crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 552801

Disertation

Author: Krpan, Marina
Title: FIZIKALNO-KEMIJSKE I SENZORSKE ZNAČAJKE TE NJIHOV UTJECAJ NA PROFIL OKUSA MAJČINOG MLIJEKA I HRANE ZA DOJENČAD
( PHYSICO-CHEMICAL AND SENSORY PROPERTIES AND THEIR IMPACT ON FLAVOUR PROFILE OF HUMAN MILK AND INFANT FORMULAS )
Type: doctoral thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 22.07.
Year: 2011
Page: 137
Mentor: Hruškar Mirjana
Keywords: Elektronski jezik; GC; HPLC; Hrana za dojenčad; Majčino mlijeko; Masne kiseline; Prehrana; Šećeri
( diet; electronic tongue; fatty acids; GC; HPLC; human milk; infant formulae; sugars )
Abstract:
Cilj ovog istraživanja bio je usporediti fizikalno-kemijske i senzorske značajke majčina mlijeka i hrane za dojenčad te utjecaj prehrane na sastav i senzorske značajke majčina mlijeka. Rezultati su pokazali da se majčino mlijeko i hrana za dojenčad statistički značajno ne razlikuju s obzirom na koncentraciju laktoze dok su značajne razlike utvrđene za udjele pojedinačnih masnih kiselina i nutritivnu gustoću. Udjel trans-masnih kiselina (TFA) je bio značajno veći u majčinu mlijeku u odnosu na hranu za dojenčad (0, 75 vs. 0, 07 %, p>0, 05) te je statistički značajno korelirao s količinom kolesterola (r=0, 49) i natrija (r=0, 55) u prehrani dojilja. Odzivi senzora elektronskog jezika ukazuju na značajno razlikovanje uzoraka majčina mlijeka i hrane za dojenčad. Modeli neuronskih mreža su pokazali da elektronski jezik ima potencijal kao dosad nekorištena metoda za karakterizaciju uzoraka majčina mlijeka.
Project / theme: 058-0580696-2808
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: nvahcic@pbf.hr (nvahcic@pbf.hr), 23. Stu. 2011. u 13:32 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4