia. // Collegium Antropologicum. 32 (2008) , S1; 31-36 (članak, znanstveni). URL link to work

510. Bobanović-Kostić, Moira; Ambrosi-Randić, Neala.
Language learning strategies in different english as a foreign language education levels. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 1-2; 281-300 (članak, znanstveni). URL link to work

511. Burić, Irena; Macuka, Ivana; Sorić, Izabela; Vulić-Prtorić, Anita.
Samopoštovanje u ranoj adolescenciji: važnost uloge roditeljskog ponašanja i školskoga dostignuća. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 4-5; 887-906 (članak, znanstveni).

512. Diana, Andrea; Šimić, Goran; Sinforiani, Elena; Orrù, Nicola; Pichiri, Giuseppina; Bono, Giorgio.
Mitochondria morphology and DNA content upon sublethal exposure to beta-amyloid 1-42 peptide. // Collegium Antropologicum. 32 (2008) , S1; 51-58 (članak, znanstveni). URL link to work

513. Domijan, Dražen; Šetić, Mia.
A Feedback Model of Figure-Ground Assignment. // Journal of Vision. 8 (2008) , 7; 1-27 (pregledni rad, znanstveni). URL link to workURL link to work

514. Ferić, Ivana.
Sustav vrijednosti kao odrednica dominantnih političkih preferencija. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 4-5; 615-629 (članak, znanstveni). URL link to work

515. Gilman, Rich; Huebner, E. Scott; Tian, Lili; Park, Nansook; O'Byrne, Jenny; Schiff, Miriam; Šverko, Dina; Langknecht, Heather.
Cross-National Adolescent Multidimensional Life Satisfaction Reports: Analyses of Mean Scores and Response Style Differences. // Journal of Youth and Adolescence. 37 (2008) , 2; 142-154 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

516. Guina, Tina; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Tkalčić, Mladenka; Bašić-Marković, Nina; Crnčević-Orlić, Željka; Ćorić, Slavica; Štimac, Davor.
Medical and psychological parameters in overweight and obese persons seeking treatment. // Collegium Antropologicum. 32 (2008) , 2; 601-606 (članak, znanstveni).

517. Hofer, Manfred; Schmid, S.; Živković, Ilija.
Schule-Freizeit-Konflikte, Wertorientierungen und motivationale Interferenz in der Freizeit. Eine kulturübergreifende Studie. // Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie. 40 (2008) , 2; 55-68 (članak, znanstveni).

518. Hromatko, Ivana; Tadinac, Meri; Vranić, Andrea.
Femininity and Masculinity across the Menstrual Cycle : A relation to Mate Value. // Collegium Antropologicum. 32 (2008) , S1; 81-86 (članak, znanstveni). prilozen text rada

519. Ivčević, Z.; Pillemer, D. B.; Wang, Q.; Hou, Y.; Tang, H.; Mohorić, Tamara; Takšić, Vladimir.
When We Feel Good and Bad About Ourselves: Self-Esteem Memories Across Cultures. // Memory. 16 (2008) , 7; 703-711 (članak, znanstveni).

520. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Hudek-Knežević, Jasna.
Dimenzije ličnosti i religioznost kao prediktori socioseksualnosti kod žena i muškaraca. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 3; 505-528 (članak, znanstveni).

521. Katić, Ratko; Retelj, Edvard; Milat, Sanja; Ivanišević, Snježana; Gudelj, Ines.
Development of motor and specific motor abilities for athletics in elementary school male and female first-graders. // Collegium Antropologicum. 32 (2008) , 4; 1141-1147 (članak, znanstveni).

522. Klarin, Mira; Proroković, Ana; Šimić, Slavica.
Obiteljski i vršnjački doprinos donošenju odluka iz različitih sfera života kod adolescenata – Kroskulturalna perspektiva. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 17 (2008) , 3; 121-141 (članak, znanstveni).

523. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor; Rončević, Barbara.
Motivational components of self-regulated learning and reading strategy use in university students: The role of goal orientation patterns. // Learning and Individual Differences. 18 (2008) , 1; 108-113 (kratko priopćenje, znanstveni). URL link to workURL link to work

524. Kovačević, Dražen; Žarković Palijan, Tija; Radeljak, Sanja; Kovač, Marina; Ljubin Golub, Tajana.
Domestic homicide cases related to schizophrenic offenders. // Collegium antropologicum. 32 (2008) , S2; 115-122 (članak, znanstveni). URL link to work

525. Lamza Posavec, Vesna; Bagić, Dragan.
Izlazne ankete: iskustva u svijetu i Hrvatskoj. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 4-5; 671-694 (članak, znanstveni). URL link to work

526. Lončarić, Darko.
Analiza obrazaca suočavanja sa školskim neuspjehom: Kognitivne procjene i ishodi suočavanja. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 3; 573-592 (članak, znanstveni). URL link to work

527. Macuka, Ivana.
Uloga dječje percepcije roditeljskog ponašanja u objašnjenju internaliziranih i eksternaliziranih problema. // Društvena istraživanja. 17 (2008.) , 6; 1179-1202 (članak, znanstveni).

528. Malojčić, Branko; Mubrin, Zdenko; Corić, Bojana; Šušnić, Mirica; Spilich, George J.
Consequences of Mild Traumatic Brain Injury of Information Processing Assessed with Attention and Short-Term Memory Tasks. // Journal of Neurotrauma. 25 (2008) , 1; 30-37 (članak, znanstveni). URL link to work

529. Margetić, Branimir; Aukst-Margetić, Branka; Ivanec, Dragutin; Filipčić, Igor.
Perception of Stigmatization in Forensic Patients With Schizophrenia. // International journal of social psychiatry. 54 (2008) , 6; 502-513 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

530. Marinić, Marko; Brkljačić, Tihana.
Love Over Gold - The Correlation of Happiness Level with Some Life Satisfaction Factors Between Persons with and Without Physical Disability. // Journal of Developmental and Physical Disabilities. 20 (2008) , 6; 527-540 (članak, znanstveni). URL link to work

531. Miljević-Riđički, Renata; Pavin Ivanec, Tea.
Životna prilagođenost majki u različitim tipovima jednoroditeljskih majčinskih obitelji te kognitivna uspješnost njihove djece. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 3; 553-571 (članak, znanstveni).

532. Mlačić, Boris; Šakić, Ivana.
Razvoj hrvatskih markera velepetorog modela ličnosti. // Društvena istraživanja. 17 (2008.) , 93-94; 223-246 (članak, znanstveni). URL link to work

533. Oreg, Shaul; Bayazit, Mahmut; Vakola, Maria; Arciniega, Luis; Armenakis, Achilles; Barkauskiene, Rasa; Bozionelos, Nikos; Fujimoto, Yuka; González, Luis; Han, Jian; Hrebícková, Martina; Jimmieson, Nerina; Kordacová, Jana; Mitsuhashi, Hitoshi; Mlačić, Boris; Ferić, Ivana; Kotrla Topić, Marina; Ohly, Sandra; Saksvik, Per Oystein; Hetland, Hilde; Saksvik, Ingvild; van Dam, Karen.
Dispositional Resistance to Change: Measurement Equivalence and the Link to Personal Values across 17 Nations. // Journal of Applied Psychology. 93 (2008.) , 4; 935-944 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

534. Palmović, Marijan; Maričić, Antonija.
Mental lexicon and derivational rules. // Collegium antropologicum. 32 (2008) , S1; 177-181 (kratko priopćenje, znanstveni). URL link to work

535. Pavlović, Slavica; Vlastelica, Mirela.
Empathy in Group Psychoanalytic Psychotherapy: Questionnaire Development. // Collegium Antropologicum. 32 (2008) , 3; 963-972 (članak, znanstveni).

