crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 950955

Disertation

Author: Barač, Monika
Title: Fitokemijska karakterizacija macerata peteljki grožđa
( Phytochemical characterization of grape stems macerate )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb, Hrvatska
Date: 08.06.
Year: 2018
Page: 28
Mentor: Jasna Mrvčić
Keywords: grožđe ; liker ; maceracija ; peteljke ; polifenoli
( grape ; liquor ; maceration ; stems ; polyphenols )
Abstract:
Peteljke grožđa čine do 25% otpada koji nastane nakon proizvodnje vina. No, zbog polifenola koje sadrže, a koji imaju antioksidacijska i antikancerogena svojstva, peteljke se ne moraju nužno smatrati otpadom nego se mogu iskoristiti daljnom preradom. U svrhu proizvodnje biljnog likera maceracijom peteljki u etanolu, kao načina njihovog racionalnog iskorištenja, analizirani su uzorci maceracije peteljki grožđa u 45, 70 i 96%-tnom etanolu s omjerima peteljki i etanola 1:5 i 1:10. Određena je količina ukupnih polifenola spektrofotometrijski pomoću Folin-Ciocalteou reagensa, njihova antioksidacijska aktivnost FRAP i DPPH metodama te njihove kromatske karakteristike i pH vrijednosti. Najveći sadržaj polifenola imali su macerati dobiveni maceracijom peteljki nakon 2 mjeseca, s omjerom peteljki i etanola 1:5, a najviše se polifenola ekstrahiralo u 70%-tnom etanolu. Najveću antioksidacijsku aktivnost pokazali su uzorci nakon maceracije od jednog mjeseca s omjerom peteljki i etanola 1:5.
Original language: hrv
Research fields:
Biotechnology
Contrib. to CROSBI by: Karla Hanousek Čiča (khanousekcica@pbf.hr), 22. Kol. 2018. u 10:54 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4