crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Naslovna
 O projektu
 FAQ
 Kontakt
4 gif
Pregledavanje radova
Jednostavno pretraživanje
Napredno pretraživanje
Skupni podaci
Upis novih radova
Upute
Ispravci prijavljenih radova
Ostale bibliografije
Slični projekti
 Bibliografske baze podataka

Jezikoslovlje
(6.03)

 
 
 
Verzija za printanje   
 
  Autorske knjige
 

1. Ai, Qing.
Ribnjak u zimu .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo i Filozofski fakultet Sveučilišta u Z, 2002 (prijevod poezije).

2. Anić, Vladimir; Brozović Rončević, Dunja; Goldstein, Ivo; Goldstein, Slavko; Jojić, Ljiljana; Matasović, Ranko; Pranjković, Ivo.
Hrvatski enciklopedijski rječnik .
Zagreb : Novi Liber, 2002 (rječnik).

3. Babić, Stjepan.
Tvorba riječi u hrvatskome književnom jeziku .
Zagreb : HAZU : Globus, 2002 (ostalo).

4. Babić, Stjepan; Finka, Božidar; Moguš, Milan.
Hrvatski pravopis .
Zagreb : Školska knjiga, 2002 (priručnik).

5. Bagić, Krešimir.
Brisani prostor .
Zagreb : Meandar, 2002. (monografija).

6. Barac-Grum, Vida; Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Kalinski, Ivan; Šojat, Antun; Švaćko, Vanja; Vajs, Nada; Zečević, Vesna.
Rječnik hrvatskoga kajkavskog književnog jezika .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002. (rječnik).

7. Batušić, Nikola.
Starija kajkavska drama .
Zagreb : Disput, 2002 (monografija).

8. Božanić, Joško.
Facende otoka Visa : prilog istraživanju leksika govora otoka Visa .
Split : Književni krug, 2002 (ostalo).

9. Bratanić, Maja; Tafra, Branka.
Glosar Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica : englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski .
Zagreb : Ministarstvo za europske integracije, 2002 (rječnik).

10. Čale, Morana.
Volja za riječ. Eseji o djelu Ranka Marinkovića .
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2001/2002 (monografija).

11. Ciceron, Marko Tulije.
O govorniku .
Zagreb : Matica hrvatska, 2002 (monografija).

12. Crnković, Milan; Težak, Dubravka.
Povijest hrvatske dječje književnosti od početka do 1955. godine .
Zagreb : Znanje, 2002 (monografija).

13. Duda, Dean.
Kulturalni studiji: ishodišta i problemi .
Zagreb : AGM, 2002 (monografija).

14. Filipi, Goran.
Istrorumunjski lingvistički atlas .
Pula : Znanstvena udruga Mediteran, 2002 (monografija).

15. Fink, Željka.
Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra .
Zagreb : FF Press, 2002 (monografija).

16. Frančić, Anđela.
Međimurska prezimena .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002. (monografija).

17. Gönc-Moačanin, Klara.
Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika: Grčka tragedija, indijska natya, japanski nô .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002 (monografija).

18. Grčević, Franjo.
Simbolizam, ekologija, eshatologija .
Zagreb : Matica hrvatska, 2002 (monografija).

19. Ham, Sanda.
Školska gramatika hrvatskoga jezika .
Zagreb : Školska knjiga, 2002. (priručnik).

20. Horvat, Jasna.
Izgubljena vila .
Osijek : Matica hrvatska, 2002 (igrokazi). prilozen text rada

21. Jukić, Tatjana.
Zazor, nadzor, sviđanje. Dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću. .
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2002. (književno-povijesno-teorijska studija).

22. Jurčević, Ivan.
Jezik hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara .
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2002 (monografija).

23. Kašić, Bartol.
Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002. (monografija).

24. Knezović, Pavao.
Stare i rijetke hrvatske knjige samostana u Zaostrogu - Vetustiora Croatica u knjižnici Kačićeva samostana (tiskane do 1850.) .
Split - Zaostrog : Zbornik "Kačić", Split, 2002 (monografija).

25. Knezović, Pavao.
Stare i rijetke hrvatske knjige samostana u Zaostrogu - Vetustiora Croatica u knjižnici Kačićeva samostana (tiskane do 1850.) .
Split - Zaostrog : Zbornik "Kačić", Split, 2002 (monografija).

26. Kordić, Snježana.
Riječi na granici punoznačnosti .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2002 (monografija). prilozen text radaURL link to work

27. Kövecses, Zoltán.
Metaphor: A Practical Introduction .
Oxford : Oxford University Press, 2002 (monografija).

28. Križman, Mate; Matišić, Zdravka.
Indije i Tibet Nikole Ratkaja .
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko filološko d, 2002 (monografija).

29. Lipljin, Tomislav.
Rječnik varaždinskoga kajkavskog govora .
Varaždin : Garestin, 2002 (rječnik).

30. Lipovčan, Srećko.
Mladi Ujević: politički angažman i rana proza (1909.-1919.) .
Split : Književni krug, 2002. (knjiga).

31. Lukšić, Irena.
Hrvatska i svijet .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002 (zbornik).

32. Machiedo, Mladen.
Dritto e rovescio (saggi novecenteschi) .
Zagreb : Erasmus, 2002 (monografija).

33. Machiedo, Mladen.
O modusima književnosti. Transtalijanistički kompendij .
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2002 (monografija).

34. Malić, Dragica.
Na izvorima hrvatskoga jezika .
Zagreb : Matica hrvatska, 2002. (monografija).

35. Malić, Dragica.
Nacrt za Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002. (monografija).

36. Malinar, Smiljka.
Od Marulića do Marina .
Zagreb : Ex libris, 2002. (priručnik).

37. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Strah od stranoga jezika – kako nastaje kako se očituje i kako ga se osloboditi .
Zagreb : Naklada Ljevak, 2002. (monografija).

38. Mihaljević, Milan.
Slavenska poredbena gramatika, 1. dio: Uvod i fonologija .
Zagreb : Školska knjiga, 2002. (monografija).

39. Milanja, Cvjetko.
Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma: panorama .
Zagreb : Konzor, 2002 (monografija).

40. Mitana, Dušan.
Patagonija .
Zagreb : Meandar, 2002 (kratki roman).

41. Moguš, Milan.
Senjski rječnik .
Zagreb-Senj : HAZU- Matica hrvatska Senj, 2002 (rječnik).

42. Moguš, Milan; Pintarić, Neda.
Poljsko-hrvatski rječnik .
Zagreb : Školska knjiga, 2002 (rječnik).

43. Muhoberac, Mira; Muhoberac, Vesna.
Dnevnik čitanja i stvaranja .
Zagreb : Naklada Fran ; Torus d. o. o., 2002 (priručnik).

44. Nazor, Anica.
Henrik Birnbaum .
Zagreb, Zadar : Slavistički komitet Hrvatskoga filološkog društva, 2002 (monografija).

45. Nikčević, Milorad.
Filološke rasprave. .
Podgorica : Geos Podgorica, Crnogorsko-hrvatsko prijateljsko društvo Ivan Mažuranić Cetinje, 2002. (koparativna studija).

46. Nikčević, Milorad.
Odsjaji kultura. Hrvatska i crnogorska kultura stoljećima .
Zagreb : CKD, 2002. (monografija).

47. Nikčević, Vojislav.
Kroatističke studije .
Zagreb : Erasmus Naklada d.o.o., Hrvatsko-crnogorsko društvo prijateljstva RH Osijek, Crnogorsko-hrvatsko prijateljsko društvo Ivan Mažuranić Cetinje, 2002. (monografija).

48. Novak, Slobodan Prosperov.
Zlatno doba : Marulić - Držić - Gundulić .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2002. (monografija).

49. Peterlić, Ante.
Studije o 9 filmova .
Zagreb : Hrvatski filmski savez, 2002 (monografija).

50. Pintarić, Neda.
Pragmemi u komunikaciji .
Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, 2002. (priručnik).

51. Platon.
Parmenides = Parmenid .
Zagreb : Demetra, 2002 (monografija).

52. Ruiz, de Mendoza Ibáñ ; ez, Francisco José; Otal Campo; José, Luis.
Metonymy, Grammar and Communication .
Granada : Editorial Comares, 2002 (monografija).

53. Sablić Tomić, Helena.
Intimno i javno - suvremena hrvatska autobiografska proza .
Zagreb : Naklada Ljevak, 2002 (monografija).

54. Samardžija, Marko.
Nekoć i nedavno .
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2002 (monografija).

55. Sesar, Dubravka.
Češko-hrvatski rječnik / Hrvatsko-češki rječnik (s gramatikom) .
Zagreb : Školska knjiga, 2002 (rječnik).

56. Štambuk, Anuška.
English in Electrical Engineering and Computing .
Split : FESB, Sveučilište u Splitu, 2002 (priručnik).

57. Tatarin, Milovan.
Povijest, istina, prašina .
Zagreb : Znanje, 2002 (monografija).

58. Užarević, Josip.
Između tropa i priče. Rasprave i ogledi o hrvatskoj književnosti i književnoj znanosti .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2002. (rasprave i ogledi).

59. Vranić, Silvana.
Fonologija .
Rijeka : Matica hrvatska, Ogranak ; Filozofski fakultet Sveučilišta, 2002. (monografija).

60. Zalar, Diana.
Poezija u zrcalu nastave. Igre stihom i jezikom u susretima s djecom .
Zagreb : Mozaik knjiga, 2002. (priručnik i antologija).

61. Zalar, Diana; Boštjančić, Marijanka; Schlosser, Vikica.
Slikovnica i dijete .
Zagreb : Golden marketing, 2002. (kritički i metodički priručnik).

62. Zečević, Vesna; Barac-Grum, Vida; Lončarić, Mijo; Šojat, Antun; Vajs, Nada; Barac-Grum, Vida; Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Kalinski, Ivan; Šojat, Antun; Švaćko, Vanja; Zečević, Vesna.
Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika, svezak 9 .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002 (rječnik).

63. Znika, Marija.
Kategorija brojivosti u hrvatskom jeziku .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002. (monografija).

64. Babić, Stjepan.
Hrvatska jezikoslovna prenja .
Zagreb : Globus, 2001. (ostalo).

65. Banov-Depope, Estela.
Hrvatske kalendarske knjige u Sjevernoj Americi .
Rijeka : Hrvatsko filološko društvo, 2001 (monografija).

66. Batinić, Štefka; Majhut, Berislav.
Od slikovnjaka do Vragobe : Hrvatske slikovnice do 1945. .
Zagreb : Hrvatski školski muzej, 2001 (monografija).

67. Batušić, Nikola.
Mislibolesnik ili Hipokondrijakus .
Zagreb : Disput, 2001 (monografija).

68. Batušić, Nikola; Kravar, Zoran; Žmegač, Viktor.
Književni protusvjetovi. Poglavlja iz hrvatske moderne .
Zagreb : Matica hrvatska, 2001 (monografija).

69. Benjak, Mirjana.
Književnost(i) u kontaktu, Suvremena srednjoevropska pripovjedna proza u gimnazijskoj nastavi književnosti .
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2001. (monografija).

70. Bilić, Niko.
Vjeruj i živi: biblijska razmišljanja, propovijedi, molitve .
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, 2001. (teološki eseji).

71. Biti, Vladimir.
Literatur- und Kulturtheorie: Ein Handbuch gegenwaertiger Begriffe .
Reinbek : Rowohlt, 2001 (enciklopedija).

72. Bobinac, Marijan.
Puk na sceni : studije o hrvatskom pučkom komadu .
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2001 (monografija).

73. Bogner-Šaban, Antonija.
Povrat u nepovrat. Na razmeđu realizma i moderne. Devet kazališno-književnih portreta .
Zagreb : Hrvatski centar ITI-UNESCO, 2001 (monografija).

74. Bošković, Ivan.
Lica i obrasci .
Split : Laus, 2001 (kritike).

75. Brdar, Mario; Kučanda, Dubravko; Omazić, Marija.
Grammatical Functions and Categories. Part One: The English Verb .
Osijek : Pedagoški fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2001. (ostalo).

76. Car-Mihec, Adriana.
Pogled u hrvatsku dramu .
Rijeka : Hrvatsko filološko društvo, 2001 (ostalo).

77. Ciglar-Žanić, Janja.
Neka veća stalnost: Shakespeare u tekstu i kontekstu .
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti FIlozofskog fakulteta , Zagreb, 2001 (monografija).

78. Ćosić, Vjekoslav; Mahnić-Ćosić, Ana.
Zadarski jezični krajolici .
Zadar : Matica Hrvatska, 2001 (monografija).

79. Dragić, Marko.
Od Kozigrada do Zvonigrada : hrvatske povijesne predaje i legende iz Bosne i Hercegovine .
Baška Voda, Mostar, Zagreb : Mala nakladna kuća Sveti Jure ; ZIRAL, 2001 (monografija).

80. Filipi, Goran; Ionila, Florin.
Hrvatsko-rumunjski rječnik .
Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2001 (rječnik).

81. Filipi, Goran; Ionila, Florin.
Rumunjsko-hrvatski razgovorni priručnik - Ghid de conversatie roman-croat .
Zagreb : Knjiga Dominović ; Filozofski fakultet Pula, 2001 (priručnik).

82. Francesca Maria Gabrielli.
Tra stella e cristallo. Due raccolte in simbiosi: Zvjezdarnica (Osservatorio astronomico) (1994) e Cvjetni trg (Piazza dei fiori) (1994) di Danijel Dragojević .
Recco-Genova : Le Mani, 2001 (monografija).

83. Gačić, Milica.
Pisanje i objavljivanje znanstvenih i stručnih radova .
Zagreb : MInistarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2001 (monografija).

84. Holzer, Georg.
Die Slaven im Erlaftal. Eine Namenlandschaft in Niederösterreich .
Wien : Institut für Landeskunde, 2001 (monografija).

85. Ivić, Nenad.
Textus. Istraživanja o Amijanu Marcelinu .
Zagreb : Matica hrvatska, 2001. (monografija).

86. Kordić, Snježana.
Wörter im Grenzbereich von Lexikon und Grammatik im Serbokroatischen .
München : Lincom Europa, 2001 (monografija).

87. Kovačević, Marina; Badurina Lada.
Raslojavanje jezične stvarnosti .
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 2001 (monografija).

88. Kovačević, Melita.
Društvena istraživanja Lingvistička ekologija: jezični razvoj i višejezičnost / Kovačević, Melita (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2001 (zbornik).

89. Kovačević, Melita.
Thematic Issue: Early Communication and Language Development / Kovačević, Melita (ur.).
Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2001 (zbornik).

90. Kovač, Zvonko.
Poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. (monografija).

91. Marinković, Dušan.
Iz tijesna vremena .
Zagreb : Prosvjeta, 2001 (monografija).

92. Maštrović, Tihomil.
Nad jabukama vile Hrvatice. Kroatističke studije. .
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2001 (monografija).

93. Matasović, Ranko.
Uvod u poredbenu lingvistiku .
Zagreb : Matica hrvatska, 2001 (monografija).

94. Milanja, Cvjetko.
Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. II. dio .
Zagreb : Altagama, 2001 (monografija).

95. Milanja, Cvjetko.
Hrvatsko pjesništvo : od 1950. do 2000. : III dio .
Zagreb : Altagama, 2001 (monografija).

96. Miškulin, Dolores.
Talijanski u restoranu / L'italiano al ristorante .
Pula : HoReBa, 2001 (priručnik).

97. Muhoberac, Mira.
Samuel Beckett, Svršetak igre (Fin de partie) .
Dubrovnik : KMD, 2001. (monografija).

98. Muhoberac, Mira.
Mavro Vetranović, Suzana čista .
Dubrovnik : Kazalište Marina Držića, 2001. (monografija).

99. Nemec, Krešimir.
Hrvatski pripovjedači .
Zagreb : Mozaik knjiga, 2001 (monografija).

100. Novak, Slobodan Prosperov.
Dubrovnik ponovljen .
Zagreb : LMN, 2001 (monografija).

101. Pandžić, Vlado.
Putovima školske recepcije književnosti .
Zagreb : Profil, 2001. (monografija).

102. Pandžić, Vlado.
Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi .
Zagreb : Profil, 2001. (monografija).

103. Pandžić, Vlado.
Hrvatski jezik, pismenost i književnost u bosanskohercegovačkom školstvu .
Zagreb : Profil, 2001. (monografija).

104. Pandžić, Vlado.
Profesori i učenici, hrvatski pisci .
Zagreb : Birotisak, 2001. (monografija).

105. Pandžić, Vlado.
Hrvatski roman u školi (drugo, promijenjeno izdanje) .
Zagreb : Profil, 2001. (monografija).

106. Petlevski, Sibila.
Kazalište suigre. Gavellin doprinos teoriji. .
Zagreb : Antibarbarus, 2001 (monografija).

107. Samardžija, Marko; Selak, Ante.
Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti .
Zagreb : Pergamena, 2001 (leksikon).

108. Sambunjak, Slavomir.
Tkonski zbornik .
Tkon : Općina Tkon, 2001 (zbornik).

109. Sedlić, Božica.
Lijepa lijepu donosi : rječnik poslovica : poslovice na dvadeset različitih europskih jezika = Likness ends in likness : dictionary of proverbs : proverbs in twenty different European languages .
Slavonski Brod : Europski dom, 2001 (rječnik).

110. Sesar, Dubravka.
Češki u 30 lekcija. Književni tekstovi. Gramatika. Konverzacija. Češko-hrvatski rječnik .
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, Zavod za lingvistiku, 2001. (priručnik).

111. Slade, Sebastijan.
Fasti litterario-Ragusini / Dubrovačka književna kronika .
Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2001 (povijest književnosti).

112. Uvanović, Željko.
Söhne vermissen ihre Väter. Misslungene, ambivalente und erfolgreiche Vatersuche in der deutschsprachigen Erzählprosa nach 1945 .
Marburg : Tectum Verlag, 2001 (monografija). prilozen text rada

113. Vidović Bolt, Ivana; Nowacki, Dariusz.
Antologija poljske kratke priče .
Zagreb : Naklada MD, 2001. (antologija (prijevodi)).

114. Visinko, Karol.
Alica u Zemlji čudesa Lewisa Carrolla .
Zagreb : Mozaik knjiga, 2001. (monografija).

115. Vrhovac, Yvonne.
Govorna komunikacija i interakcija na satu stranog jezika .
Zagreb : Naklada Ljevak, 2001 (monografija).

116. Zaradija Kiš, Antonija.
Šimun Greblo i njegovo tumačenje Muke Kristove (1493.) .
Pazin ; Buzet ; Zagreb : "Juraj Dobrila", Pazinski kolegij ; Katedra Čakavskog sabora ; Institut za etnologiju i folkloristiku, 2001 (monografija).

117. Zima, Dubravka.
Ivana Brlić Mažuranić .
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti, 2001. (monografija).

118. Žmegač, Viktor.
Krležini europski obzori : djelo u komparativnom kontekstu .
Zagreb : Znanje, 2001 (monografija).

119. Bačić-Karković, Danijela; Car-Mihec, Adriana.
Uvod u genologiju .
Rijeka : Filozofski fakultet, 2000 (monografija). prilozen text rada

120. Banov, Estela.
Usmeno pjesnistvo kvarnerskoga kraja .
Rijeka : Hrvatsko filolosko drustvo, 2000 (studija).

121. Biškup, Marijan.
Bogoslovne kreposti u djelima Klementa Ranjine .
Zagreb : Glas Koncila, 2000 (studija i prijevod).

122. Bogner-Šaban, Antonija.
Zaustavljeni trenuci glume .
Vinkovci : Riječ, 2000 (monografija).

123. Botica, Stipe.
Suvremeni hrvatski grafiti .
Zagreb : Naklada Pavičić, 2000 (monografija).

124. Bratulić, Josip.
Istra, zavičaj starina i ljepota .
Pula : C.A.S.H., 2000 (monografija).

125. Brešić, Vinko.
Knjiga o Virovitici .
Virovitica : MikešLand, 2000 (monografija).

126. Čondrić Rabac, Glorija.
Hrvatsko-talijanske književne teme .
Rijeka : adamić, 2000 (ostalo).

127. Čorkalo, Katica.
Spomenica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima 1969./70. - 2000. .
Vinkovci - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, 2000 (monografija).

128. Damjanović, Stjepan.
Filološki razgovori .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2000 (monografija).

129. Filipi, Goran; Ionila, Florin Lazar.
Hrvatsko-rumunjski razgovorni priručnik .
Zagreb : Naklada Nediljko Dominović, 2000 (priručnik).

130. Gabrić-Bagarić, Darija.
Matija Divković. Izbor iz djela .
Vinkovci : Riječ, 2000 (monografija).

131. Glavinić, Vera.
Vocabolario del dialetto istroveneto di Pola .
Pula : Filozofski fakultet u Puli, 2000 (rječnik).

132. Grgas, Stipe.
Ispisivanje prostora: čitanje suvremenoga američkog romana .
Zagreb : MD, 2000 (monografija).

133. Horvat, Dragutin.
Österreichische Literatur in Kroatien : Beiträge zu einer interkulturellen Literaturgeschichte .
Zagreb : ArTresor, 2000 (monografija).

134. Kačić, Miro.
Le croate et le serbe: Illusions et falsification .
Pariz : Honore Champion, 2000 (monografija).

135. Ljubičić, Maslina.
Studije o prevođenju .
Zagreb : Hval, Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, 2000 (ostalo).

136. Lukenda, Marko.
Ivan Franjo Jukić .
Zagreb : Pergamena, 2000. (monografija).

137. Lukšić, Irena.
Dragojla Jarnević, Dnevnik .
Karlovac : Matica hrvatska, 2000. (kritičko izdanje rukopisa).

138. Matanović, Julijana.
Lijepi običaji .
Zagreb : Znanje, 2000. (studije).

139. Milanja, Cvjetko.
Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. I. dio .
Zagreb : Altagama, 2000. (monografija).

140. Milanja, Cvjetko.
Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma .
Zagreb : Matica hrvatska, 2000 (monografija).

141. Nemec, Krešimir.
Mogućnosti tumačenja .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2000 (monografija).

142. Novak, Slobodan Prosperov.
Kratka povijest avanturizma .
Zagreb : Matica hrvatska, 2000. (monografija).

143. Oraić Tolić, Dubravka.
Dvadeseto stoljeće u retrovizoru .
Zagreb : Školska knjiga, 2000. (eseji).

144. Peruško, Tatjana.
Roman u zrcalu. Talijanska proza 20. st. između samosvijesti i pripovijesti .
Zagreb : Naklada MD, 2000. (ostalo).

145. Petlevski, Sibila.
Simptomi dramskog moderniteta .
Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2000. (monografija).

146. Pletikosa, Jakov.
Putovanje k Jerozolimu god. 1752. .
Šibenik : Gradska knižnica Juraj Šišgorić, 2000. (izdanje književnoga djela).

147. Pliško, Lina.
Govor Barbanštine .
Pula : Filozofski fakultet, 2000 (monografija).

148. Sambunjak, Slavomir.
Jezik i stil hrvatskih glagoljskih prenja .
Split : Književni krug, 2000. (monografija).

149. Sanader, Ivo; Škarić, Ivan; Wrasmann Michael; Tomasović, Mirko.
Marko Marulić. Gedenkausgabe anlaesslich der Errichtung des Denkmals in Berlin, am 27. Mai 2000 .
Zagreb : ERASMUS-Verlag, 2000 (spomen-knjižica).

150. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
अन अन्तोलोग्य ओफ़् थे च्रॉतिअन् ल्य्रिच्स ओफ़् थे होमेलन्द् वर १९९१-१९९४ .
New Delhi : New Delhi, 20003 (monografija).

151. Škarić, Ivo.
Temeljci suvremenoga govorništva .
Zagreb : Školska knjiga, 2000 (priručnik).

152. Vilke, Mirjana.
Uh, ta engleska gramatika! .
Zagreb : Naklada Ljevak, 2000 (priručnik).

153. Vinja, Vojmir.
Port-Royal. Opća i obrazložbena gramatika. Hrvatsko izdanje priredio i komentarom popratio Vojmir Vinja .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2000 (monografija).

154. Vinja, Vojmir; Kovačec, August; De Mauro, Tullio.
Ferdinand de Saussure, Tečaj opće lingvistike (prijevod) .
Zagreb : ArTresor naklada ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2000 (monografija).

155. Vrljić, Stojan.
Jezik naš hrvatski .
Split, Mostar : Logos : Matica hrvatska, 2000. (monografija).

156. Vrljić, Stojan.
Andrić u njemačkom .
Split, Mostar : Logos : Matica hrvatska, 2000. (monografija).

157. Zečević, Vesna.
Hrvatski dijalekti u kontaktu .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2000. (monografija).

158. Antunović, Goranka.
A Dictionary of Anglicisms in Swedish / Filipović, Rudolf (ur.).
Zagreb : Zavod za lingv., Filoz. fakultet; Institut za jez. istraž. HAZU, 1999. (rječnik).

159. Barić, Eugenija; Hudeček, Lana; Koharović, Nebojša; Lončarić, Mijo; Lukenda, Marko; Mamić, Mile; Mihaljević, Milica; Šarić, Ljiljana; Švaćko, Vanja; Vukojević, Luka; Zečević, Vesna; Žagar, Mateo.
Hrvatski jezični savjetnik .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje : Pergamena : Školske novine, 1999 (priručnik).

160. Batušić, Nikola.
Studije o hrvatskoj drami .
Zagreb : Matica hrvatska, 1999 (monografija).

161. Beker, Miroslav.
Suvremene književne teorije .
Zagreb : Matica hrvatska, 1999. (priručnik).

162. Bonačić, Mirjana.
Tekst, diskurs, prijevod: o poetici prevođenja .
Split : Književni krug, 1999 (monografija).

163. Bošković, Ivan.
Iskustvo drugoga .
Zagreb : Matica hrvatska, 1999 (studije i književne kritike).

164. Dragić, Marko.
Deset kamenih mačeva : hrvatske predaje i legende iz Bosne i Hercegovina I. .
Baška Voda : Mala nakladna kuća Sveti Jure, 1999. (monografija).

165. Flaker, Aleksandar.
Književne vedute .
Zagreb : Matica Hrvatska, 1999 (ostalo).

166. Gehrmann, Zygfryd, Eckardt.
Sprechen als Tätigkeit: Koordinations- und lerntheoretische Grundlagen des zweitsprachlichen Ausspracheerwerbs .
Heidelberg : Universitätsverlag C. Winter, 1999 (monografija).

167. Horvat, Vladimir.
Bartol Kašić - otac hrvatskog jezikoslovlja .
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji - Filozofski fakultet Družbe Isusove - Hrvatski povijesni institut u Beču, 1999 (monografija).

168. Jelčić, Dubravko.
Književnost u čistilištu .
Zagreb : Matica hrvatska, 1999 (monografija).

169. Jenikova, Anna; Ivanković, Katica.
Česko-chorvatsky a chorvatsko-česky slovnik na cesty .
Prag, Češka : H + H, 1999 (rječnik).

170. Ježić, Mislav.
Rgvedske upanišadi. Aitareya i Kaušitaki. Dodatak: Baškalamantra-upanišad. .
Zagreb : Matica hrvatska, 1999 (monografija).

171. Josipović, Višnja.
Phonetics and phonology for students of English .
Zagreb : Targa, 1999 (udžbenici i skripta).

172. Kordić, Snježana.
Der Relativsatz im Serbokroatischen .
München : Lincom Europa, 1999 (monografija).

173. Lisac, Josip.
Hrvatski govori, filolozi, pisci .
Zagreb : Matica hrvatska, 1999 (skup rasprava).

174. Lukšić, Irena.
Hrvatska - Rusija : kulturno-povijesne veze = Horvatija - Rossija : kul'turno-istoričeskie svjazi .
Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1999 (monografija).

175. Machiedo, Mladen.
Slatkogorka Italija. Tri desetljeća s piscima .
Zagreb : Matica hrvatska, 1999 (monografija).

176. Mamić, Mile.
Temelji hrvatskoga pravnog nazivlja, II., prošireno izdanje .
Zagreb : Profil International, 1999 (monografija).

177. Moguš, Milan; Bratanić, Maja; Tadić, Marko.
Hrvatski čestotni rječnik .
Zagreb : Zavod za lingvistiku, Školska knjiga, 1999 (monografija).

178. Novak, Slobodan Prosperov.
Povijest hrvatske književnosti : Od Gundulićeva "poroda od tmine" do Kačićeva Razgovora ugodnog naroda slovinskoga iz 1756. : sv. 3 .
Zagreb : Antibarbarus, 1999. (monografija).

179. Olujić, Elis.
Le riviste culturali italiane pubblicate in Istria nel Novecento .
Rijeka : Pietas Iulia, EDIT, 1999 (ostalo).

180. Paljetak, Luko.
Hrvatske teme .
Dubrovnik : Matica hrvatska Dubrovnik, 1999 (monografija).

181. Pintarić, Ana.
Bajke, pregled i interpretacije .
Osijek : Matica hrvatska, Pedagoški fakultet, 1999 (monografija).

182. Pintarić, Ana; Peko, Anđelka.
Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika .
Osijek : Pedagoški fakultet, 1999. (monografija).

183. Profeta, Dušanka; Novosad, Alen.
Hrvatsko-češki rječnik .
Zagreb : Informator, 1999. (monografija).

184. Sabljak, Tomislav.
Blasfemija čitanja. Ironijska upotreba teksta .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1999 (monografija).

185. Sanader, Ivo.
Il caso Jakob Wassermann. Alla ricerca di uno scrittore scomparso .
Venezia : Edizioni del Leone, 1999 (monografija).

186. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
At this terrible Moment .
Guttenberg : Blackstone Media Arts, 1999 (monografija).

187. Škavić, Đurđa.
Hrvatsko kazališno nazivlje .
Zagreb : Hrvatski centar ITI - UNESCO, 1999 (monografija).

188. Šuran, Fulvio.
Elogio alla fuga .
Fiume=Rijeka : Edit, 1999 (monografija).

189. Tatarin, Milovan.
Zaboravljena Oliva .
Zagreb : Matica Hrvatska, 1999 (monografija).

190. Tomasović, Mirko.
Marko Marulić Marul .
Zagreb : Erasmus, Knjizevni krug Split i Zavod za znanost o književnosti, 1999 (monografija).

191. Tomas, Valter.
"Gazzetta di Zara" u preporodnom ozračju: prijevodi hrvatske poezije i ostali književni prinosi .
Split : Književni krug, 1999 (monografija).

192. Turković, Hrvoje.
Suvremeni film: djela i stvaratelji, trendovi i tradicije .
Zagreb : Znanje, 1999 (zbirka eseja).

193. Vončina, Josip.
Tekstološka načela za pisanu baštinu hrvatskoga jezičnog izraza .
Zagreb : Matica hrvatska, 1999. (monografija).

194. Vončina, Nikola.
TV osvaja Hrvatsku. Prilozi za povijest radija i televizije u Hrvatskoj III. / Čuić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio, 1999 (monografija).

195. Vuletić, Branko.
Prostor pjesme. O plošnom, prostornom ustrojstvu pjesništva Jure Kaštelana .
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1999 (monografija).

196. Zorić, Mate.
Dalle due sponde. Contributi sulle relazioni litterarie .
Roma : Il Calamo, 1999 (monografija).

197. Alighieri, Dante.
Nauk o pučkom jeziku = De vulgari eloquentia. Tekst latinskog izvornika priredio, na hrvatski preveo i komentarom popratio Vojmir Vinja. .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998 (monografija).

198. Benjak, Mirjana; Fatur, Silvo.
Šolska ura z Wertherjem .
Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998 (monografija).

199. Bobaljević, Sabo.
Pjesni razlike .
Zagreb : Matica hrvatska, 1998. (ostalo).

200. Botica, Stipe.
Lijepa naša baština : književno antroploške teme (poglavlje: Novi zapisi hrvatske usmene književnosti i tradicijske kulture) .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1998 (monografija).

201. Depierris, Jean-Louis.
Poésie / Poezija .
Zagreb : Matica hrvatska Zagreb, 1998 (monografija).

202. Dukić, Davor.
Figura protivnika u hrvatskoj povijesnoj epici .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1998 (monografija).

203. Fališevac, Dunja.
Dživo Bunić Vučić, Izabrane pjesme .
Zagreb : Matica hrvatska, 1998 (priručnik).

204. Fališevac, Dunja.
Hrvatska epika do preporoda .
Zagreb : Erasmus naklada, 1998 (zbornik).

205. Filipi, Goran; Buršić-Giudici, Barbara.
Istriotski lingvistički atlas = Atlante linguistico istrioto .
Pula : Znanstvena udruga Mediteran, 1998. (monografija).

206. Gianna Mazzieri Sanković.
La "Voce" di una minoranza. Analisi della pagina culturale de “La Voce del Popolo” negli anni ’50. .
Torino Italija : La Rosa Editrice, 1998 (monografija).

207. Ham, Sanda.
Jezik zagrebačke filološke škole .
Osijek : Matica hrvatska, Osijek, 1998 (monografija).

208. Häusler, Maja.
Zur Geschichte des Deutschunterrichts in Kroatien seit dem 18. Jahrhundert .
Frankfurt am Main : Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1998 (monografija).

209. Jozić, Branko; Lučin, Bratislav.
Bibliografija Marka Marulića. Prvi dio: Tiskana djela (1477-1997) .
Split : Književni krug Split - Marulianum, 1998. (monografija).

210. Kalogjera, Goran.
Bratimsko pjesnistvo grada Korcule .
Rijeka : HFD, 1998 (monografija).

211. Kolenić, Ljiljana.
Riječ o riječima : iz hrvatske leksikologije i frazeologije 17. i 18. stoljeća .
Osijek : Pedagoški fakultet, Osijek, 1998 (monografija).

212. Kovačec, August.
Istrorumunjsko-hrvatski rječnik (s gramatikom i tekstovima) .
Pula : Znanstvena udruga Mediteran Pula, 1998 (monografija).

213. Kramarić, Zlatko.
Književnost, povijest, politika .
Osijek : Svjetla grada, 1998 (monografija).

214. Ladan, Tomislav; Markešić, Ivan.
Njemačko-hrvatski i hrvatsko-njemački rječnik .
Zagreb : ABC Naklada, 1998 (rječnik).

215. Lederer, Ana.
Ivan Raos .
Zagreb : Meandar, 1998 (monografija).

216. Lončarić, Mijo; Bičanić, Ante.
Priručnik za pravilno pisanje .
Zagreb : Profil International, 1998 (priručnik).

217. Lončarić, Mijo; Bičanić, Ante.
Hrvatski školski rječnik : od petog razreda osnovne škole .
Zagreb : Profil International, 1998 (priručnik).

218. Lončarić, Mijo i dr.
Hrvatski jezik .
Opole : Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998 (monografija).

219. Lukežić, Iva.
Govori Klane i Studene .
Crikvenica : Libellus, 1998. (monografija).

220. Lukežić, Iva; Turk, Marija.
Govori otoka Krka .
Crikvenica : Libellus, 1998. (monografija).

221. Mandić, Antun.
Uputjenje k slavonskomu Pravopisanju 1779. .
Osijek : Matica hrvatska, Pedagoški fakultet, 1998 (monografija).

222. Mazzieri, Gianna.
La Voce di una minoranza : Analisi della pagina culturale de “La Voce del Popolo” negli anni ’50 .
Torino : Editore La Rosa, 1998 (monografija).

223. Menac, Antica; Sesar, Dubravka; Kuchar, Renata.
Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema .
Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 1998. (monografija).

224. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Uloga afektivnih faktora u učenju stranih jezika .
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1998 (monografija).

225. Mihaljević, Milan.
Generativna sintaksa i semantika .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1998. (monografija).

226. Mihaljević, Milica.
Terminološki priručnik .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1998. (monografija).

227. Nemec, Krešimir.
Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. .
Zagreb : Znanje, 1998 (monografija).

228. Olujić, Elis.
Per molti versi .
Rijeka : EDIT, 1998 (monografija).

229. Palameta Miroslav (priredio).
Nikola Šop, Izabrane pjesme .
Vinkovci : Croatica, Riječ, 1998. (priredio).

230. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
En tiu terura momento .
Zagreb : Kroata Esperanto-Ligo ; Školska knjiga, 1998 (monografija).

231. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
Bu dehşet aninda .
Istanbul : Era Yayincilik, 1998 (monografija).

232. Šinko-Depierris, Đurđa.
Francuski književnici i likovna kritika .
Split : Matica hrvatska, 1998 (monografija).

233. Šojat, Antun; Barac-Grum, Vida; Kalinski, Ivan; Lončarić, Mijo; Zečević, Vesna.
Zagrebački kaj: govor grada i prigradskih naselja .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998 (monografija).

234. Stolac, Diana.
Hrvatsko pomorsko nazivlje, njegovi prethodnici i nastavljači .
Rijeka : ICR, 1998. (monografija).

235. Stričević-Kovačević, Zrinka.
Hrvatski motivi u djelu Martina Kukučina .
Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1998. (monografija).

236. Strozzi, Tito; Mesarić, Kalman.
Roman i drame ; Drame i kritike .
Zagreb : Matica hrvatska, 1998 (ostalo).

237. Timko, Oksana.
Botanična i zoolohična nomenklatura bačvanskyh rusnakiv .
Užgorod : Užgorodskyj deržavnyj universytet, 1998 (monografija).

238. Tomasović, Mirko.
Od Vrlike do Lisabona .
Sinj : Matica hrvatska, 1998 (monografija).

239. Uvanović, Željko.
Ethischer Individualismus und Obrigkeitsgehorsam. Zu einer Problematik im Drama und Leben Gerhart Hauptmanns in den Jahren 1914-1946 .
Göttingen : Cuvillier Verlag, 1998 (monografija). prilozen text rada

240. Vinja, Vojmir.
Jadranske etimologije : jadranske dopune Skokovu etimologijskom rječniku : knjiga I : A--H .
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Školska knjiga, 1998 (monografija).

241. Vinja, Vojmir.
Gramatika španjolskog jezika s osnovama španjolsko-fracusko-talijanskog uspoređenja .
Zagreb : Školska knjiga, 1998 (monografija).

242. Žanić, Ivo.
Prevarena povijest (Guslarska estrada, kult hajduka i rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini 1990-1995. godine) .
Zagreb : Durieux, 1998 (monografija).

243. Žmegač, Viktor.
Bečka moderna: portret jedne kulture .
Zagreb : Matica hrvatska, 1998 (monografija).

244. Žmegač, Viktor; Frangeš, Ivo.
Hrvatska novela. Interpretacije .
Zagreb : Školska knjiga, 1998 (monografija).

245. Barić, Eugenija; Lončarić, Mijo; Malić, Dragica; Pavešić, Slavko; Peti, Mirko; Zečević, Vesna; Znika, Marija.
Hrvatska gramatika .
Zagreb : Školska knjiga, 1997 (monografija).

246. Beker, Miroslav.
Kratka povijest antičke retorike .
Zagreb : ArTresor, 1997 (monografija).

247. Bogner-Šaban, Antonija.
Kazališni Osijek .
Zagreb : AGM - Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, 1997 (monografija).

248. Bošković, Ivan.
Prozna vremena .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1997 (studije i književne kritike).

249. Dragić, Marko.
Duša tilu besidila : hrvatske pučke molitvene pjesme iz Bosne i Hercegovine .
Baška Voda : Mala nakladna kuća Sveti Jure, 1997. (monografija).

250. Dulčić, Mihovil; Anić, Vladimir; Barić, Eugenija; Blagus-Bartolec, Goranka; Duda, Bonaventura; Diklić, Ana; Gluhak, Alemko; Koharović, Nebojša; Mamić, Mile; Mihaljević, Milica; Opačić, Nives; Pavišić, Jelka; Ružić, Jasenka; Samardžija, Marko; Šarić, Ljiljana; Švačko, Vanja; Vratović, Vladimir; Vulić, Sanja; Znika, Marija.
Govorimo hrvatski .
Zagreb : Hrvatski radio i Naprijed, 1997. (priručnik).

251. Erdeljac, Vlasta.
Prepoznavanje riječi .
: SOL - Ibis grafika, 1997 (monografija).

252. Erdeljac, Vlasta.
Prepoznavanje riječi .
Zagreb : SOL, IBIS grafika, 1997 (monografija).

253. Fališevac, Dunja.
Kaliopin vrt ; studije o hrvatskoj epici .
Split : Književni krug Split, 1997 (monografija).

254. Filipi, Goran.
Betinska brodogradnja: etimologijski rječnik pučkog nazivlja .
Šibenik : Županijski muzej Šibenik, 1997 (monografija).

255. Gačić, Milica.
Pregled gramatike francuskoga jezika i francusko-hrvatski kriminalističko-pravni rječnik .
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova - Policijska akademija, 1997 (gramatika i rječnik).

256. Glavičić, Branimir.
Marulićev latinski rječnik .
Split : Književni krug, 1997. (rječnik).

257. Grčević, Mario.
Die Entstehung der kroatischen Literatursprache .
Köln, Weimar, Wien : Böhlau, 1997 (monografija). prilozen text rada

258. Jelčić, Dubravko.
Povijest hrvatske književnosti. Tisućljeće od Bašćanske ploče do postmoderne .
Zagreb : Naklada Pavičić, 1997 (monografija).

259. Kačić, Miro; Šarić, Ljiljana.
Craotian and Serbian : Delusions and Distortions .
Zagreb : Novi Most, 1997 (monografija).

260. Kačić, Miro; Šarić, Ljiljana.
Kroatisch und Serbisch : Irrtümer und Falsifizierungen .
Zagreb : Novi Most, 1997 (monografija).

261. Klenovar, Marija.
Vzveselenie - Vzdvignuti .
Zagreb : Staroslavenski institut, 1997 (monografija).

262. Kordić, Snježana.
Serbo-Croatian .
München : Lincom Europa, 1997 (gramatika).

263. Machiedo, Mladen.
Sotto varie angolazioni .
Zagreb : Erasmus, 1997 (monografija).

264. Machiedo, Mladen.
Umješnost previda/L'art de l'oubli .
Zagreb/Split : P.E.N. Centre Zagreb, 1997 (monografija).

265. Machiedo, Mladen.
Duž obale (hrvatske i mletačke teme) .
Zagreb : Ceres, 1997 (monografija).

266. Malić, Dragica.
Žića svetih otaca : hrvatska srednjovjekovna proza .
Zagreb : Matica hrvatska : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1997. (monografija).

267. Matanović, Julijana.
Prvo lice jednine .
Osijek : Matica hrvatska, 1997 (monografija).

268. Matasović, Ranko.
Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika .
Zagreb : Matica hrvatska, 1997 (monografija).

269. Moguš, Milan; Pavletić, Vlatko; Stančić, Nikša.
Hrvatski jezik u Hrvatskom saboru - The Croatian Language in the Croatian Parliament .
Zagreb : Narodne novine - Dom i svijet, 1997 (monografija).

270. Novaković, Darko.
La filologia neolatina in Croazia (breve bilancio degli ultimi 130 anni) .
: Hrvatsko društvo klasičnih filologa, 1997 (monografija).

271. Novak, Slobodan Prosperov.
Povijest hrvatske književnosti : Od humanističkih početaka do Kašićeve ilirske gramatike, sv.2 .
Zagreb : Antibarbarus, 1997. (monografija).

272. Paljetak, Luko.
Poslije Hamleta (drama) .
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1997 (monografija).

273. Paljetak, Luko.
Engleske teme .
Rijeka : IC Rijeka, 1997. (monografija).

274. Piškorec, Velimir.
Deutsches Lehngut in der kajkavisch-kroatischen Mundart von Đurđevec in Kroatien .
Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien : Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1997 (monografija).

275. Rebić, Adalbert.
Slovnica hebrejskog jezika s čitankom .
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1997 (priručnik).

276. Rem, Goran.
Slavonsko ratno pismo .
Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci : Matica hrvatska, 1997 (monografija).

277. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
In der Stunde höster Not .
Bergisch Gladbach : Bastei Lübbe, 1997 (monografija).

278. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
Në këtë çast të tmerrshëm .
Tirana : SHA Botimet Enciklopedike, 1997 (monografija).

279. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
В это страшное время .
Киев : Издательский центр Просвіта, 1997 (monografija).

280. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
في هذه اللحظة الرهيبة .
القاهرة : Cairo, 1997 (monografija).

281. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
在这个可怕的时间 .
北京 : Peking, 1997 (monografija).

282. Sekulić, Ante.
Hrvatski srijemski mjestopisi .
Zagreb : Školska knjiga, 1997 (monografija).

283. Sekulić, Ante.
Rasprave o jeziku bačkih Hrvata .
Zagreb : Matica hrvatska, 1997. (monografija).

284. Šimunović, Petar.
Brač, Fuerer ueber die Insel. .
Zagreb : Golden marketing, 1997. (monografija).

285. Škara, Danica.
Glas tradicije .
Mostar/Zagreb : Ziral, 1997 (monografija).

286. Torbarina, Josip.
Komparatističke studije .
Zagreb : Matica hrvatska, 1997 (monografija).

287. Uvanović, Željko.
Deutsche Modalpartikeln aber, denn, doch und schon und ihre kroatischen Entsprechungen .
Marburg : Tectum Verlag, 1997 (monografija). prilozen text rada

288. Večenaj, Ivan; Lončarić, Mijo.
Rječnik govora Gole .
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1997. (monografija).

289. Vlašić-Anić, Anica.
Harms i dadaizam .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1997 (monografija).

290. Vončina, Nikola.
Dvanaest prevratnih godina: 1941-1953. Prilozi za povijest radija u Hrvatskoj II .
Zagreb : Hrvatski radio, 1997 (monografija).

291. Žagar, Mateo.
Kako je tkan tekst Bašćanske ploče .
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo/Matica hrvatska/Pov. društvo Krk, 1997 (monografija).

292. Zaradija Kiš, Antonija.
Knjiga o Jobu u hrvatskoglagoljskoj književnosti .
Zagreb : Matica hrvatska: Hrvatsko filološko društvo, 1997 (monografija).

293. Žmegač, Viktor.
Duh impresionizma i secesije .
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti, 1997 (monografija).

294. Babić, Stjepan; Finka, Božidar; Moguš, Milan.
Hrvatski pravopis .
Zagreb : Školska knjiga, 1996 (monografija).

295. Badurina, Lada.
Kratka osnova hrvatskoga pravopisanja: Metodologija rada na pravopisu .
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1996 (monografija).

296. Bašić, Sonja.
Subverzije modernizma. Joyce i Faulkner .
Zagreb : L - biblioteka Zavoda za znanost o književnosti FF - Zg, 1996. (monografija).

297. Berket, Marin; Gligo, Vedran; Rismondo, Vladimir; Šimunković, Ljerka.
Zlatna knjiga grada Splita ; Sv. 1 .
Split : Književni krug, 1996 (monografija).

298. Botica, Stipe.
Usmene lirske pjesme .
Zagreb : Matica hrvatska, 1996 (monografija).

299. Brozović-Rončević, Dunja; Gluhak, Alemko; Muhvić-Dimanovski, Vesna; Sočanac, Branko; Sočanac, Lelija.
Rječnik novih riječi: mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima .
Zagreb : Minerva, 1996 (rječnik).

300. Čaušević, Ekrem.
Gramatika suvremenoga turskog jezika .
Zagreb : Sveučilišna naklada, 1996. (gramatika).

301. Dragić, Marko.
Zakopano zvono .
Baška Voda : Mala nakladna kuća Sveti Jure, 1996 (monografija).

302. Fox, Renata.
Verkehrswesen: Fachsprache Deutsch .
Zagreb : Školska knjiga, 1996 (udžbenik).

303. Hraste, Katarina.
Intermedijalnost u Vojnovićevoj drami "Gospođa sa suncokretom" .
Dubrovnik : Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik, 1996 (monografija).

304. Kekez, Josip.
Poslovice, zagonetke i govornički oblici .
Zagreb : Matica hrvatska, 1996 (monografija).

305. Kekez, Josip.
Katuni - drevno naselje viš' Cetine: mjestopisni i ljetopisni podaci .
Zagreb : Školske novine, 1996 (monografija).

306. Lončarić, Mijo.
Kajkavsko narječje .
Zagreb : Školska knjiga, 1996 (monografija).

307. Lukežić, Iva.
Trsatsko-bakarska i crikvenička čakavština .
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1996. (monografija).

308. Matasović, Ranko.
A Theory of Textual Reconstruction in Indo-European Linguistics .
Frankfurt : Peter Lang Verlag, 1996 (monografija). URL link to work

309. Nosić, Milan.
Bosansko-hercegovačka ekonimija 1 .
Rijeka : Hrvatsko filološko društvo, 1996 (monografija).

310. Novak, Slobodan Prosperov.
Povijest hrvatske književnosti : Od početka do Krbavske bitke, sv. 1 .
Zagreb : Antibarbarus, 1996. (monografija).

311. Novak, Slobodan Prosperov.
Stara bokeljska književnost .
Zagreb : Matica hrvatska, 1996 (monografija).

312. Oraić-Tolić, Dubravka.
Paradigme 20. stoljeća .
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti, 1996 (monografija).

313. Pavličić, Pavao.
Studije o Osmanu .
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti, 1996 (monografija).

314. Roić, Sanja.
Filozof u zrcalu. Ogledi o Giambattisti Vicu .
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 1996 (monografija).

315. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
En ces temps du Terrible, Anthologie de la poésie croate de guerre (1991-1994) .
Marseille : Editions Autres temps ; Les Ecrits des Forges, 1996 (monografija).

316. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
この恐ろしい時間で .
東京 : Daiichi-Shorin, 1996 (monografija).

317. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
W tej strasznej chwili .
Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1996 (monografija).

318. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
В цей страшний час .
Київ : Видавництво Mолодь, 1996 (monografija).

319. Sanader, Ivo; Stamać, Ante.
Во овој страшен час .
Скопје : Зумпрес, 1996 (monografija).

320. Sekulić, Ante.
Hrvatski baranjski mjestopisi .
Zagreb : Školska knjiga, 1996. (monografija).

321. Sekulić, Ante.
Književnost podunavskih Hrvata u XX. stoljeću .
Zagreb : Sekcija DKH i Hrvatskog centra PEN-a, 1996. (monografija).

322. Senker, Boris.
Hrvatski dramatičari u svom kazalištu .
Zagreb : Hrvatski centar ITI, 1996 (monografija).

323. Senker, Boris.
Zapisi iz zamračenog gledališta. Kazališne kronike .
Zagreb : Matica hrvatska, 1996 (monografija).

324. Sesar, Dubravka.
Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika .
Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, 1996. (monografija).

325. Šimunković, Ljerka.
Mletački dvojezični proglasi u Dalmaciji u 18. stoljeću .
Split : Književni krug, 1996 (monografija).

326. Slabinac, Gordana.
Zavođenje ironijom .
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti F F Sveučilišta u Zagrebu, 1996. (monografija).

327. Strčić, Mirjana; Strčić, Petar.
Hrvatski istarski trolist : Laginja, Mandić, Spinčić .
Rijeka : Izdavački centar, 1996 (monografija).

328. Tomasović, Mirko.
Traduktološke rasprave .
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1996 (monografija).

329. Tomasović, Mirko.
Sedam godina s Marulom .
Split : Književni krug Split, 1996 (monografija).

330. Žmegač, Viktor.
Der historische und der typologische Jude. Studien zu jüdischen Gestalten in der Literatur der Jahrhundertwende .
Tübungen : Max Niemeyer Verlag, 1996 (monografija).

331. Žubrinić, Darko.
Hrvatska glagoljica .
Zagreb : HKD sv. Jeronima i Element, 1996. (priručnik).
Vrh
 
  Uredničke knjige
 

1. The First Twenty-five Years of English Studies in Osijek / Petrović, Elvira (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, Osijek, 2002 (zbornik).

2. Mistifikacija ; Parodija: zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća / Ludvig, Sonja; Flaker, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Area grafika, 2002 (zbornik).

3. Drei Schriften Drei Sprachen: Kroatische Schriftdenkmaeler und Drucke durch Jahrhunderte / Lipovčan, Srećko (ur.).
Zagreb : Erasmus Naklada, 2002. (monografija).

4. Hrvatska književna baština : svezak I. / Fališevac, Dunja; Lisac, Josip; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Ex libris, 2002 (zbornik).

5. Dalibor Brozović: dobitnik nagrade "Stjepan Ivšić" / Lisac, Josip (ur.).
Zagreb ; Zadar : Slavistički komitet Hrvatskoga filološkog društva, 2002 (prijedlog za nagradu i bibliografija).

6. Stages and Transitions: temporal and historical frameworks in epic and puranic literature. Proceedings of the Second Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Puranas / Katičić, Radoslav (ur.).
Zagreb : Croatian Academy of Sciences and Arts, 2002 (zbornik).

7. Važno je imati stila / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Disput, 2002 (zbornik).

8. Perspectives on Prepositions / Cuyckens, Hubert; Radden, Günter (ur.).
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2002. (zbornik).

9. Egzil, emigracija / Lukšić, Irena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002 (zbornik).

10. Antologija na novata hrvatska drama / Nikčević, Sanja (ur.).
Skopje : Fakultet za dramski umetnosti, 2002. (antologija).

11. Dijete i jezik danas : dijete i učenje hrvatskoga jezika : dijete i učenje stranoga jezika : zbornik radova s međunarodnoga stručnoga i znanstvenog skupa u europskoj godini jezika / Vodopija, Irena (ur.).
Osijek : Visoka učiteljska škola, 2002. (zbornik stručnih radova).

12. Odsjaji kultura. Hrvatska i crnogorska kultura stoljećima / Lukić, Milica (ur.).
Zagreb : Hrvatsko crnogorsko društvo (HCD), 2002 (monografija).

13. Izabrane pjesme / Rem, Goran (ur.).
Vinkovci : Riječ, 2002 (monografija).

14. Zbornik o Dioniziju Švagelju / Pšihistal, Ružica (ur.).
Vinkovci : Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima, 2002 (zbornik).

15. Simultanizam : zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća / Flaker, Aleksandar; Vojvodić, Jasmina (ur.).
Zagreb ; Jastrebarsko : Filozofski fakultet ; Naklada Slap, 2001 (zbornik).

16. Uvod u lingvistiku / Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2001 (monografija).

17. Vincenzo (Vicko) Drago, storico e leterato dalmata a cavallo tra i due secoli (1770-1836) / Šimunković, Ljerka (ur.).
Rim : Il Calamo, 2001 (monografija).

18. Sveti Vlaho dubrovački parac u hrvatskoj književnosti ; Antologija / Paljetak, Luko; Fališevac, Dunja; Foretić, Miljenko (ur.).
Dubrovnik : Matica hrvatska Dubrovnik, 2001 (ostalo).

19. Polysemy in Cognitive Linguistics / Cuyckens, Hubert; Zawada, Britta (ur.).
Amsterdam : John Benjamins, 2001 (zbornik).

20. Porträts und Konstellationen 1. Deutschsprachig-kroatische Literaturbeziehungen / Bobinac, Marijan (ur.).
Zagreb : Abteilung für Germanistik der Philosophischen Fakultät Zagreb, 2001 (zbornik).

21. Leksikon stranih pisaca / Dujmić Detoni, Dunja (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2001 (enciklopedija).

22. Pjesništvo Eugénia de Andradea i srednjovjekovna galješko-portugalska lirika / Talan, Nikica (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001 (monografija).

23. Luis Vaz de Camoes: Kad Ljubav Razumom vođena bude / Talan, Nikica (ur.).
Zagreb : Ceres, 2001 (monografija).

24. Animalije: antologija talijanske kratke priče / Husić, Snježana; Peruško, Tatjana (ur.).
Zagreb : Naklada MD, 2001. (antologija).

25. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije = Lexicon linguae Slavonicae redactionis Croaticae = Slovesa knig’ slovenskih’ ezikom’ hr’ vatskim’ angliiskim’ gr’ čskim’ i latinskim’ skazaema : 11. sv. : Vrijed’ n’ - Vsue / Hauptova, Zoe; Klenovar, Marija; Mulc, Ivana; Nazor, Anica (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2001 (rječnik).

26. Religijske teme u književnosti / Šestak, Ivan (ur.).
Zagreb : Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2001 (zbornik).

27. Theatre Criticsm Today. Pula 1998, Pula 1999, Zagreb 2000. / Nikčević, Sanja (ur.).
Zagreb : Croatian Center of ITI - UNESCO, 2001 (zbornik).

28. Orkestru iza leđa. Antologija poljske kratke priče / Nowacki, Dariusz; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Naklada MD, 2001 (antologija (prijevodi)).

29. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa "Zlatni danci 3", Osijek, 15. - 16. ožujka 2001.: bajke od davnina pa do naših dana / Pinatrić, Ana (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, 2001 (zbornik).

30. Essekerisch : Das Osijeker Deutsch / Petrović, Velimir (ur.).
Wien : Edition Praesens, 2001 (monografija).

31. Književna približavanja (rasprave / eseji / prikazi) / Lukić, Milica (ur.).
Osijek : HCDP "Croatica-Montenegrina" RH, CKD "Montenegro-Montenegrina" Osijek, 2001 (monografija).

32. Rubljenje granica, tijela / Rem, Goran (ur.).
Drenovci : Hrašće, 2001 (monografija).

33. Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja; Nemec, Krešimir; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000 (leksikon).

34. Antologija hrvatske radiodrame II: (1972-1999) / Vončina, Nikola (ur.).
Zagreb : Društvo hrvatskih književnika ; HKZ - Hrvatsko slovo, 2000. (monografija).

35. Šezdesete / Lukšić, Irena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2000. (zbornik).

36. Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova / Čorkalo, Katica; Klepac, Dušan (ur.).
Zagreb, Vinkovci : HAZU, Centar za znanstevni rad u Vinkovcima, 2000. (zbornik).

37. Zavičaj riječi : prigodnice / Marijanović, Stanislav (ur.).
Vinkovci : Riječ d.o.o. i DHK, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, 2000. (monografija).

38. Gvozdansko: epos u 32 pjevanja / Ante Tresić Pavičić / Fališevac, Dunja (ur.).
Zagreb : AGM, 2000 (priručnik).

39. Hrvatska enciklopedija. Sv. 2 : Be - Da / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2000 (enciklopedija).

40. Izbor iz djela / Novaković, Darko (ur.).
Vinkovci : Riječ, 2000 (ostalo).

41. Matija Divković - Izbor iz djela / Gabrić-Bagarić, Darija (ur.).
Vinkovci : Riječ ; Cerna : Pauk, 2000 (monografija).

42. Rječnik hrvatskoga jezika / Šonje, Jure (glavni urednik); Diklić, Ana; Dobričević, Tatjana; Marković, Barbara; Šunjić, Ankica; Videk, Nevenka; Vlatković, Dijana; Blagus Bartolec, Goranka (stručni suradnici) (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga, 2000. (rječnik).

43. Kraj moderne / Barbarić, Damir (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2000 (monografija).

44. Thomas A. Szlezák, Čitati Platona, s dva eseja o jedinstvu Platonove filozofije / Mikulić, Borislav (ur.).
Zagreb : Jesenski i Turk, 2000. (monografija).

45. Ponterosso : (izabrane pjesme 1971. - 1999.) / Rem, Goran (ur.).
Rijeka, Crikvenica : Graftrade Žagar, Libellus, 2000 (monografija).

46. Špiro Guberina / Bogner-Šaban, Antonija (ur.).
Šibenik : Hrvatsko narodno kazalište i Knjižnica Juraj Šišgorić Šibenik, 1999 (monografija).

47. Marko Marulić, Glasgowski stihovi / Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1999 (editio princeps).

48. Ruska emigrantska književna kritika / Lukšić, Irena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1999 (zbornik).

49. Hrvatski jezični savjetnik / Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Vukojević, Luka (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Pergamena ; Školske n, 1999. (monografija).

50. Slovo o vojni Igorevoj / Užarević, Josip (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1999 (monografija).

51. Vladimir Kovačić: Jantar na suncu / Užarević, Josip (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1999 (pjesnička zbirka).

52. Ferdo Juzbašić: Djela, Pjesme i proza / Čorkalo, Katica (ur.).
Vinkovci - Zagreb : Matica hrvatska Vinkovci - HAZU, Centar za znanstveni rad u Vink, 1999. (bibliografija).

53. Hrvatska enciklopedija. Sv. 1 : A - Bd / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999 (enciklopedija).

54. Tin Ujević: Pepeo srca / Lipovčan, Srećko (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1999. (izbor iz djela).

55. Talijanističke i komparatistističke studije u čast Mati Zoriću/Studi di italianistica e comoparatistica in onore di Mate Zoric / Roić, Sanja (ur.).
Zagreb : Odsjek za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1999 (zbornik).

56. Financiranje lokalne samouprave: zbornik radova savjetovanja "Jedinice lokalne samouprave u poreznom sustavu Republike Hrvatske" / Adamovich, Angela; Brunčić, Davor; Filipović, Nikola; Lauc, Zvonimir; Lončarić-Horvat, Olivera (ur.).
Osijek : HILS, 1999 (zbornik). prilozen text radaURL link to work

57. Strani jezik u osnovnoj školi / Yvonne Vrhovac, Mira Kruhan, Marta Medved Krajnović, Jelena Mihaljević Djigunović, Smiljana Narančić Kovač, Nives Sironić-Bonefačić, Mirjana Vilke (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1999 (monografija).

58. Postelja od orahove sjene / Rem, Goran (ur.).
Drenovci : Hrašće, 1999 (monografija).

59. Vladimir Kovačić : prilozi sa Znanstvenog kolokvija održanog u sklopu 11. pjesničkih susreta, Drenovci, 23. listopada 1999. / Pavlović, Goran; Rem, Goran (ur.).
Drenovci : Hrašće, 1999 (zbornik).

60. HRVATSKA KNJIŽEVNOST BOKE KOTORSKE DO PREPORODA / Babić, Vanda (ur.).
Zagreb : Erasmus - Školska knjižnica, 1998 (monografija).

61. Antologija hrvatske radiodrame I: (1927-1971) / Vončina, Nikola (ur.).
Zagreb : Naklada Društva hrvatskih književnika ; HKZ - Hrvatsko slovo, 1998. (monografija).

62. British Cultural Studies: Cross-Cultural Challenges / Ciglar-Žanić, Janja; (et al.) (ur.).
Zagreb : The British Council, Croatia, 1998 (zbornik).

63. Antologija ruske disidentske drame / Lukšić, Irena (ur.).
Zagreb : ITI-Unesco : Croatian Centre, 1998. (antologija).

64. Soc-art / Lukšić, Irena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1998. (zbornik).

65. Jednostavna istina. Ruska pripovijetka XX. stoljeća / Lukšić, Irena (ur.).
Rijeka : Rival, 1998. (antologija).

66. Recepcija Milana Begovića : Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 120. obljetnice rođenja Milana Begovića, Zagreb - Zadar, 5.-8. prosinca 1996. / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb - Zadar : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (et al.), 1998. (zbornik).

67. Zagrebački kaj - govor grada i prigradskih naselja / Šojat, Antun (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998 (monografija).

68. Ambivalenz des Fin de Siecle : Wien - Zagreb / Barbarić, Damir; Benedikt, Michael (ur.).
Wien : Boehlau, 1998 (zbornik).

69. Gerhart Hauptmann. Nobelova nagrada za književnost 1912. Izbor iz dramskog djela / Uvanović, Željko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1998 (prijevodi dramski djela).

70. KRIŽEVAČKA KNJIŽEVNA SLAVA / Husinec, Renata (ur.).
Križevci : Matica hrvatska Križevci, 1998. (antologija književnih i povjesničarskih tekstova).

71. European Charter of Local Self-Government and Local Self-Government in the Republic of Croatia / Brunčić, Davor (ur.).
Osijek : Osječko-baranjska županija ; PRAVOS ; ALD, 1998 (zbornik).

72. Vjenceslav Novak: Posljednji Stipančići i druge proze : predgovor / Gjurgjan, Ljiljana Ina (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1998. (monografija).

73. Hrvatska gramatika / Juričić, Dinka (ur.).
: Školska knjiga, 1997. (monografija).

74. Hrvatski latinisti : razdoblje humanizma / Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Erasmus, 1997 (monografija).

75. Hanibal Lucuć: Pjesnička djela (izbor) / Kolumbić, Nikica (ur.).
Zagreb : Erasmus, 1997 (monografija).

76. Hijerarhija / Flaker, Aleksandar; Medarić, Magdalena (ur.).
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti, 1997. (monografija).

77. SUVREMENA HRVATSKA NOVELA / Sabljak, Tomislav (ur.).
ZAGREB : ALFA, 1997 (monografija).

78. Zbornik radova o Vukovarsko-srijemskoj županiji / Klepac, Dušan; Čorkalo, Katica (ur.).
Vinkovci : HAZU Centar za znanstveni rad, Vinkovci, 1997. (zbornik).

79. Izabrana djela / Jelčić, Dubravko; Kovačić, Vladimir; Nikolić, Vinko (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1997 (monografija).

80. Autobiografije hrvatskih pisaca / Brešić, Vinko (ur.).
Zagreb : AGM, 1997 (zbornik).

81. Fin de siecle: Zagreb - Beč / Barbarić, Damir (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1997 (zbornik).

82. Izabrana djela /Antun Šoljan (predgovor str. 7-16) / Gjurgjan, Ljiljana Ina (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1997. (monografija).

83. Tekst i diskurs / Andrijašević, Marin; Zergollern-Miletić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1997. (zbornik).

84. Fran Mažuranić, Lišće i Mladost-radost / Pandžić, Vlado (ur.).
Zagreb : Alfa, 1997. (monografija).

85. Alphonse Daudet, Pisma iz mog mlina / Pandžić, Vlado (ur.).
Zagreb : Alfa, 1997. (monografija).

86. Hans Joachim Krämer, Platonovo utemeljenje metafizike. Studija o Platonovu nepisanom učenju i teoriji počela (s dodatkom Testimonia Platonica) / Borislav Mikulić (ur.).
Zagreb : Demetra, 1997. (monografija).

87. Rječnik lekcionara i popratna studija / Ederman-Pandžić, von Elisabeth (ur.).
: Bohlau Verlag, Koln, 1996. (monografija).

88. Dizionario Italiano Illustrato - Talijanski Slikovni Rječnik / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1996 (rječnik).

89. Autotematizacija u književnosti / Medarić, Magdalena (ur.).
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti, 1996. (zbornik).

90. Hrvatski putopisi / Brešić, Vinko (ur.).
Zagreb : DIVIČ, 1996 (zbornik).

91. Atti del Convegno Internazionale sulla traduzione letteraria italiano-croata e croato-italiana = Zbornik radova s Međunarodnog skupa o hrvatsko-talijanskim i talijansko-hrvatskom književnom prevođenju / Čale, Morana; Grgić, Iva; Ružić, Zlatka (ur.).
Zagreb : Talijanski institut za kulturu u Zagrebu ; Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, 1996 (zbornik).

92. Antun Branko Šimić, Preobraženja i izabrane druge pjesme (Drugo izdanje) / Pandžić, Vlado (ur.).
Zagreb : Školske novine, 1996. (monografija).

93. Antun Gustav Matoš, Oko Lobora i drugi putopisi / Pandžić, Vlado (ur.).
Zagreb : Alfa, 1996. (monografija).

94. Hrvatske usmene priče / Pandžić, Vlado (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1996. (monografija).

95. Hrvatske usmene pjesme i brojilice / Kekez, Josip; Pandžić, Vlado (ur.).
Zagreb : Alfa, 1996. (monografija).

96. Jezik i komunikacija / Andrijaševć, Marin; Zergollern-Miletić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1996. (zbornik).

97. Pjesma mrtvog pjesnika / Rem, Goran (ur.).
Vinkovci : Privlačica, 1996 (monografija).
Vrh
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Badurina, Lada.
Počeci hrvatske pravopisne norme // Pravopis jezika ilirskoga / Znika, Marija (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002. Str. 35-72.

2. Bagić, Krešimir.
Kratka priča devedesetih // Zbornik Zagrebačke slavističke škole.
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu i Zagrebačka slavistička škola, 2002.. Str. 42-56.

3. Bagić, Krešimir.
Zavođenje običnošću (Hrvatski pjesnički naraštaj devedesetih) // Antologija hrvatskog književnog eseja XX. stoljeća II. dio (1950-2000) / Šicel, Miroslav (ur.).
Zagreb : Disput, 2002.. Str. 519.

4. Bagić, Krešimir.
Astrolog u bijeloj kuti // Maretić, Tomislav: Naplavine / Klarić, Tvrtko (ur.).
Zagreb : Felsina, 2002.. Str. 228.

5. Bagić, Krešimir.
Pogovor 'Odrazu u bijelom' Darka Desnice // Odraz u bijelom / Bartolčić, Nenad ; Drach, Saša (ur.).
Zagreb : Moderna vremena, 2002.. Str. 138.

6. Bagić, Krešimir.
Matoševski o Matošu // Uspomene na A. G. Matoša.
Križevci : Gradska knjižnica 'Franjo Marković', 2002.. Str. 128.

7. Bagić, Krešimir.
Hrvatska književnost (kronologija) // Kronologija: Hrvatska, Europa, svijet / Goldstein, Ivo (ur.).
Zagreb : Novi Liber, 2002.. Str. 380.

8. Bagić, Krešimir.
Jedan akademski curriculum // Važno je imati stila / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Disput, 2002.. Str. 263.

9. Barcelona, Antonio.
On the Ubiquity and Multiple-level Operation of Metonymy // Cognitive Linguistics Today / Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara ; Turewicz, Kamila (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002. Str. 207-224.

10. Barcelona, Antonio.
Clarifying and applying the notions of metaphor and metonymy within cognitive linguistics: An update // Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast / Dirven, René ; Pörings, Ralf (ur.).
Berlin, New York : Mouton de Gruyter, 2002. Str. 207-277.

11. Batušić, Nikola.
Kako su hrvatski književnici nadopisivali Držićeva Dunda Maroja // Hrvatska književna baština / Dunja Fališevac, Josip Lisac, darko Novaković (ur.).
Zagreb : Ex Libris, 2002.. Str. 620.

12. Benjak, Mirjana.
Analiza udžbenika književnosti/čitanki za niže razrede osnovne škole // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I.: prikazi, problemi, / Kovačević, Melita ; Pavličević-Franić, Dunja (ur.).
Zagreb : Naklada Slap, 2002.. Str. 34-39.

13. Benjak, Mirjana.
Analiza programa hrvatskoga jezika za niže razrede talijanske osnovne škole i talijanskoga jezika za niže razrede hrvatske osnovne škole // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I.: prikazi, problemi, putokazi / Kovačević, Melita ; Pavličević-Franić, Dunja (ur.).
Jastrebarsko, Zagreb : Naklada Slap, 2002.. Str. 40-47.

14. Benjak, Mirjana.
Hrvatski jezik kao izborni predmet u slovenskoj devetogodišnjoj osnovnoj školi // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I.: prikazi, problemi, putokazi / Kovačević, Melita ; Pavličević-Franić, Dunja (ur.).
Zagreb : Naklada Slap, 2002.. Str. 68-77.

15. Benjak, Mirjana.
Hrvatski jezik kao izborni predmet u slovenskoj devetogodišnjoj osnovnoj školi // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I.: prikazi, problemi, putokazi / Kovačević, Melita ; Pavličević-Franić, Dunja (ur.).
Zagreb : Naklada Slap, 2002.. Str. 68-77.

16. Benjak, Mirjana; Požgaj Hadži, Vesna.
Hrvatski jezik kao izborni predmet u slovenskoj devetogodišnjoj osnovnoj školi // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I.: prikazi, problemi, putokazi / Kovačević, Melita ; Pavličević-Franić, Dunja (ur.).
Zagreb, Jastrebarsko : Naklada Slap, 2002.. Str. 68-77.

17. Benjak, Mirjana; Požgaj, Hadži, Vesna.
Nastavni program za hrvatski jezik u reformiranoj slovenskoj osnovnoj školi // Zbornik Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj – izazovi na početku XXI. stoljeća / Diana Stolac, Nada Ivanetić, Boris Pritchard (ur.).
Zagreb-Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2002.. Str. 453-464.

18. Biti, Vladimir.
Stari i novi historizam // Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in zgodovine / Derganc, Aleksandra (ur.).
Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2002. Str. 495-503.

19. Biti, Vladimir.
The conflict of loyalties: location and mobility // Other Modernisms in an Age of Globalization / Kadir, Djelal ; Loebermann, Dorothea (ur.).
Heidelberg : Carl Winter, 2002. Str. 211-221.

20. Biti, Vladimir.
Performativni obrat teorije pripovijedanja // Etika i politika pripovijedanja / Biti, Vladimir (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2002. Str. 237.

21. Biti, Vladimir.
Stil i etika // Važno je imati stila / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Disput, 2002.

22. Bogdan, Tomislav; Fališevac, Dunja.
Zaboravljeni dubrovački pjesnik Andrija Pauli // Hrvatska književna baština / Fališevac, Dunja ; Lisac, Josip ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Ex Libris, 2002. Str. 267-303.

23. Bogner-Šaban, Antonija.
Repertoar hrvatskih kazališta / 3 // Repertoar hrvatskih kazališta / 3 / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 863.

24. Botica, Stipe.
Narodne pjesme iz Kijeva u Pavlinovićevoj zbirci // Kijevski književni susreti : zbornik radova i pjesama / Matoš, Stipan (ur.).
Kijevo : Općina Kijevo, 2002. Str. 95.

25. Botica, Stipe.
Ugarske teme u djelima hrvatskih književnih prosvjetitelja // Croato-Hungarica : uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza = a horvat-mahyar tortenelmi kapesolatok 900 eve alkalmabol / Jauk-Pinhak, Milka ; Csaba, Kiss Gy. ; Istvan, Nyomarkay (ur.).
Zagreb : Katedra za hungarologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ; Matica hrvatska, 2002.

26. Bratulić, Josip.
Glagoljska baština u Vrbniku // 900 godina Vrbnika / Bozanić, Anton (ur.).
Vrbnik : Općina Vrbnik; Glosa, Rijeka, 2002. Str. 83-88.

27. Bratulić, Josip.
Ivan Rabar i Matica hrvatska // Ivan Rabar, povjesničar, profesor i javni radnik. / Martinčić, Julijo i Hackenberger, Dubravka (ur.).
Osijek : HAZU, Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, 2002. Str. 15-23.

28. Bratulić, Josip.
Lateinische Sprache und Schrift // Drei Schriften - Drei Sprachen, Kroatische Schriftdenkmaeler und Drucke durch Jahrhunderte / Lipovčan, Srećko (ur.).
Zagreb : Erazmus naklada, 2002. Str. 57-65.

29. Brdar, Mario.
Metonymy in a contrastive valency lexicon: A stumbling or a building block? // The First Twenty-Five Years of English Studies in Osijek / Petrović, Elvira (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, 2002. Str. 15-32.

30. Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita.
Lexikalische Amalgamierung aus kontrastiv-typologischer Sicht // Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt / Barota, Maria ; Szatmari, Petra ; Toth, Jozsef ; Zsigmond, Aniko (ur.).
Szombathely : Hochschule, 2002. Str. 41-52.

31. Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita.
Usvajanje prijedloga, odnosno postpozicija i adpozicija te prefiksa u jednom slučaju hrvatskog-mađarskoga bilingvizma: Međuovisnost fonoloških i morfosintaktičkih čimbenika // Dijete i jezik danas: Dijete i učenje hrvatskoga jezika. – ; Dijete i učenje stranoga jezika / Vodopija, Irena (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Visoka učiteljska škola, 2002. Str. 177-190.

32. Brdar-Szabó, Rita.
Referentielle Metonymie im Sprachvergleich // Sprache(n) und Literatur(en) im Kontakt / Barota, Mária ; Szatmári, Petra ; Tóth, József ; Zsigmond, Anikó (ur.).
Szombathely : Pädagogische Hochschule "Berzsenyi Dániel", 2002. Str. 53-65.

