crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 475567

Book

Authors: Kordić, Snježana
Title: Jezik i nacionalizam
( Language and nationalism )
Type of book: monografija
Publisher: Durieux
City: Zagreb
Year: 2010
Serie: Rotulus Universitas
Page: 430
ISBN: 978-953-188-311-5
Keywords: sociolingvistika, jezična politika, standardni jezik, purizam, preskriptivizam, nacionalizam, povijest, unitarizam, jezični varijeteti, varijante, prestiž, jezična ravnopravnost, policentrični jezik, standardizacija, kodifikacija, norma, službeni jezik, Ausbau, Jugoslavija, Novosadski dogovor, etnički konflikt, mitovi, ideologija, nacija, narod, Hrvati, Srbi, identitet, kultura, mediji, sport, religija, školstvo, znanstvena etika, hrvatski, srpski, bosanski, crnogorski, srpskohrvatski
( sociolinguistics, language policy, standard language, purism, prescriptivism, nationalism, history, unitarism, language varieties, prestige, linguistic equality, polycentric language, standardization, codification, norm, official language, Ausbau, Yugoslavia, The Novi Sad Agreement, ethnic conflict, myths, ideology, nation, Croats, Serbs, identity, culture, mass media, sport, religion, education, scientific ethics, Croatian, Serbian, Bosnian, Montenegrin, Serbo-Croatian )
Abstract:
Ovo je u domaćoj sredini prva knjiga koja na osnovi uvida u obimnu inozemnu literaturu rasvjetljava odnos između jezika i nacije. Čitatelju se u njoj nude spoznaje o tome kako se prave nacije, kako se instrumentalizira jezik za nacionalističke ciljeve, kako se falsificira prošlost i izgrađuju mitovi koji podupiru ideološki poželjnu sliku stvarnosti. U knjizi se identitet razotkriva kao konstrukcija, a kultura kao nepodudarna s nacijom. Pokazuje se da jezik kojim govorimo ima šire granice nego što mu uobičajeno ucrtavaju, a predočava se i prava priroda jezičnog purizma. S obzirom na ovdašnja proširena shvaćanja, mnogima bi se sadržaj knjige mogao učiniti revolucionarnim. Ali on to nije, nego se prije radi o izoliranosti domaće sredine od dosega znanosti u svijetu. Cilj ove knjige i jest da se ta izoliranost prevlada i da se nadoknade postojeći deficiti u znanju.
Original language: HRV
Category: Znanstvena
Research fields:
History,Philology,Sociology
Full paper text: 475567.Jezik_i_nacionalizam.pdf (tekst priložen 13. Sep. 2016. u 12:14 sati)
Printed media: da
URL: http://www.mediafire.com/?6vcal694sd1htix
http://www.scribd.com/doc/51882265/jezik-i-nacionalizam
Contrib. to CROSBI by: skordic@public.hr (skordic@public.hr), 5. Jul. 2010. u 17:04 sati
Remarks:
Četrdeset intervjua povodom knjige mogu se čitati također na Crosbiju (u rubrici "Druge vrste radova"). Inozemne recenzije o knjizi: Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 45, Warszawa, 2010, 209-216 Jerzy Molas | The Slavonic and East European Review 89/3, London, 2011, 520-524 Zoran Milutinović | Studi Slavistici 8, Firenze, 2011, 395-397 Maria Rita Leto | Riječ 5, Nikšić, 2011, 185-191 Rajka Glušica | Southeastern Europe 36/2, Leiden, 2011, 275-277 Vjeran Pavlaković | Eurasia Border Rewiew 3/1, Hokkaido, 2012, 127-132 Tomasz Kamusella | Opera Slavica - slavistické rozhledy 22/4, Brno, 2012, 59-63, Pavel Krejčí | H-Soc-u- Kult 022, Berlin, 6.4.2012, 1-2 Goran Miljan | Socjolingwistyka 26, Kraków, 2012, 251-259 Henryk Jaroszewicz | Zeitschrift für Balkanologie 49/1, Wiesbaden, 2013, 139-147 Ulrich Obst. Knjiga je 2014. prevedena na španjolski jezik pod naslovom "Lengua y Nacionalismo".Print version   za tiskati


upomoc
foot_4