crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 967682

Journal

Authors: Lazić, Bojan; Aparac Jelušić, Tatjana
Title: Organizacija i upravljanje zbirkama građe u knjižnicama škola koje provode nastavu na manjinskim jezicima u Republici Hrvatskoj
( THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF COLLECTIONS IN CROATIAN SCHOOL LIBRARIES WHICH OFFER EDUCATIONAL PROGRAMS IN MINORITY LANGUAGES: A SURVEY )
Source: Vjesnik bibliotekara Hrvatske (0507-1925) 61 (2018), 1; 1-35
Paper type: article
Keywords: nabava građe ; nacionalne manjine ; školske knjižnice ; upravljanje zbirkama
( acquisition, collection management, national minorities, school libraries )
Abstract:
Cilj. Cilj je rada predstaviti rezultate provedenog istraživanja o organizaciji i upravljanju zbirkama građe na manjinskim pismima i jezicima u hrvatskim školskim knjižnicama koje izvode nastavu na temelju stručnih preporuka i standarda te usvojenih obrazovnih modela i programa za nacionalne manjine. Istraživanjem se nastojalo saznati zadovoljavaju li postojeće zbirke u školskim knjižnicama potrebe svojih korisnika pripadnika nacionalnih manjina te na koji se način i uz koje poteškoće upravlja manjinskim zbirkama u školskim knjižnicama, kao i otkriti poteškoće u nabavi predmetne građe. Pristup: Polazeći od saznanja da su organizacija i upravljanje knjižničnim zbirkama za nacionalne manjine otežani, osobito u odnosu na pribavljanje građe i upoznatost školskih knjižničara s jezikom i pismom pripadnika nacionalne manjine kojoj pružaju usluge, provedeno je online istraživanje među školskim knjižničarima koji svakodnevno rade s knjižničnom građom, pružaju informacije i organiziraju različite programe. Rezultati: Rezultati istraživanja predstavljeni u ovom radu jasno upućuju na činjenicu da je knjižnična građa na jeziku i pismu nacionalnih manjina u obrazovnom sustavu u Republici Hrvatskoj uglavnom nedostatna, a uslijed nedostatka iste na tržištu, kao i izostanka kontinuiranih i kvalitetnih izvora financiranja njezine nabave, ujedno i teško dostupna krajnjim korisnicima. Praktična primjena: Teza o unapređenju dostupnosti predmetne građe u digitalnom obliku koju predlažu autori ovoga rada nameće se kao najlogičnije i dugoročno najekonomičnije rješenje koje je u ovom trenutku moguće ponuditi, iako ni to nije dovoljno za pokrivanje svih potreba nastavnog procesa u školama u kojima se nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina zbog nedovoljne opremljenosti informacijsko- telekomunikacijskom tehnologijom te obučenosti za rad s novim medijima, e-učenje i slično. Društveni značaj. Na osnovi proučene zakonodavne osnove, međunarodnih i domaćih stručnih preporuka i standarda, stručne literature te analize odgovora koje su ispitanici dali tijekom istraživanja, predlažu se koraci za poboljšanje kvalitete rada u školskim knjižnicama u školama s nastavom na manjinskom jeziku u Republici Hrvatskoj. Originalnost: Provedeno istraživanje donosi dosad neobjavljene i korisne podatke na osnovi kojih se zaključuje o potrebnim iskoracima te ukazuje na probleme vrijedne daljnjih istraživačkih napora.
Original language: HRV
Citation databases: Scopus
Category: Znanstveni
Research fields:
Information and communication sciences,Interdisciplinary social sciences
URL: https://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/630/561?fbclid=IwAR1PbLWWA-Ors20t6ZeklZAEUFLk6sMLUMUR6MN-a4AZ3XDkjTRq_HL8ItA
https://web.a.ebscohost.com/abstract?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=05071925&AN=132471920&h=BRlACKHE69o9Ugtfs4EYKRlCxE0P21ueOht2HhaxeaDFdiE9p3jPa0bk2VPbYMdK13VtbxFxGflOWN%2boABFiVg%3d%3d&crl=c&resultNs=AdminWebAuth&resultLocal=ErrCrlNotAuth&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3dtrue%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d05071925%26AN%3d132471920
Broj citata:
Altmetric:
DOI: 10.30754/vbh.61.1.630
URL cjelovitog rada:
Journal in electronic form only:: NE
Google Scholar: Organizacija i upravljanje zbirkama građe u knjižnicama škola koje provode nastavu na manjinskim jezicima u Republici Hrvatskoj
Contrib. to CROSBI by: LAZIĆ BOJAN (lazic.bojan@skole.hr:lazic.bojan@os-negoslavci.skole.hr), 14. Stu. 2018. u 08:56 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4