33. Brdar-Szabó, Rita.
Quo vadis, Kontrastive Linguistik? Aufgaben einer Disziplin im Spannungsfeld von Deskription, Sprachtypologie und Theoriebildung // das gueth von alten Lern Jugend-Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag / Langanke, Ulrich (ur.).
Budapest : Germanistisches Institut der Eötvös-Loránd-Universität, 2002. Str. 15-30.

34. Brdar-Szabó, Rita; Brdar, Mario.
Manner-for-activity metonymy in a cross-linguistic perspective // Cognitive Linguistics Today / Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara ; Turewicz, Kamila (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang Verlag, 2002. Str. 225-246.

35. Buljan, Gabrijela.
Red and white in language and mind // The First 25 Years of English Studies in Osijek / Petrović, Elvira (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, Osijek, 2002.. Str. 48-63.

36. Čale, Morana.
Uvijeni prijekor učitelju: Halerov kročeanizam u radu o Leopardiju // Hrvatsko-talijanski književni odnosi. Knjiga VIII, / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2002.. Str. 567.

37. Car, Milka.
Unheimliche Nachbarschaften. Der österreichische Einfluss auf die Entwicklung des kroatischen Theaters 1840-1918 // Kakanien revisited. Das Eigene und das Fremde (in) der österreichisch-ungarischen Monarchie / Müller-Funk, Wolfgang ; Plener, Peter ; Ruthner, Clemens (ur.).
Tübingen i Basel : A. Francke Verlag, 2002. Str. 211-222.

38. Čaušević, Ekrem.
Baschkirisch // Wieser Enzyklopädie des Europäischen Ostens / Okuka, Miloš & Krenn, Gerald (ur.).
Klagenfurt-Wien-Ljubljana : Wieser Verlag, 2002. Str. 777-780. URL link to work

39. Čaušević, Ekrem.
Kasantatarisch // Wieser Enzyklopaedie des Europaeischen Ostens / Okuka, Miloš & Krenn, Gerald (ur.).
Klagenfurt-Wien-Ljubljana : Wieser Verlag, 2002.. Str. 793-797. URL link to work

40. Čaušević, Ekrem.
Tschuwaschisch // Wieser Enzyklopaedie des Europaeischen Ostens : Band 10 / Okuka, Miloš ; Krenn, Gerald (ur.).
Klagenfurt ; Wien ; Ljubljana : Wieser Verlag, 2002. Str. 811-815. URL link to work

41. Ciglar-Žanić, Janja.
Barokno pjesništvo, englesko i hrvatsko: značenje nekih analogija // Hrvatska i svijet: zbornik / Lukšić, Irena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002. Str. 63-80.

42. Cuyckens, Hubert; Radden, Guenter.
Introduction // Perspectives on Prepositions / Cuyckens, Hubert ; Radden, Guenter (ur.).
Tubingen : Niemeyer, 2002.

43. Cuyckens, Hubert; Radden, Guenter.
Metonymy in prepositions // Perspectives on Prepositions / Cuyckens, Hubert ; Radden, Guenter (ur.).
Tubingen : Niemeyer, 2002.. Str. 257-266.

44. Dabo-Denegri, Ljuba.
Jezični dodiri : francuske posuđenice u hrvatskom jeziku - pravi i lažni prijatelji // Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća : zbornik / Ivanetić, Nada ; Pritchard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Graftrade, 2002. Str. 77-84.

45. Damiani Einwalter, Ingrid.
Na - Or // Osmojezični enciklopedijski rječnik - hrvatski, ruski, engl., njem., franc., talijanski, španjolski, latinski ; sv. 4 (Ne-O) / Ladan, Tomislav i dr. (ur.).
Zagreb, Hrvatska : Leksikografski zavod Miroslava Krleže, 2002..

46. Damiani Einwalter, Ingrid.
Prijevod Dvanaest pjesama D. Tadijanovića // Hrvatsko-talijanski književni odnosi / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb, Hrvatska : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2002. Str. 9-34.

47. Damjanović, Stjepan.
Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma // Zbornik o Ivanu Milčetiću / Maštrović, Tihomir (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2002. Str. 9-25.

48. Damjanović, Stjepan.
"Ivan Milčetić - istraživač hrvatskoga glagolizma" // Zbornik o Ivanu Milčetiću / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji, 2002. Str. 537.

49. Delbianco, Valnea.
Arturo Cronia i poznavanje slavenskog svijeta u Italiji // Hrvatsko-talijanski književni odnosi / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Hermes izdavaštvo, 2002. Str. 319-333.

50. Deželjin, Vesna.
Hrvatsko-talijanska prožimanja u makarskoj komediji iz 18. stoljeća // Hrvatsko-talijanski književni odnosi / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2002. Str. 193-213.

51. Deželjin, Vesna.
Il concetto di Mitteleuropa nelle maldobrie di Carpinteri e Faraguna // Dal centro dell'Europa culture a confronto fra Trieste e i Carpazi / Ronaky, Eszter ; Tombi, Beata (ur.).
Pecs : Imago Mundi, 2002. Str. 291-300.

52. Dragić, Marko.
Novosti u hrvatskoj usmenoj književnosti // Zbornik Zagrebačke slavističke škole : trideset godina rada : (1972. - 2001.) / Botica, Stipe (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet ; Zagrebačka slavistička škola, 2002. Str. 231-236.

53. Drpić, Irena; Lončarić, Mijo.
Odnos južnonotranjskih govora i govora Kastavskoga krasa // Med dialektologijo in zgodovino slovenskega jezika : ob življenjskem in strokovnem jubileju prof. dr. Martine Orožen / Jesenšek, Marko ; Rajh, Bernard ; Zorko, Zinka ; (ur.).
Maribor : Slavistično društvo, 2002. Str. 198-206.

54. Fanselow, Gisbert; Ćavar, Damir.
Distributed deletion // Theoretical Approaches to Universals / Artemis Alexiadou (ur.).
Amsterdam, The Netherlands : John Benjamins Publishing Company, 2002. Str. 65-107.

55. Filipi, Goran.
Istriotisch // Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens. Bd. 10, Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens / Gerald Klenn (ur.).
Klagenfurt : Wieser, 2002. Str. 87-89.

56. Filipi, Goran.
Istrorumänisch // Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens. Bd. 10, Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens / Gerald Klenn (ur.).
Klagenfurt : Wieser, 2002. Str. 91-96.

57. Filipi, Goran.
Istrovenezianisch // Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens. Bd. 10, Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens / Gerald Klenn (ur.).
Klagenfurt : Wieser, 2002. Str. 97-99.

58. Fink, Željka.
Sport u frazeologiji // Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI stoljeća / Stolac, Diana ; Ivanetić, Nada ; Pritchard, Boris (ur.).
Zagreb - Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2002.. Str. 123-128.

59. Fink, Željka.
Smijeh i plač u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji // Riječki filološki dani, knj. IV / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2002.. Str. 95-102.

60. Flaker, Aleksandar.
"Plavi gradovi". Između utopije i distopije u ruskoj književnosti 20-ih godina // Mistifikacija ; Parodija: zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća / Ludvig, Sonja ; Flaker, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Areagrafika, 2002. Str. 217-228.

61. Francesca Maria Gabrielli.
Iz realnosti u nadrealnost: interpretacija Mihalićeve zbirke Zavodnička šuma // Književna kritika o Slavku Mihaliću / Branimir Donat (ur.).
Zagreb : Dora krupićeva, 2002. Str. 334-340.

62. Gabrić-Bagarić, Darija.
Život i djelovanje Bartola Kašića (pogovor) // - / Znika, Marija (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002.. Str. 445.

63. Gehrmann, Zygfryd Eckardt.
Motorische Aspekte des Bewegungs- und Wahrnehmungslernens in der Phonetik // Schriftsprachenerwerbskonzepte zwischen Pädagogik und Sprachwissenschaft / Röber-Siekmeyer, Christa. ; Tophinke, Doris (ur.).
Baltmannsweiler : Schneider Hohengehren, 2002. Str. 144-167.

64. Gluhak, Alemko.
On the origin of Etruscan numbers // The linguist-s linguist : A collection of papers in honour of Alexis Manaster Ramer / Cavoto, Fabrice (ur.).
München : LINCOM Europa, 2002. Str. 000000.

65. Gradečak-Erdeljić, Tanja.
Metaphoric motivation for collocations creation/activation verb+nouns in English // The First Twenty-five Years of English Studies in Osijek / Petrović, Elvira (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, Osijek, 2002.. Str. 74-82.

66. Granić, Jagoda.
Sociolingvistička dimenzija komunikacijske kompetencije u višejezičnoj sredini // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I.: prikazi, problemi, putokazi = Communicative Competence in Language Pluralistic Environment I.: Reviews, Problems, Guidelines / Kovačević, Melita ; Pavličević-Franić, Dunja (ur.).
Jastrebarsko ; Zagreb : Naklada Slap ; Sveučilište u Zagrebu, 2002. Str. 79-87.

67. Grčević, Mario.
Some remarks on recent lexical changes in the Croatian language // Lexical Norm and National Language / Lexicography and Language Policy in South-Slavic Languages after 1989. / Lučić, Radovan (ur.).
München : Otto Sagner, 2002. Str. 150-163. prilozen text rada

68. Grgić, Iva.
Semantika stiha, semantika proze: još o metametričkim aspektima talijanskih prijevoda "Osmana" // Hrvatsko-talijanski književni odnosi / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2002. Str. 215-255.

69. Grgić, Iva.
Marulova 'Judita' i hrvatski libretisti // Colloquia Maruliana XI / Lučin, Bratislav (ur.).
Split : Književni krug Split, 2002. Str. 501-510.

70. Günter, Radden.
How metonymic are metaphors? // Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast / Dirven, René ; Ralf Pörings (ur.).
Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2002. Str. 27.

71. Häusler, Maja.
Ziele und Aufgaben der historischen Sprachlehrforschung in Kroatien // Lehr- und Lernprozesse des Deutschen als Fremdsprache in kognitiver Perspektive. Akten des X. Internationalen Germanistenkongresses Wien 2000 / Wiesinger, Peter (ur.).
Frankfurt/Main : Peter Lang AG, 2002. Str. ukupno izdanje 319, navedeni rad 6 (31-36).

72. Hećimović, Branko.
Scenografski radovi Eduarda Grinera &#8211 ; Proslov i Popis scenografskih radova Eduarda Grinera. // Scenografski radovi Eduarda Grinera / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, HNK u Osijeku, 2002. Str. -6, 10-13, 16-19, 21-24.

73. Hercigonja, Eduard.
Priča o premudrom Akiru u Derečkajevu zborniku // Hrvatska književna baština / Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković (ur.).
Zagreb : Ex libris, 2002. Str. 620.

74. Holzer, Georg.
Landschaft und Siedlung im slavischen Frühmittelalter // Namen, Sprachen und Kulturen / Imena, Jeziki in Kulture. Festschrift für Heinz Dieter Pohl zum 60. Geburtstag / Anreiter, Peter ; Ernst, Peter ; Hausner, Isolde (ur.).
Wien : EDITION PRAESENS, 2002. Str. 386-398.

75. Holzer, Georg.
Slawisch (Die Slavia submersa) // Lexikon der Sprachen des europäischen Ostens / Okuka, Miloš ; Krenn, Gerald (ur.).
Klagenfurt/Celovec : XX, 2002. Str. 979-980.

76. Horga, Damir.
Moždana lateralizacija u jezičnom prevođenju // Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeca / Stoalc, Diana ; Ivanetić, Nada ; Pritchard, Boris (ur.).
Zagreb - Rijeka : Graftrade, d.o.o., 2002.. Str. 193 - 201.

77. Horga, Damir.
The influence of bite - blocks on continuous speech production // Phonetics and its applications / Braun, Angelika ; Masthoff, Herbert R. (ur.).
Eurasburg : Druckerei Proff, 2002.. Str. 143-152.

78. Horga, Damir.
Tečnost kao izraz govornog stila // Fonicke javy v slovanskych jazykoch / Sabol, Jan (ur.).
Prešov : Nauka, 2002. Str. 79-88.

79. Horvat, Marijana; Brlobaš, Željka; Čilaš, Ankica.
Kutinski govor // Kutina : povijesno-kulturni pregled s identitetom današnjice / Pasarić, Dragutin (ur.).
Kutina : Matica hrvatska, 2002..

80. Hrnjak, Anita.
Nove ustaljene sveze riječi u jeziku jedne hrvatske radio stanice // Slowo. Tekst. Czas VI - Nowa frazeologia w nowej Europie / Aleksiejenko, M., Mokijenko, W., Walter, H. (ur.).
Szczecin - Greifswald : Uniwersytet Szczecinski, Ernst-Moritz-Arn, 2002.. Str. 256-261.

81. Hrnjak, Anita.
Crno-bijeli svijet frazeologije // Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća : zbornik / Stolac, Diana ; Ivanetić, Nada ; Pritchard, Boris (ur.).
Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Graftrade, 2002. Str. 203-211.

82. Ivas, Ivan.
Govorni fraktali // Važno je imati stila / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Disput, 2002. Str. 201-221.

83. Jambrešić-Kirin, Renata.
Women Partisans as Willing Executioners in Croatian Popular Memory of the 1990s // The Balkans in Focus, Cultural Boundaries in Europe / Resic, Sanimir ; Törnquist-Plewa, Barbara (ur.).
Lund : Nordic Academic Press, 2002. Str. 83-112, 212-218.

84. Jelaska, Zrinka; Kovačević, Melita; Anđel, Maja.
Morphology and semantics - the basis of Croatian case // Pre- and Protomorphology : Early phases of Morphological Development in Nouns and Verbs / Voeikova, Maria D. ; Dressler, Wolfgang U. (ur.).
München : LINCOM Europa, 2002. Str. 177-189.

85. Jovanović, Neven.
Ter tužnih konsolaj: Marulićeva Utiha nesriće i Pseudo-Senekina konzolacijska zbirka De remediis fortuitorum // Colloquia Maruliana XI / Lučin, Bratislav : Tomasović, Mirko (ur.).
Split : Književni krug, Marulianum, 2002. Str. 413-442.

86. Jovanović, Neven.
De consolatione Nikole Modruškog // Hrvatska književna baština / Fališevac, Dunja : Lisac, Josip : Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Ex libris, 2002. Str. 55-251.

87. Jukić, Sanja.
Begovićevska krv u stihu samozatajnoga pjesnika // Lirika / Rem, Vladimir (ur.).
Vinkovci : Riječ, 2002. Str. 5-10.

88. Kalinski, Ivo.
La la la, la la li ili nove estetske inovacijske vrijednosti // XXI. recital suvremenoga kajkavskog pjesništva / Kalinski, Ivo (ur.).
Sveti Ivan Zelina : Pučko otvoreno učilište, 2002..

89. Kalogjera, Damir.
Putovanje u Novigrad // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I.: prikazi, problemi, putokazi / Pavličević-Franić, Dunja ; Kovačević, Melita (ur.).
Zagreb : Naklada Slap : Sveučilište, 2002. Str. 88-89.

90. Kalogjera, Damir.
Bilješke o dijalektu u društvu i u nastavi jezika // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini II.: teorijska razmatranja, primjena / Pavličević-Franić, Dunja ; Kovačević, Melita (ur.).
Zagreb : Naklada Slap : Sveučilište, 2002. Str. 171-179.

91. Kalogjera, Damir.
On attitudes to Croatian dialects and on their changing status // Opportunities and Challenges of Bilingualism / Li, W. ; Dewaele, J.-M. ; Housen, A. (ur.).
Berlin, New York : Mouton de Gruyter, 2002. Str. 145-156.

92. Katnić-Bakaršić, Marina.
Enseignement des langues etrangeres et interaction dialogique a partir de textes dramatiques en privilegiant le developpement de la sensibilite culturelle et langagiere. // Sensibilisation aux cultures et aux langues dans l'apprentissage des langues vivantes sur la base de l'intéraction dialogique avec des textes / Fenner, Anne-Brit (ur.).
Strasbourg : Conseil de l'Europe, 2002. Str. 55-90.

93. Knezović, Pavao.
Testimonium Bilabium Written by the Friar Filip Lastrić (Philippus ab Ochevia) // Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja / Ferluga Petronio, Fedora (ur.).
Maribor : Slavistično društvo, 2002.. Str. 191-203.

94. Kostić-Bobanović, Moira.
Creativity in studying Business English // High Quality Education and Creativity / Nevenka Tatković (ur.).
Pula : Rijeka University Teacher Training College Pula, 2002. Str. 127-131. prilozen text rada

95. Kovačec, August.
Francuzi. Jezik // Hrvatska enciklopedija. Knjiga IV / Kovačec, August (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2002. Str. 17-18.

96. Kovačec, August.
Glas (u jeziku) // Hrvatska enciklopedija. Knjiga IV / Kovačec, August (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2002. Str. 209-211.

97. Kovačec, August.
Arbanasi-Albanisch // Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens ; Band 10 / Okuka, M. (ur.).
Klagenfurt : Wieser Verlag, 2002. Str. 67-70.

98. Kovačević, Marina.
Diskursnoteorijski i diskursnostilistički okviri stilistike // Važno je imati stila / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Disput, 2002. Str. 14.

99. Kövecses, Zoltan.
Language, Emotion, Mind // Cognitive Linguistics Today / Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara ; Turewicz, Kamila (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002. Str. 125-138.

100. Kövecses, Zoltán.
Emotion Concepts: Social Constructivism and Cognitive Linguistics // Verbal Communication of Emotions: Interdisciplinary Perspectives / Fussell, Susan R. (ur.).
Mahwah, N.J. : Lawrence Erlabuam, 2002.. Str. 109-124.

101. Kragić, Bruno.
Neumitnost sudbine i preobrazbe forme // A. Malraux, Ljudska sudbina.
Zagreb : ALFA, 2002. Str. 277-289.

102. Kryžan Stanojević, Barbara.
Słowo jako towar // Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza / Pstyga, Alicja ; Szcześniak, Krystyna (ur.).
Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. Str. 71-78.

103. Kučanda, Dubravko.
Middle Constructions in English and Croatian // The First Twenty-five Years of English Studies in Osijek / Petrović, Elvira (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, Osijek, 2002.. Str. 91-113.

104. Kuvač, Jelena.
Jezični jaz Baranje: odnos mađarskoga i hrvatskoga jezika // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I / Kovačević, Melita ; Pavličević-Franić, Dunja (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu i Naklada Slap, 2002. Str. 204.

105. Lacko Vidulić, Svjetlan.
Inventura dramskog stvaralaštva Camille Lucerne // Hrvatska dramska književnost i kazalište - inventura milenija : drugi dio / Krležini dani u Osijeku 2001. / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, 2002. Str. 93-105.

106. Lederer, Ana.
Bez nostalgije, molim // Goran Tribuson, Ne dao Bog većeg zla / Maljković, Zoran (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2002. Str. 317-321.

107. Lederer, Ana.
Tri drame Arijane Čuline // Arijana Čulina, Dvi-tri teške drame za umrit od smija / Maljković, Zoran (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2002. Str. 255-260.

108. Lisac, Josip.
Govorčin, Slavko // Hrvatski biografski leksikon, 5 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2002. Str. 96.

109. Lisac, Josip.
Novi prilozi kašićologiji // Bartol Kašić i Biblija / Derossi, Julije (ur.).
Pag : MH Pag, 2002. Str. 171-173.

110. Ljubić, Lucija; Petranović, Martina.
Važnija literatura (dopune i aneks) o hrvatskim profesionalnim, poluprofesionalnim, dobrovoljačkim, amaterskim, studentskim i alternativnim kazalištima, kazališnim družinama i grupama te festivalima, smotrama i susretima // Repertoar hrvatskih kazališta, knj. 3 / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 841-849.

111. Lončarić, Mijo.
Kajkavisch // Leksikon der Sprachen des Europaischen Ostens. / x (ur.).
Klagenfurt : x, 2002.. Str. 257-264.

112. Lovrić Jović, Ivana.
Pristup genezi dubrovačkoga govora s leksičkoga stajališta // Drugi hrvatski slavistički kongres: zbornik radova / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002. Str. 583-588.

113. Lukić, Milica.
Riječ urednika // Odsjaji kultura - Hrvatska i crnogorska kultura stoljećima / Lukić, Milka (ur.).
Zagreb : CKD, 2002.. Str. 226.

114. Marinković, Dušan.
Prešućivani i napadani Stanko Korać // Ljetopis SKD Prosvjeta / Čedomir Višnjić (ur.).
Zagreb : Prosvjeta, 2002.. Str. 247-270.

115. Marotti, Bojan.
"Podlagajuchiega naçina urime doscasto" u slovnici Tome Babića Prima grammaticae institutio // Zbornik o Tomi Babiću / Jembrih, Alojz (ur.).
Šibenik ; Zagreb : Gradska knjižnica "Juraj Šišgorić" ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2002. Str. 133-164.

116. Maštrović, Tihomil.
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 1992.-2002. // Hrvatski studiji = Studia Croatica : 1992. - 2002. / Šišak, Marinko (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji = Studia Croatica, 2002. Str. 1-10.

117. Matišić, Zdravka.
Changing the Traditions: "The God of Small Things" // Indian Culture: Continuity and Discontinuity. In Memory of Walter Ruben / Heidrich, Joachim ; Rüstau, Hiltrud ; Weidemann, Diethelm (ur.).
Berlin : trafo verlag, 2002. Str. 195-207.

118. Matulina, Željka.
Kroatisch-deutsche übersetzungswissenschaftliche Themen // Translation zwischen Theorie und Praxis / Zybatow, Lew N. (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002.. Str. 359-367.

119. Matulina, Željka; Kolega, Josip.
Lexikographische Darstellung von Nomen aus dem Sachgebiet der Psyche // "Sprachwissenschaft auf dem Weg ins Dritte Jahrtausend" (Akten des 34. Linguistischen Kolloquiums in Germersheim 1999), Teil II: Sprache, Computer, Gesellschaft. / Rapp, Reinhard (ur.).
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002.. Str. 607-613.

120. Menac, Antica; Fink, Željka.
Nove pojave u frazeologiji hrvatskoga jezika // Slowo. Tekst. Czas - VI / Aleksiejenko, M ; Mokienko, W ; Walter, H. (ur.).
Szczecin, Greifswald : Uniwesytet Szczecinski, Ernst-Moritz-Arndt-Uniwersitet, 2002. Str. 303-308.

121. Menac-Mihalić, Mira.
Dva moliškohrvatska rječnika // Hrvatski iseljenički zbornik 2002. / Kukavica, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2002. Str. 374.

122. Mićanović, Krešimir.
O izražavanju posvojnosti // Važno je imati stila / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Disput, 2002. Str. 181-199.

123. Mihaljević, Milan.
vred6n6 1 - vskresitelno // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2000 (2002). Str. 1-34.

124. Muhoberac, Mira.
Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb, repertoar // Repertoar hrvatskih kazališta / 3 / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 40-46.

125. Muhoberac, Mira.
Teatar &TD, Zagreb, repertoar // Repertoar hrvatskih kazališta / 3 / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 62-67.

126. Muhoberac, Mira.
Glumačka družina Histrion, Zagreb, repertoar // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 80-83.

127. Muhoberac, Mira.
Mala scena, Zagreb, repertoar // Repertoar hrvatskih kazališta / Branko Hećimović (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 102-103.

128. Muhoberac, Mira.
Kazalište Marina Držića, Dubrovnik, repertoar // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 139-145.

129. Muhoberac, Mira.
Dubrovačke ljetne igre, Dubrovnik, repertoar // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 172-181.

130. Muhoberac, Mira.
Studentski teatar Lero, Dubrovnik, repertoar // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 511-513.

131. Muhoberac, Mira.
Akademsko kazalište, Zagreb, Hrvatska // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 98-98.

132. Muhoberac, Mira.
Kazalište Thallia, Zagreb, repertoar // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 104-104.

133. Muhoberac, Mira; Hećimović, Branko.
Kazališna radionica Pozdravi, Zagreb, repertoar // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, AGM, 2002. Str. 76-76.

134. Muljačić, Žarko.
Dalmatisch, in Wieser Enzyklopadie des europaischen Ostens // Lexikon der Sprachen des europaischen Ostens / Miloš Okuka, Gerald Krenn (ur.).
Klagenfurt : Wieser Verlag, 2002. Str. 947-950.

135. Nazor, Anica.
Grgur Senjanin (Grgur Dalmatin, Gregorius Dalmatinus), tiskar // Hrvatski biografski leksikon, 5 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2002. Str. 194-194.

136. Nazor, Anica.
Hval, pisar (XIV-XV. st.) // Hrvatski biografski leksikon / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2002.

137. Nazor, Anica.
Die glagolitische Schrift ; Die kyrillische Schrift ; die Glagoliza heutzutage // Drei Schriften - Drei Sprachen - Kroatische Schriftdenkmaeler und Drucke durch Jahrhunderte / Lipovčan, Srećko (ur.).
Zagreb : Erasmus naklada, 2002. Str. 31-55 ; 110-115 ; 116-120 ; 122-126 ; 233-238 ; 251-259 i dr..

138. Nemec, Krešimir.
Eugen Kumičić i trivijalna književnost // Eugen Kumičić - život i djelo.
Brseč : Udruga Jenio Sisolski, 2002. Str. 16-20.

139. Nemec, Krešimir.
Hrvatska ekspresionistička proza // Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti / Cvjetko Milanja (ur.).
Zagreb : altaGAMA, 2002. Str. 85-96.

140. Nikčević, Sanja.
Nov pesimizam - antologija na hrvatskata drama od osumdesettite i devedesettite : predgovor // Antologija na novata hrvatska drama / Nikčević, Sanja (ur.).
Skopje : Fakultet za dramski umetnosti, 2002. Str. 5-16.

141. Nižić, Živko.
Podsvijest kao prostor dijaboličnosti u drami "Il delitto all'Isola delle capre" Uga Bettija // Hrvatsko-talijanski književni odnosi ; Knjiga VIII / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002. Str. 335-353.

142. Novaković, Darko.
Nepoznata verzija Šižgorićeve elegije o smrti dvojice braće // Hrvatska književna baština / Fališevac, Dunja ; Lisac, Josip ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Ex libris, 2002. Str. 620.

143. Novaković, Goran.
Usmene predaje u djelima Dinka Šimunovića // 1. kijevski književni susreti. Zbornik radova. / Matoš, Stipan/Pandžić, Vlado (ur.).
Kijevo : Oćina Kijevo, 2002.. Str. 122.-129.

144. Omazić, Marija.
Modifications of phraseological units in English -presentation of a project // The First Twenty-five Years of English Studies in Osijek / Petrović, Elvira (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, Osijek, 2002. Str. 114-148.

145. Oraić Tolić, Dubravka.
Kulturelle Stereotype und Zerfall Jugoslawiens // Kultur und Wissenschaft als Bruecken in Europa / Gojowy, Detlef (ur.).
Simmern : FDA, 2002. Str. 108-120.

146. Pandžić, Vlado.
Recepcija Šimunovićeva književnog djela u hrvatskoj školi // 1. kijevski književni susreti. Posvećeno Dinku Šimunoviću. Zbornik radova i pjesama / Matoš, Stipan (ur.).
Kijevo : Općina Kijevo, 2002. Str. 39-52.

147. Pavelin Lešić, Bogdanka.
Statut et rôle du mouvement dans la communication orale en face-à-face // Apprentissage d'une langue étrangère/seconde, Tome 2, La phonétique verbo-tonale / Renard, Raymond (ur.).
Bruxelles, Belgija : Éditions de Boeck Université, 2002. Str. 71.-87..

148. Pavičić, Višnja.
Vocabulary learning strategies of university students // The First Twenty-five Years of English Studies in Osijek / Petrović, Elvira (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, Osijek, 2002. Str. 149-162.

149. Pavličević-Franić, Dunja.
Analiza programa hrvatskoga jezika za niže razrede osnovne škole // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I.:prikazi, problemi, putokazi / Matešić, Krunoslav (ur.).
Zagreb, Jastrebarsko : Naklada Slap ; Sveučilište, 2002. Str. 19-25.

150. Pavlovski, Borislav.
'Bijeli grad' u znaku plave boje // Plavi grad / Huskovic, Uzeir (ur.).
Zagreb : HENA COM, 2002. Str. 304-311.

151. Peričić, Helena.
"Hebrang, Dunja" // Hrvatski biografski leksikon / Macan, Tomislav (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2002.. Str. 470-470. URL link to work

152. Perić, Olga.
Martin Sabolović (1730-1801) // Martin Sabolović, Exercitationes Gaeodeticae/Geodetske vježbe / Lapaine, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatsko geodetsko društvo, 2002. Str. 113.

153. Petković, Nikola.
I don't Know Who I Am but I Know Who I May Be if I Choose, Identity Puzzle and The Balkan Family Ties. // (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity/Europes (Multiples): Identités, multiples, modernités multiples / Spiridon, Monica (ur.).
Bukurešt : University of Bucharest, Arafat Publishing House, 2002. Str. 65-80.

154. Petlevski, Sibila.
Avangardizmi i anakronizmi hrvatske dramske moderne // Dani hvarskog kazališta. Književnost i kazalište hrvatske moderne- bilanca stoljeća, II. / Batušić, Nikola et al (ur.).
Zagreb - Split : HAZU, Književni krug Split, 2002. Str. 96-107.

155. Petlevski, Sibila.
Gavella u svjetlu recentnih teorija glume // Krležini dani u Osijeku. Hrvatska dramska književnost i kazalište - inventura milenija, II. dio / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb - Osjek : Zavod za pov. hrv. knj. HAZU ; HNK, Osjek, 2002. Str. 157-166.

156. Petlevski, Sibila.
Der achttfache Weg meiner Hesse-Lektüre // Mein Hermann Hesse. Eine Hommage / Uli Rothfuss (ur.).
Berlin : Ed. q in der Quintessenz-Verl.-Ges., 2002. Str. 162-171.

157. Petlevski, Sibila.
Veliko šetalište // Književna kritika o Slavku Mihaliću / Donat, Branimir (ur.).
Zagreb : Dora Krupićeva, 2002. Str. 216-219.

158. Petrović, Elvira.
The best way of learning and teaching foreign languages. Is there ona? // The First Twenty-five Years of English Studies in Osijek / Petrović, Elvira (ur.).
Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku : Pedagoški fakultet, 2002. Str. 163-174.

159. Petrović, Elvira.
Kako učiniti nastavu stranih jezika s mlađom djecom još uspješnijom // Dijete i jezik danas : dijete i učenje hrvatskog jezika : dijete i učenje stranog jezika : zbornik radova s međunarodnog stručnog i znanstvenog skupa u europskoj godini jezika / Vodopija, Irena (ur.).
Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku : Visoka učiteljska škola, 2002.. Str. 139-147.

160. Petrović, Ivanka.
Grabar, Biserka, klasični filolog, paleoslavist (Zagreb, 2.VI. 1932-Zagreb, 29.VIII. 1986) // Hrvatski biografski leksikon, sv. 5 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod, 2002. Str. 96-97.

161. Petrović, Ivanka.
Grdović, Ivan (Gardović), glagoljaški pisar (?, druga pol. XVII. st.-?, XVIII. st.) // Hrvatski biografski leksikon, sv. 5 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod, 2002. Str. 155-155.

162. Petrović, Ivanka.
Hrabrić, Mate, glagoljaški pisar (Baška na Krku, XVIII. st.) // Hrvatski biografski leksikon, sv.5 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod, 2002. Str. 686-687.

163. Petrović, Ivanka.
Hržić, Šimun (Haržić), glagoljaški pisac (Dubašnica na Krku, XVIII. st.) // Hrvatski biografski leksikon sv. 5 Gn-H / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod, 2002.

164. Pintarić, Neda.
Spacijali kao pragmemi // Riječki filološki dani, Zbornik radova IV / Diana Stolac (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2002.. Str. 576.

165. Požgaj Hadži, Vesna; Mirjana Benjak.
Hrvatski jezik kao izborni predmet u slovenskoj devetogodišnjoj osnovnoj školi // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I.: prikazi, problemi, putokazi / Kovačević, Melita ; Pavličević-Franić, Dunja (ur.).
Jastrebarsko, Zagreb : Naklada Slap, 2002.. Str. 68-77.

166. Pulišelić, Zrinka.
When and how does God appear? The divine Croatian medieval stage. // European medieval drama / Runnalls, Graham A. (ur.).
Turnhout : Brepols publishers, 2002. Str. 43-51.

167. Radden, Günter; Matthis, Elizabeth.
Why 'similar to', but 'different from'? // Perspectives on Prepositions / Cuyckens, Hubert ; Radden, Günter (ur.).
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 2002. Str. 231-255.

168. Rem, Goran.
Neoromantičar i predmoderni lirik ili Brodski prostor sreće, trenutci uspomena i svehrvatska zabrinutost // Hugo Badalić - Izabrane pjesme / Rem, Vladimir (ur.).
Vinkovci : Riječ, 2002. Str. 5-12.

169. Rem, Goran.
Hrvatska književnost u Slavoniji na prijelazu 19. u 20. stoljeće // Dani hvarskog kazališta/Književnost i kazalište hrvatske moderne - bilanca stoljeća II. / Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Filipović, Rudolf ; Moguš, Milan ; Švelec, Franjo ; Vončina, Josip (ur.).
Zagreb-Split : HAZU, Književni krug, 2002. Str. 215-236.

170. Roić, Sanja.
Talijanske pobude u djelu Augusta Šenoe // Hrvatsko-talijanski književni odnosi / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2002. Str. 125-150.

171. Roić, Sanja.
Ostati ili otići. Uz tri knjige Nelide Milani // Hrvatsko-talijanski književni odnosi / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2002. Str. 355-366.

172. Roić, Sanja.
Tomizza, istarski fantastičar // Tomizza i mi, Tomizza e noi, tomizza in mi. Susreti uz granicu. Incontri di frontiera. Obmejna srečanja / Marinucci, M. ; Avirović, Lj., Urbič, I., Fanuko, N. (ur.).
Trst, Koper, Umag : Pučko otvoreno učilište, 2002. Str. 121-126.

173. Roić, Sanja.
Ueber das Lehren der Sprachen und Schriften // Hegel: Zur Sprache / Lindorfer, Bettina ; Naguschewski, Dirk (ur.).
Tuebingen : Gunter Narr Verlag, 2002. Str. 153-162.

174. Romić, Biljana.
Michael Ondaatje - čovjek koji ne voli granice // Obiteljsko naslijeđe (Michael Ondaatje) / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Konzor, 2002. Str. 5-8.

175. Romić, Biljana.
Terra Australis i David Malouf: između stvarnoga i mita // David Malouf, Zamišljeni život / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Konzor, 2002. Str. 5-8.

176. Romić, Biljana.
David Malouf u razgovoru // David Malouf, Zamišljeni život / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Konzor, 2002. Str. 127-131.

177. Ruiz de Mendoza, Francisco José; Diez Velasco, Olga Isabel.
Patterns of conceptual interaction // Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast / Dirven René ; Pörings, Ralf (ur.).
Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2002.. Str. 43.

178. Runtić, Sanja.
The Awakening's Awakening: Routes toward American Female Literary Tradition // The First Twenty-Five Years of English Studies in Osijek – ; ; ; Anthology / Petrović, Elvira (ur.).
Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera, 2002. Str. 176-196.

179. Sablić Tomić, Helena.
Naratološke osobine autobiografije u razdoblju hrvatske moderne // Dani hvarskog kazališta/Književnost i kazalište hrvatske moderne - bilanca stoljeća II. / Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Filipović, Rudolf ; Moguš, Milan ; Švelec, Franjo ; Vončina, Josip (ur.).
Zagreb-Split : HAZU, Književni krug, 2002. Str. 84-95.

180. Sabljak, Tomislav.
Misija pjesnika // Književna kritika o Slavku Mihaliću / Donat, Branimir (ur.).
Zagreb : Dora Krupićeva, 2002.. Str. 313-314.

181. Sabljak, Tomislav.
Blasfemija čitanja: ironijska upotreba teksta // Antologija hrvatskog književnog eseja XX. stoljeća, II. dio, 1950.-2000. / Šicel, Miroslav (ur.).
Zagreb : Disput, 2002. Str. 207-216.

182. Sabljak, Tomislav.
Zagrebačko gradsko kazalište Komedija, Zagreb, 1950.-1980./1981.-1990. // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : AGM, 2002. Str. 46-50.

183. Sabljak, Tomislav.
Scena revolucije, Zagreb, 1968.-1980./1981.-1984. // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : AGM, 2002. Str. 67-68.

184. Sabljak, Tomislav.
Video teatar ZS 100, Zagreb, 1985.-1990. // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : AGM, 2002. Str. 98-99.

185. Sabljak, Tomislav.
Hrvatsko državno kazalište, Sarajevo, 1941.-1945. // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : AGM, 2002.. Str. 387-393.

186. Sabljak, Tomislav.
Hrvatsko državno kazalište, Banja Luka, 1941.-1944. // Repertoar hrvatskih kazališta / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : AGM, 2002. Str. 393-397.

187. Samardžija, Marko.
Deideologizacija kao uzrok nekim promjenama u leksiku hrvatskoga standardnog jezika potkraj XX. stoljeća // Jezik i demokratizacija / Monnesland, Svein (ur.).
Sarajevo : Institut za jezik, 2001 (2002!). Str. 319-322.

188. Samardžija, Marko.
Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini u prvoj polovici godine 1945. // Hrvatski jezik u Bosni i Hercegovini - jučer i danas / Musa, Šimun ; Pranjković, Ivo ; Hrkać, Serafin (ur.).
Mostar : Pedagoški fakultet, 2002. Str. 7-10.

189. Sanader, Ivo.
Prisutnost Marulićevih knjiga u europskim i nekim izvaneuropskim knjižnicama // Colloquia Maruliana XI. Radovi s međunarodnog skupa "Marko Marulić, otac hrvatske književnosti / Lučin, Bratislav ; Tomasović, Mirko (ur.).
Split : Književni krug ; Marulianum, 2002. Str. 523-528.

190. Sapunar, Andrea.
E. M. Kragel: Csetvero-versztni persztan (1763.) // Croato-hungarica. Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza / Jauk-Pinhak, Milka ; Nyomarkay, Istvan ; Gy. Csaba, Kiss (ur.).
Zagreb : Katedra za hungarologiju Filozofskog fakulteta i Matica hrvatska, 2002.

191. Senker, Boris.
Gospođa Milka // Milka Podrug Kokotović / Foretić, Miljenko (ur.).
Dubrovnik : Matica Hrvatska Dubrovnik, 2002. Str. 95-99.

192. Šimunović, Petar.
Die fruchesten Personennamen als Ausdruck der ethnosymbiotischen Verhaeltnisse auf der kroatischen Seite der Adria // Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomasticas / Boullón Agrelo, Ana Isabel (ur.).
Santiago de Compostela : Biblioteca Filolóxica Galega, 2002. Str. 799-810.

193. Šimunović, Petar.
Slowinska onomastyka // Encyklopedia I. / Rzetelska-Feleszko, Ewa (ur.).
Warszawa - Krakow : PAN, 2002. Str. 27, 56, 77, 92, 119, 149, 180, 206, 253, 290, 369, 461, 527.

194. Šimunović, Petar.
Stanovništvo i prezimena Makarskoga primorja // Stanovništvo Makarskoga primorja od 15. do 19. stoljeća.
Gradac, Split : Poglavarstvo Općine : Knjigotisak, 2002.. Str. 225-231.

195. Sironić-Bonefačić, Nives.
Novi aspekti komunikacijske kompetencije u govoru talijanskih petnaestogodišnjaka // Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća : zbornik / Ivanetić, Nada ; Pritchard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku ; Graftrade, 2002.. Str. 495 -502.

196. Šišak, Marinko.
Politička misao i djelovanje Ivana Milčetića // Zbornik o Ivanu Milčetiću / Maštrović, tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2002.. Str. 287-297.

197. Šišak, Marinko.
Kronika znanstvenog skupa o Ivanu Milčetiću // Zbornik o Ivanu Milčetiću, književnom povjesničaru, filologu i etnologu / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2002. Str. 509-520.

198. Sočanac, Lelija.
Multilingualism in 18th Century Ragusan Plays // Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja / Ferluga-Petronio, Fedora (ur.).
Maribor : Slavistično društvo, 2002. Str. 235-258.

199. Štajner Katušić, Smiljana; Horga, Damir; Krapinec, Sanja.
The Voice of Polypoid Vocal Folds before and after Surgery // Investigations in Clinical Phonetics and Linguistic / Windsor, Fay ; Kelly, M. Louise ; Hewlet, Nigel (ur.).
Mahwah, NJ, USA ; London, UK : Lawrence Erlbaum Associate Publishers, 2002.. Str. 437-448.

200. Stepanić, Gorana.
"Jišajida" Kajetana Vičića - najdulji ep hrvatskoga latinizma // Hrvatska književna baština ; knj. 1 / Fališevac, Dunja ; Lisac, Josip ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Ex libris, 2002. Str. 531-574.

201. Stepanić, Gorana.
Rasprava "O govorniku" : Ciceronova "summa rhetorica" // O govorniku / Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2002. Str. 5-29.

202. Stojanov, Tomislav.
Formalna morfosintaktička i sintaktička obrada rečenica hrvatskoga jezika // Zbornik radova "Težakovi dani" / Tkalac, Slavko ; Jadranka Lasić-Lazić (ur.).
Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2002. Str. 135-147.

203. Tadić, Marko.
Building the Croatian National Corpus // Third International Conference on Language Resources and Evaluation LREC2002 / González Rodriguez, M. ; Suarez Araujo, C. P. (ur.).
Pariz-Las Palmas : ELRA, 2002. Str. 441-446. prilozen text radaURL link to work

204. Tafra, Branka.
Jezikoslovac Šime Starčević // Shime Starcsevich, Nova ricsoslovica iliricska / Znika, Marija (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2002.. Str. 127-177.

205. Tančik, Maja.
Pogovor // Fury / Vuković-Runjić, Milana (ur.).
Zagreb : Vuković&Runjić, 2002. Str. 319.

206. Tatarin, Milovan.
Hagiografski spjev o svetoj Olivi Antuna Josipa Knezovića // Hrvatska književna baština ; knj. 1 / Fališevac, Dunja ; Lisac, Josip ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Ex libris, 2002. Str. 305-402.

207. Težak, Dubravka.
Bajkoviti roman o vremenu šumskih duhova, vila i vilenjaka // Ukradeno proljeće / Vučić, Miroslava (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2002. Str. 150-155.

208. Težak, Dubravka.
Krimić nadahnut legendom // Ogrlica sa sedam rubina / Miroslava Vučić (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2002. Str. 127-130.

209. Težak, Dubravka.
Niskokalorični roman o odrastanju jedne Lade // Debela / Vučić, Miroslava (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2002. Str. 157-161.

210. Težak, Dubravka.
Ljubav, nikad dosadna tema // Čuj, Pigi, zaljubila sam se / Vučić, Miroslava (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2002. Str. 146-149.

211. Težak, Dubravka.
Krimić nadahnut legendom // Tajna ogrlice sa sedam rubina / Vučić, Miroslava (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2002. Str. 127-130.

212. Trostinska, Rajisa.
Ukrajinski pisci // Hrvatka enciklopedija / xxxxxxx (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2002.

213. Užarević, Josip.
Karikaturnost' "filosofskogo anekdota" // Alfavit. Filologiečskij sbornik / N. V. Kuzina (ur.).
Smolensk : Smolenskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet, 2002.. Str. 51-56.

214. Užarević, Josip.
Presvlačenje Anne (O Pranjićevu prijevodu "Anne Karenine") // Važno je imati stila / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Disput, 2002.. Str. 65-77.

215. Užarević, Josip.
Dugo u noć, u zimsku bijelu noć. Interpretacija // Tema Tadijanović / Vinko Brešić (ur.).
Slavonski Brod : Matica hrvatska Slavonski Brod ; Gradska knjižnica Slavonski Brod, 2002.. Str. 21-34.

216. Van Valin, Robert D.
Minimalism and explanation // Explanation in Linguistics / Moore, J. ; Polinsky, M. (ur.).
Stanford : CSLI, 2002..

217. Van Valin, Robert D.
Semantic macroroles in Role and Reference Grammar // Semantische Rollen / Kailuweit, Rolf ; Hummel, Martin (ur.).
Tubingen : Narr, 2002..

218. Vodopija, Irena.
Analiza jezičnih udžbenika za niže razrede osnovne škole // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini = Communicative competence in language pluralistic environment / Kovačević, Melita ; Pavličević-Franić, Dunja (ur.).
Jastrebarsko : Naklada Slap, 2002. Str. 25-34.

219. Vodopija, Irena.
Nastava hrvatskoga jezika u dvojezičnim hrvatsko-mađarskim školama // Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini I.: prikazi, problemi, putokazi / Kovačević, Melita ; Pavličević-Franić, Dunja (ur.).
Zagreb : Slap, Sveučilište u Zagrebu, 2002. Str. 46-47.

220. Vojvodić, Jasmina.
Jedan aspekt parodiranja Lava Tolstoja. "Zapisi mladoga liječnika" M. Bulgakova // Mistifikacija ; Parodija: zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća / Ludvig, Sonja ; Flaker, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Areagrafika, 2002.

221. Vuletić, Branko.
Le style est l'homme meme // Važno je imati stila / Bagić, Krešimir (ur.).
Zagreb : Disput, 2002. Str. 29-38.

222. Vulić, Sanja.
Oštarska čakavica // Oštarije : povodom 100 god. DVD-a Oštarije / Gračanin, Nikola (ur.).
Oštarije : DVD Oštarije, 2002. Str. 104-116.

223. Zalar, Diana.
Most kojim se kreće u životnu pustolovinu // Zatočenici Alge / Zalar, Diana (ur.).
Zagreb : Golden marketing, 2002. Str. 231-235 (238).

224. Zalar, Diana.
Šumski car i Anđelka Martić // Tri lisice i šumski car i druge bajke / Zalar, Diana (ur.).
Zagreb : Golden marketing, 2002. Str. 7-17 (167).

225. Zalar, Diana.
Čudo i šuma kao zajedničko nadahnuće // Dječak div i druge bajke / Zalar, Diana (ur.).
Zagreb : Golden marketing, 2002. Str. 7-14 (165).

226. Zalar, Diana.
Dječje pjesništvo vesne Parun - suncokret na nemirnoj pučini // Da sam brod / Uskoković, Davor (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2002. Str. 5-14 (204).

227. Zalar, Diana.
O nevidljivim pticama i čudesnim igrama Grigora Viteza // Nevidljive ptice / Grigor Vitez / Uskoković, Davor (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2002. Str. 5-14 (228).

228. Zalar, Diana.
Čudo u djetetu // Čudo u djetetu / Petrač, Božidar (ur.).
Zagreb : Alfa, 2002.. Str. 132-136 (138).

229. Zalar, Diana.
O hrvatskim čarobnjacima // Čarobnjaci - Kratka povijest čarobnjaštva / Zalar, Diana (ur.).
Zagreb : Golden marketing, 2002. Str. 124-127 (127).

230. Zalar, Diana.
Uvod // Stanari u slonu / Petric, Zrinka (ur.).
Zagreb : Alfa, 2002..

231. Zaradija Kiš, Antonija.
Ivan Milčetić (1853.-1921.) i Šimun Greblo (oko 1472.-1551.) // Zbornik o Ivanu Milčetiću - književnom povjesničaru, filologu i etnologu : zbornik radova sa znanstvenog skupa, Varaždin - Malinska, 19. - 20. travnja 2001., Varaždin, 16. studenoga 2001. / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2002. Str. 357-364.

232. Zorić, Mate.
Tommaseovo izvješće o Dalmaciji // Hrvatsko-talijanski književni odnosi / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2002. Str. 35-124.

233. Zorić, Mate.
Ana Vidović, Marko Antun Vidović i Nikola Tommaseo u svjetlu neobjavljene prepiske // Hrvatsko-talijanski književni odnosi / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2002. Str. 367-541.

234. Zorić, Mate.
Petrarca u hrvatskoj književnosti // Francesco Petrarca, Rasute pjesme. (Izbor iz Kanconijera) / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2002. Str. 165-169.

235. Babić, Vanda.
Muka i plačevi u hrvatskoj književnosti Boke kotorske // Muka kao nepresušno nadahnuće kulture / Čikeš, Joso (ur.).
Zagreb : Udruga, 2001.. Str. 29-40.

236. Badurina, Lada.
Rječnička i uporabna vrijednost nekih hrvatskih leksema // Współczesna leksyka / Kazimierz Michalewski (ur.).
Łódź (Poljska) : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. Str. 5-14.

237. Badurina-Stipčević, Vesna.
Biblijske Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti // O kraljevstvu nebeskom-Novo i staro. Zbornik radova u čast Bonaventuri Dudi, OFM, u povodu 75. rođendana i 50 godine svećeništv / Cifrak, Mario (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001.. Str. 389-395..

238. Banov, Estela.
Razmišljanje nad hrvatskim pučkim prepjevanim evanđeljem // "O kraljevstvu nebeskom - novo i staro" : zbornik radova u čast Bonaventuri Dudu, u povodu 75. rođendana i 50 godina svećeništva = De regno coelorum - nova et vetera : liber miscellaneus in honorem Bonaventurae Duda in occasione XV lustri et X lustri sacerdotii / Cifrak, Mario (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001. Str. 481-488.

239. Bašić, Sonja.
Pogovor // F.S. Fitzgerald, Blaga je noć(?).
Zagreb : Alfa, 2001. Str. 422.

240. Batušić, Nikola.
Europski obzori hrvatskog glumišta ; Ruralni naturalizam - Cavalleria rusticana na slavonski ; Skroviti redatelj Krležina dramoleta U predvečerje ; Historicizam u moderni ; Historicistički klasicizam i secesijski prizvuci u dramama Ante Tresića-Pavičića ; Galovićeva trilogija Mors regni kao paradigma modernističke povijesne drame ; Je li ukleti Holandez doplovio do Gruža? ; Morbidna erotika Galovićeve Tamare ; Virtualno kazalište Ljube Babića // Književni protusvjetovi-poglavlja iz hrvatske moderne / Hekman, Jelena (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2001. Str. 311.

241. Batušić, Nikola.
Hrvatsko srednjovjekovno kazalište // Hrvatska i Europa - kultura, znanost, i umjetnost ; sv II, srednji vijek i renesansa / Hercigonja, E. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000 (napomena: izašlo 2001). Str. 393-401.

242. Benjak, Mirjana; Požgaj Hadži, Vesna.
S one strane zaborava, Kartoline kao rasuta mikropovijest / Di là ; dell'oblio, Le cartoline, manciate di microstoria // Sretan grad / La città ; felice, Novigrad na starim razglednicama / Cittanova nelle vecchie cartoline / Kliman, Aldo (ur.).
Pula : ZN Žakan Juri, 2001.. Str. 25-39.

243. Biti, Vladimir.
Framing semiosis // Semiotics and Culture / Pashalidis, Gregory ; Hontolidou, Eleni (ur.).
Thessaloniki : Greek Semiotic Society, 2001. Str. 64-77.

244. Bošković, Ivan.
Proslov Ladanovu djelu // Ladan, sabrana djela Zoon graphicon / Raič, Anđa (ur.).
Zagreb : Medicinska knjiga, 2001. Str. 5-16.

245. Botica, Stipe.
Tema križa u hrvatskom književnom prosvjetiteljstvu // Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog simpozija Muka kao nepresušno nadahnuće kulture (2000 Zadar) / Čikeš, Jozo (ur.).
Zagreb : Udruga pasionska baština, 2001. Str. 544.

246. Botica, Stipe.
Mit i hrvatska narodna bajka // Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 3 : Bajke od davnina pa do naših dana / Pintarić, Ana (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, 2001. Str. 213.

247. Botica, Stipe.
Hrvatska usmena književnost i tradicijska kultura danas // Prvo slovensko-hrvaško slavistično srečanje - Prvi hrvatsko-slovenski slavistički skup / Požgaj Hadži, Vesna (ur.).
Ljubljana : Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2001. Str. 176.

248. Bratulić, Josip.
Ivan Milčetić i Branko Vodnik // Zbornik o Branku Vodnku, književnom povjesničaru / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2001. Str. 85-93.

249. Bratulić, Josip.
Književnost hrvatskih emigranata Istre // Talijanska uprava na hrvatskom prostoru i egzodus Hrvata (1918-1943) / Manin, Marino (ur.).
Zagreb : Hrvatski povijesni institut i Društvo Egzodus istarskih Hrvata, 2001. Str. 713-722.

250. Brešić, Vinko.
Časopisi Antuna Branka Šimića // Teme novije hrvatske književnosti / Milanja, Cvjetko (ur.).
Zagreb : Nakladni Zavod MAtice Hrvatske, 2001. Str. 251-261.

251. Brešić, Vinko.
"Savremenik" (1906-1941) - u povodu 100. godišnjice DHK // Teme novije hrvatske književnosti / Milanja, Cvjetko (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Matice Hrvatske, 2001. Str. 261-266.

252. Brozović, Dalibor.
The Balkans - the European Babylon // The Balkans in the New Millenium.
Skopje : MANU, 2001. Str. 90-94.

253. Cuyckens, Hubert; Zawada, Britta.
Introduction // Polysemy in Cognitive Linguistics / Cuyckens, Hubert ; Zawada, Britta (ur.).
Amsterdam : John Benjamins, 2001..

254. Damjanović, Stjepan.
Hrvatski i staroslavenski // Zagrebačka slavistička škola / Botica, Stipe (ur.).
Zagreb : FF press, 2001. Str. 107-116.

255. Damjanović, Stjepan.
Trideset seminara Zagrebačke slavističke škole (1972-2001) // Zagrebačka slavistička škola / Botica, Stipe (ur.).
Zagreb : FF press, 2001. Str. 11-104.

256. Fališevac, Dunja.
Women in Croatian Literary Culture, 16th to 18th Centuries // A History of Central European Women's Writing / Celia Hawkesworth, (ur.).
Houndmills, Basingstoke, Hampshire, England : Palgrave, 2001. Str. 33-40.

257. Filipi, Goran.
Romanistički pogled na novo izdanje Ribarićeve studije o istarskim govorima // O istarskim dijalektima: razmještaj južnoslavenskih dijalekata na poluotoku Istri s opisom vodičkog govora / Josip Bratulić ; Antun Hek ; Tanja Perić-Polonijo (ur.).
Pazin : Josip Turčinović d. o. o., 2001. Str. 251-261.

258. Fink, Željka.
Frazemi s strukturo priredne besedne zveze in priredno zloženega stavka // Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega tujega jezika / Kržišnik, Erika (ur.).
Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta, 2001. Str. 75-82.

259. Fink, Željka.
Kakvim se frazemima obraćamo? // Drugi hrvatski slavistički kongres / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo i Filozofski fakultet, 2001. Str. 385-391.

260. Fink, Željka.
Sport i detskie igry kak istočnik frazeologizmov horvatskogo jazyka (v sopostavlenii s russkim) // II slavističeskie čtenija / Kotova, Marina (ur.).
Sankt-Peterburg : Sanktpeterburgskij gosudarstvennyj universitet, 2001. Str. 92-93.

261. Flaker, Aleksandar.
Globalni simultanizam // Simultanizam : zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća / Flaker, Aleksandar ; Vojvodić, Jasmina (ur.).
Zagreb ; Jastrebarsko : Filozofski fakultet u Zagrebu ; Naklada Slap, 2001. Str. 25-40.

262. Francesca Maria Gabrielli.
Testo e metatesto a confronto: Amor fuggitivo di Torquato Tasso e Ljubčiča uskok di Katarina Patačić // Nuovi saggi sul plurilinguismo letterario / Vincenzo Orioles (ur.).
Rim : Il Calamo, 2001. Str. 129-151.

263. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
Kako razaznati ples od plesača // William Butler Yeats.
Zagreb : Školska knjiga, 2001. Str. 295-329.

264. Grgić, Iva.
Suvremeni talijanski prijevod Gundulićeva "Osmana" // Zbornik radova Drugog hrvatskog slavističkog kongresa / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. Str. 121-127.

265. Grubica, Irena.
Kritički pristup dualizmu uma i tijela // Samuel Becket, Molloy / Vučić, Miroslava (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2001. Str. 187-210. prilozen text rada

266. Häusler, Maja.
Njemački jezik u školama sjeverozapadne Hrvatske 18. i 19. stoljeća // Prvi i drugi međunarodni seminar zajednice Nijemaca u Hrvatskoj 2001./2002. / Rittig-Beljak, Nives (ur.).
Zagreb-Varaždin : Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj, 2001. Str. ukupno izdanje 176 str. / navedeni rad str. 59-81.

267. Hećimović, Branko.
Marijan Matković, čovjek dijaloga // Marijan Matković, Stope na stazi. Knjiga druga (u: Izabrana djela Marijana Matkovića) / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, Matica hrvatska, Nakladni zavod MH, 2001. Str. 277-304.

268. Hećimović, Branko.
Obitelj Šenoa i Hrvatsko narodno kazalište, August Šenoa 1838.-1881., Odjeci, Izlošci, Branimir Šenoa, Odjeci, Izlošci // Obitelj Šenoa i Hrvatsko narodno kazalište / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb : HAZU, HNK u Zagrebu, 2001. Str. 5, 7-8, 9-12, 13-16, 29-30, 31-32.

269. Husić, Snježana; Peruško, Tatjana.
Pornografski moralizam u talijanskoj prozi 1990-ih // Animalije. Antologija talijanske kratke priče / Husić, Snježana ; Peruško, Tatjana (ur.).
Zagreb : Naklada MD, 2001.. Str. 5-14.

270. Jelić, Andrea-Beata.
Lecture interactive du texte litteraire et communication en classe de langue // Children and foreign languages III/Les enfants et les langues etrangeres / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2001. Str. 169-185.

271. Jukić, Tatjana.
Pokora, ili politika obećanja // Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II / Dubravka Sesar i Ivana Vidović Bolt (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. Str. 371-376.

272. Jukić, Tatjana.
Terra Australis i David Malouf: između stvarnosti i mita // David Malouf: Zamišljeni život?.
Zagreb : Konzor, 2001. Str. 5-8.

273. Jurko, Nela.
Tipologia degli errori nell'espressione scritta dell'italiano nella scuola elementare // Children and foreign languages = Les enfants et les langues etrangeres = Kinder und Fremdsprache = Bambini e lingue straniere / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Faculty of Philosophy, 2001. Str. 105-117.

274. Jurko, Nela.
Tipologia degli errori nell'espressione scritta dell'italiano come lingua straniera nella scuola elementare // Children and foreign languages / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Faculty of Philosophy, 2001. Str. 236. prilozen text rada

275. Kabić, Slavija.
Das Don-Juan Motiv bei Ödön von Horváth und Max Frisch // Geboren in Fiume. Ödön von Horváth 1901-1938. Lebensbilder eines Humanisten. Ein Ödön von Horváth-Buch mit komplettem Werkverzeichnis im Anhang / Karlavaris-Bremer, Ute ; Müller, Karl ; Schulenburg, Ulrich N. (ur.).
Beč (Wien) : Löcker Verlag, Thomas Sessler Verlag, 2001. Str. 121-138.

276. Kalinski, Ivo.
Kajkavsko dječje recitalno pjesništvo // 200 godina kajkavske dječje književnosti - zbornik radova sa znanstvenog skupa / Jembrih, Alojz (ur.).
Varaždin ; Donja Stubica : Varteks ; Kajkaviana, 2001. Str. 5.

277. Kolumbić, Nikica.
Glagoljska matrikula biogradske bratovštine od uznesenja blažene divice Marije // Iskoni be slovo : zbornik radova o glagoljici i glagoljašima zadarskog kraja i Crkvi svetog Ivana Krstitelja / Badurina, Antun (ur.).
Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca ; Kršćanska sadašnjost, 2001.. Str. 127-137.

278. Kolumbić, Nikica.
Konstitucije franjevaca trećoredaca kao književnojezični hrvatski spomenik // Iskoni be slovo : zbornik radova o glagoljici i glagoljašima zadarskog kraja i Crkvi svetog Ivana Krstitelja / Badurina, Antun (ur.).
Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca ; Kršćanska sadašnjost, 2001. Str. 194-198.

279. Kordić, Snježana.
Die grammatische Kategorie des Numerus // Quantität und Graduierung als kognitiv-semantische Kategorien / Jachnow, Helmut ; Norman, Boris ; Suprun, Adam (ur.).
Wiesbaden : Harrassowitz, 2001. Str. 62-75. prilozen text rada

280. Kovačević, Marina; Badurina, Lada.
Jezični paradoksi administrativnoga stila // Drugi hrvatski slavistički kongres / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. Str. 479-487.

281. Kryžan Stanojević, Barbara.
Propozycja ćwiczen z komentarzem gramatycznym dla chorwackich studentow polonistyki // Inne optyki : Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego / Cudak, Romuald ; Tambor, Jolanta (ur.).
Katowice : Uniwersytet Śląskiego, 2001. Str. 385-392.

282. Lederer, Ana.
Partiture za glumce // Gavran, Miro, Odabrane drame / Maljković, Zoran (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2001. Str. 429-437.

283. Lederer, Ana.
Prava dijagnoza stvarnosti // Ivan Kušan, Zubalo na ošitu / Maljković, Zoran (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2001. Str. 173-177.

284. Lisac, Josip.
Zadar i hrvatski jezik // Dani hrvatskoga jezika 2000. / Batović, Šime (ur.).
Zadar : MH Zadar, 2001. Str. 15-21.

285. Lisac, Josip.
Hrvatska narječja u kontaktu // Zbornik Zagrebačke slavističke škole / Botica, Stipe (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet u Zagrebu, 2001. Str. 117-126.

286. Lisac, Josip.
Faust Vrančić i Bartol Kašić // Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova I. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. Str. 117-121.

287. Lisac, Josip.
Nacionalno u srednjojužnoslavenskim organskim i drugim idiomima // Jezik i demokratizacija / Čedić, Ibrahim (ur.).
Sarajevo : Institut za jezik, 2001. Str. 95-100.

288. Lončarić, Mijo.
Hrvatski govori u Slovačkoj // Poruka i sadašnjost Hrvata u Slovačkoj / Viliam Pokorny (ur.).
Bratislava : Chorvatsky kulturny zvaz na Slovensku, 2001.. Str. 30.

289. Ludvig, Sonja.
Korotkij osmotr istorii russkoj demoničeskoj literatury // Anzeiger fur slavische philologie / Deutchmann, Peter; Hausbacher, Eva; Weitlaner, Wolfgang (ur.).
Graz : Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 2001. Str. 55-62.

290. Lukšić, Irena.
Princ perestrojke // Generation "P" / Rončević, Nada (ur.).
Zagreb : Divič, 2001. Str. 294.

291. Lukšić, Irena.
Slučaj Harms // Daniil Harms : Pomalo neobični slučajevi / Kruno Jajetić (ur.).
Koprivnica : Šareni dućan, 2001. Str. 236-251.

292. Lupić, Ivan.
Tjerajući krda riječi // James Joyce i Toma Akvinski / Jeličić, Matej (ur.).
Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2001. Str. 225.

293. Matišić, Zdravka.
Sanskrit in Croatia // Sanskrit Studies Abroad / Upadhyaya, Vachaspati (ur.).
New Delhi : Shri Lal Bahadur Shastri Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, 2001. Str. 19-25.

294. Medved Krajnović, Marta.
The lexical approach in early foreign language learning // Children and foreign languages III/Les enfants et les langues etrangeres III / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2001. Str. 43-55.

295. Menac, Antica.
Načini klasifikacije frazeologije tujega jezika pri univerzitetnem študiju // Skripta 5, Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika / Kržišnik, Erika (ur.).
Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Filozofska fakulteta, 2001. Str. 65-73.

296. Menac, Antica; Fink, Željka.
Odabir frazema za Priručni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika (rezultati ankete) // Frazeografia slowianska / Balowski, M. ; Chlebda, W. (ur.).
Opole : Instytut filologii Uniwersytetu Opolskiego, 2001. Str. 341-354.

297. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Teaching practice at Zagreb University // Student Teaching Practice in Europe / Costas i Costa i suradnici (ur.).
Freiburg im Breisgau : Fillibach-Verl, 2001. Str. 180-185.

298. Mihaljević-Djigunović, Jelena.
Do young learners know how to learn a foreign language? // Children and foreign languages III/Les enfants et les langues etrangeres III / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2001. Str. 57-71.

299. Mihaljević, Milan.
Američka lingvistika // Uvod u lingvistiku / Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2001.. Str. 155-190.

300. Mirjana Benjak; Ziherl, Jerica.
Sveti Petar u Šumi – baština koju valja upoznati i sačuvati // Vizualna kultura i likovno obrazovanje / Ivančević, Radovan ; Turković, Vera ( (ur.).
Zagreb : Hrvatsko vijeće INSEA, 2001.. Str. 409-417.

301. Narančić Kovač, Smiljana; Likar, Danijel.
Reading Authentic Stories in English as a Foreign Language with Seventh Graders // Children and foreign languages. III = Les enfants et les langues etrangeres. III = Kinder und Fremdsprache. III = Bambini e lingue straniere. III / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet,, 2001. Str. 149-167.

302. Nazor, Anica.
Još jedan glagoljski tekst Očenaša // O kraljevstvu nebeskom - novo i staro : zbornik radova u čast Bonaventure Dude u povodu 75. rođendana i 50 godina svećenstva = De regno coelorum - nova et vetera : liber miscellaneus in honorem Bonaventurae Duda in occasione XV lustri et X lustri sacerdotii / Cifrak, Mario (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001. Str. 397-400.

303. Nemec, Krešimir.
Inovativni postupci u "Isušenoj kaljuži" J. P. Kamova // Književnost i kazalište hrvatske moderne - bilanca stoljeća / Batušić, Nikola (ur.).
Zagreb-Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug, 2001. Str. 228-236.

304. Novaković, Goran.
Usmena književnost u povijestima hrvatske književnosti // Drugi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II. / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2001. Str. 607-613.

305. Novaković, Goran.
Vodnikov doprinos proučavanju književnost // Zbornik o Branku Vodniku / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji, 2001. Str. 309-314.

306. Oraić Tolić, Dubravka.
Post-modernist Culture and the War // Perspectives on Modern Central and East European Literature / Armstrong, T. P. (ur.).
Palgrave : Palgrave, 2001. Str. 129-151.

307. Panther, Klaus-Uwe; Thornburg, Linda.
The roles of metaphor and metonymy in English – er nominals // Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast / Dirven, René ; Pörings, Ralf (ur.).
Berlin, New York : Mouton de Gruyter, 2001.. Str. 149-200.

308. Pavlović, Eduard.
Ex libris Staro pismo // 3. međunarodna izložba ex libris Stara pisma/ 3rd international exhibition ex libris Old scripts / Butković, Josip (ur.).
Rijeka : Sveučilišna knjižnica Rijeka, 2001. Str. 42-42.

309. Pavlović, Eduard.
Ex libris Obitelj Pavlović // 3-međunarodna izložba ex libris Stara pisma / 3rd international exhibition ex libris Old scripts / Butković, Josip (ur.).
Rijeka : Sveučilišna knjižnica Rijeka, 2001. URL link to work

310. Peruško, Tatjana.
Pogovor. Italo Calvino, "Kozmikomike" // Kozmikomike (Italo Calvino).
Zagreb : SysPrint, 2001.. Str. 165-171.

311. Peruško, Tatjana.
Pogovor. Italo Calvino, "Kozmikomike" // Kozmikomike (Italo Calvino) / Peruško, Tatjana (ur.).
Zagreb : SysPrint, 2001.. Str. 165-171.

312. Peternai, Kristina.
Zašto su novele Árpada Gönza zanimljive hrvatskom čitateljstvu // 3. Đakovački susreti književnih kritičara-.
Đakovo : Matica hrvatska Đakovo, 2001..

313. Petković, Nikola.
Žunta od Špekulacije // Mozak od 2 marke.
Rijeka : Adamić, 2001. Str. 7-38.

314. Petlevski, Sibila.
Dvije Krležine godine: Dramaturgija utopije i dramaturgija vizije. // Krležini dani u Osijeku. Hrvatska dramska književnost i kazalište - inventura milenija, I. dio / Hećimović, Branko (ur.).
Zagreb - Osijek : Zavod za pov. hrv. knj., kaz. i gl., HAZU ; HNK, Osijek, 2001. Str. 164-173.

315. Petravić, Ana.
Selbstständiges Lernen mit Hilfe von Lernstrategien als Lernziel in den kroatischen DaF-Lehrwerken für die Grundschule // Children and Foreign Languages = Les enfantes et les langues entrangeres = Kinder und Fremdsprachen = Bambini e lingue / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2001.. Str. ukupno izdanje 236 str./ navedeni rad 14. str. (73-87).

316. Petrović, Velimir.
Essekerisch im Überblick // Essekerisch : Das Osijeker Deutsch / Petrović, Velimir (ur.).
Wien : Edition Praesens, 2001. Str. 3-68.

317. Petrović, Velimir.
"Die essekerische Sprechart" - kulturno dobro grada Osijeka // Essekerisch : Das Osijeker Deutsch / Petrović, Velimir (ur.).
Wien : Edition Praesens, 2001. Str. 145-177.

318. Pintarić, Neda.
Sociokulturni elementi jezičnoga bontona: struktura i funkcija ekslokacije // Slowianszczyzna w kontekscie przemian Europy konca XX wieku: Jezyk - tradycja - kultura / Tokatr, Emil (ur.).
Katowice, Poljska : Slask, 2001. Str. 297-306.

319. Pulišelić, Zrinka.
Fran Galović- Pred smrt. "Pretapanje verizma u artizam. // Dani hvarskog kazališta. Književnost i kazalište hrvatske moderne - bilanca stoljeća. / Batušić, Nikola, et al (ur.).
Zagreb - Split : HAZU, Književni krug Split, 2001. Str. 282-288.

320. Radišić, Mirna.
Children’s Literature and Cross-Curriculum Teaching. // Have Fun Learning English, Conference Proceedings, ELT Conference for Teachers of English to Young Learners. / Jemeršić, J., Davies, M., Davies, R. (ur.).
Zagreb. : The British Council Croatia., 2001.. Str. 42-47.

321. Rem, Goran.
Vladimir Jelovšek Teharski - kopneni protoavangardist // Dani hvarskog kazališta/Književnost i kazalište hrvatske moderne / Batušić, Nikola ; Bogišić, Vlaho ; Pavličić, Pavao ; Moguš, Milan ; Švelec, Franjo ; Vončina, Josip (ur.).
Zagreb-Split : HAZU ; Književni krug, 2001. Str. 320-333.

322. Rem, Goran.
Radauš i konteksti, za novu recepciju // Zbornik 6. dana Josipa i Ivana Kozarca / Gregurovac, Martin (ur.).
Vinkovci : SN "Privlačica", 2001. Str. 90-98.

323. Rem, Goran.
Biblijske i novomitologijske strukture u pjesništvu Delimira Rešickog i Nicka Cavea // Jezyk, literatura i kultura Slowian dawniej i dzis - III. / Zielinskiego, Boguslawa (ur.).
Poznan, Slovačka : Adam Mickiewicz University Press, 2001. Str. 201-210.

324. Rem, Goran.
Hrvatsko postmoderno pjesništvo i fanzinska kultura // Zbornik radova Drugog hrvatskog slavističkog kongresa / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. Str. 425-436.

325. Roić, Sanja.
La poetessa e il grammatico: su Gaspara Stampa e Giovanfancesco Fortunio // Mito e antimito di Venezia nel bacino adriatico (secoli XV-XIX) / Sante Graciotti (ur.).
Rim : Il calamo, 2001. Str. 261-268.

326. Roić, Sanja.
Tomizza a est di Materada // Zbornik Tomizza i mi - susreti uz granicu / Fanuko, Neda (ur.).
Umag, Koper : Pučko otvotreno učilište "Ante Babić", 2001. Str. 8-14.

327. Roić, Sanja.
Vico e i Morlacchi. Il passato e il presente delle idee vichiane sulla costa orientale dell'Adriatico // Pensar para el nuevo siglo. G. Vico y la cultura europea / Hidalgo-Serna, E. et al. (ur.).
Napulj : La citta' del sole, 2001. Str. 673-693.

328. Romić, Biljana.
Michael Ondaatje - čovjek koji ne voli granice // Obiteljsko naslijeđe / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Konzor, 2001.. Str. 5-8.

329. Romić, Biljana; Jukić, Tatjana.
Terra Australis i David Malouf: između stvarnosti i mita // Zamišljeni život / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Konzor, 2001.. Str. 5-8.

330. Sablić Tomić, Helena.
Zašto se devedesetih najčešće piše autobiografskim diskursom? // Zbornik radova Drugog hrvatskog slavističkog kongresa / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet u Zagrebu, 2001.. Str. 437-446.

331. Sablić Tomić, Helena.
Ženski likovi sa prijelaza stoljeća (na primjeru novela Josipa Kozarca, Živka Bertića, Joze Ivakića i Josipa Kosora) // Dani hvarskog kazališta / Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Filipović, Rudolf ; Moguš, Milan ; Švelec, Franjo ; Vončina, Josip (ur.).
Zagreb-Split : HAZU, Književni krug, 2001. Str. 112-123.

332. Sambunjak, Slavomir.
Franjevački siromaški rigorizam u pjesmi "S(ve)t' se kon'ča" // Iskoni be slovo. Zbornik radova o glagoljici i glagoljašima zadarskog kraja i crkvi svetog Ivana Krstitelja. / Badurina, Antun (ur.).
Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2001.. Str. 242.

333. Šamo, Renata.
Reading: Some Theoretical Issues and Their Pedagogical Implications // Children and Foreign Languages III / Yvonne Vrhovac (ur.).
Zagreb : Faculty of Philosophy, University of Zagreb, 2001. Str. 125-137.

334. Šamo, Renata.
The Development of Strategic Readers // Children and Foreign Languages III / Yvonne Vrhovac (ur.).
Zagreb : Faculty of Philosophy, University of Zagreb, 2001. Str. 139-147.

335. Šarić, Ljiljana; Brlobaš, Željka.
Boundaries of the analysis of spatial prepositions in the framework of Prototype Semantics (exemplified by the preposition 'na' in Croatian, Slovenian, Russian, and Polish) // On Prepositions / Šarić, Ljiljana ; Reindl, Donald F. (ur.).
Oldenburg : Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg, 2001. Str. 327.

336. Sesar, Dubravka; Vidović, Ivana.
Jednoslovlje i jezična kultura ili što je novogovor učinio hrvatskome jeziku // Drugi hrvatski slavistički kongres; Zbornik radova I-II / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001.. Str. 617-624 (1).

337. Šimunović, Petar.
Bernardin Drivodilić - Petstota obljetnica smrti // Brački zbornik / Šimunović, Ivo (ur.).
Brač : Brački zbornik, 2001. Str. 161-167.

338. Šimunović, Petar.
Don Ivan Ostojić. Uz dvadesetu obljetnicu smrti. // Brački zbornik / Šimunović, Ivo (ur.).
Brač : Brački zbornik, 2001. Str. 276-277.

339. Šimunović, Petar.
Ime u funkciji književnog djela. (Primijenjeno na osobnim imenima Pastira Lode). // Brački zbornik / Šimunović, Ivo (ur.).
Brač : Brački zbornik, 2001.. Str. 142-154.

340. Šimunović, Petar.
Dugopoljska prezimena // Dugopolje : zbronik radova / Gulin, Ante (ur.).
Zagreb, Dugopolje : Općina Dugopolje, 2001.. Str. 433-444.

