crta
Hrvatska znanstvena Sekcija img
bibliografija
3 gif
 Home
 About the project
 FAQ
 Contact
4 gif
Browsing
Basic search
Advanced search
Statistical data
Other bibliographies
Similar projects
 Catalogues and databases

Bibliographic record number: 988402

Disertation

Author: Užarević, Josip
Title: Postupci konstrukcije i optimizacije adicijskih lanaca
( Methods for construction and optimization of addition chains )
Type: graduate thesis
Faculty: Fakultet elektrotehnike i računarstva
University: Sveučilište u Zagrebu
Location: Zagreb
Date: 02.07.
Year: 2017
Page: 43
Mentor: Jakobović, Domagoj
Keywords: adicijski lanac, optimizacija, eksponenciranje, genetski algoritam, deterministi ˇcka metoda, binarna metoda, metoda prozora
( addition chain, optimization, exponentiation, genetic algorithm, deterministic method, binary method, window method )
Abstract:
Uvod rada sadrži opc´i pregled sadržaja rada te povezuje odnose izmed¯u pojedinih poglavlja. Sljede´ce poglavlje razmatra problem potenciranja velikih brojeva te ga povezuje s pojmom adicijskog lanca. Uz to, opisuje se problematika traženja kratkih adicijskih lanaca te se predlažu dva nasuprotna naˇcela rješavanja problema: deterministi ˇcki i stohastiˇcki. Tre´ce poglavlje opisuje op´ce naˇcelo rada genetskog algoritma te specifiˇcnosti vezane za adicijske lance, dok se ˇcetvrto poglavlje bavi determinitiˇckim metodama, postoje´cim te novorazvijenim u okviru rada. Peto poglavlje povezuje ova dva pristupa, a u šestom poglavlju su opisane priprema mjerenja, dobiveni rezultati te analiza rješenja. Naposljetku, u Zakljuˇcku su iznesena sva važna zapažanja izvedena tokom izrade programskog rješenja te analize rezultata.
Original language: hrv
Research fields:
Computer science
Full paper text: 988402.UzarevicJosip.pdf (tekst priložen 7. Ožu. 2019. u 13:36 sati)
Contrib. to CROSBI by: Domagoj Jakobović (domagoj.jakobovic@fer.hr), 7. Ožu. 2019. u 13:36 satiPrint version   za tiskati


upomoc
foot_4