crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 196692

Disertation

Author: Dražić, Tonko
Title: Određivanje fizikalno-kemijskih parametara uzoraka meda
( Determination of physicochemical parameters of honey samples )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 08.04.
Year: 2005
Page: 59
Mentor: Hruškar, Mirjana
Keywords: dijastaza; HMF (hidroksimetilfurfural); med
( diastase; HMF (hydroxymethylfurfural); honey )
Abstract:
Kakvoća meda bitno doprinosi njegovu značaju u prehrani. Pri utvrđivanju kakvoće meda važno je odrediti fizikalno-kemijska svojstva meda. Ona ovise o brojnim faktorima, kao što su botaničko i geografsko porijeklo, klimatski uvjeti, način proizvodnje, te uvjeti i dužina skladištenja. U ovom radu određivani su maseni udio HMF-a (hidroksimetilfurfural) i aktivnost dijastaze, na 130 uzoraka 21 različite vrste meda, sa područja Hrvatske i Slovenije. Dobiveni su sljedeći rezultati: maseni udio HMF-a kretao se od 0, 38 do 36, 29 mg/kg, dok je aktivnost dijastaze bila u rasponu od 7, 97 do 44, 38. Razlike unutar meda iste vrste bile su znatne, dok su medovi različitog botaničkog porijekla pokazali statistički signifikantnu različitost. Svi ispitani uzorci meda zadovoljavaju zahtjeve Pravilnika o kakvoći meda i drugih pčelinjih proizvoda.
Project / theme: 0058018
Original language: hrv
Research fields:
Food processing technology  Print version   za tiskati


upomoc
foot_4