crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 543581

Disertation

Author: Živković, Nataša
Title: Promjena antioksidacijskog kapaciteta mikroinkapsuliranog ekstrakta majčine dušice tijekom jednodnevnog stajanja u vodi
( The change of antioxidant capacity of microencapsulated extract from Creeping Thyme during one-day period in water )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 14.07.
Year: 2009
Page: 28
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Belščak-Cvitanović, Ana
Keywords: Antioksidacijski kapacitet; Majčina dušica; Mikroinkapsulacija; Polifenoli
( Antioxidant capacity; Creeping Thyme; Microencapsulation; Polyphenols )
Abstract:
Čaj, odnosno vodeni ekstrakt majčine dušice (Thymus serpyllum L.) ima široku primjenu u narodnoj medicini, a brojni pozitivni zdravstveni učinci, vezani su uz prisutnost bioaktivnih sastojaka, posebice polifenola. Budući da su trendovi u prehrambenoj industriji vezani uz primjenu prirodnih antioksidansa i razvoj funkcionalne hrane, mikroinkapsulacija je vrlo učinkovita metoda zaštite nestabilnih spojeva, kao što su polifenoli, prilikom njihove implementacije u proizvode. Mikroinkapsulacij pruža mogućnost kontroliranog otpuštanja aktivnih sastojaka iz kapsule u okolinu. Svrha ovog rada je bila pratiti promjene udjela polifenola i antioksidacijskog kpaciteta vode u koju su dodane mikrokapsule vodenih ekstrakata majčine dušice, inkapsuliranih u dvije vrste alginata različite viskoznosti. Otpuštanje polifenola iz mikroinkapsula, praćeno je spekrofotometrijski, metodom s Folin- Ciocalteau reagensom, a promjena antioksidacijskog kapaciteta praćena je reakcijom s 1, 1- difenil-2-pikrilhidrazil radikalom ( DPPH metoda). Budući da među polifenolima majčine dušice, najveći udio ima ružmarinska kiselina, određeno je njezino antioksidacijsko djelovanje, u različitim koncentracijama. Rezultati su pokazali da alginat veće viskoznosti bolje zadržava polifenole unutar kapsula, i otpušta ih u maloj količini u okolinu. Dokazana je i korelacija između udjela polifenola i antioksidacijskog djelovanja kod mikroinkapsuliranog vodenog ekstrakta majčine dušice.
Project / theme: 058-0000000-3470
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: dkomes@pbf.hr (dkomes@pbf.hr), 17. Stu. 2011. u 15:33 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4