Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Želite li možda pregledati radove autora:

  Andrea Ćosić (364563)
  Bogdan Ćosić (16426)
  Boris Ćosić (317004)
  Branko Ćosić (58993)
  Dalibor Ćosić (259046)
  Dragan-Anđelko Ćosić (77246)
  Hrvoje Ćosić (72241)
  Ivana Ćosić (319080)
  Ivica Ćosić (199720)
  Jasenka Ćosić (202513)
  Koviljka Ćosić (204993)
  Krešimir Ćosić (94616)
  Krunoslav Ćosić (338156)
  Marija Ćosić (267161)
  Mario Ćosić (329882)
  Milomir Ćosić (74254)
  Predrag Ćosić (94833)
  Stjepan Ćosić (206405)
  Tatjana Ćosić (294611)
  Tomislav Ćosić (85100)
  Toni Ćosić (356160)
  Vesna Ćosić (362074)
  Vjekoslav Ćosić (8771)
  Zrinka Ćosić (188953)
  Gorana Ćosić-Flajsig (295035)
  Jelena Ćosić Lesičar (329193)
  Sanda Jelisavac Ćosić (280163)
  Ana Mahnić-Ćosić (158336)
  Marija Vukadin-Ćosić (140191)
  Stela Živčić-Ćosić (237970)
  Diana Stjepandić (226481)
  Barbara Stjepanović (288943)
  Mirko Stjepanović (44940)
  Saša Stjepanović (333410)
  Slobodanka Stjepanović (66900)
  Stanka Stjepanović (170405)


Rezultati pretraživanja za izraz: "Ćosić, Stjepan"

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Ćosić, Stjepan.
Ideologija rodoslovlja. Korjenić-Neorićev grbovnik iz 1595. .
Zagreb-Dubrovnik : Zavod za povjesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2015 (monografija).

2. Ćosić, Stjepan; Kapetanić, Niko; Vekarić, Nenad.
Prijevara ili zabluda? Problem granice na području poluotoka Kleka .
Dubrovnik : Vlastita naklada Nenad Vekarić, 2012 (monografija).

3. Grijak, Zoran; Ćosić, Stjepan.
Figure politke. Lujo Vojnović i Robert William Seton-Watson .
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2012 (monografija).

4. Ćosić, Stjepan; Vekarić, Nenad.
Dubrovačka vlastela između roda i države: salamankezi i sorbonezi .
Zagreb-Dubrovnik : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2005 (monografija).

5. Ćosić, Stjepan.
Dubrovnik nakon pada Republike (1808.-1848.) .
Dubrovnik : Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999 (monografija).

6. Ćosić, Stjepan; Kapetanić, Niko; Ljubić, Pero; Vekarić, Nenad.
Hrvatska granica na Kleku .
Dubrovnik : Županija Dubrovačko-neretvanska, 1999 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Vodič kroz arhivske fondove i zbirke Hrvatskog državnog arhiva [Elektronička građa] / Ćosić, Stjepan; Lemić, Vlatka (ur.).
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2007 (ostalo).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Ćosić, Stjepan.
Dubrovačka Republika kao žrtva Bečkoga kongresa // Dvjesto godina od Bečkoga kongresa. Zbornik radova / Trogrlić, Marko (ur.).
Zagreb : Leykam, 2016. Str. 57-91.

2. Ćosić, Stjepan.
Miroslav Krleža i Lujo Vojnović: zaboravljeni slučajevi. // Povratak Miroslava Krleže / Brlek, Tomislav (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav krleža, 2016. Str. 223-242.

3. Ćosić, Stjepan.
Vrmsko porijeklo Korjenic-Neorica // Klobuk kroz istoriju / Pekić, Radmilo (ur.).
Trebinje : Muzej Hercegovine u Trebinju ; Udruženje „Klobuk“, 2014. Str. 99-115.

4. Ćosić, Stjepan.
Josip Matasović – crtice iz biografije // Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti / Leček, Suzana (ur.).
Slavonski Brod - Zagreb : Hrvatski institut za povijest - Podružnica Slavonski Brod, 2013. Str. 277-286.

5. Ćosić, Stjepan; Alilović, Mirko; Frangeš, Stanislav; Landek, Ivan.
Topografske karte na području Hrvatske // Monografija / Frangeš, Stanislav (ur.).
Zagreb : Državna geodetska uprava, 2012. Str. 197-289.

