crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 280627

Disertation

Author: Magerle, Ivan
Title: Određivanje fizikalno-kemijskih parametara uzoraka meda
( Determination of physico-chemical parameters of honey samples )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 01.12.
Year: 2005
Page: 63
Mentor: Hruškar, Mirjana
Keywords: invertaza; med; prolin; specifični kut rotacije
( honey; invertase; proline; specific rotation )
Abstract:
Kvaliteta meda je najvažniji čimbenik vrijednosti meda u ljudskoj prehrani. Ona se određuje mjerenjem fizikalno-kemijskih svojstava meda. Ta svojstva ovise o biljnom i zemljopisnom podrijetlu meda, klimatskim uvjetima, načinu proizvodnje, uvjetima pakiranja te uvjetima i načinu skladištenja. U ovom radu 130 uzoraka 25 različitih vrsta meda je prikupljeno sa područja Republike Hrvatske i Republike Slovenije u svrhu analiziranja fizikalno-kemijskih parametara. Određivani su maseni udio prolina, aktivnost invertaze i vrijednosti specifičnog kuta rotacije kao karakteristični parametri kvalitete meda. Istraživanje je pokazalo da se maseni udio prolina kretao u rasponu od 47, 96 do 900, 82 mg/kg, aktivnost invertaze od 0, 82 do 35, 66 IN, a vrijednosti specifičnog kuta rotacije od -3, 6 do +4, 6. Primjećeno je postojanje velikih razlika unutar istih vrsta meda, a obradom dobivenih rezultata za maseni udio prolina, aktivnost invertaze i specifičnog kuta rotacije uočeno je postojanje statistički značajnih razlika i između različitih vrsta meda.
Project / theme: 0058018
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology  Print version   za tiskati


upomoc
foot_4