crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 988379

Disertation

Author: Pavlek, Danijel
Title: Klasifikacija srčanih bolesti na temelju EKG signala uz pomoć strojnog učenja podržanog evolucijskim računarstvom
( Classification of heart diseases based on ECG signal using machine learning supported by evolutionary computation )
Type: baccalaureus graduate thesis
Faculty: Fakultet elektrotehnike i računarstva
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 01.07.
Year: 2017
Page: 44
Mentor: Jakobović, Domagoj
Keywords: EKG, klasifikacija, strojno uˇcenje, SVM, jezgrene metode, neuronske mreže, NEAT, evolucijska strategija, genetski algoritam, evolucijsko raˇcunarstvo
( ECG, classification, machine learning, SVM, kernel methods, neural networks, NEAT, genetic algorithm, evolution strategy, evolutionary computation )
Abstract:
Cilj ovog završnog rada je upoznati se s najˇceš´cim naˇcinima za analizu signala u medicinskoj dijagnostici u svrhu prepoznavanja mogu´cih tegoba srca. Korišteni su modeli iz strojnog uˇcenja, a isti su uˇceni numeriˇckim i stohastiˇckim metodama. Za klasifikaciju su odabrani stroj s potpornim vektorima i neuronska mreža, a uˇcenje njihovih parametara je izvedeno algoritmima evolucijskog raˇcunanja: genetski algoritam, evolucijska strategija, kao i neuro-evolucija rastu´cih topologija. Opisani su problemi u korištenju pojedinih algoritama sa loše odabranim parametrima.
Original language: hrv
Full paper text: 988379.PavlekDanijel.pdf (tekst priložen 7. Ožu. 2019. u 11:54 sati)
Contrib. to CROSBI by: Domagoj Jakobović (domagoj.jakobovic@fer.hr), 7. Ožu. 2019. u 11:54 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4