341. Šimunović, Petar.
Onomastika // 140 godina Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: 1861.-2001. / Moguš, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska kademija znanosti i umjetnosti, 2001.. Str. 143-145.

342. Šimunović, Petar.
Sve dok nije sagorio // Jezikoslovna promišljanja / Kačić, Miro (ur.).
Zagreb : Pergamen, 2001.. Str. 181-185.

343. Sironić-Bonefačić, Nives.
Scrivere in italiano; attività, atteggiamenti degli allievi e strategie didattiche // Children and Foreign Languages III / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001. Str. 87-103.

344. Sironić-Bonefačić, Nives.
Scrivere in italiano // Children and foreign languages = Les enfants et les langues etrangeres = Kinder und Fremdsprache = Bambini e lingue straniere / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Faculty of Philosophy, 2001. Str. 87-103.

345. Stamać, Ante.
Naziv alegorija, enciklopedijska natuknica // Pogled unatrag / Anita Šikić (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2001.. Str. 335-343.

346. Stolac, Diana.
Mađarska riječ ország u hrvatskom jeziku // Studia nad współczesnymi językami i literaturami południowo- i zachodniosłowiańskimi.
Opole : Uniwersytet Opolski, 2001. Str. 77-82.

347. Tadić, Marko; Simeon, Ivana.
Building the Croatian Language Technologies Portal // Joining Efforts, CUC2001 Proceedings / Pale, P., Milinović, M. (ur.).
Zagreb : CARNet, 2001. Str. 0-0.

348. Težak, Dubravka.
Povijesni pregled razvoja basne // Antologija basne / Božak-Rončević, Nada (ur.).
Zagreb : Divič, 2001. Str. 191.

349. Težak, Dubravka.
Basna kao dječja lektira // Basne: antologija / Božak-Rončević, Nada (ur.).
Zagreb : Divič, 2001. Str. 13-18.

350. Tomašić, Tanja.
Jezikoslovni stavovi i jezična praksa Šimuna Kožičića Benje // Zbornik radova Drugog slavističkog kongresa / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. Str. 275-282.

351. Tomić Franić, Viktoria.
Književnost.(Boka kotorska) Katalog // Zagovori svetoga Tripuna. Blago Kotorske biskupije / Tomić, Radoslav (ur.).
Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2009/10.. Str. 384-399.

352. Trostinska, Rajisa.
Osam pisaca // Hrvatska enciklpedija / xxxxxxx (ur.).
Zagreb : Hrvatski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2001.

353. Van Valin, Robert D.
The acquisition of complex sentences: a case study in the role of theory in the study of language development // The Proceedings from the Panels of the Chicago Linguistic Society's Thirty-sixth Meeting, vol. 36-2 / Okrent, Arika ; Boyle, John (ur.).
Chicago : Chicago Linguistic Society, 2001.. Str. 511-531.

354. Vilke, Mirjana.
Should we teach children grammar? // Children and foreign languages III/Les enfants et les langues etrangeres III / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2001. Str. 13-20.

355. Vončina, Nikola.
Kazalište u zraku Luka Paljetka // Luko Paljetak: Kazalište u zraku / Vlaho Benković (ur.).
Dubrovnik : Matica hrvatska, Dubrovnik, 2001. Str. 409-414.

356. Vrhovac, Yvonne.
Comment organise-t-on le discours didactique pour parvenir à un discours d’apparence naturelle? // Children and foreign languages III/Les enfants et les langues etrangeres III / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2001. Str. 21-42.

357. Vrljić, Stojan.
Jezična politika kao sredstvo usuglašavanja komunikativne i simboličke funkcije jezika u nacionalno nehomogenim zajednicama. // Jezik i demokratizacija / Monnesland, Svein (ur.).
Sarajevo : Institut za jezik u Sarajevu, 2001.. Str. 163-167.

358. Vulić, Sanja.
Inojezični utjecaji na govore Hrvata u Slovačkoj // Panonski ljetopis - Pannonisches Jahrbuch - Pannon Evkonyv / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac, Guttenbach : Panonski institut, 2001.. Str. 480-486.

359. Žagar, Mateo.
Grafetičke funkcije jerova u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima // Zbornik Drugog slavističkog kongresa / Sesar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. Str. 309-318.

360. Zalar, Diana.
Poletjeti s bajkama // Leteći kovčeg / Uskoković, Davor (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2001. Str. 5-12.

361. Zalar, Diana.
Zvrkova staza // Tvoja staza / Uskoković, Davor (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2001.. Str. 5-12 (192).

362. Zalar, Diana.
O putovanjima, obećanjima i još nekim važnostima // Koko u Parizu / Uskoković, Davor (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2001. Str. 5-11 (234).

363. Zalar, Diana.
Četiri pjesnička lica Gustava Krkleca // Vol za volanom / Uskoković, Davor (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2001. Str. 5-13 (157).

364. Zalar, Diana; Visinko, Karol; Mihanović-Salopek, Hrvojka; Zalar, Ivo; Zima, Dubravka; ... [et al.].
Gustav Krklec // Lektira u razrednoj nastavi / Uskoković, Davor (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2001.. Str. 131.

365. Žepić, Stanko.
Das Vokabular des Essekerischen // Essekerisch. Das Osijeker Deutsch / Petrović, Velimir (ur.).
Wien : Edition Praesens, 2001. Str. 79-98.

366. Žepić, Stanko.
Deutschunterricht und Germanistikstudium in Kroatien // Deutsch als Fremdsprache, 2. Halbband / Helbig, Gerhard ; Goetze, Lutz ; Henrici, Gert ; Krumm, Hans-J. (ur.).
Berlin, New York : Walter de Gruyter, 2001. Str. 1677-1682.

367. Ziherl, Jerica; Benjak, Mirjana.
Sveti Petar u Šumi – baština koju valja upoznati i sačuvati // Vizualna kultura i likovno obrazovanje / Ivančević, Radovan ; Turković, Vera (ur.).
Zagreb : Hrvatsko vijeće INSEA, 2001.. Str. 409-417.

368. Badurina, Lada.
Purističke tendencije u jeziku hrvatskih javnih glasila // Bibliotheca Croatica Hungariae, 4 / Blažetin, Stjepan (ur.).
Pecs (Pečuh) : Hrvatski znanstveni zavod, 2000. Str. 2-14.

369. Badurina, Lada; Kovačević, Marina.
Funkcionalna sintaksa razgovornoga stila // Jezična norma i varijeteti / Badurina, Lada ; Pritchard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Zagreb-Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 2000. Str. 19-28.

370. Batušić, Nikola.
Imenoslavnik ili Rečno-pesmen igrokaz Tomaša Mikloušića // Umijeće interpretacije - Zbornik u čast Ive Frangeša / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2000. Str. 135-142.

371. Batušić, Nikola.
Hrvatska drama i kazalište u doba historicizma // Historicizam u Hrvatskoj, knj. I / Maleković, V. (ur.).
Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 2000. Str. 439-445.

372. Batušić, Nikola; Novaković, Darko.
Brezovački, Tito // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 103-105.

373. Blažina, Dalibor.
Natuknice o poljskim piscima i književnim djelima u "Leksikonu stranih pisaca" i "Leksikonu stranih djela" // Leksikon stranih pisaca / Detoni-Dujmić, Dunja (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.

374. Bogdan, Tomislav.
Jeronim Bartučević, Hortenzije Bartučević, Sabo Bobaljević Mišetić, Gabrijel Crijević, Andrija Čubranović, Nikola Dimitrović, Stijepo Đurđević, Marin Krističević, Ivan Krizmanić, Đuro Matijašević, Ivan Mršić, Jerolim Vidulić, Andrija Zlatar // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.

375. Brdar-Szabó, Rita; Brdar, Mario.
Grammaticalization and the lexicon: Core-and-periphery model vs. prototype approach // Prototypentheorie in der Linguistik. Anwendungsbeispiele – Methodenreflexion – Perspektiven / Mangasser-Wahl, Martina (ur.).
Tübingen : Stauffenburg Verlag, 2000.. Str. 139-159.

376. Breu, Walter; Piccoli, Giovanni; u suradnji sa Marčec, Snježana.
Dizionario croato molisano di Acquaviva Collecroce // Dizionario croato molisano di Acquaviva Collecroce / Breu, Walter ; Piccoli, Giovanni (ur.).
Campobasso : , 2000.

377. Brlek, Tomislav.
Ništa do onog čega nema // William Shakespeare: Macbeth / Husić, Snježana (ur.).
Zagreb : SysPrint, 2000. Str. 150.

378. Brlek, Tomislav.
Skladan nesklad // William Shakespeare: San ivanjske noći / Husić, Snježana (ur.).
Zagreb : SysPrint, 2000. Str. 153.

379. Brozović, Dalibor.
O značenju atributa 'slovinski' u Kačićevu 'Razgovoru' // Bъ ; lgari i Hъ ; rvati prez vekovete. Andrija Kačič Miošič i Bъ ; lgarite.
Sofija : Gutenberg, 2000. Str. 94-98, 154.

380. Brozović Rončević, Dunja.
Chomsky, Noam Avram // Hrvatska enciklopedija / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2000.

381. Čaušević, Ekrem.
Prve gramatike turskoga jezika u Bosni i Hercegovini // Zbornik radova o fra Anđelu Zvizdoviću / Karamatić, Marko (ur.).
Sarajevo-Fojnica : Franjevačka teologija Sarajevo, 2000.. Str. 487-499.

382. Ćavar, Damir; Küssner, Uwe; Tidhar, Dan.
From Off-line Evaluation to On-line Selection // Verbmobil: Foundations of Speech-to-Speech Translation / Wahlster, Wolfgang (ur.).
Berlin : Springer, 2000. Str. 597-610. URL link to work

383. Čorkalo, Katica.
Znameniti i zaslužni znanstvenici // Vukovarsko-srijemska županija / Buljan, Zdenka ; Virc, Zlatko (ur.).
Vinkovci : Slavonska naklada Privlačica, 2000.. Str. 122-123.

384. Čorkalo, Katica.
O Dukatu, Trideset dukata - zlatna niska Privlačice // Dvadeset godina Privlačice, 1980. - 2000. / Rem, Vladimir ; Virc, Zlatko (ur.).
Vinkovci : SN Privlačica, 2000.. Str. 51-54.

385. Čorkalo, Katica.
Dani Josipa i Ivana Kozarca, Kako su nastali, što jesu i što nam znače // Dvadeset godina Privlačice, 1980. - 2000. / Rem, Vladimir ; Virc, Zlatko (ur.).
Vinkovci : SN Privlačica d.o.o., 2000.. Str. 106-109.

386. Cuyckens, Hubert.
Metonymie in preposities // Met taal om de tuin geleid: een bundel opstellen voor Georges De Schutter ter gelegenheid van zijn pre-emiritaat / Gillis, Stephen ; Nuyts, Jan ; Taeldeman, Johan (ur.).
Wilrijk : Universitaire Instelling Antwerpen, 2000. Str. 63-73.

387. Delić, Simona.
Prolepticka imaginacija Javiera Maríasa // Srce tako bijelo / Velimir Visković (ur.).
Zagreb, Hrvatska : Konzor, 2000. Str. 5-24.

388. Dragić, Marko.
Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji // Vrhbosna/Sarajevo kroz stoljeća / / Grbelja, Tonči ; Marjanović, Mirko ; Paškvalin, Veljko (ur.).
Sarajevo : Matica hrvatska, 2000. Str. 149-155.

389. Dürrigl, Marija-Ana.
Srednjovjekovna proza // Leksikon hrvatskih pisaca / Nemec, Krešimir ; Fališevac, Dunja ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 653-659.

390. Dürrigl, Marija-Ana.
vodonos6-voinstvie // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe ; Mareš, František V. (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 2000. Str. 519-527.

391. Fališevac, Dunja; Novaković, Darko.
Katančić, Matija Petar // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 342-344.

392. Fališevac, Dunja; Novaković, Darko.
Vrančić, Faust // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 779-780.

393. Fališevac, Dunja; Novaković, Darko.
Vrančić, Mihovil // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 780-781.

394. Fanselow, Gisbert; Ćavar, Damir.
Remarks on the Economy of Pronunciation // Competition in Syntax / Müller, Gereon ; Sternefeld, Wolfgang (ur.).
Berlin : Mouton de Gruyter, 2000. Str. 107-150.

395. Filipović, Rudolf.
Historical-Primary Etymology vs. Secondary Etymology of Anglicisms in European Languages // History and Perspectives of Language Study / Ureland, Sture (ur.).
Amsterdam; Philadelphia : de Gruyter, 2000. Str. 205-216.

396. Fink, Željka.
Hrvatski i ruski frazemi motivirani kartanjem i igraćim kartama // Slovo vo vremeni i prostranstve / Lilić, G. A., Bierich, A. K., Nikolajeva, E. K. (ur.).
Sankt-Peterburg : Folio-Press, 2000.. Str. 205-213.

397. Flaker, Aleksandar.
Dresdner Ansichten // Slavische Literaturen im Dialog / Jakutsch, U. ; Kroll, W. (ur.).
Harasowitz : Geburtstag, 2000. Str. 151-156.

398. Glovacki-Bernardi, Zrinjka.
Pregled povijesti bavljenja jezičnim problemima do konca 19. stoljeća // Uvod u lingvistiku.
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 9 - 53.

399. Gluhak, Alemko.
A note on Proto-Slavic *lud" // Studia Indogermanica Lodziensia III / Stalmaszczyk, Piotr ; Witczak, Krzysztof T. (ur.).
Lodz : wydawnictwo Uniwersitetu Lodzkiego, 2000. Str. 95--97.

400. Gostl, Igor; Vukasović, Ante.
Bogoslav Šulek – Otac hrvatskoga znanstvenog nazivlja (1816.-1895.) // Graditelji mostova hrvatsko-slovačkoga prijateljstva / Vukasović, Ante (ur.).
Zagreb : Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva, 2000.. Str. 115-128.

401. Grgić, Iva.
Apologija interpretacije: Postilla o talijanskom prijevodu Institucije // Radovi s Međunarodnog skupa/Atti del convegno internazionale Marko Marulić, poeta croato e umanista cattolico, una proposta per l'Europa del terzo millennio / Lučin, Bratislav: Tomasović, Mirko (ur.).
Split - Rim : Književni krug Split, 2000. Str. 441-448.

402. Hećimović, Branko.
Predgovor // Izbor iz djela (Slavko Batušić-Marko Fotez) / Bogner-Šaban, Antonija (ur.).
Vinkovci : Riječ, 2000. Str. 265-279.

403. Hećimović, Branko.
Predgovor // Drame (Marijan Matković) / Bogner-Šaban, Antonija (ur.).
Vinkovci : Riječ, 2000. Str. 7-23.

404. Ježić, Mislav.
Isa-upanišad // Trava od srca. Hrvatske Indije 2. Akademiku Radoslavu Katicicu uz sedamdeseti rođendan. / Matišić, Zdravka i dr. (ur.).
Zagreb : Sekcija za orijentalistiku HFD-a i Filozofski fakultet u Zagrebu, 2000. Str. 89-111.

405. Jukić, Andrea.
Franjo Strehe, Hilarion Gašparoti, Tomaš Mikloušić, Jakov Pletikosa // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.

406. Jukić-Gregurić, Tatjana.
From Worlds to Words and the Other Way Around: the Victorian Inheritance in the Postmodern British Novel // Theme Parks, Rainforests and Sprouting Wastelands. European essays on theory and performance in contemporary British fiction / Todd, Richard et al. (ur.).
Amsterdam -Atlanta, : GA, 2000. Str. 77-87.

407. Jukić, Tatjana.
From Worlds to Words and the Other Way Around: the Victorian Inheritance in the Postmodern British Novel // Theme Parks, Rainforests and Sprouting Wastelands. European essays on theory and performance in contemporary British fiction / Richard Todd & Luisa Flora (ur.).
Amsterdam -Atlanta, GA : (?), 2000. Str. 77-87.

408. Kalinski, Ivan.
Poetika u raznolikosti jezičnih izričaja // Susret riječi / Kalinski, Ivo (ur.).
Bedekovčina : Općinsko poglavarstvo Bedekovčina, 2000.. Str. 6-8.

409. Kalinski, Ivo.
Katarzični verzal i terra combusta // Tetoverani čovek / Kalinski, Ivo (ur.).
Zagreb : Kajkavsko spravišče, 2000.. Str. 5-7.

410. Kalinski, Ivo.
Umjetnost riječi - utočište i progonstvo // Žuta točka / Kalinski, Ivo (ur.).
Varaždin : Varteks - PJ Varteks tiskara, 2000.. Str. 7-9.

411. Kalinski, Ivo.
Intima na putu prema helikonskim vrhovima // Kronika osebujna / Kalinski, Ivo (ur.).
Zagreb : Multiart, Pinta, 2000.. Str. 5-9.

412. Kalinski, Ivo.
Jezični i poetički sermon // Prozirno drvo / Halić, Vladimir (ur.).
Čakovec : Zrinski, 2000. Str. 57-60.

413. Kalogjera, Damir.
A Sketch for a Chronicle of (Anti-)Prescriptivism // History and Perspectives of Language Study / Mišeska Tomić, Olga ; RAdovanović, Milorad (ur.).
Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2000. Str. 271-283.

414. Kovačec, August.
Predgovor // Tečaj opće lingvistike / Kačić, Miro (ur.).
Zagreb : Artrezot naklada, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2000. Str. 5-9.

415. Kovačec, August.
Lingvistička geografija // Uvod u opću lingvistiku / Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 10-20.

416. Kovačec, August.
Ferdinad de saussure i europski strukturalizam // Uvod u opću lingvistiku / Glovacki-Bernardi, Zrinjka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 21-31.

417. Kravar, Zoran; Novaković, Darko.
Đurđević, Ignjat // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 205-207.

418. Kravar, Zoran; Novaković, Darko.
Vitezović Ritter, Pavao // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 766-769.

419. Lončarić, Mijo; Landau, Ernestina; Horga, Damir; Škarić, Ivo.
Croatian // Handbook of the International Phonetic Association.
London : Cambridge University Press, 2000. Str. 66-69.

420. Lukšić, Irena.
Ruska putovanja Josifa Brodskog // Posvećeno kičmi / Čegec, Branko (ur.).
Zagreb : Meandar, 2000.. Str. 5-15.

421. Lukšić, Irena.
Dnevnik Dragojle Jarnević: knjiga obilja i očaja // Dnevnik / Jurković, Ivan (ur.).
Karlovac : Matica hrvatska, 2000.. Str. 771-779..

422. Lukšić, Irena.
Dijalog autora i junaka // Zločin i kazna / Osmak, Milan (ur.).
Varaždin : Katarina Zrinska, 2000.. Str. 4-8.

423. Lukšić, Irena.
Enciklopedijske natuknice // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000..

424. Machiedo, Mladen.
Talijanski pisci // Leksikon Strani pisci...
Zagreb : Školska knjiga, 2000.

425. Malić, Dragica.
Srednjovjekovno pjesništvo // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 660-664.

426. Malić, Dragica.
Pavao Šibenčanin // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 557.

427. Malić, Dragica.
Juraj iz Slavonije // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 314-315.

428. Malić, Dragica.
Latinički tekstovi hrvatskoga srednjovjekovlja na narodnom jeziku. (str. 299-319) // Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Svezak II. Srednji vijek i renesansa. / Hercigonja, Eduard (ur.).
Zagreb : HAZU - Školska knjiga, 2000.. Str. 885.

429. Medarić, Magdalena.
Čarobnjak očarani. O sudbini jednog zaboravljenog rukopisa Vladimira Nabokova // Čarobnjak / Runjić, B. (ur.).
Zagreb : Vuković, Runjić, 2000.. Str. 93-121.

430. Mihaljević Djigunović, Jelena; Vilke, Mirjana.
Eight Years After: Wishful Thinking vs. Facts of Life // Research into Teaching English to Young Learners / Moon, J ; Nikolov, M. (ur.).
Pecs : University Press PECS, 2000. Str. 66-86.

431. Moguš, Milan.
Bilješke o novljanskom govoru // Novljanski zbornik ; knj. 4 / Babić, Dragomir (ur.).
Novi Vinodolski : Narodna čitaonica ; Knjižnica Novi Vinodolski, 2000. Str. 18-38.

432. Moguš, Milan.
Filološki pogled na starohrvatske pravne spomenike // Novljanski zbornik / Babić, Dragomir (ur.).
Novi Vinodolski : Narodna čitaonica i knjižnica, 2000. Str. 65-75.

433. Muhoberac, Mira.
Popis predstava Zagrebačkog kazališta mladih, 1948. - 1998. // Pedeset godina Zagrebačkoga kazališta mladih / Glavni urednik Antonija Bogner-Šaban, pomoćnik glavnog urednika Davor BOrčić (ur.).
Zagreb : ZKM, 2000.. Str. 137-157.

434. Muhoberac, Mira.
Nalješković, Nikola // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 519-521.

435. Muhoberac, Mira.
Sorkočević, Ivan (Ivo) Franatica (Frano) // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 649-650.

436. Muhoberac, Mira.
Ivšić, Radovan // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 297-299.

437. Muhoberac, Mira.
Durbešić, Tomislav // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 201.-202..

438. Muhoberac, Mira.
Šovagović, Fabijan // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 708-709.

439. Muhoberac, Mira.
Bajsić, Zvonimir // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 30.-31..

440. Muhoberac, Mira.
Bakmaz, Ivan // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 32-33.

441. Muhoberac, Mira.
Bakarić, Tomislav // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 31.-32..

442. Muhoberac, Mira.
Hadžić, Fadil // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 267-268.

443. Muhoberac, Mira.
Ivanac, Ivica // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 291-292..

444. Muhoberac, Mira.
Jelačić Bužimski, Dubravko // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 306.-307..

445. Muhoberac, Mira.
Kazali, Pasko Antun // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 346.-347..

446. Muhoberac, Mira.
Kuzmanović, Adalbert // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 417.-417..

447. Muhoberac, Mira.
Lunaček, Vladimir // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 437.-438..

448. Muhoberac, Mira.
Milišić, Milan // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 505-506.

449. Muhoberac, Mira.
Mujičić, Tahir – Senker, Boris – Škrabe, Nino // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 514.-516..

450. Muhoberac, Mira.
Pelegrinović, Mikša // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 570.-571..

451. Muhoberac, Mira.
Pucić, Orsat (Medo) // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 598.-599..

452. Muhoberac, Mira.
Pucić Soltanović, Vice // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 599.-600..

453. Muhoberac, Mira.
Raos, Ivan // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 611.-612..

454. Muhoberac, Mira.
Roksandić, Duško // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 622.-623..

455. Muhoberac, Mira.
Skvadri, Vlaho // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 641.-642..

456. Muhoberac, Mira.
Stulli, Vlaho // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 676.-677..

457. Muhoberac, Mira.
Supek, Ivan // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 679.-680..

458. Muhoberac, Mira.
Tenžera, Veselko // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 722.-723..

459. Muhoberac, Mira.
Vetranović, Mavro // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 753.-757..

460. Muhoberac, Mira.
Torbarina, Josip // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 730.-731..

461. Muhoberac, Mira.
Čale, Frano // Leksikon hrvatskih pisaca / Autor koncepcije Krešimir Nemec, urednici Dunja Fališevac, Krešimir Nemec, Darko Novaković. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 143.-144..

462. Nazor, Anica.
The Glagolitic Script of Croatia. Catalogue of the Exhibition Bibliography. Glagolitic Today. // Discovering Glagolitic Script of Croatia.
Zagreb : Erasmus Zagreb, 2000.. Str. 17-105 ; 124-125.

463. Nazor, Anica.
Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru // Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost. Srednji vijek i renesansa (XIII.-XVI. stoljeće) / Hercigonja, Eduard (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Školska knjiga, 2000.. Str. 288-297.

464. Nemec, Krešimir.
Socrealizam i hrvatski roman // Umijeće interpretacije / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2000. Str. 277-292.

465. Novaković, Darko.
Bolica, Ivan // Hrvatska enciklopedija, sv. II / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2000..

466. Novaković, Darko.
Crijević, Ilija // Hrvatska enciklopedija, sv. II / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2000.

467. Novaković, Darko.
Božićević, Frano // Hrvatska enciklopedija, sv. II / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2000.

468. Novaković, Darko.
Beneša, Damjan // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 61-62.

469. Novaković, Darko.
Crijević, Ilija // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 137-139.

470. Novaković, Darko.
Didak Pir // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 174-175.

471. Novaković, Darko.
Jan Panonije // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 303-305.

472. Novaković, Darko.
Dudić, Andrija // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 199-199.

473. Novaković, Darko.
Gortan, Veljko // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 249-250.

474. Novaković, Darko.
Gučetić, Vladislav // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 259-259.

475. Novaković, Darko.
Jurić, Šime // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 315-316.

476. Novaković, Darko.
Koerbler, Đuro // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 365-366.

477. Novaković, Darko.
Kotruljević, Benedikt // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 372-372.

478. Novaković, Darko.
Lipavić, Ivan // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 426-426.

479. Novaković, Darko.
Petrović, Nikola // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 577-577.

480. Novaković, Darko.
Pridojević, Ivan // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 595-595.

481. Novaković, Darko.
Pucić, Karlo // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 597-598.

482. Novaković, Darko.
Rusić, Martin // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 624-624.

483. Novaković, Darko.
Sobota, Ivan // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 647-647.

484. Novaković, Darko.
Šižgorić, Juraj // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 698-699.

485. Novaković, Darko.
Vrančić, Antun // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, Dunja ; Nemec, Krešimir ; Novaković, Darko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 778-779.

486. Novaković, Goran.
Relković u hrvatskoj školi // Matija antun Relković i Slavonija 18. stoljeća / Bogdan, Tomislav (ur.).
Zagreb - Davor : Filozofski fakultet, 2000.. Str. 187.-193..

487. Peričić, Helena.
Meni je dvadeset, shvaćam ja // Potresi / Peričić, Helena (ur.).
Zadar : Studentski zbor, 2000. Str. 5-7.

488. Perić, Olga.
Baričević, Adam Alojzije // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 43-44.

489. Perić, Olga.
Glavičić, Branimir // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 243-244.

490. Perić, Olga.
Niger, Franjo // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 528-529.

491. Perić, Olga.
Gučetić, Ivan // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 257-258.

492. Perić, Olga.
Vitez od Sredne, Ivan // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 765-766.

493. Perić, Olga.
Divnić, Juraj // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 177-178.

494. Perić, Olga.
Divnić, Petar // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 178-178.

495. Perić, Olga.
Sabolović, Martin // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 628-628.

496. Perić, Olga.
Vratović, Vladimir // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000. Str. 781-782.

497. Petrović, Ivanka.
Hrvatska i europska hagiografija // Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost, sv. 2: Srednji vijek i renesansa (XIII.-XVI. stoljeće) / Hercigonja, E. (ur.).
Zagreb : HAZU, 2000. Str. 321-347.

498. Petrović, Ivanka.
Croats // Encyclopedia of the Middle Ages / Vauchez, Andre, Dobson Barrie, Lapidge Michael (ur.).
Cambridge (UK) : James Clarke & Co. Ltd, 2000. Str. 384-386.

499. Požgaj-Hadži, Vesna; Tadić, Marko.
Hrvatsko-slovenski paralelni korpus // Jezikovne tehnologije / Language Technologies 2000 / Erjavec, Tomaž ; Gros, Jerneja (ur.).
Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2000. Str. 70-74.

500. Rados, Zvjezdana.
Pogovor // Potresi / Peričić, Helena (ur.).
Zadar : Studentski zbor, 2000. Str. 130-131.

501. Roić, Sanja.
Leopardi i Canti e la Slavia meridionale // Leopardi e lo spettacolo della natura / Vincenzo Placella (ur.).
Napulj : IUO, 2000. Str. 473-486.

502. Roić, Sanja.
Tornare, dove? In margine a Dove tornare di F. Tomizza // Tomizza i mi - susreti uz granicu / Neda Fanuko (ur.).
Umag : Pučko otvoreno učilište "Ante Babić", 2000. Str. 92-98.

503. Romić, Biljana.
M.G. Vassanji - Ulica Uhuru i Knjiga tajni (prostor i identitet) // Trava od srca - Hrvatske Indije / Čaušević, Ekrem ; Matišić, Zdravka ; Merlin, Branko ; Ždralovi, Muhamed (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet i Sekcija za orijentalistiku HFD-a, 2000.. Str. 571-587.

504. Romić, Biljana.
Vassanjijeva Knjiga tajni ili umijeće zakučastog prostornog međudjelovanja // Mapping Canadian Cultural Space: Essays of Canadian Literature / Danielle Schaub (ur.).
Jerusalem : The Hebrew University Magnes Press, 2000.. Str. 71-83.

505. Sablić Tomić, Helena.
Autobiografski diskurs Ksavera Šandora Gjalskog // Dani hvarskog kazališta / Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Filipović, Rudolf ; Moguš, Milan ; Švelec, Franjo ; Vončina, Josip (ur.).
Zagreb-Split : HAZU, Književni krug, 2000. Str. 97-113.

506. Sanader, Ivo.
Dva plodna Marulova desetljeća // Colloquia Maruliana IX / Lučin, Bratislav ; Tomasović, Mirko (ur.).
Split - Rim : Pontificium consilium de cultura ; Književni krug, et al., 2000. Str. 251-252.

507. Sesar, Dubravka.
Sovremennoe sostojanie i zadači slavjanovedenija v Horvatii // Current State and Further Perspectives of Slavonic Studies in Central Europe. Proceedings of the International Workshop / Vavrinek, Vladimir (ur.).
Prag : Slovansky ustav, 2000. Str. 44-48.

508. Šimunović, Petar.
Grački prezimenski mozaik // Gračka prezimena / Radelić, Zdenko (ur.).
Gradac : Poglavarstvo općine Gradac, 2000. Str. 359-373.

509. Šimunović, Petar.
"Bilići" Đure Bilića // Bilići, građa za povijest, etnologiju i genealogiju / Bilić, Đuro (ur.).
Zagreb : privatna naklada, 2000. Str. 9-11.

510. Šimunović, Petar.
Onomastička istraživanja Velog i Malog Drvenika // Zbornik otoka Drvenika / Pažanin, Ivan (ur.).
Drvenik : Župa Sv. Jurja Mučenika, 2000..

511. Šimunović, Petar.
Onomastička istraživanja Velog i Malog Drvenika. // Zbornik otoka Drvenika / Pažanin, Ivan (ur.).
Drvenik : Župa Sv. Jurja Mučenika, 2000.. Str. 539-555.

512. Sočanac, Lelija.
Codeswitching in 18th Century Ragusan Comedies // Documenti letterari del plurilinguismo / Orioles, Vincenzo (ur.).
Roma : Il Calamo, 2000. Str. 399-411.

513. Splivalo-Rusan, Jagoda.
Članci iz engleske, anglofonske i američke književnosti u Hrvatskoj enciklopediji // Hrvatska enciklopedija / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2000..

514. Stričević-Kovačević, Zrinka.
Slavni slovački pisac Martin Kukučin // Graditelji mostova hrvatsko-slovačkoga prijateljstva / Vukasović, Ante (ur.).
Zagreb : Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva, 2000.. Str. 129.-138..

515. Tadić, Marko.
Building the Croatian-English Parallel Corpus // Second International Conference on Language Resources and Evaluation LREC2000 / Gavrilidou, M., Carayannis, G., Markantonatou, S., Piperidis S.. (ur.).
Pariz-Atena : ELRA, 2000. Str. 523-530.

516. Tadić, Marko.
Information Retrieval Meets Human Language Technology // Quest for Information, CUC2000 Proceedings / Pale, P., Milinović, M. (ur.).
Zagreb : CARNet, 2000. Str. 0-0.

517. Tafra, Branka.
Povijesna načela normiranja leksika // Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2000.. Str. 260-281.

518. Tatarin, Milovan.
O čemu sanjaju mali neobični ljudi? // Mali neobični ljudi / Maljković, Zoran (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2000. Str. 229-241.

519. Težak, Dubravka.
Poslijeratne Lovrakove pripovijetke // Mato Lovrak u hrvatskoj školi / Strugar, Vladimir (ur.).
Bjelovar : Ogranak Hrvatskog pedagoško-književnog zbora Bjelovarsko-bilogorske županije, 2000.. Str. 69-74.

520. Tomašić, Tanja; Kuzmić, Boris.
Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče // 900 godina Bašćanske ploče / Petar Strčić (ur.).
Baška : Primorsko-goranska županija, Općina Baška i dr., 2000.. Str. 348..

521. Užarević, Josip.
Natuknice u "Leksikonu hrvatskih pisaca": Badalić, Josip ; Beker, Miroslav ; Malić, Zdravko ; Peleš, Gajo ; Solar, Milivoj ; Vidrić, Vladimir ; Vuletić, Branko // Leksikon hrvatskih pisaca / Fališevac, D. ; Nemec, K. ; Novaković, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.

522. Van Valin, Robert D.
Functional linguistics // Handbook of Linguistics / Aronoff, M. ; Rees-Miller, J. (ur.).
Oxford : Basil Blackwell, 2000. Str. 319-336.

523. Visinko, Karol.
Temelji literarnog iskustva // Lektira u razrednoj nastavi : Priručnik za nastavnike / Uskoković, Davor (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2000.. Str. 5-9.

524. Visinko, Karol.
Bijeli jelen Vladimira Nazora // Lektira u razrednoj nastavi : Priručnik za nastavnike / Uskoković, Davor (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2000. Str. 84-98.

525. Visinko, Karol.
Dva smijeha Sunčane Škrinjarić // Lektira u razrednoj nastavi : Priručnik za nastavnike / Uskoković, Davor (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 2000.. Str. 99-111.

526. Visinko, Karol.
Uloga Rijeke u razvoju dječje priče // Riječki filološki dani : Međunarodni znanstveni skup - knjiga sažetaka / Stolac, Diana (ur.).
Rijeka : Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, 2000.. Str. 15..

527. Visinko, Karol; Matijević, Hajdi.
Reception of the Croatian childrens` story // Reception of the Croatian childrens` story / Schneider, Wolfgang ; Stengard, Cecilia (ur.).
Brussels : European Commission : Directorate General Research, 2000.. Str. 29-31.

528. Vuletić, Branko.
Fonetika pjesme // Umijeće interpretacije / Fališevac, D., Nemec, K. (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2000. Str. 209-218.

529. Vuletić, Branko.
Predgovor: (Pjesništvo Jure Kaštelana) // Jure Kaštelan: Izbor iz djela / Vuletić, Branko (ur.).
Vinkovci : Riječ, 2000. Str. 7-19.

530. Vulić, Sanja.
Prilog utvrđivanju govorne osnovice rukopisnog gradišćanskohrvatskog rječnika // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 447-452.

531. Vulić, Sanja.
Imeničke tvorenice u pjesmama Mate Šinkovića // Pannonisches jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 453-457.

532. Vulić, Sanja.
Blagdanska imena u gradišćanskohrvatskim govorima u Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 458-463.

533. Vulić, Sanja.
O dvojezičnim tablicama i o imenu grada Sambotela // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 470-477.

534. Vulić, Sanja.
Jezična analiza književnoga djela Vilijama Pokornog // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 478-486.

535. Vulić, Sanja.
Govor otoka Drvenika // Zbornik otoka Drvenika / Pažanin, Ivan (ur.).
Drvenik : Drvenik : Župa Sv. Jurja Mučenika, 2000. Str. 561-639.

536. Vulić, Sanja.
Inojezični utjecaji na govore Hrvata u Slovačkoj // Hrvatski iseljenički zbornik 2001. / Kukavica, Vesna (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2000. Str. 128-136.

537. Vulić, Sanja; Lisac, Josip.
Ocjena rječnika // Rječnik govora mjesta Kukljica na otoku Ugljanu / Batović, Šime (ur.).
Zadar : MH Zadar, 2000. Str. 361-366.

538. Vulić, Sanja; Petrović, Bernardina.
Slovački elementi u čakavskim govorima Hrvata u Slovačkoj // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac-Guetenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut, 2000. Str. 464-469.

539. Žagar, Mateo.
Il plurilinguismo nell' opera di Šimun Kožičić Benja / Simone Kožičić Begna (1460-1536) // Documenti letterari del plurilinguismo / Orioles, Vicenzo (ur.).
Roma : Il Calamo, 2000. Str. 411-424.

540. Zima, Dubravka.
Putovanje u prošlost Alojza Majetića // Alojz Majetić: Omiški gusari / Vučić, Miroslava (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 166-170.

541. Zima, Dubravka.
Bajkovitost bajki Sunčane Škrinjarić // Sunčana Škrinjarić: Kaktus bajke / Vučić, MIroslava (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.. Str. 211-218.

542. Zima, Dubravka.
Aus Urvaeterzeiten von Ivana Brlić Mažuranić // Kultur und Wissenschaft als Bruecken in Europa / Gojowy, Detlef (ur.).
. : FDA (Freier Deutscher Autorenverband), 20002..

543. Antolić, Andrea-Beata.
Čitanje u programu ranog učenja stranih jezika // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne et al. (ur.).
Zagreb : Naklada Naprijed, 1999. Str. 158-166.

544. Bašić, Sonja.
Poe in Croatia // Poe Abroad : Influence, Reputation, Affinities / Vines, Lois Davis (ur.).
Iowa City : University of Iowa Press, 1999. Str. 89-93.

545. Bašić, Sonja.
Antun Gustav Matoš // Poe Abroad : Influence, Reputation, Affinities / Vines, Lois Davis (ur.).
Iowa City : University of Iowa Press, 1999. Str. 200-203.

546. Bašić, Sonja.
William Faulkner // Čuvari književnog nasljeđa 1 (hrvatski esejisti o književnosti 20. stoljeća) / Benčić, Tea (ur.).
Zagreb : Tipex, 1999.. Str. 261-273.

547. Batušić, Nikola.
Predgovor // Moliere: Škrtac, Umišljeni bolesnik / Batušić, Nikola (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1999. Str. 5-26.

548. Benjak, Mirjana; Požgaj Hadži, Vesna.
Šoljanov tekst u nastavi jezika i književnosti (Antun Šoljan: Rovinjske mačke) // Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata / Fedora Ferluga-Petronio (ur.).
Udine : Naknadno, 1999. Str. 211-224.

549. Benjak, Mirjana; Požgaj Hadži, Vesna.
Obravnava umetnostnega besedila v lektoratu za tujce // Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika / Bešter, Marja (ur.).
Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 1999. Str. 33-49.

550. Bogdan, Tomislav.
Ivan Bunić Vučić. Predgovor // Ivan Bunić Vučić, Izbor iz djela / Bogdan, Tomislav (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1999. Str. 7-12.

551. Brozović, Dalibor.
Etničnost kao jedna od podloga nacionalne kulture // Kultura, Etničnost, Identitet / Čačić-Kumpes, Jadranka (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Naklada Jesenski i Turk ; Hrvatsko sociološko društvo, 1999. Str. 219-224, 301.

552. Čale, Morana.
Sto tisuća i jedan d(r)ugi nos // Pirandello JEDAN, NIJEDAN I STOTISUĆA.
Zagreb : Konzor, 1999. Str. 191-204.

553. Čaušević, Ekrem.
Kavaid-i Osmaniye’nin Hırvatça Çevirisi // 3. Uluslararası Türk Dil Kurultayı 1996 / Nepoznat, nije naveden (ur.).
Ankara : Türk Dil Kurumu, 1999. Str. 267-277.

554. Ćavar, Damir; Wilder, Chris.
"Clitic Third" in Croatian // Clitics in the Languages of Europe / van Riemsdijk, Henk (ur.).
Berlin : Mouton de Gruyter, 1999. Str. 429-467.

555. Ciglar-Žanić, Janja et al.
Australska književnost (četiri leksikografska članka/natuknice) // Hrvatska enciklopedija, sv. 1(A-B) / Brozović, Dalibor, ; (et al.) (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 1999.

556. Čorkalo, Katica.
Vjekoslav Kaleb: Predgovor, O piscu, Glavna izdanja djela Vjekoslava Kaleba, Važnija literatura o Vjekoslavu Kalebu, Napomena // Vjekoslav Kaleb: Izabrane pripovijesti / Bratulić, Josip ; Damjanović, Stjepan ; Užarević, Josip (ur.).
Vinkovci : Riječ d.o.o. Vinkovci, 1999.. Str. 7-18; 237-245.

557. Čorkalo, Katica.
Zrcalo pjesme Branka Pavlova // Branko Pavlov: Zrcalo radosti / Urukalo, Nikola (ur.).
Tisno : KUD Hartić, 1999.. Str. 46-47.

558. Cuyckens, Hubert.
Grammaticalization in the English prepositions 'to' and 'for' // Cognitive Perspectives on Language / Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (ur.).
Bern : Peter Lang, 1999. Str. 151-161.

559. Cuyckens, Hubert.
Historical evidence in prepositional semantics: The case of English 'by' // Thinking English Grammar. To Honour Xavier Dekeyser, Professor Emeritus / Tops, Guy ; Devriendt, Betty ; Geukens, Steven (ur.).
Leuven : Peeters, 1999. Str. 15-32.

560. Damiani Einwalter, Ingrid.
Slikovni rječnik kao poticaj usvajanja riječi i struktura // Strani jezik u osnovnoj školi / Kruhan, Mira ; [et al.] (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1999. Str. 187-192.

561. Dukić, Davor.
Lokalna povijesna predaja i narodna epska pjesma o braći Crnomirima // Zbornik Čare / Foretić, M. (ur.).
Čara : ., 1999. Str. 319-346.

562. Đurin, Sanja.
Reklamna poruka // Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike. / Badurina, Lada, Nada Ivanetić ; Boris Pritchard ; Diana Stolac (ur.).
Zagreb - Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1999. Str. 203-220. prilozen text rada

563. Fališevac, Dunja.
Il nuovo slancio della religiositŕ e il rinnovamento della Croazia - letteratura // I Croati: Cristianesimo - Cultura - Arte / Badurina, Anđelko ; Marković, Vladimir (ur.).
Zagreb : ., 1999. Str. 274-285.

564. Filipović, Rudolf.
Etymological dictionaries of anglicisms in European languages // A Dictionary of Anglicisms in Swedish / Filipović, Rudolf (ur.).
Zagreb : Institute of Linguistics; Linguistic Research Institute, 1999. Str. 11-70.

565. Flaker, Aleksandar.
Mihail Bulgakov i njegov roman // Majstor i Margarita..
Zagreb : Naprijed, 1999.. Str. 437-452.

566. Flaker, Aleksandar.
Predgovor // Majstor i Margarita / Pavletić, Vlatko; Solar, Milivoj (ur.).
Zagreb : Alfa, 1999. Str. 453.

567. Francesca Maria Gabrielli.
Talijanska recepcija opusa Ante Kovačića // Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova I. (XIX: stoljeće) sa znanstvenog skupa održanog 28. i 29. rujna 1998. godine u Splitu / Dean Duda, Vinka Glunčić-Bužančić, Boris Senker, Mirko Tomasović (ur.).
Split : Književni krug, 1999. Str. 57-72.

568. Gluhak, Alemko.
Neke praslavenske riječi u hrvatskom // Hrvatski dijalektološki zbornik 11 / Moguš, Milan (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 1999. Str. 11--20.

569. Grgas, Stipe.
Flann O'Brien's joyful science // Lost worlds & mad elephants : literature, science and technology 1700-1990 / Schenkel, Elmar ; Welz, Stefan (ur.).
Cambridge : Galda und Wilch, 1999. Str. 259-271.

570. Grgić, Iva.
Prilozi tradukološkoj analizi talijanskog prijevoda Institucije // Colloquia maruliana VIII / Lučin, Bratislav: Tomasović, Mirko (ur.).
Split : Književni krug Split, 1999. Str. 109-120.

571. Grgić, Iva.
Tragom jednog Zorićeva Skjavuna - o metametričkim aspektima talijanskih prijevoda Gundulićeva "Osmana" // Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću / Roić, Sanja (ur.).
Zagreb : Odsjek za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Str. 125-137.

572. Horvat, Vladimir.
Konačna zabrana tiskanja Kašićeve Biblije "Non est expediens ut imprimatur" [SOCG vol. 264 (1648) f 559r-561v] // Bartol Kašić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Zbornik radova o djelu Bartola Kašića / Kosić, Ivan (ur.).
Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1999. Str. 97-105.

573. Horvat, Vladimir.
Konačna zabrana tiskanja Kašićeve Biblije "Non est expediens ut imprimatur" [SOCG vol. 264 (1648) f 559r-561v] // Bartol Kašić u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Zbornik radova o djelu Bartola Kašića. Drugo popravljeno i prošireno izdanje / Kosić, Ivan (ur.).
Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1999. Str. 97-105.

574. Hudeček, Lana; Vukojević, Luka.
Kako se služiti savjetnikom // Hrvatski jezični savjetnik / Hudeček, Lana ; Mihaljević, Milica ; Vukojević, Luka (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1999.. Str. 16-29.

575. Husić, Snježana.
L'ironia di Guido Gozzano tra versi e prosa // Atti del Corso di orientamento di Cortona 1996 / Cudini, Piero et al. (ur.).
Pisa : Scuola Normale Superiore, 1999. Str. 49-64.

576. Josipović, Višnja.
Usvajanje izgovora stranog jezika u ranoj školskoj dobi // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1999. Str. 93-98.

577. Kale, Jadran.
Tematski odabir iz Kalepina // Jezikoslovac fra Josip Jurin / Lakić, Vilijam (ur.).
Šibenik, Primošten : Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" i Ogranak Matice hrvatske, 1999.. Str. 85-145. prilozen text radaURL link to work

578. Kalinski, Ivo.
Hush, baby, hush ili anđeli prolaznosti // Susret riječi / Kalinski, Ivo (ur.).
Bedekovčina : Općinsko poglavarstvo Bedekovčina, 1999..

579. Kordić, Snježana.
Kausalität und Gradation in derselben Konstruktion // Vertogradъ mnogocvětnyj: Festschrift für Helmut Jachnow / Girke, Wolfgang ; Guski, Andreas ; Kretschmer, Anna (ur.).
München : Otto Sagner, 1999. Str. 119-130. prilozen text rada

580. Kordić, Snježana.
Personal- und Reflexivpronomina als Träger von Personalität // Personalität und Person / Jachnow, Helmut ; Mečkovskaja, Nina ; Norman, Boris ; Plotnikov, Bronislav (ur.).
Wiesbaden : Harrassowitz, 1999. Str. 125-154. prilozen text rada

581. Kovačević, Marina; Badurina, Lada.
Temeljna pitanja funkcionalne diferencijacije jezika // Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike / Badurina, Lada ; Ivanetić, Nada ; Pritchard, Boris ; Stolac, Diana (ur.).
Zagreb - Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1999. Str. 405-418.

582. Kruhan, Mira.
Izgovor // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne et al. (ur.).
Zagreb : Naklada Naprijed, 1999. Str. 99-107.

583. Kruhan, Mira.
Vještine čitanja i pisanja u nastavi stranih jezika // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne et al. (ur.).
Zagreb : Naklada Naprijed, 1999. Str. 139-157.

584. Kunčić, Meri.
Homo Universalis u talijanskoj renesansi // Diplomska radionica 1 prof. dr. Drage Roksandića / Roksandić, Drago ; Štefanec, Nataša (ur.).
Zagreb : Zavod za hrvatsku povijest, 1999. Str. 221, 19-66.

585. Lacko Vidulić, Svjetlan.
Hermann Bahr a vídeňské divadlo kolem roku 1900 // Dramatika viedenskej (vídeňské) moderny / Grusková, Anna (ur.).
Bratislava, Praha : Divadelný ústav Bratislava, Divadelní ústav Praha, 1999. Str. 123-137.

586. Landaou, Ernestina; Lončarić, Mijo; Horga, Damir; Škarić, Ivo.
Croatian // Handbook of the International Phnonetic Association A guide to the use of international phonetic alphabet.
Cambridge : Cambridge University Press, 1999. Str. 66-69.

587. Lozanović, Goranka.
52 članka o švedskim piscima i književnim djelima // Leksikon svjetske književnosti / Dujmović-Detoni, Dunja... [et al.] (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1999. Str. 00-00.

588. Ludvig, Sonja.
U potrazi za izgubljenim rajem (M. J. Ljermontov, "Demon") // Studia Slavica Savariensia / Vidmarović, Nataša ; Gadanyi, Karlo (ur.).
Zagreb-Szombathely : ., 1999. Str. 137-156. prilozen text rada

589. Lukšić, Irena.
Slovene literature // Encyclopedia of World Literature in the 20 Century / Serafin, Steven (ur.).
Framington Hill : St. James Press, 1999..

590. Lukšić, Irena.
Daniil Harms // Sasvim obične besmislice / Jajetić, Krunoslav (ur.).
Kopivnica : Šareni dućan, 1999.. Str. 273-280..

591. Lukšić, Irena.
Ruski emigranti u Hrvatskoj između dva rata // Hrvatska - Rusija : kulturno-povijesne veze = Horvatija - Rossija : kul'turno-istoričeskie svjazi / Katunarić, Dražen (ur.).
Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1999.. Str. 33-46..

592. Machiedo, Mladen.
I rischi del Krleža riproposto (sbracciarsi per esistere) // Gli italiani di Krleža / J. Gracin (ur.).
Zagreb-Viareggio : Erasmus, Baroni, 1999. Str. 5-10.

593. Matanović, Julijana.
O potrazi kao sudbini // Ponovno probuđeni čovjek / Budiša, Edo-.
Labin : Mathias, 1999.. Str. 185-193.

594. Medarić, Magdalena.
Životopis Čehova, Čehov pripovjedač, dramski opus Čehova // Drame..
Zagreb : Hena Com, 1999.. Str. 5-16.

595. Medved Krajnović, Marta.
Vrednovanje znanja i učenje stranih jezika // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne et al. (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1999. Str. 68-80.

596. Medved Krajnović, Marta.
Blagdani i svetkovine u nastavi engleskog jezika u prvom i drugom razredu osnovne škole // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne et al. (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1999. Str. 253-256.

597. Mihaljević Djigunović, Jelena.
O afektivnim aspektima // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne et al. (ur.).
Zagreb : Naklada Naprijed, 1999. Str. 31-38.

598. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Slušanje // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne et al. (ur.).
Zagreb : Naklada Naprijed, 1999. Str. 83-92.

599. Mildner, Vesna.
Sensorineural Hearing Loss as a Filter in Word Comprehension // Pathologies of Speech and Language: Advances in Clinical Phonetics and Linguistics / Maassen, B. ; Groenen, P. (ur.).
London : Whurr Publishers Ltd, 1999. Str. 137-146.

600. Mildner, Vesna.
Odpravljanje izgovornih napak v maternem in tujem jeziku // Skripta 3: Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika / Bešter, Marja (ur.).
Ljubljana : Filozofska fakulteta Ljubljana, 1999. Str. 13-21.

601. Muhoberac, Mira.
Igrokazi Vesne Parun // Vesna Parun, Igrokazi / Vjekoslav Boban (ur.).
Zagreb : Naklada Jurčić, 1999.. Str. 123-127.

602. Muhoberac, Mira.
Mišin život s Gradom // Miše Martinović / Foretić, Miljenko (ur.).
Dubrovnik : Matica hrvatska Dubrovnik – Kazalište Marina Držića, 1999.. Str. 97.-100..

603. Narančić Kovač, Smiljana.
Dječja književnost u nastavi stranoga jezika // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1999. Str. 257-271.

604. Nemec, Krešimir.
Towards the Present Age. Literature // The Croats: Christianity, Culture, Art / Badurina, Anđelko - Marković, Vladimir (ur.).
Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske - Galerija Klovićevi dvori, 1999. Str. 352-363.

605. Paljetak, Luko.
Zeleni pojas ili pogled u suvremenost anglosaksonske književnosti // Antologija staroga engleskog pjesništva / Šikić, Anita (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1999.. Str. 151-165.

606. Pederin, Ivan.
Ulomak o Čari u Kuničićevom putopisu "Mjesec dana pješke" // Zbornik Čare : sv. 1 / Foretić, Miljenko (ur.).
Čara : Župni ured ; Mjesni odbor ; PZ Pošip, 1999. Str. 387-394.

607. Peričić, Helena.
"Dimitrija Demeter - izbor iz djela" (izabrala i prilagodila tekstove te ih svojim prilozima i tumačenjima popratila Helena Peričić), biblioteka "Croatica" 1-100 III. kolo, gl. i odg. ur. Josip Bratulić, knj. 59, Vinkovci, Riječ, 1999. // "Dimitrija Demeter - Izbor iz djela", prir. Helena Peričić / Bratulić, Josip (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1999.. Str. 7-310.

608. Piškorec, Velimir.
Od Amazonke do partizanke. Govori Vladimira Nazora od 1943. do 1946. // Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike / Badurina, Lada (ur.).
Zagreb ; Rijeka : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1999.. Str. 619-630.

609. Požgaj Hadži, Vesna; Benjak, Mirjana.
Nekonvencionalne oblike pouka // Skripta 3 : Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika / / Bešter, Marja (ur.).
Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, 1999.. Str. 79-90.

610. Rados, Zvjezdana.
Nostalgične sonate Zvonka Čuline // Zvonko Čulina: Nostalgične sonate / Šimo Ešić (ur.).
Wuppertal : Lijepa naša, 1999. Str. 68-76.

611. Roić, Sanja.
Talijanska kultura i književnost u časopisima hrvatske moderne // Introduzione allo studio della lingua, letteratura e cultura croata / Fedora Ferluga Petronio (ur.).
Udine : Forum, 1999. Str. 73-79.

612. Roić, Sanja.
Tommaseov Foscolo // Talijansitičke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću/Studi di italianistica e comparatistica in onore di Mate Zorić / Roić, Sanja (ur.).
Zagreb : Odsjek za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, 1999. Str. 181-188.

613. Rusan-Splivalo, Jagoda.
Biografski članci iz am. i engl. književnosti. // Hrvatska enciklopedija (Knjiga I, A-Bd) / Brozović, Dalibor (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1999..

614. Sandra, Dominiek; Cuyckens, Hubert.
Fuzziness in Dutch prepositional categories // Cognition and Function of Language / Fox, Barbara ; Jurafsky, Dan ; Michaelis, Laura (ur.).
Cambridge : Cambridge University Press, 1999. Str. 200-219.

615. Šimunović, Petar.
Bilići: građa za povijest, etnologiju i genealogiju // Bilići: građa za povijest, etnologiju i genealogiju / Bilić, Đuro (ur.).
Zagreb : Vlastita naklada, 1999.. Str. 7-9.

616. Šimunović, Petar.
Die ältesten Personennamen als Widerspiegelung der ethnosymbiotischen Berührungen auf der kroatischen Küste der Adria. // Abstracts 1 / Boullón Agrelo, Ana Isabel (ur.).
Santiago de Compostela : Biblioteca Filoloxica Galega, 1999. Str. 210-211.

617. Sironić-Bonefačić, Nives.
Planiranje i programiranje // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne i suradnici (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1999.. Str. 39-51.

618. Sironić-Bonefačić, Nives.
Podučavanje gramatike // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne i suradnici (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1999.. Str. 207-213.

619. Sironić-Bonefačić, Nives.
Dramatizacija priče u nastavi talijanskog jezika // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne i suradnici (ur.).
Zagreb : Naprijed , 1999.. Str. 314-316.

620. Škarić, Ivo.
Što će nam retorika? // Glasoviti govori / Zadro, Ivan (ur.).
Zagreb : Naklada Zadro, 1999. Str. 408.

621. Splivalo-Rusan, Jagoda.
Rabindranath Tagore // Krležijana, II.sv. / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 1999.

622. Švacov, Vladan.
Operni libreto u Hrvata // Libreti opera Vatroslava Lisinskog / Švacov, Vladan ; Batušić, Nikola ; Aničić, Martina (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1999. Str. 7-39.

623. Užarević, Josip.
Predgovor // Vladimir Kovačić: Jantar na suncu / Užarević, Josip (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1999. Str. 7-15.

624. Užarević, Josip.
Pogovor. Ilarionovo "Slovo o Zakonu i Milosti" i "Slovo o vojni Igorevoj" u kontekstu stare ruske književnosti // Slovo o vojni Igorevoj / Užarević, Josip (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1999. Str. 169-182.

625. Van Valin, Robert D. Jr.
A typology of the interaction of focus structure and syntax // Typology and the Theory of Language: From Description to Explanation / Raxilina, E. ; Testelec, J. (ur.).
Moskva : -, 1999. Str. 511-524.

626. Van Valin, Robert D. Jr.
Generalized semantic roles and the syntax-semantics interface // Empirical Issues in Formal Syntax and Semantics 2 / Corblin, F ; Dobrovie-Sorin, C ; Marandin, J-M (ur.).
Haag : Thesus, 1999. Str. 373-389.

627. Van Valin, Robert D. Jr.
Functional linguistics // Blackwell Handbook of Linguistics / Aronoff, M. ; Rees-Miller, J. (ur.).
Oxford : Basil Blackwell, 1999.

628. Velagić, Zoran.
Slavni, uljudni i krasni ilirički jezik // Etičnost i povijest / Heršak, Emil (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti itd., 1999.. Str. 161-175.

629. Vilke, Mirjana.
Djeca i učenje stranih jezika u osnovnim školama // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne et al. (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1999. Str. 17-31.

630. Vilke, Mirjana.
Obrada riječnika // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac Yvonne et al. (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1999. Str. 179-186.

631. Vilke, Mirjana.
Učenici mlađe školske dobi i gramatika engleskog jezika // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne et al. (ur.).
Zagreb : Naprijed, 1999. Str. 214-217.

632. Vrhovac, Yvonne.
Dječje govorne aktivnosti // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Naklada Naprijed, 1999. Str. 113-125.

633. Vrhovac, Yvonne.
Podučavanje elemenata strane kulture // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Naklada Naprijed, 1999. Str. 235-241.

634. Vrhovac, Yvonne.
Televizija u nastavi stranih jezika // Strani jezik u osnovnoj školi / Vrhovac, Yvonne (ur.).
Zagreb : Naklada Naprijed, 1999. Str. 333-337.

635. Vukojević, Luka.
Sintaksa // Hrvatski jezični savjetnik / Hudeček, Lana ; Mihaljević, Milica ; Vukojević, Luka (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Pregamena; Školske n, 1999.. Str. 247-281.

636. Vukojević, Luka.
Objašnjenja nekih općenitijih postupaka u Savjetniku // Hrvatski jezični savjetnik / Hudeček, Lana ; Mihaljević, Milica ; Vukojević, Luka (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje; Pergamena; Školske n, 1999.. Str. 30-112.

637. Vulić, Sanja.
Zemljopisni nazivi u govoru sela Unde u Mađarskoj i u obližnjim govorima Dolinaca u Austriji // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 1999. Str. 428-435.

638. Vulić, Sanja.
Zemljopisni nazivi u govoru sela Unde u Mađarskoj i u obližnjim govorima Dolinaca u Austriji // Panonski ljetopis/Pannonisches Jahrbuch/Pannon Evkonyv/Panonski letopis / Hajszan, Robert (ur.).
Pinkovac/Guttenbach : Pannonisches Institut/Panonski institut, 1999. Str. 428-433.

639. Žagar, Mateo.
Hrvatski jezični savjetnik // Hrvatski jezični savjetnik / Lana Hudeček, Milica Mihaljević, Luka Vukojević (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1999. Str. 575-593, 921-922, 1029-1053, 1151-1234, 1638-1646.

640. Žanić, Ivo.
Kosovski mit i jugoslavenska mentalna sukcesija // Kultura, etničnost, identitet / Čačić-Kumpes, Jadranka (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti - Naklada Jesenski i Turk - Hrvatsko sociološko društvo, 1999.. Str. 191-203.

641. Zečević, Vesna.
Glasovi // Hrvatski jezični savjetnik / Hudeček, L. ; Mihaljević, M. ; Vukojević, L. (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1999. Str. 121-131.

642. Badurina, Lada.
Pravopis // Najnowsze dzieje języków słowiańskich / Lončarić, Mijo (ur.).
Opole (Poljska) : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1998. Str. 65-73.

643. Bajrić, Samir; Kačić, Miro; Tepeš, Božidar.
L'unitéinformationnelle en français et en croate // Bulag 23, Revue anulle-.
Besançon : Presses Universitaires Franc-Comtoises, 1998. Str. 147-161.

644. Barac-Grum, Vida.
Konsonantizam // Zagrebački kaj. Govor grada i prigradskih naselja / Miro Kačić (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998. Str. 147-159.

645. Barbarić, Damir.
L'idea di Europa. L'esempio di Hugo von Hofamannsthal // La fenomenologia e l'Europa / Cristin, Renato ; Ruggenini, Mario (ur.).
Napoli : Vivarium, 1998. Str. 431-445.

646. Bašić, Sonja.
A book of many uncertainties : Joyce's Dubliners // ReJoycing : New Readings of Dubliners / Bosinelli, Bolletieri ; Moshner, Rosa M ; Mosher, Harold F.Jr. (ur.).
- : The University Press of Kentucky, 1998. Str. 13-40.

647. Bašić, Sonja.
William Faulkner // William Faulkner / n/a (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1998.. Str. 445-465..

648. Batušić, Nikola.
Das kroatische Theater der Jahrhudertwende und seine Beziehungen zum Wiener Theaterleben // Ambivalenz des Fin de siecle Wien - Zagreb / Barbarić, D ; Benedikt, M. (ur.).
Wien, Koln, Weimar : Bohlau Verlag, 1998. Str. 131-147.

649. Batušić, Nikola.
Hrvatsko srednjovjekovno kazalište // Pasije / Batušić, Nikola ; Kapetanović, Amir (ur.).
Zagreb : Erasmus, 1998. Str. 7-17.

650. Benjak, Mirjana; Požgaj Hadži, Vesna.
Interpretacija Krležina romana Povratak Filipa Latinovicza u korelacijsko-integracijskom i lingvističko-stilističkom sustavu // VI. međunarodni slavistički dani, Bibliotheca croatica hungariae, knjiga 3/1 / Karlo Gadanji (ur.).
Sambotel-Pečuh : Hrvatski znanstveni zavod, 1998. Str. 312-330.

651. Bonačić, Mirjana.
Context, Knowledge and Teaching Translation // Language Policy and Language Education in Emerging Nations: Focus on Slovenia and Croatia and with Contributions from Britain, Austria, Spain, and Italy / Beaugrande, Robert de ; Grosman, Meta ; Seidlhofer, Barbara ; with a preface by H.G. Widdowson (ur.).
Stamford, Connecticut : Ablex Publishing Corporation, 1998. Str. 37-48.

652. Božanić, Joško; Salamon, Velimir.
Poiesis iskustva življenja s morem u maritimnoj kulturi hrvatskog arhipelagosa - istraživački model: komiška gajeta falkuša // Knjiga Mediterana 1997. / Cambi, Nenad (ur.).
Split : Književni krug, 1998. Str. 9-34.

653. Brozović, Dalibor.
Etničnost i jezik // Etničnost, nacija, identitet. Hrvatska i Europa / Čičak-Chand, Ružica (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Hrvatsko sociološko društvo, 1998. Str. 171-180, 298-299.

654. Car-Mihec, Adriana.
Milan Grgić // Portret umjetnika u drami (Zbornik radova, sv.3) / Vladović, Borben (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio, 1998. Str. 115-118. prilozen text rada

655. Čihak, Miroslav.
Slovačka književnost u hrvatskim prijevodima od Narodnog preporoda do suvremenosti // Hrvatska/Slovačka. Povijesne i kulturne veze. - Chorvatsko/Slovensko. Historicke a kulturne vztahy. / Katunarić, D. i Z. Kovačević (ur.).
Zagreb : DHK, 1998.. Str. 93-105 (243-255).

656. Čorkalo, Katica.
Vinkovački rukopis Relkovićeva Satira, Sažetak // Znanstveni skup Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća (u povodu 200. godišnjice smrti) / Bogdan, Tomislav (ur.).
Davor- Zagreb : Općinsko poglavarstvo Davor, 1998.. Str. 13.

657. Čunčić, Marica.
Proporcije glagoljskih slova. // Crtež u znanosti = Drawing in science / Lapaine, Miljenko (ur.).
Zagreb : Geodetski fakultet, 1998. Str. 229-238. prilozen text rada

658. Cuyckens, Hubert; Verspoor, Marjolijn.
On the way to 'to' // English as a Human Language / Van de Auwera, Johan ; Durieux, Frank ; Lejeune, Ludo (ur.).
Muenchen : Lincom, 1998. Str. 57-72.

659. Damjanović, Stjepan.
Hrvatska srednjovjekovna književnost // HRVATSKA SREDNJOVJEKOVNA KNJIŽEVNOST / Rem, Vladimir (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1998. Str. 5-120.

660. Dodig, Radoslav.
Podrijetlo naziva Hardomilje // Hardomilje: prošlost, ljudi i običaji / Rupčić, Jure Ivanov (ur.).
Hardomilje : Jure Rupčić Ivanov, 1998. Str. 83-88.

661. Dodig, Radoslav.
Hardomiljski govor // Hardomilje: prošlost, ljudi i običaji / Rupčić, Jure Ivanov (ur.).
Hardomilje : Jure Rupčić Ivanov, 1998. Str. 105-126.

662. Dodig, Radoslav.
Etimologija hardomiljskih prezimena // Hardomilje: prošlost, ljudi običaji / Rupčić, Jure Ivanov (ur.).
Hardomilje : Rupčić, Jure Milanov, 1998. Str. 343-347.

663. Fališevac, Dunja.
Joanna Rapacka - poljska kroatistica; pogovor // Joanna Rapacka: Zaljubljeni u vilu..
Split : Književni krug Split, 1998. Str. 217-221.

664. Fališevac, Dunja.
Franjo Švelec, proučavatelj starije hrvatske književnosti; pogovor // Franjo Švelec: Iz starije književnosti hrvatske..
Zagreb : Erasmus naklada, 1998. Str. 251-255.

665. Fališevac, Dunja.
Dživo Bunić Vučić; pogovor // Dživo Bunić Vučić: Izabrane pjesme / Jelena Hekman (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1998. Str. 107-115.

666. Fališevac, Dunja.
Hrvatska epika prije preporoda; predgovor // Hrvatska epika do preporoda..
Zagreb : Erasmus naklada, 1998. Str. 5-18.

667. Filipović, Rudolf.
Funkcija elipse u formiranju anglicizama u europskim jezicima // Radovi Zavoda za slavensku filologiju / Samardžija, Marko (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 1998. Str. 75-79.

668. Filipović, Rudolf.
Hrvatski jezik u dijaspori - Sjedinjene Američke Države // Hrvatski jezik / Lončarić, Mijo (ur.).
Opole (Poljska) : Uniwersytet Opolski - Institut Filologii Poljskiej, 1998. Str. 287-294.

669. Filipović, Rudolf.
Hrvatski identitet iseljenih Gorana u SAD-u // Budućnost iseljene Hrvatske / Šakić, Vlado ; Jurčević, Josip ; Sopta, Marin (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti, 1998. Str. 175-185.

670. Fox, Renata; Fox, John.
Go Global - Nurture Local // Leisure, Culture and Tourism in Europe: The Challenge for Reconstruction and Modernisation in Communities / Nahrstedt, Wolfgang ; Pancic Kombol, Tonka (ur.).
Bielefeld : Institut fur Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit, 1998. Str. 177-190.

671. Gačić, Milica.
Means and methodology to improve LSP teaching // Moder language learning and teaching in central and eastern Europe: which diversification and how can it be acheieved? / Fink, Barbel (ur.).
Graz : European Centre for Modern Languages, Council of Europe, 1998. Str. 149-152.

672. Heršak, Emil.
Uvodne napomene o leksikonu // Leksikon migracijskoga i etničkoga nazivlja / Heršak, Emil (ur.).
Zagreb : Institut za migracije i narodnosti ; Školska knjiga, 1998.

673. Hozjan, Snježana.
Južna Italija // Hrvatski jezik / Mijo Lončarić (ur.).
Opole : Uniwersytet Opolsk - Instytut Filologii Polskiej, 1998. Str. 279-286.

674. Hozjan, Snježana.
Rumunjska // Hrvatski jezik / Mijo Lončarić (ur.).
Opole : Uniwersytet Opolsk - Instytut Filologii Polskiej, 1998. Str. 271-278.

675. Jukić-Gregurić, Tatjana.
Jane Austen dva stoljeća kasnije // Elinor i Marianne (Emma Tennant).
Zagreb : , 1998.

676. Jukić, Sanja.
Renesansa u Dubrovniku i prva generacija hrvatskih petrarkista // Ranjinin zbornik / Rem, Vladimir (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1998. Str. 5-267.

677. Jurčević, Ivan.
Podrijetlo i funkcija nekih jezičnih razlika u tekstovima hrvatskoglagoljskih tiskanih brevijara // Prvi hrvatski slavistički kongres : zbornik radova / Damjanpvić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1998. Str. 587-596.

678. Kalinski, Ivan.
Morfologija // Zagrebački kaj. Govor grada i prigradskih naselja / Kačić, Miro (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998. Str. 175-193.

679. Kalinski, Ivan.
Kajkavska riječ - izvorište i zalog // I. Jembrih: Zagovor rieči, Mala biblioteka "Dragutin Domjanić" / Kalinski, Ivan (ur.).
Sv. Ivan Zelina : Pučko otvoreno učilište Sv. Ivan Zelina, 1998. Str. 79-81.

680. Kalinski, Ivan.
Kajkaviana cuius aetas et aeternitas // Ivan Kutnjak: Meni morje Međimurje / Kovač, Emilija (ur.).
Čakovec : Književni krug Reči rieč, 1998. Str. 5-6.

681. Kalinski, Ivan.
Zoon politikon, radekizmi i ostalo // Zoon politikon / Kutnjak, Ivan (ur.).
Čakovec : Književni krug, 1998. Str. 101-103.

682. Kapitanović, Vicko.
Andrea Dorotić e il movimento per l’unione della Dalmazia alla Croazia // L'Area alto Adriatica dal riformismo veneziano all'età napoleonica / Agostini, Filiberto (ur.).
Venezia : Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa ; Istituto veneto di scienze lettere ed arti, 1998.. Str. 563-590.

683. Klenovar, Marija.
VZETI - VIK6 // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 8 / Hauptova, Zoe ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1998. Str. 385-436.

684. Kolenić, Ljiljana.
Slavonski dijalekt // Hrvatski jezik / Lončarić, Mijo (ur.).
Opole, Poljska : Uniwersytet Opolski-Instytut Filologii Polskiej, 1998.. Str. 205-216.

685. Kordić, Snježana.
Existenzsätze in den südslavischen Sprachen // Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongreß Krakau 1998 / Rothe, Hans ; Schaller, Helmut (ur.).
München : Otto Sagner, 1998. Str. 31-49. prilozen text rada

686. Kovačec, August.
La langue croate // La Croatie / Castellan, Georges ; Vidan, Gabrijela (ur.).
Pariz : P.U.F., 1998. Str. 11-15.

687. Lončarić, Mijo.
Prozodija, Konjugacija // Zagrebački kaj. Govor grada i prigradskih naselja / Miro Kačić (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998. Str. 161-173, 195-202.

688. Lončarić, Mijo.
Kajkavsko narječje // Hrvatski jezik / Mijo Lončarić (ur.).
Opole : Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 1998. Str. 231-246.

689. Lončarić, Mijo; Vukušić, Stjepan.
Fonologija // Hrvatski jezik / Mijo Lončarić (ur.).
Opole : Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 1998. Str. 75-90.

690. Lončarić, Mijo; Vukušić, Stjepan.
Morfologija // Hrvatski jezik / Mijo Lončarić (ur.).
Opole : Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 1998. Str. 91-107.

691. Lukšić, Irena.
Tlo ruske disidentske drame // Antologija ruske disidentske drame / Nikčević, Sanja (ur.).
Zagreb : ITI-Unesco, Croatian Centre, 1998.. Str. 9-53..

692. Lukšić, Irena.
Tajnye zapiski 1836-1837 godov A.S. Puškina // Parapuškinistika / Baevskij, David (ur.).
Minneapolis : M.I.P. Company, 1998.. Str. 152-153..

693. Marinković, Dušan.
Zimsko ljetovanje Vladana Desnice // Vladan Desnica: Zimsko ljetovanje..
Zagreb : Sys-print, 1998.

694. Marinković, Dušan.
Serbistika i montegristika // Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu..
Zagreb : ., 1998. Str. 113-114.

695. Marinković, Dušan.
Rano djelo Ive Andrića // POezija. Ivo Andrić / Jerkov, Aleksandar (ur.).
Sremski Karlovci : Kairos, 1998. Str. 241-242.

696. Matanović, Julijana.
O Zlatnoj vugi Višnje Stahuljak // Višnja Stahuljak: Zlatna vuga = Orolius orolius / Žurić, Avenka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1998.. Str. 513-531.

697. Matanović, Julijana.
Djetinjstvo u Marijancima // Theresia Moho: Marijanci - djetinjstvo u Hrvatskoj / Tomašević, Nives (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 1998.. Str. 355-364.

698. Matanović, Julijana.
Partitura za slabe junake i veliku povijest // Nedjeljko Fabrio: Berenikina kosa / Vučić, Miroslava (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1998.. Str. 367-388.

699. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Affect, Attitude and Motivation in Learning English as a Foreign Language // Language Policy and Language Education in Emerging Nations / de Beaugrande, R ; Grosman, M ; Seidlhofer, B. (ur.).
London : Ablex Publishing Corporation, 1998. Str. 119-126.

700. Nazor, Anica.
Tekst "Očenaša" u hrvatskim glagoljskim spomenicima // Tematy. Ksiega jubileuszowa w 70. rocznice urodzin profesora Leszka Moszynskiego / Mosiewicz, Maria (ur.).
Gdansk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 1998. Str. 382-400.

701. Novaković, Goran.
Povijest hrvatskog školstva u djelima Tome matića // Zbornik o Tomi Matiću / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb : Hrvatski studiji, 1998. Str. 309-315.

702. Perić, Olga.
Martin Sabolović, Carmen macaronicum in Crisienses 1792 // Križevačka književna slava. Hrvatska riječ u Križevcima / S. Sučić (ur.).
Križevci : Matica hrvatska Križevci, 1998. Str. 31-34.

703. Perić, Olga.
Adam Alojzije Baričević, Pismo Silvestru Bubanoviću; Silvestar Bubanović, Pismo Adamu Alojziju Baričeviću // Križevačka književna slava, Hrvatska riječ u Križevcima / S. Sučić (ur.).
Križevci : Matica hrvatska Križevci, 1998.. Str. 37-39.

704. Peruško, Tatjana.
Gradovi i knjiga // Nevidljivi gradovi (Calvino, Italo) / Vuković-Runjić, Milana (ur.).
Zagreb : Ceres, 1998. Str. 145-151.

705. Petrović, Ivanka.
Fatević, Mikula, pisar glagoljaš (druga pol. XVI. st.-prva pol XVII st.) // Hrvatski biografski leksikon, sv. 4 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod, 1998.. Str. 143-143.

706. Petrović, Ivanka.
Filip iz Novog Vinodolskog, glagoljaški pisac // Hrvatski biografski leksikon, sv. 4 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod, 1998.. Str. 219-220.

707. Petrović, Ivanka.
Glavić, Šimun, pisac glagoljaš // Hrvatski biografski leksikon, sv. 4 / Macan, Trpimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod, 1998.. Str. 732-733.

708. Petrović, Ivanka.
Croati // Dizionario enciclopedico del Medioevo, vol. 1 / Vauchez, André ; Leonardi, Claudio (ur.).
Roma : Citta` Nuova, 1998. Str. 510-512.

709. Petrović, Ivanka.
L'antiquite chretienne dans l'hagiographie croate au Moyen Age // L'antichita nella cultura europea del Medioevo-L'antiquite dans la culture europeene du Moyen Age / Brusegan, R., Zironi, A. (ur.).
Greifswald : Reinecke-Verlag, 1998. Str. 285-294.