536. Penezić, Zvjezdan; Lacković-Grgin, Katica; Tucak, Ivana; Nekić, Marina; Žorga, Sonja; Poljšak Škraban, Olga; Vehovar, Urban.
Predictors of generative action among adults in two transitional countries. // Social Indicators Research. 87 (2008) , 2; 237-248 (članak, znanstveni).

537. Proroković, Ana; Slišković, Ana; Bumbak, Ivona.
Osobine ličnosti i socijalna poželjnost u selekcijskoj situaciji. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 6; 1157-1177 (članak, znanstveni). URL link to work

538. Radeljak, Sanja; Žarković Palijan, Tija; Kovačević, Dražen; Kovač, Marina.
Chromotherapy in the Regulation of Neurohormonal Balance in Human Brain – Complementary Application in Modern Psychiatric Treatment. // Collegium antropologicum. 32 (2008) , Suppl. 2; 185-188 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

539. Rihtar, Stanko; Ferić, Ivana.
Moralne emocije i polarizacija birača. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 4-5; 631-645 (članak, znanstveni). URL link to work

540. Rovan, Daria; Vlahović-Štetić, Vesna.
Self-concept of high school students with various level of mathematical giftedness. // Studia Psychologica. 50 (2008) , 2; 169-178 (članak, znanstveni).

541. Šarac, Helena; Hajnšek, Sanja; Bašić, Silvio; Henigsberg, Neven; Radoš, Marko; Šimić, Goran.
Magnetic resonance spectroscopy and measurement of tau epitopes of autopsy proven sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in a patient with non-specific initial EEG, MRI and negative 14-3-3 immunoblot. // Collegium Antropologicum. 32 (2008) , S1; 199-204 (članak, znanstveni). URL link to work

542. Sesar, Kristina; Živčić-Bećirević, Ivanka; Sesar, Damir.
Multi-type Maltreatment in Childhood and Psychological Adjustment in Adolescence: Questionnaire Study Among Adolescents in Western Herzegovina Canton. // Croatian Medical Journal. 49 (2008) , 2; 243-256 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

543. Šetić, Mia; Domijan, Dražen.
Modeling the top-down influences on lateral interactions in the visual cortex. // Brain Research. 1225 (2008) , S.I.; 86-101 (članak, znanstveni). URL link to work

544. Šoša, Jelena; Milas, Goran.
Zalupljena vrata: empirijska analiza iskazanih razloga odbijanja ankete. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 4-5; 723-746 (članak, znanstveni).

545. Štulhofer, Aleksandar.
HIV related risks among Croatian migrant workers 2004-2006. // Aids Care-Psychological and Socio-Medical Aspects of Aids/Hiv. 20 (2008) , 3; 361-369 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

546. Štulhofer, Aleksandar; Baćak, Valerio; Božičević, Ivana; Begovac, Josip.
HIV-related Sexual Risk Taking Among HIV-negative Men Who Have Sex with Men in Zagreb, Croatia. // Aids and Behavior. 12 (2008) , 3; 505-512 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

547. Šverko, Branimir; Galić, Zvonimir; Maslić Seršić, Darja; Galešić, Mirta.
Unemployed people in search of a job: Reconsidering the role of search behavior. // Journal of vocational behavior. 72 (2008) ; 415-428 (članak, znanstveni).

548. Šverko, Branimir; Galić, Zvonimir; Maslić Seršić, Darja; Galešić, Mirta.
Working in hidden economy : latent benefits and psychological health. // European journal of work and organizational psychology. 17 (2008) , 3; 301-412 (članak, znanstveni).

549. Šverko, Iva.
The spherical model of interests in Croatia. // Journal of Vocational Behavior. 72 (2008) , 1; 14-24 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

550. Šverko, Iva; Babarović, Toni.
Correspondence of interests and self-efficacy beliefs with occupational choice and its relation to study satisfaction and academic achievement. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 3; 397-414 (članak, znanstveni). URL link to work

551. Tatalović Vorkapić, Sanja.
Primjena metode evociranih moždanih potencijala u istraživanju ekstraverzije. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 1-2; 247-265 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

552. Tokić, Ana.
Suvremene spoznaje u istraživanju povezanosti roditeljstva i adolescentske prilagodbe. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 6; 1133-1155 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

553. Van Oudenhoven, Jan Pieter; de Raad, Boele; Askevis-Leherpeux, Francoise; Boski, Pawel; Brunborg, Geir Scott; Carmona, Carmen; Barelds, Dick; Hill, Charles T.; Mlačić, Boris; Motti, Frosso; Rammstedt, Beatrice; Woods, Stephen.
Terms of abuse as expression and reinforcement of cultures. // International Journal of Intercultural Relations. 32 (2008) , 2; 174-185 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

554. Vernon, F.A.; Petrides, K.V.; Bratko, Denis; Harris, J.A.
A Behavioral Genetic Study of Trait Emotional Intelligence. // Emotion. 8 (2008) , 5; 635-642 (članak, znanstveni).

555. Vranić, Andrea; Hromatko, Ivana.
Content-specific activational effects of estrogen on working memory performance. // The Journal of General Psychology. 135 (2008) , 3; 323-336 (članak, znanstveni).

556. Vukelić, Anton.
Pritisak i zapošljavanje nezaposlenih osoba. // Društvena istraživanja. 17 (2008) , 6; 1089-1108 (članak, znanstveni). prilozen text rada

557. Zeba, Martina; Jovanov-Milošević, Nataša; Petanjek, Zdravko.
Quantitative analysis of basal dendritic tree of layer III pyramidal neurons in different areas of adult human frontal cortex. // Collegium antropologicum. 32 (2008) , Suppl 1; 161-169 (članak, znanstveni). URL link to work

558. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Self-reported versus measured weight and height by adolescent girls : a Croatian sample. // Perceptual and Motor Skills. 104 (2007) , 1; 79-82 (članak, znanstveni).

559. Bobić, Jasminka; Pavićević, Lukrecija; Gomzi, Milica.
Post traumatic stress disorder in armed robbery victims and ex-prisoners of war. // Studia Psychologica. 49 (2007) , 2; 135-144 (članak, znanstveni).

560. Bobić, Jasminka; Pavićević, Lukrecija; Gomzi, Milica.
Post-Traumatic Stress Disorder and color preference in released prisoners of war. // Studia Psychologica. 49 (2007) , 3; 223-232 (članak, znanstveni).

561. Brajša-Žganec, Andreja; Slunjski, Edita.
Socioemocionalni razvoj u predškolskoj dobi: povezanost razumijevanja emocija i prosocijalnog ponašanja. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 3; 477-496 (članak, znanstveni).

562. Bratko, Denis; Butković, Ana.
Stability of Genetic and Environmental Effects from Adolescence to Young Adulthood: Results of Croatian Longitudinal Twin Study of Personality. // Twin Research and Human Genetics. 10 (2007) , 1; 151-157 (članak, znanstveni). prilozen text rada

563. Britvić, Dolores; Antičević, Vesna; Kekez, Vesna; Lapenda, Branka; Urlić, Ivan.
Psihodinamski aspekti adaptacije i liječenja psihotraume: rezultati istraživanja. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 3; 497-513 (članak, znanstveni). prilozen text rada

564. Bubaš, Goran; Bratko, Denis.
Faktorska struktura pravila u prijateljskim vezama i njihova povezanost s osobinama ličnosti. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 6; 1175-1199 (članak, znanstveni).

