crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 476958

Disertation

Author: Dragšić, Veljko
Title: Paralelizacija algoritama na heterogenim platformama uz pomoć sustava OpenCL
( Heterogeneus platform parallelization with OpenCL )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Fakultet elektrotehnike i računarstva
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 1, 2,
Year: 2010
Page: 62
Mentor: Jakobović, Domagoj
Keywords: paralelizacija algoritama; heterogene platforme; OpenCL; GP/GPU; MPI; OpenMP; centralni/gra£ki mikroprocesor; Cell/BE
( arallel algorithms; heterogeneous platforms; OpenCL; GP/GPU; MPI; OpenMP; CPU; GPU; Cell/BE )
Abstract:
Opis i upoznavanje sa sustavom OpenCL je primarni zadatak ovog rada. Pomo¢u sustava se na prakti£nim primjerima treba ispitati sloºenost paralelizacije algoritama za heterogene platforme, uzimaju¢i u obzir odrežene optimizacije za pojedine platforme. Takožer se pri analizi sustava uzima u obzir u£inkovitost, performanse, dostupne implementacije i podrºane platforme. Analiza sustava uklju£uje i usporedbu sa drugim tehnologijama za paralelizaciju, te isticanje prednosti i mana OpenCL-a. Rad nije samo usmjeren na sustav samo sa softverske strane, ve¢ ¢e predo£iti opis i usporedbu hardverskih platformi koje su danas dostupne, ali i onih koje tek moºemo o£ekivati u skorijoj budu¢nosti. Na temelju rezultata ispitivanja u OpenCL-u na dostupnim platformama, iznijet ¢e se okvirne smjernice o opremanju ra£unala namijenjenog izvedbi paralelnih algoritama, uzimaju¢i u obzir procesorsku snagu, u£inkovitost i cijenu.
Project / theme: 036-0362980-1921
Original language: hrv
Research fields:
Computer science
Full paper text: 476958.Dragsic_Veljko_opencl_vd40287.pdf (tekst priložen 15. Srp. 2010. u 11:03 sati)
Contrib. to CROSBI by: yeti@fer.hr (yeti@fer.hr), 15. Srp. 2010. u 11:03 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4