crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 618807

Disertation

Author: Banjeglav, Bojana
Title: Reološka i antioksidacijska svojstva čokoladnih likera nakon jednomjesečnog odležavanja
Type: graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 20.09.
Year: 2012
Page: 65
Mentor: Komes, Draženka
Keywords: Antioksidacijska svojstva; Čokoladni likeri; Flavan-3-oli; Reološka svojstva
Abstract:
Posljednjih godina povećalo se zanimanje za alkoholna pića čija umjerena konzumacija može pozitivno utjecati na ljudsko zdravlje. U tom pogledu čokoladni likeri posebno su interesantni zbog kakaovih dijelova u svom sastavu budući da je poznato da se polifenoli kakaovca vezuju uz antioksidacijske i antikancerogene učinke. Cilj rada bio je odrediti utjecaj sastava četiri vrste čokolade (mliječna čokolada s 30% kakaovih dijelova i 24% mliječnog udjela, bitter čokolada s 72% kakaovih dijelova, desertna čokolada s 50% kakaovih dijelova i mliječna čokolada s 32% kakaovih dijelova i 20% mliječnog udjela) i udjela etanola (20%, 25% i 30%) na udjel ukupnih fenola, flavonoida, flavan-3-ola, proantocijanidina te antioksidacijski kapacitet i reološka svojstva čokoladnih likera. Udjel ukupnih fenola, flavonoida, flavan-3-ola i proantocijanidina određeni su primjenom spektrofotometrijskih metoda. Antioksidacijski kapacitet čokoladnih likera određen je ABTS metodom (reakcija s 2, 2'-azinobis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonska kiselina) radikalom) i DPPH metodom (reakcija s 1, 1-difenil-2-pikrilhidrazil radikalom). Reološka svojstva određena su na rotacionom reometru Rheometric Scientific RM – 180. Najveći udjel ukupnih fenola, flavonoida, flavan-3-ola i proantocijanidina određen je u čokoladnim likerima pripremljenim s čokoladom s 72% kakaovih dijelova, dok se u ostalim likerima udjeli fenolnih spojeva smanjuju proporcionalno udjelu kakaovih dijelova. Najveći antioksidacijski kapacitet određen je u čokoladnom likeru s 30% alkohola i čokoladom s 72% kakaovih dijelova. Potvrđene su dobre korelacije između antioksidacijskog kapaciteta i udjela flavan-3-ola u čokoladnim likerima inducirajući da bi upravo flavan-3-oli mogli najviše utjecati na antioksidacijski kapacitet čokoladnih likera.
Project / theme: 058-0000000-3470
Original language: ENG
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Ana Belščak (abelscak@pbf.hr), 18. Vel. 2013. u 11:58 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4