710. Petrović, Velimir.
Zu den Merkmalen des Essekerischen // Über Grenzen hinweg ... : Universitäten Augsburg und Osijek : Zwanzig Jahre Partnerschaft = Unatoč svim granicama ... : Sveučilišta Augsburg i Osijek : Dvadeset godina partnerstva / Getto, Lidija ; Gottlieb, Gunther ; Rosenberger, Veit (ur.).
Augsburg : Wißner, 1998.. Str. 167-184. prilozen text rada

711. Piškorec, Velimir.
Kiep kuhl änd bie peischent! O reformi njemačkoga pravopisa // Jezična norma i varijeteti / Pritschard, Boris ; Stolac, Dijana (ur.).
Zagreb-Opatija : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1998.. Str. 423-433.

712. Piškorec, Velimir.
Zakaj Đurđevec (ne)je Đurđevec? // Rainbow Bridge : Ispod duge most : Regenbogenbrücke; Zbornik radova prigodom 65. rođendana prof. dr. Drage Novaka / Sperber, Miriam ; Cvetnić, Vladimir (ur.).
Lengerich ; Berlin ; Düsseldorf ; Leipzig ; Riga ; Scottsdale; W : Pabst Science Publishers, 1998. Str. 131-139.

713. Plejić, Lahorka.
Hanibal Lucić. Predgovor // Odabrana djela. Hanibal Lucić, Petar Hektorović / Plejić, Lahorka (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1998.. Str. 7-11.

714. Plejić, Lahorka.
Petar Hektorović. Predgovor // Odabrana djela. Hanibal Lucić, Petar Hektorović. / Plejić, Lahorka (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1998.. Str. 57-60.

715. Plejić, Lahorka.
Ivan Gundulić. Predgovor // Izabrana djela. Ivan Gundulić / Plejić, Lahorka (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1998. Str. 7-11.

716. Rados, Zvjezdana.
Nikoga ni // Ante-Toni Valčić, Nikoga ni / Batović, Šime (ur.).
Zadar : MH Zadar, 1998. Str. 76-78.

717. Sesar, Dubravka.
Recepcija slovačke filologije i slovačke književnosti u hrvatskome tisku 19. stoljeća // Hrvatska - Slovačka : povijesne i kulturne veze : (slična sudbina i zajedničke osobine) = Chorvatsko - Slovensko : historicke a kulturne vztahy : (podobny osud a spoločne osobnosti) / Katunarić, D. ; Kovačević, Z. (ur.).
Zagreb : DHK, 1998.. Str. 67-91 (217-241).

718. Šimunović, Petar.
Imena i prezimena hrvatskih doseljenika u Čileu // Croatas en Chile (biografias) / Dane Mataić (ur.).
Zagreb : vlastita naklada, 1998. Str. 204-214.

719. Šimunović, Petar.
Antroponimija // Hrvatski jezik / Lončarić, Mijo (ur.).
Opole : Universytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998. Str. 165-174.

720. Šišak, Marinko.
Sudbina Ljudevita Jelačića Bužimskoga u Fancevljevoj koncepciji hrvatskog narodnog preporoda // Zbornik o Franji Fancevu / Maštrović, tihomil (ur.).
Zagreb - Zadar : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 1998.. Str. 71-78.

721. Šišak, Marinko.
Kronika znanstvenoga skupa "Znanstvena djelatnost Franje Fanceva" (Zagreb-Virje -Zadar, 20.-22. ožujka 1997.) // Franjo Fancev, književni povjesničar i filolog. / Maštrović, Tihomil (ur.).
Zagreb-Zadar : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 1998.. Str. 387-394.

722. Šojat, Antun.
Zagrebački gradski govor u prošlosti i sadašnjosti // Zagrebački kaj. Govor grada i prigradskih naselja / Miro Kačić (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998. Str. 3-87.

723. Stipčević, Vesna.
VZETI-VZNEP'ŠĆEVATI // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije/Lexicon linguae slavonicae redactionis croaticae / Hauptova, Zoe ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1998. Str. 381-411.

724. Stolac, Diana.
Jezik starohrvatskoga molitvenika "Raj duše" // Człowiek - dzieło - sacrum / Gajda, Stanisĺaw ; Sobeczko, Helmut J. (ur.).
Opole : Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, 1998. Str. 305-311.

725. Tadić, Marko.
Elektronsko izdanje Platonove Države // East meets West — A Compendium of Multilingual Resources / Erjavec, Tomaž ; Lawson, Ann ; Romary, Laurent (ur.).
Mannheim : TELRI-IDS, 1998.

726. Težak, Dubravka.
Vječno živa bajka // Antologija bajke / Nada Božak-Rončević (ur.).
Zagreb : Divič, 1998. Str. 1-12.

727. Užarević, Josip.
Osip Mandel'štam // Osip Mandel'štam, Izabrane pjesme / Hekman, Jelena (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1998. Str. 129-137.

728. Užarević, Josip.
Znanost o književnosti i teorija interpretacije // Zdenko Škreb: Književne interpretacije / Flaker, Aleksandar (ur.).
Zagreb, : Alfa, 1998. Str. 323-348.

729. Van Valin, Robert D. Jr.
The acquisition of WH-question and the mechanisms of language acquisition // The New Psychology of Language: Cognitive and Functional Approaches to Language Structure / Tomasello, M. (ur.).
Hillsdale, N.Y. : LEA, 1998. Str. 221-249.

730. Van Valin, Robert D. Jr.
Word order and verb agreement in Yatee Zapotec // Studies in American Indian Languages: Description and Theory (University of California Publications in Linguistics v. 131) / Munro, P. ; Hinton, L. (ur.).
Berkeley : UC Press, 1998. Str. 234-240.

731. Vilke, Mirjana.
Introducing English into Croatian Primary Schools // Language Policy and Language Education in Emerging Nations / de Beaugrande, R ; Grosman, M ; Seidlhofer, B. (ur.).
London : Ablex Publishing Corporation, 1998. Str. 87-92.

732. Vince Marinac, Jasna.
vila - visok6 // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 8 / Hauptova, Zoe ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1998. Str. 437-448.

733. Vinja, Vojmir.
(autor je obradio hrvatski dio) // Nouveau Glossaire nautique d'Augustin Jal. Dictionnaire multilingue des termes de la marine ŕ voiles (VII livre: L). / Jal, Auguste (ur.).
Paris : Editions C.N.R.S., 1998. Str. XLVIII+1021--1162.

734. Vulić, Sanja; Maresić, Jela.
Rječnik govora Novoga Sela u Gradišću u Austriji // Pannonisches Jahrbuch / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach : Pannonisches Institut, 1998. Str. 496-527.

735. Zaradija-Kiš, Antonija.
Levijatan i Behemot u hrvatskoglagoljskoj redakciji // Medievistika i kulturna antropologija / Miltenova, Anisava ; Anguševa-Tihanova, Adelina (ur.).
Sofija : Mnemozina, 1998. Str. 186-194.

736. Zečević, Vesna.
Vokalizam // Zagrebački kaj. Govor grada i prigradskih naselja / Kačić, Miro (ur.).
Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 1998. Str. 91-143.

737. Zorić, Mate.
Lo stile, forme di conoszenza poetica del reale? // Gli schiavoni del Casanova - Casanovini Skjavuni..
Treviso-Zagabria-Vienna : ., 1998. Str. 19-21.

738. Barić, Eugenija; Zečević, Vesna.
Morfonologija // Hrvatska gramatika / Juričić, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1997.. Str. 76-91.

739. Bašić, Nataša.
Taj hrvatski // Deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika : građa za povijest Deklaracije : [1967. - 1997.] / Babić, Stjepan ; Brozović, Dalibor ; Hekman, Jelena (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1997. Str. 193-203.

740. Bašić, Sonja; et al.
Stories vs. Novels: The Narrative Strategies // William Faulkner's Short Fiction: An International Symposium / Hans Skei (ur.).
- : Solum, 1997.

741. Batušić, Nikola.
Predgovor // Izabrana djela Dimitrije Demetra / Batušić, Nikola (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1997. Str. 9-41.

742. Batušić, Nikola.
Predgovor // Izabrana djela Ivana Kukuljevića Sakcinskog / Batušić, Nikola (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1997. Str. 11-57.

743. Batušić, Nikola.
Hrvatsko glumište s razmeđa stoljeća i njegovi odnosi spram bečkoga kazališta // Fin de siecle Zagreb - Beč / Barbarić, D. (ur.).
Zagreb : Školska knjiga , 1997. Str. 128-145.

744. Batušić, Nikola.
Vladimir, dramski fragment Ignaca Kristijanovića (1796-1884) // Zbornik Klasične gimnazije u Zagrebu 1607-1997 / Freundlich, Maja (ur.).
Zagreb : Potencijal, 1997. Str. 238-241.

745. Batušić, Nikola.
Dramatičar Fran Hrčić // Fran Hrčić: Komedije / Brekalo I. et al. (ur.).
Samobor : Matica hrvatska, Ogranak Samobor, 1997. Str. 246-256.

746. Blažina, Dalibor.
Jan Kott, uvijek suvremenik // Jan Kott, Rozalindin spol. Interpretacije: Marlowe, Shakespeare, Webster, Buchner, Gautier / Ana Lederer (ur.).
Zagreb : Znanje, 1997. Str. 209-214.

747. Blažina, Dalibor.
Bajke djedice Kotta // Jan Kott, Bajke za Lidusju / Giga Gračan (ur.).
Zagreb : ArTresor, 1997. Str. 27-31.

748. Braecke, Chris; Cuyckens, Hubert; Geluykens, Ronald; Jacobs, Geert.
The use of modal auxiliaries in non-native communicative style: Implications in foreign language learning // The cultural context in foreign language learning / Puetz, Martin (ur.).
Bern : Lang, 1997. Str. 67-84.

749. Ćavar, Damir; Wilder, Chris.
Auxiliaries in Serbian/Croatian and English // Formal Slavistics / Junghanns, Uwe ; Zybatow, Gerhild (ur.).
Frankfurt am Main, Njemačka : Vervuert Verlag, 1997. Str. 3-12.

750. Cuyckens, Hubert.
Spatial prepositions in cognitive lexical semantics // Lexikalische und grammatische Eigenschaften praepositionaler Elemente / Haumman, Dagmar ; Schierholz (ur.).
Tuebingen : Niemeyer, 1997. Str. 63-82.

751. Cuyckens, Hubert; Sandra, Dominiek; Rice, Sally.
Towards an empirical lexical semantics // Human contact through language and linguistics / Smeija, Birgit ; Tasch, Meike (ur.).
Bern : Lang, 1997. Str. 35-54.

752. Dukić, Davor.
Andrija Kačić Miošić (1704-1760) // Andrija Kačić Miošić, Razgovor ugodi; Korabljica (izbor, knj.27) / Dukić, Davor (ur.).
Zagreb : Erasmus naklada, 1997. Str. 5-18.

753. Dukić, Davor.
Hrvatske narodne epske pjesme. Predgovor // Hrvatske narodne epske pjesme / Dukić, Davor (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1997. Str. 5-13.

754. Dulčić, Mihovil.
Nepotrebna potrebitost? // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio ; Naprijed, 1997. Str. 90--90.

755. Filipović, Rudolf.
Meaning Transferred and Adapted - Semantic Problems in Contact Linguistics // Recent Studies in Contact Linguistics / Wolck, W. ; De Houwer, A. (ur.).
Bonn : Dummler, 1997. Str. 122-128.

756. Filipović, Rudolf.
The Struggle to Maintain Croatian Dialects in the U.S. // Language and its Ecology, Essays in Memory of Einar Haugen / Eliason, Stig ; Jahr, Ernst Hakon (ur.).
Berlin; New York : Mouton de Gruyter, 1997. Str. 23-33.

757. Francesca Maria Gabrielli.
Semantička geometrija u poetskom diskursu Dragojevićeve pjesme Kosa // Tekst i diskurs / Marin Andrijašević, Lovorka Zergollern-Miletić (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1997. Str. 153-157.

758. Francesca Maria Gabrielli.
Eros i melos u Begovićevu Kvartetu // Zbornik radova sa skupa Milan Begović i njegovo djelo / Josip Ante Soldo et al. (ur.).
Vrlika-Sinj 1997 : Općina Vrlika, 1997. Str. 207-213.

759. Gabrić-Bagarić, Darija.
Rječnik Biblije Bartola Kašića // B. Kašić - Biblija / Rothe, Hans (ur.).
: Ferdinand Schonieh Verlag, Paderborn, Bonn, 1997.. Str. 418.

760. Glavinić, Vera.
Martini - il poeta delle inquietudini umane // Martini - il poeta delle inquietudini umane / Ljubo Stevanović (ur.).
: Izdavački centar Rijeka - Biblioteka Dometi, 1997. Str. 56-65.

761. Gluhak, Alemko.
Hrvatskost riječi // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio; Naprijed, 1997. Str. 7--7.

762. Gluhak, Alemko.
Često "često puta" // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio ; Naprijed, 1997. Str. 83--83.

763. Gluhak, Alemko.
Kugla i kruglja // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio ; Naprijed, 1997. Str. 131--131.

764. Gluhak, Alemko.
Metvica, a ne menta! // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio ; Naprijed, 1997. Str. 132--133.

765. Gluhak, Alemko.
Svira li sudac? // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio; Naprijed , 1997. Str. 180--180.

766. Gluhak, Alemko.
Smiješak i smijeh // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio ; Naprijed, 1997. Str. 181--181.

767. Gluhak, Alemko.
Kopija nije isto što i primjerak // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio ; Naprijed, 1997. Str. 183--183.

768. Gluhak, Alemko.
Hljeb i štruca // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio ; Naprijed, 1997. Str. 186--186.

769. Gluhak, Alemko.
Okus i ukus // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio; Naprijed , 1997. Str. 231--231.

770. Gluhak, Alemko.
Država i zemlja // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio ; Naprijed, 1997. Str. 246--246.

771. Gluhak, Alemko.
Nacija i nacionalno // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio ; Naprijed, 1997. Str. 247--247.

772. Gluhak, Alemko.
Znamo li mi danas što znači imenica nacija, što znači pridjev nacionalni? // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio; Naprijed , 1997. Str. 248--248.

773. Gluhak, Alemko.
Riječi nacija i nacionalni u hrvatskom se standardnom, književnom jeziku odnose na narod, a ne na državu // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio; Naprijed , 1997. Str. 249--249.

774. Gluhak, Alemko.
Mrk nije smeđ! // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio ; Naprijed, 1997. Str. 250--251.

775. Gluhak, Alemko.
Dragovoljac i dobrovoljac // Govorimo hrvatski : jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
: Hrvatski radio ; Naprijed, 1997. Str. 261--261.

776. Josipović, Višnja.
The Prosody of English Spoken with a Croatian Accent // Teaching English Phonetics and Phonology II. Accents ’97 / Waniek-Klimczak, Ewa (ur.).
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997. Str. 85-93.

777. Jovanović, Neven.
Rastić čita satire // Dani hvarskog kazališta XXIII: Hrvatska književnost uoči preporoda.
Split : Književni krug Split, 1997. Str. 291-305.

778. Jukić, Sanja.
Slavonija u panoramama Vladimira Rema // Vladimir Rem, Njim samim / Cvenić, Josip (ur.).
Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci : Ogranak Matice hrvatske Osijek, Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, Ogranak Matice hrvatske Vinkovci, 1997. Str. 62-78.

779. Kalinski, Ivo.
Usamljeni kroničari usamljenih svjetala // Susret riječi / Kalinski, Ivo (ur.).
Bedekovčina : Općinsko poglavarstvo Bedekovčina, 1997..

780. Kovačec, August.
Jezični sastav (Europe) // Atlas Europe / Klemenčić, Mladen (ur.).
: Leksikografski zavod "M. Krleža", 1997. Str. 118-125.

781. Lederer, Ana.
Vječno nasmijano nebo Ivana Raosa // Vječno nasmijano nebo (Ivan Raos) / Vladimir Rem (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1997. Str. 7-23.

782. Lederer, Ana.
Kumičićeva Olga i Lina // Olga i Lina (Eugin Kumičić) / Vladimir Rem (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1997. Str. 7-21.

783. Malić, Dragica.
Razvoj hrvatskoga književnoga jezika ; Povijesne jezične promjene // Hrvatska gramatika / Juričić, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1997.. Str. 9-37 ; 601-634.

784. Matanović, Julijana.
Dvije pripovijetke Augusta Šenoe // Karanfil s pjesnikova groba; Kanarinčeva ljubovca (August Šenoa)..
Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1997. Str. 99-104.

785. Matanović, Julijana.
Modernizam Janka Leskovara // Propali dvori, Misao na vječnost..
Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1997. Str. 125-131.

786. Matanović, Julijana.
Hoće li Drava opet biti plava // Josip Cvenić: Kajinov pečat / Tomašević, Nives (ur.).
Zagreb : Mozaik knjiga, 1997.. Str. 161-176.

787. Medarić, Magdalena.
Vladimir Nabokov i roman XX stoletija // Pro et contra..
Sankt-Peterburg : ., 1997. Str. 439-453.

788. Mihaljević, Milica.
Terminologija // Hrvatski leksikon / Vujić, Antun (ur.).
: Naklada Leksikon d.o.o., 1996-1997.. Str. 564-565.

789. Muhoberac, Mira.
Frančezarija Džono aliti Gos // Dani hvarskog kazališta. Hrvatska književnost uoči preporoda / uredio Nikola Batušić i drugi (ur.).
Split : Književni krug, 1997. Str. 186-201.

790. Muhoberac, Mira.
Armin Pavić – danas // Krležini dani u Osijeku 1996. Osijek i Slavonija – Hrvatska dramska književnost i kazalište / Priredio Branko Hećimović (ur.).
Osijek - Zagreb : Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, Pedagoški fakultet, Osijek, Odsjek za povijest hrvatskoga kazališta HAZU, 1997.. Str. 96-101.

791. Mulc, Ivana.
VZBITI SE2, VZBRATI, VZDILANIE // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut Zagreb, 1997. Str. 329, 333, 374.

792. Nazor, Anica.
Napomene o izvorima Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije // Zbornik vo čest na Radmila Ugrinova-Skalovska / Miovski, Mito ; Pandev, Dimitar ; Crvenkovska, Emilija (ur.).
Skopje : Univerzitet, 1997. Str. 195-200.

793. Novaković, Goran.
Usmenoknjiževni oblici u djelima Antuna Gustava Matoša // Prvi hrvatski slavistički kongres / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1997.. Str. 211.-215..

794. Paljetak, Luko.
Shakespeareovi soneti (poglavlje // Engleske teme-.
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1997.. Str. 58-67.

795. Paljetak, Luko.
Dubrovnik kao hamletište ili Shakespeare na Dubrovačkim ljetnim igrama // Engleske teme-.
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1997. Str. 89-124.

796. Paljetak, Luko.
Uz "Poslije Hamleta" // Poslije Hamleta/Hamlet Aftermath / Maroević, Tonko (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1997.. Str. 147-151.

797. Paljetak, Luko.
Dubrovnik kao hamletište ili Shakespeare na DLJI // Engleske teme / Paljetak, Luko (ur.).
Zagreb : Izdavački centar Rijeka, 1997. Str. 34.

798. Pandžić, Vlado.
Herceg-Bosna u Truhelkinim romanima "Vojača" i "Finis Hercegovinae" // Zbornik radova znanstvenog skupa Zlatni danci - Život i djelo Jagode Truhelke / Martinčić, Julijo ; Hackenberger, Dubravka (ur.).
Osijek : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad, 1997. Str. 155-170.

799. Petrović, Ivanka.
Kršćanska antika u latinskoj hagiografiji hrvatskoga srednjovjekovlja // Zbornik Klasične gimnazije u Zagrebu 1607-1997 / Freundlich, Maja ; Lopina, Vesna (ur.).
Zagreb : Klasična gimnazija, 1997. Str. 192-196.

800. Petrović, Ivanka.
Croates // Dictionnaire encyclopédique du Moyen Âge 1 / Vauchez, A. (ur.).
Paris : Éditions du Cerf, 1997. Str. 415-417.

801. Pšihistal, Ružica.
"Ratne skule" M. A. Relkovića // Satir u verse Slavoncu / M. Landeka (ur.).
Vinkovci : Matica hrvatski Vinkovci ; Gradsko poglavarstvo Vinkovci, 1997..

802. Roić, Sanja.
Pjesnikinja i gramatičar. O Gaspari Stampi i Gianfrancescu Fortuniu // Hrvatsko-talijanski književni odnosi / Zorić, Mate (ur.).
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 1997. Str. 45-60.

803. Šimunović, Petar.
Prezimena: Toponomastika // Hrvatski leksikon / Vujić, Antun (ur.).
Zagreb : Naklada Leksikon, d.o.o. u suradnji s Leksikografskim zavodom, 1996-1997.. Str. 311-312; 576-577.

804. Šimunović, Petar.
Onomastička svjedočanstva nakon doseobe // Hrvatska i Europa Kultura, znanost i umjetnost / Supičić, Ivan (ur.).
Zagreb : HAZU i AGM, 1997. Str. 401-414.

805. Skračić, Vladimir.
Baština, kultura, obrazovanje // Nacionalni program razvitka otoka.
Zagreb : Republika Hrvatska/Ministarstvo obnove i razvitka, 1997. Str. 330-350.

806. Stipčević, Vesna.
Vzdviženie-Vzdivięti; Vzdimati se-Vzeti // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1997. Str. 372-374, 375-384.

807. Šundalić, Zlata.
Jerolim Lipovčić i Vid Došen o sedam glava illi vrila pakleni // Prvi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova II / Damjanović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1997.. Str. 223.-234..

808. Užarević, Josip.
Pjesništvo Sergeja Jesenjina // Sergej Jesenjin, Pjesme / Visković, Velimir (ur.).
Zagreb : Konzor, 1997. Str. 5-14.

809. Vidan, Ivo.
The competing worlds of Toni Morrison // Union in partition : essays in honour of Jeanne Delbaere / Debusscher, Gilbert ; Maufort, Marc (ur.).
Liège : Liège Language and Literature, 1997. Str. 89-104.

810. Vlašić-Anić, Anica.
Vzbuždati - v'zveličiti // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1997. Str. 334-339.

811. Vrljić, Stojan.
Frazemi u hrvatskom jeziku i njihove verzije u njemačkom // Prvi hrvatski slavistički kongres / Stjepan Damjanović (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1997.. Str. 407-410.

812. Vulić, Sanja.
Iz gradišćanskohrvatske sinonimije // Pannonisches Jahrbuch/Panonska ljetna knjiga / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach/Pinkovac : Pannonisches Institut/Panonski institut, 1997. Str. 396-402.

813. Vulić, Sanja.
Stepenice ili stube // Govorimo hrvatski : Jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio i Naklada NAPRIJED d.d., 1997. Str. 15.

814. Vulić, Sanja.
Ručak i objed // Govorimo hrvatski : Jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio i Naklada NAPRIJED d.d., 1997. Str. 65.

815. Vulić, Sanja.
Doručak i zajutrak // Govorimo hrvatski : Jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio i Naklada NAPRIJED d.d., 1997. Str. 66.

816. Vulić, Sanja.
Dobar tek, u slast, Bog vam blagoslovio // Govorimo hrvatski : Jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio i Naklada NAPRIJED d.d., 1997. Str. 69.

817. Vulić, Sanja.
Čamac, barka, lađica // Govorimo hrvatski : Jezični savjeti / Mihovil Dulčić (ur.).
Zagreb : Hrvatski radio i Naklada NAPRIJED d.d., 1997. Str. 119.

818. Vulić, Sanja; Maresić, Jela.
Rječnik klimpuškoga govora // Pannonisches Jahrbuch / Robert Hajszan (ur.).
Güttenbach : Pannonisches Institut, 1997. Str. 370-395..

819. Zaradija-Kiš, Antonija.
Večera - Vzbuditi // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Hauptova, Zoe ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1997. Str. 320-334.

820. Zečević, Vesna.
Fonetika i fonologija: Pomicanje naglaska // Hrvatska gramatika / Juričić, Dinka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1997.. Str. 39-75 ; 91-93.

821. Žic Fuchs, Milena.
'Here' and 'There' in Croatian : A Case Study of an Urban Standard Variety // The Construal of Space in Language and Thought / Dirven, René ; Pütz, Martin (ur.).
Berlin : Mouton de Gruyter, 1997. Str. 49-62.

822. Zorčić, Antun.
Šibenčanin Antun Zorčić (Rapo), pjesnik i prevoditelj "na hervatsku" // Vila dalmatinska oliti različne pisme (Antun Zorčić).
Šibenik : Gradska knjižnica Juraj Šizgorić, 1997. Str. 5-45.

823. Badurina, Lada.
Kurelčeva ortografija spram Brozova "Hrvatskoga pravopisa" // Riječki filološki dani / Babić, Dragomir ; Kovačević, Marina ; Lukežić, Iva ; Lukežić, Irvin ; Srdoč-Konestra, Ines ; Stojević, Milorad ; Stolac, Diana ; Turk, Marija (ur.).
Rijeka : Pedagoški fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1996. Str. 163-172.

824. Brozović Rončević, Dunja.
Etnogeneza // Hrvatski leksikon / Vujić, Antun (ur.).
Zagreb : Naklada Leksikon ; Leksikografski zavod, 1996. Str. 332-333.

825. Dubravec Labaš, Dubravka.
Talijanski prijevod "Kalnovečkih razgovora" i "Kalinovčana" Ivana Goluba // Đurđevečki zbornik, V povodu 70 obletnice živlejna Đuke Tomerlina – Picoka / Piškorec, Velimir (ur.).
Đurđevac : grad Đurđevec, 1996. Str. 343-349.

826. Fališevac, Dunja.
Splitski pjesnik Ivan Dražić, slavitelj svetog Dujma i nasljedovatelj dubrovačke književne baštine // Ivan Dražić, Proslavljenje svetoga Dujma / Fališevac, Dunja ; Damjanović, Stjepan ; Lučin Bratislav (ur.).
Split : ., 1996. Str. 43-67.

827. Frisson, Steven; Sandra, Dominiek; Cuyckens, Hubert.
From one meaning to the next: The effect of polysemous relationships in lexical meaning // The construal of space in language and thought / Dirven, Rene ; Puetz Martin (ur.).
Berlin : De Gruyter, 1996. Str. 613-647.

828. Glavinić, Vera.
La produzione letteraria nell'Istria di lingua italiana // Approdi. Antologia di poesia mediterranea / E. Bettini (ur.).
: Marzorati, 1996. Str. 253-261.

829. Glovacki-Bernardi, Zrinjka.
Die Ebenen der österreichisch-kroatischen Sprachbeziehungen in Vergangenheit und Gegenwart // Sprache und Politik: Die Balkansprachen in Vergangenheit und Gegenwart / Schaller, Helmut (ur.).
München : Südosteuropa-Gesellschaft, 1996. Str. 97-105.

830. Glovacki-Bernardi, Zrinjka.
O jednoj verziji Zlatareva zlata u stihovima // Đurđevečki zbornik / Piškorec, V. (ur.).
Đurđevec : R. Golubić, I. Hodalić, V. Piškorec, 1996. Str. 319-322.

831. Gluhak, Alemko.
Pametno s jezikom // Uvod u novinarstvo / Ricchiardi, Sherry ; Malović, Stjepan (ur.).
Zagreb : Izvori, 1996. Str. 43-49.

832. Grgić, Iva.
Ribellione al passato remoto - problemi di traduzione // Sulla traduzione letteraria italiano-croata e croato-italiana / Čale Knežević, Morana ; Grgić, Iva ; Ružić, Zlatka (ur.).
Zagreb : IIC Zagabria, DHKP, 1996. Str. 171-180.

833. Häusler, Maja.
Ladislav Škrobot, krajiški učitelj iz doba Preporoda // Đurđevečki zbornik / Piškorec, V. (ur.).
Đurđevec : R. Golubić, I. Hodalić, V. Piškorec, 1996. Str. 231-245.

834. Horvat, Vladimir.
Bartol Kašić - prvi hrvatski jezikoslovac i prvi rektor Zavoda // Religioni et bonis artibus. Građa za spomen-knjigu Biskupskoga sjemeništa (1850.-1991.) i Klasične gimnazije Ruđera Boškovića u Dubrovniku (1948.-1996.) / Vukić, Krešimir (ur.).
Dubrovnik - Zagreb : Hamer Kreator d.o.o., 1996. Str. 163-168.

835. Jukić, Sanja.
Transmedijalnost u poetici Delimira Rešickog // Književni Osijek / Marijanović, Stanislav (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet, 1996. Str. 439-456.

836. Kalinski, Ivo.
San o korijenima i stvarnosti // Zeleni bregi Zeline / Kalinski, Ivo (ur.).
Sv. Ivan Zelina : Narodno sveučilište Zelina, 1996..

837. Kalinski, Ivo.
Suptilna posezanja za ishodištima // Susret riječi / Kalinski, Ivo (ur.).
Bedekovčina : Općinsko poglavarstvo Bedekovčine, 1996..

838. Kalinski, Ivo.
Nepoznati Domjanić // Razmišljanja i zapisi / Kalinski, Ivo (ur.).
Sv. Ivan Zelina : Narodno sveučilište Zelina, 1996.

839. Klenovar, Marija.
V'dvignuti // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Grabar, Biserka ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1996. Str. 281-281.

840. Kordić, Snježana.
Pronomina im Antezendenten und Restriktivität/Nicht-Restriktivität von Relativsätzen im Kroatoserbischen und Deutschen // Slavjano-germanskie jazykovye paralleli/Slawisch-germanische Sprachparallelen / Suprun, Adam ; Jachnow, Helmut (ur.).
Minsk : Belorusskij gosudarstvennyj universitet, 1996. Str. 163-189. prilozen text rada

841. Kramarić, Zlatko.
Osječko razdoblje Vladoja Dukata // Književni Osijek: studije i eseji / Marijanović, Stanislav (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet Osijek: Gradsko poglavarstvo grada Osijeka, 1996. Str. 273-276.

842. Lisac, Josip.
Leksičke značajke čakavskih dijalekata // Hrvatski dijalekti i jezična povijest / Hekman, Jelena (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1996. Str. 43-64.

843. Lisac, Josip.
Hrvatski jezik i Faust Vrančić s osobitim obzirom na Život nikoliko izabranih divic // Hrvatski dijalekti i jezična povijest / Hekman, Jelena (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1996. Str. 81-108.

844. Lukšić, Irena.
Gorak okus duše Feđe Šehovića // Gorak okus duše / Žurić, Avenka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1996.. Str. 157-176..

845. Maresić, Jela.
Tragom nekih povijesnih imena podravskih sela // Đurđevečki zbornik / Velimir Piškorec (ur.).
Đurđevec : Đurđevec, 1996. Str. 137-143.

846. Marinković, Dušan.
U prostoru epske tradicije: Martić - Njegoš // Fra Grgo Martić i njegovo doba..
Zagreb : ., 1996. Str. 175-178.

847. Matanović, Julijana.
Zašto volimo lektiru? // Dobri duh Zagreba (Pavličić Pavao)..
Zagreb : Mozaik knjiga, 1996. Str. 163-170.

848. Mihaljević Djigunović, Jelena.
EFL learning: the effect of affect // Second and Foreign Language Acquisition / Niezegorodcew, A. ; Kosiarz-Stolarska, A. (ur.).
Krakow : Towarzystwo Autorcw i Wydawccw Prac Naukowych Universitas, 1996. Str. 69-74.

849. Moguš, Milan.
O rječniku i frazeologiji u Marulićevoj Juditi // Marko Marulić: Judita / Milan Moguš ; Mirko Tomasović (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1996. Str. 179-185.

850. Moguš, Milan.
Rječnik // Marko Marulić: Judita / Moguš, Milan ; Tomasović, Mirko (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1996. Str. 187-251.

851. Mulc, Ivana.
vbešćediti ; vgnęzditi ; vdavati ; vdędićiti ; vdęti1 ; vdęti2 // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Grabar, Biserka ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1996. Str. 276, 280, 284-285.

852. Nagy, Božidar.
Avant-propos du postulateur // L'influence de la liturgie sur les ecrivains francais : de Chateaubriand a nos jours : these pour le doctorat soutenue devant la Faculte de philosophie de l'Universite de Zagreb en 1923 / Ivan Merz / Nagy, Božidar (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 1996. Str. 9-11.

853. Nazor, Anica.
Glagoljski Očenaš // Očenaš iz Hrvatske / Ivanišević, Đurđica (ur.).
Zagreb : Teovizija, 1996. Str. 211-228.

854. Nazor, Anica.
bęsnovati se - bęt6 // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Grabar, Biserka ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1996. Str. 257-258.

855. Nikola Petkovic.
"Pitcher on the Rocks: Cultural Ethics of Aesthetic Relativism." // RELATIVISM / Elvio Baccarini (ur.).
Rijeka : Muzej Suvremene Umjetnosti, 1996. Str. 38-56.

856. Oraić-Tolić, Dubravka.
Matoševa proza // Lirika i proza Antuna Gustava Matoša..
Zagreb : Školska knjiga, 1996. Str. 53-144.

857. Palameta, Miroslav.
Knezovićeva monografija o fra Grgi (Martiću) // Zbornik radova Znanstvenog skupa fra Grgo Martić i njegovo doba / Jadranka Bušić-Pešorda, Zvonimir Marić, Stipe Kraljević (ur.).
Zagreb : Zavičajni klub Posušje: Alfa, 1996. Str. 329-333.

858. Pandžić, Vlado.
Fra Grgo Martić – pisac hrvatskih školskih knjiga // Fra Grgo Martić i njegovo doba (Zbornik radova Znanstvenog skupa fra Grgo Martić i njegovo doba) / Marić, Zvonimir (ur.).
Zagreb : Zavičajni klub Posušje u Zagrebu, 1996. Str. 335-346.

859. Pandžić, Vlado.
Prinosi hercegovačkih Hrvata temeljima hrvatske književnosti // Hercegovina - naš zavičaj / Skoko, Božo (ur.).
Zagreb : Zavičajni klub studenata Hercegovine, 1996. Str. 33-35.

860. Pandžić, Vlado.
Šenoin roman "Zlatarovo zlato" u spletu modernih metodičkih koncepcija i teorije recepcije (dopune i doradbe već objavljenog rada) // Hrvatski u školi / Diklić, Zvonimir (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1996. Str. 87-105.

861. Pavličević-Franić, Dunja.
Nastava i učenje hrvatskoga jezika uz pomoć računala // Hrvatski u školi : zbornik praktičnih radova iz nastave hrvatskoga jezika / Diklić, Zvonimir (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1996. Str. 200-210.

862. Petković, Nikola; Cornis Pope, Marcel.
The poet(h)ics of the Danube: Claudio Magris, Miroslav Krleža and Central European identities // History of the literary cultures of East-Central Europe: junctions and disjunctions in the 19th and 20th Centuries / Cornis Pope, Marcel ; Neubauer, John (ur.).
Philadelphia/Amsterdam : John Benjamin Press, 1996. Str. 376-390.

863. Piškorec, Velimir.
Nemački i đurđevečki hrvatski - suparniki i pajdaši // Đurđevečki zbornik / Piškorec, V. (ur.).
Đurđevec : R. Golubić, I. Hodalić, V. Piškorec, 1996. Str. 167-176.

864. Šimunović, Petar.
Etimologija imena otoka Brača i njegovih naselja // Dišienj za kvodar muoga škoja / Žuljević, Đuro (ur.).
Supetar : Žuljević, Đuro, 1996.. Str. 33-46.

865. Šimunović, Petar.
Jezik - govor Hvarana // Otok Hvar / Mihovilović, I. (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 1995(1996). Str. 249-264.

866. Šundalić, Zlata.
Literarne raspravice Josipa Forka o slavonskoj književnosti 18. stoljeća // Dani hvarskog kazališta, XXII. Hrvatska književnost 18. stoljeća. Tematski i žanrovski aspekti / Batušić, Nikola ; Bogišić, Rafo ; Filipović, Rudolf ; Moguš, Milan ; Švelec, Franjo ; Vončina, Josip (ur.).
Split : Književni krug Split, 1996.. Str. 292-308.

867. Šundalić, Zlata.
Molitvena knyiga pod imenom Put nebeski Antuna Jozipa Knezovicsa // Književni Osijek: književnost u Osijeku i o Osijeku od početka do danas. Studije i eseji / Marijanović, Stanislav (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet Osijek, 1996.. Str. 135.-144..

868. Tafra, Branka.
Gramatika // Hrvatski leksikon / Vujić, Antun (ur.).
Zagreb : Naklada Leksikon, 1996..

869. Tafra, Branka.
Kašić, Bartol // Hrvatski leksikon / Vujić, Antun (ur.).
Zagreb : Naklada Leksikon, 1996..

870. Turk, Marija.
Današnji krčki govori // Karl H. Meyer: Čakavština otoka Krka / Ljubomir Stefanović (ur.).
Rijeka : Izdavački centar Rijeka, 1996. Str. 109-126.

871. Van Valin, Robert D.
Role and Reference Grammar // The Concise Encyclopedia of Syntactic Theories / Brown, K. ; Miller, J. (ur.).
Oxford : Pergamon, 1996. Str. 281-294.

872. Van Valin, Robert D. Jr.; Wilkins, D.P.
The case for effector: case roles, agents and agency revisited // Grammatical Constructions / Shibatani, M. ; Thompson, S. (ur.).
Oxford : Oxford University Press, 1996. Str. 289-322.

873. Vidan, Ivo.
Toni Morrison // Solomonova pjesma / n/a (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1996. Str. 375-392.

874. Vlašić-Anić, Anica.
Aracionalni, cisfinitni ludizam literarnih huligana D.I. Harmsa // Ludizam: zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća / Benčić, Živa ; Flaker, Aleksandar (ur.).
Zagreb : Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta: Slon, 1996. Str. 201-227.

875. Zaradija-Kiš, Antonija.
veličav6 - večera // Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Grabar, Biserka ; Mareš, Franjo Većeslav (ur.).
Zagreb : Staroslavenski institut, 1996. Str. 293-320.

876. Žepić, Stanko.
Austrijski njemački u Hrvatskoj // Đurđevečki zbornik / Piškorec, V. (ur.).
Đurđevec : R. Golubić, I. Hodalić, V. Piškorec, 1996. Str. 309-318.
Vrh
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Alerić, Marko; Franjčec, Katarina.
Naš hrvatski 3, metodički priručnik za nastavu hrvatskoga jezika u 3. razredu osnovne škole / Petrač, Božidar (ur.).
Zagreb : Alfa, 2002.

2. Alerić, Marko; Franjčec, Katarina.
Jezik i ja 1, čitanje i pisanje s razumijevanjem / Petrač, Božidar (ur.).
Zagreb : Alfa, 2002..

3. Čaušević, Ekrem.
Turkološka čitanka. (Izbor tekstova iz turskoga tiska s glosarom i komentarima) / Krešimir Krnic (ur.).
Zagreb : Ibis grafika, 2002..

4. Damjanović, Stjepan.
Slovo iskona. Staroslavenska / starohrvatska čitanka / Hekman, Jelena (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2002.

5. Häusler, Maja; Kern-Francetić, Divna.
Kontaktsprache Deutsch 1 neu .
Zagreb : Školska knjiga, 2002.

6. Häusler, Maja; Kern-Francetić, Divna.
Kontaktsprache Deutsch 1 neu. Übungsbuch und Audiokassette .
Zagreb : Školska knjiga, 2002.

7. Häusler, Maja; Kern-Francetić, Divna.
Kontaktsprache Deutsch 2 neu .
Zagreb : Školska knjiga, 2002.

8. Häusler, Maja; Kern-Francetić, Divna.
Kontaktsprache Deutsch 2 neu. Übungsbuch und Audiokassette .
Zagreb : Školska knjiga, 2002.

9. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Pilić, Josip.
Hrvatski jezik IV : priručnik za nastavnike za IV. razred gimnazije / Klanac, Zlatko (ur.).
Zagreb : Profil, 2002..

10. Jelaska, Zrinka.
Morfek: morfološki popisnik .
Zagreb : Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture, 2002..

11. Jelaska, Zrinka.
Kako se kaže...? .
Zagreb : Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture, 2002.

12. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 (VII. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2002.

13. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost II (VII. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2002.

14. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado; Mamić, Mile.
Hrvatski 3 (V. izdanje) / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 2002.

15. Kraljević, Lidija.
"Structures in Time & Space I" .
Osijek : Građevinski fakultet Osijek, 2002.

16. Kraljević, Lidija.
"Structures in Time & Space II" .
Osijek : Građevinski fakultet Osijek, 2002.

17. Miškulin, Dolores.
TALIJANSKO POSLOVNO DOPISIVANJE U HOTELIJERSTVU I TURIZMU / CORRISPONDENZA COMMERCIALE TURISTICO-ALBERGHIERA ITALIANA / mr.sc. Marošević, Ivan (ur.).
Pula : HoReBa, 2002.

18. Miškulin, Dolores.
Priručnik za nastavnike L'ITALIANO PER L'OPERATORE TURISTICO E ALBERGHIERO / Tomljenović-Biškupić, Ljerka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2002.

19. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 4 (VIII. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2002.

20. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost III (VII. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2002.

21. Pandžić, Vlado; Mamić, Mile; Kekez, Josip.
Hrvatski 4 (V. izdanje) / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 2002.

22. Pandžić, Vlado; Sabljak, Vlasta.
Hrvatska darovnica (drugo poboljšano izdanje) / Pandžić Kuliš, Drijenka (ur.).
Zagreb : Alka script, 2002.

23. Živković, Igor.
Vježbenica iz hrvatskoga jezika za početni stupanj učenja / Zbirnyk vprav z horvats'koji movy dlja počatkovogo etapu vyvčenjja .
Kijev : VPC «Kyjivs’kyj universytet», 2002.

24. Znika, Marija; Vignjević, Jelena.
Hrvatski jezik 3 .
Zagreb : Profil, 2002..

25. Alerić, Marko; Franjčec Katarina.
Naš hrvatski 3, udžbenik iz hrvatskoga jezika za III. razred osnovne škole / Božidar Petrač (ur.).
Zagreb : Alfa, 2001.

26. Barbaroš-Šikić, Mirela; Cvikić, Lidija.
Hrvatski jezik 1 : udžbenik za 1. razred četvorogodišnjih strukovnih škola .
Zagreb : Školska knjiga, 2001.

27. Batušić, Ivana; Vrhovac, Yvonne.
Réfléchis et dis-le en français 3 - udžbenik francuskog jezika za 3. razred gimnazije / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2001.

28. Batušić, Ivana; Vrhovac, Yvonne.
Réfléchis et dis-le en français 3, udžbenik za 3. razred srednje škole (3. godina učenja) / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2001.

29. Batušić, Ivana; Vrhovac, Yvonne.
Réfléchis et dis-le en français 3, radni priručnik za 3. razred srednje škole (3. godina učenja) / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2001..

30. Batušić. Ivana; Vrhovac, Yvonne.
Réfléchis et dis-le en français 3 - radni priručnik za učenike / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2001.

31. Damiani Einwalter, Ingrid; Marković Marinković, Mirjana; Sironić Bonefačić, Nives.
Stiamo insieme 1 .
Zagreb : Školska knjiga, 2001..

32. Damiani Einwalter, Ingrid; Marković Marinković, Mirjana; Sironić Bonefačić, Nives.
Stiamo insieme 1, radna bilježnica .
Zagreb : Školska knjiga, 2001..

33. Ferčec, Ivanka.
A Course in Scientific English: Mathematics, Computer Science, Physics .
Osijek : Odjel za matematiku, Sveučilište J.J. Strossmayera, 2001.

34. Häusler, Maja; Bračun, Milica; Kovačić, Dragutin.
Kontaktsprache Deutsch 3 neu .
Zagreb : Školska knjiga, 2001.

35. Häusler, Maja; Bračun, Milica; Kovačić, Dragutin.
Kontaktsprache Deutsch 3 neu - Übungsbuch und Audiokassette .
Zagreb : Školska knjiga, 2001.

36. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Pilić, Josip.
Hrvatski jezik IV / Klanac, Zlatko (ur.).
Zagreb : Profil, 2001..

37. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Pilić, Josip.
Hrvatski jezik IV, vježbenica za IV. razred gimnazije / Klanac, Zlatko (ur.).
Zagreb : Profil, 2001.

38. Ježić, Mislav; Jauk-Pinhak, Milka; Gönc-Moačanin, Klara.
Istočne religije / Ježić, Mislav (ur.).
Zagreb : Katedra za indologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.

39. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 (VI. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2001.

40. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost II (VI. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2001.

41. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 (VI. izdanje) .
Zagreb : Školske novine, 2001.

42. Matulina, Željka.
Ausgewählte Texte zur Übersetzungswissenschaft .
Zadar : Matulina, Željka, 2001.

43. Miškulin, Dolores.
L'ITALIANO PER L'OPERATORE TURISTICO E ALBERGHIERO .
Zagreb : Školska knjiga, 2001.

44. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 4 (VII. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2001.

45. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost III (VI. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2001.

46. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 3 (VI. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2001.

47. Pandžić, Vlado; Mamić, Mile; Kekez, Josip.
Hrvatski 4 (IV. izdanje) / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 2001.

48. Pandžić, Vlado; Mamić, Mile; Kekez, Josip.
Hrvatski 3 (IV. izdanje) / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 2001.

49. Pavličević-Franić, Dunja; Domišljanović, Damir.
Hrvatski jezik 3 / Petrač, Božidar (ur.).
Zagreb : Alfa, 2001.

50. Pavličević-Franić, Dunja; Domišljanović, Damir.
Hrvatski jezik 3 : vježbenica za 3. razred osnovne škole / Petrač, Božidar (ur.).
Zagreb : Alfa, 2001.

51. Petrović, Velimir.
Einführung in die Linguistik für Germanisten : Ein Arbeitsbuch .
Osijek : Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku : Pedagoški fakultet, 2001. prilozen text rada

52. Štanger-Velički, Vladimira; Jakovljević, Sanja.
Početnica knjiguljica / Petrač, Božidar (ur.).
Zagreb : Alfa d.o.o., 2001.

53. Van Valin, Robert D.
An Introduction to Syntax -.
Cambridge : Cambridge University Press, 2001.

54. Damjanović, Stjepan.
Staroslavenski glasovi i oblici / Anita Šikić (ur.).
Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2000.

55. Fališevac, Dunja.
Ivan Mažuranić: Smrt Smail-age Čengića / Fališevac, Dunja (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000.

56. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 (V. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2000.

57. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost II (V. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2000.

58. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 (V. izdanje) .
Zagreb : Školske novine, 2000.

59. Kryžan Stanojević, Barbara; Sawicka, Irena.
Ćwiczenia z gramatyki jezyka chorwackiego / Vježbe iz gramatike hrvatskoga jezika / Sawicka, Irena (ur.).
Torunj, Poljska : UMK, 2000.

60. Machiedo, Mladen; Peruško, Tatjana.
Interdisciplinarni pregled talijanske književnosti / Machiedo, Mladen (ur.).
Zagreb : Odsjek za talijanski jezik i književnost Filozofskof fakulteta u, 2000.

61. Omrčen, Darija.
English for Kinesiology (Manualia Universitatis studiorum) / Dragan Milanović (ur.).
Zagreb : Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 2000.

62. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 4 (VI. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2000.

63. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost III (V. izdanje) .
Zagreb : Profil, 2000.

64. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 3 (V. izdanje) .
Zagreb : Školske novine, 2000.

65. Pandžić, Vlado; Mamić, Mile; Kekez, Josip.
Hrvatski 4 (III. izdanje) / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 2000.

66. Pandžić, Vlado; Mamić, Mile; Kekez, Josip.
Hrvatski 3 (III. izdanje) / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 2000.

67. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 1, udžbenik talijanskoga jezika za niže razrede osnovne škole / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000..

68. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 5, udžbenik talijanskoga jezika za osmi razred osnovne škole / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000..

69. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 5, radna bilježnica za osmi razred osnovne škole / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2000..

70. Večerina-Tomaić, Jagoda.
Manual de conversación / Željka Korbar (ur.).
Zagreb : Koing lingua, 2000.

71. Fališevac, Dunja.
Ivan Gundulić, Suze sina razmetnoga; Dubravka / Fališevac, Dunja (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1999.

72. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 (IV. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1999.

73. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost II (IV. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1999.

74. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 (IV. izdanje) .
Zagreb : Školske novine, 1999.

75. Muhoberac, Mira.
Petar Zoranić, Planine / Muhoberac, Mira (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1999.

76. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 4 (V. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1999.

77. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost III (IV. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1999.

78. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 3 (IV. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1999.

79. Pandžić, Vlado; Mamić, Mile; Kekez, Josip.
Hrvatski 4 (II. izdanje) / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 1999.

80. Pandžić, Vlado; Mamić, Mile; Kekez, Josip.
Hrvatski 3 (II. izdanje) / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 1999.

81. Pandžić, Vlado; Sabljak, Vlasta.
Hrvatska darovnica / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Questor, 1999.

82. Peko, Anđelka; Pintarić, Ana.
Uvod u didaktiku hrvatskoga jezika / Babić, Antun (ur.).
Osijek : Pedagoški fakultet Osijek, 1999.

83. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 2, udžbenik talijanskoga jezika za peti razred osnovne škole / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1999..

84. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 3, udžbenik talijanskoga jezika za šesti razred osnovne škole / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1999..

85. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 4, udžbenik talijanskoga jezika za sedmi razred osnovne škole / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1999..

86. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 3, radna bilježnica za šesti razred osnovne škole / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1999..

87. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 4, radna bilježnica za sedmi razred osnovne škole / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1999..

88. Batušić, Ivana; Vrhovac, Yvonne.
Reflechis et dis-le en francais 2, udžbenik francuskog jezika za srednje škole / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1998.

89. Batušić, Ivana; Vrhovac, Yvonne.
Reflechis et dis-le en francais 1, udžbenik francuskog jezika za 1. razred gimnazije / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1998.

90. Batušić, Ivana; Vrhovac, Yvonne.
Reflechis et dis-le en francais 1, radni priručnik za 1. razred gimnazije / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1998.

91. Dragičević, Dragica.
Ihnen zur Verfügung da - Deutsch für Polizeibeamte, 2. neuerarbeitete und erweiterte Ausgabe / Kovačić, Zlatko (ur.).
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 1998..

92. Gačić, Milica.
English for police officers 1 / Gačić, Milica (ur.).
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Policijska akademija, 1990 ; 1998.

93. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 (III. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1998.

94. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost II (III. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1998.

95. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 (III. izdanje) .
Zagreb : Školske novine, 1998.

96. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado; Mamić, Mile.
Hrvatski 2 / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 1998.

97. Mamić, Mile; Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Hrvatski 1 / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 1998.

98. Muhoberac, Mira.
Marin Držić: Dundo Maroje i druga djela / Muhoberac, Mira (ur.).
Vinkovci : Riječ, 1998.

99. Muhoberac, Mira.
Petar Hektorović: Ribanje i ribarsko prigovaranje / Muhoberac, Mira (ur.).
Zagreb : SysPrint, 1998.

100. Muhoberac, Mira.
Zoranić, Planine / Muhoberac, Mira (ur.).
Zagreb : SysPrint, 1998.

101. Muhoberac, Mira.
Marin Držić: Skup / Muhoberac, Mira (ur.).
Zagreb : SysPrint, 1998..

102. Novosad, Alen.
Vježbenica češkoga jezika - tekstovi, elementarna gramatika, vježbe i konverzacija / Novosad, Alen (ur.).
Zagreb : Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, 1998..

103. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 4 (IV. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1998.

104. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost III (III. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1998.

105. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 3 (III. izdanje) .
Zagreb : Školske novine, 1998.

106. Pandžić, Vlado; Mamić, Mile; Kekez, Josip.
Hrvatski 3 / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 1998.

107. Pandžić, Vlado; Mamić, Mile; Kekez, Josip.
Hrvatski 4 / Pandžić, Drijenka (ur.).
Zagreb : Profil, 1998.

108. Pavličević-Franić, Dunja; Štanger-Velički, Vladimira.
Moj hrvatski : vježbenica za 2. razred osnovne škole / Petrač, Božidar (ur.).
Zagreb : Alfa, 1998..

109. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 2 / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1998.

110. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 1 / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1998.

111. Batušić, Ivana; Vrhovac, Yvonne.
Reflechis et dis-le en francais 2, radni priručnik za učenike / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1997.

112. Dragičević, Dragica; Bukovčan, Dragica.
IM DIENSTE DES BÜRGERS - Deutsch für Kriminalisten und Studenten der Gesellschaftswisenschaften / Kovačić, Zlatko (ur.).
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska akademija, 1997..

113. Gačić, Milica.
Le Français pour les policiers / Gačić, Milica (ur.).
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova - Policijska akademija, 1997.

114. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 (II. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1997.

115. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost II (II. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1997.

116. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 (II. izdanje) .
Zagreb : Školske novine, 1997.

117. Kordić, Snježana.
Kroatisch-Serbisch: ein Lehrbuch für Fortgeschrittene mit Grammatik .
Hamburg : Buske, 1997.

118. Obad, Lidija.
An English Language Workbook for Students of Food Technology I / Obad, Lidija (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet, 1997.

119. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 4 (II. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1997.

120. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 4 (III. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1997.

121. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 2, udžbenik za četvrti razred ekonomskih škola .
Zagreb : Profil, 1997.

122. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost III (II. izdanje) .
Zagreb : Profil, 1997.

123. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 3 (II. izdanje) .
Zagreb : Školske novine, 1997.

124. Petrović, Elvira.
Teorija nastave stranih jezika .
Zagreb ; Osijek : Školska knjiga ; Sveučilište J. J. Strosmayera u Osijeku : Pedagoški fakultet, 1997.

125. Sironić Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 3, Quaderno di esercizi - Radna bilježnica / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1997.

126. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 3, udžbenik za osnovne škole .
Zagreb : Školska knjiga, 1997.

127. Sironić-Bonefačić, Nives; Damiani-Einwalter, Ingrid; Marković-Marinković, Mirjana.
Vieni con me 3 / Nakić, Anuška (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 1997.

128. Strčić, Mirjana; Strčić, Petar.
Život i djelo dr. Ivana Črnčića (1830.-1897.) / Milan Radić, glavni urednik (ur.).
Krk-Dobrinj : Povijesno društvo otoka Krka, 1997.

129. Van Valin, Robert; LaPolla, Randy J.
Syntax: Structure, Meaning and Function / Van Valin, Robert (ur.).
Cambridge : Cambridge University Press, 1997.

130. Diklić, Zvonimir; Težak, Dubravka; Zalar, Ivo.
Primjeri iz dječje književnosti / Nada Božak-Rončević (ur.).
Zagreb : Divič, 1996.

131. Filipović, Rudolf; Muhvić-Dimanovski, Vesna; Prohaska-Kragović, Miljenka; Sočanac, Lelija.
Engleski element u europskim jezicima, sv. 4, Anotirana bibliografija (1958-1995) / Filipović, Rudolf (ur.).
Zagreb : Zavod za lingvistiku, 1996.

132. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 .
Zagreb : Profil, 1996.

133. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost II .
Zagreb : Profil, 1996.

134. Kekez, Josip; Pandžić, Vlado.
Književnost 2 .
Zagreb : Školske novine, 1996.

135. Le Calve Ivičević, Evaine.
De la bouche à l'oreille. Améliorons notre compétence communicative. 35 exercices choisis et adaptés par Evaine Le Calvé Ivičević .
Zagreb : osobna naklada, 1996.

136. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 4 .
Zagreb : Profil, 1996.

137. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost III .
Zagreb : Profil, 1996.

138. Pandžić, Vlado; Kekez, Josip.
Književnost 3 .
Zagreb : Školske novine, 1996.
Vrh
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Benčić, Živa.
Obraz Venički Erofeeva. // Russian Literature. LI (2002) , .; 243-260 (članak, znanstveni).

2. Brala, Marija.
Prepositions in UK monolingual learners' dictionaries: Expanding on Lindstromberg's problems and solutions. // Applied Linguistics. 23 (2002) , 1; 134-140 (članak, znanstveni).

3. Köpcke, Klaus-Michael; Panther, Klaus-Uwe.
Zur Identifikation leerer Subjekte in infinitivischen Komplementsätzen - ein semantisch-pragmatisches Modell. // Folia linguistica. 36 (2002) , 3-4; 191-218 (članak, znanstveni).

4. Lukšić, Irena.
Vremja nastupilo: Šmon Viktora Krivulina. // Russian literature. 3 (2002) , 51; 273-293 (članak, znanstveni).

5. Mildner, Vesna.
Languages in space. // Brain and Cognition. 48 (2002) , 1-2; 463-469 (članak, znanstveni).

6. Oraić Tolić, Dubravka.
Konec realnosti. K problematike postmodernistskoi eshatologii. // Russian Literature. LI (2002) , .; 321-329 (članak, znanstveni).

7. Perez-Hernandez, Lorena; Ruiz de Mendoza Ibánez, Francisco José.
Grounding, Semantic Motivation, and Conceptual Interaction in Indirect Directive Speech Acts. // Journal of Pragmatics. 34 (2002) , 3; 259-284 (članak, znanstveni).

8. Užarević, Josip.
Vzaimosnovidenie. // Russian Literature. LI-III (2002) ; 331-342 (članak, znanstveni).

9. Van Valin Jr., Robert D.
The development of subject-auxiliary inversion in English wh-questions: an alternative analysis. // Journal of child language. 29 (2002) , 1; 161-175 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

10. Vojvodić, Jasmina.
Otkliki simul'tanizma v postmodernistskoj proze . // Russian Literature. LI (2002) , 2; 355-370 (članak, znanstveni).

11. Županov, Ines.
Drugs, health, bodies and souls in the tropics: Medical experiments in sixteenth-century Portuguese India. // The Indian Economic and Social History Revieuw. 39 (2002) , 1; . (članak, znanstveni).

12. Benčić, Živa.
Psevdonim (Imja i "identitet"). // Russian Literature. XLIX (2001) , II; 115-128 (članak, znanstveni).

13. Depierris, Djurdja; Depierris, Jean-Louis.
Etat présent du français et des études sur le français en Croatie. // Francais moderne. 69 (2001) , 2; 41-42 (pregledni rad, znanstveni).

14. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Introducing death: A 15th century Croatian Glagolitic literary text. // Croatian Medical Journal. 42 (2001) , 6; 683-688 (članak, znanstveni).

15. Jelaska, Zrinka.
Govornici u susretu-usvojeno i naučeno vladanje jezikom u istome društvu. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 6 (2001) ; 977-990 (članak, znanstveni). URL link to work

16. Kresić, Marijana.
Das Internet aus kommunikationstheoretischer Perspektive : Metakommunikative Grundsätze in Chat-Kanälen. // Muttersprache. 111 (2001) , 1; 46-60 (članak, znanstveni).

17. Lisac, Josip.
The Language Situation of Zadar. // International Journal of the Sociology of Language. 147 (2001) ; 79-89 (članak, znanstveni).

18. Ludvig, Sonja.
Parodija i satira v rasskaze Bulgakova "Pohoždenija Čičikova". // Russian Literature. XLIX (2001) , II; 167-182 (članak, znanstveni). prilozen text rada

19. Lukšić, Irena.
Tajnyj dnevnik Aleksandra Puškina. // Russian literature. 1 (2001) , 49; 183-193 (članak, znanstveni).

20. Medarić, Magdalena.
Mimikrija kak simvoličeskij obraz mira. // Russian Literature. XLIX (2001) , I; 195-222 (članak, znanstveni).

21. Mildner, Vesna.
Some quick arithmetic. // Brain and Cognition. 46 (2001) , 1/2; 205-209 (članak, znanstveni).

22. Mildner, Vesna; Bakran, Juraj.
Acoustic correlates of phonetic corection. // Clinical Linguistics & Phonetics. 15 (2001) , 1&2; 151-155 (članak, znanstveni).

23. Oraić Tolić, Dubravka.
Avangard kak utopiceskaja kul'tura: Velimir Hlebnikov. // Russian Literature. L (2001) , ..; 287-306 (članak, znanstveni).

24. Vojvodić, Jasmina.
Odin aspekt parodii na L'va Tolstogo (Zapiski junnogo vrača M. Bulgakova). // Russian Literature. XLIX (2001) , 6; 223-233 (članak, znanstveni).

25. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Golden earth against cough: a 14th century instruction for inhalation. // Journal of otolaryngology. 29 (2000) ; 62-63 (članak, znanstveni).

26. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Priest-attended death in medieval and early modern period: translation and commentary on an Old Croatian text from circa 1600. // Theoretical medicine and bioethics. 21 (2000) ; 331-337 (članak, znanstveni).

27. Flaker, Aleksandar.
Matoš an der Jahrhundertwende. // Neohelicon. XXVII (2000) , 1; 159-168 (članak, znanstveni).

28. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Between symbolism and experience: Croatian Glagolitic recipes (14th-15th centuries) dealing with ocular diseases. // Collegium antropologicum. 23 (1999) ; 249-254 (članak, znanstveni).

29. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Deafness as self-representation of a 16th century poet from Dubrovnik. // The Journal of Otology and Laryngology. 113 (1999) ; 795-797 (članak, znanstveni).

30. Flaker, Aleksandar.
Vyveski v literature. // Russian literature. (1999) , 1; 35-46 (članak, znanstveni).

31. Horga, Damir.
The Long-Term Average Spectrum as a Measure of Voice Quality in L1 and L2 Speakers. // Zeitschrift fur Dialektologie und Linguistik. 106 (1999) ; 91-97 (članak, znanstveni).

32. Oraić-Tolić, Dubravka.
Sverhčelovek i podčelovek. // Russian literature. 43 (1999) , 1; 87-92 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

33. Šarić, Ljiljana.
Temporaladverbien im Kroatisch und die Theorie der generalisierten Quantifikatoren. // Welt der Slaven. XLIV (1999) , x; 117-134 (članak, znanstveni).

34. Užarević, Josip.
Obratnaja perspektiva. // Russian Literature. XLV-I (1999) , .; 115-129 (članak, znanstveni).

35. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana; Repanić-Braun, Mirjana.
Two Unconventional Testimonies of Urolithiasis on the 18th Century of the 1600th Anniversary of St. Liborius Death (397-1997). // Scandinavian journal of urology and nephrology. 32 (1998) , 4; 245-249 (članak, znanstveni).

36. Flaker, Aleksandar.
Venecianskie literaturnye veduty. // Russian literature. 43 (1998) , 2; 149-158 (članak, znanstveni).

37. Jaeger, J.; Van Valin, R.D.; Lockwood, A.
Reply to Seidenberg and Hoeffner "Evaluating Behavioral and Neuroimaging Data on Past Tense Processing. // Language. 74 (1998) , 1; 123-128 (članak, znanstveni).

38. Knežević, Borislav.
An Ethnography of the Provincial: The Social Geography of Gentility in Elizabeth Gaskell's Cranford. // Victorian Studies. 41 (1998) , 3; 405-426 (članak, znanstveni). URL link to work

39. Lukšić, Irena.
Kalendar' russkoj literatury. // Russian Literature. 43 (1998) , 2; 259-270 (članak, znanstveni).

40. Pederin, Ivan.
I Primordi della Relazione di Viaggio: la relazione egiziana, cartaginese e nell' Antico Testamento. // Aevum : rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche. 72 (1998) , 1; 53 - 66 (članak, znanstveni).

41. Pederin, Ivan.
I Primordi della relazione di viaggio (La Relazione di viaggio egiziana, cartaginese e quella dell'Antico Testamento). // Aevum. 72 (1998) , 1; 53-66 (članak, znanstveni).

42. Škvorc, Boris.
Nekoliko napomena o broju hrvata, hrvatskom jeziku, školama i hrvatskim medijima u Australiji. // Društvena istraživanja. 7 (1998) , 1-2 (33-34); 189-206 (članak, znanstveni). URL link to work

43. Benčić, Živa.
Kategorija pamjati v tvorčestve Osipa Mandel'štama. // Russian literature. 42 (1997) , 2; 115-135 (članak, znanstveni).

44. Pavličević-Franić, Dunja.
Commnicative-humanistic Approach to Learning and Teaching in Croatian Language Class. // Društvena istraživanja. 6 (1997) , 1; 111 - 124 (članak, znanstveni).

45. Petković, Nikola.
Re-Writing the Myth, Rereading the Life: The Universalizing Game in Pier Paolo Pasolini's Edipo Re. // American Imago. 54 (1997) , 1; 39-68 (članak, znanstveni). URL link to work

46. Varga, Dražen.
Classification des langues romanes selon des criteres syntaxiques. // Revue des langues Romanes. 101 (1997) , 1; 5-27 (članak, znanstveni).

47. Benčić, Živa.
Infantil'noe kak estetičeskaja i etičeskaja kategorii. // Russian literature. 40 (1996) , 1; 1-17 (članak, znanstveni).

48. Jaeger, J.; Lockwood, A.; Kemmerer, D.; Van Valin, R.D.; Murphy, B.; Khalak, H.
A positron emission tomographic study of regular and irregular verb morphology in English. // Language. 72 (1996) , 3; 451-487 (članak, znanstveni).

49. Medarić, Magdalena.
Avtobiografija i avtobiografizm. // Russian Literature. XL (1996) , .; 31-56 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Brdar-Szabó, Rita.
Rezension von: Busch, Albert, Sigurd Wichter, Hrsgg. (2000). Computerdiskurs und Wortschatz. Corpusanalysen und Auswahlbibliographie. (Germanistische Arbeiten zu Sprache und Kulturgeschichte 40). Frankfurt am Main et al.: Peter Lang.. // Muttersprache. 112 (2002) , 3; 268-270 (prikaz, ostalo).

2. Užarević, Josip.
Simul'tanizm vremen?. // Russian Literature. LI-III (2002) ; 343-353 (članak, ostalo).

3. Dukić, Davor.
Katičić, Radoslav: Literatur- und Geistesgeschichte des kroatischen Frühmittelalters. // Zeitschrift für Slavische Philologie. 60 (2001) , 1; 181-186 (uvodnik, stručni).

4. Beker, Miroslav.
Defaetismus im kroatischen Roman um die Jahrhundertwende. // Neohelicon. XXVII (2000) , 1; 147-158 (kongresno priopćenje, znanstveni).

5. Matasović, Ranko.
Baltistik: Aufgaben und Methoden, hg. von A. Bammesberger. // Indogermanische Forschungen. 105 (2000) ; 342-346 (prikaz, znanstveni).

6. Mildner, Vesna.
Is the hand to speech what speech is to the hand?. // Brain and Cognition. 43 (2000) , 1-3; 345-349 (kongresno priopćenje, znanstveni).

7. Erdeljac, Vlasta; Mildner, Vesna.
Temporal Structure of Spoken-Word Recognition in Croatian in Light of the Cohort Theory. // Brain and Language. 68 (1999) ; 95-103 (kongresno priopćenje, znanstveni).

8. Kordić, Snježana.
Vladimir Anić, "Jezik i sloboda". // Die Welt der Slaven - Halbjahresschrift fur Slavistik. 44 (1999) , 2; 387-390 (prikaz, stručni). prilozen text rada

9. Mihaljević, Milica.
Umor i zamor. // Strojarstvo. 41. (1999) , 1-2; 59-60 (osvrt, stručni).

10. Mildner, Vesna.
Functional cerebral asymmetry for verbal stimuli in a foreign language. // Brain and Cognition. 40 (1999) , 1; 197-201 (kongresno priopćenje, znanstveni).

11. Oraić Tolić, Dubravka.
Drei Jahrhundertenden. Zur Geschichte der Megakultur der Moderne. Eine kleine Metaerzaehlung. // Neohelicon. XXVI (1999) , 2; 119-131 (kongresno priopćenje, znanstveni).

12. Vidan, Ivo.
Recenzija knjige Ljiljane Ine Gjurgjan: Mit, nacija i književnost "kraja stoljeća" : Vladimir Nazor i W. B. Yeates. // Slavonic and East European review. 77 (1999) ; (prikaz, stručni).

13. Benčić, Živa.
Povijest ruske književne civilizacije (Povodom knjige Storia della civilta letteraria russa, Torino 1997). // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. XLII (1998) , 1; 85-90 (pregledni rad, ostalo).
Vrh
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Alujević, Marijana; Brešan, Tanja.
Prijenosne pogreške kod talijanskih izvornih govornika tijekom pisane produkcije na hrvatskom kao stranom jeziku. // Časopis za hrvatske studije. 2 (2009/2010) , 1; 241-252 (članak, znanstveni).

2. Anđel, Maja; Arapović, Diana.
Govore li djeca s PJT pidžin jezikom?. // Revija za rehabilitacijska istraživanja. 38 (2002) ; 187-192 (članak, znanstveni).

3. Antunović, Goranka.
Autor izvornog teksta i prijevodni proces. // Suvremena lingvistika. 53/54 (2002) , 1/2; 1-10 (članak, znanstveni). URL link to work

4. Bačić-Karković, Danijela.
O ranim Krležinim romanima : "Tri kavalira gospođice Melanije". // Fluminensia. 14 (2002) , 1; 17-31 (članak, znanstveni).

5. Bagić, Krešimir.
Matoš désherbe le jardin. // Most. 1-2 (2002) ; 225-231 (članak, znanstveni).

6. Bandalo, Višnja.
Tri trenutka u književnom djelu Cristine Campo. // Književna smotra. XXXIV (2002) , 123 (1); 13-34 (članak, znanstveni).

7. Banov-Depope, Estela.
Mitske sastavnice u dijalozima O povijesti i O retorici Frane Petrića. // Riječ, časopis za filologiju. 8 (2002) , 2; 105-115 (članak, znanstveni).

8. Banov-Depope, Estela.
Usmena književnost i kulturni dodiri na Kvarneru. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 8 (2002) , 1; 127-141 (članak, znanstveni).

9. Banov-Depope, Estela.
Kvarnersko pučko nabožno pjesništvo u mediteranskom kontekstu. // Riječki teološki časopis. 20 (2002) , 2; 421-432 (članak, znanstveni).

10. Baur, Uwe.
Friedrich von Gagern und die Südslawen. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 141-156 (članak, znanstveni).

11. Benčić, Živa.
Puškin v "vospominanijah" Mariny Cvetaevoj (Moj Puškin). // Studia Slavica Hung.. 47 (2002) , 3-4; 351-382 (članak, znanstveni).

12. Bešker, Inoslav.
Morlakizam i morlaštvo u književnosti. // Književna smotra. 34 (2002) , 123; 113-124 (članak, znanstveni).

13. Blagoni, Robert.
Status sociale e status istituzionale dell'italiano lingua minoritaria in Croazia. Note per un approccio diverso nella tutela dell'italofonia in Istria. // Plurilinguismo. 1 (2002) , 9; 299-306 (članak, znanstveni).

14. Blažeka, Đuro.
Prilozi u donjomeđimurskim govorima. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. XXXV. (2002) , br. 4; 33-44 (članak, znanstveni). prilozen text rada

15. Blažeka, Đuro.
Dijalektološka grafija i metode njezina približavanja studentima. // Učitelj : godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu. Knjiga 6 (2002) , 2.; 7-16 (članak, znanstveni). prilozen text rada

16. Blažević, Marin.
Dvojbe (oko) teatra. // Frakcija : magazin za izvedbene umjetnosti. VII (2002) , 26/27; 98-115 (članak, znanstveni).

17. Blažina, Dalibor.
Poljska književnost devedesetih: nostalgija i realizam. // "Književna smotra". 1 (2002) , 124-125(2-3); 73-88 (članak, znanstveni).

18. Blažina, Dalibor.
Poljska književnost devedesetih: nostalgija i realizam. // Književna smotra. 124-125 (2-3) (2002) ; 73-88 (članak, znanstveni).

19. Bobinac, Marijan.
Theodor Körner im kroatischen Theater. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 59-96 (članak, znanstveni).

20. Bobinac, Marijan.
Nestroy auf kroatisch. // Nestroyana. Blätter der Internationalen Nestroy-Gesellschaft. 3/4 (2002) ; 132-155 (članak, znanstveni).

21. Bogdan, Tomislav.
Ženski glas hrvatskih petrarkista. // Republika. LIX (2002) , 3-4; 113-119 (članak, znanstveni).

22. Borić, Neda.
Leksikografska prezentacija kolokacijskih sklopova. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 31 (2002) , 1-2; 55-63 (članak, znanstveni).

23. Božanić, Joško.
Facende otoka Visa : prilog istraživanju leksika govora otoka Visa. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 30 (2002) , 1-2; 177-332 (članak, znanstveni).

24. Brala, Marija.
The semantics and grammar of 'motion'. Evidence from Croatian prefixes vs. prepositions. // SKY Journal of Linguistics. 15 (2002) ; 7-30 (članak, znanstveni).

25. Brala, Marija.
Understanding language specificity – causes and consequences. // Psychology of Language and Communication. 6 (2002) , 2; 33-46 (članak, znanstveni).

26. Brdar, Mario.
Yet another English reference grammar for the 21st century. Review on: Huddleston, Rodney, Geoffrey Pullum: The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.. // The European English Messenger. 11 (2002) , 2; 79-82 (prikaz, znanstveni).

27. Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita.
Indirect speech act metaphtonymies and diagrammatic iconicity. // Strani jezici. 31 (2002) , 1-2; 45-54 (članak, znanstveni).

28. Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Buljan, Gabrijela; Gradečak-Erdeljić, Tanja.
Strukturno-tipološki čimbenici u prevođenju: Primjer predikacijskih metonimija i pridjeva u nekim germanskim i slavenskim jezicima. // Život i škola. 8 (2002) , 2; 7-22 (članak, znanstveni).

29. Brdar-Szabó, Rita; Brdar, Mario.
Review of: Bartha, Csilla (1999). A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek. [Basic Issues of Bilingualism: Speakers and Communities.] Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó; and Navracsics, Judit (1999). A kétnyelvű gyermek. [The Bilingual Child.] Budapest: Corvina Kiadó. // The International Journal of Bilinguaism. 6 (2002) , 1; 95-99 (prikaz, znanstveni).

30. Brlek, Tomislav.
Tragična jednadžba: Ted Hughes kao shakespearski kritik. // Kolo : časopis Matice hrvatske. XII (2002) , 4; 115-146 (članak, znanstveni).

31. Brlobaš, Željka.
Vrste riječi u gramatikama Šime Starčevića. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) , 28; 7-21 (članak, znanstveni).

32. Brozović, Dalibor.
Europske integracije i hrvatski jezik. // Jezik. 49 (2002) , 4; 121-125 (članak, znanstveni).

33. Brozović, Dalibor.
Lingvistički nazivi na srednjojužnoslavenskom području. // Jezik. 49 (2002) , 1; 1-9 (članak, znanstveni).

34. Brozović, Dalibor.
Jezik kao bitna odrednica kulturnoga identiteta. // Jezik. 49 (2002) , 3; 82-91 (pregledni rad, znanstveni).

35. Brozović Rončević, Dunja.
Ustroj onomastičkih natuknica (na primjeru Hrvatskoga enciklopedijskog rječnika). // Folia onomastica Croatica. 11 (2002) ; 43-52 (pregledni rad, znanstveni).

36. Brozović Rončević, Dunja; Vajs, Nada.
Zoonimi u hrvatskim prezimenima. // Folia onomastica Croatica. 11 (2002) ; 225-240 (članak, znanstveni).

37. Buljubašić, Eni.
Stereotip stranca u početničkim udžbenicima inojezičnog hrvatskog. // Časopis za hrvatske studije / Croatian Studies Review. 6 (2009/2010) , 1; 253-268 (članak, znanstveni). URL link to work

38. Buršić-Matijašić, Klara.
Maškerada. // Histria antiqua : časopis Međunarodnog istraživačkog centra za arheologiju. 8/2002. (2002) ; 85-93 (članak, znanstveni).

