crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 678356

Disertation

Author: Ivanuša, Ines
Title: IDENTIFIKACIJA I KARAKTERIZACIJA BAKTERIJA MLIJEČNE KISELINE IZOLIRANIH IZ BRAŠNA EKOLOŠKI UZGOJENIH ŽITARICA
( IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM ORGANIC FLOURS )
Type: graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 26.09.
Year: 2013
Page: 64
Mentor: Mrvčić, Jasna
Principal investigator: Kazazaić, Snježana
Keywords: ekološka proizvodnja; izolacija i identifikacija; bakterije mliječne kiseline; kiselo tijesto; antimikrobna aktivnost
( organic production; isolation and identification; lactic acid bacteria; sourdough; antifungal activity )
Abstract:
Izolirane, identificirane i okarakterizirane su bakterije mliječne kiseline (BMK) prirodno prisutne u brašnu ekološki uzgojenih žitarica. Identifikacija je provedena na osnovu spektrometrije masa pomoću Microflex LT™ MALDI-TOF instrumenta. Identificiranim vrstama određena je fermentativna i antimikrobna aktivnost. Produkti fermentacije određeni su visoko učinkovitom tekućinskom kromatografijom dok je antimikrobna aktivnost određivana metodom s dvostrukim slojem agara te turbidimetrijski. Rezultati su pokazali da su korišteni uzorci brašna imali bogatu mikrofloru. Izolirano je ukupno 16 BMK i 1 kvasac pri čemu nije uočena značajna razlika u broju i vrstama kultura izoliranih iz ekoloških i konvencionalnih uzoraka brašna. Kod pšeničnog brašna uočena je manja biološka raznolikost u odnosu na raženo brašno i brašno pira. Rodovi Lactobacillus i Enterococcus bili su najzastupljeniji rodovi u ispitivanim uzorcima brašna. Od izoliranih bakterijskih vrsta, vrste Lactobacillus farciminis, Pediococcus pentosaceus, Leuconostoc citreum i Lactobacillus brevis pokazale su veću fermentativnu aktivnost. Vrste Lactobacillus brevis, Pediococcus pentosaceus, Weissella cibaria i Lactobacillus farciminis izolirane iz ekološki uzgojenih žitarica pokazale su značajnu antimikrobnu aktivnost prema A. niger i Penicillium sp. Međutim, inhibicija nije bila značajnija u odnosu na sojeve bakterija uzetih iz zbirke Laboratorija za tehnologiju vrenja i kvasca.
Project / theme: 058-0583444-3483
Original language: HRV
Research fields:
Biotechnology,Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Jasna Mrvčić (jmrvcic@pbf.hr), 10. Sij. 2014. u 11:38 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4