crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 895067

Disertation

Author: Modec, Matea
Title: Optimizacija ekstrakcijskih uvjeta hemicelulozne frakcije mahune graška
( Optimization of extraction conditions of pea pod hemicellulose fraction )
Type: graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 28.09.
Year: 2017
Page: 50
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Vojvodić Cebin, Aleksandra
Keywords: Hemiceluloza ; HPLC ; Ksilan ; Mahuna graška
( hemicelluose ; HPLC ; pea pod ; xylan )
Abstract:
U skladu sa svjetskim trendovima iskorištavanja biljnih ostataka za izdvajanje vrijednih sastojaka, cilj ovog rada je optimizirati ekstrakcijske uvjete izdvajanja ksilana iz hemicelulozne frakcije mahune graška, s potencijalnom primjenom u prehrambenoj, ali i drugim industrijama. U tu svrhu praćen je utjecaj delignifikacije te promjena koncentracije kalijevog hidroksida i duljina trajanja alkalne ekstracije. U izdvojenim frakcijama hemiceluloze i celuloze primjenom HPLC metode, uz prethodnu PMP derivatizaciju, odredit će se monomerni sastav ugljikohidrata. Približno 41 % suhe tvari sirovine čine strukturni polisaharidi, u čijem sastavu dominiraju ksiloza i glukoza, odnosno ukupni glukan i ukupni ksilan. Udjel ksilana u mahuni graška je 11, 7 %, odnosno približno četvrtina udjela strukturnih polisaharida. Primijenjenim postupcima izdvojene su tri frakcije: topljiva i netopljiva hemiceluloza te celulozni ostatak. Od 100 % inicijalno prisutne ksiloze u originalnom uzorku, u topljivoj i netopljivoj hemiceluloznoj frakciji je, nakon niza ekstrakcija, iskorištenje ksiloze u većini uzoraka bilo oko 100 %, što znači da nije došlo do značajne degradacije ksilana tijekom primijenjenih ekstrakcijskih postupaka. Veliki utjecaj na iskorištenje imala je delignifikacija, koja je povećala ekstraktibilnost hemiceluloze. Promjena koncentracije KOH (2M i 4M) i vremena trajanja alkalne ekstrakcije (2h i 4h) nije imala značajan utjecaj na ekstrakciju ksilana. Mahuna graška je dobar izvor ksilana, koji se izdvaja uglavnom u netopljivoj hemiceluloznoj frakciji homopolimernog sastava.
Project / theme: HRZZ-IP-2013-11-9158
Original language: HRV
Research fields:
Biotechnology,Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Arijana Bušić (abusic@pbf.hr), 29. Ruj. 2017. u 11:28 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4