39. Buršić-Matijašić, Klara.
Gradinska toponimija Buzeštine. // Buzetski zbornik. 28 (2002) ; 11-18 (članak, znanstveni).

40. Čale-Feldman, Lada.
Dvoglave hidre: nacija, žene i gluma. // Profemina: časopis za žensku književnost i kulturu. 29-30 (2002) ; 59-74 (članak, znanstveni).

41. Čale-Feldman, Lada.
Northrop Frye, anatomija šekspirologije. // Kolo, časopis za književnost i kulturu. 4 (2002) ; 147-161 (članak, znanstveni).

42. Car, Milka.
Der 24. November 1860 im kroatischen Theater. Die "Vertreibung" der deutschen Schauspieler. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 97-118 (članak, znanstveni).

43. Čaušević, Ekrem.
"Bosnian" Turkish and its Authentic Features. // Prilozi za orijentalnu filologiju. 50 (2002) , 50; 365-374 (članak, znanstveni). URL link to work

44. Celinić, Anita.
Gornjosutlanski konsonantizam. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 23-33 (članak, znanstveni).

45. Čulić-Viskota, Adelija.
Modalnost i uljudnost. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 32 (2002) , 3-4; 126-256 (članak, znanstveni).

46. Čunčić, Marica.
Glagoljska knjižica krizme iz Banja. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 44 (2002) ; 99-108 (članak, znanstveni). prilozen text rada

47. Čurković Kalebić, Sanja.
Observation as an Evaluation Technique. // Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru Razdio filoloških znanosti. 38 (2002) , 28; 153-163-163 (članak, znanstveni).

48. Čurković-Kalebić, Sanja.
O govoru nastavnika u nastavi stranih jezika ( ponavljanje pitanja i uporaba stanki). // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 32 (2002) , 3/4; 137-144 (članak, znanstveni).

49. Čurković-Kalebić, Sanja.
O govoru nastavnika u nastavi stranih jezika (ponavljanje pitanja i uporaba stanki). // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 32 (2002) , 3-4; 137-144 (članak, znanstveni).

50. Cvek, Sven.
The Market Moves Us in Mysterious Ways: DeLillo’s Critique of Transnationalism in Cosmopolis. // The Americanist: Warsaw Journal for the Study of the United States. 25 (2009/2010) ; 157-168 (članak, znanstveni).

51. Dabo-Denegri, Ljuba.
Galicizmi u hrvatskom jeziku - morfološka adaptacija imeničkih sufiksa. // Riječ: časopis za filologiju. 1 (2002) ; 21-29 (članak, znanstveni).

52. Dragić, Marko.
Povijesne predaje i legende o franjevcima u Bosni i Hercegovini. // Hrvatska misao, časopis za umjetnost i znanost Matice hrvatske u Sarajevu. 22. (2002) ; 113-120 (članak, znanstveni).

53. Dragić, Marko.
Miris pjesama Petra Gudelja. // Bosna franciscana. 10 (2002) , 17; 271-274 (članak, znanstveni).

54. Dronske, Ulrich.
Erzählgewalt und Naturgewalt. Zu Doderers "Die Wasserfälle von Slunj". // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 169-180 (članak, znanstveni).

55. Dürrigl, Marija-Ana.
O hrvatskoglagoljskim srednjovjekovnim egzemplima. // Umjetnost riječi. 46 (2002) , 3; 121-137 (članak, znanstveni).

56. Dürrigl, Marija-Ana; Dürrigl, Theodor; Fatović-Ferenčić, Stella.
Armut, Krankheit, Gebet - Gedanken bei der Betrachtung eines Votivbildes der heiligen Notburga. // Wiener Medizinische Wochenschrift. 152 (2002) , 5/6; 159-160 (članak, znanstveni).

57. Filipi, Goran.
Istrorumunjske etimologije II : istrorumunjske posuđenice u istarskim čakavskim govorima Brguda i Čepića.. // Čakavska rič. 30 (2002) , 1/2; 159-175 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). URL link to work

58. Filipi, Goran.
About the Istrian-Roumanian forms of the splira type. // Annales : anali Koprskega primorsja in bližnjih pokrajin. 12 (2002) , 2; 415-420 (članak, znanstveni).

59. Flaker, Aleksandar.
Matoš a la charniere de deux siecles. // Most. II (2002) , 1/2; 219-224 (članak, znanstveni).

60. Fox, Renata; Fox, John.
The Power-discourse Relationship in a Croatian Higher Education Setting. // Education Policy Analysis Archives. 10 (2002) , 5; 1-16 (članak, znanstveni). URL link to work

61. Frančić, Anđela.
O prezimenu Međimurec i njegovim varijantama. // Kaj. XXXV (2002) , 4; 19-31 (članak, znanstveni).

62. Franić, Ivana.
Mots vides vs monemes fonctionnels. // Bulletin de Linguistique Appliquée et Générale. 27 (2002) ; 87-93 (članak, znanstveni).

63. Gabrić-Bagarić, Darija.
"Blago jezika slovinskoga" J. Mikalje - ishodište hrvatske leksikografije. // Forum. 7-9 (2002) ; 1069-1077 (članak, znanstveni).

64. Gabrić-Bagarić, Darija.
Književni jezik lekcionara 17. st. (Pitanje međuodnosa lekcionara Ivana Bandulavića i Bartola Kašića). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 35-71 (članak, znanstveni). URL link to work

65. Gačić, Milica; Bašić, Tajana; Miščin, Evelina; Turkalj-Bolta Gordana.
Osobitosti registra engleskoga jezika forenzičkih znanosti. // Policija i sigurnost. 11 (2002) , 1-3; 1-60 (članak, znanstveni).

66. Gačić, Milica; Bašić, Tajana; Miščin, Evelina; Turkalj-Bolta, Gordana.
Osobitosti registra engleskog jezika forezičkih znanosti. // Policija i sigurnost. 11 (2002) , 1-3; 1-60 (članak, znanstveni).

67. Galić, Gordana.
Hadrijanovi memoari i (ili) umijeće rekonstrukcije. // Zbornik radova (Visoka učiteljska škola u Zadru). II (2002) , 2; 5-13 (članak, znanstveni).

68. Gehrmann, Zygfryd Eckardt.
Welche Qualifikation für welche Zukunft? Reformen der Lehrerausbildung im Kontext von neuen Medien und Schlüsselqualifikationen. // Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft. Beiheft. 11 (2002) ; 261-274 (članak, znanstveni).

69. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
W.B. Yeats i dekadentizam. // Umjetnost riječi. 46 (2002) , 1/2; 87-98 (članak, znanstveni).

70. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
Shakespeare i hrvatska moderna. // Umjetnost riječi. 46 (2002) , 3; 165-187 (članak, znanstveni).

71. Grakalić Plenković, Sanja.
Književni interesi učenika mlađih gimnazijskih usmjerenja. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 8 (2002) , 2; 44-57 (članak, znanstveni). prilozen text rada

72. Grčević, Mario.
O hrvatskim jezičnim promjenama 90-ih godina. // Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. XXXXI (2002) , LXXIII, 4-6; 514-552 (članak, znanstveni). prilozen text rada

73. Grgas, Stipe.
"Gdje je postmodernitet". // Filozofska istraživanja. 22 (2002) , 2-3; 415-426 (članak, znanstveni).

74. Grgas, Stipe.
"Svojatanje prostora u pjesništvu irskog Sjevera". // Quorum. 1 (2002) ; 138-181 (članak, znanstveni).

75. Grgas, Stipe.
"Flann O'Brien's Machines on Emerald Isle". // Views & Voices. 1 (2002) , 1; 83-96 (članak, znanstveni).

76. Grgas, Stipe.
Svršetci kod Flann O'Briena i Samuela Becketta. // Radovi. 38 (2002) , 28; 127-143 (članak, znanstveni).

77. Grgas, Stipe.
Zagovarajući razlikovnost irske književnosti. // Glasje. 11/12 (2002) ; 95-107 (članak, znanstveni).

78. Grgas, Stipe.
Uprizorenje zakonodavstva u romanu A Frolic of His Own autora Williama Gaddisa. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 47-48 (2002) ; 105-115 (članak, znanstveni). URL link to work

79. Ham, Sanda.
Putem ili putom, putovima ili putevima. // Jezik. 49. (2002) , 4., 5.; 134.-143. ; 183.-191. (članak, znanstveni).

80. Ham, Sanda.
Sastavljeno ili rastavljeno pisanje prijedložnih izraza unutar frazema. // Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci. 12. (2002) , I-IV; 63-83. (članak, znanstveni).

81. Häusler, Maja.
Od Komenskog do novih medija - Vizualna sredstva u nastavi stranih jezika. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 31 (2002) , 1-2; 21-34 (članak, znanstveni).

82. Häusler, Maja.
Literatur im fremdsprachlichen Deutschunterricht. // Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft. 11 (2002) ; 247-259 (članak, znanstveni).

83. Holzer, Georg.
O leksici slavenskoga supstrata u Austriji. // Folia onomastica Croatica. 11 (2002) ; 95-102 (članak, znanstveni).

84. Holzer, Georg.
Zur Sprache des mittelalterlichen Slaventums in Österreich. Slavisch unter bairischem Einfluss. // Wiener Slavistisches Jahrbuch. 48 (2002) ; 53-73 (članak, znanstveni).

85. Horvat, Dragutin.
Zur Rezeption Wilhelm Buschs in Kroatien. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 157-168 (članak, znanstveni).

86. Hudeček, Lana.
Glagoli govorenja i mišljenjua u hrvatskome čakavskom književnom jeziku do 17. stoljeća - strani sintaktički utjecaji. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2002) , xxx; 95-113 (članak, znanstveni).

87. Irvin, Lukežić.
L´Eco del litorale ungarico: jeka talijanska primorja ugarskoga - prve moderne riječke novine. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 14 (2002) , 2; 1-20 (članak, znanstveni). URL link to work

88. Ivanetić, Nada.
More u frazeologiji. // Fluminensia. 14 (2002) , 1; 67-84 (članak, znanstveni).

89. Ivanković, Katica.
U obranu dekadencije. Češka književna previranja na kraju 19. stoljeća. // Književna smotra. XXXIV (2002) , 123 (1); 3-11 (članak, znanstveni).

90. Jelaska, Zrinka; Hržica, Gordana.
Poteškoće u učenju srodnih jezika: prevođenje sa srpskog na hrvatski. // Jezik. 49 (2002) , 3; 91-104 (članak, znanstveni).

91. Jukić, Tatjana.
The Optics of the Pre-Raphaelite Keats. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 47-48 (2002) ; 127-145 (članak, znanstveni). URL link to work

92. Kabić, Slavija.
Fiktivni dnevnici Marie Luise Kaschnitz. // Radovi. Razdio filoloških znanosti. Filozofski fakultet u Zadru. 38(28) (2002) ; 87-106 (članak, znanstveni).

93. Kalinski, Alma.
Manes Sperber und das Nachkriegs-Jugoslawien. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 181-198 (članak, znanstveni).

94. Kalogjera, Goran.
Problem periodizacije književnog stvaralaštva na otoku Korčuli. // Godišnjak grada Korčule. 7 (2002) ; 121-132 (članak, znanstveni).

95. Kapetanović, Amir.
Drobničev rječnik i hrvatska preporodna leksikografija. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 73-85 (članak, znanstveni).

96. Karlavaris Bremer, Ute; Žagar, Petra.
Njemačka recepcija suvremenih hrvatskih književnica. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 80 (2002) , 05; 247-249 (članak, znanstveni).

97. Knezović, Pavao.
Kardinal Nikola Radulović. // Bosna franciscana, Časopis Franjevačke teologije u Sarajevu. 10. (2002) , 17; 293-300 (članak, znanstveni).

98. Kolanović, Maša.
Ekspresionizam ''katastarske pasije'' Požar strasti. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 1 (2002) , 123; 107-112 (članak, znanstveni).

99. Kordić, Ljubica.
Govorno izražavanje u nastavi njemačkoga jezika u osječkoj Velikoj gimnaziji. // Strani jezici. 31 (2002) , 1/2; 35-44 (pregledni rad, znanstveni).

100. Kordić, Snježana.
Komentar diskusije o nazivu jezika (odgovor Leopoldu Auburgeru i Vinku Grubišiću). // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 58 (2002) , 3-4; 237-253 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

101. Kos, Suzana.
Žena u suvremenom češkom ženskom pismu. Junakinje u prozama Tereze Boučkove, Sylvije Richterove i Ive Pekárkove. // Književna smotra. XXXIV (2002) , 124-125 (2-3); 127-138 (pregledni rad, znanstveni).

102. Kovač, Zvonko.
Interkulturna povijest bosanske književnosti. // Razlika. 1 (2002) , 1/2; 19-30 (kongresno priopćenje, znanstveni).

103. Kövecses, Zoltán.
Cognitive-Linguistic Comments on Metaphor Identification. // Language and Literature. 11 (2002) , 1; 74-78 (članak, znanstveni).

104. Kryžan Stanojević, Barbara.
Problemi prijevoda hrvatskih turističkih poruka na poljski jezik. // Riječ časopis za filologiju. 8 (2002) , 1; 50-56 (članak, znanstveni).

105. Kučanda, Dubravko.
Prijedložni subjekti kao komplementi pridjevskih predikata. // Jezikoslovlje. 3 (2002) , 1-2; 59-68 (članak, znanstveni).

106. Kurtović, Ivana.
Neka prozodijska obilježja kopnenih čakavskih govora splitskog područja. // Čakavska rič. 1-2 (2002) , 1-2; 333-349 (članak, znanstveni).

107. Kušec, Sanja; Mastilica, Miroslav; Pavleković, Gordana; Kovačić, Luka.
Readability of patient information on diabetes on the Croatian Web sites. // Studies in health technology and informatics. 90 (2002) ; 128-132 (članak, znanstveni).

108. Kuzmić, Boris.
Jezična obilježja Senjskog korizmenjaka (1508). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28. (2002) , x; 87-101 (članak, znanstveni).

109. Lederer, Ana.
Strozzijev Dramski studio. // Kazalište. 5 (2002) , 9-10; 206-213 (kongresno priopćenje, znanstveni).

110. Lehocki, Ana.
Horvát jövevényszavak a magyar nyelvben. // Horvátországi magyarság. 2 (2002) ; 16-20 (članak, znanstveni). prilozen text rada

111. Levačić, Patrick.
Misaona podloga Chretiena de Troyesa. // Književna smotra. 34 (2002) , 126(4); 13-21 (članak, znanstveni).

112. Lilić, Željka.
La pesca del corallo in Dalmazia. // Civilta Italiana. Vol. I (2002) ; 147-152 (članak, znanstveni).

113. Lisac, Josip.
Glasovi srednjočakavskoga dijalekta. // Čakavska rič. 30 (2002) , 1-2; 79-90 (članak, znanstveni).

114. Ljubičić, Maslina.
Hrvatsko-talijanski lažni parovi: standardni jezik i dijalekt. // Filologija. 38-39 (2002) , -; 19-31 (znanstveni).

115. Ljubić, Lucija.
Jalnuševčani Marije Jurić Zagorke kao pučki komad. // Umjetnost riječi. Časopis za znanost o književnosti. 46 (2002) , 3; 187-201 (pregledni rad, znanstveni).

116. Lončar, Milenko.
Dalmatinske etimologije Konstantina Porfirogeneta. // Folia onomastica Croatica. 11 (2002) , 11; 149-174. (članak, znanstveni).

117. Lučin, Bratislav.
Šimun Kožičić Benja, plivač u matici. O nepoznatom tekstu zadarskoga humanista. // Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. 49 (2002) , 7-9; 115-122 (bibliografija, znanstveni).

118. Lučin, Bratislav.
El Hercules moralisatus de Marulić: sobre la alegoría en el Diálogo de Hércules.. // Studia Croatica. 43 (2002) , 154; 105-120 (članak, znanstveni).

119. Lukežić, Iva.
Čitanja glagolskih oblika s nepromjenjivim dočetkom u Marulićevoj Juditi. // Čakavska rič. - (2002) , 1-2; 375-427 (pregledni rad, znanstveni).

120. Lukežić, Iva.
Čitanje sklonivih oblika u Marulićevoj Juditi. // Fluminensia. 14 (2002) , 1-2; od 23 do 72 (članak, znanstveni).

121. Lukšić, Irena.
Rubovi ruskog postmodernizma. // Književna smotra. 34 (2002) , 124-125; 109-113 (članak, znanstveni).

122. Lukšić, Irena.
Rubovi ruskog postmodernizma. // Književna smotra. 34 (2002) , 124-125; 109-113 (članak, znanstveni).

123. Malinar, Smiljka.
Marulićeva hrvatska proza. // Colloquia Maruliana. 1. (2002) , 11.; 269-322 (članak, znanstveni).

124. Malinar, Smiljka.
Italiano e croato a contatto sulla costa orientale dell'Adriatico. Dai primi secoli all'Ottocento (I). // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 47-48 (2002) ; 283-309 (članak, znanstveni). URL link to work

125. Marković, Ivan.
Nešto o neodređenosti/određenosti u hrvatskome. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 103-150 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

126. Martinović, Blaženka.
Naglasak glagola u najnovijim rječnicima hrvatskoga jezika. // Jezik - časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 5 (2002) ; 176 - 182 (članak, znanstveni).

127. Matasović, Ranko.
Otuđiva i neotuđiva posvojnost u hrvatskome jeziku. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 151-160 (članak, znanstveni).

128. Matasović, Ranko.
On Representing Syntactic Change: Towards a Theory of Diachronic Syntax. // Suvremena lingvistika. 53-54 (2002) ; 53-72 (članak, znanstveni). URL link to work

129. Matijašević, Željka.
Podrijetlo lakanovske psihoanalize u filozofijskom subjektu. // Filozofska istraživanja. 84 (2002) , 1; 241-256 (članak, znanstveni).

130. Matijašević, Željka.
Metafizički nesporazumi Jacquesa Lacana. // Filozofska istraživanja. 85-86 (2002) , 2-3; 581-595 (članak, znanstveni).

131. Matijašević, Željka.
Želja zvana Lacan: Post-filozofijski svijet. // Filozofska istraživanja. 87 (2002) , 4; 775-788 (članak, znanstveni).

132. Matijašević, Željka.
Lacan's Philosophical Subject: the Localization of the Freudian Unconscious. // Synthesis philosophica. 17 (2002) , 2; 363-380 (članak, znanstveni).

133. Matijašević, Željka.
U posljednjoj fazi. // Hrvatski filmski ljetopis. 30 (2002) , 1; 230-235 (članak, znanstveni).

134. Matijašević, Željka.
Civilizacija ženskog predznaka, a nije matrijarhat. // Hrvatski filmski ljetopis. 31-32 (2002) , 2-3; 247-252 (članak, znanstveni).

135. Menac-Mihalić, Mira.
Problemi izrade višedijalektnoga frazeološkog rječnika. // Filologija. 38-39 (2002) ; 49-55 (članak, znanstveni).

136. Mihaljević, Nikica.
Le influenze della tradizione poetica dell'800 sulla poesia di Luigi Pirandello. // La Battana. 39 gennaio-marzo (2002) , 143; 73-92 (članak, znanstveni).

137. Mildner, Vesna.
Neurolingvistički aspekti bilingvizma. // Strani jezici. 31 (2002) , 1-2; 73-83 (znanstveni pregled, znanstveni).

138. Miškulin, Dolores.
LANGUAGE INVESTIGATIONS AS A MEANS OF IMPROVING QUALITY IN THE HOSPITALITY INDUSTRY. // Tourism and hospitality management. 1 (2002) , 1-2; 121-132 (članak, znanstveni).

139. Muhoberac, Mira.
Dubrovački orlođo nikad ne faljiva ili Što više na dubrovačku, to više publike (Dijalekti i govori u komediji). // Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost. V. (2002) , 9-10; 128-133 (članak, znanstveni).

140. Muhvić-Dimanovski, Vesna.
Žargonizmi u dvojezičnom rječniku. // Filologija. 2 (2002) , 38-39; 75-82 (članak, znanstveni).

141. Nemec, Krešimir.
Egzistencijalizam i hrvatski roman. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za književnost. 483 (2002) ; 271-285 (članak, znanstveni).

142. Nikolić-Hoyt, Anja.
Izrada tezaurusa hrvatskoga jezika. // Suvremena lingvistika. 53-54 (2002) , 1-2; 73-84 (članak, znanstveni). URL link to work

143. Novak Milić, Jasna.
Učenje glagolskih oblika u hrvatskome kao stranome jeziku. // Suvremena lingvistika. 53-54 (2002) , 1-2; 85-101 (članak, znanstveni).

144. Novaković, Darko.
Los versos de Glasgow de Marulić. // Studia Croatica. Revista de estudios politicos y culturales. 43 (2002) , 145; 121-132 (članak, znanstveni).

145. Novaković, Goran.
Usmene pripovijetke i predaje u suvremenoj primjeni. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 8 (2002) , 2; 161-169 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

146. Obad, Vlado.
Freiherr Victor von Reisner. Esseker Windbeutel und Berliner Bohemien. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 119-140 (članak, znanstveni).

147. Omazić, Marija.
O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku. // Jezikoslovlje. 3 (2002) , 1-2; 99-129 (članak, znanstveni). prilozen text rada

148. Omrčen, Darija; Viskić-Štalec, Nataša; Štalec Obradović, Vanja.
Issues of translating English kinesiological terms into Croatian. // Kinesiology : international journal of fundamental and applied kinesiology. 34 (2002) , 1; 103-118 (članak, znanstveni).

149. Opačić, Nives.
Vidski glagolski parovi u dvojezičnoj leksikografiji. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 38.-39. (2002) ; 115.-123. (pregledni rad, znanstveni).

150. Oraić Tolić, Dubravka.
Poetika nulte točke. // Književna smotra. XXXIV (2002) , 123 (1); 53-59 (članak, znanstveni).

151. Oraić Tolić, Dubravka.
Poetika nulte točke. // Književna smotra. XXXIV (2002) , 123 (1); 53-59 (članak, znanstveni).

152. Pasini, Dinka.
Kultura u nastavi hrvatskoga jezika u inozemstvu. // Croatian Studies Review. 6 (2009/2010) , 6; 189-200 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

153. Pavličević-Franić, Dunja.
Lingvistička kompetencija nasuprot komunikacijskoj kompetenciji u ranojezičnome diskursu. // Suvremena lingvistika. 28 (2002) , 1-2; 117-126 (članak, znanstveni).

154. Peša, Ivica.
Morfopragmatika na primjeru talijanskog i hrvatskog jezika. // Suvremena lingvistika. 28 (2002) , 53-54; 101-115 (članak, znanstveni).

155. Peterlić, Ante.
Sustav zvijezda u starom i novom Hollywoodu (slučaj Jodie Foster). // Hrvatski filmski ljetopis. 8 (2002) , 31-32; 234-246 (članak, znanstveni).

156. Peti, Mirko.
Broj u glagola. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 161-179 (članak, znanstveni).

157. Petranović, Martina.
Odjeci pučkoga komada u dramskom opusu Gene Senečića. // Umjetnost riječi. Časopis za znanost o književnosti. 46 (2002) , 3; 203-218 (pregledni rad, znanstveni).

158. Petrović, Bernardina.
Uputnice u dvojezicnicima s hrvatskim kao polaznim jezikom. // Filologija. 38-39 (2002) ; 125-135 (članak, znanstveni).

159. Plener, Peter; Reber, Usha; Eder, Angela.
Kakanien revisited - Internet-Plattform für MOE-Forschung. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 199-208 (članak, znanstveni).

160. Pliško, Lina.
Hrvatsko-talijanski pojmovni rječnik u Appendinijevoj gramatici. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 38-39 (2002) ; 155-160 (pregledni rad, znanstveni).

161. Popović, Milenko; Trostinska, Rajisa.
Odnos polazoga i ciljnoga jezika. // Filologija. 38-39 (2002) ; 159-165 (članak, znanstveni).

162. Pšihistal, Ružica.
Treba li Marulićeva Judita alegorijsko tumačenje?. // Colloquia Maruliana. Xl (2002) ; 153-186 (članak, znanstveni).

163. Pužar, Aljoša.
Ženska na meji in meje v odnosu do ženske. // Dvatisoč. s.v. (2002) , 151-152; 131-144 (članak, znanstveni).

164. Radčenko, Marina.
Mocijska tvorba u hrvatskom i ruskom jeziku. // Suvremena lingvistika. 53-54 (2002) ; 195-203 (pregledni rad, znanstveni).

165. Rafolt, Leo.
Čin a ne riječi ili što ih još vrag nije odnio (Dubrovačka trilogija, imperativ prošlosti i Vojnovićevo kategoričko Ne). // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. XII (2002) , 3; 39-52 (članak, znanstveni).

166. Rišner, Vlasta.
O stilskoj izražajnosti predikatnoga imena u instrumentalu. // Jezik. 49 (2002) , 1.; 10. - 18. (članak, znanstveni).

167. Rožman, Miroslav.
Braća Ivan Luka i Dominik Garanjin, poticatelji osnutka tiskare u Splitu. // Kulturna baština : časopis za pitanja prošlosti splitskoga područja. 1 (2002) , 31; 215-224 (članak, znanstveni).

168. Ruiz de Mendoza, Francisco José; Peñ a Cervel, Sandra.
Cognitive operations and projection spaces. // Jezikoslovlje. 3 (2002) , 1-2; 131-158 (članak, znanstveni). prilozen text rada

169. Runjić-Stoilova, Anita; Pandža, Anamarija.
Prilagodba anglizama u govoru na hrvatskim televizijama. // Croatian studies review/Časopis za hrvatske studije. 6 (2009/2010) ; 229-240 (članak, znanstveni).

170. Runtić, Sanja.
Polifonijski odjeci Dreiserove Sister Carrie: prilog prevrednovanju američkoga naturalizma. // Književna smotra. 123 (2002) , 1; 35-44 (članak, znanstveni).

171. Šabić, Marijan.
Dva pristupa usmenoj književnosti: povijesti književnosti Slavka Ježića i Dubravka Jelčića. // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. 47 (2002) , 3-4; 315-322 (članak, znanstveni).

172. Šabić, Marijan.
Prema hipertekstualnoj povijesti nacionalne književnosti. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 14 (2002) , 1; 31-44 (pregledni rad, znanstveni).

173. Sapunar, Andrea.
Stilska obilježja Babićeva "Cvita razlika mirisa duhovnoga". // Mostariensia. 16 (2002) ; 177-182 (članak, znanstveni).

174. Schaub-Gomerčić, Ines.
Pristup obradbi predijalne toponimije. // Folia onomastica Croatica. 11 (2002) ; 175-188 (članak, znanstveni).

175. Sesar, Dubravka.
Gramatička obrada glagolskih natuknica u dvojezičnicima. // Filologija. 38-39 (2002) ; 203-208 (pregledni rad, znanstveni).

176. Simeon, Ivana.
Paralelni korpusi i višejezični rječnici. // Filologija. 39-39 (2002) ; 209-215 (članak, znanstveni).

177. Šimunković, Ljerka.
Pisma Piera Alessandra Paravie upućena Francescu Carrari. // Građa i prilozi za povijest Dalmacije. 18 (2002) ; 295-314 (članak, znanstveni).

178. Šimunković, Ljerka.
Pisma Piera Alessandra Paravie upućene Francescu Carrari. // Građa i prilozi za povijest Dalmacije. 18 (2002) , 18; 319-338 (članak, znanstveni).

179. Šimunković, Ljerka.
Uz 80. rođendan prof.dr. Žarka Muljačića (1922.-2002.). // Zadarska smotra. 00 (2002) , 1-3; 11.-17. (članak, znanstveni).

180. Šimunović, Petar.
Metaforičnost u toponimiji zadarsko-šibenskih otoka.. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 1-2 (2002) ; 55-62 (članak, znanstveni).

181. Šimunović, Petar.
Ojkonimija srednjovjekovne Vukovske župe. // Folia onomastica Croatica. 11 (2002) ; 1-41 (članak, znanstveni).

182. Škara, Danica.
The Interpretation of American Images in Southeastern Europe : Transmission of Global Metaphors. // Working papers, The Institute for European Studies, Slavic and East European Studies. (2002) , 3; 1-16 (članak, znanstveni).

183. Škara, Danica.
Reflections on the Metaphorical Motivation for Proverb Meaning. // Radovi FF u Zadru, Razdio filoloških znanosti (28). 38 (2002) , 28; 145-152 (članak, znanstveni).

184. Škarić, Ivo.
Naglasci iz suprotstavljenih pravila. // Govor : časopis za fonetiku. XIX (2002) , 2; 115-135 (članak, znanstveni).

185. Škarić, Ivo; Lazić, Nikolaj.
Vrijednosni sudovi o hrvatskim naglascima. // Govor: časopis za fonetiku. XIX (2002) , 1; 5-34 (članak, znanstveni).

186. Skračić, Vladimir.
Kornati i Kurnati. // Čakavska rič. 30 (2002) , 1-2; 63-77 (članak, znanstveni).

187. Skračić, Vladimir.
Koje otoke označava Porfirogenetov Katautrebeno?. // Folia onomastica Croatica. 11 (2002) , 1; 189-202 (članak, znanstveni).

188. Sočanac, Lelija.
Talijanizmi u hrvatskome jeziku. // Suvremena lingvistika. 53-54 (2002) , 1-2; 127-142 (članak, znanstveni). URL link to work

189. Srdoč-Konestra, Ines.
Lik D'Annunzija u Cara i Fabrija. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 2 (2002) ; 190-198 (članak, znanstveni).

190. Srdoč-Konestra, Ines.
Flora "Ranjinina zbornika". // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 1 (2002) ; 1-16 (članak, znanstveni).

191. Stamać, Ante.
Alegoričnost "Dioklecijanove palače". // Nova Istra, časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. XIX. (VI (2002.)) , 4.; 65.-71. (članak, znanstveni).

192. Štebih, Barbara.
Aneksni rječnik Ignaca Kristijanovića. // Filologija. 38/39 (2002) ; 239-246 (članak, znanstveni).

193. Stojanov, Tomislav.
Razredba zamjenica i zamjeničnih pridjeva, te pravila sintaktičke povratnosti. // Suvremena lingvistika. 51-52 (2002) ; 227-243 (članak, znanstveni).

194. Stolac, Diana.
Sintaktostilistički pristup Marulićevoj Juditi. // Colloquia Maruliana. 11 (2002) ; 235-250 (članak, znanstveni).

195. Tadić, Marko; Šojat, Krešimir.
Identifikacija prijevodnih ekvivalenata u hrvatsko-engleskom paralelnom korpusu. // Filologija. 38-39 (2002) , 38-39; 247-262 (članak, znanstveni).

196. Tafra, Branka.
Starčevićeva Ričoslovica – 190 godina poslije. // Jezik. 49 (2002) , 5; 165-175 (članak, znanstveni).

197. Tamaro, Sandra.
Zoonimia istriota. // Annales. 12 (2002) , 1; 95-112 (članak, znanstveni).

198. Težak, Dubravka.
A Portrait of Zvnomir Balog. // Bookbird a journal of international children's literature. 40 (2002) , 1; od 52 do 56 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

199. Težak, Dubravka.
Petar Pan ili sto godina leta između stvarnosti i mašte. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 34 (2002) , 126 (4); 43-48 (osvrt, znanstveni).

200. Timko Đitko, Oksana.
Kvalifikacijni narodni nazvi šveta rošljinoh i životinjoh u ruskim jaziku. // Švetlosc. 1-2 (2002) ; 110-115 (članak, znanstveni).

201. Turk, Marija.
Tvorbene značajke kalkova (pridjevi, glagoli, prilozi). // Fluminensia. 1 (2002) ; 47-66 (članak, znanstveni).

202. Turk, Marija; Pavletić, Helena.
Kalkovi u hrvatskim dvojezičnim i višejezičnim rječnicima. // Filologija. 38-39 (2002) ; 263-273 (članak, znanstveni).

203. Uvanović, Željko.
Patriotische und chauvinistische Töne in der politischen Lyrik der deutschen und kroatischen Literatur des 19. Jahrhunderts. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 17-58 (članak, znanstveni). prilozen text rada

204. Vajs, Nada.
Fitonimija u rukopisnim rječnicima I. Tanzlinghera Zanottija. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 207-280 (članak, znanstveni).

205. Vidmarović, Natalija.
Porijeklo hagiografskog emocionalno-ekspresivnog stila u staroruskoj književnosti. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 4 (2002) , 126; 23-28 (članak, znanstveni).

206. Vidmarović, Natalija.
"Savršeno čovještvo" u staroruskoj hagiografskoj književnosti. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 1 (2002) , 123; 45-52 (članak, znanstveni).

207. Vigato, Ivica.
Kršćansko nazivlje u matičnim knjigama otoka Silbe. // Radovi Visoke učiteljske škole u Zadru. (2002) , 2; 45-58 (članak, znanstveni).

208. Vince, Jasna.
Obilježeni upravni i neupravni govor. // Riječ. 8 (2002) , 1; 118-123 (članak, znanstveni).

209. Vinja, Vojmir.
Etimološke napomene uz neke naše pomorske termine. // Čakavska rič: polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 30 (2002) , 1-2; 25-34 (članak, znanstveni).

210. Vončina, Josip.
Latinicom pisani hrvatski tekstovi od Marulića do Gaja. // Forum. LXXIII (2002) , 1/3; 286-321 (članak, znanstveni).

211. Vranić, Silvana.
O fonološkome sustavu mjesnoga govora Metajne. // Čakavska rič. 30 (2002) , 1-2; 111-136 (članak, znanstveni).

212. Vrljić, Stojan.
Prijevodni ekvivalenti hrvatskih turcizama u njemačkom i ruskom jeziku. // Filologija. 38-39 (2002) ; 275-286 (pregledni rad, znanstveni).

213. Vučetić, Zorica.
Il linguaggio della giurisprudenza dal punto di vista della formazione delle parole. // Linguistica, Ljubljana. XLII (2002) ; 65-80 (članak, znanstveni).

214. Vuković, Petar.
O pisanju izvedenica od stranih vlastitih imena u hrvatskome. // Fluminensia. 14 (2002) , 2; 85-104 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

215. Vuković, Petar.
Rečenice s blokiranom pozicijom subjekta u hrvatskome i u češkome. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2002) , 53-54; 143-170 (članak, znanstveni).

216. Vulić, Sanja.
Rječnici izvornih gradišćanskohrvatskih govora u okviru dvojezične leksikografije. // Filologija. 38-39 (2002) , 1-2; 287-302 (članak, znanstveni).

217. Vulić-Vranković, Sanja.
O pjesništvu i pjesničkom jeziku Jure Baláža. // Čakavska rič. 1 (2002) , 1-2; 90-110 (članak, znanstveni).

218. Vulić-Vranković, Sanja.
Narječna i dijalekatna pripadnost govora Povljane na otoku Pagu. // Čakavska rič. 2 (2002) , 1-2; 91-98 (članak, znanstveni).

219. Zalar, Diana.
Zmajevi-od nebeske i paklene sile do zrcala čovjeka. // Časopis za svjetsku književnost "Književna smotra". XXXIII (2002) , 122 (4); 83-101 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

220. Zalar, Diana.
Mitološka bića hrvatske umjetničke proze za djecu i mladež. // "Umjetnost riječi" Časopis za znanost o književnosti. XLVI (2002) , 1-2 (1-139); 99-119 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

221. Zalar, Diana.
Mitološka bitja v hrvaški umetniški prozi za otroke in mladino. // Otrok in knjiga, Revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev. 29 (2002) , 54; 70-82 (kongresno priopćenje, znanstveni).

222. Zalar, Diana.
Postupci u prikazivanju djeda Neumijke, Lingvističko-stilske mikrostrukture Trude Stamać u djelu "Oprostite Neumijki" u usporedbi s makrostrukturnim postupcima tretiranja lika djeda Neumijke u bajci Ivane Brlić-Mažuranić "Lutonjica Toporko i devet župančića". // Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 49 (2002) , 4; 143-151 (članak, znanstveni).

223. Žepić, Stanko.
Zur Geschichte der deutschen Sprache in Kroatien. // Zagreber Germanistische Beitraege. 11 (2002) , 1; 209 (članak, znanstveni).

224. Zima, Dubravka.
Mit v pravljicah Ivane Brlić-Mažuranić. // Otrok in knjiga. . (2002) , 54; 83-92 (članak, znanstveni).

225. Žmegač, Viktor.
Zur Rezeption expressionistischer Kunsttheorie bei Krleža und A. B. Šimić. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 1-16 (članak, znanstveni).

226. Znika, Marija.
Određenost komparativa i superlativa. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 281-289 (članak, znanstveni).

227. Zovko Dinković, Irena.
Lokativna alternacija u engleskom i hrvatskom. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 47-48 (2002) ; 585-596 (članak, znanstveni). URL link to work

228. Zubčić, Sanja.
Speech of Croatian emigrants in the overseas countries and countries of Western Europe: The level of research attained. // Croatian studies review. 6 (2009/2010) , 1; 141-161 (članak, znanstveni).

229. Badurina, Lada.
Hrvatski pravopis na pragu novoga tisućljeća (Vladimir Anić – Josip Silić, Pravopis hrvatskoga jezika, Novi Liber – Školska knjiga, Zagreb 2001). // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 1-2 (2001) ; 126-132 (članak, znanstveni).

230. Bagarić, Vesna.
Jezična svjesnost i učenje engleskog i njemačkog kao stranih jezika. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 30 (2001) , 3; 107-121 (članak, znanstveni).

231. Bakran, Juraj; Erdeljac, Vlasta; Lazić, Nikolaj.
Modeliranje temeljnih intonacijskih oblika. // Govor: časopis za fonetiku. XVIII (2001) , 2; 105-111 (članak, znanstveni).

232. Bakran, Juraj; Erdeljac, Vlasta; Lazić, Nikolaj.
Modeliranje temeljnih intonacijskih oblika. // Govor. 2 (2001) ; 105-111 (članak, znanstveni).

233. Banov-Depope, Estela.
Ishodišta kalendarskih knjiga hrvatskih iseljenika u Sjevernoj Americi. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 7 (2001) , 1; 91-108 (članak, znanstveni).

234. Bašić, Nataša.
Jatovska raslojenost u Kašićevim djelima. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) , 1; 7-29 (članak, znanstveni). URL link to work

235. Bašić, Sonja.
Go Down, Moses: Subversion and Beyond. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 45-46 (2000/2001) ; 373-392 (članak, znanstveni). URL link to work

236. Benčić, Živa.
Lik Veničke Erofeeva. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 122 (2001) , 4; 5-12 (članak, znanstveni).

237. Benčić, Živa.
Lestnica živyh suščestv v stihotvorenii Osipa Mandel'štama Lamark. // Slavica. XXXI. (2001) , .; 151-163 (članak, znanstveni).

238. Birtić, Matea.
Imati li biti. // Riječ. 2 (2001) , 7; 7-14 (članak, znanstveni).

239. Bjelanović, Živko.
Korpus i raspodjela antroponima tipa Pera. // Folia onomastica Croatica. 10 (2001) ; 33-58 (članak, znanstveni).

240. Blažeka, Đuro.
Germanizmi u međimurskim govorima. // Riječ. 7 (2001) , 1; 7-16 (članak, znanstveni). prilozen text rada

241. Blažević, Marin.
REDATELJ vs. GLUMAC ili Matula vs. Brezovec. // FRAKCIJA, magazin za izvedbene umjetnosti / Performing Arts Magazine. VI (2001) , 20/21; 125-143 (članak, znanstveni).

242. Bobinac, Marijan.
"Wir sind keine Verehrer der Wiener Posse". Zur Rolle der Wiener Volkstheatertexte in den Anfängen des kroatischen Nationaltheaters. // Zagreber Germanistische Beiträge. Suppl./Beiheft 6 (2001) , BH 6; 19-54 (članak, znanstveni).

243. Bockholt, Volker; Meštrović, Zrnka; Vajs, Nada.
Nepoznati dvojezični rječnik Ivana Tanzlinghera Zanottija. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36-37 (2001) ; 45-59 (znanstveni članak, znanstveni).

244. Bogdan, Tomislav.
Instancija lirskoga subjekta i hrvatska petrarkistička lirika. // Umjetnost riječi. XLV (2001) , 3-4; 161-176 (članak, znanstveni).

245. Borić, Neda.
O rječniku i njegovoj iskoristivosti u nastavi stranih jezika. // Strani jezici. 30 (2001) , 1/2; 13-21 (članak, znanstveni).

246. Bosnar-Valković, Brigita.
Morphologische und semantische Analyse der Komposita mit verbalem erstem Glied in diachronischer Sicht. // Zagreber Germanistische Beiträge, Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft. 1 (2001) , 10; 59-71 (članak, znanstveni).

247. Botica, Stipe.
Grafiti kao jezična struktura. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. XLV (2001) , 1; 79-88 (članak, znanstveni).

248. Brbora, Sanja.
O slikovnim rječnicima. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnostigija. 36-37 (2001) ; 61-72 (pregledni članak, znanstveni).

249. Brdar, Mario.
Book notice on: Waltereit, Richard (1998). Metonymie und Grammatik. Kontiguitätsphänomene in der französischen Satzsemantik. (Linguistische Arbeiten 385). Tübingen: Max Niemeyer Verlag. Pragmatics 11.3: 335-336.. // Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics Association. 10 (2001) , 4; 494 (prikaz, znanstveni).

250. Brdar, Mario.
Book notice on: Gibbs, Raymond W., Jr., Gerard J. Steen, eds. (1999). Metaphor in Cognitive Linguistics. Selected Papers from the 5th International Cognitive Linguistics Conference, Amsterdam, July 1997. (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Sience. Series IV. Current Issues in Linguistic Theory 175). Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins. // Pragmatics. 11 (2001) , 3; 335-336 (prikaz, znanstveni).

251. Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita.
Vlastita imena između metonimijske Scile i metaforičke Haribde. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 31-48 (članak, znanstveni).

252. Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Buljan, Gabrijela.
Tipologija metonimija i njihova obrada u jednojezičnoj i dvojezičnoj leksikografiji. // Filologija. 36-37 (2001) ; 73-83 (kongresno priopćenje, znanstveni).

253. Brdar, Mario; Brdar-Szabó, Rita; Gradečak-Erdeljić, Tanja; Buljan, Gabrijela.
Predicative adjectives in some Germanic and Slavic languages: On the role of metonymy in extending grammatical constructions. // Suvremena lingvistika. 27 (2001) , 1-2; 35-57 (članak, znanstveni).

254. Brozović, Dalibor.
Peculiar sociolinguistic features of the Slavic world. // International Journal of the Sociology of Language. 147 (2001) , 1; 5-15 (članak, znanstveni).

255. Brozović Rončević, Dunja.
Onimija u dvojezičnim rječnicima. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36-37 (2001) , 1-2; 95-113 (članak, znanstveni).

256. Budja, Jurica.
Dopune značenjima glagolnih predmetaka u hrvatskom jeziku. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (2001) , 27; 49-95 (članak, znanstveni).

257. Čale, Morana.
L'eterotopia di Goslar : Enrico IV, uomo inattuale. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 45-46 (2000/2001) ; 297-310 (članak, znanstveni). URL link to work

258. Car, Milka.
Das Burgtheater in Zagreb 1928. Gastspiele als Konzept kultureller Begegnungen. // Zagreber Germanistische Beiträge. Suppl./Beiheft 6 (2001) , BH 6; 55-74 (članak, znanstveni).

259. Čulić, Zjena.
A cognitive approach to innovative metaphors derived from root analogies. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 45-46 (2000/2001) ; 25-65 (članak, znanstveni). URL link to work

260. Čunčić, Marica.
Linijski ustroj naslovne glagoljice. // Wiener slavistisches Jahrbuch. 47 (2001) ; 25-31 (članak, znanstveni). prilozen text rada

261. Čurković Kalebić, Sanja.
Nastavnikovo popravljanje učenikovih iskaza i učenikova produkcija: Rezultati analize. // Strani jezici. 30 (2001) , 1-2; 23-29 (članak, znanstveni).

262. Despot, Loretana.
"Hrvatsko-latinski rječnik Matije Jakobovića iz 1710. godine". // Filologija. 1 (2001) , 36-37; 125-138 (članak, znanstveni).

263. Despot, Loretana.
Hrvatsko-latinski rječnik Matije Jakobovića iz 1710. godine. // Filologija. 1 (2001) , 36-37; 125-138 (članak, znanstveni).

264. Deželjin, Vesna.
Talijanska slatka tajna. // Strani jezici. XXX (2001) , 1-2; 7-12 (članak, znanstveni).

265. Deželjin, Vesna.
I racconti di Carpinteri e Faraguna - un esempio delle sovrapposizioni linguistiche sull'Adriatico orientale. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 45-46 (2000/2001) ; 177-189 (članak, znanstveni). URL link to work

266. Dragić, Marko.
Srednjovjekovni bosanski vladari. // Bosna franciscana, časopis franjevačke teologije Sarajevo. 14. (2001) ; 197-211 (članak, znanstveni).

267. Dragić, Marko.
Povijesne predaje o hercegu Stipanu Vukčiću Kosači. // Motrišta, glasilo Matice hrvatske Mostar. 20. (2001) ; 67-77 (članak, znanstveni).

268. Dragić, Marko.
Predaje o blagu u Bosni i Hercegovini. // Hrvatska misao, časopis za umjetnost i znanost Matice hrvatske Sarajevo. 19-20 (2001) ; 136-141 (članak, znanstveni).

269. Dragić, Marko.
Povijesne predaje o Roši harambaši i Andrijici Šimiću. // Hrvatska obzorja, časopis Matice hrvatske, Split. 4. (2001) ; 969-974 (članak, znanstveni).

270. Dragić, Marko.
Mija Tomić u povijesnim predajama. // Gaudeamus, znanstveno - stručni časopis za društvena pitanja, Mostar.. 3-4 (2001) ; 161-169 (članak, znanstveni).

271. Dronske, Ulrich.
Ästhetik der politischen Wahrnehmung. Über Peter Handkes Haltung zu den Kriegen auf dem Balkan. // Zagreber Germanistische Beiträge. 6 (2001) , BH 6; 165-177 (članak, znanstveni).

272. Fališevac, Dunja.
Mjesto i značenje epike u stihu u hrvatskoj kulturi. // Republika. LVII (2001) , 1-2; 219-235 (članak, znanstveni).

273. Fink, Željka.
Muzykal'nye instrumenty kak komponenty horvatskih i russkih frazeologizmov. // Vestnik Meždunarodnogo slavânskogo universiteta. IV (2001) , 1; 35-39 (članak, znanstveni).

274. Fink, Željka.
Hvatamo li za bradu Boga ili boga? O jednom pravopisnom problemu u frazeologiji. // Filologija. 36-37 (2001) ; 139-148 (članak, znanstveni).

275. Flaker, Aleksandar.
Karikirani gradovi. // Književna smotra. 4 (2001) , 122; 23-29 (članak, znanstveni).

276. Fox, Renata; Fox, John.
Transformation and Power: The Croatian Case. // International Journal of Contemporary Hospitality Management. 13 (2001) , 1; 43-46 (članak, znanstveni).

277. Frančić, Anđela.
Andreis, Mladen, Stanovništvo župe sv. Mihovila arhanđela u Trilju u 19. st.: demografska i antroponimijska analiza na temelju podataka iz matičnih knjiga krštenih.. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 29 (2001) , 2; 141-144 (članak, znanstveni). URL link to work

278. Franić, Ivana.
Relacija subjekt - predikat: strukturalna sintaksa i funkcionalizam. // Suvremena lingvistika. 1-2 (51-52) (2001) ; 59-72 (članak, znanstveni).

279. Fruk, Marina.
Pisma čitatelja. // Riječ. 1 (2001) ; 17-24 (članak, znanstveni).

280. Fulgosi, Sanja; Tuđman-Vuković, Nina.
Relevantnost frekvencije jezične uporabe za opis strukture leksema. // Suvremena lingvistika. 27 (2001) , 51-52; 73-86 (članak, znanstveni).

281. Gabrić-Bagarić, Darija.
Postoji li rječnički članak u dopreporodnim rječnicima. // Filologija. 36/37 (2001) ; 149-160 (članak, znanstveni).

282. Gačić, Milica.
Komparabilnost pojmova u dvojezičnim pravnim rječnicima. // Filologija. 36/37 (2001) , 2001; 161-172 (članak, znanstveni).

283. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
Narcis i čudovište: Romantičarski koncept Drugoga i suvremena ideologija. // Književna smotra. 33 (2001) , 2/3; 3-7 (članak, znanstveni).

284. Gluhak, Alemko.
Opet o neću i ne ću: Mala povijest dijela hrvatskoga pravopisanja u posljednjih stoljeće i pol. // Kolo: časopis Matice hrvatske. 11 (2001) , 1; 51-84 (članak, znanstveni).

285. Grčević, Mario.
Über die kroatischen Sprachveränderungen der 90-er Jahre zwischen Information, Desinformation und Sprachpolitik. // Die slawischen Sprachen. 67 (2001) ; 43-77 (članak, znanstveni). prilozen text rada

286. Grčević, Mario.
Još jednom o serbokroatizmu u suvremenoj njemačkoj slavistici. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 48 (2001) , 5; 182-192 (članak, znanstveni). prilozen text rada

287. Grčević, Mario.
O serbokroatizmu u suvremenoj njemačkoj slavistici. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 48 (2001) , 4; 121-132 (članak, znanstveni). prilozen text rada

288. Häusler, Maja.
Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht. // Zagreber germanistische Beiträge. 10 (2001) ; 93-111 (članak, znanstveni).

289. Heffer, Hrvoja; Vajs, Nada.
Priličnost ili analogija, penesnica ili metafora, leposlovka ili retorika (tumačenja retoričko-lingvističkoga nazivlja u kajkavskih leksikogrfa 18. stoljeća). // Suvremena lingvistika. 1-2 (2001) , 51-52; 245-265 (rasprava, znanstveni).

290. Heršak, Emil.
Jezične strategije i društvo. // Revija za sociologiju. 32 (2001) , 3-4; 175-196 (članak, znanstveni).

291. Holzer, Georg.
Slavisch-deutsche Lautgeschichte im österreichischen Kontaktbereich. // Onoma. 36 (2001) ; 91-109 (članak, znanstveni).

292. Horvat, Dragutin.
Nestroy unter den burgenländischen Kroaten. // Zagreber Germanistische Beiträge. Suppl./Beiheft 6 (2001) , 6; 75-84 (članak, znanstveni).

293. Horvat, Vladimir.
Jubileji hrvatskih leksikografa: Fausta Vrančića (1551-1617) i Jakova Mikalje (1601-1654). // Kolo : časopis Matice hrvatske. 3 (2001) ; 377-402 (članak, znanstveni).

294. Hrnjak, Anita.
O utjecaju stranih jezika na stvaranje novih frazema hrvatskog jezika. // Riječ. 1 (2001) ; 25-34 (članak, znanstveni).

295. Hudeček, Lana.
Rukopisna građa Vlatka Dabca: Njemačko-hrvatski tehnički rječnik - graditeljstvo. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36-37 (2001) , xxx; xxx (članak, znanstveni).

296. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Strana imena i s njima povezani pravopisni problemi. // Riječ. 5 (2001) , 2; 50-59 (članak, znanstveni).

297. Ivanetić, Nada.
Pozdravne formule u rječnicima. // Filologija. 36-37 (2001) ; 221-234 (članak, znanstveni).

298. Jelaska, Zrinka; Cvikić, Lidija; Novak Milić, Jasna.
Rječnici hrvatskoga kao stranoga jezika. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36-37 (2001) ; 235-246 (članak, znanstveni).

299. Jerolimov, Ivana.
Frazemi sa somatskom sastavnicom na primjeru talijansko-hrvatske frazeologije. // Suvremena lingvistika. 51-52 (2001) ; 87-99 (članak, znanstveni).

300. Jerolimov, Ivana.
Analiza frazema sa somatizmom 'bocca' u talijansko-hrvatskom općem dvojezičnom rječniku. // Filologija. 36-37 (2001) ; 247-261 (pregledni rad, znanstveni).

301. Jukić, Tatjana.
Gospodin Darcy i Pemberley Press: Vidljivo i nevidljivo u filmu Dnevnik Bridget Jones. // Hrvatski filmski ljetopis. 27-28 (2001) ; 227-233 (članak, znanstveni).

302. Kalinski, Alma.
Das Kroatienbild bei Manes Sperber. // Zagreber Germanistische Beiträge. 6 (2001) , BH 6; 109-131 (članak, znanstveni).

303. Kalogjera, Damir.
"Teške riječi" za leksikografa. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36-37 (2001) ; 263-270 (članak, znanstveni).

304. Kapetanović, Amir.
Prijepori oko "mlađih prijepisa" i Nalješkovićeve Pjesni ljuvene. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 113-131 (članak, znanstveni).

305. Kapetanović, Amir.
Jezik Karnarutićeva spjeva o babilonskim ljubavnicima. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 133-144 (članak, znanstveni).

306. Knežević, Borislav.
Dickens and Civil Society. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 45-46 (2000/2001) ; 355-372 (članak, znanstveni). URL link to work

307. Kolumbić, Nikica.
Književna vrijednost korčulanske pjesmarice iz 15. stoljeća. // Godišnjak grada Korčule. 6 (2001) ; 9-14 (članak, znanstveni).

308. Kordić, Snježana.
Naziv jezika iz 21. stoljeća gledan (odgovor Mariu Grčeviću). // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 57 (2001) , 9-10; 193-201 (članak, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

309. Kordić, Snježana.
Naziv jezika iz znanosti gledan. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 57 (2001) , 1-2; 236-243 (članak, znanstveni). prilozen text rada

310. Kovačević, Melita.
Rana komunikacija i jezični razvoj: interdisciplinarni pristup. // Revija za rehabilitacijska istraživanja. 37 (2001) , 1; 1-8 (članak, znanstveni).

311. Kryžan Stanojević, Barbara.
Analiza izabranih komponenata značenja u glagolima kretanja. // Riječ časopis za filologiju. 7 (2001) , 1; 35-42 (članak, znanstveni).

312. Kryžan-Stanojević, Barbara; Stanojević, Milan-Mateusz.
Plagijat u jednojezičnoj leksikografiji. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 145-159 (članak, znanstveni).

313. Kuvač, Jelena; Palmović, Marijan.
Računalna obrada dječjeg jezika na primjeru usvajanja umanjenica. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2001) , 51-52; 101-112 (članak, znanstveni).

314. Kuzmić, Boris.
Jezik Veprinačkog zakona (1507). // Fluminensia. 13 (2001) , 1-2; 1-24 (članak, znanstveni).

315. Kuzmić, Boris.
Jezik Veprinačkog zakona (1507). // Fluminensia. 13 (2001) , 1-2; 1-24 (članak, znanstveni).

316. Kuzmić, Boris.
Oblici pridjeva u Senjskom korizmenjaku (1508.). // Senjski zbornik. 28 (2001) ; 79-104 (članak, znanstveni).

317. Lacko Vidulić, Svjetlan.
Die alltägliche Perversion. Das Motiv der sexuellen Paraphilie in Texten der neuesten österreichischen Literatur. // Zagreber Germanistische Beiträge. Jahrbuch für Literatur- und Sprachwissenschaft. 9 (2001) , 9; 107-140 (članak, znanstveni).

318. Lacko Vidulić, Svjetlan.
Was bleibt. Porträt der Schriftstellerin und Philologin Camilla Lucerna (1868-1963). // Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft. (2001) ; 85-107 (članak, znanstveni). URL link to work

319. Lanović, Nina.
Prijedlog lingvističkog pristupa stilističkoj analizi književnog (pjesničkog) teksta. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2001) ; 123-141 (članak, znanstveni). prilozen text rada

320. Lisac, Josip.
Šibenčanin Faust Vrančić. // Mogućnosti. 48 (2001) , 7-9; 74-81 (članak, znanstveni).

321. Lisac, Josip.
Banj - govor i poezija. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 50 (2001) , 1-2; 123-128 (pregledni rad, znanstveni).

322. Ljubičić, Maslina.
Sul ruolo del tedesco nella formazione dei falsi amici croato-italiani. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLV-XLVI (2000/2001) , -; 137-176 (znanstveni).

323. Ludvig, Sonja.
Simijeska. // Književna smotra. 4 (2001) , 122; 35-38 (članak, znanstveni).

324. Lukežić, Iva.
Odnosno-upitne i neodređene zamjenice za značenja 'neživo' i 'živo' u čakavskome narječju. // Čakavska rič. - (2001) , 1; 21-36 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

325. Lukić, Marko.
H.P. Lovecraft: A Gothic Bard in the 20th Century. // Inklings - Jahrbuch fur Literatur und Asthetik. 19 (2001) ; 222-236 (članak, znanstveni).

326. Lukšić, Irena.
Ruski emigranti u Hrvatskoj: Prilog tipologiji mjesta. // Književna smotra. 33 (2001) , 119; 15-19 (članak, znanstveni).

327. Lupić, Ivan.
Preskriptivna akcentologija i hrvatski standardni jezik. // Kolo. XI (2001) , 1; 85-134 (članak, znanstveni).

328. Mairal Uson, Ricardo; Van Valin, Robert D. Jr.
What Role and Reference Grammar can do for Functional Grammar. // Challenges and Developments in Functional Grammar. Revista Canaria de Estudios Ingleses. 42 (2001) ; 137-66 (članak, znanstveni).

329. Malić, Dragica.
Uz šeststotu obljetnicu najstarijega sačuvanoga hrvatskoga / dubrovačkoga molitvenika. // Dubrovnik - Časopis za književnost i znanost, Nova serija, godište XII.. 4 (2001) ; 85-119 (članak, znanstveni).

330. Mandić, David.
Treća palatalizacija velara. // Suvremena lingvistika. 51-52 (2001) , 1-2; 143-171 (članak, znanstveni). prilozen text rada

331. Matas Ivanković, Ivana.
Hrvatski jezik ruske emigracije. // Književna smotra: časopis za svjetsku književnost. 33 (2001) ; 43-47 (članak, znanstveni).

332. Matasović, Ranko.
Some thoughts on the Old Prussian Epigram. // Linguistica Baltica. 9 (2001) ; 103-108 (članak, znanstveni). URL link to work

333. Medve Zoltan.
Méreg és ellenméreg. // Jelenkor. 9 (2001) ; 973-978 (članak, znanstveni).

334. Mićanović, Krešimir.
Posvojnost. // Suvremena lingvistika. 51-52 (2001) , 1-2; 173-190 (članak, znanstveni). URL link to work

335. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Are language learning strategies motivation-specific?. // Orbis linguarum. 18 (2001) ; 167-180 (članak, znanstveni).

336. Mihaljević, Milica.
Hrvatsko tenisko nazivlje (primjeri jezičnih dodira). // Riječ. časopis za filogiju. 7 (2001) , 1; 43-48 (članak, znanstveni).

337. Mihaljević, Milica.
Terminološki rječnik i norma. // Rasprave Instututa za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 191-208 (članak, znanstveni).

338. Mihaljević, Milica.
Terminološki rječnik i norma. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 191-208 (članak, znanstveni).

339. Mildner, Vesna.
Representation of language functions in the bilingual brain. // Hungarian Journal of Applied Linguistics. I (2001) , 2; 81-92 (pregledni rad, znanstveni).

340. Miškulin, Dolores.
ZNAČENJE STRANOG JEZIKA STRUKE KOD KADROVA U TURIZMU I HOTELIJERSTVU. // Tourism and hospitality management. 1 (2001) , 1-2; 63-72 (članak, znanstveni).

341. Muhoberac, Mira.
Kako se u Kazalište Marina Držića ušuljao Mavro Vetranović (Pogled iznutra). // Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost. IV. (2001) , 7-8; 6-13 (članak, znanstveni).

342. Muhvić-Dimanovski, Vesna.
Apokopa i afereza u funkciji jezične ekonomije. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2001) , 51-52; 191-202 (članak, znanstveni).

343. Muraj, Lada.
Molière preobučen na dubrovačku. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. 1 (2001) ; 143-168 (pregledni rad, znanstveni).

344. Nazor, Anica.
Prijevod "Lucidara" Honorija Augustodunensisa u glagoljskom prijepisu. // Godišnik na Sofijskiâ universitet Sv. Kliment Ohridski. Naučen cent´´r za slavâno-vizantijski proučvaniâ Ivan Dujčev. 89 (2001) , 8; 85-112 (članak, znanstveni).

345. Nazor, Anica.
Glagoljski fragmenti Ivana Berčića u Ruskoj nacionalnoj biblioteci. // Vjesnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. X (2001) , 1-4; 51-56 (članak, znanstveni).

346. Nigoević, Magdalena.
Dijalektalni leksemi u trogirskom čakavskom i govoru Conegliana u Italiji. // Čakavska rič. 29 (2001) , 1; 47-72 (članak, znanstveni). prilozen text rada

347. Obad, Vlado.
Gezwungene Sommergäste des Krieges. Österreichische Schriftsteller in der Emigration auf der Insel Korčula (1942-1944). // Zagreber Germanistische Beiträge. 6 (2001) , BH 6; 133-157 (članak, znanstveni).

348. Oraić Tolić, Dubravka.
Suvremena hrvatska proza. Izazov zbilje. // Republika. LVII (2001) , 5-6; 39-51 (članak, znanstveni).

349. Oraić Tolić, Dubravka.
Muška moderna i ženska postmoderna. // Kolo. XI (2001) , 2; 220-232 (članak, znanstveni).

350. Pavličević-Franić, Dunja.
Komunikacijska kompetencija u procesu ranojezičnoga razvoja. // Metodika. 2 (2001) , 2-3; 127-137 (članak, znanstveni).

351. Pavličević-Franić, Dunja.
Interaktivna komunikacija roditelja i odgajatelja u programima ranoga učenja stranoga jezika. // Napredak. 142 (2001) , 4; 446-456 (članak, znanstveni).

352. Peričić, Helena.
Strana književnost i nacionalna književna tradicija (O dvjema Slamnigovim raspravama u časopisu Međutim). // Književna revija (Osijek). 1-2 (2001) ; 65-67 (članak, znanstveni).

353. Peti, Mirko.
Zbrojina. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) , x; 205-250. (članak, znanstveni).

354. Peti, Mirko.
Zbrojina. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 209-251. (članak, znanstveni).

355. Petrović, Elvira.
Warum ich (kein) Deutsch mag – Eine Untersuchung der Motivation zum Deutschlernen. // Godišnjak Njemačke narodnosne zajednice = VDG Jahrbuch. 8. (2001) ; 163-170 (članak, znanstveni).

356. Petrović, Velimir.
Zur Aktualität der essekerischen Texte. // Studien zur Germanistik : Sprache – Kultur – Identität : Festschrift für Katharina Wild zum 60. Geburtstag. 7. Jahrgang (2001) ; 277-296 (članak, znanstveni).

357. Piškorec, Velimir.
Temeljni pojmovi dodirnoga jezikoslovlja. // Strani jezici. 30 (2001) , 4; 219-228 (znanstveni pregled, znanstveni).

358. Pletikos, Elenmari; Bićanić, Jordan; Liker, Marko.
Percepcija granice fonetske riječi na osnovi nekih prozodijskih dimenzija. // Govor : časopis za fonetiku. XVIII (2001) , 2; 129-140 (članak, znanstveni).

359. Popović, Milenko; Trostinska, Rajisa.
Prefiksi u hrvatskom, ruskom i ukrajinskom jeziku. // Riječ. . (2001) , .; . (kongresno priopćenje, znanstveni).

360. Popović, Nenad.
Die Texte Tilla Durieux´ über die Jahre der Emigration in Zagreb. Ein Bericht. // Zagreber Germanistische Beiträge. 6 (2001) , BH 6; 159-164 (članak, znanstveni).

361. Pšihistal, Ružica.
Značenjsko i retoričko-argumentacijsko ustrojstvo Marulićevih Parabola. // Colloquia Maruliana. X (2001) ; 137-166 (članak, znanstveni).

362. Pšihistal, Ružica.
Quinquaginta parabolae Marka Marulića: Tipologija dubinskih narativnih struktura. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. XLV (2001) , 2; 89-108 (članak, znanstveni).

363. Ribarova, Slavomira.
Frazemi s biblijskim osobnim imenima u češkom i hrvatskom jeziku. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 1 (2001) , 1, god. 7; 71-77 (kongresno priopćenje, znanstveni).

364. Roić, Sanja.
Le interferenze culturali italiane nella novella "Il garofano dalla tomba del poeta" di August Šenoa. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 45-46 (2000/2001) ; 207-224 (članak, znanstveni). URL link to work

365. Ruiz de Mendoza Ibáñ ; ez, Francisco José; Pérez Hernández, Lorena.
High-level metonymy and linguistic structure. // Sincronía. - (2001) , Fall; - (članak, znanstveni). URL link to work

366. Šabić, Marijan.
Odnos književnog kanona i nacionalne kulture u nastavi književnosti. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 142 (2001) , 4; 482-491 (pregledni rad, znanstveni).

367. Sablić Tomić, Helena.
Tema: dnevnik-nacrt za tipologiju žanra. // Umjetnost riječi. 45 (2001) ; 195-221 (pregledni rad, znanstveni).

368. Sesar, Dubravka.
Modalni modeli u hrvatskom i drugim slavenskim jezicima. // Suvremena lingvistika. 27 (2001) , 1-2; 203-218 (članak, znanstveni).

369. Šimunković, Ljerka.
Problematika proučavanja povijesnih dokumenata na starotalijanskom jeziku. // Časopis za suvremenu povijest. 1 (2001) , -; 181-186 (prethodno priopćenje, znanstveni).

370. Šimunković, Ljerka.
Pregled jezične situacije u Dalmaciji u doba francuske uprave. // Građa i prilozi za povijest Dalmacije. 17. (2001) ; 327-347 (članak, znanstveni).

371. Šimunović, Petar.
Ime u funkciji književnog djela. Primijenjeno na osobnim imenima romana "Pastir Loda". // Brački zbornik. 20 (2001) ; 142-153 (članak, znanstveni).

372. Škarić, Ivo.
Razlikovna prozodija. // Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 48 (2001) , 1; 11-19 (članak, znanstveni).

373. Škarić, Ivo.
Kakav pravopis (između fonetike i fonologie). // Govor: časopis za fonetiku. XVIII (2001) , 1; 1-32 (pregledni rad, znanstveni).

374. Slabinac, Gordana.
Optimalna projekcija postmodernizma. // Republika. LVII (2001) , 11-12; 23-34 (članak, znanstveni).

375. Slabinac, Gordana.
Ironija kao narativna figura u modernoj prozi (Primjer: Krležin roman Na rubu pameti). // Umjetnost riječi. XLV (2001) , 1; 63-78 (članak, znanstveni).

376. Sočanac, Lelija.
Talijanski elementi u hrvatskom jeziku: kulturno i intimno posuđivanje. // Riječ. 7 (2001) , 1; 77-88 (članak, znanstveni).

377. Srdoč-Konestra, Ines.
Autobiografski zapisi Viktora Cara Emina. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 1-2 (2001) ; 25-40 (članak, znanstveni).

378. Stojan, Slavica.
Mizoginija i hrvatski pisci 18. stoljeća u Dubrovniku. // Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 39 (2001) ; 427-460 (članak, znanstveni).

379. Stolac, Diana.
Problemi stvaranja hrvatskoga računalnoga nazivlja. // Współczesna Leksyka. 2 (2001) , 3; 89-96 (članak, znanstveni).

380. Tadić, Marko.
Procedures in Building the Croatian-English Parallel Corpus. // International journal of corpus linguistics. 6 (2001) , special issue; 107-123 (članak, znanstveni).

381. Tadić-Šokac, Sanja.
Groteska - "Karikature" - ironija. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 1-2 (2001) ; 41-74 (prethodno priopćenje, znanstveni).

382. Tafra, Branka.
Razgraničavanje roda i spola (gramatički i leksikografski problem). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 251–266 (članak, znanstveni).

383. Talan, Nikica.
Portugalski roman devedesetih. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. XXXIII (2001) , 120-121; 31-38 (članak, znanstveni).

384. Talan, Nikica.
A Problemática Metafisico-Religiosa na Poesia de Jorge de Sena IV. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 45-46 (2000/2001) ; 327-354 (članak, znanstveni). URL link to work

385. Tepeš, Lidija.
Germanizmi u zagrebačkim kuharicama. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2001) ; 291-293 (članak, znanstveni).

386. Tomislav Talanga.
Volksetymologisch belastete deutsche Entlehnungen im Kroatischen. // Zagreber germanistische Beiträge. 10 (2001) ; 71-92 (članak, znanstveni).

387. Turk, Marija.
Tvorbene značajke kalkiranih imenica. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 267-280 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

388. Uvanović, Željko.
Männlichkeiten und Weiblichkeiten in Friedrich Schlegels Lucinde.. // Zagreber Germanistische Beitraege. 1 (2001) , 10; 1-31 (članak, znanstveni). prilozen text rada

389. Užarević, Josip.
Liričeskij cikl: Pasternak i Mandel'štam. // Studia Russica. IX (2001) ; 284-289 (članak, znanstveni).

390. Varošanec-Škarić, Gordana.
Poželjnost nekih kategorija izografnih naglasnih heterofona. // Govor: časopis za fonetiku. XVIII (2001) , 1; 33-45 (članak, znanstveni).

391. Varošanec-Škarić, Gordana; Škavić, Đurđa.
Neutralizacija kratkouzlaznoga i kratkosilaznoga naglaska u suvremenom hrvatskom prihvaćenom izgovoru. // Govor: časopis za fonetiku. XVIII (2001) , 2; 87-104 (članak, znanstveni).

392. Verdonik, Maja.
Filmovi Elizabeth Shekara Kapura i Zaljubljeni Shakespeare Johna Maddena u nastavi filmske kulture. // Metodika. 2-3/II. (2001) (2001) ; 153-162 (pregledni rad, znanstveni).

393. Vidović Bolt, Ivana.
Glagoli kretanja u poljskim i hrvatskim rječnicima. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) , 1; 281-289 (članak, znanstveni).

394. Vojvodić, Jasmina.
Opatijske književne vedute. // Riječ. 2 (2001) , 1/2; 192-199 (članak, znanstveni).

395. Vojvodić, Jasmina.
Tijelo-fetiš i tijelo-karikatura. // Književna smotra. XXXIII (2001) , 122 (4); 57-63 (članak, znanstveni).

396. Vončina, Nikola.
Radio-drama. // Zapis ; Glasilo Hrvatskog filmskog saveza. IX (2001) , poseban broj; 75-81 (esej, znanstveni).

397. Vranić, Silvana.
O nekim ikavskim čakavskim govorima uz zapadnu granicu ekavskoga čakavskog dijalekta. // Riječ. 7 (2001) , 2; 58-69 (članak, znanstveni).

398. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezična analiza književnoga djela Viliama Pokornog. // Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske rječi. 29 (2001) , 1; 37-46 (članak, znanstveni).

399. Vulić-Vranković, Sanja.
Osnovne značajke samoglasničkog sustava govora otoka Drvenika kraj Trogira. // ČAKAVSKA RIČ. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 29 (2001) , 2; 5-12 (članak, znanstveni).

400. Vulić-Vranković, Sanja.
Dvojezični gradišćanskohrvatski dijalekatni rječnici. // ČAKAVSKA RIČ. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 29 (2001) , 2; 23-46 (članak, znanstveni).

401. Zima, Dubravka.
Hrvatska dječja književnost o ratu. // Polemos. IV (2001) , 2 (8); 81-123 (članak, znanstveni).

402. Zima, Dubravka.
Dječji roman tridesetih: Erich Kaestner i Mato Lovrak. // Umjetnost riječi. XLV (2001) , 3-4; 251-266 (članak, znanstveni).

403. Žmegač, Viktor.
Krležas Geschichtsverständnis im europäischen philosophischen Kontext. // Zagreber Germanistische Beiträge. Suppl./Beiheft 6 (2001) , BH 6; 3-18 (članak, znanstveni).

404. Anđel, Maja; Klampfer, Sabine; Kilani-Schoch, Marianne; Dressler, Wolfgang; Kovačević, Melita.
Acquisition of verbs in Croatian, French and Austrian German - an outline of a comparative analysis. // Suvremena Lingvistika. 1-2. (2000) , 49-50; 5-25 (članak, znanstveni).

405. Babić, Marko.
Recepcija književnog opusa Jure Kaštelana. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. 30 (2000) , 49-50; 133-155 (članak, znanstveni).

406. Bačić-Karković, Danijela.
Isušena kaljuža - Maldororova pjevanja. // Književna Rijeka. 5 (2000) , 10-12; 14-24 (članak, znanstveni).

407. Bačić-Karković, Danijela.
Ideal i ništavilo u kasnoga Šegedina. // Riječ. 6 (2000) , 1; 100-108 (članak, znanstveni).

408. Bačić-Karković, Danijela.
Nevina krivnja Šimunovićevih proznih junaka. // Fluminensia. 12 (2000) , 1/2; 89-108 (članak, znanstveni).

409. Bačić-Karković, Danijela.
Tragom jedne paralele: "Isušena kaljuža" - "Maldororova pjevanja". // Riječ. 6 (2000) , 2; 101-118 (članak, znanstveni).

410. Badurina, Lada.
Tekst i kontekst. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 1 (2000) ; 7-17 (članak, znanstveni).

411. Bakran, Juraj; Erdeljac, Vlasta; Lazić, Nikolaj.
Analiza zvučnog okruženja. // Govor. 17 (2000) , 1; 29-48 (pregledni rad, znanstveni).

412. Bakran, Juraj; Erdeljac, Vlasta; Lazić, Nikolaj.
Analiza zvučnog okruženja. // Govor. N/a (2000) , 1; 1-80 (pregledni rad, znanstveni).

413. Balić-Nižić, Nedjeljka.
Nabožni soneti Bokeljke Ane Marije Marović (1815.-1887.). // Croatica Cristiana Periodica. 24 (2000) , 46; 197-220 (članak, znanstveni).

414. Banov-Depope, Estela.
Razvoj književnog života Hrvata u Sjevernoj Americi. // Zadarska smotra, časopis za kulturu, znanost i umjetnost. XLIX (2000) , 1-3; 321-343 (članak, znanstveni).

415. Banov, Estela.
Komunikološka dimenzija starih puckih poboznih pjesama na Kvarneru. // Rijecki teološki časopis. 2 (2000) , 16; 447-458 (članak, znanstveni).

416. Banov, Estela.
Sastavnice različitih književnih sustava u hrvatsko-američkim kalendarima. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 6 (2000) , 2; 118-127 (članak, znanstveni).

417. Barbarić, Damir.
Ueberlegungen zur Idee Europa. // Internationale Zeitschrift fuer Philosophie. 18 (2000) , 2; 282-297 (članak, znanstveni).

418. Barbarić, Damir.
Igra jezika. K Platonovemu dialogu Kratil. // Phainomena. 9 (2000) , 33-34; 323-345 (članak, znanstveni).

419. Bašić, Sonja.
Faulkner's Myriad. // Etudes faulkneriennes. II (2000) , -; 43-48 (članak, znanstveni).

420. Batušić, Nikola.
Erich Singer - krležijanac prije Krleže. // Hrvatska revija. / (2000) , 1; 125-136 (članak, znanstveni).

421. Benčić, Živa.
Igrovye aspekty russkogo avangarda. // Slavica. XXX (2000) ; 93-114 (članak, znanstveni).

422. Benčić, Živa.
A.S. Puškin u « ; sjećanjima» ; Marine Cvetajeve (Moj Puškin). // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. XXXII (2000) , 118; 29-46 (članak, znanstveni).