565. Buljan Flander, Gordana; Durman Marijanović, Zorica; Ćorić Špoljar, Renata.
Pojava nasilja među djecom s obzirom na spol, dob i prihvaćenost/odbačenost u školi. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 1/2 (87/88); 157-174 (članak, znanstveni). URL link to work

566. Burušić, Josip.
Poželjna obilježja političara. Što žele hrvatski glasači?. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 1-2; 99-110 (članak, znanstveni).

567. Butković, Ana; Bratko, Denis.
Family study of manipulation tactics. // Personality and Individual Diff erences. 43 (2007) , 4; 791-801 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

568. Čorko, Irena; Vranić, Andrea.
Utjecaj informacije o postojećim produktima u domeni na kreativnost novih produkata. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 3; 613-626 (prethodno priopćenje, znanstveni). URL link to work

569. Ćubela Adorić, Vera; Kvartuč, Tina.
Effects of Mobbing on Justice Beliefs and Adjustment. // European Psychologist. 12 (2007) , 4; 261-271 (članak, znanstveni).

570. Domijan, Dražen; Šetić, Mia; Švegar, Domagoj.
A Model of the Illusory Contour Formation Based on Dendritic Computation. // Neurocomputing. 70 (2007) , 10-12; 1977-1982 (članak, znanstveni). URL link to work

571. Družić Ljubotina, Olja; Ljubotina, Damir.
Attributions of poverty among social work and non-social work students in Croatia. // Croatian Medical Journal. 48 (2007) , 5; 741-749 (članak, znanstveni). URL link to work

572. Ferić, Ivana.
Univerzalnost sadržaja i strukture vrijednosti: podaci iz Hrvatske. // Društvena istraživanja. 16 (2007.) , 1-2; 3-26 (članak, znanstveni).

573. Ferić, Ivana; Kamenov, Željka.
Vrijednosti kao prediktori stavova i ponašanja: postoji li utjecaj redoslijeda mjerenja?. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 1-2; 51-71 (članak, znanstveni).

574. Franc, Renata; Šakić, Vlado; Maričić, Jelena.
Građanski aktivizam u Hrvatskoj. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 1-2; 111-132 (članak, znanstveni). prilozen text rada

575. Gomzi, Milica; Bobić, Jasminka; Radošević-Vidaček, Biserka; Macan, Jelena; Varnai, Veda Marija; Milković-Kraus, Sanja; Kanceljak-Macan, Božica.
Sick building syndrome - psychological, somatic and environmental determinants. // Archives of Environmental and Occupational Health. 62 (2007) , 3; 147-155 (članak, znanstveni).

576. Grozdek, Matea; Kuterovac-Jagodić, Gordana; Zarevski, Predrag.
Samopoimanje srednjoškolaca različitog školskog uspjeha. // Suvremena psihologija. 10 (2007) , 1; 37-54 (članak, znanstveni). URL link to work

577. Kalebić Maglica, Barbara.
Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti, kognitivnih procjena i strategija suočavanja sa stresom s raspoloženjem adolescenata. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 4-5; 917-941 (članak, znanstveni).

578. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Brkljačić, Tihana; Šakić, Vlado.
Monthly income and subjective well-being in Croatian citizens. // Croatian Medical Journal. 48 (2007) , 5; 727-733 (članak, znanstveni).

579. Kardum, Igor; Gračanin, Asmir; Krapić, Nada.
Odnos dimenzija petofaktorskog modela ličnosti i emocionalnih stanja. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 1-2; 135-156 (članak, znanstveni).

580. Kokkevi, Anna E.; Arapaki, Angeliki A.; Richerdson, Clive; Florescu, Silvia; Kuzman, Marina; Stergar, Eva.
Further investigation of psychological and environmental correlates of substance use in adolescence in six European countries. // Drug and Alcohol Dependence. 88 (2007) , 2-3; 308-312 (kratko priopćenje, znanstveni).

581. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor.
Comprehension monitoring and reading comprehension in bilingual students. // Journal of Research in Reading. 30 (2007) , 2; 198-211 (članak, znanstveni). URL link to work

582. Lamza Posavec, Vesna; Rihtar, Stanko.
Mogući utjecaj objavljenih rezultata predizbornih anketa na izborno ponašanje birača. // Društvena istraživanja. 16 (2007.) , 1-2; 73-97 (članak, znanstveni).

583. Ljubotina, Damir; Pantić, Zdenka; Frančišković, Tanja; Mladić, Martina; Priebe, Stefan.
Treatment Outcomes and Perception of Social Acknowledgment in War Veterans: Follow-up Study. // Croatian Medical Journal. 48 (2007) , 2; 157-166 (članak, znanstveni). URL link to work

584. Milas, Goran.
Temeljne osobine ličnosti i neki vidovi političkog ponašanja. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 1-2; 27-49 (članak, znanstveni).

585. Milas, Goran; Mlačić, Boris.
Brand personality and human personality: Findings from ratings of familiar Croatian brands. // Journal of Business Research. 60 (2007) , 6; 620-626 (članak, znanstveni). URL link to work

586. Milas, Goran; Rimac, Ivan; Karajić, Nenad.
Spremnost na oprost i pomirenje nakon Domovinskog rata u Hrvatskoj. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 6; 1151-1173 (članak, znanstveni).

587. Mlačić, Boris; Goldberg, Lewis R.
An analysis of a Cross-Cultural Personality Inventory: The IPIP Big-Five Factor Markers in Croatia. // Journal of Personality Assessment. 88 (2007) , 2; 168-177 (članak, znanstveni).

588. Mlačić, Boris; Milas, Goran; Kratohvil, Ana.
Adolescent personality and self-esteem – an analysis of self-reports and parental ratings. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 1-2; 213-236 (članak, znanstveni).

589. Neutzel, E. J.; Larsen, Randy; Prizmić, Zvjezdana.
The dynamics of empirically derived factors in the therapeutic relationship. // Journal of the American Psychoanalytic Association. 55 (2007) , 4; 1321-1353 (članak, znanstveni).

590. Schmitt, David; Allik, Juri; McCrae, Robert; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor et al.
The geographic distribution of Big Five personality traits: Patterns and profiles of human self-description across 56 nations. // Journal of Cross-Cultural Psychology. 38 (2007) , 2; 173-212 (članak, znanstveni).

591. Šetić, Mia; Domijan, Dražen.
The influence of vertical spatial orientation on property verification. // Language and cognitive processes. 22 (2007) , 2; 297-312 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

592. Šetić, Mia; Švegar, Domagoj; Domijan, Dražen.
Modelling the Statistical Processing of Visual Information. // Neurocomputing. 70 (2007) , 10/12; 1808-1812 (članak, znanstveni). URL link to work

593. Štulhofer, Aleksandar; Graham, Cynthia; Božičević, Ivana; Kufrin, Krešimir; Ajduković, Dean.
HIV/AIDS-Related Knowledge, Attitudes and Sexual Behaviors as Predictors of Condom Use Among Young Adults in Croatia. // International Family Planning Perspectives. 33 (2007) , 2; 58-65 (članak, znanstveni). URL link to work

594. Tadinac, Meri; Hromatko, Ivana.
Own mate value and relative importance of a potential mate's qualities. // Studia Psychologica. 49 (2007) , 3; 251-264 (članak, znanstveni).