6. Ćosić, Stjepan.
Razdoblje francuske vlasti u Hrvatskoj historiografiji i literaturi XIX. stoljeća : sažetak // Hrvati i Ilirske pokrajine : (1809.-1813.) : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prigodom dvjestote obljetnice proglašenja Ilirskih pokrajina, Zagreb - Zadar, 1. - 3. listopada 2009. / Šanjek, Franjo (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2010. Str. 679-681.

7. Ćosić, Stjepan.
Dubrovački zavičaj u djelu prof. dr. sc. Stijepa Obada // Zbornik Stijepa Obada / Trogrlić, Marko (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za Povijest : Zavod za povijesne znanosti HAZU ; Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu ; Hrvatski državni arhiv, 2010. Str. 117-127.

8. Ćosić, Stjepan.
Povijest Slavonije na starim kartama // Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civilizacije / Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.).
Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Galerija Klovićevi dvori, 2009. Str. 151-173.

9. Ćosić, Stjepan.
A survey of Croatian history // Croatia : aspects of art, architecture and cultural heritage / Njerš Beresford-Peirse, Jadranka (ur.).
London : Francis Lincoln Limited, 2009. Str. 10-19.

10. Ćosić, Stjepan.
Povijest Slavonije, Baranje i Srijema na starim zemljopisnim kartama // Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civilizacije . katalog izložbe / Kusin, Vesna ; Šulc, Branka (ur.).
Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Galerija Klovićevi dvori, 2009. Str. 192-197.

11. Ćosić, Stjepan.
Pogovor: Vojnovićev Pad Dubrovnika nakon dvjesto godina // Pad Dubrovnika / Ćosić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Fortuna, 2009. Str. 438-452.

12. Ćosić, Stjepan.
Arhivisti u digitalnom okruženju // 43. savjetovanje Zanimanje arhivist, 15.-17. listopada 2008. u Trogiru / Kovačec, Deana (ur.).
Zagreb : Hrvatsko arhivističko društvo, 2008. Str. 9-13.

13. Ćosić, Stjepan.
Dalmatinska zagora na starim zemljopisnim kartama i katastarskim planovima // Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja / Kusin, Vesna ; Belamarić, Joško ; Grčić, Marko (ur.).
Zagreb : Ministarstvo kulture RH ; Galerija Klovićevi dvori, 2007. Str. 205-219.

14. Ćosić, Stjepan.
Predgovor // Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske [Elektronička građa] / Lemić, Vlatka (ur.).
Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2007. Str. (1. sv.) XIII-(1. sv.) XV.

15. Ćosić, Stjepan.
Robin Harris: Povijest Dubrovnika. Suvremena sinteza iz europskog motrišta // Povijest Dubrovnika / Mirjana Paić-Jurinić (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2006. Str. 483-487.

16. Ćosić, Stjepan; Vekarić, Nenad.
Dubrovačka Republika u 17. stoljeću // Povijest Hrvata 2 – od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 158-164.

17. Ćosić, Stjepan; Vekarić, Nenad.
Dubrovačka Republika u 18. stoljeću // Povijest Hrvata 2 – od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 304-331.

18. Ćosić, Stjepan : Vekarić, Nenad.
Dubrovačka Republika u 16. stoljeću // Povijest Hrvata 2 - Od kraja 15. stoljeća do kraja Prvoga svjetskog rata / Valentić, Mirko ; Čoralić, Lovorka (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2005. Str. 71-76.

19. Ćosić, Stjepan; Vekarić, Nenad.
Hrvatski jug: Dubrovačka Republika i Boka kotorska // Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost, sv. III. Barok i prosvjetiteljstvo / Golub, Ivan (ur.).
Zagreb : Školska knjiga, 2003. Str. 79-93.

20. Ćosić, Stjepan.
Književnik i znanstvenik Josip Bersa (1862.-1932.) // Dubrovačke slike i prilike / Ćosić, Stjepan (ur.).
Dubrovnik : Matica hrvatska - Dubrovnik, 2002. Str. 11-28.

21. Ćosić, Stjepan.
Nacija u stranačkim ideologijama: primjer Dubvrovnika potkraj 19. stoljeća // Dijalog povjesničara - istoričara 3 / Gamser, Dušan ; Graovac, Igor ; Milosavljević, Olivera (ur.).
Zagreb : Friedrich Naumann Stiftung, 2001. Str. 51-65.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ćosić, Stjepan; Glamuzina, Nikola.
Dubrovačka kartografija potkraj 17. stoljeća. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 56 (2018) , 1; 199-251 (članak, znanstveni).

