Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Želite li možda pregledati radove autora:

  Ankica Bralić Petković (271025)
  Zorana Bujas-Petković (177352)
  Karmen Delač-Petković (336413)
  Boško Petković (168580)
  Darije Petković (328313)
  Gajo Petković (144406)
  Giorgie Petković (274155)
  Gojka Petković (168565)
  Gorana Petković (347680)
  Gordana Petković (117724)
  Iskra Petković (36570)
  Ivo Petković (208003)
  Joso Petković (157923)
  Krešimir Petković (277204)
  Maja Petković (115303)
  Marija Petković (133654)
  Mario Petković (255450)
  Milan Petković (164774)
  Miro Petković (370773)
  Mladen Petković (215734)
  Mladen Petković (264786)
  Nikola Petković (160902)
  Orjen Petković (342386)
  Rajko Petković (334376)
  Sandra Petković (228090)
  Sreto Petković (161521)
  Stanko Petković (36581)
  Tomislav Petković (36555)
  Tomislav Petković (255461)
  Veljko Petković (36566)
  Vladimir Petković (85653)
  Zdenka Petković (37740)
  Zoran Petković (152782)
  Mirna Petković-Didović (289086)
  Marina Petković Liker (347022)
  Danijela Petković-Ramadža (271815)
  Tereza Pucher-Petković (39143)
  Drena Trkulja-Petković (153682)


Rezultati pretraživanja za izraz: "Petković, Krešimir"

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Petković, Krešimir.
Istina kao kušnja: Foucault, politička znanost, politička etika .
Zagreb : Plejada, 2018 (monografija).

2. Petković, Krešimir.
Discourses on Violence and Punishment: Probing the Extremes .
Lanham, MD : Lexington, 2017 (monografija).

3. Kekez Koštro, Anka; Petak, Zdravko; Petek, Ana; Petković, Krešimir; Žiljak, Tihomir.
Pojmovnik javnih politika .
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2014 (priručnik).

4. Petković, Krešimir.
Država i zločin: politika i nasilje u Hrvatskoj 1990-2012 .
Zagreb : Disput, 2013 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Petković, Krešimir.
Foucault, moć i kazna: tipološka skica za fukoovsku analitiku kažnjavanja // Michel Foucault: moć ideja. / Ćuti, Davorin, Glavaš, Zvonimir, Pejić, Luka (ur.).
Osijek : Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2016. Str. 52-89.

2. Petković, Krešimir.
Coetzee Meets Foucault: Power, Violence, and the Subject in Waiting for the Barbarians and Disgrace // Violence, Art, and Politics / Kurelić, Zoran (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2015. Str. 88-117.

3. Petković, Krešimir.
Chateaubriand and Foucault: A Strange Encounter in Political Theology // Engaging Foucault. Vol. 2 / Ivković, Marjan, Pudar Draško, Gazela, Prodanović , Srđan (ur.).
Beograd : Institut za filozofiju i socijalnu teoriju, 2015. Str. 160-180.

4. Kasapović, Mirjana; Petković, Krešimir; Grdešić, Ivan.
Political Science in Croatia: Dropping the Plural // Political Science in Central-East Europe: Diversity and Convergence / Eisfeld, Rainer ; Pal, Leslie A. (ur.).
Opladen i Farmington Hills : Verlag Barbara Budrich, 2010. Str. 89-102.

5. Petković, Krešimir.
Pogovor knjizi Michaela Hilla Proces stvaranja javnih politika // Proces stvaranja javnih politika / Zakošek, Nenad (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2010. Str. 323-333.

6. Petković, Krešimir.
Simbolička nasuprot referencijskoj politici: neuspjeh javnih politika na parlamentarnim izborima 2007. // Stranke i javne politike: Izbori u Hrvatskoj 2007. / Petak, Zdravko (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2009. Str. 59-103.

7. Petek, Ana; Petković, Krešimir.
Nastavni programi u komparativnoj perspektivi: curricula studijâ političke znanosti na trinaest zapadnih sveučilišta i škola i Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu // Izlazak iz množine? Stanje hrvatske političke znanosti / Kasapović, Mirjana (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2007. Str. 295-401.

8. Petković, Krešimir.
Prijevod engleskog teksta Tomislava Maršića "Assessing the Negotiation Experience – Quick Accession or Good Representation?" : Brzo pristupanje ili dobro zastupanje? Procjena iskustva pregovora // Pridruživanje Hrvatske Europskoj Uniji / Katarina Ott (ur.).
Zagreb : Institut za javne financija - Zaklada Friedrich Ebert, 2006. Str. 27-54.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Petković, Krešimir.
Neke dvojbe u vezi s Manihejskim mitom: Je li Europski politički identitet moguć?. // Društvena istraživanja. 16 (2007) , 4-5; 805-827 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Petković, Krešimir.
Ideology and Truth: The Return of the Old Couple in the Post-Truth Era. // Političke perspektive. 8 (2018) , 3; 7-39 (članak, znanstveni).

