crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 426493

Book

Authors: Kordić, Snježana
Title: Riječi na granici punoznačnosti
( Words on the Border Between Lexicon and Grammar )
Type of book: monografija
Publisher: Hrvatska sveučilišna naklada
City: Zagreb
Year: 2002
Page: 228
ISBN: 953-169-073-1
Keywords: leksikografija; pragmatika; semantika; gramatika; tekstlingvistika; kongruencija; lične zamjenice; pokazne zamjenice; izražavanje poštovanja; padeži; veznici; anafora; modalni glagoli; egzistencijalne rečenice; hrvatski jezik; srpskohrvatski jezik
( lexicography; pragmatics; semantics; grammar; text linguistics; agreement; personal pronouns; demonstrative pronouns; polite form; cases; conjunctions; anaphor; modal verbs; existential sentences; Croatian; Serbo-Croatian )
Abstract:
U prvom poglavlju knjige govori se o semantičkim, gramatičkim i pragmatičkim svojstvima ličnih zamjenica te o prenesenim upotrebama gramatičkog lica (tzv. transpozicijama) u raznim jezicima. Jedna od transpozicija - izražavanje poštovanja pomoću "Vi" - ima posebna gramatička svojstva, pa se zato kongruencija s "Vi" iz poštovanja zasebno opisuje u drugom poglavlju. Budući da je jedan tip uopćavanja pomoću riječi "čovjek" također pragmatički uvjetovana transpozicija, ona se analizira se u trećem poglavlju i uspoređuje s upotrebom riječi "man" u njemačkom jeziku. Naredno poglavlje pruža usporedbu pokaznih zamjenica "ovaj/taj/onaj" s odgovarajućim zamjenicama u poljskom, češkom i ruskom jeziku. Peto poglavlje posvećeno je pokaznim riječima "evo/eto/eno". Na osnovi nekoliko korpusa predočava se deiktička, anaforička i kataforička upotreba riječi "evo/eto/eno" kao i njihova učestalost. Sljedeće poglavlje bavi se sintaktičkim i semantičkim posebnostima složenih veznika "tim više što, tim prije što, utoliko više što, utoliko prije što, to više što", koji uvode jedan poseban tip uzročnih rečenica. Uspoređuje se sastav tih veznika s odgovorajućim veznicima u njemačkom, ruskom, češkom i poljskom jeziku. Predzadnje poglavlje opisuje upotrebu glagoli "imati" i "biti" u lokacijsko- egzistencijalnim rečenicama. U zadnjem poglavlju opisuju se značenja i gramatička svojstva punoznačnog i modalnog glagola "trebati", a za analizu su, kao i u drugim poglavljima, poslužili različiti korpusi pisanoga i govorenog jezika. Na kraju svakog poglavlja knjige navode se podaci koji bi trebali ući u gramatički i leksikografski opis dotičnih riječi.
Original language: HRV
Category: Znanstvena
Research fields:
Philology
Full paper text: 426493.Kordic_Rijeci_na_granici_punoznacnosti.pdf (tekst priložen 13. Ruj. 2016. u 11:43 sati)
URL: https://archive.org/details/KordicRijeciNaGraniciPunoznacnosti
Contrib. to CROSBI by: skordic@public.hr (skordic@public.hr), 11. Ruj. 2009. u 14:28 sati
Remarks:
Inozemne recenzije o ovoj knjizi: The Slavonic and East European Review 81/4, London, 2003, 713- 715 Peter Herrity | Poradnik Językowy 6, Warszawa, 2003, 70-72 Jerzy Molas | Književnost i jezik 49/3-4, Beograd, 2002, 355-358 Milivoj Alanović | Srpski jezik 7/1-2, Beograd, 2002, 529-532 Mihailo Šćepanović | Slavia: časopis pro slovanskou filologii 72/3, Praha, 2003, 334-336 Ludmila Uhlířová | Južnoslovenski filolog 59, Beograd, 2003, 189-191 Milka Ivić | Slovesa 3/5- 6, Banja Luka, 2003, 233-239 Miloš Kovačević | Linguistica 43, Ljubljana, 2003, 168-172 Marina Zorman | Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 46/1, Novi Sad, 2003, 286-290 Vladislava Petrović | Slavia Meridionalis 4, Warszawa, 2004, 273-280 Predrag Piper | Săpostavitelno ezikoznanie 29/1, Sofija, 2004, 103-106 Iskra Likomanova | Slavic and East European Journal 43/3, Berkeley, 2005, 539-541 Matthew Feeney | Canadian Slavonic Papers 50/1-2, Alberta, 2008, 193-201 Wayles Browne. Knjiga je prijevod njemačkog izdanja iz 2001. pod naslovom "Wörter im Grenzbereich von Lexikon und Grammatik im Serbokroatischen", a predstavlja habilitacijski rad obranjen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Münsteru. Nastavak istraživanja o riječima na granici punoznačnosti predstavljaju dva kasnije objavljena članka o prilozima: "Prilozi ovd(j)e/tu/ond(j)e, ovamo/tamo/onamo, ovuda/tuda/onuda" (2003) i "Prilozi gd(j)e, kamo, kuda" (2004).Print version   za tiskati


upomoc
foot_4