crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 775087

Disertation

Author: Duić, Mirko
Title: Filmske zbirke u hrvatskim narodnim knjižnicama
( Film collections in Croatian public libraries )
Type: doctoral thesis
Faculty: Odjel za informacijske znanosti
University: Sveučilište u Zadru
Location: Zadar
Date: 07.04.
Year: 2015
Page: 359
Mentor: Aparac-Jelušić, Tatjana
Keywords: izgradnja filmskih zbirki; hrvatske narodne knjižnice; raznolikost filmskih zbirki
( film collection building; Croatian public libraries; diversity of film collections )
Abstract:
Svrha je ovog doktorskog rada istražiti okolnosti, metode, rezultate i mogućnosti izgradnje filmskih zbirki u hrvatskim narodnim knjižnicama. Krajnji je cilj pridonijeti vrednovanju teorijskih uporišta upravljanja filmskim zbirkama u knjižnicama te unaprijediti kvalitetu filmskih zbirki u narodnim knjižnicama. Cilj je istraživanja i predstaviti te kritički analizirati relevantnu literaturu vezanu za filmske zbirke u knjižnicama te definirati metodologiju mjerenja raznolikosti filmskih zbirki u knjižnicama. Na tom tragu postavili smo sljedeća istraživačka pitanja: • Koliko su raznolike filmske zbirke u narodnim knjižnicama u Hrvatskoj? • Kakva su mišljenja, aktivnosti, prijedlozi, iskustva, obrazovanje, stavovi, položaj u knjižnici te uvjeti rada knjižničara koji sudjeluju u izgradnji filmskih zbirki? • Kakva su mišljenja, ponašanja, prijedlozi, iskustva te stavovi korisnika i potencijalnih korisnika knjižnica u vezi filmskih zbirki u narodnim knjižnicama? • Kakva je situacija u nakladništvu i distribuciji filmova u Hrvatskoj te kako ona utječe na mogućnosti izgradnje raznolikih filmskih zbirki u narodnim knjižnicama? Da bismo došli do odgovora na prvo istraživačko pitanje, koristili smo metodu analize i usporedne analize zapisa iz knjižničnih kataloga, a koju smo prilagodili u skladu s teorijskim razmatranjima i metodološkim pristupom H. Ranaivosona koji je prikladan za utvrđivanje raznolikosti filmskih zbirki u narodnim knjižnicama. Taj dio istraživanja omogućio je oblikovanje metodološkog okvira koji može biti koristan u budućim istraživanjima raznolikosti filmskih zbirki u knjižnicama, ali koji može biti koristan i za istraživanja raznolikosti knjižničnih zbirki s obzirom na druge vrste dokumenata. Da bismo došli do odgovora na drugo i četvrto istraživačko pitanje, koristili smo metodu polustrukturiranog intervjua, a za treće istraživačko pitanje prikladnom se činila metoda internetskog anketiranja korisnika i potencijalnih korisnika knjižnica. Istraživanjima su dobiveni sljedeći rezultati: • U filmskim zbirkama hrvatskih narodnih knjižnica uključenih u istraživanje većinom su prisutni noviji igrani filmovi iz SAD- ; u zbirkama je prisutno znatno manje dokumentarnih i animiranih filmova nego što je prisutno igranih filmova ; u zbirkama je prisutno malo starih filmova i filmova proizvedenih izvan SAD-a. • Odgovori na pitanja postavljana korisnicima i potencijalnim korisnicima knjižnica potvrdili su da je kod znatnog dijela ispitanika prisutno značajno zanimanje za raznolike filmove, zanimanje koji uvelike nadilazi raznolikost filmske ponude u knjižnicama uključenima u istraživanje ; velika većina ispitanika poznaje engleski jezik dovoljno dobro da bi na njemu mogla gledati neprevedene filmove. • Polustrukturiranim intervjuiranjem knjižničara iz različitih narodnih knjižnica i polustrukturiranim intervjuiranjem nakladnika došli smo do velikog broja vrijednih uvida u teme povezane s raznolikošću i izgradnjom filmskih zbirki. Očekivani znanstveni doprinos provedenog istraživanja stjecanje je uvida u temeljna obilježja filmskih zbirki u hrvatskim narodnim knjižnicama, na primjer kakvi su uvjeti, stanja i mogućnosti razvoja tih zbirki, kakve su aktivnosti i stavovi knjižničara i nakladnika filmova te kakve su aktivnosti i interesi korisnika i potencijalnih korisnika tih zbirki. Također, doprinos je istraživanja i oblikovanje metodologije mjerenja stupnja raznolikosti filmskih zbirki u narodnim knjižnicama. U istraživanju je prikazana i kritički analizirana i literatura koja donosi uvidi u teorijske i praktične spoznaje povezane s filmskim zbirkama u knjižnicama.
Original language: HRV
Research fields:
Information and communication sciences
Contrib. to CROSBI by: Mirko Duić (miduic@unizd.hr), 7. Ruj. 2015. u 19:14 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4