423. Benjak, Mirjana.
“ Filmičnost” literarnega diskurza Miljenka Jergovića (Kadri, položaj kamere in montaža v zbirki kratkih zgodb Mama Leone. // Slavistična revija. 4 (2000) ; 431-455 (članak, znanstveni).

424. Birtić, Matea.
Posvojni oblici u norveškom jeziku i teorija strukturnoga genitiva. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2000) , 25; 27-39 (članak, znanstveni).

425. Blažeka, Đuro.
Govor Svetoga Petra kraj Ludbrega. // Kaj. 33 (2000) , 6; 35-46 (članak, znanstveni). prilozen text rada

426. Blažević, Marin.
Književnost (bez knjige) i kazalište (bez književnosti). // UMJETNOST RIJEČI, časopis za znanost o književnosti. XLIV (2000) , 4; 229-262 (članak, znanstveni).

427. Borić, Neda.
Kompleksni jezični znakovi s osvrtom na praktične probleme njihova prevođenja. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. XXIX (2000) , 4; 201-208 (članak, znanstveni).

428. Botica, Stipe.
Hrvatska usmena književnost iz BiH u zapisima studenata kroatistike Pedagoškog fakulteta u Mostaru. // Motrišta, Mostar. - (2000) , 16; 101-124 (članak, znanstveni).

429. Brdar, Mario.
Metonymy as a motivating factor in the system of adjective complementation in English. // Suvremena lingvistika. 25 (2000) , 1-2; 41-55 (članak, znanstveni).

430. Brdar, Mario.
Revising grammar and updating words: Review on: Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, Edward Finegan (1999). Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education; Longman (1999). Longman Web Dictionary. Harlow: Pearson Education. // The European English Messenger. 9 (2000) , 2; 70-75 (prikaz, znanstveni).

431. Brdar, Mario.
Book notice on: Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara, ed. (1999). Cognitive perspectives on language. (Polish Studies in English Language and Literature 1). Bern et al: Peter Lang, 1999.. // Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics Association. 10 (2000) , 4; 492-493 (prikaz, znanstveni).

432. Brdar-Szabó, Rita; Brdar, Mario.
Collocational potential in language contact - English in the Modern World. Festschrift for Hartmut Breitkreuz on the Occasion of His Sixtieth Birthday. // Foreign Language Studies 5. (2000) ; 201-212 (članak, znanstveni).

433. Brešić, Vinko.
Časopis "Bosanski prijatelj". // "Kolo". Časopis Matice hrvatske. X (2000) , 2; 39-50 (članak, znanstveni).

434. Bukovčan, Dragica; Gačić, Milica.
Osobitosti registra njemačkoga jezika nasilničkoga kriminaliteta. // Policija i sigurnost. 9 (2000) , 1-2; 1-48 (članak, znanstveni).

435. Čale, Morana.
Lajev kompleks: paradoks politike anagnorize u MArinkovićevu Anđelu. // Umjetnost riječi. XLIV (2000) , 1; 15-45 (članak, znanstveni).

436. Čale, Morana.
Vojnović e Pirandello: Il tu che minaccia la scrittura. // Most/Il Ponte. Rivista di letteratura croata. . (2000) , 1-4; 101-106 (članak, znanstveni).

437. Car-Mihec, Adriana.
Sofoklov 'Filoktet'. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 12 (2000) , 1-2; 109-120 (članak, znanstveni). prilozen text rada

438. Car-Mihec, Adriana.
O nekim problemima srednjovjekovne dramske genološke terminologije. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 6 (2000) , 2; 128-146 (članak, znanstveni). prilozen text rada

439. Čaušević, Ekrem.
‘Onu suz ettirmek ićin bir zanaat vereim’ - Neka zapažanja o leksiku latiničnih tekstova na turskom jeziku. // Prilozi za orijentalnu filologiju. 49 (2000) ; 9-18 (članak, znanstveni).

440. Celinić, Anita.
O morfologiji govora Gornje Plemenšćine. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 26 (2000) ; 13-23 (članak, znanstveni).

441. Čilaš, Ankica; Kurtović, Ivana.
Prosjakinja u kontekstu slavenskih jezika. // Riječ. 6 (2000) , 1; 18-23 (članak, znanstveni).

442. Čulić, Zjena.
Analiza nekonvencionalnih metafora iz područja materijalizacije apstraktnih entiteta. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 59-90 (2000) ; 59-90 (članak, znanstveni).

443. Čupković, Gordana.
Struktura dvaju glagoljskih amuleta. // Filologija. 1 (2000) , 35; 33-64 (članak, znanstveni).

444. Damjanović, Stjepan.
O potrebi novih jezikoslovnih proučavanja Baščanske ploče. // Đakovački vezovi. 34 (2000) , 34; 51-52 (članak, znanstveni).

445. Desnica-Žerjavić, Nataša.
Procjena stupnja izraženosti stranog akcenta . // Govor. 17 (2000) , 1; 1-14 (članak, znanstveni).

446. Deželjin, Vesna.
Odakle smo posudili rizalit. // Folia onomastica Croatica. . (2000) , 7; 41-48 (članak, znanstveni).

447. Dragić, Marko.
Hrvatske predaje i legende o starim grobljima u Bosni i Hercegovini. // Motrišta, glasilo Matice hrvatske Mostar. 15. (2000) ; 41-51 (članak, znanstveni).

448. Dragić, Marko.
O tempora, o mores (Mirko Marjanović, Živjeti smrt, Sarajevski dnevnik, travanja 1992. - prosinac 1994. Zagreb 1996.). // Gaudeamus (Mostar). 2 (2000) , 3/4; 233-244 (prikaz, znanstveni).

449. Drpić, Irena; Vranić, Silvana.
Jezične značajke mjesnoga govora Lipe. // Fluminensia. 12 (2000) , 1-2; 17-36. (članak, znanstveni).

450. Dürrigl, Marija-Ana.
O nekim stilskim i genološkim osobinama teksta Ot' ispovidi srama mirakul. // Umjetnost riječi. 44 (2000) , 4; 205-216 (članak, znanstveni).

451. Fališevac, Dunja.
Moderna književna povijest - recenzija knjige S. P. Novaka: Povijest hrvatske književnosti. Od Gundulićeva "poroda od tmine" do Kačićeva "Razgovora ugodnog naroda slovinskoga" iz 1756.. // Republika. . (2000) , 5-6; 252-256 (recenzija, znanstveni).

452. Fališevac, Dunja.
Reprezentativno i uzorno izdanje (Marko Marulić: Glasgowski stihovi; preveo i priredio Darko Novaković). // Republika. . (2000) , 7-9; 276-280 (prikaz, znanstveni).

453. Filipi, Goran.
Ornitonimia istriana: i nomi popolari della pavoncella (Vanellus vanellus). // Annales: anali za istrske in mediteranske študije. 10 (2000) , 2/22; 283-286 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

454. Flaker, Aleksandar.
Matoš na prijelomu stoljeća. // Umjetnost riječi. XLIII (2000) , 1; 159-168 (članak, znanstveni).

455. Fox, John; Fox, Renata.
Croatia and Cultural Tourism: A Social and Economic Imperative. // Revue de Tourisme. 55 (2000) , 1; 14-18 (članak, znanstveni).

456. Frančić, Anđela.
Prvi spomen Međimurja. // Kaj. 33 (2000) , 1-2; 61-70 (članak, znanstveni).

457. Frančić, Anđela.
O prezimenu Zagorec. // Folia onomastica Croatica. 9 (2000) ; 43-55 (članak, znanstveni).

458. Gabrić-Bagarić, Darija.
Dijalektna podloga rječnika "Blago jezika slovinskoga" (1649.-1651.) Jakova Mikalje. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 26 (2000) ; 45-58 (članak, znanstveni).

459. Gabrić-Bagarić, Darija.
Pomorsko nazivlje u Mikaljinu rječniku "Blago jezika slovinskoga" (1649./51.). // Radovi Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža". 9 (2000) ; 9-21 (članak, znanstveni).

460. Gehrmann, Zygfryd Eckardt.
Kognitive Prozesse des Ausspracheerwerbs. // Sprechen. Zeitschrift für Sprechwissenschaft- Sprechpädagogik- Sprechtherapie-Sprechkunst. 18 (1999/2000) ; 69-81 (članak, znanstveni).

461. Gehrmann, Zygfryd Eckardt.
Lerntheoretische Defizite der Zweitsprachenerwerbsforschung am Beispiel der Phonetik. // Info DaF. 4 (2000) ; 337-351 (članak, znanstveni).

462. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
Opozicijska, sekularna kritika Edwarda Saida. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 117 (2000) ; 101-105 (članak, znanstveni).

463. Grčević, Mario.
O hrvatskome jeziku i kroatistici u suvremenoj njemačkoj slavistici. // Filologija - Časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 35 (2000) ; 65-83 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

464. Grubica, Irena.
E.E. Cummings: Poetsko zrcaljenje jezika. // Književna smotra. 32 (2000) , 115/16 (1/2); 149-154 (članak, znanstveni). prilozen text rada

465. Ham, Sanda.
Pravopisu, ponosu-ili pravopisu po nosu. // Jezik. 47 (2000) , 4; 134-152 (članak, znanstveni).

466. Häusler, Maja.
Kroatische Lehrbücher der deutschen Sprache im 18. Jahrhundert. // Zeitschrift für Fremdsprachenforschung. 11 (2000) , 2; 55-92 (članak, znanstveni).

467. Häusler, Maja.
Zur Entwicklung der Hörfertigkeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. // Zagreber germanistische Beiträge. 9 (2000) ; 193-205 (članak, znanstveni).

468. Heršak, Emil.
Iz etničke prapovijesti Evrazije - Altajci, kineski izvori i Turanija. // Migracijske teme. 16 (2000) , 4; 359-392 (članak, znanstveni).

469. Horvat, Marijana.
Jezične značajke marijinskih pjesama iz Metropolitanina misala MR 180. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 26 (2000) ; 59.-71. (članak, znanstveni).

470. Ivić, Nenad.
Terrestrial and Celestial Frontiers in Late Antiquity. // European Journal for Semiotic Studies . 12 (2000) , 2; 383-391 (članak, znanstveni).

471. Ivić, Nenad.
Historian’s Shield and the Politics of Ekphrasis. // Semiotische Berichte . 1 (2000) , 4; 95-105 (članak, znanstveni).

472. Ivić, Nenad.
Il problema estetico di Tommaso d´Aquino kao problem srednjovjekovlja u Umberta Eca. // Filozofska istraživanja. 20 (2000) , 4; 701-714 (članak, znanstveni).

473. Jozić, Željko.
Fonološki sustav govora Svilaja. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (2000) , 26; 73-82 (članak, znanstveni).

474. Jukić-Gregurić, Tatjana.
Vision as Supervision: The Case of the Pre-Raphaelite Shakespeare. // Semiotische Berichte. 24 (2000) , 1-4; 107-124 (članak, znanstveni).

475. Jukić-Gregurić, Tatjanaa.
The Visual Bodies of Jane Austen. // European Journal for Semiotic Studies - Revue Européenne d'Études Sémiotiques - Europäische Zeitschrift für Semiotische Studien. 12 (2000) , 2; 393-407 (članak, znanstveni).

476. Jukić, Tatjana.
The Visual Bodies of Jane Austen. // European journal for semiotic studies. 12 (2000) , 2; 393-407 (članak, znanstveni).

477. Jukić, Tatjana.
Trgujući zlodušići(ma): viktorijanska fantastika Christine Rossetti. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 32 (2000) , 118(4); 1-17 (članak, znanstveni).

478. Kordić, Snježana.
Aktuelle Europäisierung südslavischer Sprachen. // Zeitschrift für Balkanologie. 36 (2000) , 2; 167-177 (članak, znanstveni).

479. Kryžan Stanojević, Barbara.
Innowacje leksykalne w slownikach dwujezycznych z chorwackiej perspektywy. // Acta Univerritatis Nicolai Copernici; Studia Slavica. V (2000) , 343; 39-50 (članak, znanstveni).

480. Kryžan-Stanojević, Barbara.
Innowacje leksykalne w słownikach dwujęzycznych z chorwackiej perspektywy. // Studia Slavica. V (2000) , 343; 39-50 (članak, znanstveni).

481. Kučanda, Dubravko.
Koliko engleski zapravo ima vrsta riječi?. // Život i škola. 46 (2000) , 3; 24-30 (pregledni rad, znanstveni).

482. Kučanda, Dubravko.
Infinitive subjects or subjectless infinitives?. // Suvremena lingvistika. 25 (2000) , 1-2; 81-97 (članak, znanstveni).

483. Kurtović, Ivana; Šimunović, Petar.
Fonološki sustav govora Kaštel Kambelovca. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 26 (2000) ; 83-98 (članak, znanstveni).

484. Lisac, Josip.
Jakov Pletikosa i njegov putopis. // Osvit. 3 (2000) , 3-4; 5-15 (članak, znanstveni).

485. Lisac, Josip.
Lingvistički rad Blaža Jurišića. // Dubrovnik. 11 (2000) , 3-4; 357-362 (članak, znanstveni).

486. Lisac, Josip.
Hrvatski lingvist Mate Hraste. // Čakavska rič. 28 (2000) , 1-2; 49-55 (članak, znanstveni).

487. Lovrić, Goran.
Nova 'zavičajna' ili 'anti-zavičajna' književnost?. // Radovi - Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filoloških znanosti. 37 (27) (2000) ; 217-224 (pregledni rad, znanstveni).

488. Ludvig, Sonja.
Demoni banalnosti: Kazališni roman Mihaila Bulgakova. // Književna smotra. 1-2 (2000) , 115-116; 17-28 (članak, znanstveni).

489. Ludvig, Sonja.
Demonizam u romanu "Braća Karamazovi" F. M. Dostojevskog. // Umjetnost riječi. XLIV (2000) , 2-3; 153-178 (članak, znanstveni). prilozen text rada

490. Lukežić, Iva.
Lične zamjenice u čakavskome narječju (sinkronijski i dijakronijski uvid). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. - (2000) , 26; 99-128 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

491. Lukšić, Irena.
Vizija hrvatskoga jezika u literarnome stvaralaštvu ruskih emigranata. // Književna smotra. XXXII (2000) , 115-116; 41-46 (članak, znanstveni).

492. Lukšić, Irena.
Svjetska književnost. // Književna smotra. XXXII (2000) , 117; 169-169 (ostalo, znanstveni).

493. Lukšić, Irena.
Vrijeme mračnoga genija. // Književna smotra. XXXII (2000) , 115-116; 171-172 (prikaz, znanstveni).

494. Lukšić, Irena.
Pogled na književnost XX. stoljeća. // Književna smotra. XXXII (2000) , 117; 161-162 (prikaz, znanstveni).

495. Lupić, Ivan.
Crničica u europskom baroknom pjesništvu. // Umjetnost riječi. 44 (2000) ; 103-125 (članak, znanstveni).

496. Malić, Dragica.
Nepoznati starohrvatski latinički rukopisi šibenskog Samostana sv. Frane. // Filologija. 33 (2000) ; 93-155 (članak, znanstveni).

497. Malić, Dragica.
Novija zapažanja o srednjovjekovnoj hrvatskoj latinici. // Filologija - Časopis razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 34 (2000) , /; 97-128 (članak, znanstveni).

498. Matas Ivanković, Ivana.
Toponimi motivirani vodom u dijelu dalmatinske Zagore. // Riječ : časopis za filologiju. 6 (2000) ; 57-65 (članak, znanstveni).

499. Matasović, Ranko.
Germanske posuđenice u praslavenskome: pitanja relativne kronologije. // Filologija. 34 (2000) , 1; 129-137 (članak, znanstveni).

500. Matasović, Ranko.
The adjectives and Possessive Phrases in Croatian. // Suvremena lingvistika. 49/50 (2000) , 1-2; 99-110 (članak, znanstveni). URL link to work

501. Matek Šmit, Zdenka.
Realistički i modernistički simultanizam: Flaubert i Rozanov. // Radovi. Razdio filoloških znanosti (27). 37(27) (2000) , 27; 171-184 (kongresno priopćenje, znanstveni).

502. Medarić, Magdalena.
Mjesto simultanizma u Nabokovljevoj i Pasternakovoj estetici.. // Književna smotra. XXXII (2000) , 115-116 (1-2); 103-111 (članak, znanstveni).

503. Medarić, Magdalena.
Višeslojno mišljenje V. Nabokova i trenutačno zauvijek B. Pasternaka kao njihove poetičke i estetičke kategorije. // Umjetnost riječi. XLIV (2000) , 2-3; 179-191 (članak, znanstveni).

504. Medarić, Magdalena.
Vladimir Nabokov v rusle ornamental'noj prozy. K voprosu o terminologičeskih raznoglasiah. // Revue des etudes slaves. LXXII (2000) , 3-4; 333-341 (članak, znanstveni).

505. Medve, Zoltan.
Prekoncepció : axiológia és agatológia. // Jelenkor. 9 (2000) ; 954-959 (članak, znanstveni).

506. Menac, Antica; Dabo-Denegri, Ljuba; Dragičević, Dragica; Nikolić-Hoyt, Anja; Sočanac, Lelija; Žagar-Szentesi Orsolya.
Ortografska adaptacija modela šest europskih jezika u hrvatskome. // Filologija. 34 (2000) ; 139-174 (članak, znanstveni).

507. Menac-Mihalić, Mira.
Frazemi s nazivima kukaca u hrvatskim govorima. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 26 (2000) , 1; 179-195 (članak, znanstveni). prilozen text rada

508. Mićanović, Krešimir.
Posvojni pridjevi i izražavanje posvojnosti. // Suvremena lingvistika. 49-50 (2000) , 1-2; 111-123 (članak, znanstveni). URL link to work

509. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Uloga straha od jezika u učenju stranog jezika. // Strani jezici. XXIX (2000) , 1-2; 9-13 (članak, znanstveni).

510. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Beyond language learning strategies: A look at the affective link. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLV-XLVI (2000) , 1; 11-23 (članak, znanstveni).

511. Mihaljević Djigunović, Jelena; Beli, Vesna.
Writing skills of advanced level: Evidence from six case studies. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLV-XVVI (2000) , 1; 65-73 (članak, znanstveni).

512. Mihaljević, Milan.
Novljanski dvolist brevijara iz 14. st.. // Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 34 (2000) ; 175-208 (članak, znanstveni).

513. Mihaljević, Milan.
Dosadašnja čitanja darovnice slavnoga Dragoslava. // Fluminensia. 12 (2000) , 1-2; 1-15 (članak, znanstveni).

514. Mokrović, Ljiljana.
Vidrić u kontekstu europskoga modernizma (Uz 125. obljetnicu Vidrićeva rođenja). // Gazophylacuim, Časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku. V (2000) , 1-2; 53-66 (članak, znanstveni).

515. Narančić Kovač, Smiljana.
Razmišljanjem i suradnjom malih k samostalnome čitanju velikih. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 2 (2000) , 1; 105-118 (prethodno priopćenje, znanstveni).

516. Nikčević, Sanja.
Miro Gavran- temelj dobrog kazališta. // Dometi, Matica hrvatska - Ogranak Rijeka. X (2000) , 1-4; 59-62 (članak, znanstveni).

517. Nižić, Živko.
Niccolo' Tommaseo nella stampa dalmata del tempo (fino al 1o maggio 1874). // Quaderni veneti. 31-32 (2000) ; 345-427 (članak, znanstveni).

518. Novaković, Darko.
Prerano oplakani Sannazaro ili kako je dubrovački povjesničar Ludovik Crijević Tuberon zabunom napisao četiri epitafa. // Vijenac. 8 (2000) , 156; 10-11 (prethodno priopćenje, znanstveni).

519. Novaković, Goran.
O nazivu usmena književnost. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 6. (2000) , 1.; 140-144 (članak, znanstveni).

520. Pandžić, Vlado.
Hrvatsko osnovno školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918.. // Život i škola. 3 (2000) ; 5-14 (pregledni rad, znanstveni).

521. Pavičić, Višnja.
Istraživanje strategija učenja vokabulara. // Strani jezici. 29 (2000) , 1-2; 15-25 (članak, znanstveni).

522. Pavličević-Franić, Dunja.
Usvajanje hrvatskog standardnog jezika u sustavu okomite dvojezičnosti. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 141 (2000) , 1; 75-86 (članak, znanstveni).

523. Pederin, Ivan.
Korčula kao gradski organizam u austrijskom i njemačkom putopisu. // Godišnjak grada Korčule. V (2000) , 5; str.129-132. (članak, znanstveni).

524. Pederin, Ivan.
Le Relazioni di viaggio iberiche dopo la conquista di Messico come incontro del cristianesimo coll’animismo. // Crkva u svijetu. XXXV (2000) , 2; 161-188 (članak, znanstveni).

525. Peričić, Helena.
Ljubomir Maraković, zanemareni katolički kritičar, i engleska književnost. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. 30 (2000) ; 109-125 (članak, znanstveni).

526. Peti, Mirko.
Onaj koji i ono što. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 26 (2000) ; 197-213 (članak, znanstveni).

527. Petrović, Bernardina.
Frazeologija u "Srijemskim pričama" Ise Velikanovića. // Riječ : časopis za filologiju. 6 (2000) , 2; 63-76 (članak, znanstveni).

528. Pšihistal, Ružica.
Mitska priča u Petrićevim filozofijskim dijalozima: Della historia diece dialoghi i Della retorica dieci dialoghi. // Umjetnost riječi. XLlV (2000) , 2-3; 71-101 (članak, znanstveni).

529. Pšihistal, Ružica.
M. A. Relković i basne. // Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci. 17 (2000) ; 101-117 (članak, znanstveni).

530. Radman, Vivijana.
Hamlet ; žensko čitanje. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 115-116(1-2) (2000) ; 139-142 (članak, znanstveni).

531. Raffaelli, Ida.
Neki vidovi kognitivne semantike u rekonstrukciji semantičkih struktura. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2000) , 49-50; 125-141 (članak, znanstveni).

532. Rudan, Evelina.
Motivi usmenih predaja u novijem čakavskom pjesništvu Istre. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 6 (2000) , 2; 163-171 (članak, znanstveni).

533. Šabić, Marijan.
Šenoine Povjestice i Erbenova Kytice ; između mita i predaje. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 32 (2000) , 4; 143-150 (članak, znanstveni).

534. Sambunjak, Slavomir.
Bernardinski tekstovi hrvatskoga srednjovjekovlja. // Radovi. Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet-Zadar. Razdio filoloških znanosti.. 37 (2000) , 27; 1-24 (članak, znanstveni).

535. Šimić, Marinka.
Jezik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima. // Slovo. 50 (2000) ; 5-117 (članak, znanstveni).

536. Šimunković, Ljerka.
Prehrana bosanskog Omer bega Babića i njegove pratnje u splitskom lazaretu. // Građa i prilozi za povijest Dalmacije. 16 (2000) , nema; 261-294 (članak, znanstveni).

537. Šimunković, Ljerka.
Mirjana Urban, Juraj Dragišić (Georgius Benignus Salviatis) u hrvatskoj literaturi od 16. do 20. stoljeća, Dubrovnik, Dubrovačke knjižnice Dubrovnik, 1998, 174 pp.. // Atti e memorie della società dalmata di storia patria. 11(22) (2000) , 2; 295-296 (prikaz, znanstveni).

538. Škarić, Ivo.
Č i đ. // Govor: časopis za fonetiku. 17 (2000) , 2; 1-28 (članak, znanstveni).

539. Splivalo-Rusan, Jagoda.
Sepstvo/a/ u previše značenja? (književni odnos A. Carter i S. Rushdiea). // Književna smotra. XXXII (2000) , 117 (3); 105-110 (članak, znanstveni).

540. Štebih, Barbara.
Vojni terminološki germanizmi u Rječniku hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 26 (2000) , 26; 245-260 (članak, znanstveni).

541. Stepanić, Gorana.
I veličina je važna. // Vijenac. 8 (2000) , 175; 9 (članak, znanstveni).

542. Stolac, Diana.
Matične knjige - izvor za filološka istraživanja. // Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci. 41-42 (2000) ; 361-368 (pregledni rad, znanstveni).

543. Tafra, Branka.
Lice i osoba. // Jezik. 47 (2000) , 3; 95-105 (članak, znanstveni).

544. Tafra, Branka.
Kašićevi tragovi u hrvatskoj gramatici. // Jezik. 47 (2000) , 2; 43-52 (članak, znanstveni).

545. Tatarin, Milovan.
Pjesni razlike pisaoca stonskih. // Dubrovnik. XI (2000) , 1-2; 305-333 (članak, znanstveni).

546. Timko, Oksana; Myholynec, Olha.
Botanična nomenklatura pridunajskih Rusnakoh i zakarpatskih Ukrajincoh. // Dumky z Dunaju. 2 (2000) ; 318-323 (članak, znanstveni).

547. Tomislav Talanga.
Deutsche Wochentagsnamen. // Zagreber germanistische Beiträge. 9 (2000) ; 141-157 (članak, znanstveni).

548. Užarević, Josip.
Smrt u lirici Vladimira Kovačića. // Republika. . (2000) , 1-2; 97-112 (članak, znanstveni).

549. Užarević, Josip.
Simultanizam vremena?. // Filozofska istraživanja. 1 (2000) ; . (članak, znanstveni).

550. Van Valin Jr., Robert D.
A concise introduction to role and reference grammar. // Fluminensia. 12 (2000) , 1-2; 47-78 (pregledni rad, znanstveni). URL link to work

551. Vilke, Mirjana; Mihaljević Djigunović, Jelena.
Metodika nastave engleskog jezika: svjetski izazovi i hrvatski dometi. // Metodika. 1 (2000) , 1; 143-154 (pregledni rad, znanstveni).

552. Visinko, Karol.
Albi illustrati. // LG ARGOMENTI : Rivista dell centro studi di letteratura giovanile (Genova). XXXVI (2000) , 1; 36-47 (članak, znanstveni).

553. Visinko, Karol.
Osposobljavanje studenata za jezični i književni odgoj i naobrazbu. // Metodika : Časopis za teoriju i praksu metodika u predškolskom odgoju, školskoj i visokoškolskoj izobrazbi (Zagreb). I. (2000) , 1.; 111-119 (pregledni rad, znanstveni).

554. Visinko, Karol.
Poteškoće u recepciji Priča iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić. // RIJEČ : Časopis za filologiju (Rijeka). 6. (2000) , 1.; 182-190 (kongresno priopćenje, znanstveni).

555. Vlašić-Anić, Anica.
Raz-skazyvanie /raspričavanje/ haraktera. // STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE. 45 (2000) , 1-2; 87-105 (članak, znanstveni).

556. Vojvodić, Jasmina.
Gogolj je pisao tračeve. // Književna smotra. XXXII (2000) , 115-116 (1-2); 35-41 (članak, znanstveni).

557. Vrhovac, Yvonne.
Sudjelovanje studenata metodike nastave francuskog jezika u vlastitom obrazovanju. // Metodika. 1 (2000) , 1; 155-165 (pregledni rad, znanstveni).

558. Vuletić, Branko.
Stilistika Petra Guberine. // Umjetnost riječi. Časopis za znanost o književnosti. 44 (2000) , 1; 47-62 (članak, znanstveni).

559. Vulić, Sanja.
Zemljopisni nazivi u nekim govorima na sjevernodalmatinskim otocima. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 28 (2000) , 1-2; 21-38 (članak, znanstveni).

560. Vulić-Vranković, Sanja.
Imeničke tvorenice u pjesmama Ante - Tonija Valčića. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 28 (2000) , 1-2; 39-47 (članak, znanstveni).

561. Vulić-Vranković, Sanja.
O imenu blagdana sv. Vinka, đakona i mučenika. // Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci - za kulturu, umjetnost i društvena pitanja. 17 (2000) ; 365-371 (članak, znanstveni).

562. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezikovna analiza literarnega dela Viliama Pokornega. // Slavistična revija: Časopis za jezikoslovje in literarne vede. 48 (2000) , 2; 195-201 (članak, znanstveni).

563. Žagar, Mateo.
Punktuacija u najstarijim hrvatskoglagoljskim tekstovima. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. 30 (2000) , 49/50; 31-65 (članak, znanstveni).

564. Žagar, Mateo.
Ortografija natpisa Bašćanske ploče. // Krčki zbornik. 42, posebno izdanje 36 (2000) ; 211-225 (članak, znanstveni).

565. Žic Fuchs, Milena; Tuđman-Vuković, Nina.
Pričati : "novi" lik u priči o 'glagolima govorenja'. // Filologija. 35 (2000) ; 141-150 (članak, znanstveni).

566. Babić, Marko.
Prinos poznavanju života i opusa Ante Jakšića. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. 28-29 (1998/1999) , 47-48; 159-169 (članak, znanstveni).

567. Badurina-Stipčević, Vesna.
Život sv. Pavla Pustinjaka u Gašparotijevu Cvetu sveteh. // Kaj. 6 (1999) ; 39-57 (članak, znanstveni).

568. Badurina-Stipčević, Vesna.
Najstariji tekst hrvatskoglagoljskih Makabejskih knjiga. // Slavia. 68 (1999) , 2; 259-265 (članak, znanstveni).

569. Badurina-Stipčević, Vesna.
Hanuka u hrvatskoglagoljskim brevijarima. // Kolo. 3 (1999) ; 50-56 (članak, znanstveni).

570. Banov, Estela.
Problemi klasifikacije puckog poboznog pjesnistva kvarnerskog prostora. // Rijecki teoloski casopis. 2 (1999) , 14; 307-318 (članak, znanstveni).

571. Banov, Estela.
Tradicijsko usmeno pjesništvo na Kvarneru u našem vremenu. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 5 (1999) , 2; 93-100 (članak, znanstveni).

572. Banov, Estela.
Neka stalna mjesta hrvatsko-američkih kalendara. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 5 (1999) , 1; 109-120 (članak, znanstveni).

573. Beker, Miroslav.
Defetizam u hrvatskom romanu na prijelomu stoljeća. // Umjetnost riječi. XLIII (1999) , 3-4; 263-273 (kongresno priopćenje, znanstveni).

574. Benčić, Živa.
Detstvo v Agrame 1902-03 godov M. Krleži i problema čuvstvennogo vosprijatija. // Studia Slavica Savariensia. 1 (1999) ; 52-60 (članak, znanstveni).

575. Bjelanović, Živko.
Jedno prezimensko gnijezdo kao sociolingvistički fenomen. // Riječ/ Časopis za filologiju. 5 (1999) , 1; 7-16 (članak, znanstveni).

576. Blagoni, Robert.
O nekim aspektima Lingvističkog atlasa u okvirima znanosti o jeziku. // Annales. Series historia et sociologia. 16 (1999) ; 29-44 (članak, znanstveni).

577. Blažina, Dalibor.
Julije Benešić i poljsko kazalište. // Umjetnost riječi. 1 (1999) , 2; 101-112 (članak, znanstveni). prilozen text rada

578. Blažina, Dalibor.
Hrvatska čitanja poljske romantične drame. // Književna smotra. 1 (1999) , 112-113; 165-174 (članak, znanstveni). prilozen text rada

579. Bogović, Sanja.
Frazeologija ikavsko-ekavskoga mjesnoga govora Drage. // Fluminensia. 11 (1999) , 1-2; od 143 do 163 (članak, znanstveni).

580. Božanić, Joško.
Mali - lingvostilistička interpretacija jednog zapisa nepoznatog pomorca iz 19. stoljeća o životu maloga na jedrenjacima. // Čakavska rič. 27 (1999) , 2; 143-189 (članak, znanstveni).

581. Brbora, Sanja.
O dubrovačkim obilježjima Vojnovićeva jezika. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. X (1999) , 3; 42-52 (članak, znanstveni).

582. Brdar, Mario.
Review of: Slobin, Dan Isaac, ed. (1997). The Crosslinguistic Study of Language Acquisition. Volume 5: Expanding the Contexts. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. // Suvremena lingvistika. 25 (1999) , 1-2; 195-199 (prikaz, znanstveni).

583. Brdar-Szabó, Rita; Brdar, Mario.
Rezension von: Gawlitzek-Maiwald, Ira (1997). Der monolinguale und bilinguale Erwerb von Infinitivkonstruktionen. Ein Vergleich von Deutsch und Englisch. (LA. Linguistische Arbeiten 370). Tübingen: Max Niemeyer Verlag. // Suvremena lingvistika. 25 (1999) , 1-2; 200-203 (prikaz, znanstveni).

584. Brlobaš, Željka.
Kajkavski govor Repušnice (glavna fonološka i morfološka obilježja). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (1999) , 25; 77-87 (članak, znanstveni).

585. Brlobaš, Željka.
Rječnici tehničkoga nazivlja. // RIJEČ (časopis za filologiju). 5 (1999) , 1; 17-26 (članak, znanstveni).

586. Brlobaš, Željka.
Definicije vrsta riječi u Horvatsko-slavonskoj slovnici Lavoslava Firholcera. // RIJEČ (časopis za filologiju). 5 (1999) , 2; 7-16 (članak, znanstveni).

587. Brozović Rončević, Dunja.
Nazivi za blatišta i njihovi toponimijski odrazi u hrvatskom jeziku. // Folia onomastica Croatica. 8 (1999) , 1; 1-44 (članak, znanstveni).

588. Brozović Rončević, Dunja.
Nazivi za blatišta i njihovi toponimijski odrazi u hrvatskome jeziku.. // Folia onomastica Croatica. 8 (1999) ; 1-44 (članak, znanstveni).

589. Brozović Rončević, Dunja.
Romansko-hrvatski dodiri u toponimiji Istre i kvarnerskih otoka.. // Folia onomastica Croatica. 7 (1998/1999) ; 1-21 (članak, znanstveni).

590. Brozović Rončević, Dunja; Brozović, Dalibor.
Lingvističke opozicije sjever - jug i istok - zapad na slavenskome jugu i u Slaviji kao cjelini. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 11 (1999) ; 3-10 (članak, znanstveni).

591. Bukovčan, Dragica; Gačić, Milica.
Osobitosti registra njemačkoga jezika kriminologije nasilničkoga kriminaliteta na leksičkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini. // Suvremena lingvistika. 25 (1999) , 47-48; 29-91 (članak, znanstveni).

592. Čale, Morana.
Sto tisuća i jedan d(r)ugi nos. // Dubrovnik. X (1999) , 4; 59-69 (članak, znanstveni).

593. Čale, Morana.
Rođenje nesuvremenog protagonista iz duha glume : koristi i štete od iskušavanja povijesti na sebi u Pirandellovu Henriku IV. i Krležinom Areteju. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 1 (111) (1999) ; 109-138 (članak, znanstveni).

594. Car-Mihec, Adriana.
Postmoderna drama (terminološki aspekti),. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 11 (1999) , 1-2; 49-72 (članak, znanstveni). URL link to work

595. Car-Mihec, Adriana.
'Filip Oktet i čarobna frula' Pave Marinkovića. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 5 (1999) , 2; 101-110 (članak, znanstveni). prilozen text rada

596. Ćosić, Vjekoslav.
Jedna prikrivena morfosintaktička shema rečeničnog modaliteta. // Radovi - Razdio filoloških znanosti (26). 36 (26) (1999) , 1; 85 - 95 (članak, znanstveni).

597. Čunčić, Marica.
Crtež u glagoljskoj paleografiji. // Gazophylacium, časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku. IV (1999) , 1-2; 66-73 (članak, znanstveni). prilozen text rada

598. Čunčić, Marica.
Pulski odlomak glagoljskoga misala iz 15. st.. // Slovo : časopis Staroslavenskog instituta. 47-49 (1999) ; 177-207 (članak, znanstveni). prilozen text rada

599. Čunčić, Marica.
Duktus tipova glagoljskoga pisma. // Filologija, časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 32 (1999) ; 13-38 (članak, znanstveni). prilozen text rada

600. Despot, Loretana.
De litteris u Kašićevoj gramatici. // Jezikoslovlje. II (1999) , 2-3; 84-100 (kongresno priopćenje, znanstveni).

601. Dragić, Marko.
Predaje i legende o tvrđavama u Bosni i Hercegovini. // Hercegovina : časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe. 4-5 (1998/1999) , 12-13; 135-147 (članak, znanstveni).

602. Dragić, Marko.
Predaje i legende o vodama. // Motrišta, glasilo Matice hrvatske Mostar. 12. (1999) ; 34-42 (članak, znanstveni).

603. Dragić, Marko.
Etimološke predaje Hrvata u Bosni i Hercegovini. // Hrvatska misao (Sarajevo). 4 (1999) , 10; 116-127 (članak, znanstveni).

604. Dragić, Marko.
Vrhbosanske srednjovjekovne crkve i mučenici u povijesti i predaji. // Hrvatska misao, časopis za umjetnost i znanost Matice hrvatske Sarajevo. 11-12 (1999) ; 151-157 (članak, znanstveni).

605. Dragić, Marko.
Hrvatske predaje i legende o povijesnim događajima u Bosni i Hercegovini. // Gaudeamus, znanstveno-stručni časopis za društvena pitanja, Mostar.. 1 - 2 (1999) ; 135-144 (članak, znanstveni).

606. Dürrigl, Marija-Ana.
Obrete mesta nekaę nevedomaę - videnje u Legendi o sv. Agapitu. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 47-49 (1999) ; 209-219 (članak, znanstveni). URL link to work

607. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Marginalia medica miscellanea in Croatian Glagolitic monuments: startingpoints for interdisciplinary investigations. // Viator. UCLA Medieval and renaissance Studies. 30 (1999) ; 383-396 (članak, znanstveni).

608. Erdeljac, Vlasta.
Leksički utjecaj na identifikaciju fonema . // Strani jezici. 28 (1999) , 2; 74-84 (članak, znanstveni).

609. Fabijanić, Ivo.
Osnovne dihotomije strukturalne lingvistike i tumačenje termina 'praznina' u Carstvu znakova Rolanda Barthesa. // Radovi - Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filoloških znanosti. 38 (1999) , 28; 119-126 (članak, znanstveni).

610. Fališevac, Dunja.
Der Concettismus in der kroatischen Barocklyrik. // Studia Slavica Savariensia. 1 (1999) , .; 21-34 (članak, znanstveni).

611. Filipi, Goran.
Romanske in germanske prvine v italijansko-slovenskem slovarju Gregorija Alasie . // Annales: Anali za istrske in mediteranske študije, Koper. 16 (1999) ; 17-28 (članak, znanstveni).

612. Filipi, Goran.
Perojski ornitonimi. // Tabula. 2 (1999) ; 95-101 (članak, znanstveni).

613. Filipi, Goran.
Ornitonimi u rukopisnom rječniku fra Josipa Jurina. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 27 (1999) , 1; 5-28 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

614. Filipi, Goran.
Pučki nazivi za pupavca u Istri i na otoku Krku. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 1 (1999) ; 23-26 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

615. Filipović, Rudolf; Dabo-Denegri, Ljuba Dragičević, Dragica; Menac, Antica; Nikolić-Hoyt, Anja; Sočanac, Lelija; Žagar-Szentesi, Orsolya.
Transmorfemizacija modela šest europskih jezika u hrvatskom. // Filologija. 33 (1999) , 1; 15-54 (članak, znanstveni).

616. Filipović, Rudolf; Menac, Antica i dr.
Transmorfemizacija modela šest europskih jezika u hrvatskom. // Filologija. 33 (1999) , .; 15-54 (članak, znanstveni).

617. Fink, Željka.
Russkie i horvatskie frazeologizmy so značeniem "umeret'". // Studia Russica. XVII (1999) , x; 268-274 (članak, znanstveni).

618. Flaker, Aleksandar.
Moskovskie zapahi i musor 1925 goda. // Studia Litterraria Polono-slavica 4. (1999) , 4; 285-293 (članak, znanstveni).

619. Flaker, Aleksandar.
Krležas Wiener Kaleidoskop. // Wiener Slavistisches Jahrbuch. . (1999) , 45; 21-27 (članak, znanstveni).

620. Fox, Renata.
The Social Identity of Management Ergolect. // English for Specific Purposes. 18 (1999) , 3; 261-278 (članak, znanstveni). URL link to workURL link to work

621. Frančić, Anđela.
Međimurska ojkonimija kao predmet znanstvenoga istraživanja. // Folia onomastica Croatica. 8 (1999) , x; 67-79 (članak, znanstveni).

622. Frančić, Anđela.
Bačko-baranjsko-srijemsko mjestopisno troknjižje.. // Folia onomastica Croatica. 8 (1999) ; 233-236 (članak, znanstveni).

623. Frančić, Anđela.
Etimologijsko-motivacijski rječnik staropoljske antroponimije. // Folia onomastica Croatica. 8 (1999) ; 223-226 (članak, znanstveni).

624. Frančić, Anđela.
Međimurska ojkonimija kao predmet znanstvenog istraživanja.. // Folia onomastica Croatica. 8 (1999) ; 67–79 (članak, znanstveni).

625. Frančić, Anđela.
Pomodna osobna imena. // Jezik. 46 (1999) , 5; 172-178 (članak, znanstveni).

626. Frangeš, Ivo.
Marulićeve Quinquaginta parabolae kao tematsko iskrište baroknom i suvremenom pjesništvu. // Colloquia Maruliana. 8 (1999) ; 169-177 (članak, znanstveni).

627. Fruk, Marina.
Agramer Sonntags-Zeitung - das erste Anzeigenblatt im kroatischen Pressewesen. // Zagreber germanistische Beiträge. 8 (1999) , 8; 161-173 (članak, znanstveni).

628. Fruk, Marina.
Jezik i glazba. // Riječ. 5 (1999) , 2; 24-29 (članak, znanstveni).

629. Gabrić-Bagarić, Darija.
Bartol Kašić - pisac prve hrvatske gramatike. // Hrvatski iseljenički zbornik 2000.. (1999) ; 142-152 (članak, znanstveni).

630. Gabrić-Bagarić, Darija.
Rubni zapisi u Kašićevoj rukopisnoj Bibliji. // Rasprave instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. (1999) , 25; 99-121 (članak, znanstveni).

631. Gehrmann, Zygfryd Eckardt.
Bewegungslernen und Phonetik: Grundlagen einer bewegungswissenschaftlichen Analyse aussprachlicher Lernprozesse. // SPASS Siegener Papiere zur Aneignung aussprachlicher Lernprozesse. 1999 (5) (1999) ; 1-32 (članak, znanstveni).

632. Gehrmann, Zygfyd Eckardt.
Wie lernt der phonetische Lernanfänger in der Ausspracheschulung? -Unterrichtsmethodische Folgerungen aus einer motorisch-kognitiven Grundlegung des Ausspracheerwerbs. // Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft. Beiheft. 1999 (8) (1999) ; 37-64 (članak, znanstveni).

633. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
Intertextuality in Paljetak's 'After Hamlet'. // The Bridge Collection - Classical and Contemporary Croatian Writers. 1 (1999) ; 23-37 (članak, znanstveni).

634. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
Yeats, Postcolonialism, and Turn-of-the-Century Aesthetics. // European Journal of English Studies. 3 (1999) , 3; 314-326 (članak, znanstveni).

635. Glavinić, Vera.
La letteraura istriana del primo Ottocento: Andrea Jacopo Contento. // TABULA. 1 (1999) , 1; 113-120 (pregledni rad, znanstveni).

636. Gluhak, Alemko.
Neke praslavenske riječi u hrvatskom. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 11 (1999) , 11; 11--20 (članak, znanstveni).

637. Gluhak, Alemko.
Neke praslavenske riječi u hrvatskom. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 11 (1999) , 11; 11--20 (članak, znanstveni).

638. Grčević, Mario.
Zablude o istočnohercegovačkim govorima kao dijalekatnoj osnovici hrvatskoga književnog jezika (drugi dio). // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 46 (1999) , 3; 81-94 (članak, znanstveni). prilozen text rada

639. Grčević, Mario.
Ponovno o 'istočnohercegovačkoj štokavštini' i kroatističkim stranputicama. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 47 (1999) , 1; 18-32 (članak, znanstveni). prilozen text rada

640. Ham, Sanda.
Osoba, osobno, neosobno. // Jezik. 46 (1999) , 3; 94-103 (članak, znanstveni).

641. Horvat, Marijana.
Prinosi za terminološku bibliografiju (na temelju ostavštine Vlatka Dapca). // Riječ. 5 (1999) , 1; 26-38 (članak, znanstveni).

642. Horvat, Marijana.
Kondicional u Zografskom četveroevanđelju. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , 25; 141-153 (članak, znanstveni).

643. Horvat, Marijana.
O nekim semantičkim posebnostima leksika Marulićeva "Naslidovan'ja". // Riječ: časopis za filologiju. 2. (1999) ; 30.-37. (članak, znanstveni).

644. Hrnjak, Anita.
Semantički opseg imenice "krv" kao komponente frazema. // Riječ. 2 (1999) ; 38-49 (članak, znanstveni).

645. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Ostavština Vlatka Dapca (analiza rukopisne građe). // Riječi. 5 (1999) ; 39-49 (članak, znanstveni).

646. Ivanetić, Nada; Karlavaris-Bremer, Ute.
O nekim onimijskim frazemima u hrvatskom i njemačkom jeziku. // Riječ. 1 (1999) ; 50 - 61 (članak, znanstveni).

647. Jelčić, Dubravko.
Andrićeve hrvatske teme i Andrić kao hrvatska tema. // Forum. 71 (1999) , 1-3; 15-33 (članak, znanstveni).

648. Jelić, Andrea-Beata.
Strategije učenja i nastava stranih jezika. // Strani jezici. XXVIII (1999) , 3-4; 177-190 (pregledni rad, znanstveni).

649. Jesenković, Jelena.
Vučetićev san. // Čakavska rič. 27 (1999) , 2; 191-285 (članak, znanstveni).

650. Jukić-Gregurić, Tatjana.
A Lasting Performance: Jane Austen. // Links and letters. - (1999) , 6; 23-24 (članak, znanstveni).

651. Karabalić, Vladimir.
Handlungserlebnisse. // Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft. 8 (1999) ; 65-82 (članak, znanstveni).

652. Kolenić, Ljiljana.
Glagolski načini i vremena u starim hrvatskim gramatikama. // Jezikoslovlje. 2 (1999) , 2-3; 101-126 (članak, znanstveni).

653. Kolenić, Ljiljana.
Morfološko-tvorbene osobine ilačkoga govora u okviru slavonskoga dijalekta. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 11 (1999) , 11; 41-47 (kongresno priopćenje, znanstveni).

654. Kordić, Snježana.
Složeni veznik "tim više što". // Naš jezik. 33 (1999) , 1-2; 5-14 (članak, znanstveni). prilozen text rada

655. Kordić, Snježana.
Kongruencija s "Vi" iz poštovanja. // Naučni sastanak slavista u Vukove dane. 28 (1999) , 2; 127-139 (članak, znanstveni). prilozen text rada

656. Kryžan Stanojević, Barbara.
Funkcioniranje termina u struci i izvan nje. // Riječ, časopis za filologiju. 5 (1999) , 1; 62-68 (članak, znanstveni).

657. Kučanda, Dubravko.
O logičkom subjektu. // Filologija. 32 (1999) , 32; 75-90 (članak, znanstveni).

658. Kučanda, Dubravko.
Pasivizacija kao strategija subjektivizacije/topikalizacije. // Jezikoslovlje. 2 (1999) , 2-3; 17-33 (članak, znanstveni).

659. Kučanda, Dubravko.
Imaju li meteorološke predikacije subjekt. // Filologija. 33 (1999) , 33; 75-91 (članak, znanstveni).

660. Kuna, Branko.
O izricanju posvojnosti prijedložnim genitivnim izrazima. // Jezikoslovlje. 2 (1999) , 2-3; 34-44 (članak, znanstveni). URL link to work

661. Kuna, Branko.
Norma i posvojni genitiv bez odredbe. // Jezik. 47 (1999) , 1; 1-9 (članak, znanstveni). URL link to work

662. Kurtović, Ivana; Šimunović, Petar.
Fonološki sustav govora Krilo Jesenica. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , 1; 155-169 (članak, znanstveni).

663. Lederer, Ana.
Hrvatska drama i kazalište na kraju 20. stoljeća. // Umjetnost riječi. XLIII (1999) , 3-4; 297-304 (pregledni rad, znanstveni).

664. Lisac, Josip.
Mjesto murterskoga govora u čakavskom narječju. // Mogućnosti. 46 (1999) , 1-3; 107-111 (članak, znanstveni).

665. Lisac, Josip.
Faust Vrančić i Bartol Kašić. // Hrvatska misao. 3 (1999) , 13; 109-113 (članak, znanstveni).

666. Lisac, Josip.
Čakavsko narječje i njegova proučavanja. // Čakavska rič. 27 (1999) , 1; 63-70 (članak, znanstveni).

667. Lončarić, Mijo.
O istraživanju lužičkosrpsko-hrvatskih jezičnih veza. // Letopis. x (1999) , 46; 101-110 (članak, znanstveni).

668. Lukežić, Iva.
Razvoj i uspostava hrvatskoga jezika u starijim razdobljima. // Fluminensia. 11 (1999) , 1-2; 101-142 (članak, znanstveni).

669. Lukežić, Iva.
Razvoj prezenta i imperativa u čakavskome narječju. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , 25; od 195 do 222 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

670. Lukić, Milica.
Bilježenje jera u Psaltiru prvotiska Brevijara iz 1491. godine. // Jezikoslovlje. II. (1999) , 2-3; 147-156 (članak, znanstveni).

671. Lukić, Milica.
O neobjavljenom rječniku Josipa Ribarića. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 2 (1999) ; 145-149 (pregledni rad, znanstveni).

672. Lukšić, Irena.
Došlo je vrijeme : Pretres viktora Krivulina. // Umjetnost riječi. 43 (1999) , 1; 20-40 (članak, znanstveni).

673. Lukšić, Irena.
XX. stoljeće. // Književna smotra. XXXI (1999) , 111; 216-216 (ostalo, znanstveni).

674. Lukšić, Irena.
Razgovori s Brodskim. // Književna smotra. XXXI. (1999) , 111; 211-213 (prikaz, znanstveni).

675. Lukšić, Irena.
Sugovornici na piru. // Književna smotra. XXXI. (1999) , 112-113; 183-185. (prikaz, znanstveni).

676. Lupić, Ivan.
Jedan pogled na dva vukovca: Vatroslav Rožić i Tomo Maretić. // Kolo. 9 (1999) ; 43-49 (članak, znanstveni).

677. Machiedo, Mladen.
Un momento di serenita': alle origini di "Taccuino slavo". // Studia Romanica et Anglica Zagabriensia. 44 (1999) ; 85-97 (članak, znanstveni).

678. Machiedo, Mladen.
Al di la' del "basa (...) e scrivi" di C.L.Cergoly. // Studia Romanica et Anglica Zagabriensia. 44 (1999) ; 99-106. (članak, znanstveni).

679. Majhut, Berislav.
Robinson i Genoveva. // Književna smotra. 31 (1999) , 112/113; 121-142 (članak, znanstveni).

680. Malić, Dragica.
Varijante marijinskih molitava u dubrovačkim molitvenicima i tzv. Marulićevu molitveniku. // Filologija. 32 (1999) ; 107-143 (članak, znanstveni).

681. Mamić, Mile.
Medicinsko nazivlje u pravu. // Jezik. 47 (1999) , 1; 10-12 (članak, znanstveni).

682. Mamić, Mile.
Ponovno pozivam na suradnju. // Vladavina prava. III (1999) , 2; 7-14 (članak, znanstveni).

683. Mardešić, Ivo.
Politika i estetika kod britanskih putopisa o Dalmaciji u 19.stoljeću. // Radovi Filozofskog Fakulteta u Zadru. 36 (1999) , 26; 155-167 (članak, znanstveni).

684. Maresić, Jela.
Đurđevečki rječnik. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 11 (1999) ; 187-254 (pregledni rad, znanstveni).

685. Marijanović, Stanislav.
Slovaci u hrvatskoj kulturi: S osobitim obzirom na Josipa Strossmayera i Janka Tombora. // Kolo, Časopis Matice hrvatske. IX (1999) , 4; 562-568 (članak, znanstveni).

686. Marinković, Dušan.
Rana publicistika Ive Andrića. // Prosvjeta. . (1999) , 34; 20-26 (članak, znanstveni).

687. Marinković, Dušan.
Srpske književne teme mladog Vatroslava Jagića. // Ljetopis Srpskog kulturnog društva "Prosvjeta". 4 (1999) ; 267-276 (članak, znanstveni).

688. Matijević-Matešić, Hajdi.
Priče za djecu Milana Crnkovića. // RIJEČ : Časopis za filologiju. 5. (1999) , 1.; 143-149 (kongresno priopćenje, znanstveni).

689. Medarić, Magdalena.
Odjeci hrvatske kulture u djelu A. S. Puškina. // Književna smotra. 112-113 (1999) , 2-3; 35-45 (članak, znanstveni).

690. Medarić, Magdalena.
Miroslav Krleža o ruskom modernizmu. // Studia Slavica Saveriensia 1. 1 (1999) , 1; 71-80 (članak, znanstveni).

691. Medved Krajnović, Marta.
Učeničke strategije i testovi stranih jezika. // Strani jezici. XXVIII (1999) , 3-4; 149-155 (pregledni rad, znanstveni).

692. Medve Zoltan.
“Gesamtmoralwerk”. // Jelenkor. 9 (1999) ; 962-965 (pregledni rad, znanstveni).

693. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Kako motivirani učenici uče strani jezik?. // Strani jezici. XXVIII (1999) , 3-4; 191-196 (članak, znanstveni).

694. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Language learning strategies and Croatian EFL learners. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLIV (1999) , 1; 275-286 (članak, znanstveni).

695. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Attitudinal profile of the young EFL beginner: findings of the Croatian project. // Network. 2 (1999) , 1; 38-45 (članak, znanstveni).

696. Mihaljević, Milan.
Nekoliko pabiraka iz hrvatskoglagoljskih kodeksa. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , 1; 223-232 (članak, znanstveni).

697. Mihaljević, Milan.
Novootkriveni glagoljski fragmenti u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka. // Dometi. 7-12 (1999) ; 26-38 (članak, znanstveni).

698. Mihaljević, Milica.
Kako se na hrvatskome kaže WWW?. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25. (1999) ; 233-248 (članak, znanstveni).

699. Mokrović, Ljiljana.
Dva slikarska aspekta Vidrićeva pjesništva. // Croatica. 28/29 (1999) , 47/48; 89-109 (članak, znanstveni).

700. Nazor, Anica.
Senjski Transit svetoga Jerolima i Hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) ; 249-255 (članak, znanstveni).

701. Nazor, Anica.
Akademik Eduard Hercigonja i Staroslavenski institut. // Dometi. VII-XII (1999) ; 23-25 (članak, znanstveni).

702. Nemec, Krešimir.
Poetika Leskovarove proze. // Forum, mjesečnik razreda za književnost HAZU. 61 (1999) , 4-6; 703-709 (pregledni rad, znanstveni).

703. Nižić, Živko.
Sentimento dell'addio nella poesia in vernacolo zaratino di Giuseppe Sabalich (1856-1928). // Quaderni veneti. 29 (1999) ; 121-143 (članak, znanstveni).

704. Novaković, Darko.
Marulić and the Metaphysical Dimension of History. // Most-The Bridge. 10 (1999) , 1-4; 137-139 (članak, znanstveni).

705. Novaković, Darko.
Marulić's Love Poetry in Scotland. // Most-The Bridge. 10 (1999) , 1-4; 130-132 (članak, znanstveni).

706. Novaković, Darko.
Boetije u vrtlogu samostanskih skandala: nepoznati rukopis Filipa Zadranina s kraja 15. stoljeća. // Vijenac. 7 (1999) , 128; 12-13 (prethodno priopćenje, znanstveni).

707. Novaković, Goran.
Suvremenost usmene književnost. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 5. (1999) , 1.; 150-154 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

708. Oraić Tolić, Dubravka.
Kraj stoljeća. Mit i književnoznanstveni termin. // Umjetnost riječi. XLIII (1999) , 3-4; 199-210 (kongresno priopćenje, znanstveni).

709. Oraić Tolić, Dubravka.
Kraj zbilje? Prilog problematici postmoderne eshatologije. // Republika. LV (1999) , 9-10; 64-69 (članak, znanstveni).

710. Oraić Tolić, Dubravka.
Sverhcelovek i podcelovek. // Russian Literature. XLV (1999) , -; 87-92 (članak, znanstveni).

711. Pandžić, Vlado.
Hrvatsko srednje školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918.. // Život i Škola. 1-2, (1999) ; 9-22 (pregledni rad, znanstveni).

712. Pavelin, Bogdanka.
Les gestes quasi-linguistiques à la lumière de la pragmatique langagière française. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 44 (1999) ; 239-249 (članak, znanstveni).

713. Pavičić, Višnja.
Model strateškog pristupa učenju vokabulara engleskog jezika. // Strani jezici. 28 (1999) , 3-4; 209-217 (članak, znanstveni).

714. Pederin, Ivan.
Die römische Reisebeschreibung. // Riječ. 5 (1999) , 1; 155-174 (članak, znanstveni).

715. Peruško, Tatjana.
Nevidljivost : utopijski atlas književnosti (uz čitanje Calvinovih "Nevidljivih gradova"). // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 31 (1999) , 3(1); 191-197 (članak, znanstveni).

716. Peti, Mirko.
O tzv. sadržaju imena. // Folia onomastica Croatica. x (1999) , 8; 97-122 (članak, znanstveni).

717. Peti, Mirko.
Što subjekt i predikat znače?. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (1999) , 25; 263-288 (članak, znanstveni).

718. Petrović, Bernardina.
Nacrtak za Frazeološki rječnik Josipa Kozarca. // Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci. 17 (1999) , 1; 87-101 (članak, znanstveni).

719. Petrović, Bernardina.
Struktura rječničkoga članka u sinonimnim rječnicima. // Filologija. 32 (1999) , 1; 167-182 (članak, znanstveni).

720. Pintarić, Ana.
Utjecaj Mandićevog Uputjenja na Relkovićev Kuchnik. // Jezikoslovlje. II (1999) ; 157-170 (kongresno priopćenje, znanstveni).

721. Pintarić, Ana; Peko, Anđelka.
Razvijanje kritičkog mišljenja u nastavi hrvatskoga jezika . // Život i škola, časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 45 (1999) , 1-2; 23-39 (članak, znanstveni).

722. Pliško, Lina.
Akcenatski sustav mjesnih govora Barbanštine. // Annales : Anali za istrske in mediteranske študije. Series historia et sociologia. 16 (1999) ; 57-66 (članak, znanstveni).

723. Pliško, Lina.
Refleks praslavenskoga fonema (e) u mjesnim govorima barbanštine. // Tabula : časopis Filozofskog fakulteta u Puli. 1 (1999) ; 83-93 (članak, znanstveni).

724. Pšihistal, Ružica.
Život i djelo M. A. Relkovića. // Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci. 16 (1999) ; 77-101 (članak, znanstveni).

725. Rabac Čondrić, Glorija.
L'espressione poetica nei dialetti istriani. // TABULA. 1 (1999) , 1; 93-111 (pregledni rad, znanstveni).

726. Rem, Goran; Sablić Tomić, Helena.
Uvod u čitanje hrvatske književnosti u Slavoniji. // Umjetnost riječi. 43 (1999) ; 133-146 (pregledni rad, znanstveni).

727. Roić, Sanja.
Il mestiere del sonettista. Un metacanzoniere croato. // Europa orientalis. 18 (1999) , 2; 91-106 (članak, znanstveni).

728. Roić, Sanja.
La caduta di Venezia di August Šenoa (1876). // Quaderni veneti. ne (1999) , 29; 113-120 (članak, znanstveni).

729. Schaub Gomerčić, Ines.
Slovenija na vojnom zemljovidu 1763.– 1787.. // Folia onomastica Croatica. 8 (1999) ; 237– ; 240 (članak, znanstveni).

730. Šejić, Rafaela.
Akcenatska kretanja u prezentu višesložnih ruskih i čakavskih glagola. // Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. 36(26) (1999) , 1; 257-264 (članak, znanstveni).

731. Seljan, Sanja.
Unifikacijske gramatike kao okvir za leksičko-funkcionalnu gramatiku (LFG). // Suvremena lingvistika. 1-2 (1999) , 47-48; 181-193 (pregledni rad, znanstveni).

732. Sesar, Dubravka; Vidović, Ivana.
Što je novogovor učinio hrvatskomu jeziku?. // Jezik. 47/3 (1999) , 3; 81-94 (članak, znanstveni).

733. Šimunkovia, Ljerka.
La mitologia greca e romana del dizionario figurato di Antonio Putti. // Atti e Memorie della Societa Dalmata di Storia patria. Collana monografica. Vol.XXI - N.S. X (1999) , N.1 ; 43-51 (članak, znanstveni).

734. Šimunkovia, Ljerka.
Šimunkovia, Ljerka. // Građa i prilozi za povijest Dalmacije. 15 (1999) ; 131-140 (članak, znanstveni).

735. Šimunkovia, Ljerka.
Il padovano Antonio Putti e il suo "Dizionario figurato". // Padova e il suo territorio. XIV (1999) , 80; 8-12 (članak, znanstveni).

736. Šimunković, Ljerka.
La vita di Antonio Putti vista dalle fonti storiche. // Atti e Memorie della Societa Dalmata di Storia Patria, Collana monografica, . Vol. XXI - N.S.X (1999) , N.1; 89-124 (članak, znanstveni).

737. Šimunković, Ljerka.
Il padovano Antonio Putti e il suo "Dizionario figurato". // Padova e il suo territorio. XIV (1999) , 80; 8-12 (članak, znanstveni).

738. Šimunković, Ljerka.
Služba tumača i dragomana u Splitu za vrijeme mletačke uprave. // Kulturna baština. 30 (1999) , -; 65-86 (članak, znanstveni).

739. Šimunković, Ljerka.
Prvi mletački dvojezični talijansko-hrvatski proglas . // Građa i prilozi za povijest Dalmacije. 15 (1999) , -; 131-140 (članak, znanstveni).

740. Škara, Danica.
Colours and Metaphors: Cognitive Perspectives. // Radovi FF u Zadru. 37(27) (1999) ; 65-72 (članak, znanstveni).

741. Škarić, Ivo.
Sociofonetski pristup standardnom naglašavanju. // Govor: časopis za fonetiku. 16 (1999) , 2; 117-137 (članak, znanstveni).

742. Škavić, Đurđa; Varošanec-Škarić, Gordana.
Neke osobitosti hrvatskoga naglasnog sustava. // Govor: časopis za fonetiku. 16 (1999) , 1; 25-31 (članak, znanstveni).

743. Skračić, Vladimir.
Prezimena mjesta Murtera. // Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. 37 (1999) ; 39-63 (članak, znanstveni).

744. Stanojević, Mateusz-Milan.
Konceptualna metafora LJUBAV JE RAT u kolokacijama leksema 'ljubav'. // Suvremena lingvistika. 1-2 (1999) , 47-48; 155-163 (članak, znanstveni).

745. Strčić, Mirjana.
Vološćansko-opatijski "Narodni list" 1900.-1904.. // Rijeka. IV (1999) , 1-2; 53-66 (članak, znanstveni).

746. Szentesi-Žagar, Orsolya.
A magyar es a horvat nyelv szofaji rendszerei. // Studia Slavica Savariensia. 1 (1999) ; 301-311 (članak, znanstveni).

747. Težak, Dubravka.
Istra u ranijem razdoblju hrvatske dječje književnosti. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 5 (1999) , 2; 178-191 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

748. Trgovčić, Patricija.
Maurizio Tremul e Boris Biletić: due poetiche a confronto. // TABULA. 1 (1999) , 1; 131-141 (ostalo, znanstveni).

749. Turk, Marija; Pavletić, Helena.
Posrednički jezici u kalkiranju. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) ; 359-375 (članak, znanstveni).

750. Užarević, Josip.
Fenomenologija psovke. // Republika. . (1999) , 5-6; 187-200 (članak, znanstveni).

751. Užarević, Josip.
Uzajamno sanjanje. // Republika. . (1999) , 11-12; 112-121 (članak, znanstveni).

752. Vajs, Nada.
Sintagmatska i frazeološka uporaba u Vitezovićevu rječniku Lexicon Latino-Illyricum. // Filologija. 32 (1999) ; 183-206 (članak, znanstveni).

753. Vajs, Nada; Blaževac, Krešimir.
Sinonimija i jednojezični rječnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) ; 47-76 (članak, znanstveni).

754. Vajs, Nada; Meštrović, Zrnka.
Dodane riječi u Vitezovićevu rječniku Lexicon Latino-Illyricum. // Filologija. 33 (1999) ; 0449-363X (članak, znanstveni).

755. Varga, Dražen.
Discours indirect dans les langues romanes. // Studia Roamnica et Anglica Zagrabiensia. 1 (1999) , XLIV; 197-219 (članak, znanstveni).

756. Varošanec-Škarić, Gordana.
Duljina izgovornoga prolaza i ugoda glasa. // Govor: časopis za fonetiku. 16 (1999) , 2; 149-163 (članak, znanstveni).

757. Vidmarović, Natalija.
Osobennosti ritma v žitii Sergija Radonežskogo. // Studia Slavica Savariensia. 1 (1999) , .; 35-51 (članak, znanstveni).

758. Visinko, Karol.
Pristup dječjoj priči u djelu Milana Crnkovića. // RIJEČ : Časopis za filologiju (Rijeka). 5. (1999) , 1.; 175-182 (kongresno priopćenje, znanstveni).

759. Vlašić-Anić, Anica.
Harmsova "bitka sa smislovima" i dadaistički "avangardni palimpsest". // STUDIA SLAVICA SAVARIENSIA. ? (1999) , 1; 94-115 (članak, znanstveni).

760. Vojvodić, Jasmina.
Što je komično?. // Studia Slavica Saveriensia 1. 1 (1999) , 1; 125-137 (članak, znanstveni).

761. Vranić, Silvana.
O lokativu i instrumentalu jednine m. i s. r. zamjeničke deklinacije u čakavskim ekavskim govorima. // Riječ. 5 (1999) , 2; 80-90 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

762. Vrhovac, Yvonne.
Nastavnikovo jezično ponašanje i strategije podučavanja. // Strani jezici. XXVIII (1999) , 3-4; 169-176 (članak, znanstveni).

763. Vulić, Sanja.
Književni jezik Ivana Petreša. // Riječ : časopis za filologiju. 5 (1999) , 1; 96-105 (članak, znanstveni).

764. Vulić, Sanja.
O nekim imenima hrvatskih naselja u susjednim zemljama. // Jezik : Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 46 (1999) , 4; 129-136 (članak, znanstveni).

765. Vulić-Vranković, Sanja.
Frazemi u rječnicima izvornih čakavskih govora. // Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 27 (1999) , 1; 29-41 (članak, znanstveni).

766. Vulić-Vranković, Sanja.
Iz čakavske tvorbe blagdanskih imena. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 11 (1999) ; 63-73 (članak, znanstveni).

767. Vulić-Vranković, Sanja.
Hrvatska riječ u Mađarskoj. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LV (1999) , 7-8; 272-277 (osvrt, znanstveni).

768. Vulić-Vranković, Sanja.
Imeničke tvorenice u pjesmama Mate Šinkovića. // Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 27 (1999) , 2; 259-265 (članak, znanstveni).

769. Žagar, Mateo.
Gruzijska epizoda glagoljske paleografije. // Kolo. IX (1999) , 1; 259-271 (pregledni rad, znanstveni).

770. Zečević, Vesna; Lončarić, Mijo.
Jat u kajkavštini. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) ; 171-194 (članak, znanstveni).

771. Zečević, Vesna; Lončarić, Mijo.
Jat u kajkavštini. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 25 (1999) , x; 171-194 (članak, znanstveni).

772. Zima, Dubravka.
Priče iz davnine Ivane Brlić Mažuranić. // Umjetnost riječi. XLIII (1999) , 3-4; 283-295 (kongresno priopćenje, znanstveni).

773. Znika, Marija.
Obiteljski nadimci u Podravskim Podgajcima. // Folia Onomastica Croatica. x (1999) , 8; xx-xx (članak, znanstveni).

774. Bačić-Karković, Danijela.
Epifanija u "Berenikinoj kosi" N. Fabrija. // Fluminensia. 10 (1998) , 1; 121-145 (članak, znanstveni).

775. Bakran, Juraj; Lazić, Nikolaj.
Fonetski problemi difonske sinteze hrvatskoga govora. // Govor : časopis za fonetiku. XV (1998) , 2; 103--117 (članak, znanstveni).

776. Banov, Estela.
Hrvatsko pucko pobozno pjesnistvo i interferentni procesi. // Rijecki teoloski casopis. 2 (1998) , 12; 297-308 (članak, znanstveni).

777. Banov, Estela.
Urednici i izdavači hrvatskih kalendara u SAD i Kanadi. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 4 (1998) , 1; 91-103 (članak, znanstveni).

778. Banov, Estela.
Utjecaj usmenoknjiževnih tekstova na stvaralaštvo Augusta Šenoe. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 4 (1998) , 2; 105-115 (članak, znanstveni).

779. Batušić, Nikola.
Meraviglia na začaranom otoku Palmotićeve Armide i Tassov ep. // Forum : časopis razreda za suvremenu književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. XXXVII, LXX knjiga (1998) , br. 1-3; str. 211-218 (članak, znanstveni).

780. Benčić, Živa.
Metafizičko pamćenje Vjačeslava Ivanova. // Književna smotra. 4 (1998) , 110; 91-96 (članak, znanstveni).

781. Bilić, Anica.
Književni rad Marije Peakić Mikuljan. // Hrašće : časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest. III (1998) , 12; 13-23 (članak, znanstveni).

782. Bjelanović, Živko.
Posebnost u normiranju prezimenskog leksika. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 30-31 (1998) , 30-31; 427-438 (članak, znanstveni).

783. Bjelanović, Živko.
Jedan tip prezimena s protezom. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1997/1998) , 1; 57-63 (članak, znanstveni). URL link to work

784. Blažeka, Đuro.
Govor Preloga. // Kaj. 31 (1998) , 2; 23-37 (pregledni rad, znanstveni). prilozen text rada

785. Blažina, Dalibor.
Bruno Schulz: Knjiga. // Književna smotra. 30 (1998) , 108-109; 29-37 (članak, znanstveni).

786. Blažina, Dalibor.
Hrvatska čitanja "Dušnog dana". // Književna smotra. 30 (1998) , 110; 49-52 (članak, znanstveni).

787. Blažina, Dalibor.
"Dušni dan" : redateljske knjige, mitovi i zbilja. // Književna smotra. 30 (1998) , 110; 53-64 (članak, znanstveni).

788. Božanić, Joško.
Komiška ribarska epopeja II. // Čakavska rič. 26 (1998) , 1-2; 69-172 (članak, znanstveni).

789. Bratulić, Josip.
Poslanice Marka Marulića Katarini Obirtić. // Colloquia Maruliana. 7 (1998) ; 27-35 (članak, znanstveni).

790. Brbora, Sanja.
Nacrt za dubrovački rječnik. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 30-31 (1998) ; 179-184 (izvorni znanstveni članak, znanstveni).

791. Brdar, Mario.
Prikaz: Pelyvás, Péter (1996). Subjectivity in English: Generative Grammar Versus the Cognitive Theory of Epistemic Grounding. (Metalinguistica. Debrecen Studies in Linguistics/Debrecener Arbeiten zur Linguistik 3). Frankfurt am Main et al.: Peter Lang. // Suvremena lingvistika. 24 (1998) , 1-2; 122-123 (prikaz, znanstveni).

792. Brdar, Mario; Omazić, Marija; Pavičić, Višnja.
Neka pitanja makrostrukture i mikrostrukture kontrastivnog valencijskog priručnika. // Filologija. 30-31 (1998) , 30-31; 185-192 (rad u zborniku, znanstveni).

793. Brlek, Tomislav.
Ill Seen, Well Said (On the Uses of Rhetoric in Julius Caesar and Coriolanus). // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 43 (1998) , -; 161-171 (članak, znanstveni).

794. Brlobaš, Željka; Horvat, Marijana.
Primjena konkordancije u izradbi rječnika. // Filologija. 42 (1998) , 30-31; 193-198 (članak, znanstveni).

795. Brozović, Dalibor.
Aktualna kolebanja hrvatske jezične norme u slavenskome i europskom svjetlu. // Jezik. 45 (1998) , 4; 161-176 (članak, znanstveni).

796. Brozović, Dalibor.
Refleks starohrvatskoga dugog jata u hrvatskome slovopisu. // Jezik. 46 (1998) , 1; 1-4 (članak, znanstveni).

797. Brozović Rončević, Dunja.
Romansko-hrvatski dodiri u toponimiji Istre i kvarnerskih otoka. // Folia onomastica Croatica. 7 (1998) , 1; 1-21 (članak, znanstveni).

798. Čale, Morana.
Begovićev dramski let iznad D'Annunzijevog Nadčovjeka. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. XLII (1998) , 1; 55-73 (članak, znanstveni).

799. Car-Mihec Adriana.
Vetranovićeva crkvena prikazanja. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 4 (1998) , 2; 123-130 (članak, znanstveni). prilozen text rada

800. Car-Mihec, Adriana.
Šenoina 'Ljubica'. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 4 (1998) , 1; 112-124 (članak, znanstveni). prilozen text rada

801. Čilaš, Ankica; Lončarić, Mijo.
O govoru Peroja. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1997/1998) , 1; 65-76 (članak, znanstveni). URL link to work

802. Čorkalo, Kata.
Roman Strah Dubravka Jelčića. // Riječ. 4 (1998) , 1; 125-135 (članak, znanstveni).

803. Čorkalo, Katica.
Pripovjedač Ferdo Juzbašić. // Hrašće : časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest. 3 (1998) , 11; 3-13 (članak, znanstveni).

804. Čurković-Kalebić, Sanja.
O prirodi povratne obavijesti u diskursu nastavnika engleskog jezika. // Strani jezici. XXVII (1998) , 3-4; 158-167 (članak, znanstveni).

805. Dabo-Denegri, Ljuba.
Semantic Adaptation of Anglicisms in French. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLIII (1998) ; 27-40 (članak, znanstveni).

806. Dabo-Denegri, Ljuba.
Jezično posuđivanje: tipologija leksičkih posuđenica (anglicizmi u francuskom jeziku). // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 30-31 (1998) , 1-2; 439-450 (članak, znanstveni).

807. Damić-Bohač, Darja.
Difficultés de la langue française vues par les croatophones : Le découpage de la chaine parlée. // Strani jezici. 27 (1998) , 3-4; 151-157 (članak, znanstveni).

808. Damjanović, Stjepan.
Jezičnostilska raslojenost hrvatskoglagoljskih srednjovjekovnih tekstova. // Croatica. 45/46 (1998) ; 57-68 (članak, znanstveni).

809. Desnica-Žerjavić, Nataša.
Klasifikacija fonetskih grešaka. // Govor : časopis za fonetiku. XV (1998) , 2; 71-103 (članak, znanstveni).

810. Dragić, Marko.
Hrvatske pučke molitvene pjesme korizmene i uskrsne. // Mostariensia, Časopis za humanističke znanosti, Sveučilišta u Mostaru. 8 (1998) ; 163 -176 (članak, znanstveni).

811. Dragić, Marko.
Grobovi hrvatskih mučenika i mučenica u Bosni i Hercegovini. // Mostariensia, časopis za humanističke znanosti Sveučilišta u Mostaru. 9 (1998) ; 81-96 (članak, znanstveni).

812. Dragić, Marko.
Legende o Gavanu u hrvatskoj književnosti. // Hrvatska misao (Sarajevo). 3 (1998) , 7/8; 101-109 (članak, znanstveni).

