crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 430363

Chapter/Paper in a book

Authors: Getoš, Anna-Maria
Title: Mjesto i uloga kriminologije i viktimologije u Hrvatskoj i u međunarodnom kontekstu
( The Position and Role of Criminology and Victimology in Croatia and in International Context )
Book: LIBER AMICORUM ZVONIMIR ŠEPAROVIĆ: Od kaznenog prava do viktimologije. Zbornik radova u čast 80. rođendana profesora emeritusa Zvonimira Šeparovića
Editor/s: Turković, Ksenija/Maršavelski, Aleksandar/Roksandić Vidlička, Sunčana
Publisher: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
City: Zagreb
Year: 2009
Page range:: 119-140
Total pages in the book:: 519
ISBN: 978-953-270-041-1
Keywords: Kriminologija, viktimologija
( criminology, victimology )
Abstract:
Od proboja kriminologije kao samostalne znanstvene discipline do danas prošlo je tek nešto više od 100 godina. Stoga ne iznenađuju mnogobrojne žestoko vođene rasprave oko mjesta, uloge i predmeta kriminologije i viktimologije te različite vizije njihove budućnosti. Pri tome su rasprave pretežito diktirane znanstvenim promišljanjima, iako povremeno elementi partikularnih i izvanznanstvenih interesa određenih ‘ struja’ uvijek iznova kratkotrajno isplivaju na površinu uzburkanog mora argumenata. Radi se o tendencijama uočljivim diljem svijeta pa tako i u Hrvatskoj. Stoga se opravdano postavlja pitanje za određivanjem aktualnog i budućeg mjesta te uloge kriminologije i viktimologije u svijetu i Hrvatskoj, kao i pitanje opravdanosti sve žešćeg viktimološkog otimanja iz čvrstog kriminološkog zagrljaja. Ozbiljne i sustavne znanstvene rasprave oko ovih pitanja u Hrvatskoj gotovo da nema, zbog čega je ovo tek pokušaj da se ista pokrene, a nikako da se ponude gotovi odgovori koji si uzimaju za pravo označavati se kao točni ili pak konačni. Radi potpune analize mjesta i uloge kriminologije i viktimologije u Hrvatskoj i diljem svijeta potrebno je jasno polazno pojmovno određenje obaju pojmova uz prikaz njihova međuodnosa. Pri tome je stavljen poseban naglasak na najnovije trendove u području proučavanja nasilja, a slijedom kojih je potencijalan ‘ razvod’ viktimologije od kriminologije sa znanstvenog aspekta jednostavno neutemeljen. Ujedno se tzv. ‘ unholy alliance’ kriminologije i viktimologije s tzv. ‘ criminal justice’ segmentom (tj. kaznenim pravosuđem) podvrgava kritičkom osvrtu, posebice u svjetlu djelovanja viktimoloških struja kao općeprihvatljiv izraz inače u suvremenom civiliziranom društvu strogo tabuizirane osvete. Komparativna međunarodna analiza institucionalizacije kriminologije kao samostalne znanstvene discipline, u nedostatku jasnih i općeprihvaćenih klasifikacija kriminologije u sustavu znanosti diljem svijeta, omogućava pravilno i empirijski utemeljeno određivanje njezina stvarnog položaja. U svjetlu tako određenog položaja potrebno je odrediti i kritički analizirati aktualni i budući položaj kriminologije u Hrvatskoj.
Project / theme: 066-0662530-2517
Original language: hrv
Category: Znanstveni
Research fields:
Law
Contrib. to CROSBI by: agetos@pravo.hr (agetos@pravo.hr), 14. Lis. 2009. u 10:45 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4