crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 552602

Disertation

Author: Gačić, Sandra
Title: Prijenos videa WLAN mrežom
( Video transmission over WLAN network )
Type: graduate thesis
Faculty: Elektrotehnički fakultet
University: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Location: Osijek
Date: 11. 11.
Year: 2011
Page: 68
Mentor: Rimac-Drlje, Snježana
Keywords: H.264/SVC; bežična mreža; NS-2 simulator; SVEF; skalabilno kodiranje videa
( H.264/SVC; wireless network; NS-2 simulator; SVEF; scalable video coding )
Abstract:
Ovaj rad opisuje osnovne karakteristike WLAN mreţa te daje opći pregled H.264/AVC I H.264/SVC norme. Skalabilno video kodiranje podrţava tri tipa skalabilnosti ali zbog ograniĉenja kodera korištena je vremenska skalabilnost uz dvije razine kvalitete videa. U praktiĉnom dijelu rada simuliran je prijenos videa WLAN mreţom pomoću NS2 simulatora baziran na SVEF-u ( engl. Scalable Video-streaming Evaluation Framework). Osnovu mreţne arhitekture potrebne za prijenos videa definirane u ovom radu ĉine 802.11e standard, pristupna toĉka te tri korisnika koja se nalaze na razliĉitim udaljenostima od definirane pristupne toĉke. Na temelju toga analizirani su rezultati za prijenos videa svakom korisniku tj. propusnost mreţe obzirom na vrstu videa, broj izgubljenih paketa i okvira za pojedinog korisnika te razina kvalitete izraţena pomoću PSNR vrijednosti.
Project / theme: 165-0361630-1636
Original language: HRV
Research fields:
Electrical engineering
Contrib. to CROSBI by: rimac@etfos.hr (rimac@etfos.hr), 23. Stu. 2011. u 12:45 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4