Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Želite li možda pregledati radove autora:

  Blanka Gložinić-Matanović (146741)
  Ana Matan (239781)
  Ante Matan (281175)
  Cela Matan (354345)
  Ante Matana (69363)
  Antonela Matana (365156)
  Zrinka Matana Kaštelan (277140)
  Jelena Matančević (299080)
  Dubravko Matanić (29423)
  Goran Matanić (350431)
  Heidemarie Matanić (29445)
  Ivana Matanić (107681)
  Ivica Matanić (160250)
  Renata Matanić (237005)
  Vladimir Matanić (29434)
  Nada Matanić Čižić (250505)
  Dubravka Matanić Lender (145062)
  Marija Matanić-Manestar (195861)
  Ksenija Matanić-Živanović (108926)
  Romana Matanovac Vučković (259162)
  Blanka Matanović (167781)
  Damir Matanović (225724)
  Davorin Matanović (87510)
  Iva Matanović (302832)
  Ivana Matanović (260124)
  Julijana Matanović (122970)
  Krešimir Matanović (297816)
  Slavko Matanović (354753)
  Marina Matanović-Šimunović (108783)
  Maja Matanović Škugor (239792)
  Suzana Mimica Matanović (292855)
  Branka-Mikica Šepić-Matanović (192042)
  Dubravka Žanić-Matanić (104086)
  Dragutin Arbanas (136481)
  Dubravko Arbanas (226964)
  Goran Arbanas (338801)
  Igor Arbanas (181141)
  Juraj Arbanas (269942)
  Katarina Arbanas (343051)
  Ljubica Arbanas (86171)
  Mladen Arbanas (63331)
  Željko Arbanas (913)
  Željko Arbanas (179751)
  Nevenka Arbanas-Dujmović (343400)
  Haidi Arbanasić (165154)
  Erika Arslanagić (83370)
  Dimitrije Atanacković (1012)
  Vera Atanacković (1023)
  Andreja Babić-Banaszak (253931)
  Sanja Babić-Bosanac (116802)
  Ivo Banac (301513)
  Srđan Banac (221503)
  Benjamin Banai (349814)
  Anamarija Banaj (359694)
  Đuro Banaj (156705)
  Adriano Banak (262885)
  Leopoldina Vera Banaš (80315)
  Rudolf Banay (131281)
  Mihailo Banjanac (225491)
  Jurica Baranašić (362471)
  Kristina Baranašić (335190)
  Ernest Bazijanac (191763)
  Davorin Bazjanac (73231)
  Mate Bobanac (139192)
  Nenad Bobanac (147720)
  Vedran Bobanac (313893)
  Ana Bosanac (141800)
  Branimir Bosanac (192020)
  Goran Bosanac (180544)
  Gordan Bosanac (242405)
  Gordana Bosanac (4752)
  Milan Bosanac (22116)
  Miroslav Bosanac (62330)
  Mladen Bosanac (137206)
  Nedeljko Bosanac (4763)
  Slobodan Bosanac (4730)
  Snežana Bosanac (160123)
  Tomo Bosanac (4726)
  Vesna Bosanac (146965)
  Vesna Bosanac (344910)
  Josip Brana (138323)
  Petar Brana (202300)
  Marko Čanađija (207851)
  Stjepan Čanađija (7733)
  Ivanka Čanađija-Sesardić (7722)
  Gordana Čanadi-Jurešić (226411)
  Iva Čanak (347362)
  Martina Čanaki (319585)
  Vladimir Dananić (120953)
  Deša Diana (172433)
  Sandra Didović Baranac (337155)
  Renata Dobrila-Dintinjana (161883)
  Damir Fabijanac (270693)
  Sanjica Faletar Tanacković (256006)
  Anton Fontana (12174)
  Nataša Golik Klanac (324035)
  Bojana Gradinski-Vrbanac (14143)
  Tomislav Grčanac (170475)
  Sulejman Hasanagić (15361)
  Danijel Ivanac (321710)
  Gordana Ivanac (277952)
  Berislav Jurdana (108375)
  Hari Jurdana (310276)
  Irena Jurdana (294453)
  Mihovil Jurdana (365654)
  Vedran Jurdana (365314)
  Vjekoslava Jurdana (330065)
  Rajka Jurdana-Šepić (170374)
  Antonija Kajgana (124691)
  Ljubomir Kajgana (101555)
  Božidar Kanajet (20050)
  Dušan Kanajet (97274)
  Ana Katušić Bojanac (272381)
  Alan Klanac (330372)
  Mario Klanac (376491)
  Natko Klanac (377646)
  Zlatko Klanac (14536)
  Monika Komušanac (379323)
  Antun Koprivanac (302301)
  Natalija Koprivanac (22030)
  Stanislav Koprivanac (184616)
  Ivana Križanac (315592)
  Šimun Križanac (103730)
  Vanči Križanac (208650)
  Ljiljana Križanac-Bengez (157383)
  Damir Kršanac (89492)
  Ilko Kuljanac (245730)
  Iva Kuštrak Managić (329325)
  Ivica Levanat (166631)
  Sonja Levanat (113154)
  Miranda Levanat-Peričić (257070)
  Petar Managarov (27884)
  Venesa Manavska (336266)
  Marina Manganaro (368545)
  Branka Marijanac (173550)
  Igor Marjanac (371805)
  Ljerka Marjanac (138720)
  Tihomir Marjanac (108851)
  Radovan Marjanović-Kavanagh (75356)
  Daniel Meljanac (318494)
  Stjepan Meljanac (73635)
  Kristina Meljanac Salopek (271512)
  Snježana Mihalić Arbanas (205022)
  Nada Milas Bosanac (365070)
  Mladen Montana (32413)
  Vedrana Montana Parpura (210916)
  Boška Munivrana (336536)
  Goran Munivrana (356893)
  Mišo Munivrana (122281)
  Helena Munivrana Škvorc (356733)
  Maja Munivrana Vajda (265006)
  Nidžara Osmanagić-Bedenik (99015)
  Miljenko Panajatović (181466)
  Irena Pavela Banai (332734)
  Dubravka Petrović Štefanac (370470)
  Silvana Piškorjanac (350012)
  Josip Potočanac (71600)
  Ena Pritišanac (378651)
  Emina Pustijanac (315803)
  Ingrid Pustijanac (331235)
  Sandra Radić Brkanac (245550)
  Marija Rašan-Križanac (205441)
  Snježana Ratkajec-Arbanas (252480)
  Ivo Sanader (173344)
  Mirjana Sanader (173355)
  Željka Sanader Maršić (339146)
  Zrinka Šimić-Kanaet (177846)
  Dejan Škanata (194654)
  Lovro Škopljanac (319710)
  Andrija Škopljanac Mačina (294510)
  Lada Škopljanac-Mačina (145365)
  Vedran Slačanac (232404)
  Dora Smolčić Jurdana (211460)
  Vera Smolković-Arbanas (64141)
  Branko Sočanac (191333)
  Lelija Sočanac (108803)
  Snježana Stanarević Katavić (298970)
  Ana Zlata Štefanac (48211)
  Nikica Štefanac (100262)
  Slavko Štefanac (182976)
  Tea Štefanac (359220)
  Zlata Štefanac (48255)
  Vesna Štefanac-Nadarević (177056)
  Jadranka Štefanac-Papić (48266)
  Goranka Tanacković (229993)
  Goran Tanacković Faletar (290774)
  Natalija Tanasković (167404)
  Emil-Robert Tanay (294793)
  Vlasta Tanay (86542)
  Jan Torjanac (355605)
  Nada Ude-Panajatović (34834)
  Donatella Verbanac (133213)
  Giuliana Verbanac (255244)
  Radovan Viljanac (97375)
  Mladen Vrana (53060)
  Radovan Vrana (230233)
  Krunoslav Vranar (151395)
  Ivna Vrana Špoljarić (325556)
  Boris Vrbanac (176961)
  Desa Vrbanac (281673)
  Ivan Vrbanac (53262)
  Zoran Vrbanac (310886)
  Danijela Vrbljanac (327312)
  Jasenka Zmijanac Partl (368444)


