crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 974226

Disertation

Author: Tolić, Ivan
Title: Značaj mjerenja prijenosnih gubitaka i pripadajuće mjerne nesigurnosti pri prekograničnoj razmjeni električne energije
( The importance of measurement of transmission losses and associated measurement uncertainty on the cross-border energy exchange )
Type: doctoral thesis
Faculty: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
University: Sveučilište J.J. Strossmayera
Location: Osijek
Date: 07.12.
Year: 2018
Page: 234
Mentor: Miličević, Kruno
Keywords: procjena mjerne nesigurnosti ; Monte Carlo metoda ; prekogranična razmjena električne energije ; gubici prijenosa
( measurement uncertainty estimation ; Monte Carlo method ; cross-border energy exchange ; transmission losses )
Abstract:
U početnoj fazi istraživanja napravljen je pregled znanstvene literature vezano za procjenu mjerne nesigurnosti. Utvrđeno je da je najzastupljenija metoda sukladno međunarodno prihvaćenom dokumentu „Guide to the expression of uncertainty in measurement“, tzv. GUM metoda. Ova metoda sadrži određene nedostatke te je izdana dopuna istog dokumenta koja preporuča uporabu Monte Carlo metode. Nadalje, u disertaciji je prikazan trenutno zastupljeni način za utvrđivanje razmijenjene energije kod prekogranične razmjene električne energije uključujući metode izračuna gubitaka prijenosa. Utvrđeno je da niti jedna metoda ne uključuje mjernu nesigurnost odnosno sistematske pogreške obračunskog mjerenja. Naime, uslijed velikih količina prenesene energije mali postotci sistematskih pogrešaka mogu rezultirati značajnom krivo raspodijeljenom energijom između operatora prijenosnih sustava odnosno potencijalnom financijskom štetom za sudionike razmjene. U okviru disertacije proveden je postupak izračuna mjerne nesigurnosti otpora prijenosnog voda i gubitaka s pomoću GUM i Monte Carlo metode. Za potrebe potonje metode proveden je postupak procjene razdiobe izlazne veličine. Također je razvijen je način utvrđivanja mjerne nesigurnosti razmijenjene energije i gubitaka prijenosa što uključuje metodu za ispravak razmijenjene energije i gubitaka za iznos sistematskih pogrešaka čime je smanjena ukupna mjerna nesigurnost te metodu za raspodjelu razmijenjene energije i pripadajućih gubitaka. Praktični rezultati pokazuju da je mjerna nesigurnost smanjena nakon ispravka sistematskih pogrešaka čime je potvrđena hipoteza disertacije. Može se zaključiti da ova metoda predstavlja pravedniji način za utvrđivanje razmijenjene energije i gubitaka prijenosa kod prekogranične razmjene energije.
Original language: HRV
Research fields:
Electrical engineering
Contrib. to CROSBI by: Kruno Miličević (kruno.milicevic@etfos.hr), 14. Pro. 2018. u 19:41 sati  Print version   za tiskati


upomoc
foot_4