813. Dragić, Marko.
Predaje i legende o kraljicama u Bosni i Hercegovini. // Motrišta. 2 (1998) , 5/6; 46-49 (članak, znanstveni).

814. Dragić, Marko.
Uskoci i hajduci u povijesti i predaji. // Motrišta. 2 (1998) , 8; 71-75 (članak, znanstveni).

815. Dragić, Marko.
Predaje i legende o kraljicama u Bosni i Hercegovini (Kraljica Katarina). // Motrišta. 2 (1998) , 9; 48-49 (članak, znanstveni).

816. Fališevac, Dunja.
Nepoznati spjev - epilij "Troja užežena" Frana Bobaljevića Kuka Starijeg. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) , .; 67-74 (članak, znanstveni).

817. Fališevac, Dunja.
La femme dans la culture litteraire croate (du 16eme au 18eme siecle). // Most. 5 (1998) , 3-4; 163-177 (članak, znanstveni).

818. Farkaš, Loretana.
Prvi otisnuti prijevod Biblije u Hrvata. // Jezikoslovlje. 1 (1998) , 1; 20-34 (članak, znanstveni). URL link to work

819. Filii, Goran.
Ornitonimi u djelu Libellus alphabeticus. // Riječ : časopis za filologiju. 4 (1998) , 1; 12-29 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

820. Filipi, Goran.
O novi slovenski pomorski in morskoribiški terminologiji. // Annales: anali za istrske in mediteranske študije. 8 (1998) , 14; 49-54 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

821. Filipi, Goran.
Pomorski termini u rukopisnom latinsko-hrvatsko-talijanskom rječniku fra Josipa Jurina iz 18. stoljeća: plovila, dijelovi plovila i plovidba. // Folia onomastica Croatica. 7 (1998) ; 12-29 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

822. Fink-Arsovski, Željka.
Bůh v chorvatskýh biblických přislovich a frazeologizmech. // Češtinář. 8 (1997/1998) , 5; 133-140 (članak, znanstveni).

823. Flaker, Aleksandar.
Ruska žirafa s početka stoljeća. // Književna smotra. 30 (1998) , 2/3; 39-42 (članak, znanstveni).

824. Fox, John; Fox, Renata.
U potrazi za izgubljenim britanskim turistom. // Turizam. 46 (1998) , 4; 203-219 (članak, znanstveni).

825. Frančić, Anđela.
Preimenovanje naselja i (onomastička) komunikacija. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 10 (1998) , 30-31; 451-458 (članak, znanstveni).

826. Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica.
Osobna imena stranog podrijetla u hrvatskoj antroponimiji. // Riječ : časopis za filologiju. 4. (1998) , 1.; 30-34 (članak, znanstveni).

827. Frisson, Steven; Sandra, Dominiek, Brisard, Frank; Van Rillaer, Gert; Cuyckens, Hubert.
Flexible semantic processing of spatial prepositions. // Journal of semantics. 15 (1998) , 3; 191-214 (članak, znanstveni).

828. Fruk, Marina.
Njemački jezik u službi ilirske ideje. // Riječ : časopis za filologiju. 4 (1998) , 1; 136-140 (članak, znanstveni).

829. Fruk, Marina.
Jezik i zavičaj. // Riječ. 4 (1998) , 2; 9-13 (članak, znanstveni).

830. Gabrić-Bagarić, Darija.
Leksički raguzeizmi u rukopisnom prijevodu Biblije Bartola Kašića. // Dubrovnik. (1998) , 1-2; 21-37 (članak, znanstveni).

831. Gabrić-Bagarić, Darija.
Nazivi jela u rječniku "Blago jezika slovinskoga" (1651.) Jakova Mikalje. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1997/1998) ; 109-123 (članak, znanstveni).

832. Gabrić-Bagarić, Darija.
Nazivi bolesti u rječniku "Blago jezika slovinskoga" (1651.) Jakova Mikalje. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) ; 81-90 (članak, znanstveni).

833. Gačić, Milica.
Istraživanje registra jezika kriminologije nasilničkog kriminaliteta (engleskog jezika). // Policija i sigurnost. 7 (1998) , 4; 257-296 (članak, znanstveni).

834. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
Feminist Future(s). // Hungarian Journal of English and American Studies. 4 (1998) , 1/2; 201-207 (članak, znanstveni).

835. Glavinić, Vera.
Alla riscoperta degli scrittori istriani dell'Ottocento. // Etnia. Extra serie. 1 (1998) ; 217-244 (članak, znanstveni).

836. Glovacki-Bernardi, Zrinjka.
Die Textsorte Fernsehnachrichten - kontrastiv betrachtet. // Linguistica. 38 (1998) , 1; 125-129 (članak, znanstveni).

837. Gluhak, Alemko.
Indoeuropsko *el- "biti". // Folia onomastica Croatica. 7 (1998) ; 107--114 (članak, znanstveni).

838. Gluhak, Alemko.
O "nestalom" obliku imperativa. // Riječ. 4 (1998) , 2; 14--20 (članak, znanstveni).

839. Grčević, Mario.
Zablude o istočnohercegovačkim govorima kao dijalekatnoj osnovici hrvatskoga književnog jezika (prvi dio). // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 46 (1998) , 2; 41-56 (članak, znanstveni). prilozen text rada

840. Grčević, Mario.
Der kroatische Anteil in Karadžićs Übersetzung des Neuen Testaments. // Die slawischen Sprachen. 56 (1998) ; 63-82 (članak, znanstveni). prilozen text rada

841. Grgas, Stipe.
Yeats's Marching Songs. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLIII (1998) , -; 173-180. (članak, znanstveni).

842. Grgas, Stipe.
Postkolonijalna granica Irske. // Glasje. - (1998) , 10; 92-104 (članak, znanstveni).

843. Grgić, Iva.
Neposlušni autor: otčitavanje gramatike u poetici i što s njima u prijevodu. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 8 (1998) , 3; 335-342 (članak, znanstveni).

844. Häusler, Maja.
Historische Sprachlehrforschung in Kroatien. // Zagreber Germanistische Beiträge. 7 (1998) ; 123-140 (članak, znanstveni).

845. Horga, Damir.
Neutralizacija nekih akustičkih parametara u razgovornom hrvatskom. // Croatica. 27 (1998) , 45-46; 71-81 (članak, znanstveni).

846. Horga, Damir.
Reorganizacija govora pri fiksiranom zagrizu. // Govor : časopis za fonetiku. XV (1998) , 1; 35-59 (članak, znanstveni).

847. Horvat, Marijana.
Morfološka svojstva leksika u prozi J. P. Kamova -dodir dviju normi. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. x (1998) , 1; 42-49 (znanstveni).

848. Horvat, Marijana.
Složeni glagolski oblici za izražavanje prošlosti u Zografskom četveroevanđelju. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (1997/1998) , 23-24; 125-143 (članak, znanstveni).

849. Hudeček, Lana.
Oblici pridjeva u sanktoralu Hrvojeva misala. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1998) ; 145-179 (članak, znanstveni).

850. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Obradba zamjenica u općem jednojezičnim rječniku. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 30-31 (1998) , 10; 209-220 (članak, znanstveni).

851. Ivanetić, Nada.
Deutsche Entlehnungen in Orubica/Slawonien. // Zagreber Germanistische Beiträge. 7 (1998) , 7; 87-107 (članak, znanstveni).

852. Ivanković, Katica.
Jakobson i Česi ili O neuzvraćenoj naklonosti. // Književna smotra. XXX (1998) , 108-109 (2-3); 3-11 (članak, znanstveni).

853. Ivić, Nenad.
Institucija figure i figura institucije u povijesnoznanstvenoj praksi. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 8 (1998) , 1; 214-222. (članak, znanstveni).

854. Ivić, Nenad.
In suspectis finibus: bolesti suviška legitimiteta. // Glasje : časopis za književnost i umjetnost. . (1998) , 9; 16-51 (članak, znanstveni).

855. Jaeger, J.; Lockwood, A.; Kemmerer, D.; Van Valin, R.D. Jr.; Murphy, Brian; Wack, David.
Sex differences in brain regions activated by grammatical and reading tasks. // NeuroReport. 9 (1998) , 12; 2803-2809 (članak, znanstveni).

856. Jukić-Gregurić, Tatjana.
Jedna šetnja fikcionalnom šumom : slučaj historiografske metafikcije. // Kolo. 8 (1998) , 1; 242-262 (članak, znanstveni).

857. Jukić-Gregurić, Tatjana.
Priče iz davnine: hrvatska historiografska metafikcija?. // Republika. 49 (1998) , 5-6; 59-73 (članak, znanstveni).

858. Kačić, Miro.
Ishodišni jezični oblici (ishodišnici): nominativ i infinitiv. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 0000 (1997/1998) , 23-24; 203-213 (članak, znanstveni).

859. Kačić, Miro.
Politika u znanstvenoj slavistici ili pučkojezikoslovlje. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. 45/46 (1998) ; 199-202 (članak, znanstveni).

860. Kačić, Miro.
Jezik i normizacija. // DZNM glasilo. 6 (1998) ; 199-202 (članak, znanstveni).

861. Kačić, Miro.
Politika u znanosti iliti političko jezikoslovlje. // Croatica. 27 (1998) , 45-46; 93-100 (članak, znanstveni).

862. Kačić, Miro.
Ishodišni jezični oblici (Ishodišnici: nominativ i infinitiv). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1998) , 1; 213-223 (članak, znanstveni). URL link to work

863. Kalogjera, Goran.
Versificirane svetačke legende u pjesmarici bratovštine Svih svetih. // Godišnjak grada Korčule. 3 (1998) ; 213-223 (članak, znanstveni).

864. Kolenić, Ljiljana.
Pogled u Reljkovićeve gramatičke definicije. // Jezikoslovlje. 1 (1998) , 1; 51-70 (članak, znanstveni).

865. Kordić, Snježana.
Diletantski napisana gramatika: Vinko Grubišić, "Croatian Grammar". // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 54 (1998) , 1-2; 253-258 (recenzijski članak (review article), znanstveni). prilozen text rada

866. Kordić, Snježana.
Lične zamjenice kao jezična univerzalija. // Riječ: časopis za nauku o jeziku i književnosti (Nikšić). 4 (1998) , 2; 17-28 (članak, znanstveni). prilozen text rada

867. Kučanda, Dubravko.
Is dative subject a viable syntactic notion?. // Suvremena lingvistika. 24 (1998) , 1-2; 3-16 (članak, znanstveni).

868. Kuna, Branko.
Višečlani nazivi - pravopisno i jezično pitanje. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 45 (1998) , 5; 183-190 (članak, znanstveni).

869. Kuzmić, Boris.
Tri kruga pitanja (Marko Samardžija: Iz triju stoljeća hrvatskoga standardnog jezika). // Kolo : časopis Matice hrvatske. VIII (1998) , 1; 545-551 (znanstveni).

870. Lacko Vidulić, Svjetlan.
Dramaturgie des 'Supranaturalismus'. Zu Hermann Bahrs "Die Mutter". // Sprachkunst. Beiträge zur Literaturwissenschaft. 29 (1998) , 1; 17-42 (članak, znanstveni).

871. Lisac, Josip.
O jednom od pašmanskih govora. // Marulić : hrvatska književna revija. 31 (1998) , 4; 652-655 (članak, znanstveni).

872. Lisac, Josip.
Jezično stanje zadarskoga područja. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) ; 99-105 (članak, znanstveni).

873. Lisac, Josip.
Položaj privlačkoga govora među hrvatskim idiomima. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 26 (1998) , 1-2; 25-31 (članak, znanstveni).

874. Lisac, Josip.
Dijalekatno stanje na otoku Ižu. // Marulić : hrvatska književna revija. 31 (1998) , 6; 1110-1113 (članak, znanstveni).

875. Lisac, Josip.
Čakavština i njena proučavanja. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 8 (1998) , 3; 24-30 (članak, znanstveni).

876. Ljubičić, Maslina.
Bilješke o semantičkoj specijalizaciji posuđenica. // Suvremena lingvistika. 24 (1998) , 1-2; 17-37 (članak, znanstveni).

877. Lončarić, Mijo.
Prilog istraživanju govora moravskih Hrvata. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. x (1998) , 32; 107-115 (članak, znanstveni).

878. Lukežić, Iva.
Štokavsko narječje (Nacrt sveučilišnih predavanja). // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) , 32; 107-115 (članak, znanstveni).

879. Lukšić, Irena.
Tajni dnevnik Aleksandra Puškina. // Umjetnost riječi. 42 (1998) , 1; 75-84 (članak, znanstveni).

880. Lukšić, Irena.
Duhovna kretanja u ruskoj dijaspori 20-tih i 30-tih godina. // Filozofska istraživanja. 69 (1998) , 2; 363-376. (članak, znanstveni).

881. Lukšić, Irena.
Dvije ruske književnosti. // Kolo. VIII (1998) , 2; 29-49 (članak, znanstveni).

882. Lukšić, Irena.
Vjera i slika u ruskoj kulturi 20. stoljeća. // Književna smotra. XXX. (1998) , 107; 240-242 (prikaz, znanstveni).

883. Lukšić, Irena.
Mihail Armalinskij: Detskij erotičeskij slovar'. // Strani jezici. . (1998) , 1; 52-54 (prikaz, znanstveni).

884. Lukšić, Irena.
Enciklopedija književnih junaka. // Književna smotra. XXX. (1998) , 108-109.; 119-120. (prikaz, znanstveni).

885. Lukšić, Irena.
Jubilej ruske kulture u dijaspori. // Književna smotra. XXX (1998) , 110; 131-132. (prikaz, znanstveni).

886. Lukšić, Irena; Sesar, Dubravka.
Slavenski emigranti u hrvatskoj kulturi. // Croatica. XXVIII (1998) , 45-46; 193-206. (članak, znanstveni).

887. Machiedo, Mladen.
Konsonantizam, arhaizmi i neologizmi kao problemi pjesničkog prevođenja. // Kolo. 9 (1998) , 3; 281-295 (članak, znanstveni).

888. Malić, Dragica.
Skica za hrvatski rječnik do Marulića i njegovih suvremenika. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 30-31 (1998) , x; 61-70 (članak, znanstveni).

889. Malić, Dragica.
Paljetkovanje po najstarijim hrvatskim molitvenicima (molitveničko nazivlje). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1997/1998) , x; 225-256 (članak, znanstveni).

890. Mamić, Mile.
Davanje i primanje u hrvatskom pravnom nazivlju. // Jezik. 45 (1998) , 4; 139-144 (članak, znanstveni).

891. Mamić, Mile.
Hrvatsko nazivlje pri stupnjevanju sudova. // Jezik. 46 (1998) , 2; 56-61 (članak, znanstveni).

892. Marinković, Dušan.
Staze historijskog nestanka. // Prosvjeta. . (1998) , 8; 43-45 (članak, znanstveni).

893. Marinković, Dušan.
Identitet i književnost. // Prosvjeta. . (1998) , 29; . (članak, znanstveni).

894. Matasović, Ranko.
The Proto-Indo-European Heteroclita in Balto-Slavic. // Wiener slavistisches Jahrbuch. 44 (1998) ; 121-129 (članak, znanstveni).

895. Matulina, Željka.
Obrada paremije u dvojezičnom rječniku. // Filologija. 30-31 (1998) ; 249-260 (članak, znanstveni).

896. Menac, Antica.
Engleske riječi i izrazi u djelima Vladimira Majakovskog i Iljfa i Petrova. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) ; 137-153 (članak, znanstveni).

897. Menac, Antica.
Engleske riječi i izrazi u djelima Vladimira Majakovskog i Iljfa i Petrova. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) ; 137-153 (članak, znanstveni).

898. Menac, Antica.
Pitanja stilističke kvalifikacije u općim i frazeološkim rječnicima. // Filologija. 30-31 (1998) , 30-31; 261-266 (članak, znanstveni).

899. Menac, Antica.
Engleske riječi i izrazi u djelima Vladimira Majakovskog i Iljfa i Petrova. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) ; 137-153 (članak, znanstveni).

900. Menac-Mihalić, Mira.
Izrazi za malo u čakavskim rječnicima. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 30-31 (1998) ; 267-271 (članak, znanstveni).

901. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Ethnic Stereotypes and English As a Foreign Language Learning. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XVIII (1998) ; 51-60 (članak, znanstveni).

902. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Croatian Learners' Motivation. // Novelty. 5 (1998) , 1; 22-27 (članak, znanstveni).

903. Mihaljević, Milica.
Lingvistička analiza naftnih naziva. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 45 (1998) , 3; 96-104 (članak, znanstveni).

904. Moguš, Milan.
Pristup jeziku Katančićeva prijevoda "Svetoga pisma". // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) , 1; 155-159 (članak, znanstveni).

905. Moguš, Milan.
O hrvatskom čestotnom rječniku. // Filologija. 30-31 (1998) ; 71-78 (članak, znanstveni).

906. Moguš, Milan.
Matija Smodek : prvi profesor hrvatskoga jezika na najvišem učilištu u Hrvatskoj. // Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin HAZU. 10-11 (1998) , 1; 443-453 (članak, znanstveni).

907. Muhoberac, Mira.
Antun Šoljan i Vanja Drach iliti meštri od riječi i od teatra. // Glumište. 1 (1998) , 1-2; 8-17 (članak, znanstveni).

908. Muhoberac, Mira.
Palmotićev "Pavlimir". // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. Nova serija, IX. (1998) , 1; 150-222 (članak, znanstveni).

909. Muhoberac, Mira.
Zašto se spotičemo o Čehova?. // Hrvatsko slovo. IV (1998) , 156; 26-26 (članak, znanstveni).

910. Muhoberac, Mira.
Potresan i snažan ratni dnevnik. // Hrvatsko slovo. IV. (1998) , 146; 14-14 (članak, znanstveni).

911. Muhvić-Dimanovski, Vesna.
Neologizmi na razmeđi jezične otvorenosti i jezičnoga purizma. // Filologija. 30-31 (1998) ; 495-499 (članak, znanstveni).

912. Nazor, Anica.
Novija izdanja hrvatskih glagoljskih književnih tekstova.. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. 45-46 (1998) ; 311-335 (članak, znanstveni).

913. Nazor, Anica.
The Old Church Slavonic Academy and the Old Church Slavonic Institute. // Journal of Croatian studies : annual review of the Croatian Academy of America. XXXVI-XXXVII (1998) ; 63-74 (članak, znanstveni).

914. Nazor, Anica.
A Note on the 1494 Senj Glagolitic Missal. // Journal of Croatian studies : annual review of the Croatian Academy of America. XXXVI-XXXVII (1998) ; 9-18 (članak, znanstveni).

915. Nikčević, Sanja.
Darko Lukic’ s Plastic Camellias, or Dumas Fils as Soap Opera. // SEEP (Slavic and East European Performance), CASTA, New York. 18 (1998) , 2; 39-45 (članak, znanstveni).

916. Nikolić-Hoyt, Anja.
Odgovarajući obrazac kategorizacije izvanjezičnoga univerzuma kao polazišna faza u izradi tezaurusa. // Filologija. 30-31 (1998) , 1-2; 91-104 (članak, znanstveni).

917. Novaković, Darko.
Zašto nam je važan Marulićev Repertorij?. // Colloquia Maruliana. VII (1998) , VII; 5-26 (članak, znanstveni).

918. Novaković, Darko.
Didacus Pyrrhus as lusor amorum: unpublished love-elegies from the manuscript D. a. 29 in the Historical Institute of Croatian Academy of Arts and Sciences in Dubrovnik. // Euphrosyne. 26 (1998) ; 399-408 (članak, znanstveni).

919. Novaković, Goran.
Fabuliranje i usmenoknjiževni poticaji u prozi Pavla Pavličića. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 4 (1998) , 1; 150-154 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

920. Olujić, Elis.
"Pagine Istriane": un'elaborazione culturale di gruppo. // Etnia extra serie. 1 (1998) ; 137-160 (članak, znanstveni).

921. Pandžić, Vlado.
Antun Branko Šimić (1898-1925). // Školske novine. 38 (1998) ; 8-9 (članak, znanstveni).

922. Pederin, Ivan.
Putopis konkvistadora, engleske špijunaže i njihov odnos prema političkom animizmu. // Crkva u svijetu. IV (1998) ; 389 - 407 (članak, znanstveni).

923. Pederin, Ivan.
The Greek Travel Book from the Animist View of the World to the Critical Prose. // Encyclopaedia moderna. 49 (1998) , 1; 229-237 (članak, znanstveni).

924. Pederin, Ivan.
Geschichte des Dolmetschens im Westen bis zur Aufklärung. // Textcontext. 12 (1998) , 1; 79-106 (članak, znanstveni).

925. Pederin, Ivan.
Iz povijesti odnosa Rusije i velikosrba. // Zadarska smotra. XLVIII (1998) , 1-3; 567-572 (članak, znanstveni).

926. Pederin, Ivan.
La Relazione di viaggio della Conquista di Messico come incontro del cristianesimo collanimismo. // Crkva u svijetu : CUS. 33 (1998) , 4; 389-407 (članak, znanstveni). URL link to work

927. Pederin, Ivan.
Geschichte des Dolmetschens im Westen bis zur Aufklärung. // Textcontext, Translation, Theorie - Didaktik - Praxis. 12 (1998) , 2; 106 (članak, znanstveni).

928. Pederin, Ivan.
The Greek Travel Book from the Animist View of the World up to Critical Prosa. // Encyclopaedia Moderna. XVIII (1998) , 49; 229-237 (članak, znanstveni).

929. Pederin, Ivan.
Putopis konkvistadora, engleske špijunaže i njihov odnos prema političkom animizmu. // Crkva u svijetu. XXXIII (1998) , 4; 389-407 (članak, znanstveni).

930. Pederin, Ivan.
Die hellenistische Reisebeschreibung und die Reisebeschreibung der Griechen im römischen Weltreich . // Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio filoloških znanosti . 37 (1998) , 27; 27-90 (članak, znanstveni).

931. Peričić, Helena.
Bibliografija zastupljenosti engleskih pisaca u hrvatskoj književnoj kritici u razdoblju 1914.-1940.. // Književna smotra. 30 (1998) , 108-109 (2-3); 79-102 (pregledni rad, znanstveni).

932. Peti, Mirko.
Kojoj skupini imenskih riječi pripadaju pluralia tantum?. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23/24 (1997/1998) ; 289-312 (članak, znanstveni).

933. Peti, Mirko.
Jesu li lične zamjenice osobne?. // Suvremena lingvistika. x (1998) , 1-2, 45-46; 39-55 (članak, znanstveni).

934. Petrović, Bernardina.
Izbor i obradba građe za sinonimni rječnik. // Filologija. 30-31 (1998) ; 105-112 (članak, znanstveni).

935. Petrović, Bernardina.
Prinos Josipa Stipana Relkovića hrvatskoj leksikografiji. // Godišnjak Matice hrvatske Vinkovci. 16 (1998) , 1; 57-76 (članak, znanstveni).

936. Piškorec, Velimir.
Achtzehn Regeln ohne Ausnahme. Überlegungen zur deutschen Rechtschreibreform. // Zagreber Germanistische Beiträge. 7 (1998) ; 109-122 (članak, znanstveni).

937. Popović, Milenko; Trostinska, Rajisa.
Neke hrvatsko-ukrajinsko-ruske frazeološke paralele. // Riječ : časopis za filologiju. 4 (1998) , 1; 72-76 (članak, znanstveni).

938. Popović, Milenko; Trostinska, Rajisa.
Neki problemi jednojezičnih i dvojezičnih rječnika. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 30-31 (1998) ; 279-284 (članak, znanstveni).

939. Pšihistal, Ružica.
Petrićevo tumačenje Petrarkina soneta: "Ždrijelo i san". // Filozofska istraživanja. 70 (1998) , 3; 695-704 (članak, znanstveni).

940. Radman, Vivijana.
Ivana Brlić-Mažuranić: pristajanje kao okvir nepristajanja. // Most. 3-4 (1998) ; 150-155 (članak, znanstveni).

941. Rišner, Vlasta.
Neke jezične osobitosti dvaju "slavonskih" molitvenika iz 19. stoljeća. // Jezikoslovlje. 1 (1998) , 1; 107-121 (članak, znanstveni).

942. Roić, Sanja.
Vladan Desnica i talijanska kultura. // Umjetnost riječi. XLII (1998) , 3-4; 217-232 (članak, znanstveni).

943. Sabljak, Tomislav.
Intertekstualnost i intermedijalnost Matkovićeva Wagnera. // Forum : mjesečnik razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 70 (1998) , 7-8; 957-961 (članak, znanstveni).

944. Sapunar Knežević, Andrea.
Apokrifni tekstovi Gradišćanskih Hrvata u 18. stoljeću. // Mostariensia. 9 (1998) , 1; 71-79 (članak, znanstveni).

945. Šarić, Ljiljana.
Pragmatička uvjetovanost značenjskih proširenja. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1997/1998) ; 313-323 (članak, znanstveni).

946. Šarić, Ljiljana.
Metaforična značenja prostornih prijedloga. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 4 (1998) , 1; 77-83 (znanstveni).

947. Šarić, Ljiljana; Wittschen, Wiebke.
Dvojezični rječnik sinonima. // Filologija. 28 (1998) ; (prikaz, znanstveni).

948. Šimunković, Ljerka; Rožman, Miroslav.
Žensko pismo u renesansi, dubrovački primjer : Mara Gundulić i Cvijeta Zuzorić. // Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. 45 (1998) , 4-6; 235-241 (članak, znanstveni).

949. Šimunović, Petar.
Pabirci iz antroponimije dalmatinskih srednjovjekovnih gradova. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) , x; 185-190 (članak, znanstveni).

950. Šimunović, Petar.
Pabirci iz cresko-lošinjske dijalektologije i toponimije. // Folia onomastica Croatica. 7 (1998) , 1; 267-280 (članak, znanstveni).

951. Šinko-Depierris, Đurđa.
Guillaume Apollinaire i kubizam. // "Hrvatska obzorja", časopis Matice hrvatske Split. 1 (1998) , 1; 137-150 (književna studija, znanstveni).

952. Škara, Danica.
Folk-etymology: How to Make Words with their False Counterparts. // Radovi FF u Zadru. 34/24 (1998) ; 81-88 (članak, znanstveni).

953. Slabinac, Gordana.
Diskurzivne mogućnosti pronađenog rukopisa. // Republika. 54 (1998) , 3-4; 33-48 (članak, znanstveni).

954. Sočanac Lelija, Brozović Rončević Dunja.
O nekim pitanjima vezanima uz izradbu rječnika novih riječi. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 30-31 (1998) , 1-2; 31-34 (članak, znanstveni).

955. Šokota, Mirjana.
Rodbinsko-svojbinski i slični nazivi u Ždrelcu. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 26 (1998) , 1-2; 33-44 (članak, znanstveni).

956. Štajner Katušić, Smiljana; Horga, Damir; Sučić, Marija.
Duration of bilabial consonants in esophageal and normal speakers. // Acta clinica Croatica. 37 (1998) , 4; 259-264 (članak, znanstveni).

957. Stolac, Diana.
Hrvatsko pomorsko nazivlje u 19. stoljeću. // Filolofija. 29 (1998) , 30-31; 133-146 (članak, znanstveni).

958. Stričević-Kovačević, Zrinka.
"Keby nebol Slovakom, chcel by byt Chorvatom" - književnik Martin Kukučin = spisovatel Martin Kukučin. // Biblioteka relations. 1 (1998) ; 7-8, 139-149-153-154, 289-299 (članak, znanstveni).

959. Tadić, Marko.
Raspon, opseg i sastav korpusa hrvatskoga suvremenog jezika. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 30-31 (1998) , 30-31; 337-347 (članak, znanstveni).

960. Tadić-Šokac, Sanja.
Kategorija vremena u Kamovljevoj lakrdiji "Žena". // Riječ : časopis za filologiju. 1 (1998) , 4; 155-170 (članak, znanstveni).

961. Tafra, Branka.
Konverzija kao gramatički i leksikografski problem. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 30-31 (1998) , x; 349-361 (znanstveni).

962. Tafra, Branka.
Povijesna načela normiranja leksika. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (1997/1998) , 23-24; 325-343 (članak, znanstveni).

963. Tafra, Branka.
Hrvatski jezik na funkcionalnoj prekretnici. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 32 (1998) , x; 191-197 (znanstveni).

964. Tudor, Ambroz.
Književnost Marina Gazarovića i ladanjska kultura hvarske komune početkom 17. stoljeća. // Mogućnosti. 51 (1998) , 1/3; 80-96 (članak, znanstveni).

965. Turk, Marija.
Semantičke posuđenice - jedan oblik prevedenica. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 30-31 (1998) ; 519-528. (članak, znanstveni).

966. Turk, Marija.
Semantičke posuđenice u hrvatskom jeziku. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. 45/46 (1998) ; 203-213 (članak, znanstveni).

967. Užarević, Josip.
Pavel Florenski i problem iluzija. // Filozofska istraživanja. 2 (1998) , 69; 301-310 (članak, znanstveni).

968. Užarević, Josip.
Povijesnost budućnosti (O nekim aspektima znanosti o mozgu). // Republika. . (1998) , 9-10; 121-131 (članak, znanstveni).

969. Vajs, Nada.
Iz veljotske fitonimije. // Folia onomastica Croatica. 7 (1998) , 7; 295-305 (članak, znanstveni).

970. Vajs, Nada; Žic Fuchs, Milena.
Definicija i frazem u jednojezičnom rječniku. // Filologija. 30/31 (1998) ; 363-368 (članak, znanstveni).

971. Vajs, Nada; Žic Fuchs, Milena.
Definicija i frazem u jednojezičnom rječniku. // Filologija. 30-31 (1998) , 30-31; 363-368 (članak, znanstveni).

972. Varga, Dražen.
Discours indirect dans les langues romanes: la question de la concordance des temps. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 43 (1998) ; 1-9 (članak, znanstveni).

973. Varošanec - Škarić, Gordana.
Relativna spektralna energija u ugoda glasova. // Govor : časopis za fonetiku. 15 (1998) , 1; 1-34 (članak, znanstveni).

974. Vidmarović, Natalija.
Otraženije isihastskih idej v sozdanii obraza svjatogo (Na materiale drevnerusskoj agiografii). // Palaeobulgarica. 3 (1998) ; 51-66 (članak, znanstveni).

975. Visinko, Karol.
Suvremena hrvatska dječja priča. // Riječ. 4 (1998) , 1; 170-178 (članak, znanstveni).

976. Vodopija, Irena.
HRVATSKI JEZIK ČEHA ANTUNA VJENCESLAVA TRUHELKE. // Jezikoslovlje. 1 (1998) , 1; 122-128 (izvorni znanstveni rad, znanstveni). prilozen text radaURL link to work

977. Vojvodić, Jasmina.
Odjeci simultanizma u postmodernističkoj prozi. // Književna smotra. 33 (1998) , 110 (4); 97-105 (članak, znanstveni).

978. Vrhovac, Yvonne.
Young learners discover their learning strategies. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLIII (1998) ; 41-49 (članak, znanstveni).

979. Vukojević, Luka.
Obradba veznika u općem hrvatskom rječniku. // Filologija. 30-31 (1998) ; 379-394 (članak, znanstveni).

980. Vuletić, Branko.
Eliptičnost, slikovitost, prostornost, govornost, poetičnost. O bezglagolskoj rečenici u pjesništvu Jure Kaštelana.. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. 42 (1998) , 2; 101-124 (članak, znanstveni).

981. Vulić, Sanja; Maresić, Jela.
Frazemi u rječnicima izvornih čakavskih i izvornih kajkavskih govora. // Filologija. 30/1 (1998) ; 395-402 (članak, znanstveni).

982. Vulić-Vranković, Sanja.
Frazemi u rječnicima izvornih čaklavskih govora. // Glasje : časopis za književnost i umjetnost. V (1998) , 9; 143-151 (članak, znanstveni).

983. Vulić-Vranković, Sanja.
Monografija o gradišćanskohrvatskim kazališnim zbivanjima. Nikola Benčić: Gradišćanskohrvatsko narodno kazališće. Narodna visoka škola. Gradišćanskih Hrvatov, Željezno / Eisenstadt 1998.. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LIV (1998) , 9-10; 285-287 (osvrt, znanstveni).

984. Vulić-Vranković, Sanja.
Zemljopisni nazivi u govoru sela Unde u Mađarskoj i u obližnjim govorima Dolinaca u Austriji. // Riječ. Časopis za filologiju. 4 (1998) , 2; 92-98 (članak, znanstveni).

985. Vulić-Vranković, Sanja; Maresić, Jela.
Frazemi u rječnicima izvornih čakavskih i izvornih kajkavskih govora. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 30-31 (1998) ; 395-402 (članak, znanstveni).

986. Vulić-Vranković, Sanja; Petrović, Bernardina.
Slovački elementi u čakavskim govorima Hrvata u Slovačkoj. // Riječ : časopis za filologiju. 4 (1998) , 1; 83-88 (članak, znanstveni).

987. Žanić, Ivo.
Ustne dziennikarstwo polityczne. // Pamiętnik Słowiański (Czasopismo naukowe poświęcone słowianoznawstwu/ Polska Akademia Nauk/ Komitet słowianoznawstwa), Warszawa. 47-48 (1997/1998) ; 133-160 (članak, znanstveni).

988. Zaradija Kiš, Antonija.
Knjiga o Jobu u brevijaru i parimejniku. // Slavica gandensia. 25 (1998) , 1; 175-188 (članak, znanstveni).

989. Zečević, Vesna.
Varijantnost leksema kao leksikografski problem. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. x (1998) , 30-31; 403-409 (članak, znanstveni).

990. Zečević, Vesna.
Kajkavci ikavci u Lijevom Sredičkom. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (1997/1998) , 23-24; 357-371 (članak, znanstveni).

991. Žmegač, Viktor.
Komparatistische Ueberlegungen Zur Literatur des 19. Jahrhunderts. // Zagreber Germanistische Beiträge. 7 (1998) ; 1-17 (članak, znanstveni).

992. Znika, Marija.
Pridjevi u kemijskom nazivlju. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1997/1998) ; 373-390 (članak, znanstveni).

993. Znika, Marija.
Obiteljski nadimci u Padravskim Podgajcima. // Riječ, časopis za filologiju. 4 (1998) , 2; 99-105 (članak, znanstveni).

994. Znika, Marija.
Sličnosti i razlike leksikografskih postupaka u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 30-31 (1998) ; 411-416 (članak, znanstveni).

995. Bačić-Karković, Danijela.
Eminovi pseudoanalitički postupci. // Književna rijeka. 2 (1997) , 3; 24-31 (članak, znanstveni).

996. Bačić-Karković, Danijela.
Putne bilježnice i dnevnici Dragutina Lermana. // Fluminensia. 9 (1997) , 1-2; 59-84 (članak, znanstveni).

997. Banov, Estela.
Usmeno pjesništvo kvarnerskog prostora. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 3 (1997) , 1; 130-147 (članak, znanstveni).

998. Barbarić, Damir.
On Thinking in a Proper Language. // The Bridge. Literary Magazine. 3-4 (1997) , 3-4; 204-212 (članak, znanstveni).

999. Bašić, Sonja.
Faulkner and Joyce: A Joint Narrative/Stylistic Protocol. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) , -; 13-25 (članak, znanstveni).

1000. Benčić, Živa.
Poetska funkcija jezika i igra. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. XLI (1997) , 1-2; 87-98 (članak, znanstveni).

1001. Botica, Stipe.
Novi zapisi hrvatske usmene književnosti i tradicijske kulture. Zapisivačka praksa i stručna valorizacija. // Croatica. - (1997) , 45-46; 225-246 (znanstveni).

1002. Brešić, Vinko.
Hrvatska emigrantska književnost(1945-1990). // "Croatica", prinosi za proučavanje hrvatske književnosti. XXVII (1997) , 45-46; 247-271 (članak, znanstveni).

1003. Brozović, Dalibor.
Gramatičke značajke hrvatskoga jezika. // Jezik. 44 (1997) , 4; 127-135 (članak, znanstveni).

1004. Brozović Rončević, Dunja.
Hidronimi s motivom vrelišta na povijesnom hrvatskom jezičnom području. // Folia onomastica Croatica. 6 (1997) ; 1-40 (članak, znanstveni).

1005. Brozović Rončević, Dunja.
Važnost hidronimije za proučavanje slavenske etnogeneze. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 29 (1997) ; 1-24 (članak, znanstveni).

1006. Brozović Rončević, Dunja.
Hrvatska hidronimija u slavenskom i tzv. staroeuropskom okružju. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. XXVII (1997) , 45-46; 35-55 (članak, znanstveni).

1007. Čale, Morana.
Josip Kulundžić i osporavanje pirandelizma. // Republika. . (1997) , 3-4; 113-130 (članak, znanstveni).

1008. Čale, Morana.
Begovićev dramski prvijenac i D'Annunzio. // Kolo : časopis Matice hrvatske. (1997) , 3; 15-35 (članak, znanstveni).

1009. Čale, Morana.
Begović i pirandelizam. // Književna smotra. 103 (1997) , 1; 13-22 (članak, znanstveni).

1010. Čale, Morana.
Interpretacija i pod-interpretacija: citatni performativ u Marinkovićevoj Pustinji. // Republika. 10-11 (1997) ; 148-165 (članak, znanstveni).

1011. Car-Mihec, Adriana.
Pučki dramski oblici. // Riječki teološki časopis. 5 (1997) , 1; 181-192 (članak, znanstveni).

1012. Car-Mihec, Adriana.
Genološki problemi srednjovjekovne dramske književnosti. // Riječki teološki časopis. 5 (1997) , 2; 331-368 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1013. Car-Mihec, Adriana.
Mihalićeva 'Grbavica'. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 9 (1997) , 1-2; 48-58 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1014. Čaušević, Ekrem.
Nominalizacija u turskom jeziku (II). // Suvremena lingvistika. 43-44 (1997) ; 29-60 (članak, znanstveni).

1015. Ciglar-Žanić, Janja.
Anti-colonial Tempest: Theory and Practice of Postmodernist Shakespearean Reinscriptions. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 42 (1997) , -; 71-83 (članak, znanstveni).

1016. Ciglar-Žanić, Janja.
Po bardu ili kako hoćete (uz premijeru Shakespeareova Na Tri kralja ili kako hoćete, Komedija). // Vijenac. V (1997) , 92; 38 (članak, znanstveni).

1017. Čunčić, Marica.
Triparticija paleografije. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagreb. 28 (1997) ; 1-12 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1018. Čurković-Kalebić, Sanja.
On the functional distribution of talk in the E.F.L. Classroom. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) ; 95-104 (članak, znanstveni).

1019. Damiani Einwalter, Ingrid.
O bilježenju akcenta u talijanskom jeziku. // Strani jezici. XXVI (1997) , 2-3; 175-294 (članak, znanstveni).

1020. Damiani Einwalter, Ingrid.
Kako pristupiti literarnom tekstu na stranom jeziku. // Strani jezici. XXVI (1997) , 2-3; 175-294 (članak, znanstveni).

1021. Damić-Bohač, Darja.
Sur la definition du verbe et des categories grammaticales. // Strani jezici. 26 (1997) , 1; 9-14 (članak, znanstveni).

1022. Dragić, Marko.
Život i djelo fra Petra Bakule. // Motrišta. 1 (1997) , 3; 56-57 (članak, znanstveni).

1023. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
Marginalia medica Croatico-glagolitica. // Liječnički vjesnik. 119 (1997) , 5/6; 174-178 (članak, znanstveni).

1024. Erdeljac, Vlasta.
Problem značenja u teorijama prepoznavanja riječi i razumijevanja jezika. // Filologija. 29 (1997) , 29; 25-36 (članak, znanstveni).

1025. Erdeljac, Vlasta.
Problem značenja u teorijama prepoznavanja riječi i razumijevanja jezika. // Filologija. 29 (1997) ; 25-36 (članak, znanstveni).

1026. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Oldest medical texts in Croatian Glagolitic medieval manuscripts. // Acta pharmaceutica. 47 (1997) , 2; 69-82 (članak, znanstveni).

1027. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
Za zubi pomoć - odontološki tekstovi u hrvatskoglagoljskim rukopisima. // Acta stomatologica Croatica. 31 (1997) , 3; 229-236 (članak, znanstveni).

1028. Filipi, Goran.
Nekoliko termina iz betinske brodograđevne terminologije. // Annales: anali za istrske in mediteranske študije. 7 (1997) , 10; 319-334 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

1029. Filipi, Goran.
Betinska brodogradnja: etimologijski rječnik (A-K). // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 25 (1997) , 1/2; 1-96 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

1030. Filipović, Rudolf; Menac, Antica.
Doprinos teoriji proučavanja anglicizama u ruskom i hrvatskom jeziku. odnos primarne i sekundarne adaptacije. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. XXVII (1997) , 45/46; 83-91 (članak, znanstveni).

1031. Filipović, Rudolf; Menac, Antica.
Adaptacija ortografije anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku: teorija i primjena. // Suvremena lingvistika. 43-44 (1997) , 1-2; 61-71 (članak, znanstveni).

1032. Flaker, Aleksandar.
The Adriatic sources of the Croatian literary avant-garde. // Most. II (1997) , 1/2; 152-156 (članak, znanstveni).

1033. Fox, Renata.
Management Ergolect as a Separate Language Variety. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 62 (1997) , 1; 113-128 (članak, znanstveni).

1034. Frančić, Anđela.
Nasljednost osobnih imena. // Folia onomastica Croatica. 6 (1997) ; 41-62 (članak, znanstveni).

1035. Frančić, Anđela.
Mađarski utjecaj na izbor osobnog imena u Svetoj Mariji (Međimurje) 1942-1945.. // Filologija. 43 (1997) , 29; 37-50 (članak, znanstveni).

1036. Frančić, Anđela.
Iz frazeologije međimurske kajkavštine. // Riječ : časopis za filologiju. 3 (1997) , 1; 7-13 (članak, znanstveni).

1037. Frangeš, Ivo.
August Šenoa kodifikator moderne hrvatske proze sedamdesetih godina XIX. stoljeća. // Croatica. 27 (1997) , 45/46; 273-285 (članak, znanstveni).

1038. Fruk, Marina.
Die Illyristen als Mitarbeiter der Zeitschrift CROATIA(1839-1842). // Zagreber Germanistische Beiträge. 6 (1997) , 6; 185-197 (članak, znanstveni).

1039. Gačić, Milica.
History and the present state of English for specific purposes in Croatia. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) ; 129-134 (članak, znanstveni).

1040. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
The Metaphoric and the Patriarchal in Women's Writing. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 42 (1997) ; 135-145 (članak, znanstveni).

1041. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
Janko Polić-Kamov - Precursor of the Croatian Avant-Garde. // Most (Zagreb, 1976). (1997) , 1-2; 83-88 (članak, znanstveni).

1042. Gluhak, Alemko.
O značenju i podrijetlu riječi ciča. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 44 (1996/1997) , 3; 90-95 (članak, znanstveni).

1043. Gluhak, Alemko.
Hrvatska riječ cestar. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 28 (1997) ; 13--20 (članak, znanstveni).

1044. Gluhak, Alemko.
Jedno novo pravilo za neke hrvatske odraze jata ili...?. // Suvremena lingvistika. 23 (1997) , 1-2; 83-90 (članak, znanstveni).

1045. Grčević, Mario.
Zašto slavistika 19. stoljeća nije priznavala postojanje hrvatskoga jezika? Uzroci i posljedice. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 45 (1997) , 1; 3-28 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1046. Grčević, Mario.
Karadžićeva gledišta o hrvatskome jeziku u slavističkome okružju. // Jezik - Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 45 (1997) , 2; 41-48 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1047. Grgas, Stipe.
The Sense of Place in the Poetry of John Montague. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) , -; 145-153 (članak, znanstveni).

1048. Grgas, Stipe.
Prilog razlikovanju američkih etničkih književnosti. // Radovi (Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar. Razdio filoloških znanosti). - (1997) , 24-25; 249-72 (članak, znanstveni).

1049. Häusler, Maja.
Vom Bildungswert des Deutschlernens. Analyse des Lehrbuchs für Gymnasien von G. Šamšalović. // Zagreber Germanistische Beiträge. 6 (1997) , 6; 157-184 (članak, znanstveni).

1050. Horga, Damir.
SAMOISPRAVLJANJE U GOVORNOJ PROIZVODNJI. // Suvremana Lingvistika. 43-44 (1997) , 1-2; 91-104 (članak, znanstveni).

1051. Horga, Damir; Mildner, Vesna.
Differences in formant-defined vowel space between native speakers of English and Croatian students of English. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 42 (1997) ; 155-166 (članak, znanstveni).

1052. Horvat, Marijana.
Futur prvi kao složeni glagolski oblik u Zografskom evanđelju. // Filologija. 29 (1997) , 29; 61-76 (članak, znanstveni).

1053. Hoyt, Alexander D.
Linguistic studies of the Croatian language in Zagreb. // Riječ. 3 (1997) , 2; 25-37 (članak, znanstveni).

1054. Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica.
Frazeologija u općem rječniku. // Filologija. (1997) ; (članak, znanstveni).

1055. Ivanetić, Nada.
Deutsche Lehnwörter in der Mundart von Bribir. // Zagreber Germanistische Beiträge. 6 (1997) , 6; 109-131 (članak, znanstveni).

1056. Josipović, Višnja.
Non-melodic intonational morphemes in English and Croatian. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) ; 193-200 (članak, znanstveni).

1057. Jukić-Gregurić, Tatjana.
Passions of a New Eve (A Contextual Reading of Jeanette Winterson's 'The Passion'). // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) , -; 201-210 (članak, znanstveni).

1058. Kapetanović, Amir.
Filološki pogled u dum Marinove prvotiske razlike iz 1551. godine. // Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 10-12 (1997) ; 1063-1070 (članak, znanstveni).

1059. Kapitanović, Vicko.
Gradački glagoljski grafit,. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 47-49 (1997-'99) ; 168-175 (članak, znanstveni). URL link to work

1060. Kolenić, Ljiljana.
Slavonski dijalekt. // Croatica. 24 (1997) , 45-46; 101-116 (članak, znanstveni).

1061. Kolenić, Ljiljana.
Frazemi u Belostenčevu Gazofilaciju. // Suvremena lingvistika. 23 (1997) , 43-44; 117-130 (članak, znanstveni).

1062. Kordić, Snježana.
Nova hrvatska gramatika: Dragutin Raguž, "Praktična hrvatska gramatika". // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 53 (1997) , 11-12; 212-225 (recenzijski članak (review article), znanstveni). prilozen text rada

1063. Kordić, Snježana.
Nekoliko kritičkih napomena: Dragutin Raguž, "Odnosne rečenice s veznikom/relativom 'što'". // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 53 (1997) , 5-6; 183-196 (recenzijski članak (review article), znanstveni). prilozen text rada

1064. Kordić, Snježana.
Neprofesionalno obavljen posao: Josip Silić, "Morfologija hrvatskoga jezika". // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 53 (1997) , 1-2; 190-199 (recenzijski članak (review article), znanstveni). prilozen text rada

1065. Kordić, Snježana.
Prezentativi "evo, eto, eno". // Slavia : časopis pro slovanskou filologii. 66 (1997) , 2; 183-196 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1066. Kordić, Snježana.
Upotreba glagola "trebati". // Naučni sastanak slavista u Vukove dane. 26 (1997) , 2; 71-81 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1067. Krvavac, Alka.
Abstracting in information sciences : percpectives from text linguistics. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 42 (1997) ; 225-230 (članak, znanstveni).

1068. Lederer, Ana.
Milan Ogrizović, pravi pripadnik stilskoga pluralizma Moderne. // Forum. 36 (1997) , 5-6; 674-696 (članak, znanstveni).

1069. Lisac, Josip.
Ždrelac i njegov govor. // Zadarska smotra. 46 (1997) , 4-6; 21-25 (znanstveni članak, znanstveni).

1070. Lončarić, Mijo.
Govor Hrvata "Dalmata" u Sentandriji. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. x (1997) , 24-25; 217-222 (članak, znanstveni).

1071. Lončarić, Mijo.
Goranski govor u Moslavini (Gornja Jelenska, Moslavačka Slatina). // Suvremena lingvistika. 1-2 (1997) , 43-44; 131-139 (članak, znanstveni).

1072. Lončarić, Mijo.
Bednjanski govor u kajkavštini. // Kaj, časopis za književnost, umjetnost i kulturu. x (1997) , 5-6; 15-20 (članak, znanstveni).

1073. Lovrić, Goran.
Peter Handke: Iskušavanje književnih konvencija. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 106 (4) (1997) ; 93-97 (članak, znanstveni).

1074. Lukić, Darko.
Hrvatsko ratno pismo. // Kolo. 6 (1997) , 2; 344-351 (pregledni rad, znanstveni).

1075. Lukšić, Irena.
U čemu je bit poezije?. // Forum. IXL (1997) , 7-8; 836-852 (članak, znanstveni).

1076. Lukšić, Irena.
Zur Problematik einer umfassenden Untersuchung der russischen Emigrationstheater in sudschlavishen Raum. // Balagan. 3 (1997) , 1; 56-73 (članak, znanstveni).

1077. Lukšić, Irena.
Ruska književnost u svemiru. // Književna smotra. 29 (1997) , 104/105; 73-79 (članak, znanstveni).

1078. Lukšić, Irena.
Eurazijstvo: U potrazi za novom Rusijom. // Filozofska istraživanja. 66 (1997) , 3; 799-809 (članak, znanstveni).

1079. Lukšić, Irena.
Egzil/Emigracija/Novi kontekst. // Književna smotra. XXIX (1997) , 104-105; 184-184 (ostalo, znanstveni).

1080. Lukšić, Irena.
Autobiografija u raznim licima. // Kolo. . (1997) , 4; 134-150 (članak, znanstveni).

1081. Lukšić, Irena.
Ruska emigrantska književnost u Berkeleyu. // Književna smotra. XXIX (1997) , 103; 91-91 (prikaz, znanstveni).

1082. Lukšić, Irena.
Iz ostavštine barunice Vrangelj. // Književna smotra. XXIX (1997) , 104-195; 177-178 (prikaz, znanstveni).

1083. Machiedo, Mladen.
Superamento di se. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. . (1997) , 61; str. 225-228 (znanstveni).

1084. Machiedo, Mladen.
Prevladavanje sebe (u povodu romana PUCK, G. Mascionia). // Kolo : časopis Matice hrvatske za književnost. . (1997) , 3; 30 stranica (članak, znanstveni).

1085. Malić, Dragica.
Jezična slojevitost takozvana Marulićeva Marijinskog oficija. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 29 (1997) , x; 97-117 (članak, znanstveni).

1086. Malić, Dragica.
Nedoumice u transkripciji stare hrvatske latinice. // Suvremena lingvistika. 43-44 (1997) ; 153-168 (članak, znanstveni).

1087. Mamić, Mile.
Mijene u hrvatskom pravnom nazivlju. // Vladavina prava. I (1997) , 4-5-6; 7-16 (članak, znanstveni).

1088. Mardešić, Ivo.
English Studies in Dalmatia 1775-1995. // Studija romanica et anglica zagrabiensia. XLII (1997) ; 247-257 (članak, znanstveni).

1089. Marinković, Dušan.
Nova potraga Drage Kekanovića. // Prosvjeta. IV (1997) , 27; 40-41 (članak, znanstveni).

1090. Marinković, Dušan.
Igre Vladana Desnice. // Prosvjeta. . (1997) , .; . (članak, znanstveni).

1091. Marinković, Dušan.
The First Creative Disquiet of Ivo Andrić. // Most / The Bridge. . (1997) , 3-4; 129-133 (članak, znanstveni).

1092. Matasović, Ranko.
Odrazi indoeuropskih laringala u slavenskim jezicima. // Croatica. 45-46 (1997) ; 129-146 (članak, znanstveni).

1093. Matasović, Ranko.
O metodologiji onomastičkih istraživanja (na primjeru keltske onomastike). // Folia onomastica Croatica. 6 (1997) ; 89-98 (članak, znanstveni).

1094. Medved Krajnović, Marta.
Dnevnik učenja - učeći četvrti strani jezik. // Strani jezici. 26 (1997) , 1; 32-42 (članak, znanstveni).

1095. Menac, Antica; Menac-Mihalić, Mira.
Elementi venecijanskog dijalekta u frazeologiji suvremenih bračkih čakavskih pjesnika. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 3 (1997) , 2; 54-58 (članak, znanstveni).

1096. Menac, Antica; Menac-Mihalić, Mira.
Elementi venecijanskog dijalekta u frazeologiji suvremenih bračkih čakavskih pjesnika. // Hrvatska riječ. 3 (1997) , 2; 54-58 (članak, znanstveni).

1097. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Research on the Affective Domain of EFL Learning: a Study of Motivation. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) ; 257-268 (članak, znanstveni).

1098. Mihaljević, Milan.
O jeziku Vidova brevijara. // Nova Istra. 2 (1997) , 5; 22-26 (članak, znanstveni).

1099. Mihaljević, Milan.
Jezična slojevitost Brevijara Vida Omišljanina iz 1396. godine. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 29 (1997) ; 119-138 (članak, znanstveni).

1100. Mihaljević, Milan.
Ostrižak glagoljskoga misala iz Novoga Vinodolskoga. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 23-24 (1997) ; 257-263 (članak, znanstveni).

1101. Mihaljević, Milan.
Jestno-niječna pitanja u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. // Suvremena lingvistika. 43-44 (1997) , 1-2; 191-209 (članak, znanstveni).

1102. Mihaljević, Milica.
Znanstveno nazivlje i hrvatski jezik. // Jezik. 45 (1997) , 2; 63-67 (članak, znanstveni).

1103. Mildner, Vesna; Ratković, Zrinka.
Aktivnost moždanih hemisfera pri obradi fonoloških zadataka na materinskom i stranom jeziku. // Strani jezici. 26 (1997) , 4; 417-427 (članak, znanstveni).

1104. Miškulin, Dolores.
STAVOVI I MOTIVACIJE STUDENATA HOTELIJERSKOG FAKULTETA OPATIJA ZA UČENJE STRANIH JEZIKA. // Tourism and hospitality management. 3 (1997) , 1; 73-86 (članak, znanstveni).

1105. Miškulin, Dolores.
MAŠTA I HUMORIZAM U PRIPOVJEDNOJ PROZI ENRICA MOROVICHA. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 1 (1997) , 1-2; 33-47 (članak, znanstveni).

1106. Moguš, Milan.
Čakavci s Krbave. // Suvremena lingvistika. 28 (1997) ; 11-22 (članak, znanstveni).

1107. Muhoberac, Mira.
U znaku promjena? Najava dramskoga programa 48. dubrovačkoga ljetnog festivala. // Hrvatsko slovo. III. (1997) , 115; 24-24 (članak, znanstveni).

1108. Muhoberac, Mira.
Dva đira oko festivala. Srpanjska šetnja Gradom-teatrom. // Hrvatsko slovo. III. (1997) , 119.; 24-25 (članak, znanstveni).

1109. Muhoberac, Mira.
Tužna Jele i Mjesec Alabame u Dubrovniku. Prva trećina kolovoza na Dubrovačkom ljetnom festivalu. // Hrvatsko slovo. III. (1997) , 122; 24-25 (članak, znanstveni).

1110. Muhoberac, Mira.
Vizure Držićeva Skupa. // Hrvatsko slovo. III. (1997) , 131.; 24-24 (članak, znanstveni).

1111. Muhoberac, Mira.
Znalačka lakoća istraživanja. // Hrvatsko slovo. III. (1997) , 133; 15-15 (članak, znanstveni).

1112. Muhoberac, Mira.
Između ludila i aktualizacije. // Hrvatsko slovo. III. (1997) , 133; 24-24 (članak, znanstveni).

1113. Muhoberac, Mira.
Don Juan u Varaždinu. // Hrvatsko slovo. III. (1997) , 138.; 24-24 (članak, znanstveni).

1114. Muhoberac, Mira.
Lokrum. // Hrvatsko slovo. III. (1997) , 138; 16-17 (članak, znanstveni).

1115. Muhoberac, Mira.
Alisa u svijetu računala. // Hrvatsko slovo. III. (1997) , 138; 24-24 (članak, znanstveni).

1116. Muhoberac, Mira.
Kazalište u hrvatskom pretpreporodnom okviru. // Hrvatsko slovo. IV. (1997) , 141; 25-25 (članak, znanstveni).

1117. Muhvić-Dimanovski, Vesna.
Anglicisms in German : the problem of variants. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 42 (1997) ; 269-274 (članak, znanstveni).

1118. Mulc, Ivana.
Brevijar Vida Omišljanina kao izvor za Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. II (1997) , V, br. 2; 27-33 (članak, znanstveni).

1119. Nazor, Anica.
Uz obilježavanje 600. obljetnice Brevijara Vida Omišljanina. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. II (1997) , V, br. 2; 16-21 (članak, znanstveni).

1120. Nazor, Anica.
Hrvatski glagoljski brevijar iz 1493. godine čitavo stoljeće opisivan kao ćirilski časoslov (Breviarium slavicum). // Suvremena lingvistika. 43-44 (1997) ; 233-239 (članak, znanstveni).

1121. Nemec, Krešimir.
Prvi hrvatski science-fiction. // Croatica. 45/46 (1997) ; 337-346 (članak, znanstveni).

1122. Nemec, Krešimir.
Ekspresionizam i hrvatski roman. // Republika. 53 (1997) , 11/12; 36-45 (članak, znanstveni).

1123. Nemec, Krešimir.
Metodologija književne povijesti Miroslava Šicela. // Kaj. 30 (1997) , 5-6; 55-59 (članak, znanstveni).

1124. Nikčević, Sanja.
Historical Plays in Search of National Identity in Croatian Theatre Today. // SEEP (Slavic and East European Performance), New York,. 17 (1997) , 17; 21-27 (članak, znanstveni).

1125. Nikolić-Hoyt, Anja.
O sličnostima i razlikama među frazemima hrvatskog i engleskog jezika. // Riječ. 3 (1997) , 2; 71-75 (članak, znanstveni).

1126. Novaković, Darko.
Les poemes latins inconnus de Marulić dans le codex de Glasgow (MS Hunter 334). // Cahiers croates. 1 (1997) , 1-2; 127-141 (članak, znanstveni).

1127. Novaković, Darko.
Dva nepoznata Marulićeva rukopisa u Velikoj Britaniji: Ms. Add. A. 25 u Oxfordskoj Bodleiani i Hunter 334 u Sveučilišnoj knjižnici u Glasgowu. // Colloquia Maruliana. 6 (1997) ; 5-80 (članak, znanstveni).

1128. Novaković, Goran.
Temeljne ljudske vrednote u djelima Ivane Brlić- Mažuranić. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 3 (1997) , 1; 173-177 (članak, znanstveni).

1129. Paić-Vukić, Tatjana.
Modernistički eksperiment palestinske književnosti (Ono što vam je preostalo Gassana Kanafanija). // Književna smotra. XXIX (1997) , 104-105 (2-3); 79-86 (članak, znanstveni).

1130. Paljetak, Luko.
Petrićev poljubac kao epicentar tektonskog područja ljubavi: O Petrićevu dijalogu Il Delfino overo del bacio. // Dubrovnik. 8 (1997) , 1-3; 17-33 (članak, znanstveni).

1131. Pederin, Ivan.
Die Reisebeschreibung vom frühen Chirstentum bis zum Ausgang der Kreuzzüge. // Riječ. 2 (1997) ; 144-176 (članak, znanstveni).

1132. Pederin, Ivan.
Die mittel- und osteuropäische Reisebeschreibung der Entdeckungszeit. // Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio filoloških znanosti. 36 (1997) , 26; 113-133 (članak, znanstveni).

1133. Pederin, Ivan.
Die Reisebeschreibung vom frühen Christentums bis zum Ausgang der Kreuzzüge. // Riječ. 3 (1997) , 2; 144-176 (članak, znanstveni).

1134. Peričić, Helena.
Ivo Hergešić - posrednik engleske književnosti u hrvatskoj kritici u razdoblju između dva svjetska rata. // Glasje : časopis za književnost i umjetnost. 4 (1997) , 7-8; 132-153 (članak, znanstveni).

1135. Peričić, Helena.
Bibliografija hrvatske kritike o engleskoj književnosti (1914-1940). // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 28 (1997) , -; 47-71 (članak, znanstveni).

1136. Peruško, Tatjana.
La presenza e le forme dell'allegorismo nei racconti fantastici di Dino Buzzati (contributo allo studio delle poetiche del fantastico nel Novecento italiano). // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLI (1997) , .; str. 335-349 (članak, znanstveni).

1137. Peruško, Tatjana.
La realta' deforme. La presenza del grottesco nei racconti di Dino Buzzati . // Studi buzzatiani. . (1997) , 2; str. 75-95 (članak, znanstveni).

1138. Peruško, Tatjana.
Calvinova parodija naratologije. // Republika. 52 (1997) , 3-4; 34-49 (članak, znanstveni).

1139. Peti, Mirko.
Koje su imenske riječi etnici i etnonimi. // Folia onomastica Croatica. 6 (1997) ; 99-101 (članak, znanstveni).

1140. Petlevski, Sibila.
Bringing European Ideas Back to African Reality. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) , -; 285-298 (članak, znanstveni).

1141. Petrović, Bernardina.
O frazeologiji Josipa Kozarca. // Riječ. 3 (1997) , 1; 88-106 (članak, znanstveni).

1142. Petrović, Bernardina.
Leksik Relkovićeva Kućnika. // Filologija. 29 (1997) ; 139-154 (članak, znanstveni).

1143. Petrović, Bernardina.
Nadređenice i podređenice u leksiku i rječniku. // Suvremena lingvistika. 1-2 (1997) , 43-44; 241-250. (članak, znanstveni).

1144. Petrović, Elvira.
Teaching English to young learners in Osijek. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) ; 315-320 (članak, znanstveni).

1145. Pintarić, Ana.
Zbirka pjesama Moj grad Vinka Nikolića. // Riječ. 3 (1997) , 2; 178-183 (članak, znanstveni).

1146. Pintarić, Neda.
Razvitak neverbalnoga koda. // Suvremena lingvistika. 43-44, 23 (1997) , 1-2; 251-267 (članak, znanstveni).

1147. Raffaelli, Ida.
O konotaciji. // Strani jezici. 26 (1997) , 4; 405-417 (članak, znanstveni).

1148. Šarić, Ljiljana.
Gramatike Josipa Florschutza: Maretićevo vrijeme i vrijeme ciljanih preradbi. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 31 (1997) , 1; 101-108 (prikaz, znanstveni).

1149. Šarić, Ljiljana.
Interpretacija pogodbenih rečenica. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 27 (1997) ; 155-169 (članak, znanstveni).

1150. Sesar, Dubravka.
Apozicija-rečenični član i rečenični odnos. // Strani jezici. 25 (1997) , 3-4; 128-135 (članak, znanstveni).

1151. Sesar, Dubravka.
Zadi san samo obo kamen... O čakavskome prepjevu Jesenjina. // Suvremena lingvistika. 23 (1997) , 43-44; 1997 (članak, znanstveni).

1152. Šinko-Depierris, Đurđa.
Zolini zapisi o umjetnosti. // Hrvatska obzorja, časopis Matice hrvatske Split. 1 (1997) , 1; 161-173 (knjizevna studija, znanstveni).

1153. Šinko-Depierris, Đurđa.
Diderot, prvi moderni likovni kritik. // "Hrvatska obzorja", časopis Matice hrvatske Split. 1 (1997) , 2; 393-406 (književna studija, znanstveni).

1154. Šinko-Depierris, Đurđa.
Baudelaireova estetska svijest. // Hrvatska obzorja, časopis Matice hrvatske Split. 1 (1997) , 3; 685-696 (književna studija, znanstveni).

1155. Škara, Danica.
Comparative Analysis of Proverbs: Universals and Specifics. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) ; 365-371 (članak, znanstveni).

1156. Sočanac, Lelija.
Degrees of Morphological Substitution of Anglicisms in Italian. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) , 1; 357-365 (članak, znanstveni).

1157. Sočanac, Lelija.
Frazemi u dubrovačkim komedijama krajem 18. stoljeća. // Riječ. 3 (1997) , 1; 107-115 (članak, znanstveni).

1158. Šojat, Antun.
Jezični dodiri i prožimanja u dugoreškim čakavsko-kajkavskim govorima. // Hrvatski dijalektološki zbornik. 10 (1997) ; 79-91 (članak, znanstveni).

1159. Stipčević, Vesna.
Knjige o Makabejcima u Brevijaru Vida Omišljanina. // Nova Istra. 2 (1997) , 5; 38-43 (članak, znanstveni).

1160. Tafra, Branka.
Slovkinja Josipa Jurina. // Riječ. 3 (1997) , 23-24; 98-106 (članak, znanstveni).

1161. Timko, Oksana.
Našo nazvi za domašnji životinji. // Švetlosc. 3 (1997) , 3; 145-152 (članak, znanstveni).

1162. Turk, Marija.
Jezični kalk: tipologija i nazivlje. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 9 (1997) , 1-2; 85-104 (članak, znanstveni).

1163. Turk, Marija.
Semantičke posuđenice u hrvatskome jeziku. // Croatica. 45-46 (1997) ; 203-213 (članak, znanstveni).

1164. Turk, Marija.
Prilog proučavanju čakavske frazeologije (na građi iz krčkih govora).. // Suvremena lingvistika. 43/44 (1997) , 1/2; 313-324 (članak, znanstveni). URL link to work

1165. Turković, Hrvoje.
547. Pictorial Elements in Verbal Discourse and Verbal Elements in Pictorial (Film) Discourse – Their Metacommunicational Function. // Bildsprache, Visualisierung, Diagrammatik, Tail III, Akten des gleichnamigen 3. Internationalen Interdisziplinären Symposiums, Wien 1996, Semiotische Berichte. 21 (1997) , 3-4; 403-418 (članak, znanstveni).

1166. Turković, Slađan.
Deutsche Lehnwörter in den Fachsprachen der Zagreber Handwerker. // Zagreber Germanistische Beiträge. 6 (1997) , 6; 131-156 (članak, znanstveni).

1167. Uvanović, Željko.
Gerhart Hauptmann: od socijalno-obiteljsko-bračne trilogije do Tetralogije o Atrijevićima. // Književna smotra. 29 (1997) , 104/105; 105-118 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1168. Užarević, Josip.
Problem poetske funkcije. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. --- (1997) , 1-2; 73-85 (članak, znanstveni).

1169. Vidan, Ivo.
The English Intertext of Croatian Literature: Forms and Function. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) , -; 391-397 (članak, znanstveni).

1170. Vilke, Mirjana.
Research into the process of learning and acquiring English as a foreign language at the Department of English, Zagreb University. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLII (1997) ; 399-411 (članak, znanstveni).

1171. Vlašić-Anić, Anica.
Autotematizacija u književnosti. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 103 (1997) ; 101-103 (članak, znanstveni).

1172. Vuletić, Branko.
Glasovna metafora. Hommage a Roman Jakobson. // Umjetnost riječi. 41 (1997) , 1-2; 99-128 (članak, znanstveni).

1173. Vuletić, Branko.
Govorna metafora. Slikovitost govora.. // Govor. 14 (1997) , 1/2; 1-24 (članak, znanstveni).

1174. Vulić, Sanja.
Hrvatska pučka imena blagdana u nekim mjesnim govorima u Bosni i Hercegovini. // Riječ. 3 (1997) , 1; 115-122 (članak, znanstveni).

1175. Vulić, Sanja.
Metodologija uvrštavanja frazema u rječnike izvornih čakavskih govora. // Riječ : časopis za filologiju. 3 (1997) , 2; 115-123 (članak, znanstveni).

1176. Vulić-Vranković, Sanja.
Blagdanska imena i frazemi. // Riječ : časopis za filologiju. 3 (1997) , 2; 107-114. (članak, znanstveni).

1177. Zaradija Kiš, Antonija.
La tradition de Saint Martin en Croatie. // Memories de la Societe archeologique de Touraine. LXIII (1997) ; 267-278 (članak, znanstveni).

1178. Zaradija-Kiš, Antonija.
Biblijska "Knjiga o Jobu" u brevijaru Vida Omišljanina. // Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme. II (1997) , V, br. 2; 44-57 (članak, znanstveni).

1179. Zečević, Vesna.
Bednjanski govor u tipološkoj klasifikaciji kajkavskih govora. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. x (1997) , 5-6; 21-30 (članak, znanstveni).

1180. Zečević, Vesna.
Tipologija kajkavskih vokalskih podsustava. // Govor : časopis za fonetiku. x (1997) , 1-2; 25-46 (članak, znanstveni).

1181. Žepić, Stanko.
Direkte und indirekte Hinweise zur deutschen Aussprache auf kroatischem Boden vom 16.-19. Jahrhundert. // Zagreber Germanistische Beiträge. 6 (1997) , 6; 93-107 (članak, znanstveni).

1182. Znika, Marija.
Mađarski leksik u govoru Donje Podravine nekad i danas. // Bibliotheca Croatica Hungariae. 2 (1997) , 1; 305-312 (članak, znanstveni).

1183. Znika, Marija.
Opisni i odnosni pridjevi. // Suvremena lingvistika. 43-44 (1997) ; 341-357 (članak, znanstveni).

1184. Alerić, Danijel.
Vrlika ili Vrljika i Matica. // Runovići. 3 (1996) , 3-4; 18-21 (članak, znanstveni).

1185. Alerić, Danijel.
Imotski toponim Vrlika ili Vrljika i Matica. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (1996) , 22; 5-15 (članak, znanstveni).

1186. Badurina, Lada.
O interpunkcijskim načelima – s osobitim obzirom na hrvatsku interpunkciju. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 2 (1996) ; 257-264 (članak, znanstveni).

1187. Bakran, Juraj; Horga, Damir.
SAMPA za hrvatski. // Govor : časopis za fonetiku. 13 (1996) , 1-2; 99-104 (članak, znanstveni).

1188. Banov, Estela.
Koncepcija usmene književnosti u djelu Ivana Radetića. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 2 (1996) , 1; 96-103 (članak, znanstveni).

1189. Barbarić, Damir.
Zur Sprachauffassung H.-G. Gadamers. // Internationale Zeitschrift fuer Philosophie. II (1996) , 2; 227-235 (članak, znanstveni).

1190. Barbarić, Damir.
Vorlauefige Reflexionen zu den philosophischen Grundlagen des Wiener Fin-de-Siecle. // Die Bruecke. Literarisches Magazin. 1-2 (1996) , 1.2; 164-177 (članak, znanstveni).

1191. Benčić, Živa.
Barokko i klassicizm v Razmyšlenijah o božiem veličestve M.V. Lomonosova. // Russica Romana. 3 (1996) ; 27-49 (članak, znanstveni).

1192. Bjelanović, Živko.
O jednom tipu splitskih prezimena. // Folia onomastica Croatica. 5 (1996) ; 7-16 (članak, znanstveni).

1193. Bjelanović, Živko.
Neke tvorbene osobitosti u leksiku Janka Polića Kamova. // Riječ : časopis za filologiju. 2 (1996) ; 24-32. (članak, znanstveni).

1194. Božanić, Joško.
Onimikon Palgruže. // Jadranska meteorologija. 41 (1996) ; 97-150 (članak, znanstveni).

1195. Božanić, Joško.
Iskustvo vremena komiških ribara. // Čakavska rič. 24 (1996) , 1-2; 7-94 (članak, znanstveni).

1196. Brozović Rončević, Dunja.
O sinonimnim indoeuropskim korijenima u hidronimiji. // Suvremena lingvistika. 41-42 (1996) , 1-2; 95-101 (članak, znanstveni).

1197. Brozović Rončević, Dunja.
Iz istarske hidronimije. // Folia onomastica Croatica. 4 (1996) ; 19-30 (članak, znanstveni).

1198. Čale, Morana.
Intertextuality and autoreferentiality in the papers of Croatian literary theorists. // Znakolog : an international yearbook of Slavic semiotics. . (1996) , 6-7; 243-275 (članak, znanstveni).

1199. Čale, Morana.
Josip Kulunžić e la contestazione del pirandellismo. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLI (1996) , .; 69-92 (članak, znanstveni).

1200. Car-Mihec, Adriana.
Liturgijska drama i njezino porijeklo. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 8 (1996) , 1-2; 83-93 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1201. Čaušević, Ekrem.
Negacija u turskome jeziku. // Prilozi za orijentalnu filologiju. 44-45 (1996) ; 51-66 (članak, znanstveni).

1202. Čaušević, Ekrem.
Das Türkische des Josip Dragomanović. // Materialia Turcica. 17 (1996) ; 119-141 (članak, znanstveni).

1203. Ciglar-Žanić, Janja.
The Anglographic Perspective (Ivo Vidan: The English Intertext of Croatian Literature) . // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 41 (1996) , -; 229-232 (članak, znanstveni).

1204. Ciglar-Žanić, Janja.
Tragom škotskog pripovjedačkog glasa, antologija suvremene škotske proze. // Treći program hrvatskog radija. 49-50 (1996) , -; 173-257 (članak, znanstveni).

1205. Čunčić, Marica.
The oldest Croatian type of Glagolitic script. // Journal of Croatian studies. 36-37 (1995/1996) ; 19-52 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1206. Čunčić, Marica.
Predavanje prof. Rogera Reynoldsa: Monuments of Medieval Liturgy in Beneventan Script. // Bulletin - Hrvatski državni arhiv. 7 (1996) , 2; 29-30 (vijest, znanstveni). prilozen text rada

1207. Dabo-Denegri, Ljuba.
Morfološka adaptacija engleskih imeničkih posuđenica u francuskom jeziku. // Suvremena lingvistika. 1-2 (1996) , 41-42; 115-125 (članak, znanstveni).

1208. Damić-Bohač, Darja.
Faire + l'infinitif, une approche contrastive. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 41 (1996) , 1; 201-210 (članak, znanstveni).

1209. Deželjin, Vesna.
Il ruolo dei proverbi nelle Maldobrie. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 43 (1996) ; 69-84 (članak, znanstveni).

1210. Dragić, Marko.
Pučke predaje i legende u "Šematizmu" fra Petra Bakule. // Mostariensia, časopis za humanističke znanosti Sveučilišta u Mostaru. 4 (1996) ; 99-116 (pregledni rad, znanstveni).

1211. Dürrigl, Marija-Ana.
Neki aspekti genologije prenja u hrvatskoglagoljskoj književnosti - o naslovnim pojmovima i malim prenjima. // Croatica. 42-44 (1996) ; 89-95 (članak, znanstveni).

1212. Fališevac, Dunja.
Die belagerung Wiens in der kroatischen Literatur und Petar Bogašinovićs "Obkruženje Beča grada od cara Mehmeta i Kara Mustafe velikog vezijera". // Wiener Slavistisches Jahrbuch. XXXIII (1996) , .; 47-61 (članak, znanstveni).

1213. Fališevac, Dunja.
Pisan svetogo Jurja . // Croatica , posebno izdanje (Hercigonjin zbornik). 42/43/44 (1996) , .; 97-109 (članak, znanstveni).

1214. Farkaš, Loretana.
Sporovi filoloških škola 19. st. (refleks ě, imenički genitiv množine i slogotvorno r). // Zor: časopis za književnost i kulturu. 2 (1996) , 2-3; 110-137 (članak, znanstveni).

1215. Filipi, Goran.
Istarska ornitonimija: djetlovke. // Folia onomastica Croatica. 5 (1996) ; 17-29 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

1216. Filipi, Goran.
Ornitonimia istriana: i nomi popolari del succiacapre europeo (Caprimulgus euroapaeus). // Linguistica. 36 (1996) ; 77-82 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

1217. Filipi, Goran.
Dialettologia istriana. // SN. Scuola nostra. 26 (1996) ; 113-121 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

1218. Filipović, Rudolf; Menac, Antica.
Semantička adaptacija u Rječniku anglicizama u ruskom jeziku: teorija i primjena. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. XXVI (1996) , 42/43/44; 111-124 (znanstveni).

