crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 541351

Disertation

Author: Labrović, Ivna
Title: Karakterizacija polifenolnog sastava biljnih infuzija, dekokta i macerata
( Characterization of polyphenolic compounds in herbal infusions, decocts and macerates )
Type: pre-Bologna graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 27.09.
Year: 2010
Page: 63
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Belščak-Cvitanović, Ana
Keywords: Biljni ekstrakti; Macerat; Infuzija; Dekokti; Antioksidansi
( Herbal extracts; Macerate; Infusion; Decoct; Antioxidants )
Abstract:
Ljekovite biljke imaju dugu tradiciju korištenja u narodnoj medicini, no do danas brojni pozitivni zdrastveni učinci nisu potvrđeni rezultatima znanstvenih ispitivanja. Cilj ovog rada bio je odrediti ukune fenole, neflavanoide i flavanoide, udjel flavan-3-ola, tanina i procijanidina te antioksidacijski kapacitet sedam biljnih ekstrakata. Biljni ekstrakti su pripremljeni u obliku macerata, infuzija i dekokta. Udjel ukupnih fenola, neflavanoida i flavanoida određen je reakcijom s Folin-Ciocalteau reagensom, udjel flavan-3-ola određen je reakcijama s vanilinom i p-DAC-om, a udjel tanina reakcijom s kazeinom. Za polukvantitativno određivanje udjela procijanidina primjenjena je metoda po Bathe-Smith-u. Antioksidacijski kapacitet određen je reakcijama s željezo(III)-tripiridiltriazinom (FRAP) te radikalom 2, 2“-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonskom kiselinom) (ABTS). Način pripreme biljnih ekstrakata značajno utječe na ekstrakciju polifenolnih spojeva. Najveći udjel ukupnih fenola određen je u infuziji lista maline, a najveći udjel flavan-3-ola u dekoktu gloga, najveći udjel tanina pokazuje dekokt lista maline, dok najveći udjel ukupnih procijanidina pokazuje dekokt gloga.
Project / theme: 058-0000000-3470
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: dkomes@pbf.hr (dkomes@pbf.hr), 16. Stu. 2011. u 10:46 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4