crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 787152

Disertation

Author: Novak, Jana
Title: Primjena prirodnih biopolimera za formiranje jestivih zaštitnih filmova
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 08.09.
Year: 2015
Page: 42
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Belščak-Cvitanović, Ana
Keywords: Alginat; Bioaktivni spojevi; Ekstrakt kakaove ljuske; Jestivi film; Kitozan; Pektin
Abstract:
U ovom radu ispitana je mogućnost formiranja jestivih filmova od polimernih hidrokoloidnih materijala (alginata, pektina i kitozana) u ekstraktu kakaove ljuske kao izvoru bioaktivnih sastojaka, s ciljem proizvodnje jestivih zaštitnih filmova poboljšanih funkcionalnih svojstava. Učinak obogaćivanja jestivih filmova polifenolnim spojevima iz ekstrakta kakaove ljuske praćen je usporedbom s kontrolnim filmovima pripremanima u destiliranoj vodi. Pripremljenim filmovima određivana su fizikalna, mehanička i senzorska svojstva, sastav bioaktivnih spojeva prije i nakon sušenja na 60⁰C, antioksidacijski kapacitet te je provedena korelacijska analiza pojedinih svojstava (boja, senzorska i mehanička svojstva). Prema dobivenim rezultatima, proizvedeni su filmovi debljine 30-100 μm, pri čemu je debljina filma ovisila o pripremi u vodi ili ekstraktu, dok udjel vode i suhe tvari primarno ovise o vrsti korištenog hidrokoloidnog polimera. Kontrolni alginatni film pokazao je najbolja mehanička (najveća vlačna čvrstoća - 6, 17 N i najmanja deformacija - 0, 73 %) i senzorska svojstva, dok je kitozanski film pripremljen u ekstraktu kakaove ljuske imao najlošija navedena svojstva te najveću debljinu (104, 67 μm). Pripremom u ekstraktu kakaove ljuske postignuto je povećanje udjela bioaktivnih spojeva (i do 3 puta više) u odnosu na kontrolne filmove, pri čemu su bioaktivna svojstva očuvana i nakon sušenja filmova na 60°C. Obogaćivanjem filmova u ekstraktu kakaove ljuske značajno je povećan udjel bioaktivnih spojeva, ali su narušena fizikalna, mehanička i senzorska svojstva koja su se pokazala boljima za kontrolne filmove (posebice alginatni).
Original language: ENG
Research fields:
Biotechnology,Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Ana Belščak (abelscak@pbf.hr), 23. Stu. 2015. u 16:37 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4