crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 695648

Journal

Authors: Josipović Smojver, Višnja; Geld, Renata; Stanojević, Mateusz-Milan; Klubička, Filip
Title: Izgovor ELF i jezična shizofrenija: međunarodno razumljiv engleski s nacionalno prepoznatljivim obilježjima
( The pronunciation of ELF and linguistic schizophrenia: internationally intelligible English with recognizable national features )
Source: Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja / Cergol Kovačević, Kristina ; Udier, Sanda Lucija (ed). - Zagreb : Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Srednja Europa , 2014. 46-47 (ISBN: 978-953-7963-09-5).
Meeting: 28. međunarodni znanstveni skup Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku "Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja"
Location and date: Zagreb, Hrvatska, 25-27.04.2014.
Keywords: engleski kao lingua franca; jezična shizofrenija; izgovor; slogovni ritam
( English as a lingua franca; linguistic schizophrenia; pronunciation; syllable-based rhythm )
Abstract:
Ovaj se rad nadovezuje na dosadašnja istraživanja vezana za stavove prema izgovoru engleskog jezika u Hrvatskoj u kontekstu globalizacije te na istraživanje engleskog izgovora hrvatskih učenika osnovnih škola (autor, u tisku). Analizira se engleski izgovor fokus grupe sveučilišnih studenata, govornika pet različitih prvih jezika (hrvatskoga, njemačkog, poljskog, litvanskog i arapskog), koji u promatranom kontekstu koriste engleski kao lingua franca (ELF) u razgovoru o temama vezanim za njihov zajednički predmet studija – jezik. Snimka strukturiranog razgovora fokus grupe potaknuta pojedinačnim čitanjem zadanoga teksta vezanog za temu razgovora koristi se za slušnu analizu izgovornih obilježja definiranih u okviru teorije izgovornih obilježja ELF-a (Jenkins 2000). Analizu provode četiri samostalna kvalificirana slušača. Traže se odgovori na dva temeljna pitanja. Prvo, u kojoj mjeri i na koji način se izgovor korisnika ELF-a na ovoj najvišoj razini kompetencije razlikuje od engleskog izgovora na koji nailazimo u međujeziku hrvatskih učenika? Drugo, po kojim se karakterističnim nacionalnim obilježjima taj 'zreli' korisnički izgovor ELF-a razlikuje od izgovora članova iste fokus grupe i usporedive kompetencije koji su izvorni govornici drugih, fonološki potpuno različitih i raznorodnih jezika? Uz sva ograničenja opsega i metode istraživanja dobiveni rezultati nedvojbeno daju odgovore na postavljena pitanja. Na ovoj razini izgovora za razliku od one učeničke prisutna su sva obilježja ključna za neupitnu i potpunu međunarodnu razumljivost. Ostala obilježja, koja predstavljaju odstupanja od alofonskih pravila ili prozodijskih obilježja izvornoga engleskog, utvrđena su kod svih članova fokus grupe. Paradoksalno, ispitanici i sami u slobodnom razgovoru pokazuju 'jezičnu shizofreniju' te za izgovor koji se udaljava od izvornoga smatraju da 'zvuči loše'. Kod svakog ispitanika ovakva obilježja manifestiraju se ovisno o fonološkoj pozadini prvoga jezika. Jedino što se pokazuje zajedničko svim ispitanicima je utisak slogovnosti ritma. Na temelju toga daju se smjernice za egzaktnu usporedbu ritma mjerenjem vokalskih duljina i izračunavanjem indeksa slogovnosti ritma prema Low, Grabe i Nolan (2000).
Type of meeting: Predavanje
Type of presentation in a journal: Abstract
Type of peer-review: Domestic peer-review
Original language: hrv
Category: Znanstveni
Research fields:
Philology
URL: http://issuu.com/hdpl-cals/docs/2014_hdpl_sazetci_cals_abstracts
Contrib. to CROSBI by: Mateusz-Milan Stanojević (mmstanoje@ffzg.hr), 1. Svi. 2014. u 17:03 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4