crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 886709

Disertation

Author: Erjavec, Filip
Title: Inkapsulacija polifenolnog ekstrakta ružmarina (Rosmarinus officinalis L.) u alginatne nosače s dodatkom kakaovog praha i rogača
( Encapsulation of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) polyphenolic extract in alginate-based delivery systems with addition of cocoa powder and carob )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 17.07.
Year: 2017
Page: 46
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Bušić, Arijana
Keywords: Alginat ; Inkapsulacija ; Kakaov prah ; Polifenoli ; Rogač ; Ružmarin
( Alginate ; Carob ; Cocoa powder ; Encapsulation ; Polyphenols ; Rosemary )
Abstract:
Ružmarin (Rosmarinus officinalis L.), kulinarska i ljekovita biljna vrsta, zahvaljujući svom bogatom bioaktivnom sastavu, posebice polifenolima, često se koristi u tradicionalnoj medicini za liječenje različitih simptoma bolesti, a u posljednje vrijeme čest je sastojak različitih funkcionalnih proizvoda. No, polifenolni spojevi imaju nisku bioraspoloživost nakon oralne konzumacije i lako podliježu promjenama tijekom različitih uvjeta proizvodnje, zbog čega se u svrhu zaštite polifenola sve češće koristi metoda inkapsulacije. Cilj ovog rada bio je ispitati učinkovitost inkapsulacije polifenolnog ekstrakta ružmarina u različite sustave nosača na bazi alginata (A) primjenom ionskog geliranja, gdje je posebno ispitan potencijal kakaovog praha (KP) i rogača (R), kao novih materijala za inkapsulaciju. Ispitan je i utjecaj koncentracije alginata (4% i 5%) na inkapsulacijsku učinkovitost polifenola ružmarina. Dobivenim hidrogel česticama određen je udjel vode, fizikalne i morfološke karakteristike, učinkovitost inkapsulacije polifenola i zadržavanja antioksidacijskog kapaciteta, kao i profili otpuštanja polifenola i antioksidacijskog kapaciteta iz čestica u simuliranim gastrointestinalnim uvjetima. Dobiveni rezultati pokazali su da je veća koncentracija alginata (5%) rezultirala nastajanjem većih, tvrđih i elastičnijih čestica, a dodatak KP i R u alginatni nosač rezultirao je tvorbom manjih, mekših i manje elastičnih čestica. Dodatkom KP i R u alginatni gel povećala se inkapsulacijska učinkovitost ukupnih polifenola i hidroksicimetnih kiselina, te učinkovitost zadržavanja antioksidacijskog kapaciteta te se usporilo otpuštanje polifenola iz čestica u simuliranim gastrointestinalnim uvjetima. Najveću inkapsulacijsku učinkovitost ukupnih polifenola (95, 08%) i hidroksicimetnih kiselina (95, 37%) imao je sustav 4% A-R, kao i najveće zadržavanje antioksidacijskog kapaciteta (91, 83% -ABTS i 93, 60% - DPPH). Kakaov prah i rogač, kao nove, do sada neispitane, sirovine u sustavu nosača za inkapsulaciju, pokazale su jako veliki potencijal za inkapsulaciju polifenola.
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Arijana Bušić (abusic@pbf.hr), 18. Srp. 2017. u 15:21 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4