crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 542699

Disertation

Author: Cuki, Ivana
Title: Primjena različitih metoda u određivanju antioksidacijskog kapaciteta ekstrakata kave
( Application of different assays in determination of antioxidative capacity of coffee extract )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 07.09.
Year: 2011
Page: 34
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Belščak-Cvitanović, Ana
Keywords: Antioksidacijski kapacitet; Ekstrakt kave; Polifenoli
( Antioxidative capacity; Coffee extract; Polyphenols )
Abstract:
Kava je napitak koji, uz stimulirajući i diuretički učinak, ima brojne pozitivne učinke na ljudsko zdravlje, ukoliko se konzumira u ograničenim količinama te se stoga svrstava u funkcionalne napitke. Kava predstavlja bogati izvor bioaktivnih spojeva, posebice polifenola kao najpoznatijih antioksidansa. Cilj ovog rada je karakterizacija antioksidacijskog kapaciteta ekstrakata kave. U tu svrhu ispitano je 12 vrsta kave kojima je određen udio ukupnih fenola i antioksidacijski kapacitet. Udjel ukupnih fenola određen je reakcijom s Folin-Ciocalteu reagensom. Antioksidacijski kapacitet određen je reakcijama sa željezo(III)-tripiridiltriazina (FRAP), pomoću radikala 2, 2'-azinobis (3–etilbenzotiazolin-6-sulfonske kiseline) (ABTS) i 1, 1-difenil-2-pikrilhidrazil radikala (DPPH). Udjel polifenolnih spojeva, kao i antioksidacijski kapacitet ekstrakata kave ovise o vrsti i načinu pripreme ekstrakata. Potvrđena je dobra korelacija između rezultata svih metoda primjenjenih u radu.
Project / theme: 058-0000000-3470
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: dkomes@pbf.hr (dkomes@pbf.hr), 17. Stu. 2011. u 10:22 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4