595. Toyota, Hiroshi; Morita, Taisuke; Takšić, Vladimir.
Development of a Japanese version of the Emotional Skills and Competence Questionnaire. // Perceptual and Motor Skills. 105 (2007) , 2; 469-476 (članak, znanstveni).

596. Tucak, Ivana; Lacković- Grgin, Katica; Penezić, Zvjezdan; Nekić, Marina.
Uloga nekih mehanizama samoevaluacije i samoregulacije u održavanju samopoštovanja. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 3; 515-532 (članak, znanstveni).

597. Whitebread, David; Bingham, S.; Grau, V.; Pino Pasternak, D; Sangster, C.
The development of metacognition and self-regulated learning in young children : the role of collaborative and peer-assisted learning. // Journal of cognitive education and psychology. 6 (2007) , 3; 433-455 (članak, znanstveni). URL link to work

598. Wolstencroft, Elizabeth; Šimić, Goran; thi Man, Nguyen; Holt, Ian; Lam, Le Than; Buckland, Paul; Morris, E. Glenn.
Endosomal location of dopamine receptors in neuronal cell cytoplasm. // Journal of Molecular Histology. 38 (2007) , 4; 333-340 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to workURL link to work

599. Živković, Ilija; Vuletić, Suzana.
Ekleziogene neuroze u psihopatološkim oblicima religioznosti. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 6; 1263-1285 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

600. Badcock, C. Johanna; Dragović, Milan.
Schizotypal personality in mature adults. // Personality and Individual Differences. 40 (2006) ; 77-85 (članak, znanstveni).

601. Božičević, Ivana; Štulhofer, Aleksandar; Ajduković, Dean; Kufrin, Krešimir.
Patterns of Sexual Behaviour and Reported Symptoms of STI/RTIs among Young People in Croatia – Implications for Interventions’ Planning. // Collegium Antropologicum. 30 (2006) , Supplement 2; 63-70 (članak, znanstveni). URL link to work

602. Brajša-Žganec, Andreja; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana.
Kvaliteta življenja, životno zadovoljstvo i sreća osoba koje profesionalno pomažu drugima. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 4-5; 713-728 (članak, znanstveni).

603. Bratko, Denis; Chamorro-Premužić, Tomas; Saks, Zrinka.
Incremental validity of self- and peer-rated personality traits (over intelligence) in the prediction of school performance. // Personality and Individual Differences. 41 (2006) , 1; 131-142 (članak, znanstveni).

604. Bratko, Denis; Sabol, Jasminka.
Osobine ličnosti i osnovne psihološke potrebe kao prediktori zadovoljstva životom: rezultati on-line istraživanja. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 4-5; 693-711 (članak, znanstveni). URL link to work

605. Brdar, Ingrid.
Životni ciljevi i dobrobit: Je li za sreću važno što želimo?. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 4-5; 671-691 (članak, znanstveni).

606. Brdar, Ingrid; Rijavec, Majda; Lončarić, Darko.
Goal orientations, coping with school failure and school achievement. // European journal of psychology of education. 21 (2006.) , 1; 53-70 (članak, znanstveni).

607. Britvić, Dolores; Radelić, Nataša; Urlić, Ivan.
Long-term Dynamic-Oriented Group Psychotherapy of Posttraumatic Stress Disorder: A Prospective Study of Five-Year Treatment of War Veterans. // Croatian medical journal. 47 (2006) , 1; 76-84 (članak, znanstveni). URL link to work

608. Britvić, Dolores; Urlić, Ivan; Definis-Gojanović, Marija.
Juvenile Perpetrators of Homicides and Attempted Homicides: a Case Control Study. // Collegium antropologicum. 30 (2006) , 1; 143-147 (članak, znanstveni).

609. Burušić, Josip; Tadić, Maja.
Uloga samopoštovanja u odnosu crta ličnosti i neverbalni socijalnih vještina. // Društvena istraživanja: Časopis za opća društvena pitanja. 15 (2006) , 4-5; 753-771 (članak, znanstveni).

610. Despot Lučanin, Jasminka; Lučanin, Damir; Havelka, Mladen.
Kvaliteta starenja – samoprocjena zdravlja i potrebe za uslugama skrbi. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 4-5; 801-817 (članak, znanstveni). URL link to work

611. Hiršl-Hećej, Vlasta; Štulhofer, Aleksandar.
Condom Use and Its Consistency among Metropolitan High School Students in Croatia, 1997– 2001: Has Anything Changed?. // Collegium Antropologicum. 30 (2006) , Supplement 2; 71-78 (članak, znanstveni). URL link to work

612. Hren, Darko; Vujaklija, Ana; Ivanišević, Ranka; Knežević, Josip; Marušić, Matko; Marušić, Ana.
Students' moral reasoning, Machiavellism and socially desirable responding: implications for teaching ethics and research integrity. // Medical education. 40 (2006) , 3; 269-277 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

613. Jurić, Daniel.
Prijedlog alternativnoga pristupa analize metodskih faktora: primjer na peterofaktorskoj skali samoregulirajuće motivacije. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 3; 499-530 (članak, znanstveni).

614. Kamenov, Željka; Jelić, Margareta; Huić, Aleksandra; Franceško, Mirjana; Mihić, Vladimir.
Odnos nacionalnog i europskog identiteta i stavova prema europskim integracijama građana Zagreba i Novog Sada. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 4-5; 867-890 (članak, znanstveni).

615. Katić, Ratko; Blažević, Stipe; Zagorac, Nebojša.
The impact of cognitive processors and conative regulators on specific motor abilities in boxers. // Collegium Antropologicum. 30 (2006) , 4; 829-836 (članak, znanstveni).

616. Keresteš, Gordana.
Mjerenje agresivnoga i prosocijalnoga ponašanja školske djece: Usporedba procjena različitih procjenjivača. // Društvena istraživanja. 81-82 (2006) , 1-2; 241-264 (članak, znanstveni).

617. Keresteš, Gordana.
Children’ s aggressive and prosocial behavior in relation to war exposure: Testing the role of perceived parenting and child’ s gender. // International Journal of Behavioral Development. 30 (2006) , 3; 227-239 (članak, znanstveni).

618. Keresteš, Gordana.
Birth order and maternal ratings of infant temperament. // Studia Psychologica. 48 (2006) , 2; 95-106 (članak, znanstveni).

619. Keresteš, Gordana; Milanović, Anita.
Relations between different types of children's aggressive behavior and sociometric status among peers of same and opposite gender. // Scandinavian Journal of Psychology. 47 (2006) , 6; 477-483 (članak, znanstveni).

620. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor.
Dobne i spolne razlike u nekim vidovima metakognicije i razumijevanja pri čitanju. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 6; 1005-1027 (članak, znanstveni).

621. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Bajšanski, Igor.
Metacognitive strategies and reading comprehension in elementary school students. // European Journal of Psychology of Education. 21 (2006) , 4; 439-451 (članak, znanstveni).

622. Lamza Posavec, Vesna; Ferić, Ivana; Rihtar, Stanko.
Nacionalni ponos i otvorenost za europske integracije. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 1-2; 141-153 (članak, znanstveni).

