Hrvatska znanstvena bibliografija (CROSBI)Želite li možda pregledati radove autora:

  Anita Bošnjak Mihovilović (303765)
  Anđelko Mihovilović (167474)
  Karlo Mihovilović (310344)
  Miro Mihovilović (72724)
  Nevenka Mihovilović (84446)
  Sandra Svilović (237630)
  Goran Tovilović (353063)
  Gordana Vilović (244196)
  Ivan Vilović (123870)
  Jadran Vilović (147176)
  Katarina Vilović (207660)
  Marino Vilović (370073)


Rezultati pretraživanja za izraz: "Vilović, Gordana"

 
 
 
 
  Autorske knjige
 

1. Peruško, Zrinjka; Perišin, Tena; Topić, Martina; Vilović, Gordana; Zgrabljić Rotar, Nada.
Hrvatski medijski sustav prema UNESCO-ovim indikatorima medijskog razvoja .
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2011 (monografija).

2. Vilović, Gordana.
Etički prijepori u Globusu i Nacionalu 1999-2000. .
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 2004 (ostalo).

3. Malović, Stjepan; Ricchiardi, Sherry; Vilović, Gordana.
Etika novinarstva .
Zagreb : Izvori, 1998 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Novinarstvo i etika u Hrvatskoj 2005. / Malović, Stjepan; Vilović, Gordana (ur.).
Zagreb : Sveučilišna knjižara, 2005 (ostalo).

2. Znanja za bolje novinarstvo / Malović, Stjepan; Vilović, Gordana (ur.).
Zagreb : Izvori, 1999 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Vilović, Gordana.
An Overshadowed Campaign in Two Croatian Dailies // Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis: Perspectives from Central and South-Eastern Europe / Boicu, Ruxandra ; Branea, Silvia ; Stefanel, Adriana (ur.).
London : Palgrave Macmillan, 2017. Str. 57-68.

2. Vilović, Gordana.
Uloga medija u povredi prava djece i mladih na seksualno zdravlje // Zaštita prava djece i mladih na seksualno zdravlje / Stjepka Popović (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2016. Str. 107-114.

3. Vilović, Gordana.
(Ne)zastupljenost tema o mladima u izbornoj kampanji za Europski parlament 2014: analiza sadržaja nacionalnih dnevnih novina // Demokratski potencijali mladih u Hrvatskoj / Ilišin, Vlasta ; Gvozdanović, Anja ; Potočnik, Dunja (ur.).
Zagreb : Institut za društvena istraživanja i centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2015. Str. 207-224.

4. Vilović, Gordana.
"Etičnost masovnog komuniciranja" // Masovno komuniciranje / Stjepan Malović (ur.).
Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2014.. Str. 226-272.

5. Vilović, Gordana.
Uloga i mogućnosti medija u prevladavanju društvenih predrasuda o Romima // Razvoj medijske odgovornosti u funkciji jačanja socijalne integracije Roma / Stojan Obradović (ur.).
Split : Institut Stine, 2014. Str. 20-32.

6. Vilović, Gordana.
Mediji u promoviranju prava nacionalnih manjina: potencijali i ograničenja novih medija i komunikacijske mreže // Prezentiranje i posredovanje manjinskih interesa u javnosti / Stojan Obradović (ur.).
Split : Stina, 2014.. Str. 72-85.

7. Vilović, Gordana.
Etika i izborno izvještavanje // Izbori u Hrvatskoj i iskustva iz regije: prva dva desetljeća / Picula, Boško (ur.).
Zagreb : GONG i Fakultet političkih znanosti, 2012. Str. 42-55.

8. Vilović, Gordana.
Internet-era Experiance in South East Europe's Media // Professional Journalism and Self Regulation: New Media, Old Dilemmas in South East Europe and Turkey / Turtia, Tarja i Hulin, Adeline (ur.).
Pariz : UNESCO, 2011. Str. 113-128.

9. Vilović, Gordana.
Iskustva internetske ere u medijima Jugoistočne Europe // Profesionalno novinarstvo i samoregulacija: Novi mediji i stare dvojbe u Jugoistočnoj Europi i Turskoj / Turtia, Tarja i Hulin, Adeline (ur.).
Zagreb : IZVORI i UNESCO, 2011. Str. 113-128.