2. Ćosić, Stjepan.
Dubrovački rod Radulovića i njihov grbovnik. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 55 (2017) ; 89-129 (članak, znanstveni).

3. Ćosić, Stjepan.
Apokrifni popis plemićkih rodova Bosanskoga kraljevstva. // Hercegovina : Časopis za kulturno i povijesno naslijeđe. 3 (2017) ; 167-178 (članak, znanstveni).

4. Ćosić, Stjepan.
Poezija dubrovačkih Srba katolika. // Gordogan : kulturni magazin. 29-30 (2014) ; 77-104 (članak, znanstveni).

5. Ćosić, Stjepan.
Mavro Orbini i raskol dubrovačkog patricijata. // Radovi - Zavod za hrvatsku povijest. 43 (2011) ; 37-56 (članak, znanstveni).

6. Ćosić, Stjepan.
Državna uprava u Dalmaciji i crkveni preustroj 1828./1830. godine. // Croatica Christiana periodica : časopis Instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilista u Zagrebu. 65 (2010) , XXXIV; 51-66 (članak, znanstveni).

7. Ćosić, Stjepan.
Državna uprava u Dalmaciji i crkveni preustroj 1828./1830. godine. // Croatica Christiana periodica. 65 (2010) , 34; 51-66 (članak, znanstveni).

8. Ćosić, Stjepan; Lemić, Vlatka.
Problemi arhivske službe u Hrvatskoj. // Arhivski vjesnik. 51 (2008) ; 9-24 (članak, znanstveni).

9. Ćosić, Stjepan; Lemić, Vlatka.
Rad arhiva u uvjetima suprotstavljenih utjecaja: država - društvo - korisnici. // Arhivski vjesnik. 49 (2006) ; 7-19 (http://hrcak.srce.hr/6095, znanstveni).

10. Ćosić, Stjepan.
Hercegovina u ranoj poeziji Mata Vodopića. // Hercegovina : časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe. 19 (2005) ; 203-214 (članak, znanstveni).

11. Ćosić, Stjepan.
Luko Stulli i dubrovačka književna baština. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 41 (2003) ; 259-286 (članak, znanstveni).

12. Ćosić, Stjepan; Vekarić, Nenad.
The Factions Within the Ragusan Patriciate (17th-18th Century). // Dubrovnik annals. 7 (2003) ; 7-80 (članak, znanstveni).

13. Ćosić, Stjepan.
The Nobility of the Episcopal Town of Ston (Nobilitas Civitatis Episcopalis Stagnensis). // Dubrovnik Annals. 5 (2001) ; 95-117 (članak, znanstveni).

14. Ćosić, Stjepan.
Uz stotu obljetnicu rođenja hrvatskog povjesničara Vinka Foretića (1901-2001). // Godišnjak grada Korčule. 6 (2001) ; 435-441 (članak, znanstveni).

15. Ćosić, Stjepan.
Nacionalne ideologije u Dubrovniku u Supilovo doba. // Dubrovnik. 12 (2001) , 4; 21-30 (članak, znanstveni).

16. Ćosić, Stjepan; Vekarić, Nenad.
Raskol dubrovačkog patricijata. // Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 39 (2001) ; 305-379 (članak, znanstveni).

17. Ćosić, Stjepan.
Waidmannsdorfov izvještaj o Dubrovačkom okrugu iz godine 1823.. // Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 38 (2000) ; 201-242 (članak, znanstveni).

18. Ćosić, Stjepan.
Dubrovnik under French Rule (1810-1814). // Dubrovnik Annals. 4 (2000) ; 103-142 (članak, znanstveni).

19. Ćosić, Stjepan.
Plemstvo biskupskoga grada Stona. // Anali zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 36 (1998) ; 249-276 (članak, znanstveni).

20. Ćosić, Stjepan.
The Fall of the Dubrovnik Republic and the Establishment of the French Administration in Dubrovnik in 1808 and 1809. // Dubrovnik annals. 2 (1998) ; 55-98 (članak, znanstveni).