623. Lazić, Elvira; Dujmović, Josip; Hren, Darko.
Zadržavanje znanja temeljnih znanosti na kliničkim godinama studija medicine. // Croatian Medical Journal. 47 (2006) , 6; 882-887 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

624. Maslić Seršić, Darja; Vuletić, Gorka.
Psychometric Evaluation and Establishing Norms of Croatian SF-36 Health Survey: Framework for Subjective Health Research. // Croatian medical journal. 47 (2006) , 1; 95-102 (članak, znanstveni).

625. Penezić, Zvjezdan.
Zadovoljstvo životom u adolescentnoj i odrasloj dobi. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 4-5; 643-669 (članak, znanstveni).

626. Petri, Nadan; Dropulić, Nataša; Kardum, Goran.
Effects of voluntary fluid intake deprivation on mental and psychomotor performance. // Croatian Medical Journal. 47 (2006) , 6; 855-861 (članak, znanstveni).

627. Prijić - Samaržija, Snježana.
Povjerenje i društveni kontekst. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 3; 295-318 (članak, znanstveni).

628. Raboteg-Šarić, Zora; Pećnik, Ninoslava.
Bračni status, financijske teškoće i socijalna podrška kao odrednice roditeljske depresivnosti i odgojnih postupaka. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 6 (86); 961-1004 (članak, znanstveni).

629. Sorić, Izabela; Vulić-Prtorić, Anita.
Percepcija roditeljskog ponašanja, školska samoefikasnost i kauzalne atribucije u kontekstu samoregulacije učenja. // Društvena istraživanja - Časopis za opća društvena pitanja, Pozitivna psihologija. 15 (2006.) , 4-5; 619-960 (članak, znanstveni).

630. Štulhofer, Aleksandar; Bajić, Žarko.
Prevalence of Erectile and Ejaculatory Difficulties among Men in Croatia. // Croatian Medical Journal. 47 (2006) , 1; 114-124 (članak, znanstveni). URL link to work

631. Štulhofer, Aleksandar; Brouillard, Pamela; Nikolić, Nebojša; Greiner, Nina.
HIV/AIDS and Croatian Migrant Workers. // Collegium Antropologicum. 30 (2006) , Supplement 2; 105-114 (članak, znanstveni). URL link to work

632. Štulhofer, Aleksandar; Urch, Dražen; Marjanović, Bojan; Bauer, Marina; Čupić, Zrinka; Kunej, Ana; Mikac, Una; Mlinarić, Ana; Špoljar, Nikolina; Vojnić Tunić, Ana; Vračević, Tihomir; Vujčić, Maja.
Spolne/rodne razlike u on-line seksualnim aktivnostima i njihovim posljedicama. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 6; 1029-1045 (članak, znanstveni). URL link to work

633. Šverko, Iva; Babarović, Toni.
The validity of Holland's Theory in Croatia. // Journal of Career Assessment. 14 (2006) , 4; 490-507 (članak, znanstveni). URL link to work

634. Takšić, Vladimir; Mohorić, Tamara; Munjas, Radenka.
Emocionalna inteligencija: teorija, operacionalizacija, primjena i povezanost s pozitivnom psihologijom. // Društvena istraživanja. 4-5 (2006) , 84-85; 729-752 (članak, znanstveni).

635. Vulić-Prtorić, Anita; Macuka, Ivana.
Family and coping factors in the differentiation of childhood anxiety and depression. // Psychology and Psychotherapy: Theory Research and Practice. 79 (2006.) ; 199-214 (članak, znanstveni).

636. Živčić-Bećirević, Ivanka; Rački, Željko.
Uloga automatskih misli, navika učenja i ispitne anksioznosti u objašnjenju školskog uspjeha i zadovoljstva učenika. // Društvena istraživanja. 15 (2006) , 6; 987-1004 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

637. Ajduković, Marina; Sladović Franz, Branka.
Behavioural and emotional problems of children by type of out-of-home care in Croatia. // International journal of social welfare. 14 (2005) , 3; 163-175 (članak, znanstveni).

638. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra; Takšić, Vladimir.
Nine, seven, five, or three: How many figures do we need for assessing body image?. // Perceptual and motor skills. 100 (2005) , 2; 488-493 (članak, znanstveni).

639. Arambašić, Lidija; Vlahović-Štetić, Vesna; Severinac, Ana.
Je li matematika bauk? Stavovi, uvjerenja i strah od matematike kod gimnazijalaca. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 6 (2005) , 80; 1081-1102 (članak, znanstveni).

640. Badcock; C. Johanna; Dragović, Milan; Waters, A.V. Flavie; Jablensky, Assen.
Dimensions of intelligence in schizophrenia: evidence from patients with preserved, deteriorated and compromised intellect. // Journal of Psychiatric Research. 39 (2005) , 1; 11-19 (članak, znanstveni).

641. Barić, Renata.
Motivacijska klima u sportskoj ekipi: situacijske i dispozicijske determinante. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 78-79 (2005) , 4-5; 784-805 (članak, znanstveni).

642. Basoglu, Metin; Livanou, Maria; Crnobarić, Cvetana; Frančišković, Tanja; Suljić, Enra; Đurić, Dijana; Vranešić, Melin.
Psychiatric and Cognitive Effects of War in Former Yugoslavia, Association of Lack of Redress for trauma and Posttraumatic Stress Reactions. // JAMA. Journal of the American Medical Association. 294 (2005.) , 3; 580-590 (članak, znanstveni).

643. Bezinović, Petar; Marinović-Bobinac, Ankica; Marinović-Jerolimov, Dinka.
Kratka ljestvica religioznosti: validacija na uzorku adolescenata. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 14 (2005) , 1-2; 135-153 (članak, znanstveni).

644. Bogdanović, Mario.
Sviđanje i prepoznavanje afektivnog materijala u različitim uvjetima prezentacije. // Društvena istraživanja. 14 (2005) , 3; 483-508 (članak, znanstveni).

645. Brajša-Žganec, Andreja.
The long-term effects of war experiences on children's depression in the Republic of Croatia. // Child abuse & neglect. 29 (2005) , 29; 31-43 (članak, znanstveni). URL link to work

646. Brkljačić, Tihana; Franc, Renata.
Razlike između davatelja i nedavatelja krvi: intenzitet i dimenzinalnost stava, predviđanje namjere i ponašanja. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 14 (2005) , 1-2 (75-76); 207-225 (članak, znanstveni). prilozen text rada

647. Brumini, Gordana; Ković, Ivor; Zombori, Dejvid; Lulić, Ileana; Petrovečki, Mladen.
Stavovi medicinskih sestara prema računalima: Kros-sekcijsko istraživanje upitnikom. // Croatian medical journal. 46 (2005) ; 101-107 (članak, znanstveni). URL link to work

648. Despot Lučanin, Jasminka; Lučanin, Damir; Havelka, Mladen.
Povezanost različitih mjera samoprocjene zdravlja u longitudinalnom istraživanju starijih osoba. // Studia Psychologica. 47 (2005) , 2; 145-156 (članak, znanstveni).

649. Dragović, Milan; Hammond, Geoff.
Handedness in schizophrenia: a quantitative review of evidence. // Acta Psychiatrica Scandinavica. 111 (2005) ; 410-419 (članak, znanstveni).

