crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 830024

Disertation

Author: Buljat, Ana Marija
Title: Razvoj postupka ekstrakcije polifenolnih antioksidansa iz ljekovitih biljnih vrsta vodom
( Development of the extraction procedure of polyphenolic antioxidants from medicinal plants using water )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 11.07.
Year: 2016
Page: 39
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Belščak-Cvitanović, Ana
Keywords: antioksidacijski kapacitet; ekstrakcija; ljekovite biljne vrste; polifenoli
( antioxidant capacity; extraction; medicinal plants; polyphenols )
Abstract:
Primjena ljekovitih biljnih vrsta u svrhu izdvajanja njihovih bioaktivnih sastojaka, potaknula je mnogobrojna istraživanja učinkovitosti ekstrakcijskih postupaka, no, sve je veći interes za razvojem jednostavnih i lako primjenjivih postupaka ekstrakcije primjenom vode kao otapala. Cilj ovog rada bio je razviti postupak ekstrakcije 5 ljekovitih biljnih vrsta (gospina trava, neven, preslica, maslina i lipa) kombinacijom različitih parametara ekstrakcije ; temperature, trajanja, veličine čestica i brzine miješanja. Udjel ukupnih polifenola određen je spektrofotometrijski Folin-Ciocalteau metodom, a antioksidacijski kapaciteti ekstrakata primjenom ABTS, DPPH i FRAP metoda. Među različitim kombinacijama parametara ekstrakcije, najučinkovitijim se pokazala kombinacija parametara ekstrakcije s temperaturom od 80 °C, vremenom ekstrakcije od 30 minuta, veličinama čestica biljnog materijala manjim od 100 µm te brzinom miješanja od 500 rpm što je rezultiralo ekstraktima s najvišim udjelom ukupnih polifenola te najvišim antioksidacijskim kapacitetom. Primjenom navedene kombinacije parametara ekstrakcije najveći prinos ekstrakcije određen je u ekstraktu nevena (1, 00%), a najmanji prinos zabilježen je u ekstraktu lipe (0, 61%). Također, primjenom istih parametara ekstrakcije, najveći udjel ukupnih polifenola određen je u ekstraktu gospine trave (92, 70 mg GAE/g biljnog materijala), dok je najmanji udjel ukupnih polifenola utvrđen kod ekstrakta preslice (31, 89 mg GAE/g biljnog materijala). Između rezultata prinosa ekstrakcije i udjela ukupnih polifenola nije utvrđena linearna korelacija, što ukazuje na prisutnost većeg udjela drugih topljivih sastojaka u dobivenim ekstraktima, no, uočena je visoka linearna korelacija između polifenolnih spojeva i antioskidacijskih svojstava što dokazuje da su polifenolni spojevi primarno odgovorni za antioksidacijski kapacitet biljnih ekstrakata.
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Aleksandra Vojvodić (avojvodic@pbf.hr), 22. Kol. 2016. u 15:25 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4