2. Golek, Kristina; Petković, Krešimir.
Kazna u Krajini: Prilog istraživanju povijesti političke moći i kažnjavanja na području Hrvatske 1991. – 1995.. // Časopis za suvremenu povijest. 49 (2017) , 1; 29-57 (prethodno priopćenje, znanstveni).

3. Petković, Krešimir.
Transfer kaznene politike: slučaj Engleske i Walesa. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 38 (2017) , 2; 745-777 (članak, znanstveni).

4. Petković, Krešimir.
Metafizika i suverenost, recenzija. // Filozofska istraživanja. 37 (2017) , 1; 199-207 (prikaz, znanstveni).

5. Kulenović, Enes; Petković, Krešimir.
The Croatian Princes: Power, Politics and Vision (1990-2011). // Politička misao : Croatian political science review. 53 (2016) , 4; 105-131 (članak, znanstveni).

6. Petković, Krešimir.
Kazna u Americi: kaznena politika u SAD-u u vrijeme kaznenog zaokreta i nakon njega. // Politička misao : Croatian political science review. 53 (2016) , 3; 111-138 (članak, znanstveni).

7. Petković, Krešimir.
Treba li braniti društvo? Foucault, rat i metafore prema kojima živimo. // Filozofska istraživanja. 36 (2016) , 4; 693-713 (članak, znanstveni).

8. Petković, krešimir.
Foucaultova Povijest seksualnosti (1984-2014). // Revija za sociologiju. 44 (2014) , 2; 163-178 (osvrt, znanstveni).

9. Petković, Krešimir.
Javne politike u povijesti časopisa Politička misao (1946-2013): kako izgledamo u ogledalu poddiscipline?. // Politička misao. 51 (2014) , 1; 11-38 (pregledni rad, znanstveni).

10. Petković, Krešimir.
Foucault i politička znanost: konceptualni motivi za političku teoriju i praksu. // Holon. 4 (2014) , 2; 286-328 (pregledni rad, znanstveni).

11. Petković, Krešimir.
Pojmovnik interpretacijske analize javnih politika I. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) , 1; 329-342 (pojmovnik, znanstveni).

12. Petković, Krešimir.
Pojmovnik interpretacijske analize javnih politika II. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 13 (2013) , 2; 715-727 (pojmovnik, znanstveni).

13. Petković, Krešimir.
Kako kažnjavaju velike religije? Prilog čitanju kaznene politike svetih tekstova. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 1; 209-253 (članak, znanstveni).

14. Petković, Krešimir.
Hrabrost za istinu Michela Foucaulta. // Politička misao : Croatian political science review. 49 (2012) , 1; 223-232 (prikaz, znanstveni).

15. Petković, Krešimir.
Daniela Lapenna, Le pouvoir de vie et de mort: Souveraineté et peine capitale (prikaz knjige). // Politička misao : Croatian political science review. 49 (2012) , 3; 258-266 (prikaz, znanstveni).

16. Petković, Krešimir.
Preventive Political Morality and the Ontology of Evil: Some Lessons from Literature and Film. // Anali Hrvatskog politološkog društva. 9 (2012) , 1; 111-141 (prethodno priopćenje, znanstveni).

17. Petković, Krešimir.
Europska unija i refleksivna modernizacija: je li teorija kasne modernosti Anthonyja Giddensa i Ulricha Becka uvjerljiva kao politički diskurs europeizacije?. // Revija za sociologiju. 40 (2010) , 1; 55-77 (pregledni rad, znanstveni).

18. Petković, Krešimir.
Michel Foucault and the Ontology of Politics: E Pluribus Unum?. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 47 (2010) , 3; 176-202 (članak, znanstveni).

19. Petković, Krešimir.
Kako shvatiti inkrementalizam? Politika teorije Charlesa Lindbloma. // Anali Hrvatskog politološkog društva. 4 (2008) , 1; 343-373 (članak, znanstveni).

20. Petković, Krešimir.
Interpretacijska policy analiza i deliberacijska demokracija: treba li politizirati analizu?. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 45 (2008) , 2; 27-53 (članak, znanstveni).