650. Dragović, Milan; Hammond, Geoff; Badcock, C. Johanna; Jablensky, Assen.
Laterality phenotypes in schizophrenia patients, their siblings and control subjects: associations with clinical and cognitive variables. // British Journal of Psychiatry. 187 (2005) ; 221-228 (članak, znanstveni).

651. Dragović, Milan; Hammond, Geoff; Jablensky, Assen.
Schizotypy and mixed-handedness revisited. // Psychiatry Research. 136 (2005) ; 143-152 (članak, znanstveni).

652. Gilman, Rich; Ashby, Jeffrey S.; Šverko, Dina; Florell, Dan; Varjas, Kristen.
The relationship between perfectionism and multidimensional life satisfaction among Croatian and American youth. // Personality and individual differences. 39 (2005) , 1; 155-166 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

653. Gordon, Forbes; Adams-Curtis, Leah; Jobe, Rebecca; White, Kay; Revak, Jessica; Živčić-Bećirević, Ivanka; Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Body Dissatisfaction in College Women and Their Mothers: Cohort Effects, Developmental Effects, and the Influences of Body Size, Sexism, and the Thin Body Ideal. // Sex Roles. 53 (2005.) ; 281-298 (članak, znanstveni).

654. Keresteš, Gordana.
Maternal ratings of temperamental characteristics of healthy premature infants are indistinguishable from those of full-term infants. // Croatian medical journal. 46 (2005) , 1; 36-44 (članak, znanstveni). URL link to work

655. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Arar, Ljiljana.
Effects of Surname Familiarity on Recall. // Studia psychologica. 47 (2005) , 1; 35-50 (članak, znanstveni).

656. Martinac Dorčić, Tamara.
Odnos represivnog stila suočavanja i pamćenja emocionalnog materijala različitog stupnja aktivacije i hedonskog tona. // Društvena istraživanja. 14 (2005) , 4-5; 827-852 (članak, znanstveni).

657. Maslić Seršić, Darja; Šverko, Branimir; Galešić, Mirta.
Unemployment and dimensions of subjective health: exploring moderating effects of age. // Studia psychologica. 47 (2005) , 3; 221-234 (članak, znanstveni).

658. Maslić Seršić, Darja; Šverko, Branimir; Galić, Zvonimir.
Radne vrijednosti i stavovi prema poslu u Hrvatskoj: Što se promijenilo u odnosu na 1990-te?. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 14 (2005) , 6; 1039-1054 (članak, znanstveni).

659. Maslić Seršić, Darja; Šverko, Branimir; Galić, Zvonimir.
Radne vrijednosti i stavovi prema poslu u hrvatskoj: što se promijenilo u odnosu na devedesete?. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 14 (2005) , 26; 1039-1054 (članak, znanstveni). URL link to work

660. McCrae, Robert R.; Terracciano, Antonio; Bratko, Denis; Marušić, Iris.
Personality Profiles of Cultures: Aggregate Personality Traits. // Journal of personality and social psychology. 89 (2005) , 3; 407-425 (članak, znanstveni).

661. McCrae, Robert; Terraciano, Antonio; Bratko, Denis; Marušić, Iris.
Universal Features of Personality Traits from the Observer’ s Perspective: Data from 50 Cultures. // Journal of Personality and Social Psychology. 88(3) (2005) ; 547-561 (članak, znanstveni).

662. Mlačić, Boris; Ostendorf, Fritz.
Taxonomy and Structure of Croatian Personality-descriptive Adjectives. // European journal of personality. 19 (2005) , 2; 117-152 (članak, znanstveni). URL link to work

663. Momirović, Aleksandar; Resanović Branislava; Čulig Josip; Herljević Ivona.
Utjecaj vremenskih promjena na raspoloženje stanovnika Zagreba, Hrvatska. // Collegium Anthropologicum. 29 (2005) ; 515-518 (članak, znanstveni).

664. Pokrajac-Bulian, Alessandra; Živčić-Bećirević, Ivanka.
Locus of Control and Self-esteem as Correlates of Body Dissatisfaction in Croatian University Students. // European Eating Disorders Review. 13 (2005.) ; 54-60 (članak, znanstveni).

665. Proroković, Ana; Čavka, Majda; Ćubela Adorić, Vera.
Psychosomatic and Depressive Symptoms in Civilians, Refugees, and Soldiers: 1993-2004 Longitudinal Study in Croatia. // Croatian medical journal. 46 (2005) , 2; 275-281 (članak, znanstveni).

666. Šverko, Iva.
Studentske namjere odlaska u inozemstvo: veličina potencijalnog "odljeva mozgova" i njegove odrednice u 1995., 1997. i 2004. godini. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 14 (2005) , 6; 1149-1174 (članak, znanstveni).

667. Šverko, Iva.
A World of Lies. // Journal of cross-cultural psychology. 37 (2005) ; 60-74 (članak, znanstveni).

668. Terracciano, Antonio; Bratko, Denis; Marušić, Iris.
National Character Does Not Reflect Mean Personality Trait Levels in 49 Cultures. // Science. 310 (2005) ; 96-100 (članak, znanstveni).

669. Tonković, Mirjana; Čorkalo, Dinka.
Raspoloženje kao determinanta promjene stava. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 77 (2005) ; 509-529 (članak, znanstveni).

670. Ambrosi-Randić, Neala; Tokuda, Katsumi.
Perceptions of body image among Japanese and Croatian children of preschool age. // Perceptual and Motor Skills. 98 (2004) , 2; 473-478 (članak, znanstveni).

671. Bašić, Jasna; Katić, Silvija; Vranić, Andrea; Zarevski, Predrag; Babić, Tomislav; Mahović-Lakušić, Darija.
Cognition in Parkinson's disease. // Croatian medical journal. 45 (2004) ; 451-456 (članak, znanstveni).

672. Bobić, Jasminka; Gomzi, Milica.
Memory and concentration efficiency in workers professionally exposed to xylene. // Studia Psychologica. 46 (2004) , 1; 65-71 (članak, znanstveni).

673. Brdar, Ingrid; Lončarić, Darko.
Suočavanje s akademskim stresom i aktivnosti u slobodnom vremenu učenika. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) , 6; 967-988 (članak, znanstveni).

674. Dragović, Milan.
Towards an improved measure of the Edinburgh Handedness Inventory: a one-factor congeneric measurement model using confirmatory factor analysis. // Laterality. 9 (2004) , 4; 411-419 (članak, znanstveni).

675. Duran, Mirjana.
Spomenar - tradicijski žanr spontane kulture djece i mladih. // Društvena istraživanja. 13 (2004) , 3; 529-554 (članak, znanstveni).

676. Ferić, Ivana; Burušić, Josip.
Stabilnost nacionalnog ponosa : usporedba godine 1998. i 2002.. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) , 71 (3); 423-438 (članak, znanstveni).

677. Frieze, Irene; Boneva, Bonka; Šarlija, Nataša; Horvat, Jasna; Ferligoj, Anuška; Kogovšek, Tina; Miluska, Jolanta; Popova, Ludmila; Korobanova, Janna; Sukhareva, Nadejda; Erokhina, Ludmila; Jarová, Eva.
Psychological Differences in Stayers and Leavers: Emigration Desires in Central and Eastern European University Students. // European Psychologist. 9 (2004) , 1; 15-23 (članak, znanstveni).

678. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić Larsen, Zvjezdana; Žganec, Nino.
Quality of life, life satisfaction and happiness in shift- and non-shiftworkers. // Revista de Saude Publica. 38 (2004) , suppl; 3-10 (članak, znanstveni). URL link to work

679. Kardum, Igor; Hudek-Knežević, Jasna; Kalebić, Barbara.
Povezanost Eysenckovih dimenzija ličnosti i dimenzija emocionalne kontrole s tjelesnim simptomima. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) ; 989-1010 (članak, znanstveni).

680. Keresteš, Gordana.
Stavovi nastavnika prema dječjem agresivnom ponašanju: Utjecaj vrste agresije, spola agresora i spola žrtve. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) , 6; 1055-1079 (članak, znanstveni).

681. Klarin, Mira.
Uloga socijalne podrške vršnjaka i vršnjačkih odnosa u usamljenosti predadolescenata i adolescenata. // Društvena istraživanja. 13 (2004) , 6; 1081-1097 (članak, znanstveni). URL link to work

682. Košćec, Adrijana; Radošević-Vidaček, Biserka.
Circadian components in Energy and Tension and their relation to physiological activation and performance. // Chronobiology International. 21 (2004) , 4-5; 673-690 (članak, znanstveni).

683. Ljubotina, Damir; Galić, Jadranko; Jukić, Vlado.
Prevalence and Risk Factors of Substance Use Among Urban Adolescents: Questionnaire Study. // Croatian medical journal. 45 (2004) , 1; 88-98 (članak, znanstveni).

684. Milas, Goran; Burušić, Josip.
Ideološki i sociodemografski profili glasača hrvatskih političkih stranaka: Ususret stabilnom političkom grupiranju?. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) , 3; 347-362 (članak, znanstveni).

685. Puhovski, Sena; Karlović, Ana; Buljan Flander, Gordana.
Validacija upitnika o emocionalnom zlostavljanju. // Društevna istraživanja. 13 (2004) , 3; 555-579 (članak, znanstveni).

686. Radošević-Vidaček, Biserka; Košćec, Adrijana.
Shiftworking families: Parents' working schedule and sleep patterns of adolescents attending school in two shifts. // Revista de Saude Publica. 38 (2004) , Suppl; 38-46 (članak, znanstveni).

687. Rimac, Ivan.
Strukturiranje političkih problema i modernizacija društva. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) , 3; 405-422 (članak, znanstveni).

688. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allensworth, Melisa; Hudek-Knežević Jasna; Kardum, Igor.
Patterns and universals of adult romantic attachment across 62 cultural regions: Are models of self and of other pancultural constructs?. // Journal of cross-cultural psychology. 35 (2004) , 4; 367-402 (članak, znanstveni).

689. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allik, Juri; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor.
Patterns and universals of mate poaching across 53 nations: The effects of sex, culture, and personality on romantically attracting another person's partner. // Journal of personality and social psychology. 86 (2004) , 4; 560-584 (članak, znanstveni).

690. Takšić, Vladimir; Ljiljana, Arar; Bo, Molander.
Measuring emotional intelligence : Perception of affective content in art. // Studia Psychologica. 46 (2004) , 3; 195-202 (članak, znanstveni).

691. Tepas, Donald; Barnes-Farell, Janet; Bobko, Natalia; Fisher, Frida M.; Iskra-Golec, Irena; Kaliterna Lipovčan, Ljiljana.
The impact of night work on subjective reports of well-being: and exploratory study of health care workers from five nations. // Revista de Saude Publica. 38 (2004) , suppl; 26-31 (članak, znanstveni).

692. Tuten, T.L.; Galesic, M.; Bosnjak, M.
Effects of Immediate versus Delayed Notification of Prize Draw Results on Response Behavior in Web Surveys: An Experiment. // Social science computer review. 22 (2004) , 3; 1-8 (članak, znanstveni).

693. Vlastelica, Mirela; Urlić, Ivan.
Group members' assessment of their conductor in small analytic group. // Collegium Antropologicum. 28 (2004) , Suppl. 2; 183-190 (članak, znanstveni).

694. Žebec, Mislav-Stjepan.
A Contribution to the Analysis of Human Speed of Information Processing: Developmental and Differential Arguments. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 13 (2004) , 69-70; 267-292 (pregledni rad, znanstveni).

695. Ambrosi-Randić, Neala; Pokrajac-Bulian, Alessandra.
Body-size preferences in Croatian children ages seven to ten years. // Perceptual and Motor Skills. 96 (2003.) ; 1185-1186 (članak, znanstveni).

696. Bobić, Jasminka; Pavićević, Lukrecija; Gomzi, Milica.
Cognitive performance and Post-traumatic Stress Disorder in persons exposed to war and imprisonment. // Studia Psychologica. 45 (2003) , 2; 111-119 (članak, znanstveni).

697. Bratko, Denis; Butković, Ana.
Family study of sensation seeking. // Personality and individual differences. 35 (2003) ; 1559-1570 (članak, znanstveni).

698. Brkljačić, Tihana; Ferić, Ivana; Rihtar, Stanko.
Development and Testing of Promotion Materials on Tissue and Organ Donation. // Croatian medical journal. 44 (2003) , 2; 225-233 (članak, znanstveni).

699. Butković, Ana; Bratko, Denis.
Generation and sex differences in sensation seeking: Results of family study. // Perceptual and Motor Skills. 97 (2003) ; 965-970 (članak, znanstveni).

700. Đogaš, Zoran; Kardum, Goran; Mirić, Lina; Ševo, Vana; Tolić, Tihana; Ursić, Anita; Vasiljević, Petra; Zekić, Sandra.
Attitudes towards science and alternative medicine of medical, economics and business, and electrical engineering students in Split, Croatia. // Croatian medical journal. 44 (2003) , 1; 75-79 (članak, znanstveni). URL link to work

701. Dragun, Antonio.
Povezanost religijske orijentacije, seksualnosti i prosocijalnosti. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 12 (2003) , 1-2; 201-223 (članak, znanstveni).

702. Durakovic-Belko, Elvira; Kulenovic, Alija; Dapic, Renko.
Determinants of posttraumatic adjustment in adolescents from Sarajevo who experienced war. // Journal of Clinical Psychology. 59 (2003) , 1; 27-40 (članak, znanstveni).

703. Fulgosi, Ante; Bratko, Denis; Ljubotina, Damir; Fulgosi-Masnjak, Rea.
An Informational Analysis of Reaction Times to Different Intensities of Light. // Studia psychologica. 45 (2003) , 4; 285-294 (članak, znanstveni).

704. Galešić, Mirta.
Utjecaj dužine upitnika na anketni odziv. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 12 (2003) , 5; 807-824 (članak, znanstveni).

705. Glavak, Renata; Kuterovac Jagodić, Gordana; Sakoman, Slavko.
Perceived Parental Acceptance-Rejection, Family-Related Factors, and Socio-Economic Status of Families of Adolescent Heroin Addicts. // Croatian Medical Journal. 44 (2003) , 2; 199-206 (članak, znanstveni).

706. Gomzi, Milica; Bobić, Jasminka; Pavlović, Mladen.
Pušenje roditelja i učestale prehlade djece. // Društvena istraživanja : časopis za opća i društvena pitanja. 67 (2003) , 5; 789-805 (članak, znanstveni).