1219. Fink-Arsovski, Željka.
Ruski i hrvatski frazemi sa značenjem "vrlo blizu". // Suvremena lingvistika. 1-2 (1996) , 41-42; 139-144 (članak, znanstveni).

1220. Flaker, Aleksandar.
Ruske književne vedute. // Književna smotra. 28 (1996) , 101/102 (3/4); 3-8 (članak, znanstveni).

1221. Fox, Renata.
Uloga poznavanja jezika i kultura u poslovnoj komunikaciji. // Pomorski zbornik. 34 (1996) , 1; 331-342 (članak, znanstveni).

1222. Frančić, Anđela.
Pregled mijena imenske formule i osobnog imena u njoj (na primjerima iz međimurske antroponimije). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 22 (1996) , x; 17-36 (članak, znanstveni).

1223. Gabrić-Bagarić, Darija.
Kašićeva rukopisna Biblija i "Blago jezika slovinskoga" Jakova Mikalje. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 22 (1996) ; 37-48 (članak, znanstveni).

1224. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
Intertekstualnost Paljetkove drame 'Poslije Hamleta'. // Republika. - (1996) , 3-4; 41-7 (članak, znanstveni).

1225. Glavinić, Vera.
La narrativa nell'antologia "Istria Nobilissima". // Scuola nostra. 26 (1996) ; 99-104 (članak, znanstveni).

1226. Gluhak, Alemko.
Hrvatski glagol mangovati. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 26 (1996) , 26; 7-12 (članak, znanstveni).

1227. Gluhak, Alemko.
Črstvec, Čvrstec. // Folia onomastica Croatica. 5 (1996) , 5; 81-84 (članak, znanstveni).

1228. Gluhak, Alemko.
O hrvatskoj riječi patuljak i drugima. // Suvremena lingvistika. 41--42 (1996) , 1--2; 157--162 (članak, znanstveni).

1229. Gluhak, Alemko.
O hrvatskoj riječi patuljak i ostalima. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 1-2; 157-162 (članak, znanstveni).

1230. Grčević, Mario.
Hrvatski udjel u Karadžićevu prijevodu Novoga zavjeta. // Jezik - časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 4 (1996) , 2; 53-63 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1231. Grgić, Iva.
Il genere e la storia: le "donne in poesia" sulle due sponde. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLI (1996) ; 29-38 (članak, znanstveni).

1232. Häusler, Maja.
Von Landessprache zu Fremdsprache. Zur Geschichte des Deutschunterrichts an kroatischen Gymnasien. // Zagreber Germanistische Beiträge. 5 (1996) , 5; 179-197 (članak, znanstveni).

1233. Horga, Damir.
Utjecaj fiksiranog zagriza na trajanje izgovora glasnika. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 1-2 (41/42); 213-219 (članak, znanstveni).

1234. Hoyt, Alexander D.
"Jezična situacija" kao lingvistički termin. // Riječ. 2 (1996) , 2; 37-41 (članak, znanstveni).

1235. Hoyt, Alexander D.
Language and Identity. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 1-2 (41-42); 221-226 (članak, znanstveni).

1236. Hraste, Katarina.
"Finis reipubicae" Ante Tresića Pavičića u svjetlu kazališnih zbivanja kraja XIX. stoljeća. // Mogućnosti, književnost, umjetnost, kulturni problemi. 1/3 (1996) ; 105-113 (članak, znanstveni).

1237. Husić, Snježana.
Antipetrarkizam Marina Držića suprotiv ljudima nahvao. // Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. 43 (1996) , 7-9; 81-96 (članak, znanstveni).

1238. Ivas, Ivan.
Govorne maske informativnih obreda. // Medijska istraživanja : znanstveno-stručni časopis za novinarstvo i medije. 2 (1996) , 1; 3-25 (članak, znanstveni).

1239. Ivas, Ivan.
Silazno-uzlazna jezgra u sustavu jezgri hrvatskog jezika. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 1-2.; 245-254 (članak, znanstveni).

1240. Ivić, Nenad.
Philologist mythistoricus. History and Philology in the Works of Radoslav Katicic. // Znakolog : an international yearbook of Slavic semiotics. IV (1996) , 6/7; 199-220. (članak, znanstveni).

1241. Jelčić, Dubravko.
Svjedok Bleiburga: Vinko Nikolić. // Forum. 68 (1996) , 3-4; 337-354 (članak, znanstveni).

1242. Josipović, Višnja.
Intonacijsko značenje u engleskom i hrvatskom. // Suvremena lingvistika. 41-42 (1996) , 1-2; 271-284 (članak, znanstveni).

1243. Kačić, Miro.
Ergativnost i hrvatski jezik. // Suvremena lingvistika. 36 (1996) , 22; 260-272 (članak, znanstveni).

1244. Kalogjera, Damir.
Preispitivanje jedne lingvističke doktrine u engleskome. // Suvremena lingvistika. 41/42 (1996) , 1/2; 301-308 (članak, znanstveni).

1245. Karabalić, Vladimir.
„Die Gemählde“ von A. W. Schlegel. // Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft. 5 (1996) ; 55-75 (članak, znanstveni).

1246. Kordić, Snježana.
Zamjenice u izgradnji kohezije teksta. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 30-31 (1996) ; 55-100 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1247. Kordić, Snježana.
Slijedi li nakon lične zamjenice uvijek nerestriktivna odredba?. // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 33 (1996) ; 121-129 (članak, znanstveni). prilozen text rada

1248. Kovačević, Melita.
Pomaknute granice ranoga jezičnoga razvoja: okvir za novu psiholingvističku teoriju. // Suvremena lingvistika. 1-2 (1996) , 41-42; 309-318 (članak, znanstveni).

1249. Kryžan Stanojević, Barbara.
Poljski kao strani jezik u svijetu liberalizacije norme.. // Strani jezici. 25 (1996) , 3-4; 152-158 (članak, znanstveni).

1250. Lacko Vidulić, Svjetlan.
Zur Lyrik Thomas Bernhards. // Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft. 3 (1996) , 3; 19-29 (članak, znanstveni).

1251. Lisac, Josip.
Dijalekti zadarskoga kraja. // Marulić : hrvatska književna revija. 29 (1996) , 3; 521-526 (članak, znanstveni).

1252. Lukežić, Iva.
Prilog raspravi o genezi hrvatskih narječja. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 8 (1996) , 1-2; 223-236 (članak, znanstveni).

1253. Lukšić, Irena.
Natpisi ispod kalifornijskih fotografija Marine Temkine. // Umjetnost riječi. XL (1996) , 4; 273-288 (članak, znanstveni).

1254. Lukšić, Irena.
Mlada emigrantska književnost. // Književna smotra. XXVIII. (1996) , 101-102; 41-48 (članak, znanstveni).

1255. Lukšić, Irena.
Ruska emigrantska književnost i europska avangarda. // Književna smotra. XXVIII (1996) , 100; 84-89 (članak, znanstveni).

1256. Lukšić, Irena.
Leonid Andreev. S.O.S. (etc.). // Literary Research/Recherche Literaire. automne-hiver (1996) , 26; 30-31 (prikaz, znanstveni).

1257. Malić, Dragica.
Jezik glagoljičke početnice Jurja iz Slavonije. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 1 (1996) , 26; 25-40 (članak, znanstveni).

1258. Malić, Dragica.
Atribut i apozicija u "Žićima svetih otaca". // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (1996) , 22; 65-109 (članak, znanstveni).

1259. Malić, Dragica.
Hrvatski latinički molitvenik u Arhivu HAZU. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 1 (1996) , 27; 63-96 (članak, znanstveni).

1260. Malić, Dragica.
Iz sintakse "Žića svetih otaca" (Mjesto subjekta, predikata i objekta). // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. 24 (1996) , 42, 43, 44; 237-248 (članak, znanstveni).

1261. Mardešić, Ivo.
Croatian Art and Literature in the English 19th Century Travel Books about Dalmatia. // Radovi - Sveučilište u Splitu. Filozofski fakultet Zadar. Razdio filoloških znanosti. 34-35 (1996) , 24-25; 223-234 (članak, znanstveni).

1262. Maresić, Jela.
O ostacima kajkavskoga vokativa. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 24-25 (1995/1996) ; 235-238 (članak, znanstveni).

1263. Maresić, Jela.
O dijalekatnim osobinama u podravskoj ojkonimiji. // Folia onomastica Croatica. 5 (1996) ; 31-37 (članak, znanstveni).

1264. Matasović, Ranko.
Antički Neviodunum: etimološka bilješka. // Folia onomastica Croatica. 5 (1996) ; 85-88 (članak, znanstveni). URL link to work

1265. Matasović, Ranko.
Greek Parallels to a Reconstruction of Balto-Slavic Mythological Texts. // Wiener Studien -Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und lateinische Tradition. 109 (1996) ; 31-43 (članak, znanstveni). URL link to work

1266. Matek Šmit, Zdenka.
San dviju crnomanjastih dama. // Dometi. . (1996) , 1-6; 127-131 (kongresno priopćenje, znanstveni).

1267. Matek Šmit, Zdenka.
Propala predstava /O osporavanju drame/. // Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. . (1996) , 24-25; 199-210 (članak, znanstveni).

1268. Medarić, Magdalena.
Mimikrija kao simbolička slika svijeta. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 100 (1996) , 2; 5-17 (članak, znanstveni).

1269. Medved Krajnović, Marta.
Tipologija uloge nastavnika u nastavi engleskog jezika u nižim razredima osnovne škole. // Strani jezici. 25 (1996) , 1-2; 65-73 (članak, znanstveni).

1270. Menac, Antica.
Morfološke i tvorbene pojave u anglicizmima ruskoga hipijevskog slenga . // Suvremena lingvistika . 1-2 (1996) , 41-42; 425-435 (znanstveni).

1271. Menac, Antica.
Morfološke i tvorbene pojave u anglicizmima ruskoga hipijevskog slenga. // Suvremena lingvistika. 41-42 (1996) , 1-2; 425-435 (članak, znanstveni).

1272. Menac-Mihalić, Mira.
Naglasni odnosi infinitiva i prezenta u čakavskom narječju. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 30-31 (1996) ; 9-42 (članak, znanstveni).

1273. Menac-Mihalić, Mira.
Milnarski pogled na Božu Babića. // Riječ : časopis za filologiju. 2 (1996) , 1; 40-45 (članak, znanstveni).

1274. Menac-Mihalić, Mira.
Naglasni odnosi infinitiva i prezenta u čakavskom narječju. // Radovi Zavoda za slavensku filologiju. 30-31 (1996) ; 9-41 (članak, znanstveni).

1275. Meštrović, Zrnka.
Vitezovićev "Lexicon latino-illyricum" i Sušnik-Jambrešićev "Lexicon latinum". // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (1996) , 22; 111-128 (članak, znanstveni).

1276. Meštrović, Zrnka; Vajs, Nada.
Vitezovićeva grafijska rješenja u rječniku "Lexicon latino-illyricum". // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 1 (1996) , 26; 41-62 (članak, znanstveni).

1277. Mihaljević Djigunović, Jelena.
Learner Motivation as a Source of Variance in Attitudes, Effort and Achievement. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. XLI (1996) ; 211-223 (članak, znanstveni).

1278. Mihaljević Djigunović, Jelena; Kovačić, Maja.
Proces učenja stranog jezika kao predmet učeničkog stava. // Strani jezici. 25 (1996) , 3-4; 159-172 (članak, znanstveni).

1279. Mihaljević, Milan.
Novootkriveni Pašmanski fragmenti brevijara. // Slovo. 44/46 (1996) ; 99-170 (članak, znanstveni).

1280. Mihaljević, Milan.
Šrke i fraške glagoljaške. // Croatica. 26 (1996) , 42/44; 269-280 (članak, znanstveni).

1281. Mihaljević, Milica.
Natuknica u terminološkom rječniku. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. (1996) , 27; (članak, znanstveni).

1282. Mihaljević, Milica.
Riječi i nazivi podrijetlom iz stranoga jezika. // Prevoditelj. 10 (1996) , 66-67; 20-23 (članak, znanstveni).

1283. Mihaljević, Milica; Šarić, Ljiljana.
Metaforizacija kao terminološki postupak u hrvatskom i engleskom. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 1/2; 437-449 (članak, znanstveni).

1284. Mildner, Vesna.
Samoglasnički prostori zagrebačkoga i dubrovačkoga govora. // Govor : časopis za fonetiku. 13 (1996) , 1-2; 25-39 (članak, znanstveni).

1285. Moguš, Milan.
O početku visokoškolske nastave hrvatskog jezika. // Jezik : Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 44 (1996) , 4; 121-129 (članak, znanstveni).

1286. Moguš, Milan.
Starčevićevi pogledi na hrvatski jezik. // Forum : mjesečnik Razreda za književnost HAZU. 35 (1996) , 5/6; 510-520 (članak, znanstveni).

1287. Muhvić-Dimanovski, Vesna.
Njemački kao jezik posrednik pri posuđivanju iz engleskoga u hrvatski. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 41-42; 457-464 (članak, znanstveni).

1288. Nazor, Anica.
Staroslavenska akademija i Staroslavenski institut. // Slovo : časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu. 44-46 (1996) ; 300-311 (članak, znanstveni).

1289. Nemec, Krešimir.
Roman hrvatske moderne. // Republika. 52 (1996) , 9-10; 104-111 (članak, znanstveni).

1290. Nikčević, Sanja.
"Pir taštine" (Shakespeare: Timon Atenjanin). // Književna smotra, Filozofski fakultet zagreb. XXVIII (1996) , 100; 126-130 (članak, znanstveni).

1291. Nikolić-Hoyt, Anja.
Komunikacijska protočnost kulturnoga identiteta. // Riječ. 2 (1996) , 2; 42-46 (članak, znanstveni).

1292. Nikolić-Hoyt, Anja.
U potrazi za boljom riječi. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 1-2 (41-42); 483-488 (članak, znanstveni).

1293. Novaković, Goran.
Isušena kaljuža kao avangardni roman. // Riječ : časopis za slavensku filologiju. 2 (1996) , 2; 166-170 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

1294. Palameta, Miroslav.
Stojan Vučićević-pjesnik dvojstva. // Osvit. 1-2-3-4 (1996) ; 108-122 (članak, znanstveni).

1295. Palameta, Miroslav.
Pisan svetago Jurja iz prve zbirke hrvatske lirike. // Mostariensia. 4 (1996) ; 71-88 (članak, znanstveni).

1296. Pandžić, Vlado.
Metodološke (metodičke) značajke programa hrvatskoga jezika za gimnazije i strukovne škole. // Nastavni vjesnik. 1 (1996) ; 12-26 (članak, znanstveni).

1297. Peruško, Tatjana.
„Nevidljivi gradovi“ Itala Calvina. Metafikcionalna utopija u atlasu nemogućeg. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. 101-102 (1996) , 3-4; 89-94 (članak, znanstveni).

1298. Petrović, Ivanka.
Sv. Mavro Porečki u latinskoj i hrvatskoglagoljskoj hagiografskoj tradiciji. // Croatica. 42/43/44 (1996) , 26; 347-374 (članak, znanstveni).

1299. Petrović, Ivanka.
Ivan Črnčić - hrvatski povjesnik i glagoljaš. // Slovo: časopis Staroslavenskoga instituta . 44-46 (1996) ; 372-383 (članak, znanstveni).

1300. Raffaelli, Ida.
Civilizacijski okviri romana Chretiena de Troyesa. // Književna smotra. 1 (1996) , 99; 19-27 (članak, znanstveni).

1301. Raffaelli, Ida.
Semantički primitivi. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 41/42; 38-53 (članak, znanstveni).

1302. Roić, Sanja.
Frane Petrić's Commentary on Petrarch. // Synthesis Philosophica. 11 (1996) , 2; 399-407 (članak, znanstveni).

1303. Roić, Sanja.
(S)fortuna di Primo Levi in Croazia. // La battana rivista trimestrale di cultura. XXXIII (1996) , 121; 23-26 (članak, znanstveni).

1304. Sesar, Dubravka.
O nekim načelnim nesporazumima oko hrvatskoga književnog jezika. // Opera Slavica : Slavisticke rozhledy. 6 (1996) , 4; 39-44 (članak, znanstveni).

1305. Sesar, Dubravka.
O deziderativnim iskazima u slavenskim jezicima. // Suvremena lingvistika. 1-2 (1996) , 41-42; 561-569 (članak, znanstveni).

1306. Šimić, Marinka.
Samoborski fragment glagoljskoga brevijara. // Slovo. 44/46 (1996) ; 63-83 (članak, znanstveni).

1307. Šimunović, Petar.
Sakralni toponimi sa sut + svetačko ime u razdoblju kasne antike do predromanike. // Folia onomastica Croatica. 5 (1996) ; 39-62 (članak, znanstveni).

1308. Šinko-Depierris, Đurđa.
Fromentinovi "Negdašnji majstori". // Hrvatska obzorja, časopis Matice hrvatske Split. 1 (1996) , 2; 371-384 (književna studija, znanstveni).

1309. Sironić-Bonefačić, Nives.
Uzvici, ideofoni i onomatopeje u talijanskom jeziku. // Strani jezici. 25 (1996) , 3-4; 136-146 (članak, znanstveni).

1310. Škara, Danica.
Uporaba pučke frazeologije u suvremenom jeziku (Strategija prizivanja autoriteta tradicije). // Govor : časopis za fonetiku. 9 (1996) , 1; 41-50 (članak, znanstveni).

1311. Škarić, Ivo.
Što s hrvatskim standardnim refleksom dugoga staroga jata ?. // Govor : časopis za fonetiku. 13 (1996) , 1-2; 1-23 (članak, znanstveni).

1312. Slabinac, Gordana.
Strpljenje za tekst, ili pripovijedanje o priči. // Umjetnost riječi. 2-3 (1996) , .; 195-204 (članak, znanstveni).

1313. Sočanac, Lelija.
Fonološka adaptacija anglicizama u talijanskom jeziku : fonemska redistribucija. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 1-2; 571-583 (članak, znanstveni).

1314. Sočanac, Lelija.
Odnos Bože Babića prema tuđicama u hrvatskom pomorskom nazivlju. // Riječ. 2 (1996) , 1; 66-73 (članak, znanstveni).

1315. Stipčević, Vesna.
Later Croato-Glagolitic Biblical Translations. // Journal of Croatian studies. 36-37 (1995/1996) ; 53-62 (članak, znanstveni).

1316. Strčić, Mirjana.
O Glasilu "Galeb" (1878.1879.). // Historijski zbornik. 49 (1996) ; 193-199 (članak, znanstveni).

1317. Tadić, Marko.
Računalna obradba hrvatskoga i nacionalni korpus. // Suvremena lingvistika. 41-42 (1996) , 1-2; 603-611 (članak, znanstveni). URL link to work

1318. Tadić, Marko.
Računalna obradba hrvatskoga i nacionalni korpus. // Suvremena lingvistika. 22 (1996) , 41-42; 603-612 (članak, znanstveni). URL link to work

1319. Tafra, Branka.
Preporodna pravopisna brusija. // Riječ. 2 (1996) , 1; 73-80 (članak, znanstveni).

1320. Tafra, Branka.
Bliskoznačni odnosi u leksiku. // Filologija. 40 (1996) , 27; 73-84 (članak, znanstveni).

1321. Talanga, Tomislav.
Njemačke posuđenice iz sporednoga kuta. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 44 (1996) ; 30-33 (članak, znanstveni).

1322. Turk, Marija.
Inherentna distinktivna obilježja i distribucija fonema u hrvatskom jeziku. // Govor. 13 (1996) , 1/2; 41-54 (članak, znanstveni). URL link to work

1323. Turk, Marija.
Jezični purizam. // Fluminensia. 8 (1996) , 1/2; 63-79 (članak, znanstveni). URL link to work

1324. Užarević, Josip.
Drvo i čelik. (O lirskome subjektu Jesenjinova pjesništva). // Književna smotra. --- (1996) , 100; 90-100 (članak, znanstveni).

1325. Užarević, Josip.
Vizualnost Vidrićeve lirike. // Republika. . (1996) , 5-6; 106-122 (članak, znanstveni).

1326. Vajs, Nada.
Denominacijski rezultati semičkih podudaranja u nazivima za biljku Physalis alkekengi. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (1996) , 22; 153-163 (znanstveni).

1327. Vidan, Ivo.
Yorickovo zrcalo. // Književna smotra. 28 (1996) , 100(6); 101-105 (članak, znanstveni).

1328. Vidmarović, Natalija.
Slovosloženije v "pletenii sloves". // Slavica Quinqueecclesiensia. 2 (1996) ; 219-228 (članak, znanstveni).

1329. Vidmarović, Natalija.
Ideal krasoty v drevnerusskoj agiografii. // Studia Slavica Savariensia . 1-2 (1996) , .; 68-84 (članak, znanstveni).

1330. Vinja, Vojmir.
Ima li katalanizama u jadranskom hrvatskom?. // Suvremena lingvistika. 41-42 (1996) , 1-2; 621-628 (članak, znanstveni).

1331. Vukojević, Luka.
Strukturno-semantički status poredbenih rečenica. // Filologija. 40 (1996) , 27; 123-151 (članak, znanstveni).

1332. Vuletić, Branko.
Rječnik pjesništva Jure Kaštelana. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. 40 (1996) , 4; 257-271 (članak, znanstveni).

1333. Vulić, Sanja.
Leksikografski pristup homoformima, homografima i abundantnim oblicima u rječnicima izvornih čakavskih govora. // Filologija. 24-25 (1995/1996) ; 381-385 (članak, znanstveni).

1334. Vulić, Sanja.
Akcenatske, glasovne i tvorbene inačice u rječnicima izvornih čakavskih govora. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 26 (1996) ; 109-116 (članak, znanstveni).

1335. Vulić, Sanja.
O nekim hrvatskim pučkim imenima blagdana sv. Antuna Opata i sv. Antuna Padovanskoga. // Riječ : časopis za filologiju. 1 (1996) ; 81-86 (znanstveni).

1336. Vulić, Sanja.
Iz gradišćanskohrvatske sinonimije. // Riječ. 2 (1996) ; 89-96 (članak, znanstveni).

1337. Žanić, Ivo.
Kletva kao element političke komunikacije. // Medijska istraživanja. 2 (1996) , 1; 27-46 (članak, znanstveni).

1338. Žanić, Ivo.
Pisac na osami. Upotreba Andrićeve književnosti u ratu u BiH. // Erasmus : casopis za kulturu demokracije. 18 (1996) ; 48-57 (članak, znanstveni).

1339. Zaradija-Kiš, Antonija.
Riječki fragment Joba. // Croatica : prinosi proučavanju hrvatske književnosti. 26 (1996) , 42/43/44; 441-452 (članak, znanstveni).

1340. Zečević, Vesna.
Organska transformacija kajkavskih gramatičkih morfema u svjetlu dopunske distribucije. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (1996) , 22; 165-170 (članak, znanstveni).
Vrh
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Aleksa, Melita; Hrisztova-Gotthardt, Hrisztalina.
A kultúráról más szemszögből. // Horvátországi magyarság. IX (2002) , 11; 41-48 (članak, stručni).

2. Bagić, Krešimir.
Des intellectuels pour ou contre. // Courrier international. 605 (2002) ; 62 (esej, stručni).

3. Bašić, Nataša.
Brozov pravopis i njegovi nasljedovatelji. // Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci. 12 (2002) , 1-4; 85-90 (članak, stručni).

4. Bašić, Nataša.
Urednički proslov. // Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci. 12 (2002) , 1-4; 11-12 (uređivanje tematskoga podjeljka, stručni).

5. Bekavac, Božo.
Strojno obilježavanje hrvatskih tekstova – stanje i perspektive. // Suvremena lingvistika. 27 (2002) , 53-54 (1-2); 173-182 (pregledni rad, stručni).

6. Biti, Vladimir.
Prostor i identitet. // Quorum. XVIII (2002) , 1; 139-147 (prikaz, ostalo).

7. Blagus Bartolec, Goranka.
Pogled izvana na jezičnu kartu slavenskoga juga. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) , 1; 365-371 (prikaz, ostalo). URL link to work

8. Blaževac, Krešimir.
Hrvatski enciklopedijski rječnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 219-315 (članak, stručni).

9. Blažević, Marin.
Petnaest godina putokaza i stranputica Eurokaza. // FRAKCIJA, magazin za izvedbene umjetnosti / Performing Arts Magazine. VII (2002) , 22/23; 245-276 (članak, stručni).

10. Božanić, Joško.
Trideset godišta splitskog dijalektološkog časopisa "Čakavska rič". // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 30 (2002) , 1-2; 5-10 (članak, ostalo).

11. Božić Blanuša, Zrinka.
Vođenje neostvarenog dijaloga. // Republika. 5-6 (2002) ; 247-251 (prikaz, ostalo).

12. Brdar, Mario.
Jezikoslovlje: The tongue in the mind's ear. // Jezikoslovlje. 3 (2002) , 1-2; 217-226 (članak, ostalo).

13. Brlobaš, Željka.
Kvantifikacija: logika, filozofija, lingvistika (Ljiljana Šarić, Kvantifikacija u hrvatskome jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, 2002.). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) , 28; 371-375 (prikaz, ostalo).

14. Budja, Jurica.
Nova etapa u jezikoslovlju. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 1 (2002) , 28; 375-380 (prikaz, ostalo).

15. Car, Milka.
Ein Lesebuch über die österreichisch-ungarische Monarchie. // Zagreber Germanistische Beiträge. Jahrbuch für Literatur und Sprachwissenschaft. 11 (2002) ; 287-290 (prikaz, ostalo).

16. Čaušević, Ekrem.
Turkologischer Anzeiger - Bibliografische Beitraege. // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Sonderbände. 25 (2002) ; 106-114 (bibliografija, ostalo).

17. Čulić-Viskota, Adelija.
Komunikacijske osobine neizvornih znanstvenih tekstova na engleskom jeziku. // Zbornik radova Visoke pomorske škole u Splitu. 2-3 (2002) ; 67-73 (pregledni rad, ostalo).

18. Dragić, Marko.
Virtuozna beletristička melodija Stjepana Džalte. // Motrišta, glasilo Matice hrvatske Mostar. 25. (2002) ; 198-199 (članak, stručni).

19. Dujić, Lidija.
Kratka kronika dugog poricanja. // Svjetlo : časopis za kulturu, umjetnost i društvena zbivanja. 2002 (2002) , 1-2; 41-43 (osvrt, stručni).

20. Dürrigl, Marija-Ana; Fatović-Ferenčić, Stella.
The medical practice of Amatus Lusitanus in Dubrovnik 1556-1558). A short reminder on the 445th anniversary of his arrival. // Acta Medica Portuguesa. 15 (2002) , 1-2; 37-40 (članak, pregledni).

21. Flaker, Aleksandar.
O amsterdamskim kafićima (In memoriam J. van der Eng). // Književna smotra. XXXIV (2002) , 123(1); 129-130 (članak, stručni).

22. Frančić, Anđela.
Małecki, Mieczyław: Slavenski govori u Istri. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 381-383 (prikaz, ostalo).

23. Frančić, Anđela.
Uvid u osobna imena rođenih 2001.. // Folia onomastica Croatica. 11 (2002) ; 77-93 (članak, stručni).

24. Frančić, Anđela.
Monografija o Ivanu Mustaču Kantoru. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. 1-2 (2002) ; 139-142 (prikaz, ostalo).

25. Frančić, Anđela.
Duvanjska prezimena. // Marulić : hrvatska književna revija. XXXV/3 (2002) ; 579-582 (prikaz, ostalo).

26. Frančić, Anđela.
Hercegovačka onimija. // Marulić : hrvatska književna revija. XXXV/6 (2002) ; 1181-1184 (prikaz, ostalo).

27. Frančić, Anđela.
Čabarska prezimena kroz povijest. // Marulić : hrvatska književna revija. XXXV/1 (2002) ; 186-189 (prikaz, ostalo).

28. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
Uvodne napomene uz izbor kritika o romanu Mary Shelley : Frankenstain ili Moderni Prometej. // Kolo. 2 (2002) ; 289-295 (članak, stručni).

29. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
(Tro)jedinstvena knjiga o hrvatskoj moderni, (Nikola Batušić, Zoran Kravar, Viktor Žmegač: Književni protusvjetovi: Poglavlja iz hrvatske moderne). // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LIX (2002) ; 243-247 (članak, stručni).

30. Gjurgjan, Ljiljana Ina.
Ironični ljubavni fetiši: Julian Barnes, pretresanje, ljubav itd.. // Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. 4 (2002) ; 44-45 (članak, stručni).

31. Gluhak, Alemko.
Bilješčica o odčestičnoj tvorbi, koliko je ima. // Jezik. 49 (2002) , 3; 116-117 (članak, ostalo).

32. Gluhak, Alemko.
Rječnik Selaca na Braču. -- Siniša Vuković: Ričnik selaškega govora, Laus, Split, 2001.. // Hrvatsko slovo. 9 (2002) , 400; 24 (članak, ostalo).

33. Gluhak, Alemko.
Velik napredak za hrvatsko rječništvo, s malim nazadcima.. // Hrvatsko slovo. 9 (2002) , 387; 24-25 (osvrt, ostalo).

34. Gluhak, Alemko.
Drvo je os svijeta (Tomo Vinšćak, Vjerovanja o drveću u Hrvata : u kontekstu slavističkih istraživanja, Naklada Slap, Jastrebarsko, 2002). // Hrvatsko slovo. 9 (2002) , 381; 25 (članak, ostalo).

35. Gluhak, Alemko.
Dobra nova školska gramatika (Sanda Ham, Školska gramatika hrvatskoga jezika. Školska knjiga, Zagreb 2002). // Hrvatsko slovo. 9 (2002) , 372; 24-24 (komentar, ostalo).

36. Gluhak, Alemko.
O značenju i podrijetlu priloga jednom. // Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnoga jezika. 49 (2002) , 2; 60-66 (članak, stručni).

37. Gluhak, Alemko.
Tko se muva?. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 317-324 (članak, stručni).

38. Gradečak-Erdeljić, Tanja.
Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara & Kamila Turewicz, eds. 2002. Cognitive Linguistics Today. Łódź Studies in Language. Frankfurt am Main: Peter Lang.. // Jezikoslovlje. 3 (2002) , 1-2; 239-247 (prikaz, ostalo). prilozen text rada

39. Grčević, Mario.
O suvremenome serbokroatizmu hrvatskoga podrijetla. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LVIII (2002) , 7-9; 219-235 (članak, stručni). prilozen text rada

40. Grčević, Mario.
Muke hrvatskoga jezika u njemačkoj slavistici. Razgovor vodio Gojko Borić.. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. 212 (2002) , 18.4.2002.; 6-7 (komentar, stručni). prilozen text rada

41. Habijanec, Siniša.
Razvoj naglasnoga sustava slovačkoga jezika. // Suvremena lingvistika. 28 (2002) , 1-2; 219-220 (prikaz, stručni).

42. Harambašić, Ermina.
Dogovorom do pravopisa. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 385-388 (prikaz, ostalo).

43. Horvat, Anastazija.
Institutiones linguae Illyricae / Osnove ilirskoga jezika. // Fluminensia. 14 (2002) , 2; 113-121 (prikaz, stručni).

44. Horvat, Anastazija.
Nova ricsoslovica iliricska. // Fluminensia. 14 (2002) , 1; 102-108 (prikaz, stručni).

45. Hrnjak, Anita.
O mogućnostima konceptualne i/ili tematske organizacije i obrade frazeologije. // Filologija. 36/37 (2002) ; 189-200 (članak, stručni).

46. Jambrešić-Kirin, Renata.
Maja Bošković-Stulli, O usmenoj tradiciji i o životu. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku = Croatian journal of ethnology and folklore research. 39 (2002) , 2; 243-244 (prikaz, stručni).

47. Jukić, Tatjana.
Euridikina s/zjena. // Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. 76 (2002) , 4; 42-42 (osvrt, stručni). URL link to work

48. Jurdana, Vjekoslava.
Tematika mora u tri romana hrvatske književnosti: Začuđeni svatovi Eugena Kumičića, Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka i Pusto ognjište Viktora Cara Emina. // Senjski zbornik: prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu. 29 (2002) , No.1; 255-266 (članak, stručni). URL link to work

49. Jurdana, Vjekoslava.
LIK LUCIJE STIPANCIC U SVJETLU PROBLEMATIKE POBAČAJA (Roman Posljednji Stipančići Vjenceslava Novaka). // Senjski zbornik : prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu. 29 (2002) , No.1; 269-279 (članak, stručni). URL link to work

50. Kalinski, Alma.
Literarische Glücksproduktion. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 293-297 (prikaz, ostalo).

51. Kalinski, Alma.
Deutsche Exilliteratur in Mexiko. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 297 (prikaz, ostalo).

52. Knežević, Božana.
Implementing Portfolios - Some Pedagogical Implications and Guidelines. // IATEFL Teacher Development & Teacher Trainers & Educators Special Interest Groups Special Edition. Summer (2002) ; 16-19 (međunarodna recenzija, stručni).

53. Kolenić, Ljiljana.
Slavonski gradovi u starim hrvatskim rječnicima. // Folia onomastica Croatica. xx (2002) ; 113-122 (članak, ostalo).

54. Kolenić, Ljiljana.
Potpuni rječnik Marulićeve Judite. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. xx (2002) ; 154-157 (članak, ostalo).

55. Kolumbić, Nikica.
Turistička kultura u teoriji i praksi. // Mediji, kultura i odnosi s javnostima. 2 (2002) ; 162-163 (članak, ostalo).

56. Kordić, Snježana.
Najnovija gramatika: Lili Laškova, "Sărbo-hărvatska gramatika". // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 58 (2002) , 7-9; 259-262 (prikaz, stručni). prilozen text rada

57. Kovačević, Barbara.
Poredbenost u frazeologiji (uz knjigu Željke Fink-Arsovski: Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 388-394 (prikaz, ostalo).

58. Kovačević, Barbara.
Soziolinguistische Bibliographie europäische Länder für 2000. // Sociolinguistica – Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik (Sprachpolitik und kleine Sprachen). 16 (2002) ; 232-233 (bibliografija, ostalo).

59. Kovačević, Zrinka.
Slovačka književnost devedesetih. // Književna smotra : časopis za svjetsku književnost. XXXIV (2002) , 124-125; 115-117 (članak, stručni).

60. Kraljević, Lidija; Biskupović Anamarija.
Kompjutor i internet u nastavi engleskog jezika. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 31 (2002) , 1-2; 103-106 (članak, stručni).

61. Kučanda, Dubravko.
Baron, Ir&egrave ; ne, Michael Herslund, Finn S&oslash ; rensen, eds. (2001). Dimensions of Possession. Amsterdam: John Benjamins. Typological Studies in Language 47. ISBN 90 272 2951 1. vi + 335 str. &#8364 ; 95.00.. // Jezikoslovlje. 3 (2002) , 1-2; 227-232 (prikaz, ostalo).

62. Kučanda, Dubravko.
Faarlund, Jan Terje, ed. (2001). Grammatical Relations in Change. Amsterdam: John Benjamins. Studies in Language Companion Series 56. Str. viii + 326. &#8364 ; 110.00. // Jezikoslovlje. 3 (2002) , 1-2; 233-238 (prikaz, ostalo). prilozen text rada

63. Kuna, Branko.
Nove pojave u jeziku javne komunikacije. // Godišnjak ogranka Matice hrvatske Vinkovci za 2002. godinu. 20 (2002) ; 33-42 (članak, stručni).

64. Kuna, Branko.
Pintarić, Neda (2002). Pragmememi u komunikaciji. // Jezikoslovlje. 3. (2002) , 1-2; 248-252 (prikaz, stručni). URL link to work

65. Kuna, Branko.
Samardžija, Marko (2002). Nekoć i nedavno. // Jezikoslovlje. 3. (2002) , 1-2; 253-257 (prikaz, stručni). URL link to work

66. Kurtović, Ivana.
Svetkujemo li 8. prosinca bezgrešno li bezgrješno začeće BDM?. // Mogućnosti : književnost, umjetnost, kulturni problemi. 1-3 (2002) ; 148-153 (članak, ostalo).

67. Kuzmanić, Ivica, Lazarević, Životije, Čulić-Viskota, Adelija.
Prilog ujednačavanju nazivlja u satelitskim navigacijskim sustavima. // Zbornik radova Visoke pomorske škole u Splitu. 2-3 (2002) ; 75-90 (prethodno priopćenje, ostalo).

68. Lacko Vidulić, Svjetlan.
Hermann Bahrs slawischer Kulturtransfer. // Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft. 11 (2002) , 11; 290-293 (prikaz, stručni).

69. Lederer, Ana.
Uvijek dosljedan sebi. Petar Šarčević (1935-2001).. // Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost. 5 (2002) , 9-10; 88-103 (pregledni rad, stručni).

70. Lederer, Ana.
Dodirnuti božicu Taliju. // Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost. 5 (2002) , 11-12; 113-115 (prikaz, stručni).

71. Lewis, Kristian.
Rječnik hrvatskih i slavenskih lažnih prijatelja. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 38-39 (2002) ; 1-6 (članak, stručni).

72. Lewis, Kristian.
Što je to lektor?. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2002) , 53-54; 183-193 (članak, stručni).

73. Lisac, Josip.
Franjo Švelec(17.8.1916.-26.12.2001.). // Republika. 58 (2002) , 3-4; 255-257 (članak, stručni).

74. Lisac, Josip.
Hrvatski književni jezik u 19. stoljeću. // Hrvatska misao. 6 (2002) , 22; 55-60 (članak, pregledni).

75. Lisac, Josip.
Štokavsko narječje: prostiranje i osnovne značajke. // Kolo. 12 (2002) , 3; 58-60 (pregledni rad, stručni).

76. Lisac, Josip.
Osnovne značajke štokavske prozodije. // Fluminensia. 14 (2002) , 1; 85-88 (pregledni rad, stručni).

77. Lisac, Josip.
Riglerovi genetskolingvistički prinosi. // Filologija. - (2000 (2002)) , 35; 161-162 (prikaz, stručni).

78. Lisac, Josip.
Imotski rječnik. // Dubrovnik. 13 (2002) , 4; 164 (prikaz, stručni).

79. Lisac, Josip.
Poljski učenjak o istarskim govorima. // Čakavska rič. 30 (2002) , 1-2; 527-528 (prikaz, stručni).

80. Lisac, Josip.
Životno djelo Josipa Ribarića. // Čakavska rič. 30 (2002) , 1-2; 547-548 (prikaz, stručni).

81. Lisac, Josip.
Dva nova kajkavska rječnika. // Hrvatski sjever. 7 (2002) , 1-4; 114-116 (prikaz, stručni).

82. Lisac, Josip.
Govori Hrvata iločkoga područja. // Marulić. 35 (2002) , 5; 872-873 (osvrt, stručni).

83. Ljubić, Lucija.
Povezivanje povezivog. // Kazalište. 5 (2002) , 9-10; 266-267 (prikaz, stručni).

84. Ljubić, Lucija.
Sadašnjost baštinjene prošlosti. // Kazalište. 5 (2002) , 9-10; 270-271 (prikaz, stručni).

85. Ljubić, Lucija.
Između monologa i dijaloga. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 58 (2002) , 7-9; 265-268 (prikaz, stručni).

86. Ljubić, Lucija.
Hrvatsko-poljske veze pod krovom zagrebačkog HNK-a. // Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost. 6 (2002) , 11-12; 108-109 (prikaz, stručni).

87. Lovrić Jović, Ivana.
O Vrančiću iznova. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 394-396 (prikaz, ostalo).

88. Lukić, Milica.
Most prijateljstva. // Životi i škola.Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 7 (2002) ; 159-160 (prikaz, stručni).

89. Lukšić, Irena.
Nina Iskrenko. // Ruski almanah. 11 (2002) , 9; 225-226 (pregledni rad, stručni).

90. Maković, Zvonko.
Propitivanje istine. // Kolo: časopis Matice hrvatske. 2 (2002) ; 387-392 (recenzija, stručni).

91. Maresić, Jela.
Potpuni rječnik jednoga hrvatskoga književnoga djela ; Judite Marka Marulića (prikaz Rječnika Marlićeve Judite Milana Moguša, Zagreb 2001.). // Marulić : hrvatska književna revija. 3 (2002) ; 576-579 (prikaz, ostalo).

92. Maresić, Jela.
Zborik otoka Drvenika (prikaz Zbornika otoka Drvenika, Drvenik 2000.). // Čakavska rič. 30 (2002) , 1-2; 517.-518. (prikaz, ostalo).

93. Maštrović, Tihomil; Sapunar, Andrea.
Pisma Ive Vojnovića hrvatskim književnim povjesničarima i kritičarima. // Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 12 (2002) ; 31-51 (članak, stručni).

94. Matas Ivanković, Ivana.
Drukčiji pogled na sintaksu (Ivo Pranjković: Druga hrvatska skladnja). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 396-399 (prikaz, ostalo).

95. Matulina, Željka.
Poredbeni frazemi u dvojezičnom općem rječniku. // Filologija. 38-39 (2002) ; 33-48 (članak, stručni).

96. Medved-Krajnović, Marta.
Intervju s profesorom Davidom Singletonom. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 31 (2002) , 1-2; 7-14 (intervju, stručni).

97. Mihaljević, Milica.
Rukopisna građa Vlatka Dabca: Njemačko-hrvatski tehnički rječnik - nafta. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 38-39 (2002) ; 57-72 (članak, stručni).

98. Mihaljević, Milica.
Funkcionalni stilovi hrvatskoga (standardnog) jezika. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) ; 325-344 (članak, stručni).

99. Mihaljević, Milica.
Internetsko nazivlje u publicističkome funkcionalnom stilu. // Suvremena lingvistika. 53-54 (2002) , 1-2; 226-228 (izlaganje na lingvističkom krugu, ostalo).

100. Mihaljević, Nikica.
Il computer nell'apprendimento delle lingue straniere. // Sophia (Napoli). 5 (2002) ; 2-4 (članak, stručni).

101. Mihanović-Salopek, Hrvojka.
Nova književnopovijesna kroatistička istraživanja. // Mogućnosti. XLIX (2002) , 7-9; 161-164 (stručni članak, stručni).

102. Moguš, Milan.
Hrvatska akademija Marku Maruliću dvornim poklonom. // Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 73 (74) (2002) , 1-3; 5-7 (članak, ostalo).

103. Moguš, Milan.
Gajeva grafijska reforma prema Vitezovićevoj. // Forum, mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 10-12 (2002) ; 1197-1201 (članak, ostalo).

104. Narančić Kovač, Smiljana; Andraka, Marija; Antunac, Maja.
Izobrazba učitelja engleskoga jezika - zagrebački model. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 4 (2002) , 1; 163-167 (članak, stručni).

105. Narančić Kovač, Smiljana; Rajić, Anamarija.
Internet im Fremdsprachenunterricht - Arbeit mit Literarischen Texten. // KDV-Info. 11 (2002) , 20; 110-113 (kongresno priopćenje, stručni).

106. Nikčević, Sanja.
Zaljubljena publika i bijesni kritičari- Afirmativna američka drama. // Dubrovnik. XII (2002) , 1-2; 7-68 (članak, stručni).

107. Omazić, Marija.
Stefania Nuccorini, ed. (2002). Phrases and Phraseology - Data and Descriptions. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt/M., New York, Oxford, Wien ; Peter Lang, European Academic Publishers. Linguistic Insights. Studies in Language and Communication: Vol. 5. 187 str. ISBN 3-906770- 08-7/US-ISBN 0-8204-5933-X.. // Jezikoslovlje. 3 (2002) , 1-2; 258-260 (prikaz, ostalo). prilozen text rada

108. Paradžik, Nataša.
Doktorska disertacija Hubrechta Petera Houtzagersa o čakavskom govoru sela Orlec na otoku Cresu. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XXX (2002) , 1-2; 543-545 (prikaz, stručni).

109. Pavličević-Franić, Dunja.
Razvoj funkcionalne komunikacije u nastavi hrvatskoga jezika. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 4 (2002) , 1(4); 169-179 (članak, stručni).

110. Pavličević-Franić, Dunja.
Jezikoslovne prosudbe hrvatskoga književnojezičnoga razvoja. // Jezik. 49 (2002) , 5; 194-196 (članak, stručni).

111. Peović Vuković, Katarina; Sven Cvek i Boris Koroman.
Pozitivna geografija. // Quorum : časopis za književnost. 5-6 (2002) ; 45-50 (pregledni rad, stručni).

112. Petranović, Martina.
Od preporoda do suvremenosti: devet drama(tičara). // Kazalište. 5 (2002) , 9-10; 262-263 (prikaz, stručni).

113. Petranović, Martina.
Inventura milenija, dio prvi. // Kazalište. 5 (2002) , 9-10; 272-273 (prikaz, stručni).

114. Petranović, Martina.
Čežnja na rubovima ili potraga za smislom. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LVIII (2002) , 7-9; 262-265 (prikaz, stručni).

115. Petranović, Martina.
Zajamčen smijeh u gledalištu. // Kazalište : časopis za kazališnu umjetnost. VI (2002) , 11-12; 110-112 (prikaz, stručni).

116. Petravić, Ana.
Internet im DaF-Unterricht. Fundgrube für DaF-Materialien und -Ideen in der Primarstufe und der Sekundarstufe I. // KDV-Info. 11 (2002) , 20; 162 - 179 (kongresno priopćenje, stručni).

117. Petrović, Bernardina.
Govori slavonskoga dijalekta u vinkovačkome kraju. // Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja. 20 (2002) ; 11-32 (članak, ostalo).

118. Pintarić, Neda.
Pragmatični elementi u rječničkome članku (uz poljske glagole govorenja). // Filologija. 38-39 (2002) , 1; 137-146 (pregledni rad, ostalo).

119. Piškorec, Velimir.
Njemačko-hrvatski jezični dodir u đurđevačkoj Podravini. // Časopis za suvremenu povijest. 34 (2002) , 3; 853-869 (izvorni znanstveni članak, ostalo).

120. Polak, Iva.
Aboridžinska kartografija uzvraća udarac. // Vijenac. X (2002) , 219-221; 10 (članak, stručni).

121. Ptičar, Adela.
Hrvatska sastavnica u školskom hrvatsko- njemačkom rječniku iz 1815. godine. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 38-39 (2002) ; 191-195 (članak, stručni).

122. Pužar, Aljoša.
Pripovijedanje i stvaralaštvo. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. 14 (2002) , 2; 135-136 (prikaz, stručni).

123. Raspudić, Nino.
Bizarno kršćanski (Rosa Matteucci, "Lourdes"). // Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. 4 (2002) , 83; 41 (prikaz, pregledni).

124. Raspudić, Nino.
Ljudožderski špageti. // Zarez. ne (2002) , 21.11.02.; 38-39. (prikaz, ostalo).

125. Rem, Goran.
Intermedijalna puncta hrvatskog pjesništva druge polovice XX. stoljeća. // Kolo. 12 (2002) ; 5-12 (pregledni rad, stručni).

126. Rem, Goran.
Fragment o kultnom postmodernom hrvatskom pjesniku Josipu Severu. // Riječi - časopis za književnost, kulturu i znanost. 4 (2002) ; 9-13 (osvrt, stručni).

127. Riman, Kristina.
Ilirska poetika Fortunata Pintarića. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. XXXV (2002) , 4; 81-94 (članak, stručni).

128. Šabić, Marijan.
Pregledna i korisna književnopovijesna sinteza. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 143 (2002) , 4; 472-474 (prikaz, stručni).

129. Šabić, Marijan.
Šenoini prepjevi Erbenovih balada. // Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 483 (2002) ; 211-226 (članak, stručni).

130. Sambunjak, Zaneta.
Motiv Grala u von Eschenbachovu "Parzivalu" i u "Vita Constantini". // Godišnjak njemačke narodnosne zajednice, VDG Jahrbuch. 2002 (2002) ; 103-110 (članak, ostalo).

131. Sesar, Dubravka.
Hrvatski pogled na srpsku leksikografiju (Staro u novom ruhu). // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 49 (2002) , 4; 156-160 (osvrt, stručni).

132. Šesnić, Jelena.
"Ironija i pripovjedačke opsade". Prikaz romana Susan Sontag, "In America".. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. 10 (2002) , 7; 219-221 (članak, ostalo).

133. Šimić, Marinka.
Hrvatskoglagoljska baština. // Kršni zavičaj. 33 (2002) , 35; 17-24 (pregledni rad, stručni).

134. Šimunović, Petar.
Pasato, presente e futuro degli studi onomastici nel mondo (a cura de Enzo Caffarelli)... // Rivista italiana di onomastica. VIII (2002) ; 2, 439-502, 452, 468, 475, 483 (članak, stručni).

135. Šimunović, Petar.
Oleg Nikolaevič Trubačev, onomastičar 23.X.1930. - 9.III.2002.. // Folia onomastica Croatica. 11 (2002) ; 239-242 (članak, stručni).

136. Šimunović, Petar.
Prof. dr. Zlatan Jakšić i njegova poezija. // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost. 51 (2002) , 1-3; 223-232 (ostalo, ostalo).

137. Šimunović, Petar.
Profesor Pavao Tekavčić. O sedamdesetoj obljetnici života. // Folia onomastica Croatica. 9 (2002) ; 187-189 (ostalo, ostalo).

138. Šimunović, Petar.
Miro Kačić (Pučišća, 2. VII. 1946. - 5. II. 2001.). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. x (2002) , 29; 401-405 (članak, ostalo).

139. Sočanac, Lelija.
The Fourth International Symposium on Eurolinguistics held in Zadar, Croatia, 19-22 September 2002. // The European Journal. III (2002) , 2; 1-2 (prikaz, stručni).

140. Štebih, Barbara.
Germanizmi u zagrebačkom govoru. // KAJ. 5-6 (2002) , 5-6; 31-37 (članak, stručni).

141. Stolac, Diana.
Prilog hrvatskoj kulturnoj povijesti. // Fluminensia. 14 (2002) , 2; 125-130 (prikaz, stručni).

142. Tafra, Branka.
Dvojezičnik kao kulturni most. // Suvremena lingvistika. 53-54 (2002) ; 260-263 (prikaz, ostalo).

143. Tafra, Branka.
Koji i kakvi rječnici. // Suvremena lingvistika. 28 (2002) , 53-54; 235-239 (prikaz, ostalo).

144. Tomelić, Marijana.
Tradicionalna vjerovanja u usmenoj predaji. // Čakavska rič - polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. 30 (2002) , 1-2; 461-473 (članak, stručni).

145. Tomić, Janica.
Slow Food (Tematski blok: Pop kultura : radionica kulturalnih studija). // Libra libera : časopis za književnost i drugo. / (2002) , 11; 81 - 96 (članak, ostalo).

146. Tomislav Talanga.
Pučka etimologija među nekim njemačkim posuđenicama. // Jezikoslovlje. 3 (2002) , 1-2; 193-216 (pregledni rad, ostalo).

147. Tudor, Ambroz.
Plemić, pjesnik, težak. // Zarez. 4 (2002) ; 85-86 (pregledni rad, stručni).

148. Varošanec-Škarić, Gordana.
Recitacija kao rubna vrsta (recenzija eseja V. Krušića Recitiranje (ni)je gluma). // Govor : časopis za fonetiku. 19 (2002) , 2; 171-176 (osvrt, ostalo). URL link to work

149. Verdonik, Maja.
ZASTUPLJENOST ANIMIRANOG FILMA U OSNOVNOŠKOLSKIM ČITANKAMA ( 5. – 8. razred). // Metodika. 3 (2002) , 4; 31-44 (članak, stručni).

150. Vidulić Lacko, Svjetlan.
Literaturepochen in Theorie und Praxis. // Zagreber germanistische Beitraege : Jahrbuch fuer Literatur- und Sprachwissenschaft. 11 (2002) , 11; 275-280 (prikaz, stručni).

151. Vilke-Pinter, Dubravka.
Noviji pristupi poučavanju stranih jezika. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 32 (2002) , 3-4; 183-186 (članak, stručni).

152. Vulić, Sanja.
O odrazu jata u gradišćanskohrvatskom književnom jeziku. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 49 (2002) , 3; 117-120 (članak, stručni).

153. Vulić, Sanja.
Vinkovo i Valentinovo. // Jezik. 49 (2002) , 1; 36-38 (članak, stručni).

154. Vulić, Sanja.
O književnom djelu i jeziku Miše Jelića. // Hrvatski kalendar. - (2002) ; 75-86 (članak, ostalo).

155. Vulić-Vranković, Sanja.
Vrbnička čakavština kao jezik prevođenja. // Čakavska rič. 1 (2002) , 1-2; 529-533 (članak, stručni).

156. Vulić-Vranković, Sanja.
Izabrane pjesme Đuse Šimare-Pužarova. // Marulić. XXXV (2002) , 2; 376-377 (članak, ostalo).

157. Vulić-Vranković, Sanja.
Načela pri obradbi tvorbe riječi u Gramatici gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika. // Marulić. XXXV (2002) , 3; 496-498 (članak, ostalo).

158. Vulić-Vranković, Sanja.
Književnik i znanstvenik Ivan Horvat. // Marulić. XXXV (2002) , 4; 704-707 (članak, ostalo).

159. Vulić-Vranković, Sanja.
Jezične značajke u djelima bunjevačkohrvatskoga pisca Ivana Petreša. // Hrvatska misao. VI (2002) , 23-24; 145-157 (članak, ostalo).

160. Vulić-Vranković, Sanja.
O nekim sukladnostima između sklonidbenih oblika suvremenoga hrvatskoga književnoga jezika krajem 19. i početkom 20. stoljeća i današnjega gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika. // Marulić. XXXV (2002) , 6; 1128-1130 (članak, ostalo).

161. Vulić-Vranković, Sanja.
Suvremeno pjesništvo Hrvata u Mađarskoj. // Hrvatski iseljenički zbornik. - (2002) ; 105-110 (članak, ostalo).

162. Vulić-Vranković, Sanja.
Katedra za hrvatski jezik i književnost u Pečuhu. // Hrvatski iseljenički zbornik. 1 (2002) ; 111-116 (članak, ostalo).

163. Vulić-Vranković, Sanja.
Ernest Eperjessy (1998). Šalje pismo Sibinjanin Janko... Biblioteka Prozor. Pečuh: Hrvatski znanstveni zavod.. // Jezikoslovlje. III (2002) , 1-2; 264-266 (prikaz, stručni).

164. Vulić-Vranković, Sanja.
Osvrt na jezične značajke u književnim djelima Grge Andrina. // Hrvatski sjever : književnost, kultura, znanost. VII (2002) , 1-4; 112-114 (članak, stručni).

165. Žmegač, Viktor.
Vom Außenseiter zum Klassiker. // Zagreber Germanistische Beiträge. 11 (2002) ; 284-286 (prikaz, ostalo).

166. Znika, Marija.
Nekoć i nedavno. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 28 (2002) , 28; 281-289 (prikaz, ostalo).

167. Žurić, Iva.
Osobni identitet kao socijalni konstrukt. // Libra libera. 11 (2002) ; 69-80 (članak, ostalo). URL link to work

168. Anđel-Pasini, Dinka.
Je li uljudnije biti djelatnik ili smetlar?. // Dometi. I-IV. (2001) ; 19-22 (članak, ostalo).

169. Badurina, Lada.
Hrvatski jezik kao jezik javne komunikacije. // Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci. 1-4 (2001) ; 57-62 (članak, stručni).

170. Badurina-Stipčević, Vesna.
Sveti Jeronim: Život svetoga Pavla prvoga pustinjaka. // Kolo, Časopis Matice hrvatske. 2 (2001) ; 14-23. (pregledni rad, pregledni).

171. Balić-Nižić, Nedjeljka.
Zadarski književnik Giuseppe Sabalich - autor prvoga turističkog vodiča Zadra na talijanskom jeziku. // Informatologia. 34 (2001) , 1-2; 106-111 (kongresno priopćenje, pregledni).

172. Bandalo, Višnja.
Poezija Cristine Campo ili umjetnost oproštajnog koraka. // Književna smotra. 33 (2001) , 120/121(2/3); 113-121 (članak, stručni).

173. Bašić, Nataša.
Hrvatski jezik i njegov pravopis. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 48 (2001) , 2; 42-55 (članak, stručni).

174. Bašić, Nataša.
Politička pozadina osporavanja Hrvatskoga pravopisa. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 48 (2001) , 3; 87-95 (članak, stručni).

175. Birtić, Matea.
Novi morfološki priručnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 347-362 (prikaz, ostalo).

176. Birtić, Matea; Goranka Blagus Bartolec.
Oceanografsko nazivlje u rukopisnoj građi Vlatka Dabca. // Filologija. 36-37 (2001) ; 33-43 (članak, stručni).

177. Bjedov, Vesna.
Mogućnost interpretacije crtice Šalica kave Ivana Cankara. // Život i škola : časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja. 5 (2001) ; 96-100 (članak, stručni).

178. Blažeka, Đuro.
Model za studentsko istraživanje kajkavskih govora na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu. // Učitelj : godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu. Knjiga 5. (2001) , Učitelj (1.); 31-39 (članak, stručni).

179. Bogdan, Tomislav.
Marko Marulić, Antologija. Izbor iz poezije i proze, sastavio M. Tomasović, Konzor, Zagreb, 2000.. // Colloquia Maruliana. X (2001) ; 423-425 (prikaz, stručni).

180. Bogišić, Vlaho.
Eine Schmiede ohne Blasebalg (Kovačnica bez mijeha). // Most. (2001) , 1-4; 265-265 (osvrt, stručni).

181. Botica, Stipe.
Gospin plač iz Erdelja iz 1626. // Hrvatska misao (Sarajevo). V (2001) , 19-20; 173-175 (prikaz, ostalo).

182. Božanić, Joško.
Halieuticon - starogrčki ep o ribarenju. // Treći program Hrvatskog radija. 59 (2001) ; 17-21 (članak, stručni).

183. Božić Blanuša, Zrinka.
Bank(Noting) Identity. // Semiotische Berichte. 1-4 (2001) , 25; 71-80 (članak, ostalo).

184. Bratulić, Josip.
Glagoljaš Branko Fučić. // Književna Rijeka. 1 (2001) ; 27-30 (članak, pregledni).

185. Brdar, Mario.
Review of: Panther, Klaus-Uwe, Günter Radden, eds. (1999). Metonymy in Language and Thought. (Human Cognitive Processing 4). Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins. // Suvremena lingvistika. 27 (2001) , 1-2; 302-309 (prikaz, ostalo).

186. Brdar-Szabó, Rita.
Review of: Dressler, Wolfgang U., Oskar E. Pfeiffer, Markus Pöchtrager, John R. Rennison, eds. (2000). Morphological Analysis in Comparison. (Current Issues in Linguistic Theory 201). Amsterdam - Philadelphia: John Benjamins. // Suvremena lingvistika. 27 (2001) , 1-2; 311-314 (prikaz, ostalo).

187. Brdar-Szabó, Rita.
Rezension von: Kaliuščenko, Vladimir D. (2000). Typologie denominaler Verben. (LA. Linguistische Arbeiten 419). Tübingen: Max Niemeyer Verlag. // Suvremena lingvistika. 27 (2001) , 1-2; 310-311 (prikaz, ostalo).

188. Brlobaš, Željka.
Teorijska promišljanja o vrstama riječi. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2001) , 51-52; 267-279 (pregledni rad, ostalo).

189. Brlobaš, Željka.
"On prepositions" (Ljiljana Šarić - Donald F. Reindl (eds.), Studia Slavica Oldenburgensia 8, Oldenburg, 2001. - XIV + 327 str.. // Suvremena lingvistika. 1-2 (2001) , 51-52; 328-329 (obznana, ostalo). URL link to work

190. Brozović Rončević, Dunja.
Talijanski onomastički časopis, Rivista Italiana di Onomastica.. // Folia onomastica Croatica. 9 (2000/2001) ; 183-185 (prikaz, ostalo).

191. Brozović Rončević, Dunja.
Kako i zašto nastaju nadimci. Ignazio Putzu, Il soprannome: Per uno studio multidisciplinare della nominazione.. // Folia onomastica Croatica. 10 (2001) ; 251-253 (prikaz, stručni).

192. Brozović Rončević, Dunja.
Onomastika u hrvatskoj leksikografiji. // Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Razdio za leksikografiju, enciklopediku i informatiku. 10 (2001) ; 173-178 (pregledni rad, ostalo).

193. Brozović Rončević, Dunja; Schaub-Gomerčić, Ines.
Tekuća onomastička bibliografija (2000). // Folia onomastica Croatica. 10 (2001) ; 271-292 (bibliografija, stručni).

194. Budja, Jurica.
Uvod u onomastiku. Rudolf Šramek, Uvod do obecne onomastiky, Brno, 1999.. // Folia onomastica Croatica. 10 (2001) ; 252-255 (prikaz, ostalo).

195. Čilaš, Ankica.
Bibliografija radova Vide Barac-Grum. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 26 (2001) ; 9-12 (bibliografija, stručni).

196. Čilaš, Marica.
Jednočlane rečenice u suvremenome standardnom jeziku s osobitim obzirom na neke rubne slučajeve. // Dometi. I. - IV. (2001) ; 49 - 56 (članak, ostalo).

197. Čilaš, Marica.
Sportsko nazivlje u hrvatskome i makedonskom standardnom jeziku na početku 21. stoljeća. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 291-302 (članak, stručni).

198. Cvek, Sven.
Geopolitička nekorektnost: balkanski uvodi i vodiči na World Wide Webu. // Libra libera. 8 (2001) ; 303-315 (članak, stručni).

199. Dabo-Denegri, Ljuba.
O semantičkoj adaptaciji francuskih posuđenica u hrvatskom jeziku. // Filologija. 36-37 (2001) ; 115-123 (članak, ostalo).

200. Dragić, Marko.
Bogatstvo i ljepota folklornog kazališta (Folklorno kazalište, priredio Ivan Lozica, Zagreb 1996.). // Motrišta, glasilo Matice hrvatske Mostar.. 19. (2001) ; 206-207 (prikaz, stručni).

201. Dragić, Marko.
Pjesme od kolijevke do groba (Usmene lirske pjesme, priredio Stipe Botica, Zagreb 1996.). // Hrvatska obzorja, časopis Matice hrvatske Split.. 1. (2001) ; 204-205 (prikaz, stručni).

202. Dragić, Marko.
Nepomućena ljepota duše naših pređa (Narodne pjesme iz Luke na Šipanu, zapisao Andro Murat, priredila Tanja perić - Polonijo, Zagreb 1996.). // Osvit, časopis za književnost, kulturu i društvene teme, Mostar.. 1-2 (2001) ; 213-216 (prikaz, stručni).

203. Dragić, Marko.
Znanstveni i životni putevi Maje Bošković Stulli (Maja Bošković Stulli, O usmenoj tradiciji i o životu, Zagreb 1999.). // Hrvatska obzorja, časopis Matice hrvatske Split.. 3. (2001) ; 751-753 (prikaz, stručni).

204. Dragić, Marko.
Grafitarsko zrcalenje vremena (Stipe Botica, Suvremeni hrvatski grafiti, Zagreb 2000.). // Hrvatska obzorja, časopis Matice hrvatske Split.. 1. (2001) ; 213-214 (prikaz, stručni).

205. Dragić, Marko.
Antologija hrvatskih državotvornih pjesama (Josip Kekez, Bugaršćice, starinske hrvatske usmene pjesme, Zagreb 2000.). // Hrvatska obzorja, časopis Matice hrvatske Split. 2. (2001) ; 474-476 (prikaz, stručni).

206. Dragić, Marko.
Riznica hrvatskoga blaga (Ivan Zovko, Uvjerice, Mostar 2001.). // Osvit, časopis za književnost, kulturu i društvene teme, Mostar.. 1-2 (2001) ; 210-212 (prikaz, stručni).

207. Dragić, Marko.
Golem doprinos hrvatskoj baštini (Stipe Botica, Biblija i hrvatska kulturna tradicija, Zagreb 1995.). // Bosna franciscana, časopis Franjevačke teologije Sarajevo.. 14. (2001) ; 290-291 (prikaz, stručni).

208. Drpić, Irena.
Novije knjige o čakavštini (1990-2000). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. knj. 27. (2001) ; 363-367. (prikaz, pregledni).

209. Drpić, Irena.
Oživljavanje povijesnoga, dijakronijskoga jezikoslovlja i analiza narječja. // Fluminensia. god. 13 (2001) , 1-2; 154-156. (prikaz, pregledni).

210. Fatović-Ferenčić, Stella; Dürrigl, Marija-Ana.
The sacred disease and its patron saint. // Epilepsy & behavior. 2 (2001) , 4; 370-373 (kratko priopćenje, stručni). URL link to workURL link to work

211. Frančić, Anđela.
Osobna imena bunjevačkih Hrvata u Mađarskoj. // Marulić : hrvatska književna revija. XXXIV/1 (2001) ; 188-191 (prikaz, ostalo).

212. Frančić, Anđela.
U Erdelju otkriven dosad najstariji dramatizirani kajkavski Marijin plač. // Kaj : časopis za književnost, umjetnost i kulturu. 1-2 (2001) ; 105-107 (prikaz, ostalo).

213. Frančić, Anđela.
Pregled hrvatskoga tiska u dijaspori. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. XII/1 (2001) ; 206-208 (prikaz, ostalo).

214. Frančić, Anđela.
Matične knjige triljske župe. // Čakavska rič : polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi. XXIX/2 (2001) ; 141-144 (prikaz, ostalo).

215. Frančić, Anđela.
Imena tvrtki očima jezikoslovca. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 368-372 (prikaz, ostalo).

216. Gluhak, Alemko.
Novi Rječnik hrvatskoga jezika. // Hrvatsko slovo. 7 (2001) , 298; 14-15 (prikaz, ostalo).

217. Gluhak, Alemko.
O hrvatskim prezimenima ženskima i dvostrukima. // Folia onomastica Croatica. 10 (2001) ; 67-82 (članak, ostalo).

218. Gluhak, Alemko.
Jesu li nam potrebna posebna hrvatska slova?. // Jezik. 48 (2001) , 4; 157-158 (članak, stručni).

219. Gluhak, Alemko.
Kako se zove slovo w. // Jezik. 48 (2001) , 4; 158-160 (članak, stručni).

220. Gluhak, Alemko.
Frazem u tili čas i njegove inačice. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 303-310 (članak, ostalo).

221. Gluhak, Alemko.
Crtica o crti i crtici. // Hrvatsko slovo. 2001 (2001) , 331; 13 (pregledni rad, stručni).

222. Grčević, Mario.
O nazivu hrvatskog jezika iz Kordićkine znanosti gledan. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. LVII (2001) , 3-4; 221-229 (članak, stručni). prilozen text rada

223. Hameršak, Marijana.
Leea Virtanen, Thomas DuBois, Finnish Folklore. // Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 38 (2001) , 2; 178-179 (prikaz, stručni).

224. Ham, Sanda.
Bartol Inhof o jeziku Josipa Kozarca. // Hrašće. vol. 7 (2001) ; str. 5-10. (članak, ostalo).

225. Harambašić, Ermina.
Uzorni ogled za povijesni rječnik. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 373-377 (prikaz, ostalo).

226. Häusler, Maja.
Nastava stranih jezika na ispitu. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 30 (2001) , 3; 179-182 (prikaz, pregledni).

227. Hećimović, Branko.
Iskrena dobrodošlica. // Kazalište. 4 (2001) , 7-8; 194-199 (prikaz, stručni).

228. Hećimović, Branko.
Povijest Odsjeka, Krležini dani u Osijeku, Izdavačka djelatnost, Nagrade i povelje Odsjeka, Knjižnica Odsjeka, Muzejsko-kazališna zbirka Odsjeka. // Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti. 4 (2001) , 8; 139-144, 161-162, 163-164, 177-183, 185-186, 187-216 (pregledni rad, stručni).

229. Horvat, Marijana; Kovačević, Barbara.
RUKOPISNE BILJEŠKE VLATKA DABCA UZ PETOJEZIČNI AUTO-MOTO RJEČNIK JOSIPA MODLYJA. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36-37 (2001) ; 173-188 (članak, stručni).

230. Hrnjak, Anita.
O mogućnostima konceptualne i/ili tematske organizacije i obrade frazeologije. // Filologija. 36/37 (2001) ; 189-200 (stručni).

231. Hudeček, Lana; Mihaljević Milica; Vukojević Luka.
Odgovor na članak Stjepana Babića Polovica ili polovina kao pitanje?. // Jezik. 48 (2001) , 1; 37-39 (članak, stručni).

232. Ivanetić, Nada; Žagar, Petra; Mance, Ksenija.
Ist der Abbau von Stereotypen nur die Aufgabe der Fremdsprachenlehrer. // Zeitschrift der kroatischen DeutschlehrerInnen. Kroatischer Deutschlehrerverband (KDV). 10 (2001) , 18; 131-134 (članak, stručni).

233. Jukić, Tatjana.
Gledati i nadgledati: vizualnost viktorijanskog Shakespearea. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. 1 (2001) ; 27-62 (članak, ostalo).

234. Jukić, Tatjana.
Klubovi i sjene. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 1-2 (2001) ; 257-260 (članak, stručni).

235. Jukić, Tatjana.
Neozbiljno beznađe Billyja Wildera. // Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. 3 (2001) , 53; 37 (članak, stručni).

236. Jukić, Tatjana.
Bilo jednom u Americi. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 3-4 (2001) ; 238-241 (članak, stručni).

237. Jukić, Tatjana.
Lica i naličja. // Zarez : dvotjednik za kulturna i društvena zbivanja. 3 (2001) ; 50 (članak, stručni).

238. Jukić, Tatjana.
Poe i gospođa Gaskell. // Republika : mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. 9-10 (2001) ; 240-244 (članak, stručni).

239. Kabić, Slavija.
Vagabundo u "Solitudu". // Dubrovnik. Časopis za književnost i znanost. Nova serija, god. XII., Matica hrvatska Dubrovnik, Dubrovnik. 3 (2001) ; 89-103 (članak, pregledni).

240. Kalinski, Alma.
Das Kroatienbild bei Manes Sperber. // Zagreber Germanistische Beiträge. 6 (2001) , BH 6; 109-131 (članak, stručni).

241. Karačić, Geriena.
Deutschunterricht in Kroatien. // Zagreber Germanistische Beiträge. 10 (2001) ; 127-136 (članak, stručni).

242. Knežević, Božana.
Action Research. // IATEFL Teacher Development Special Interest Group Newsletter, Spring 2001. Spring (2001) ; 10-12 (međunarodna recenzija, stručni).

243. Kolenić, Ljiljana.
Jezikoslovac Matija Antun Reljković. // Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja. 18 (2001) , 1; 153-161 (članak, ostalo).

244. Kolenić, Ljiljana.
Sinonimi u Mikaljinu rječniku. // Riječ. 5 (2001) , 2; 28-33 (članak, ostalo).

245. Kolenić, Ljiljana.
Natuknica u Mikaljinu rječniku. // Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 36-37 (2001) ; 279-290 (članak, ostalo).

246. Kolenić, Ljiljana.
Peto izdanje hrvatskoga pravopisa. // Fluminensia : časopis za filološka istraživanja. xx (2001) ; 119-125 (članak, ostalo).

247. Kordić, Snježana.
Odgovor na prikaz Vinka Grubišića. // Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. 48 (2001) , 3; 115-118 (članak, stručni). prilozen text rada

248. Kordić, Snježana.
Stana Ristić i Milana Radić-Dugonjić, "Reč, smisao, saznanje: studija iz leksičke semantike". // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. 37 (2001) ; 243-244 (prikaz, stručni). prilozen text rada

249. Kovačević, Barbara.
Dvojezični ili višejezični kolokvijalni rječnik? (Danko Šipka: Serbocroatian-english colloquial dictionary - An exercise in cross-cultural cognitive linguistics). // Fluminensia. 13 (2001) , 1-2; 157-161 (prikaz, ostalo).

250. Kovačević, Barbara.
Hrvatski žargon ili hrvatski žargoni? (uz Rječnik hrvatskog žargona Tomislava Sabljaka). // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) ; 378-383 (prikaz, ostalo).

251. Kovačević, Barbara.
Soziolinguistische Bibliographie europäische Länder für 1999. // Sociolinguistica – Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik (Verkehrssprachen in Europa - außer Englisch). 15 (2001) ; 195-196 (bibliografija, ostalo).

252. Kovačić, Marko.
Kako se Cadillac od istraživača pretvorio u automobil. // Zvono (Zagreb. 2001). 001 (2001) ; 46-49 (ostalo, ostalo).

253. Kragić, Bruno; Lučić, Nikša.
Poredbena analiza izabranih natuknica u Hrvatskom biografskom leksikonu i Leksikonu pisaca Jugoslavije. // Radovi Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. 10 (2001) ; 143-146 (članak, stručni).

254. Kraljević, Lidija.
Neke strastegije za povećanje motivacije u nastavi engleskog jezika. // Strani jezici : časopis za unapređenje nastave stranih jezika. 30 (2001) , 4; 229-232 (članak, stručni).

255. Kučanda, Dubravko.
Prikaz: Farlund, Jan Terje, ur. (2001). Grammatical Relations in Change. Amsterdam: John Benjamins. // Suvremena lingvistika. 27 (2001) , 1-2; 314-318 (prikaz, ostalo).

256. Kuna, Branko.
O neodređenim izrazima logično i matematički jasno (Ljiljana Šarić: Kvantifikacija u hrvatskome jeziku). // Kolo : časopis Matice hrvatske. XI. (2001) , 4; 550-557 (prikaz, stručni). URL link to work

257. Kurtović, Ivana.
Moliškohrvatski rječnici-vrijedni plodovi ljudskosti i znanosti. // Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 27 (2001) , x; 384-387 (prikaz, ostalo).

258. Kurtović, Ivana.
O zakozjačkoj grupi govora. // Zbornik o Zagori. 4 (2001) , x; 173-176 (ostalo, ostalo).

259. Kuštrović, Tanja.
Korisno štivo: Duško Geić, gramatika trogirskoga čakavskog govora. // Vijenac. IX (2001) , 184; 38 (osvrt, pregledni).

260. Kuzmić, Boris.
Položaj paleokroatistike između dvaju hrvatskih slavističkih kongresa (1995-1999). // Dometi. 11 (2001) , 1-4; 27-33 (pregledni rad, ostalo).

261. Lederer, Ana.
Kazalište o kojem smo malo znali. // Kazalište. 4 (2001) , 5-6; 236-238 (prikaz, stručni).

262. Lederer, Ana.
Članovi Odsjeka, Knjige i znanstveni zbornici priređeni u Odsjeku. // Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. 4 (2001) , 8; 145-160, 165-176 (pregledni rad, stručni).

263. Lederer, Ana; Matičević, Ivica.
Katalozi i izložbe priređeni u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. // Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU. 4 (2001) , 8; 86-105 (pregledni rad, stručni).

264. Lisac, Josip.
Inojezični utjecaji u hrvatskim dijalektima. // Hrvatska misao. 5 (2001) , 18; 64-68 (članak, pregledni).

265. Lisac, Josip.
Mjesto Barakovićevo u povijesti hrvatskoga književnoga jezika. // Marulić. 34 (2001) , 4; 770-771 (članak, stručni).

266. Lisac, Josip.
"Das Dalmatische" Žarka Muljačića. // Čakavska rič. 29 (2001) , 2; 131-136 (članak, stručni).

267. Ljubić, Lucija.
Tri stupnja rezignacije. // Kazalište. 4 (2001) , 7-8; 216-217 (prikaz, stručni).

268. Machiedo, Mladen.