21. Petković, Krešimir.
Kako objasniti vanjsku politiku Sjedinjenih Američkih Država? Različiti pristupi u objašnjavanju američke uloge u svijetu. // Politička misao : Croatian political science review. 41 (2004) , 4; 122-145 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Petković, Krešimir.
How Come a Liberal Still Believes in Democracy? A Riddle of Politics and Faith. // Anali hrvatskog politološkog društva. 15 (2018) , 1; 231-249 (osvrt, stručni).

2. Petković, Krešimir.
Kazna u Škotskoj: kaznena kultura i kazneni nacionalizam nakon Brexita. // Političke analize. 8 (2017) , 29; 39-45 (članak, stručni).

3. Petković, Krešimir.
Sat anatomije znanstvene zajednice: kritika ravnih ili politika klike?. // Političke analize. 8 (2017) , 29; 16-27 (članak, stručni).

4. Pavlović, Toni; Petković, Krešimir.
Totalitarizam između ideologije pokreta i fizike moći: Hannah Arendt i Michel Foucault. // Anali hrvatskog politološkog društva. 13 (2016) , 1; 103-130 (članak, ostalo).

5. Petković, Krešimir.
Coetzee susreće Foucaulta: moć, nasilje i subjekt u romanima Čekajući barbare i Sramota. // Političke analize. 5 (2014) , 19; 29-35 (članak, stručni).

6. Petković, Krešimir.
Politike moralnosti - politička slika kulturnih ratova u Hrvatskoj. // Političke analize. 4 (2013) , 16; 3-13 (članak, stručni).

7. Petković, Krešimir.
Upravljanje kroz zločin. // Političke analize. 2 (2012) , 9; 53-62 (članak, stručni).

8. Petković, Krešimir.
Kažnjava li neoliberalna kaznena država siromašne?. // Političke analize. 2 (2011) , 7; 50-53 (osvrt, stručni).

9. Petković, Krešimir.
Branislav Šutić, Državno i političko uređenje Republike Hrvatske (prikaz knjige). // Političke analize. 2 (2011) , 9; 78-81 (prikaz, ostalo).

10. Petković, Krešimir.
Olson, Mancur, 2009. Logika kolektivnog djelovanja. // Političke analize. 1 (2010) , 1; 47-50 (prikaz, ostalo).

11. Petković, Krešimir.
Kaznena politika u Hrvatskoj: politika i nasilje u tranziciji. // Politička analize. 1 (2010) , 2; 25-30 (članak, stručni).

12. Petković, Krešimir.
Parlament i političko predstavljanje u Hrvatskoj: zašto Sabor nije deliberativan?. // Političke analize. 1 (2010) , 3; 6-10 (članak, stručni).

13. Petković, Krešimir.
Osvrt „O Habermasovim Esejima o Europi“. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 46 (2009) , 1; 205-220 (osvrt, ostalo).

14. Petković, Krešimir.
Esej o knjizi: Bazdan, Zdravko, 2008. Demokracija i ljudska prava - Srce međunarodne ekonomije i politike. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 45 (2008) , 3-4; 273-285 (prikaz, ostalo).

15. Petković, Krešimir.
Prikaz knjige Michaela Lavera "Privatne želje i politika". // Revija za socijalnu politiku. 14 (2007) , 2; 271-277 (prikaz, ostalo).

16. Petković, Krešimir.
Prikaz knjige Deborah Stone "Policy Paradox". // mali Levijatan. 1 (2006) , 1; 177-191 (prikaz, ostalo).

17. Petković, Krešimir.
Europska Unija, nacionalna država i budućnost demokracije. // Politička misao : Croatian Political Science Review. 43 (2006) , 4; 157-159 (osvrt, ostalo).

18. Petković, Krešimir.
Prikaz knjige Clausa Offea "Tocqueville, Weber i Adorno u Americi: Hoće li se Europa amerikanizirati?". // Gordogan. 3 (2005) , 6; 263-265 (prikaz, ostalo).

19. Petković, Krešimir.
Osvrt na knjigu Anđelka Milardovića "Pod globalnim šeširom". // Politička misao. 42 (2005) , 2; 113-124 (osvrt, ostalo).

20. Petković, Krešimir.
Prikaz knjige Hala K. Colebatcha "Policy". // Politička misao. 41 (2004) , 2; 183-186 (prikaz, ostalo).

21. Petković, Krešimir.
Prikaz knjige Rade Kalanja "Globalizacija i postmodernost". // Politička misao. 41 (2004) , 3; 178-182 (prikaz, ostalo).

