crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 689624

Disertation

Author: Majić-Mazul, Marijana
Title: Uređenje samostanskih knjižnica u sklopu studentskih projekata
Type: graduate thesis
Faculty: Odjel za informacijske znanosti
University: Sveučiliše u Zadru
Location: Zadar
Date: 26.02.
Year: 2014
Page: 81
Mentor: Tomić, Marijana
Principal investigator: Aparac-Jelušić, Tatjana
Keywords: uređenje knjižnica ; knjižnice vjerskih zajednica ; samostanske knjižnice ; pisana baština ; zaštita baštinskih zbirki
Abstract:
Samostanske knjižnice velikim dijelom sadrže građu od iznimne kulturne vrijednosti, odnosno sadrže izuzetno vrijedne baštinske zbirke koje su važne kako za lokalnu, tako i nacionalnu i europsku kulturnu baštinu. U Republici Hrvatskoj je puno knjižnica u sastavu vjerskih ustanova koje nisu organizirane prema pravilima knjižničarske struke, odnosno ili uopće nemaju ni inventarnu knjigu ni katalog, ili je potrebna revizija postojećih, a mrežno su dostupni katalozi samo malog broja tih knjižnica. Zbog toga je najveći dio knjižničnih zbirki tih knjižnica sakriven javnosti. Na prostoru Zadarske županije nalazi se nekoliko knjižnica u sastavu vjerskih zajednica koje su poznate po izuzetno vrijednim knjižničnim zbirkama, no koje ili nisu uopće popisane ili postojeći inventari i katalozi nisu cjeloviti. Da bi se registrirale pri Ministarstvu kulture RH, knjižnice moraju imati popis građe koji mogu izraditi samo knjižničari. S druge strane, na Sveučilištu u Zadru postoji Odjel za informacijske znanosti koji obrazuje knjižničare i koji svojim programom, između ostalog, jasno iskazuje usmjerenost na obradu i zaštitu baštine. Stoga je, nakon uvida u stanje u jednoj od samostanskih knjižnica u Zadru, knjižnicu samostana sv. Frane, bilo predloženo da se pri njezinu organiziranju i obradi, angažiraju nastavnici i studenti tadašnjeg Odjela za knjižničarstvo. U skladu s tim, godine 2008. pokrenut je projekt uređenja knjižnice samostana sv. Frane. U projekt se uključio i Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Na temelju iskustva stečenog u radu na tom projektu, prihvaćen je i nešto manji, ali organizacijski kompliciraniji projekt uređenja knjižnice Vrhovne kuće Družbe Kćeri Milosrđa Trećeg samostanskog reda (TSR) sv. Franje u Rimu. U tom su projektu također sudjelovali nastavnici i studenti Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, te knjižničari iz Sveučilišne knjižnice u Zadru. U radu će navedeni projekti biti prikazani kao studije slučaja. Svrha je ovog rada prikazati navedene projekte i njihove rezultate kako bi se predložio model organizacije knjižnica u sastavu vjerskih zajednica u sklopu studentskih projekata. Projekti uređenja knjižnica u sastavu vjerskih zajednica koji uključuju rad studenata informacijskih znanosti višestruko su korisni: pridonose stručnoj obradi i zaštiti kulturne baštine od nacionalnog značenja, ali i stručnoj praksi studenata u području obrade, zaštite i prezentacije baštinskih zbirki, osobito onih koje su u vlasništvu vjerskih zajednica, a koje su jedne od najbogatijih i najvrjednijih. Na početku rada bit će objašnjeni temeljni pojmovi vezani uz knjižnice u sastavu vjerskih zajednica i blago koje je pohranjeno u takvim knjižnicama. U nastavku će biti prikazani zakoni i pravilnici kojima se reguliraju postupci s baštinskim zbirkama, i to iz aspekta mogućnosti uređenja tih zbirki. Na temelju dviju studija slučaja, uređenja knjižnica samostana sv. Frane i Vrhovne kuće Družbe Kćeri milosrđa TSR sv. Franje u Rimu, prikazat će se mogućnosti uređenja knjižnica u sastavu vjerskih zajednica u sklopu studentskih projekata, pri čemu će se prikazati prednosti i nedostatci takvih projekata. Zaključno će se predložiti model organizacije knjižnica u sastavu vjerskih zajednica u sklopu studentskih projekata.
Original language: ENG
Research fields:
Information and communication sciences
Contrib. to CROSBI by: Marijana Tomić (marijana.tomic@unizd.hr), 27. Vel. 2014. u 16:07 sati  Print version   za tiskati


upomoc
foot_4