707. Hallmayer, F., Joachim; Jablensky, Assen; Michie, Patricia; Woodbury, Max; Salmon, Boyd; Combrinck, Johann; Wichmann, Helen; Rock, Danniel; D'Ercole, Maria; Howell, Sarah; Dragović, Milan; Kent, Aaron.
Linkage analysis of candidate regions using a composite neurocognitive phenotype correlated with schizophrenia. // Molecular Psychiatry. 8 (2003) ; 511-523 (članak, znanstveni).

708. Janović, Tomislav; Ivković, Vladimir; Grammer, Karl; Nazor, Damir; Jovanović, Veljko.
Empathy, Communication, Deception. // Collegium antropologicum. 27 (2003) , 2; 809-822 (članak, znanstveni).

709. Jokić-Begić, Nataša; Begić, Dražen.
Quantitative electroencephalogram (qEEG) in combat veterans with post-traumatic stress disorder (PTSD).. // Nordic journal of psychiatry. 57 (2003) , 5; 351-355 (članak, znanstveni).

710. Jolijn Hendriks, A.A.J.; Perugini, Marco; Angleitner, Alois; Ostendorf, F.; Johnson, J.A.; De Fruyt, Filip; Hřebíčková, M.; Murakami, T.; Bratko, Denis; Conner, M.; Nagy, J.; Nussbaum, S.; Rodríguez-Fornells, A.; Ruisel, I.
The Five-Factor Personality Inventory: Cross-Cultural Generalizability across 13 Countries. // European Journal of Personality. 17 (2003) , 5; 347-373 (članak, znanstveni).

711. Kolić-Vehovec, Svjetlana; Rončević, Barbara.
Perfekcionizam, ispitna anksioznost i akademsko samopoimanje darovitih gimnazijalaca. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 12 (2003) , 5; 679-702 (članak, znanstveni).

712. Krapić, Nada; Kardum, Igor.
Stilovi suočavanja sa stresom kod adolescenata: konstrukcija i validacija upitnika. // Društvena istraživanja. 12 (2003) , 5; 825-846 (članak, znanstveni).

713. Kuterovac Jagodić, Gordana.
Posttraumatic stress symptoms in Croatian children exposed to war : a prospective study. // Journal of Clinical Psychology. 59 (2003) , 1; 9-25 (članak, znanstveni).

714. Milas, Goran; Žakić Milas, Danijela.
Ličnost i društveni stavovi: povezanost temeljnih dimenzija. // Društvena istraživanja. 12 (2003) , 3-4; 519-539 (članak, znanstveni).

715. Radovanović, Nataša; Glavak, Renata.
Povezanost straha od negativne evaluacije sa samopoimanjem i socijalnom percepcijom kod adolescenata. // Društvena istraživanja. 6 (2003) , 68; 1123-1139 (članak, znanstveni).

716. Rijavec, Majda; Raboteg-Šarić, Zora; Miljković, Dubravka.
Intrinsic vs. extrinsic orientation in the classroom and self-regulated learning. // Studia Psychologica. 45 (2003) , 1; 51-63 (članak, znanstveni).

717. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allensworth, Melissa; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor.
Are men universally more dismissing than women? Gender differences in romantic attachment across 62 cultural regions. // Personal relationships. 10 (2003) , 3; 307-331 (članak, znanstveni).

718. Schmitt, David; Alcalay, Lidia; Allik, Juri; Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor.
Universal sex differences in the desire for sexual variety: Tests from 52 nations, 6 continents, and 13 islands. // Journal of personality and social psychology. 85 (2003) , 1; 85-104 (članak, znanstveni).

719. Vlastelica, Mirela; Pavlović, Slavica; Urlić, Ivan.
Patient's ranking of therapeutic factors in group analysis. // Collegium Antropologicum. 27 (2003) , 2; 779-788 (članak, znanstveni).

720. Vranić, Andrea.
Personal Space in Physically Abused Children. // Environment and Behavior. 35 (2003) , 4; 550-566 (članak, znanstveni).

721. Živčić-Bećirević, Ivanka.
Uloga automatskih misli i ispitne anksioznosti u uspjehu studenata. // Društvena istraživanja. 12 (2003) , 5; 703-720 (članak, znanstveni).

722. Bobić, Jasminka; Pavićević, Lukrecija; Gomzi, Milica.
The difference in complex psychomotor reaction time between patients with and without signs of cerebral circulatory disorders. // Collegium Antropologicum. 26 (2002) , 2; 515-520 (članak, znanstveni).

723. Brajša-Žganec, Andreja; Glavak, Renata.
Povezanost bazičnih dimenzija ličnosti i depresivnosti u ranoj adolescenciji. // Društvena istraživanja. 60-61 (2002) , 4-5; 641-658 (članak, znanstveni).

724. Brajša-Žganec, Andreja; Raboteg-Šarić, Zora; Glavak, Renata.
Gender differences in the relationship between some family characteristics and adolescent substance abuse. // Društvena istraživanja. 58-59 (2002) , 2-3; 335-352 (članak, znanstveni).

725. Bratko, Denis.
Teorijski i metodološki problemi pri istraživanju kontinuiteta i promjena ličnosti. // Društvena istraživanja. 4-5 (60-61) (2002) ; 603-622 (pregledni rad, znanstveni).

726. Bratko, Denis.
Kontinuitet i promjene ličnosti od adolescencije do rane odraslosti: rezultati longitudinalnog istraživanja. // Društvena istraživanja. 11 (2002) , 4-5; 623-640 (članak, znanstveni).

727. Bratko, Denis; Barušić-Meglaj, Teuta.
Functional asymmetries of hemispheres and perception of odours. // Studia Psychologica. 44 (2002) , 4; 295-303 (članak, znanstveni).

728. Brkljačić, Tihana.
Tissue and organ donation: The relationship between attitude structure and intention to donate. // Društvena Istraživanja. 11 (2002) , 60-61; 725-749 (članak, znanstveni).

729. Burušić, Josip; Ferić, Ivana; Rihtar, Stanko.
Prisutnost pojedinih aspekata socijalne evaluacije kod osoba nižega i višega samopoštovanja. // Društvena istraživanja. 11 (2002) , 4-5(60-61); 681-697 (članak, znanstveni).

730. Franc, Renata; Šakić, Vlado; Ivičić, Ines.
Vrednote i vrijednosne orijentacije adolescenata : hijerarhija i povezanost sa stavovima i ponašanjima. // Društvena istraživanja. 11 (2002) , 2-3; 215-238 (članak, znanstveni).

731. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Pahljina, Rosanda.
Relations among social support, coping, and negative affect in hospitalized and nonhospitalized cancer patients. // Journal of psychosocial oncology. 20 (2002) , 2; 45-63 (članak, znanstveni).

732. Hudek-Knežević, Jasna; Kardum, Igor; Pahljina, Rosanda.
Relations among social support, coping, and negative affect in hospitalized and nonhospitalized cancer patients. // Journal of psychosocial oncology. 20 (2002) , 2; 45-63 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

733. Kaliterna Lipovčan, Ljiljana; Prizmić-Larsen, Zvjezdana; Šakić, Vlado.
Subjektivna dob, životno zadovoljstvo i zdravlje. // Društvena istraživanja. 11 (2002) , 6 (62); 897-908 (prethodno priopćenje, znanstveni).

734. Klarin, Mira.
Dimenzije obiteljskih odnosa kao prediktori vršnjačkim odnosima djece školske dobi. // Društvena istraživanja. 11 (2002) , 4/5; 805-822 (članak, znanstveni).