crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 981362

Disertation

Author: Soldo, Marija
Title: Karakterizacija i inkapsulacija polifenolnog ekstrakta i pektina ljuske crvenog luka
( Characterization and encapsulation of polyphenol extract and pectin from onion peel )
Type: graduate thesis
Faculty: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 23.01.
Year: 2019
Page: 68
Mentor: Komes, Draženka
Principal investigator: Monika Ostrman
Keywords: ionsko geliranje ; ljuska crvenog luka ; kvercetin ; pektin ; polifenoli
( ionic gelation ; onion peel ; quercetin ; pectin ; polyphenols )
Abstract:
: Cilj ovog rada bio je ispitati potencijal ljuske crvenog luka kao izvora polifenolnih spojeva (kvercetina) i pektina. Primjenom konvencionalne i ultrazvučne metode pripremljeni su polifenolni ekstrakti ljuske crvenog luka koji su zatim inkapsulirani u sustave nosača alginata i pektina pripremljene u različitim omjerima (A, AP_80:20, AP_70:30 i AP_60:40). Inkapsulacija je provedena metodom ionskog geliranja. Pektin korišten u sustavu nosača također je dobiven ekstrakcijom iz ljuske crvenog luka. Karakterizacija polifenolnog ekstrakta provedena je određivanjem udjela ukupnih polifenola, antioksidacijskog kapaciteta i udjela pojedinačnih polifenola promjenom HPLC metode. Ekstrahiranom pektinu određena je molarna masa, stupanj esterifikacije, udio galakturonske kiseline te pH vrijednost. Formiranim hidrogel česticama određena su fizikalno-kemijska svojstava, inkapsulacijska učinkovitost te kinetika otpuštanja ukupnih polifenola i antioksidacijskog kapaciteta u simuliranim gastrointestinalnim uvjetima. Ultrazvučna metoda rezultirala je većim udjelom polifenola među kojima dominiraju kvercetin i njegovi derivati. Ekstrahirani pektin je visokometilirajući te je u svrhu dobivanja stablinih inkapsulacijskih sustava miješan s alginatom. Binarni alginatno-pektinski sustavi rezultirali su hidrogel četicama najboljih bioaktivnih i mehaničkih svojstava.
Original language: HRV
Research fields:
Food processing technology
Contrib. to CROSBI by: Danijela Šeremet (dseremet@pbf.hr), 24. Sij. 2019. u 12:28 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4