crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 770178

Disertation

Author: Tišlarić, Zrinka
Title: Ekstrakcija i karakterizacija pektinskih tvari iz sekundarnih biljnih sirovina
( Extraction and characterization of pectic substances from secondary plant raw materials )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 08.07.
Year: 2015
Page: 38
Mentor: Komes, Draženka
Keywords: ekstrakcija ; monomerni sastav ; pektinske tvari ; sekundarne biljne sirovine ; stupanj esterifikacije
( extraction ; monomeric composition ; pectic substances ; secondary plant raw materials ; degree of esterification )
Abstract:
Sekundarne biljne sirovine koje nastaju kao nusproizvod prilikom čišćenja i prerade primarnih prehrambenih sirovina, u novije vrijeme sve su zanimljiviji supstrati za ponovnu preradu i izdvajanje različitih funkcionalnih sastojaka. Osim zanimljivog kemijskog sastava, u prilog tome idu i ekonomski i ekološki aspekti, s obzirom na relativno nisku cijenu sekundarnih sirovina i njihovu obnovljivu prirodu. Cilj ovoga rada bio je odrediti prinos pektinskih tvari iz pulpe šećerne repe, ljuske kakaovog zrna i ljuske crvenog luka te definirati sastav dobivenih pektinskih izolata. Ekstrakcija je provedena razrijeđenom klorovodičnom kiselinom, a u svrhu karakterizacije pektinskih izolata primijenjene su fizikalno-kemijske metode (određivanje udjela proteina, suhe tvari) te metode tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti (monosaharidni sastav, udjel galakturonske kiseline, stupanj esterifikacije). Najveći prinos pektina dobiven je u pulpi šećerne repe. Sva tri pektinska izolata imala su dominantan udjel galakturonske kiseline, dok je sastav i udjel monosaharida bio specifičan za pojedini izolat. Svi pektinski izolati pokazali su različite omjere acetiliacije i metilacije, dok je najveći stupanj esterifikacije, od 53, 4%, određen je u pektinu ljuske crvenog luka.
Project / theme: 058-0000000-3470
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Aleksandra Vojvodić (avojvodic@pbf.hr), 20. Srp. 2015. u 08:54 sati  Print version   za tiskati


upomoc
foot_4