crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 833367

Disertation

Author: Golub, Nikolina
Title: Utjecaj sastava sirovine i veličine čestica na bioaktivna svojstva ekstrakta rogača (Ceratonia siliqua L.)
( The effect of composition and particle size on bioactive properties of carob (Ceartonia siliqua L.) extracts )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 20.09.
Year: 2016
Page: 31
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Belščak-Cvitanović, Ana
Keywords: rogač ; veličina čestica ; ekstrakcija ; polifenolni antioksidansi ; ugljikohidrati
( carob ; particle size ; extraction ; polyphenolic antioxidants ; carbohydrates )
Abstract:
Premda je tradicionalna mediteranska kultura, uzgoj i uporaba rogača (Ceratonia siliqua L.) posljednjih se godina kontinuirano smanjuju, no, zbog svog jedinstvenog sastava, bogatog ugljikohidratima, prehrambenim vlaknima, ali i bioaktivnim spojevima, rogač se može primijeniti kao funkcionalni sastojak u proizvodnji prehrambenih proizvoda te je potrebno popularizirati njegovu uporabu. U ovom radu ispitan je utjecaj veličine čestica mahuna rogača te prisutnost sjemenki mahuna rogača na ekstrakcijsku učinkovitost ugljikohidrata i polifenolnih spojeva. Udjeli ukupnih i topljivih ugljikohidrata i polisaharida, polifenola, flavonoida, procijanidina, tanina te antioksidacijski kapacitet određeni su spektrofotometrijski, dok je udjel pojedinačnih ugljikohidrata određen primjenom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti. Analitička karakterizacija proizvedenih ekstrakata pokazala je visok udjel ukupnih ugljikohidrata (do 60%) u sastavu mahune rogača, kojeg u najvećem udjelu čini saharoza, zatim fruktoza i glukoza, dok su polisaharidi prisutni u manjem udjelu. Veličina čestica i prisutnost sjemenki u mahunama rogača imaju značajan utjecaj na udjel ugljikohidrata, ali ne utječu na udjel topljivih polisaharida. Udjel ukupnih polifenola u uzorcima rogača iznosio je oko 17, 5 mg GAE/g uzorka, pri čemu je najzastupljenija skupina polifenolnih spojeva rogača skupina procijanidina. Najveći prinos polifenola određen je u najsitnijoj frakciji (<0.5 mm) uzorka, a prisutnost sjemenki u mahunama rogača rezultirala je smanjenim udjelom polifenolnih spojeva u odnosu na mahune bez sjemenki.
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Aleksandra Vojvodić (avojvodic@pbf.hr), 20. Ruj. 2016. u 12:33 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4