crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 374667

Disertation

Author: Miličević, Kruno
Title: Vrednovanje matematičkog modela ferorezonantnih dijelova elektroenergetske mreže
( Evaluating the mathematical model of electrical power network ferroresonant parts )
Type: doctoral thesis
Faculty: Elektrotehnički fakultet Osijek
University: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku
Location: Osijek
Date: 28.11.
Year: 2008
Page: 127
Mentor: Flegar, Ivan
Keywords: ferorezonancija; matematički model; bifurkacija; kaos
( ferroresonance; mathematical model; bifurcation; chaos )
Abstract:
Ferorezonantni dio elektroenergetske mreže tvori nelinearna zavojnica sa željeznom jezgrom napajana preko komponente elektroenergetske mreže ili dijela elektroenergetske mreže nadomjesna kapacitivnost kojeg nije zanemariva. U ferorezonantnom dijelu elektroenergetske mreže moguća je pojava ferorezonancije, tj. promjena vrste ustaljenog stanja tog dijela mreže iz jednoharmonijskog ustaljenog stanja, vrijednosti napona i struja ne većih od dopuštenih, u višeharmonijsko ustaljeno stanje vrijednosti napona i struja znatno većih od dopuštenih. Na dva je primjera definiran matematički model ferorezonantnih dijelova elektroenergetske mreže kao i ferorezonantni krug kao model definiran unutar teorije mreža. Za ferorezonantni krug određene su vrste ustaljenih stanja s pomoću harmonijskog sadržaja odabrane varijable stanja u ustaljenom stanju. Kao način vrednovanja matematičkog modela odabrana je usporedba vrsta ustaljenih stanja dobivenih simulacijom i mjerenjem. Opisani su načini identifikacije i prikaza vrsta ustaljenih stanja ferorezonantnog dijela elektroenergetske mreže. Za vrednovanje matematičkog modela odabrani su načini prikaza i identifikacije vrsta ustaljenih stanja temeljeni na stroboskopiranim vrijednostima varijabli stanja: jednoparametarski bifurkacijski dijagram i Poincaréova slika. Kao načini identifikacije i prikaza vrsta ustaljenih stanja za istraživanje utjecaja praktički nemjerljivih parametara na pojavu vrsta ustaljenih stanja odabrani su analiza harmonijskog sadržaja odabrane varijable stanja te dvoparametarski bifurkacijski dijagram. U svrhu vrednovanja matematičkog modela ferorezonantnog dijela elektroenergetske mreže razvijen je mjerni sustav koji se može primijeniti za vrednovanje matematičkog modela original kojeg je sustav drugog reda s periodičkim poticajem. Mjernim se sustavom dobivaju Poincaréove slike i jednoparametarski bifurkacijski dijagrami originala. Matematički se model tada vrednuje usporedbom Poincaréovih slika i jednoparametarskih bifurkacijskih dijagrama dobivenih mjernim sustavom i simulacijom. U laboratoriju je izrađen laboratorijski ferorezonantni krug kao fizički model 230 kV-tne transformatorske stanice Dorsey u provinciji Manitoba u Kanadi. Definiran je matematički model laboratorijskog ferorezonantnog kruga, te je vrednovan s pomoću izrađenog mjernog sustava. Na matematičkom je modelu laboratorijskog ferorezonantnog kruga utvrđen utjecaj vrijednosti početnih uvjeta i faznog pomaka napona napajanja na pojavu vrsta ustaljenih stanja. Na matematičkom modelu 275kV-tne transformatorske stanice utvrđen je značajan utjecaj vrijednosti početnih uvjeta, ali i ostalih parametara vrijednost kojih je praktički nemjerljiva, na pojavu vrsta ustaljenih stanja.
Project / theme: 165-1651481-1482, 165-0362321-1552
Original language: HRV
Research fields:
Electrical engineering
Contrib. to CROSBI by: kmilic@etfos.hr (kmilic@etfos.hr), 5. Pro. 2008. u 14:20 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4