10. Vilović, Gordana.
Novinarska profesija // Hrvatski medijski sustav: Prema UNESCO-ovim indikatorima medijskog razvoja / Peruško, Zrinjka (ur.).
Zagreb : FPZ, Biblioteka Hrvatska politologija, 2011. Str. 116-134.

11. Vilović, Gordana.
Novine // Uvod u medije / Zrinjka Peruško (ur.).
Zagreb : Jesenski Turk i Hrvatsko sociološko društvo, 2011. Str. 67-85.

12. Vilović, Gordana.
Pogled na istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj: Korak naprijed, dva nazad // Istraživačko novinarstvo / Mirosavljević, Mladen (ur.).
Sarajevo : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009. Str. 64-78.

13. Vilović, Gordana.
Ethical Aspects on MInority Reporting // Media Ethics: Global Dimensions / Nirmala Rao Khadpekar (ur.).
Hyderabad : The Icfai University Press, 2008. Str. 208-217.

14. Vilović, Gordana.
Medijska pismenost nove generacije // Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskog jezika / Češi, Marijana i Barbaroša Šikić Mirela (ur.).
Zagreb : Naklada Slap i Agencija za dgoj i obrazovanje, 2008. Str. 175-184.

15. Malović, Stjepan; Vilović, Gordana.
National Minorities and Media in Croatia: Modest Steps Forward // Media and Minorities in South East Europe / Bauer, Thomas ; Vujović, Oliver (ur.).
Beč : SEEMO, 2006.

16. Malović, Stjepan; Vilović, Gordana.
National Minorities and Media in Croatia: Modest Steps Forward // Media and Minorities in South East Europe / Bauer, Thomas ; Vujovic, Oliver (ur.).
Beč : SEEMO, 2006.

17. Vilović, Gordana; Malović, Stjepan.
National Minorities and Media in Croatia: Modest Steps Forward // Media and Minorities in South East Europe / Bauer, Thomas A. ; Vujović, Oliver (ur.).
Beč : SEEMO i IPI, 2006. Str. 273-288.

18. Malović, Stjepan; Vilović, Gordana.
Small improvement, but numerous defects // Ethics and Journalism in Southeastern Europe: a comparative analysis of the journalistic profession / Široka, Jugoslava (ur.).
Beograd : Media Center Belgrade, 2005.

19. Vilović, Gordana; Malović, Stjepan.
Small Improvement, but numerous defects // Ethics and Journalism in Southeastern Europe: a comparative analysis of the journalistic profession / Jugoslava Široka (ur.).
Beograd : Media Center Belgrade, 2005.

20. Malović, Stjepan; Vilović, Gordana.
Tabloidization Conquered Quality Press // Quality Press in Southwest Europe / Spassov, Orlin (ur.).
Sofia : Sudosteuropaisches Medienzentrum, 2004.

21. Malović, Stjepan; Vilović, Gordana.
Tabloidization Conqers Quality Press // Quality Press in SouthEast Europe / Spassov, Orlin (ur.).
Sofia : Sudosteuropaisches Medienzentrum, 2004. Str. 331.

22. Vilović, Gordana.
Hate speech vs. standards of European Union // The Contribution of Mass Media to the Enlargement of the European Union / Landuyt, Ariane ; de La Brosse, Renaud ; Horga, Ioan (ur.).
Bruxelles : International Institute of Administrative Studies, 2003.. Str. 405.

23. Malović, Stjepan; Vilović, Gordana.
Kako pristupiti medijima // Znanost i javnost Public Understanding of Science / Jergović, Blanka (ur.).
Zagreb : Izvori, 2002. Str. 163.

24. Vilović, Gordana.
Croatia: Sensatilonalism and/or Fast Investigative Journalism - A Trend in Countries of Southeastern Europe?! // The Role of the Mass-Media and of the New Information and Communication Technologies in the Democratisation Process of Central and Eastern European Societies / Horga, Ioan and La Brosse, de Renaud (ur.).
Bruxelles : International Institute of Administrative Studies, 2002. Str. 349.
 