22. Petković, Krešimir.
Prikaz knjige Davora Rodina "Predznaci postmoderne". // Politička misao (Croatian Political Science Review). 41 (2004) , 5; 152-157 (prikaz, ostalo).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Krznarić, Marija; Zentner Pilinsky, Sonja; Petković, Krešimir.
How to Speed up the Bologna Examination Process // Proceedings Vol.IV. MIPRO 2007. Computers in Education (CE) / Čičin Šain, Marina (ur.).
Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, 2007. 242-245 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Petković, Krešimir.
Ideologija, diskurs i istina u politici i javnim politikama // .
1-8 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Petković, Krešimir.
Treba li braniti društvo? Foucault, rat i metafore po kojima živimo // Simpozij Rat i mir / Sunajko, Goran (ur.).
Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo, 2015. 53-53 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Petković, Krešimir.
Politika imenovanja u 'doba post-istine': identitet i ideologija // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Petković, Krešimir.
Truth and Ideology: Some Points about Truth from the History of Philosophy and Six Theses on Ideology and Biopolitics // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Petković, Krešimir.
Ideology and The Meme: Analyst as Actor // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

4. Petković, Krešimir.
Should Society Be Defended? Foucault, War and Metaphors We Live By // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Petković, Krešimir.
Discipline and Punish as a Hermeneutical Key to Power and Punishment: Types of Power and Forms of Punishment in Foucault // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Petković, Krešimir.
Chateaubriand and Foucault: a strange encounter in political theology // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Petković, Krešimir.
Foucault, politička moć i kažnjavanje // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

8. Petković, Krešimir.
Foucault's Political Ethics? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Petković, Krešimir.
Coetzee Meets Foucault: Power, Punishment and Political Violence in Wating for the Barbarians and Disgrace // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Petković, Krešimir.
Governing Through Crime: Response to the Crisis or a Part of the Crisis? // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

11. Kulenović, Enes; Petković, Krešimir.
The Croatian Prince: Power, Politics, and Vision 1990-2012 // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Petković, Krešimir.
Lost and Found in Translation: On Textbooks and Studying Public Policy Process // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

13. Petković, Krešimir.
Is Man Good or Bad, and Should He be Punished? The Ontologies of Political Subject in Literature Which Concern Penal Policy and Punishment // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Petković, Krešimir.
Kasni Rodin i kasni Foucault: usporedba shvaćanja političkog mišljenja i politike // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Petković, Krešimir.
“The Sovereignty of Evil” and Ontology of Political Subject: Some Examples of the Good, the Bad and the Ugly in Literature and Film, Relevant for Preventive Political Morality // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

16. Petković, Krešimir.
Place of Analysis in the “Dynamic of Governance”: What can an Analyst do When a Sovereign Power Shapes Policy? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

17. Petković, Krešimir.
Michel Foucault and Ontology of Politics: E Pluribus Unum? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

18. Petković, Krešimir.
Interpretive Policy Analysis and Deliberative Democracy: Must We Politicize Analysis? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

19. Petković, Krešimir.
Interpretive Policy Analysis: Between Scylla of Postmodernistic Theoretical Kitsch and Charybdis of Deliberative Politics? // .
(predavanje,ppt prezentacija).

20. Petković, Krešimir.
Is European Political Identity Possible? // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

21. Petković, Krešimir.
Interpretive Policy Analysis // .
(predavanje,ppt prezentacija).
 
  Disertacije
 

1. Petković, Krešimir.
Država i zločin: interpretacijska analiza kaznene politike u Republici Hrvatskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 30.05. 2011., 804 str. Voditelj: Grdešić, Ivan.
 
  Magistarski radovi
 

1. Petković, Krešimir.
Interpretacijska policy analiza: tumačenje javnih politika i deliberacijska demokracija / magistarski rad.
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 04. 07. 2008., 283 str. Voditelj: Grdešić, Ivan.
 
  Diplomski radovi
 

1. Petković, Krešimir.
Testiranje znanja uporabom WEB servisa / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Elektrotehnički odjel Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, 19.02. 2007., 42 str. Voditelj: Malčić, Goran.
 
  Druge vrste radova
 

1. Petković, Krešimir.
Prikaz knjige Dražena Lalića Nogomet i politika, 2018. (prikaz knjige).

2. Petković, Krešimir.
Prikaz knjige Dinka Župana 'Mentalni korzet: Spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj (1868-1918)', 2015. (prikaz knjige).

3. Petković, Krešimir.
Prikaz knjige Ivane Radačić Seksualno nasilje: Mitovi, stereotipi i pravni sustav (TIMpress, Zagreb, 2014.), 2014 (vol. 11). (prikaz knjige).