crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 554711

Disertation

Author: Tanacković, Zoran
Title: Procjena kvalitete slike temeljena na mjerenju strukturne deformacije
( Structural distortion measurement image quality assessment )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Elektrotehnički fakultet
University: Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Location: Osijek
Date: 05.10.
Year: 2009
Page: 53
Mentor: Rimac-Drlje, Snježana
Keywords: ljudski vizualni sustav; procjena kvalitete slike; osjetljivost na pogreške; srednja kvadratna pogreška; strukturne deformacije; indeks strukturne sličnosti
( human visual system; image quality assessment; error sensitivity; mean squared error; structural distortions; structural similarity index )
Abstract:
Pojavom novih i širenjem postojećih područja u kojima se vrši obrada i prijenos slike i videa, pojavila se potreba za razvojem objektivnih metoda koje mogu efikasno i precizno računalnim putem predvidjeti percepcijsku kvalitetu slike i videa. Većina postojećih metoda za procjenu kvalitete temelji se na osjetljivosti pogreške, kao što je srednja kvadratna pogreška (MSE). U ovom radu obrađena je nova metoda koja se temelji na mjerenju strukturnih deformacija (SSIM) kao mjere percepcijske kvalitete. Uzimajući u obzir karakteristike ljudskog vizualnog sustava obrađena metoda odvaja mjerenja deformacija svjetline, kontrasta i strukture objekata na slici. Obrađeni su teoretski model i algoritam metode, te za potrebe testiranja razvijen program u Matlabu. Testiranje SSIM i MSE metoda izvršeno je na skupu slika koje su namjenski deformirane ne bi li simulirale deformacije koje se pojavljuju u realnim primjenama. Na istom skupu slika odrađeno je i subjektivno testiranje kojim su formirane prosječne ocjene mišljenja, vrijednosti koje predstavljaju ocjenu percepcijske kvalitete prosječnog ljudskog promatrača. Na osnovu dobivenih objektivnih i subjektivnih rezultata izračunati se Pearsonovi korelacijski koeficijenti, kojima su iskazane jačine međusobnih veza između metoda. Izračunate vrijednosti i grafovi raspršenja pokazali su da se SSIM metoda vrlo dobro nosi s ljudskom percepcijom kvalitete slike, osjetno bolje nego MSE metoda. Također vidljivo je da SSIM metoda za razliku od MSE metode djeluje približno jednako pri svim tipovima deformacija. Kao takva, SSIM metoda je dobar izbor za daljnja istraživanja i razvoj u području procjene kvalitete slike i videa.
Project / theme: 165-0361630-1636
Original language: HRV
Research fields:
Electrical engineering
Contrib. to CROSBI by: rimac@etfos.hr (rimac@etfos.hr), 24. Stu. 2011. u 12:00 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4