crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 462173

Disertation

Author: Peršurić, Željka
Title: BIOAKTIVNI SPOJEVI U EKSTRA DJEVIČANSKOM MASLINOVOM ULJU
( BIOACTIV COMPOUNDS OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno - biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 01.07.
Year: 2009
Page: 30
Mentor: Škevin, Dubravka
Keywords: djevičansko maslinovo ulje ; bioaktivni spojevi ; antioksidacijska aktivnost
( virgin olive oil ; bioactive compounds ; antioxidative activity )
Abstract:
Bioaktivni spojevi ulja odgovorni su za antioksidacijsku aktivnost maslinovog ulja te su time i važan segment dobre oksidacijske stabilnosti ulja. Određeni su osnovni parametri kvalitete i to slobodne masne kiseline, peroksidni broj i spektrofotometrijska analiza u UV području djevičanskog maslinovog ulja iz sorte Oblica, sezona 2008/2009. Također je određen udjel klorofila, karotenoida, fenolnih spojeva. Antioksidacijska aktivnost prirodnih antioksidanasa djevičanskog maslinovog ulja je ispitana metodom sa DPPH (1, 1-difenil-2- pikril-hidrazil). Ispitani uzorak je imao peroksidni broj iznad dopuštene granice iz Pravilnika iako je ulje mlađe od godinu dana. To ukazuje na početak oksidacijskog kvarenja zbog lošeg skladištenja. Udjel svih bioaktivnih komponenata su unutar očekivanih granica, osim za karotenoide. Statistička obrada podataka pokazala je da su najveći koeficjent korelacije u odnosu na antioksidacijsku aktivnost imali o- difenoli.
Project / theme: 058-0580696-0704
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: mobran@pbf.hr (mobran@pbf.hr), 6. Tra. 2010. u 13:26 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4