crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 408889

Disertation

Author: Mihelj, Tea
Title: Udjel polifenola i antioksidacijska svojstva vodenih i etanolnih ekstrakata Yinzhien čaja
( Total polyphenol content and antioxidant properties of aqueous and ethanol extracts of Yinzhien tea )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 04.06.
Year: 2009
Page: 112
Mentor: Komes, Draženka
Keywords: antioksidacijski kapacitet; Camellia sinensis; polifenoli; flavonoidi; žuti čaj
( antioxidant capacity; Camellia sinensis; phenols; flavonoids; yellow tea )
Abstract:
Čaj je jedan od popularnijih napitaka koji se konzumira u svijetu. Pozitivni učinci čaja na zdravlje vezani su uz polifenolne spojeve koji pokazuju veliku antioksidacijsku aktivnost, te antimutageni, antikancerogeni, antialergijski učinak. U ovom radu spektrofotometrijski su praćene promjene udjela ukupnih fenola i flavonoida te antioksidacijska aktivnost prvog, drugog i trećeg ekstrakta žutog čaja u rinfuzi, kuglici te filter vrećici, kao i tijekom jednodnevnog stajanja prvog ekstrakta na sobnoj temperaturi. Čajevi u rinfuzi, kuglici te filter vrećici ekstrahirani su klasičnom ekstrakcijom vodom i otopinama etanola različitih koncentracija (10%, 25%, 50%, 75%, 100%). Ispitan je i utjecaj ultrazvuka na ekstrakciju polifenola i antioksidacijsku aktivnost čaja u rinfuzi. Antioksidacijska aktivnost određena je primjenom tri metode: DPPH (reakcija s 1, 1- difenil- 2- pikrilhidrazil), ABTS (reakcija s 2, 2'- azinobis(3- etilbenzotiazolin- 6- sulfonska kiselinom)), te FRAP (reakcija sa željezo(III)-tripiridiltriazinom) metodom. Najveći udio fenola određen je u čaju u kuglici ekstrahiranom 75%- tnim etanolom, a najmanji u čaju u filter vrećici ekstrahiranom 100%- tnim etanolom. Najveća antioksidacijska aktivnost je dobivena u 75%- tnom etanolnom ekstraktu čaja u filter vrećici, a najmanja u 100%- tnim etanolnim ekstraktima. Određeni su visoki koeficijenti korelacije između udjela ukupnih fenola i flavonoida te udjela ukupnih fenola i antioksidacijske aktivnosti.
Project / theme: 058-0000000-3470
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: abelscak@pbf.hr (abelscak@pbf.hr), 9. Lip. 2009. u 07:44 sati  Print version   za tiskati


upomoc
foot_4