crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 955419

Disertation

Author: Dajčić, Ivana
Title: Ekstrakcija, karakterizacija i inkapsulacija funkcionalnih sastojaka ljuske crvenog luka kao bogati izvor pektina i polifenolnih spojeva:
( Extraction, characterization and encapsulation of functional compounds from onion peel )
Type: graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 19.09.
Year: 2018
Page: 49
Mentor: Komes, Draženka
Keywords: ionsko geliranje, kvercetin, ljuska crvenog luka, pektin, polifenoli
( Ionic gelation, quercetin, onion peel, , pectin, polyphenols )
Abstract:
U novije je vrijeme prehrambena industrija fokusirana na razvijanje novih funkcionalnih proizvoda i načina iskorištavanja nusproizvoda prehrambene industrije, posebno agro otpada. Veliki dio takvog otpada predstavlja ljuska luka koja je ujedno i bogat izvor pektina i polifenolih spojeva. Kako bi se izolirani aktivni sastojci sačuvali i dopremili u organizam u aktivnom obliku, razvijena je tehnika inkapsulacije. Nastale čestice se mogu koristiti za obogaćivanje novih funkcionalnih proizvoda. Cilj ovog rada je ekstrahirati i karakterizirati ekstrakt ljuske crvenog luka (Allium cepa, L.) i pektina iz istog uzorka te ispitati učinkovitost inkapsulacije metodom ionskog geliranja. Kao nosači za imobilizaciju korišteni su alginat i kombinacija alginata s pektinom. Dobivenim česticama određen je udio vode, fizikalni i morfološki parametri, inkapsulacijska učinkovitost te kinetika otpuštanja ukupnih polifenola i antioksidacijskog kapaciteta u simuliranim gastrointestinalnim uvjetima. Dobiveni rezultati pokazali su da je glavni polifenolni sastojak ljuske crvenog luka kvercetin iz grupe flavonoida te da je ekstrahirani pektin visoko metilirajući (VM) s DE = 53, 8 %. Dobivene hidrogel čestice formirane s nosačem od alginata i pektina pokazuju bolja svojstva zadržavnja vode, manju elastičnost i tvrdoću, manje su i tamnije s manje izraženim crvenilom i žutilom. Čestice s većim udjelom pektina pokazuju veću inkapsulacijsku učinkovitost ukupnih polifenola. Alginatno-pektinske čestice pokazuju brži profil otpuštanja ukupnih polifenola i antioksidacijskog kapaciteta u simuliranim gastrointestinalnim uvjetima, ali profil otpuštanja nije nužno kontinuiran.
Project / theme: Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Draženka Komes (dkomes@pbf.hr), 20. Ruj. 2018. u 10:34 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4