Rezultati pretraživanja za izraz: "Matan, Ana"

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Matan, Ana.
Teorija političke legitimnosti Johna Rawlsa .
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2008 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Matan, Ana.
Pojmovne borbe za demokraciju // Demokracija u 21. stoljeću? / Kursar, Tonči ; Matan, Ana (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2014. Str. 75-94.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Matan, Ana.
Što je tolerancija? / Tihomil Rađa (ur.).
Zagreb : Udruga domovine i dijaspore za demokratsko društvo, 2000.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Matan, Ana.
A Well-Ordered Society as a Democratic Community: Alternative Readings of Rawls' Political Theory. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 41 (2004) , 5; 123-133 (članak, znanstveni).

2. Matan, Ana.
Jednakost i zajednica: prirodno stanje i društveni ugovor kod Hobbesa i Rawlsa. // Politička misao : Croatian political science review. 41 (2004) , 4; 42-58 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Matan, Ana.
Recenzija časopisa European Journal of Political Theory, Vol.I, no. 2, 2002.. // Politička misao : Croatian political science review. 39 (2002) , 4; 175-178 (recenzija, stručni).

2. Matan, Ana.
Prikaz knjige Zorana Kurelića "Liberalizam sa skeptičnim licem". // Politička misao : Croatian political science review. 39 (2002) , 5; 174-175 (prikaz, stručni).

3. Matan, Ana.
Nacije kao klubovi. // Politička misao. 35 (1998) , 2; 196-212 (članak, ostalo).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Matan, Ana.
Deliberative Democracy and the Duty of Civility // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Matan, Ana.
Whan Can We Learn From a Family Dispute: Rawls and Habermas on Basic Rights // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Matan, Ana.
Rawls' Concept of Liberal Legitimacy // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Diplomski radovi
 

1. Matan, Ana.
Geološke karakteristike područja odlagališta otpada u okolici Karlovca / diplomski rad.
Zagreb : Prirodoslovno-matematički fakultet, 23.04. 2010., 62 (37+XXV) str. Voditelj: Juračić, Mladen.
 
  Druge vrste radova
 

1. Matan, Ana.
Problem multikulturalizma, 2003. (predgovor za znanstvenu knjigu).

2. Matan, Ana.
Izazovi suvremene političke misli, 2002. (predgovor za znanstvenu knjigu).