crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 895077

Disertation

Author: Miškec, Petra
Title: Izdvajanje i karakterizacija ksilana iz ljuske oraha
( Extraction and characterization of xylan from walnut shell )
Type: graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 28.09.
Year: 2017
Page: 52
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Vojvodić Cebin, Aleksandra
Keywords: Frakcijsko izdvajanje ; Hemiceluloza ; Iskorištenje ; Ksilan ; Ljuska oraha
( fraction separation ; hemicelluose ; utilization ; xylan ; walnut shell )
Abstract:
U skladu s povećanjem količine otpadne biljne biomase, znanstvenici, ali i stručnjaci iz različitih grana industrije, uočili su potencijal iskorištavanja agro-industrijskog otpada kao izvora različitih visokovrijednih sastojaka. Cilj ovoga rada je izdvajanje ksilana iz ljuske oraha, kao i njegova karakterizacija u svrhu ispitivanja potencijala za daljnju upotrebu. U tu svrhu praćen je utjecaj delignifikacije (2 h i 4 h) te vremena i koncentracije lužine (2 M i 4 M) tijekom alkalne ekstrakcije. Primjenjenim postupcima izdvojene su tri frakcije (topljiva i netopljiva hemiceluloza te celulozni ostatak) u kojima je primjenom tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC) uz prethodnu PMP-derivatizaciju određen monomerni sastav. Gotovo 53 % suhe tvari sirovine čine strukturni polisaharidi, u čijem sastavu dominiraju ksiloza i glukoza, odnosno ukupni glukan i ukupni ksilan. Udjel ukupnog ksilana u ljusci oraha iznosi 19, 9 %, što je 38 % polisaharidne suhe tvari. Iskorištenje ksilana u topljivoj i netopljivoj hemiceluloznoj frakciji, izraženo kao postotak inicijalno prisutnog ksilana u originalnom uzorku, iznosi oko 100 % u svim uzorcima. Prethodnom delignifikacijom uzoraka poboljšana je ekstrakcija ksilana, dok koncentracija lužine te vrijeme trajanja alkalne ekstrakcije nisu imali značajan utjecaj na ekstrakciju ksilana. Ljuska oraha je dobar izvor ksilana, koji se većim dijelom odvaja u topljivoj hemiceluloznoj frakciji.
Project / theme: HRZZ-IP-2013-11-9158
Original language: HRV
Research fields:
Biotechnology,Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Arijana Bušić (abusic@pbf.hr), 29. Ruj. 2017. u 11:58 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4