crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 803261

Disertation

Author: Ćapin, Marko
Title: DESTILACIJA U PROIZVODNJI JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA
( DISTILLATION IN THE PRODUCTION OF SPIRIT DRINKS )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: rujan
Year: 2014
Page: 24
Mentor: Mrvčić, Jasna
Keywords: jaka alkoholna pića; destilacija
( spirits; distillation )
Abstract:
Cilj ovog rada bio je proučiti proces destilacije u procesu proizvodnje prirodnih jakih alkoholnih pića (JAP). Destilacija je tehnološka operacija kojom se tekuća smjesa hlapivih komponenata isparavanjem i naknadnim ukapljivanjem para razdvaja na relativno čiste komponente. Nakon procesa alkoholnog vrenja, komina se destilira kako bi se etanol i poželjne komponente arome odjelile od ostalih sastojaka komine. Premda fermentacija ima presudan značaj u sintezi spojeva arome, proces destilacije u proizvodnji JAP je ključan i specifičan i treba ga provesti na način da se u sirovom destilatu nađe što više poželjnih komponenti JAP, a u najvećoj mogućoj mjeri izbjegne nastajanje i prenošenje negativnih spojeva arome u sirovi destilat. U radu je dat pregled spojeva koji čine primarnu, sekundarnu i tercijarnu aromu JAP. Također, date su osnovne teorijske pretpostavke procesa destilacije i pregled destilacijskih postupaka i opreme koja se koriste u proizvodnji JAP.
Original language: HRV
Research fields:
Biotechnology,Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Stela Andrijac Križanović (sandrijac@pbf.hr), 29. Vel. 2016. u 11:09 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4