21. Ćosić, Stjepan.
Obilježja i ustroj austrijske vlasti u Dalmaciji u doba apsolutizma. // Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru. 40 (1998) , 1; 349-360 (članak, znanstveni).

22. Ćosić, Stjepan.
Dubrovačka granica i područje Kleka (presjek jednog problema iz diplomatske povijesti). // Zbornik Diplomatske akademije. 3 (1998) , 1; 203-217 (članak, znanstveni).

23. Ćosić, Stjepan.
Dubrovačka granica i područje Kleka. // Hercegovina. 11 (1998) , 3; 46-72 (članak, znanstveni).

24. Ćosić, Stjepan.
Dubrovnik u Ilirskim Pokrajinama. // Anali zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 35 (1997) ; 37-62 (članak, znanstveni).

25. Ćosić, Stjepan.
Petrić o društvenoj ulozi i etičkoj dimenziji povijesnih istraživanja. // Dubrovnik. 8 (1997) , 1-3; 60-73 (članak, znanstveni).

26. Ćosić, Stjepan.
Frane Petrić o društvenoj ulozi i etičkoj dimenziji povijesnih istraživanja. // Dubrovnik. 8 (1997) , 1-3; 60-73 (članak, znanstveni).

27. Ćosić, Stjepan.
O slomu Republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809.. // Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. 33 (1995) ; 177-203 (članak, znanstveni).

28. Ćosić, Stjepan.
Sumarni inventar fonda središnje francuske uprave u Dubrovniku 1808-1814 (Acta Gallica). // Arhivski vjesnik. 38 (1995) ; 149-195 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Ćosić, Stjepan.
Tempi passati Mare Male Natali. // Literat. 6 (2015) ; 23-32 (članak, ostalo).

2. Ćosić, Stjepan.
Horvat Horvatom: Uz Horvatov članak Danijelu Josipoviću. // Gordogan : kulturni magazin. 8 (2010) , 19-22; 39-45 (članak, ostalo).

3. Ćosić, Stjepan.
Ruski mistik u Strossmayerovoj palači. // Gordogan : kulturni magazin. 6-7 (25-26) (2009) , 15-18 (59-62); 164-167 (članak, ostalo).

4. Ćosić, Stjepan.
Slom Dubrovačke Republike prema iskustvima suvremenika. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 18 (2008) , 2; 129-176 (članak, ostalo).

5. Ćosić, Stjepan.
Povjesničar Josip Gelcich (1849.-1925.), biobibliografija. // Dubrovnik : časopis za književnost i znanost. 14 (2003) , 1; 91-97 (članak, stručni).

6. Ćosić, Stjepan.
Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke Republike. // Arhivski vjesnik. 37 (1994) ; 123-145 (članak, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Ćosić, Stjepan.
Dubrovnik - Hrvatska Atena // Međunarodni znanstveni skup "Jugoistočna Europa 1918.-1995." / Ravlić, Aleksander (ur.).
Zagreb : Hrvatska matica iseljenika; Hrvatski informativni centar, 1999. 13-17 (215-219) (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Ćosić, Stjepan.
Pogled na Velu Luku u prvoj polovici 19. stoljeća // Vela Luka na putu samosvojnog razvoja / Mirošević, Franko (ur.).
Vela Luka : Općina Vela Luka, 2000. 43-54 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ćosić, Stjepan.
Dubrovački plemićki i građanski rodovi konavoskog podrijetla // Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, 1 / Stipetić, Vladimir (ur.).
Dubrovnik : Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1998. 47-75 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Roksandić, Drago; Ćosić, Stjepan; Janeković-Roemer, Zdenka; Lonza, Nella; Mijović, Vesna; Vekarić, Nenad.
Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Ćosić, Stjepan.
Dubrovačko područje nakon pada Republike do godine 1848. / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 27.11. 1997., 357 str. Voditelj: Stančić, Nikša.
 
  Druge vrste radova
 

1. Beljo, Mijo; Ćosić, Stjepan; Glazer, Eva Katarina; Grgić, Stipica; Smiljanić, Vlatko; Šumanović, Vladimir; Vukelić, Vlatka.
1918. - 2018. Povijesni prijepori i Hrvatska danas, 2018. (organizacija znanstvenoga skupa).

2. Antolović, Jadran; Antolović, Stella; Ćosić, Stjepan.
Strategija kulturnog razvoja Grada Karlovca 2014.-2024., 2014. (elaborat).