  Ostali radovi u CC časopisima
 

1. Vilović, Gordana.
Istraživačko novinarstvo, tabloidizacija i etika. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 12 (2003) ; 957-974 (stručni, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Vilović, Gordana; Majstorović, Dunja; Erceg, Inja.
Journalism Students in Croatia: their Motivation, Expectations, Satisfaction and Aspirations. // Medijska istraživanja. 24 (2018) , 2; 31-47 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Vilović, Gordana; Majstorović, Dunja.
Vjerodostojnost hrvatskih medija i struke u očima studenata novinarstva. // Mediji i komunikacije. 2 (2015) , 4; 25-35 (članak, znanstveni).

3. Majstorović, Dunja; Vilović, Gordana.
Motivacija studenata Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za studiranje novinarstva. // Medijske studije/ Media Studies. 3 (2012) , 5; 118-127 (prethodno priopćenje, znanstveni).

4. Vilović, Gordana.
Ispravak: pokazatelj vjerodostojnosti medija. // Medijske studije. 1 (2010) , 1-2; 65-78 (pregledni rad, znanstveni).

5. Vilović, Gordana; Širinić, Daniela.
Tko su hrvatski blogeri?. // Medianali (Međunarodni znanstveni časopis za pitanja medija, novinarstva, masovnog komuniciranja i odnosa s javnostima. 3 (2008) , 5; 65-94 (pregledni rad, znanstveni).

6. Vilović, Gordana.
Image nacionalnih manjina u hrvatskim medijima. // Međunarodne studije. 3 (2003) , 3; 19-27 (kongresno priopćenje, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Vilović, Gordana.
Samoregulacija u online medijima: nikad završena priča. // Media and Communication. 1/2014 (2014) ; 75-85 (pregledni rad, ostalo).

2. Vilović, Gordana.
Politološki pojmovnik: Govor mržnje. // Političke analize. II (2011) , 6; 68-71 (članak, stručni).

3. Vilović, Gordana.
Media, Conflict and Terorism: Challenges of the Media in Conflict Prevention, Conflict Resolution and Post-Conflict Rehabilitation. // Međunarodne studije. 2 (2002) , 3; 165-167 (prikaz, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Vilović, Gordana.
Pogled na istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj: Spori pomaci naprijed. // Istraživačko novinarstvo u jugoistočnoj Europi. (2010).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Babić, Tihana; Vilović, Gordana; Bakić Tomić, Ljubica.
The Usage of Social Media for Higher Education Purposes // The Future of Information Sciences / Bago, Petra ; Hebrang Grgić, Ivana ; Ivanjko, Tomislav ; Juričić, Vedran ; Miklošević, Željka ; Stublić, Helena (ur.).
Zagreb : Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Department of Information and Communication Sciences, FF press, 2019. 206-216 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Vilović, Gordana.
Newsroom Based Mechanism and Self Regulation: experiences from Croatia // .
(predavanje,sažetak,stručni).

2. Vilović, Gordana.
Korupcija u tranzicijskim zemljama i istraživačko novinarstvo // .
(predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Vilović, Gordana.
Freedom of Expression on Internet // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija).

2. Vilović, Gordana.
Internet, Privacy, Security and Professional Standards // .
(predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija).

3. Vilović, Gordana.
Specifičnosti izvještavanja o visokom obrazovanju i etički aspekti // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni).

4. Vilović, Gordana.
Croatian Media Self-regulation national round-table // -.
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Vilović, Gordana.
Etičke kontroverzije u informativno-političkim tekstovima na primjeru Globusa i Nacionala 1999-2000 / doktorska disertacija.
Zagreb : Fakultet političkih znanosti, 15.12. 2003., 261 str. Voditelj: Malović, Stjepan.
 
  Druge vrste radova
 

1. Vilović, Gordana.
Pogovor, 2011. (pogovor za bijelu knjigu: kronika prijetnji i napada na novina).

2. Vilović, Gordana.
Media Ownership and Its Impact on Media Independence and Pluralism, 2004. (recenzija).